Spletni gradnik pogleda seznama

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Ne obstaja v spletni gradnik imenuje pogled seznama v klasičnem SharePoint. Če iščete spletnega gradnika pogleda seznama za strani z najnovejšo različico SharePoint Online, glejte Uporaba spletnega gradnika seznama.

V klasičnem SharePoint, pri ustvarjanju novega mesta iz predloge mesta, spletni gradniki so samodejno dodane na domačo stran mesta. Primer spletnega mesta skupine vključuje objave, koledar in povezave spletnih gradnikov. Ti spletni gradniki so primerki spletnega gradnika pogleda seznama, s predlogo seznama vnaprej Prikažite podatke seznama.

Ko na mestu ustvarite seznam ali knjižnico, je na podoben način samodejno ustvarjen spletni gradnik pogleda seznama z istim imenom kot seznam ali knjižnica. Če na primer ustvarite seznam »Pogodbe«, bo v galeriji Ime mesta na voljo tudi spletni gradnik pogleda seznama z imenom »Pogodbe«. Spletni gradnik samodejno prikaže podatke, ki so na ustvarjenem seznamu ali v knjižnici.

V tem članku

Načini uporabe spletnega gradnika pogleda seznama

Prilagajanje pogleda seznama ali knjižnice v spletnem gradniku

Povezava spletnega gradnika pogleda seznama do drugega spletnega gradnika

Podprte vrste seznamov za povezavo

Podprte vrste stolpcev seznama za povezavo

Lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama

Splošne lastnosti spletnih gradnikov

Načini uporabe spletnega gradnika pogleda seznama

Spletni gradnik pogleda seznama lahko uporabite za prikaz in urejanje podatkov seznama ali knjižnice na mestu. Prav tako jih lahko povežete z drugimi spletnimi gradniki vključno z drugimi spletnimi gradniki pogleda seznama. Na seznamih so informacije, ki jih imate v skupni rabi s člani skupine in so večkrat prikazane v obliki tabele. V pogledih seznama so lahko informacije iz različnih razlogov prikazane na različne načine, na primer filtriranja, razvrščanja ali izbiranja določenih stolpcev.

Večino seznamov lahko prikažete v spletnih gradnikih pogleda seznama v enem ali dveh tabelarnih pogledih: standardni pogled, ki je na voljo vsem uporabnikom, in pogled delovnega lista. Pogled delovnega lista zahteva, da je program ali kontrolnik združljiv s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services, kot sta podpora za Microsoft Office Access 2007 in kontrolnik ActiveX

S spletnim gradnikom pogleda seznama lahko naredite to:

 • Če želite podatke hitro razvrstiti, filtrirati, osamiti in posodobiti, na strani s spletnimi gradniki prikažite podatke seznama.

 • Dokumente, ki so pripravljeni za pregledovanje ali pa jih skupina redno uporablja, lahko prikažete v spletnem gradniku pogleda seznama.

 • V spletnem gradniku pogleda seznama lahko sledite podatkom v projektu in jih filtrirate ali razvrstite po stolpcu, v katerem je ime osebe ali dodeljen posel iz ustreznega stolpca povezanega spletnega gradnika pogleda seznama stikov.

 • Iz spletnega gradnika pogleda seznama osnovnih podatkov o zaposlenih, v katerem je ime zaposlenega in ID številka, v povezanem spletnem gradniku pogleda seznama podrobnosti o zaposlenih poiščite podrobne informacije o zaposlenem, na primer ugodnosti, družinsko stanje in kritje zdravstvenega zavarovanja.

 • V dveh povezanih spletnih gradnikih pogleda seznama preglejte celotno naročilo stranke: spletni gradnik pogleda seznama naročila, v katerem so informacije o naročilu in spletni gradnik pogleda seznama, v katerem so vsi vrstični elementi za to naročilo.

 • S prikazom slike osebe v povezanem spletnem gradniku slike ali preslikave naslova podjetja osebe v povezanem spletnem gradniku preslikave po meri lahko vizualno razširite osnovne informacije o osebi v spletnem gradniku pogleda seznama stikov.

Povezave do več informacij o prilagajanju različnih vrst spletnih gradnikov najdete v razdelku Glejte tudi.

