Spreminjanje vrste opravila za bolj natančno načrtovanje

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Pravkar ste dodelili nekaj ljudi opravilu in trajanje opravila se je podaljšalo in ne skrajšalo, kot ste pričakovali. Ali pa se je zgodilo obratno. V vsakem primeru ste zmedeni. Nekatera opravila, kot je sušenje cementa, zahtevajo določen čas, ne glede na to, koliko delavcev je dodeljenih za vlivanje betona. Pri drugih, kot je gradnja cest ali programske opreme, se trajanje podaljšuje ali skrajšuje, odvisno od uporabljenih ljudi in sredstev.

 • Če želite spremenite vrste opravil, da bi bolje odražale te realnosti, dvokliknite opravilo, kliknite Napredno in spremenite vrsto opravila.

Namig:  Če želite pospešiti zadeve, dodajte pogledu lista stolpec »Vrsta opravila«. Z desno tipko miške kliknite naslov stolpca in nato kliknite Vstavi stolpec.

Podrobnosti o vrstah opravil

Kako vrste opravil spremenijo vaš urnik

Resničen primer nadzora časovnega razporejanja opravil

Kako vrste opravil spremenijo vaš urnik

Project uporablja formulo za načrtovanje, ki poveže tri vrednosti delo, trajanjein enote dodelitve:

Delo = trajanje x enote

Nastavitev vrste opravila vam omogoča, da »popravljanje« (ali pa se nespremenljiv) eno od teh vrednosti. Prioriteta odpravljanje eno od vrednosti postavi na vrednost tako, da štetje projekt ne spremeni, ko spremenite obe vrednosti. To velja za obe samodejno in ročno načrtovanih opravil.

Na voljo je priročna tabela, s katero spremljate vse spremenljive dele formule načrtovanja.

V

Če spreminjate enote

Če spreminjate trajanje

Če spreminjate delo

Opravilo nespremenljivih enot

Trajanje je znova izračunano.

Delo je znova izračunano.

Trajanje je znova izračunano.

Opravilo nespremenljivega dela   

Trajanje je znova izračunano.

Enote so znova izračunane.

Trajanje je znova izračunano.

Opravilo nespremenljivega trajanja

Delo je znova izračunano.

Delo je znova izračunano.

Enote so znova izračunane.

Oglejmo si tri opravila vrste bolj natančno. Določanje eno od teh vrednosti vam zmogljive nadzor nad načrta. Vendar preden ste prebrali na, preverite, ali razumete razlike med tremi stebri načrtovanje projekta: delo, trajanjein enote in povezanosti med seboj. Hitro izvedeli, preberite kako Project načrtuje opravila: V zakulisju.

Ljudje se tukaj vedno zmotijo, zato ohranite pogum, četudi vam ne uspe nemudoma razumeti tega dela. Z učenjem boste poglobili svoje strokovno znanje kot vodja projekta, in sicer ko boste razumeli, kako z vrstami opravil nadzirati trajanja opravila.

V spodnji tabeli so povzete vrste opravil in njihov vpliv na načrtovanje.

Vrsta opravila

Vpliv na načrt

Nespremenljive enote

Ta nastavitev predvideva, da je znano število oseb (enot), ki so dodeljene opravilu, in jih ne želite spremeniti, čeprav se spremeni trajanje. Ko se spremeni delo v opravilu, se spremeni trajanje, ne pa število oseb. Ta vrsta opravila zrcali večino realnih opravil v katerih koli projektih.

Primer: Ena oseba je dodeljena za pisanje poročila, za katerega bi morala porabiti le dve uri. Če se odločite, da je treba realno delo za to poročilo v koledarju podaljšati na dva dni, lahko spremenite trajanje na dva dni — ne da bi pri tem spremenili število dodeljenih oseb za pisanje poročila. Nenazadnje za pisanje poročila verjetno ne želite dodeliti več kot dve osebi. Povedano drugače, si verjetno želite, da število enot (ena oseba) ostane enako.

