Spreminjanje nastavitev spletnega gradnika za rezultate iskanja

Spletni gradnik rezultatov iskanja prikaže rezultate iskanja poizvedbe, vnesene v spletni gradnik iskalnega polja.

Spletni gradnik rezultatov klasičnega iskanja je privzeto uporabljen za vse privzete navpične strani iskanja v klasičnem iskalnem središču. Seznanite se z klasičnimi in sodobnimi izkušnjami iskanja. Iskanje navpičnih vrednosti je prilagojeno za iskanje določene vsebine, na primer (vse, ljudje, pogovoriin videoposnetki), in prikažejo rezultate iskanja, ki so filtrirani in oblikovani za določeno vrsto vsebine ali razred. Spletni gradnik rezultatov iskanja prikazuje rezultate iskanja in pošlje rezultate iskanja v spletni gradnik za natančnejšo opredelitev in spletni gradnik za krmarjenje iskanja.

Opomba: Glejte Konfiguriranje spletnega gradnika za iskanje vsebine v SharePointu za dodajanje spletnega gradnika za iskanje vsebine (iskanja vsebine) na stran in konfiguriranje za preproste in napredne rezultate.

Spletni gradnik rezultatov iskanja uporablja poizvedbo, ki je določena v spletnem gradniku za prikaz rezultatov iskanja. Kot skrbnik za SharePoint online lahko spremenite poizvedbo ali druge nastavitve za prikaz rezultatov iskanja.

Če želite dodati in konfigurirati spletni gradnik rezultatov iskanja na strani, glejte o konfiguriranju spletnega gradnika rezultatov iskanja. Najdete lahko tudi dodatne informacije, glejte Konfiguracija lastnosti spletnega gradnika rezultatov iskanja v strežniku SharePoint Server.

Kaj želite narediti?

Spreminjanje poizvedbe v spletnem gradniku rezultatov iskanja

Spreminjanje nastavitev predloge prikaza

Spreminjanje nastavitev rezultatov in nastavitev kontrolnika rezultatov

Spreminjanje vsebine OneDrive za prikaz rezultatov

Spreminjanje poizvedbe v spletnem gradniku rezultatov iskanja

Spletni gradnik rezultatov iskanja uporablja poizvedbo, ki je določena v spletnem gradniku za prikaz rezultatov iskanja. V tej poizvedbi je privzeto uporabljena {searchboxquery}spremenljivka poizvedbe. Spremenljivka poizvedbe je označba mesta za vrednost, kar pomeni, da ko zaženete poizvedbo, vrednost zamenja ogrado. Ko uporabnik na primer v iskalno polje vnese rumeno iskani izraz, {searchboxquery} spremenljivka v spletnem gradniku rezultatov iskanja poišče vse elemente, ki vsebujejo rumeno besedilo.

S spreminjanjem poizvedbe v spletnem gradniku rezultatov iskanja lahko:

 • Spremenite vir rezultata, da določite, katero vsebino je treba iskati. 

 • Dodajanje spremenljivk poizvedbe ali filtrov lastnosti za prilagajanje rezultatov iskanja za različne uporabnike ali skupine uporabnikov.

 • Povišati ali ponižati elemente ali strani v rezultatih iskanja.

 • Spremenite razvrščanje rezultatov iskanja.

Poizvedbo lahko spremenite na dva načina:

Določanje poizvedbe z uporabo jezika poizvedbe za ključne besede (KQL) v naprednem načinu

 1. Na strani z rezultati iskanja kliknite Nastavitvein nato kliknite Uredi stran. Stran z rezultati iskanja se odpre v načinu urejanja.

 2. V spletnem gradniku rezultatov iskanja premaknite kazalec na desno stran naslova spletnega gradnika, kliknite puščico, nato pa v meniju kliknite urejanje spletnega gradnika . Podokno z orodji za rezultate iskanja se odpre pod trakom v zgornjem desnem kotu strani.

 3. V podoknu z orodji spletnega gradnika v razdelku pogoji iskanja kliknite Spremeni poizvedbo. Odpre se pogovorno okno» graditev poizvedbe «v naprednem načinu.

 4. Na zavihku osnove v razdelku Izbira poizvedbe izberite vir rezultata, da določite, katero vsebino je treba iskati.

 5. Zdaj lahko spremenite besedilo poizvedbe. Privzeto je spremenljivka poizvedbe {searchboxquery} določena. Besedilo poizvedbe spremenite tako, da uporabite jezik poizvedbe za ključne besede (KQL) ali pa uporabite sezname filtrov za ključne besede in filter lastnosti , da ustvarite poizvedbo:

  • Poizvedba za ključne besede lahko vsebuje ključne besede brez besedila, filtre lastnosti ali operatorje. Uporabite oklepaje, če želite priložiti spremenljivke poizvedbe. Spremenljivke poizvedbe bodo nadomeščene z vrednostjo, ko se poizvedba zažene. Poizvedbe za ključne besede imajo največjo dolžino 2.048 znakov. Če želite več informacij o KQL, glejte sintakso jezika poizvedbe za ključne besede (KQL).