Na vrh strani

Prilagajanje pogleda seznama ali knjižnice v spletnem gradniku

Po tem ko dodaste spletni gradnik pogleda seznama strani s spletnimi gradniki, lahko prilagodite pogled, tako da so prikazani le podatki, ki jih želite prikazati na strani. Trenutni pogled lahko urejate iz strani s spletnimi gradniki.

Ustvarite lahko tudi poglede po meri za seznam ali knjižnico, ki jih lahko uporabite za prikaz različnih naborov informacij v različnih primerkih spletnega gradnika za ta seznam ali knjižnico. Poglede po meri za seznam ali knjižnico ustvarite v meniju Pogled Meni »Pogled« na seznamu ali v knjižnici, ki jo želite prilagoditi. V razdelku Glejte tudi so na voljo povezave do dodatnih informacij o ustvarjanju pogledov po meri za seznam ali knjižnico.

 1. V meniju Dejanja mesta Podoba gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Kliknite meni »Spletni gradnik« Meni spletnega gradnika spletnega gradnika, ki ga želite prilagoditi, in nato kliknite Spremeni spletni gradnik v skupni rabi.

 3. V podoknu orodij kliknite Uredi trenutni pogled.

 4. V razdelku Stolpci prikažete ali skrijete stolpce tako, da potrdite ustrezna potrditvena polja. Ob imenu stolpca vnesite število za vrstni red stolpcev v pogledu.

 5. V razdelku Razvrsti izberite, ali želite razvrstiti informacije in kako jih želite razvrstiti. Uporabite lahko dva stolpca za razvrščanje, prvega na primer po avtorju, drugega pa po imenu datoteke za vsakega avtorja.

 6. V razdelku Filter izberite, ali želite filtrirati informacije in kako jih želite filtrirati. Filtrirani pogled prikaže manjši izbor, na primer elemente, ustvarjene v določenem oddelku, ali elemente s statusom »Odobreno«.

 7. V razdelku Združi po združujete elemente z enakimi vrednostmi v njihovih razdelkih, kot je razširljiv razdelek za dokumente določenega avtorja.

 8. V razdelku Skupaj prikažete število elementov v stolpcu, kot je skupno število zadev. V nekaterih primerih lahko delate povzetke ali izpeljete dodatne informacije, kot je na primer povprečje.

 9. V razdelku Slog izberete slog, ki ga želite uporabiti pri pogledu, kot je osenčen seznam, v katerem je vsaka vrstica osenčena.

 10. Če ima seznam ali knjižnica mape, lahko ustvarite pogled, v katerem mape niso prikazane. Ta pogled se včasih imenuje nerazdelani pogled. Če si želite ogledati vse elemente seznama na isti ravni, kliknite Prikaži vse elemente brez map.

 11. Če je seznam ali knjižnica obsežna, lahko omejite število datotek, ki si jih je mogoče ogledati na seznamu ali v knjižnici, ali število datotek, ki si jih je mogoče ogledati na isti strani. V razdelku Omejitev elementov izberite želene možnosti.

 12. Če si nameravate ogledati seznam ali knjižnico na prenosni napravi, izberite želene možnosti v odseku Mobilno.

 13. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Povezava spletnega gradnika pogleda seznama do drugega spletnega gradnika

Večino seznamov lahko prikažete v spletnih gradnikih pogleda seznama v enem ali dveh tabelarnih pogledih: standardni pogled, ki je na voljo vsem uporabnikom, in pogled delovnega lista. Pogled delovnega lista zahteva, da je program ali kontrolnik združljiv s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services, kot sta podpora za Office Access 2007 in kontrolnik ActiveX.

S standardnim pogledom ali pogledom podatkovnega lista lahko spletni gradnik pogleda seznama povežete z drugim spletnim gradnikom, mu dodelite podatke in spremenite način, kako so ti podatki prikazani v drugem spletnem gradniku, vključno s spletnim gradnikom pogleda seznama.

 1. V meniju Dejanja mesta Podoba gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Kliknite meni spletnega gradnika Meni spletnega gradnika in pokažite na Povezave.