Opomba:  To je nastavitev, ki jo Project po navadi uporabi za opravila. Če želite privzeto nastavitev spremeniti, kliknite Datoteka > Možnosti > Načrtovanje, nato pa izberite drugačno vrsto opravila na seznamu Privzeta vrsta opravila.

Nespremenljivo delo

Ta nastavitev predvideva, da se delo ne spreminja, čeprav so trajanja spremenjena ali dodane osebe. To nastavitev uporabite, če želite nadzirati trajanje opravil z dodajanjem ali odstranjevanjem oseb.

Primer: Za načrtovanje velikega vrta kot dela projekta gradnje hiše potrebujete 300 ur. Poleg tega želite, da je vrt zgrajen, kakor hitro je to mogoče, zato začete dodeljevati več vrtnarjev v posel (opravilo). Če dodate več oseb, se bo trajanje opravila urejanja vrta skrajšalo.

Opomba: Časovno razporejeno nastavitev za opravilo z nespremenljivim delom, ni mogoče spremeniti. Projekt ne upoštevajte opravila z nespremenljivim delom imeti prilagodljive dela vrednosti in so zato vedno časovno razporejeno. Lahko spremenite časovno razporejene nastavitve za vrste opravil.

Nespremenljivo trajanje

Ta nastavitev predvideva, da se trajanje ne spreminja, čeprav je v opravilo dodeljenih več oseb. To nastavitev uporabite, če imate v mislih določeno trajanje, preden izveste druge podatke o opravilu.

Primer   : tedenski sestanek lahko traja eno uro. Nastavitev tega opravila v nespremenljivo trajanje, drugače kot ljudi dodeliti opravila, trajanje srečanja bo zmanjšanje. In smo vsi vedeli, dodajanje oseb na srečanja ni verjetno, da zmanjšate njihovo dolžino (to lahko tudi, da jih več!)

Na vrh strani

Resničen primer nadzora časovnega razporejanja opravil

Ti trije scenariji pokažejo učinek nihanja (in s tem nadzor), ki ga imajo vrste opravil na časovno razporejanje opravil v načrtu.

Prvi scenarij: Spreminjanje vrste opravila v nespremenljive enote

Recimo, da imate opravilo z nespremenljivimi enotami in na voljo 1 osebo za polni delovni čas 8 ur na dan. Nadalje opravilo nastavite na 10-dnevno trajanje in 80 ur delo.

Kaj spremenite

Kaj naredi Project

Dodajanje vira s polnim delovnim časom

Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima sedaj dodeljeni 2 enoti, s 5-dnevnim trajanjem in 80 urami dela.

Podaljšanje trajanja

Če morate opravilo dokončati v 8-ih, namesto v 10-ih dneh, Project znova izračuna delo opravila. Opravilo ima zdaj 8-dnevno trajanje, s 64-imi urami dela in 1 enoto vira.

Spreminjanje dela

Če boste za opravilo potrebovali 20 ur dodatnega dela, Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima sedaj 100 ur dela, s trajanjem 12,5 dni in 1 enoto vira.

Drugi scenarij: Spreminjanje vrste opravila v nespremenljivo delo

Isto opravilo spremenite v opravilo z nespremenljivim delom. To pomeni, da se za opravilo porabi le tolikšna količina dela, kot jo določite: nič več in nič manj. Ne pozabite, da ima opravilo na voljo 1 osebo za polni delovni čas 8 ur na dan in ima 10-dnevno trajanje z 80 urami dela.

Kaj spremenite

Kaj naredi Project

Dodajanje vira s polnim delovnim časom

Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima sedaj dodeljeni 2 enoti, s 5-dnevnim trajanjem in 80 urami dela.

Podaljšanje trajanja

Če morate opravilo dokončati v 8-ih, namesto v 10-ih dneh, vam Project znova izračuna enote vira opravila. Če želite opravilo dokončati v 80-ih urah v 8-ih dneh, je treba opravilu dodeliti 1,25 enot vira. Enoti vira, ki je trenutno dodeljena opravilu, je dodeljeno 125 %. Opravilu je treba dodeliti še eno osebo, da boste uredili dodatno dodeljenih 25 %.