  • Uporabite filtre za ključne besede, če želite poizvedbi dodati spremenljivke poizvedbe. Na seznamu izberite vnaprej določene spremenljivke poizvedbe in jih nato dodajte v poizvedbo tako, da kliknete Dodaj filter ključne besede. Če želite seznam razpoložljivih spremenljivk poizvedbe, glejte spremenljivke poizvedbe v strežniku SharePoint Server 2013.

  • Uporabite filtre lastnosti, če želite poizvedovati po vsebini upravljanih lastnosti, ki so v shemi iskanja nastavljene na poizvedbe . Na seznamu filtra lastnosti izberite upravljane lastnosti. Kliknite Dodaj filter lastnosti , če želite dodati filter v poizvedbo.

   Opomba: Upravljane lastnosti po meri niso prikazane na seznamu filtra lastnosti . Če želite poizvedbi dodati upravljano lastnost po meri, v polje z besedilom poizvedba vnesite ime upravljane lastnosti po meri, ki ji sledi pogoj poizvedbe, na primer MyCustomColorProperty: zelena

 6. Kliknite preizkusi poizvedbo , da si ogledate predogled rezultatov iskanja.

 7. V poizvedbo lahko dodate tudi več podrobnosti:

 8. Kliknite v redu , da shranite poizvedbo in se vrnete v podokno z orodji spletnega gradnika.

Dodajanje natančnejših opredelitev

Na zavihku Rafinerji lahko omejite vrnjene rezultate tako, da v poizvedbo dodate vnaprej izbrane rafinerje.

Določite lahko, da so rezultati iskanja, ki so bili vrnjeni v spletnem gradniku rezultatov iskanja, omejeni na eno ali več vrednosti iz rafinerij. Na seznamu so prikazane vse upravljane lastnosti, ki so v shemi iskanja omogočene kot Rafinerji.

 • Če želite poizvedbi dodati natančnejšo opredelitev, na seznamu izberite natančnejši seznam in nato kliknite Dodaj.

Določite lahko, da so rezultati iskanja razvrščeni na podlagi ene ali več upravljanih lastnosti. To je uporabno, če je na voljo več različic za dani element in jih želite združiti pod enim samim rezultatom.

 • Če želite določiti združevanje rezultatov, kliknite Pokaži več , da prikažete odsek» Rezultati skupine «.

Določanje razvrščanja

Z zavihkom razvrščanje določite, kako razvrstiti rezultate iskanja. Določite lahko več ravni razvrščanja, izberite model razvrstitve, ki ga želite uporabiti, in dodajte pravila za dinamično naročanje.

Na seznamu Razvrsti po so prikazane vse upravljane lastnosti, ki so v shemi iskanja nastavljene kot razvrščene.

 • Če želite razvrstiti rezultate, ki temeljijo na upravljanih lastnostih:

  1. Na seznamu Razvrsti po izberite upravljano lastnost in nato izberite padajoče ali naraščajoče.

  2. Če želite dodati več ravni razvrščanja, kliknite Dodaj raven razvrščanja.

 • Če želite razvrstiti rezultate po pomembnosti:

  1. Na seznamu Razvrsti po izberite Razvrsti.

  2. Neobvezno Na seznamu razvrstitev modela izberite model razvrščanja, ki ga želite uporabiti.

  3. Neobvezno V razdelku dinamično naročanjelahko določite dodatno razvrstitev tako, da dodate pravila, ki bodo spremenila vrstni red rezultatov, ko veljajo določeni pogoji. Kliknite Dodaj dinamično pravilo naročanjain nato določite pogojna pravila.

Dodajanje več nastavitev

Če želite izbrati več nastavitev za poizvedbo, uporabite zavihek Nastavitve . Izberete lahko, da uporabite pravila poizvedbe, uporabite pisanje URL-ja in določite, ali želite odstraniti podvojene rezultate ali ne.

Preskusite poizvedbo

Zavihek» test «prikaže končno besedilo poizvedbe glede na to, kaj ste izbrali na drugih zavihkih. Nadomestne poizvedbe lahko preskusite tako, da neposredno uredite besedilo poizvedbe. Druge možnosti poizvedbe lahko preskusite tudi tako, da kliknete Pokaži več.

Opomba: Vse spremembe, ki jih naredite v poizvedbi na zavihku» preskus «, se ne shranijo.