 3. Pokažite na Posreduj vrstico ali Pridobi razvrščanje/filter iz in nato kliknite ime spletnega gradnika, ki ga želite povezati.

Ključni ukazi v podmeniju Povezave

Ukaz v podmeniju

Opis

Posreduj vrstico

Spletni gradnik pogleda seznama lahko povežete z drugim spletnim gradnikom tako, da izbrano vrstico podatkov posredujete drugemu spletnemu gradniku. Glede na to, kako je bil drugi spletni gradnik ustvarjen in kako pridobiva podatke, lahko prikazuje podatke vrstic ali pa te podatke uporabi kot filter ali vrednost parametra.

Ko povežete spletni gradnik pogleda seznama, je v standardnem pogledu samodejno dodan stolpec Izbira elementa z izbirnimi gumbi, da lahko označite, katero vrstico želite posredovati drugemu spletnemu gradniku. V standardnem pogledu lahko izberete le eno vrstico hkrati. Nekaterih stolpcev, na primer stolpca Urejanje v povezavi med spletnimi gradniki ni mogoče uporabljati.

V pogledu podatkovnega lista lahko izberete več vrstic, vendar je le ena posredovana drugemu spletnemu gradniku. Če je izbranih več vrstic, je drugemu spletnemu gradniku posredovana vrstica z aktivno celico, druge vrstice pa so prezrte. Podatkov v vrstici Vrstica z rezultati ali Nova vrstica ni mogoče posredovati drugemu spletnemu gradniku.

Ta vrsta povezave omogoča, da je spletnim gradnikom pogleda seznama povezanih več spletnih gradnikov.

Priskrbi podatke

Spletni gradnik pogleda seznama lahko povežete z drugim spletnim gradnikom, ki deluje s podatki seznama. V tem primeru je spletni gradnik pogleda seznama vir podatkov drugega spletnega gradnika.

V standardnem pogledu in pogledu podatkovnega lista so drugemu spletnemu gradniku posredovane le informacije v pogledu.

Ta vrsta povezave omogoča, da je spletnim gradnikom pogleda seznama povezanih več spletnih gradnikov.

Pridobi razvrščanje/filter iz

V standardnem pogledu in pogledu podatkovnega lista lahko spletni gradnik pogleda seznama povežete z drugim spletnim gradnikom, ki mu lahko priskrbi te informacije:

 • Eno ali več imen stolpcev vrednostne pare podatkov, ki filtrirajo podatke v spletnem gradniku pogleda seznama.

 • Stolpec s podatki za padajočo ali naraščajočo razvrstitev podatkov v spletnem gradniku pogleda seznama.

S to vrsto povezave lahko s spletnim gradnikom pogleda seznama povežete le en spletni gradnik.

Vsi spletni gradniki na mestu so ponavadi na voljo v galeriji Ime mesta. Ko iz galerije spletnih gradnikov prvič dodate spletni gradnik pogleda seznama na stran s spletnimi gradniki, je na strani s spletnimi gradniki prikazan privzet pogled seznama v spletnem gradniku. Če želite prikazati podatke, ki jih želite imeti v spletnem gradniku pogleda seznama in v drugem povezanem spletnem gradniku, morate urediti pogled seznama. Lahko na primer filtrirate, razvrščate ali združite podatke na drugačen način ali pa jih prikažete v drugačnih stolpcih.

Pogled seznama lahko spremenite iz razdelka lastnosti po meri Seznam pogledov v podoknu z orodji:

 • Iz lastnosti Izbrani pogled izberite drug pogled.

 • Kliknite Uredi trenutni pogled, če želite urediti trenutni pogled.

Kadarkoli izberete ali uredite pogled seznama, je iz izvirnega načrta seznama mesta narejena kopija načrta seznama, ki se shrani v spletni gradnik pogleda seznama. Podatki seznama pa ostanejo nespremenjeni.

Bodite previdni pri preklopu iz trenutnega pogleda v drug pogled. Izbrišete lahko spremembe, ki ste jih naredili v trenutnem pogledu, in onemogočite povezave spletnih gradnikov, ki se nanašajo na stolpcev trenutnem pogledu. Preklop v drug pogled morate zato potrditi.