Spreminjanje dela

Če boste za opravilo potrebovali 20 ur dodatnega dela, Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima sedaj 100 ur dela, s trajanjem 12,5 dni in 1 enoto vira.

Tretji scenarij: Spreminjanje vrste opravila v nespremenljivo trajanje

Recimo, da isto opravilo spremenite v opravilo z nespremenljivim trajanjem. To pomeni, da je treba delo dokončati znotraj trajanja, ki ga določite. Tudi tokrat ima opravilo na voljo 1 osebo za polni delovni čas 8 ur na dan in ima 10-dnevno trajanje z 80. urami dela.

Kaj spremenite

Kaj naredi Project

Dodajanje vira s polnim delovnim časom

Project znova izračuna delo, ki je dodeljeno posameznemu viru. Ko je bila opravilu dodeljena le 1 oseba, je morala oseba opraviti 80 ur dela. Ko opravilu dodelite drugo osebo, mora vsak vir dokončati 40 ur dela v enakem 10-dnevnem trajanju, za skupno 80 ur dela. Če dodate še eno enoto vira, hkrati tudi spremenite dodelitev obema enotama, tako da vsaka prejme 50 %, in s tem omogočite, da sta obe 50-odstotno razpoložljivi za delo pri drugih opravilih.

Podaljšanje trajanja

Če morate opravilo dokončati v 8-ih, namesto v 10-ih dneh, Project znova izračuna delo opravila. Opravilo ima zdaj 8-dnevno trajanje, s 64-imi urami dela in 1 enoto vira.

Spreminjanje dela

Če potrebujete za opravilo 20 ur dodatnega dela, Project znova izračuna enote vira opravila, tako da je lahko dodatno delo dokončano znotraj 10-dnevnega trajanja. Opravilo ima sedaj 100 ur dela, s trajanjem 10 dni in 1,25 enot vira. Enoti vira, ki je trenutno dodeljena opravilu, je dodeljeno 125 %. Opravilu je treba dodeliti še eno osebo, da boste lahko uredili dodatnih 25 % dodelitve.

Opomba: Ker dodelitve vir stroška nimajo vrednosti za delo ali enote, te vrednosti ne bodo znova izračunane, ko spremenite začetni ali končni datum opravila. Tudi datumi niso nikoli znova izračunani pri dodelitvah stroškovnih virov, ker ne morete spreminjati dela ali enot.

Na vrh strani

Ta navodila veljajo posebej za Microsoft Project 2007.

Podrobnosti o vrstah opravil

Pregled vrste opravil

Odstranite časovno razporejeno načrtovanje pri opravilih

Spreminjanje vrste opravila

Pregled vrste opravil

Enote, nespremenljivega dela in nespremenljivo trajanje, so določene vrste tri opravil, ki so uporabljeni v projektu. Projekt je privzeto uporablja nespremenljive enote.

Vsaka vrsta opravila vpliva na načrtovanje, ko urejate enega izmed treh elementov na ta način.

V

Če spreminjate enote

Če spreminjate trajanje

Če spreminjate delo

Opravilo nespremenljivih enot

Trajanje je znova izračunano.

Delo je znova izračunano.

Trajanje je znova izračunano.

Opravilo nespremenljivega dela

Trajanje je znova izračunano.

Enote so znova izračunane.

Trajanje je znova izračunano.

Opravilo nespremenljivega trajanja

Delo je znova izračunano.

Delo je znova izračunano.

Enote so znova izračunane.

Primeri, kako vrste opravil spremenijo številske vrednosti

Če imate npr. opravilo z nespremenljivimi enotami in na voljo 1 enoto vira za polni delovni čas za 8 ur vsak dan. Opravilo nastavite na 10-dnevno trajanje in nastavite 80 ur za delo.

 • Če ugotovite, da lahko pri opravilu pomaga še en vir za polni delovni čas, vam Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima zdaj dodeljeni dve enoti, s 5-dnevnim trajanjem in 80 urami dela.