Razdelek

Opis

Besedilo poizvedbe

Prikaže končno poizvedbo, ki se bo zagnala v spletnem gradniku rezultatov iskanja. Besedilo končne poizvedbe temelji na izvirni predlogi poizvedbe, kjer so dinamične spremenljivke nadomeščene s trenutnimi vrednostmi. Druge spremembe poizvedbe so lahko narejene kot del pravila poizvedbe.

Če želite prikazati več informacij, kliknite Pokaži več .

Predloga poizvedbe

Vsebina predloge poizvedbe, ki je uporabljena za poizvedbo.

Rafinirano z

Rafinerji, ki so uporabljeni za poizvedbo, kot je določeno na zavihku Rafinerji .

Združene po

Upravljana lastnost, na kateri bi morale biti Združene rezultate iskanja, kot je določeno na zavihku Rafinerji.

Uporabljena pravila poizvedbe

Pokaže, katera pravila poizvedbe so uporabljena za poizvedbo.

Spremenljivke predloge poizvedbe

Spremenljivke poizvedbe, ki bodo uporabljene za poizvedbo in vrednosti spremenljivk, ki veljajo za trenutno stran. Vnesite druge vrednosti, če želite preskusiti učinek, ki ga bodo imeli v poizvedbi.

Pogoji segmenta uporabnika

Preskusite, kako poizvedba deluje za različne pogoje segmenta uporabnika. Kliknite Dodaj izraz segmenta uporabnika , če želite dodati izraze poizvedbi.

Preskusna poizvedba

Kliknite gumb preskusna poizvedba , da si ogledate rezultate iskanja.

Na vrh strani

Določanje poizvedbe z vnaprej določenimi vrednostmi v hitrem načinu

 1. Na zavihku osnove se prepričajte, da ste v naprednem načinu. Kliknite Preklopi na hitri način v zgornjem desnem kotu, če ste v naprednem načinu.

 2. V razdelku izbira poizvedbe izberite vir rezultata, da določite, katero vsebino je treba iskati.

 3. V razdelku omeji po aplikaciji izberite možnost na seznamu, da omejite rezultate na določeno mesto, knjižnico, seznam ali URL.

 4. Izberite možnosti v razdelku omeji z oznako , da omejite rezultate na vsebino, ki je označena z izrazom iz nabora izrazov:

 5. Ne omejite na katero koli oznako: rezultati iskanja ne bodo omejeni na osnovi oznak (privzeto).

 6. Omejite trajanje krmarjenja trenutne strani: rezultati iskanja bodo omejeni na vsebino, ki je označena z izrazom trenutne strani. Trenutna oznaka je prikazana kot zadnji del prijaznega URL-ja. Ta izbira je smiselna le, če vaše mesto uporablja upravljano krmarjenje.

 7. Omejite s trenutnim in podrejenim krmarjenjem: rezultati iskanja bodo omejeni na vsebino, ki je označena z izrazom trenutne strani (prikazano kot zadnji del prijaznega URL-ja), in vsebino, ki je označena s podpogoji trenutne strani. Pomembno le, če vaše spletno mesto uporablja upravljano krmarjenje.

 8. Omejite to oznako: rezultati iskanja bodo omejeni na vsebino, ki je označena z oznako, ki jo vnesete v polje.

 9. V poizvedbo lahko dodate tudi več podrobnosti:

 10. Kliknite v redu , da shranite poizvedbo in se vrnete v podokno z orodji spletnega gradnika.

Na vrh strani

Spreminjanje nastavitev predloge prikaza

 1. Na strani z rezultati iskanja kliknite Nastavitvein nato kliknite Uredi stran. Stran z rezultati iskanja se odpre v načinu urejanja.

 2. V spletnem gradniku rezultatov iskanja premaknite kazalec na desno stran naslova spletnega gradnika, kliknite puščico, nato pa v meniju kliknite urejanje spletnega gradnika . Podokno z orodji za rezultate iskanja se odpre pod trakom v zgornjem desnem kotu strani.

 3. V podoknu z orodji spletnega gradnika v razdelku» prikaz predlog «na seznamu predloge prikaza nadzora rezultatov lahko izberete prikaz predloge za nadzor celotnega videza spletnega gradnika.

 4. Na drugih seznamih v tem razdelku Izberite predlogo prikaza za posamezne rezultate:

  • Privzeti izbor uporablja vrste rezultatov za prikaz elementov. Ta izbor bo uporabil različne predloge prikaza glede na vrsto rezultata rezultata iskanja. Če je na primer vrsta rezultata rezultata iskanja datoteka PDF, je uporabljena predloga dokumenta PDF za prikaz. Če je vrsta rezultata rezultata iskanja slika, je uporabljena predloga slikovnega elementa .

  • Če želite uporabiti eno predlogo prikaza za vse vrste rezultatov iskanja, izberite uporabi eno predlogo za prikaz elementovin nato izberite predlogo prikaza, ki jo želite uporabiti.