 • Če ugotovite, da morate opravilo dokončati v 8, namesto v 10 dneh, vam Project znova izračuna delo opravila. Opravilo ima zdaj 8-dnevno trajanje, s 64 urami dela in 1 enoto vira.

 • Če ugotovite, da bo za opravilo treba 20 ur dodatnega dela, vam Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima zdaj 100 ur dela, s trajanjem 12,5 dni in 1 enoto vira.

Recimo, da iz istega opravila naredite opravilo nespremenljivega dela. To pomeni, da se za opravilo porabi le tolikšna količina dela, kot jo določite vi: nič več, nič manj. V tem primeru ima opravilo na voljo 1 vir za polni delovni čas 8 ur vsak dan in ima 10-dnevno trajanje z 80 urami dela.

 • Če ugotovite, da lahko pri opravilu pomaga še en vir za polni delovni čas, vam Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima zdaj dodeljeni 2 enoti, s 5-dnevnim trajanjem in 80 urami dela.

 • Če ugotovite, da morate opravilo dokončati v 8, namesto v 10 dneh, vam Project znova izračuna enote vira opravila. Če želite opravilo dokončati v 80 urah v 8 dneh, je treba opravilu dodeliti 1,25 enot vira. Enoti vira, ki je trenutno dodeljena opravilu, je dodeljeno 125 %. Opravilu potrebujete dodeliti še en vir, da boste lahko pokrili dodatnih 25 % dodelitve.

 • Če ugotovite, da bo za opravilo treba 20 ur dodatnega dela, vam Project znova izračuna trajanje opravila. Opravilo ima zdaj 100 ur dela, s trajanjem 12,5 dni in 1 enoto vira.

Recimo, da iz istega opravila naredite opravilo nespremenljivega trajanja. To pomeni, da je delo treba dokončati v roku trajanja, ki ga določite. Tudi v tem primeru ima opravilo na voljo 1 vir za polni delovni čas 8 ur vsak dan in ima 10-dnevno trajanje z 80 urami dela.

 • Če ugotovite, da lahko pri opravilu pomaga še en vir, vam Project znova izračuna delo, ki je dodeljeno posameznemu viru. Ko je bil opravilu dodeljen le 1 vir, je moral ta vir opraviti 80 ur dela. Ko opravilu dodelite drugi vir, mora vsak vir dokončati 40 ur dela v enakem 10-dnevnem trajanju, za skupno 80 ur dela. Če dodate še eno enoto vira, hkrati tudi spremenite dodelitev obema enotama, tako da vsaka prejme 50 %, in s tem omogočite, da sta obe na voljo 50 % za delo pri drugih opravilih.

 • Če ugotovite, da morate opravilo dokončati v 8, namesto v 10 dneh, vam Project znova izračuna delo opravila. Opravilo ima zdaj 8-dnevno trajanje, s 64 urami dela in 1 enoto vira.

 • Če ugotovite, da bo za opravilo treba 20 ur dodatnega dela, vam Project znova izračuna enote vira opravila, tako da je lahko dodatno delo še dokončano v 10-dnevnem trajanju. Opravilo ima zdaj 100 ur dela, s trajanjem 10 dni in 1,25 enot vira. Enoti vira, ki je trenutno dodeljena opravilu, je dodeljeno 125 %. Opravilu potrebujete dodeliti še en vir, da boste lahko pokrili dodatnih 25 % dodelitve.

Opomba: Ker dodelitve vir stroška nimajo vrednosti za delo ali enot, te vrednosti ne bodo znova izračunane, ko spremenite začetni ali končni datum opravila. Tudi datumi niso nikoli znova izračunani pri dodelitvah stroškovnim virom, ker ne morete spreminjati dela ali enot.

Na vrh strani

Odstranite časovno razporejeno načrtovanje pri opravilih

Za vsa opravila, ko dodelite vir, je opravilo načrtovano v skladu s formulo trajanje = delo / enote. Za vsa opravila, lahko izberete kateri del enačbe, Project izračuna tako, da nastavite vrsta opravila. Ko dodelite ali odstranite osebe iz opravila, Project podaljša ali skrajša trajanje opravila glede na število virov, ki so dodeljeni, vendar projekt ne spremeni skupno delo za opravilo. To se imenuje časovno razporejeno načrtovanje in je privzeta nastavitev, ki uporablja projekta, ko želite opravilom dodeliti vire.

Čeprav časovno razporejeno načrtovanje deluje v večini primerov, boste to obnašanje morda želeli spremeniti, da bo natančneje odražalo dogajanje pri določenem opravilu, ko je vir dodan ali odstranjen. Morda boste na primer želeli videti naraščanje skupnega dela, ko k posameznemu opravilu dodate več ljudi.

Opomba: Časovno razporejenega načrtovanja ne morete odstraniti pri opravilih nespremenljivega dela. Opravila nespremenljivega dela nimajo prilagodljivih vrednot delo in so zato zato vedno časovno razporejena.

 1. V meniju Pogled kliknite Gantogram.

 2. Kliknite vrstico za opravilo, ki jih ne želite uporabiti časovno razporejeno načrtovanje.

  Če želite spremeniti velike do 10 opravil hkrati, držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite vrstico za vsako opravilo. Če opravila se prikažejo ena poleg druge v mreži, kliknite prvo opravilo in nato držite pritisnjeno tipko SHIFT in kliknite zadnji opravil, če želite izbrati celoten blok opravil.

 3. Kliknite Podatki o opravilu Slika gumba in nato kliknite zavihek Dodatno.

 4. Počistite potrditveno polje časovno razporejeno .

Ko delate s časovno razporejenim načrtovanjem, bodite pozorni na spodnje:

 • Časovno razporejene izračune se uporabi le po tem, ko so prvi viri prvotno dodeljeni opravilu. Ko so prvi viri že dodeljeni, se vrednota dela ne spremeni, ko dodeljujete nove vire ali pa jih odstranite iz istega opravila.

 • Če je dodeljena vrsta opravila Nespremenljive enote, potem dodeljevanje dodatnih virov skrajša trajanje opravila.

 • Če je dodeljena vrsta opravila Nespremenljivo trajanje, potem dodeljevanje dodatnih virov poveča posamezne vrednosti enot virov.

 • Če je dodeljena vrsta opravila Nespremenljivo delo, potem dodeljevanje dodatnih virov skrajša trajanje opravila.

 • Nalog s povzetkom in vstavljenih projektov se ne da nastaviti na Časovno razporejeno.

Spreminjanje vrste opravila

 1. V meniju Pogled kliknite Gantogram.

 2. Kliknite opravilo, ki ga želite spremeniti.

 3. Kliknite Podatki o opravilu Slika gumba in nato kliknite zavihek Dodatno.

 4. Na seznamu Vrsta opravila kliknite vrsto opravila, ki ga želite spremeniti.

Opomba: 

 • Če kliknete Nespremenljivega dela na seznamu Vrsta opravila , ne morete spremeniti časovno razporejeno nastavitev za opravilo. Opravila z nespremenljivim delom, nimajo vrednosti prilagodljive dela in so zato vedno časovno razporejeno.

 • Za vsako opravilo si lahko ogledate in neposredno spremenite vrsto opravila v vašem pogledu tako, da vstavite polje Vrsta. Kliknite stolpec na desni od mesta, kjer želite vstaviti novi stolpec, kliknite meni Vstavi, nato kliknite Stolpec. Na seznamu Ime polja, kliknite Vrsta.

 • Če želite spremeniti hierarhično strukturo opravil ali podopravilo kot del strukture orisa projekta, morate zamik ali Primik opravila namesto Spreminjanje vrste opravila.

 • Če želite uvesti omejitve na to, kako Project izračuna začetni in končni datum opravil, je treba namesto vrste opravila nastaviti omejitev opravila.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×