Če želite več informacij, glejte Spreminjanje videza rezultatov iskanja z vrstami rezultatov in predlogami prikaza .

Na vrh strani

Spreminjanje nastavitev rezultatov in nastavitev kontrolnika rezultatov

 1. Na strani z rezultati iskanja kliknite Nastavitvein nato kliknite Uredi stran. Stran z rezultati iskanja se odpre v načinu urejanja.

 2. V spletnem gradniku rezultatov iskanja premaknite kazalec na desno stran naslova spletnega gradnika, kliknite puščico, nato pa v meniju kliknite urejanje spletnega gradnika . Podokno z orodji za rezultate iskanja se odpre pod trakom v zgornjem desnem kotu strani.

 3. V podoknu z orodji spletnega gradnika v razdelku Nastavitve spremenite Nastavitve rezultatov , da določite, kako so prikazani rezultati:

Če izberete

Nato se prikaže spletni gradnik

Privzeto izbrano

Število rezultatov na stran

Največje število rezultatov iskanja, prikazanih na strani.

Prikaz razvrščenih rezultatov

Razvrščeni rezultati.

Počistite, če želite prikazati le povišane bloke (na primer povišane rezultate ali osebne priljubljene) ali kontrolnike rezultatov (na primer število rezultatov).

Da

Pokaži povišane rezultate

Rezultate iskanja, ki jih promovirate s pravili poizvedbe.

Da

Prikaz» ali ste mislili? «

Popravki črkovanja poizvedbe, kot ste mislili na predloge.

Da

Prikazovanje osebnih priljubljenih

Osebne priljubljene uporabnikov, ki so rezultati uporabnika, ki je bil že prej kliknil.

Da

Pokaži povezavo» ogled dvojnikov «

Povezava» ogled dvojnikov «, ki jo lahko uporabniki kliknejo, da si ogledajo rezultate, ki so bili razvrščeni kot dvojniki.

Ne

Pokaži povezavo do središča za iskanje

Povezava do središča za iskanje.

Ne

4. v podoknu z orodji spletnega gradnika v razdelku Nastavitve spremenite Nastavitve kontrolnika rezultatov , če želite določiti več možnosti za prikaz v spletnem gradniku rezultatov iskanja:

Če izberete

Nato se prikaže spletni gradnik

Privzeto izbrano:

Pokaži napredno povezavo

Povezava do strani» napredno iskanje «.

Da

Prikaz števila rezultatov

Število najdenih rezultatov.

Da

Prikaz spustnega menija» jezik «

Spustni seznam jezikov. Uporabnikom omogoča, da zamenjajo jezik poizvedbe. Spustni seznam bo prikazan le, če je uporabnik izbral dva ali več jezikov na strani z nastavitvami uporabnikov iskanja.

Da

Prikaz spustnega seznama» Razvrsti «

Spustni seznam Razvrsti. Uporabnikom omogoča, da spremenijo vrstni red razvrščanja rezultatov.

Ne

Pokaži Ostranjevanje

Kontrolnik ostranjevanja pod rezultati iskanja.

Da

Povezava» Pokaži nastavitve «

Povezava do strani z nastavitvami uporabnikov iskanja.

Da

Pokaži povezavo Opozorime

Povezava do strani» opozori me «.

Da

Spreminjanje prikazovanja rezultatov iz lastne OneDrive vsebine uporabnikov

Privzeto uporabniki vidijo rezultate iz OneDrive in SharePointove vsebine v skupni rabi, ne iz zasebnih OneDrive za podjetja. Zasebna vsebina OneDrive je njihova vsebina, do katere imajo le dostop.

Rezultate iskanja lahko nastavite tako, da prikažete ločen blok, ki vsebuje rezultate iz zasebne vsebine uporabnikove OneDrive.

 1. Na strani z rezultati iskanja kliknite Nastavitvein nato kliknite Uredi stran. Stran z rezultati iskanja se odpre v načinu urejanja.

 2. V spletnem gradniku rezultatov iskanja premaknite kazalec na desno stran naslova spletnega gradnika, kliknite puščico, nato pa v meniju kliknite urejanje spletnega gradnika . Podokno z orodji za rezultate iskanja se odpre pod trakom v zgornjem desnem kotu strani.

 3. V podoknu z orodji spletnega gradnika v razdelku Nastavitve pojdite na prikaz rezultatov in izberite» svoje OneDrive «.

Če izberete

Nato se prikaže spletni gradnik

Privzeto izbrano

Lastne OneDrive

Ločen blok z rezultati uporabnikove lastne OneDrive, vključno z vsebino, do katere ima dostop le lastnik.

Ne

Na vrh strani

Glejte tudi:

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×