Na vrh strani

Podprte vrste seznamov za povezavo

Čeprav so lahko v spletnem gradniku pogleda seznama prikazane vse vrste seznamov, so podprte samo nekatere vrste seznamov, ko naredite povezavo do spletnega gradnika. Na splošno so podprte vrste seznamov, ki prikažejo podatke v obliki tabele, na primer stiki. Seznami, ki podatke prikažejo v drugačni obliki od tabele, na primer pogled mape, niso podprti. Spodaj so navedene podprte in nepodprte vrste seznamov.

Podprte vrste seznamov

Nepodprte vrste seznamov

 • Obvestila

 • Stiki

 • Dogodki

 • Težave

 • povezave,

 • opravila in

 • Seznami po meri

 • Seznami s podatki, uvoženimi iz preglednice

 • Knjižnice dokumentov

 • Knjižnice obrazcev

 • Pogled koledarja seznama dogodkov

 • Table za razprave

 • Ankete

 • Knjižnice slik

 • Katalogi predlog mesta in seznama

 • Galerije spletnih gradnikov

 • Viri podatkov

Na vrh strani

Podprte vrste stolpcev seznama za povezavo

Čeprav so lahko v spletnem gradniku pogleda seznama prikazane vse vrste stolpcev seznama, so podprte samo nekatere vrste stolpcev seznama, ko naredite povezavo do spletnega gradnika. Spodaj so navedene podprte in nepodprte vrste stolpcev seznama.

Podprte vrste stolpcev seznama

Nepodprte vrste stolpcev seznama

 • Ena vrstica besedila

 • Izbira

 • Številka

 • Valuta

 • Datum in ura

 • Hiperpovezava ali slika (za ujemajoče se stolpce)

 • Iskanje

 • Da/Ne

 • Izračunano

 • Hiperpovezava ali slika (za filtriranje)

 • Več vrstic besedila

 • Urejanje

Na vrh strani

Lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama

Spodaj so navedene lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama.

Opomba: V osebnem pogledu ne morete prikazati ali urejati nobene od lastnosti po meri.

Lastnost

Opis

Izbrani pogled

Bodite previdni pri preklopu iz trenutnega pogleda v drug pogled. Izbrišete lahko spremembe, ki ste jih naredili v trenutnem pogledu, in onemogočite povezave spletnih gradnikov, ki se nanašajo na stolpcev trenutnem pogledu. Preklop v drug pogled morate zato potrditi.

Navede pogled seznama za prikaz v spletnem gradniku. Izberete lahko nekaj od tega:

 • Vsi seznami ali vsi dokumenti     – ta lastnost, glede na vrsto seznama, prikaže vse stolpce na seznamu ali v knjižnici.

  Opomba: Preden kliknete V redu ali Uporabi, izberite <Trenutni pogled>, da se povrnete na zadnji uporabljen pogled in zavrnete neshranjene spremembe, ki ste jih naredili na kopiji informacij o načrtu pogleda seznama. Ko kliknete V redu ali Uporabi, so spremembe, ki ste jih naredili uporabljene v novem pogledu in so jih shranjene v spletnem gradniku pogleda seznama.

 • Pogled v Explorerju     – lastnost prikaže vsebino knjižnice dokumentov samo z ikonami, podobno kot v Raziskovalcu. Ta pogled je na voljo samo za knjižnice dokumentov.

 • <Pogled povzetka>     – lastnost prikaže pogled povzetka seznama. Ta pogled se razlikuje med vrstami seznamov.

 • Dodatni pogledi seznamov    – odvisno od vrste seznama lastnost prikaže uporabniško določene poglede ali druge privzete poglede.

Uredi trenutni pogled

Izberite Uredi trenutni pogled, če želite trenutni pogled uporabljen v spletnem gradniku skupaj s prikazanimi stolpci, uporabljenim vrstnim redom razvrščanja in filtrom, urediti za prikaz skupne vsote in omejitev elementov.

Kadarkoli izberete ali uredite pogled seznama, je iz izvornega načrta seznama mesta narejena kopija informacij o načrtu seznama, ki se shrani v spletni gradnik pogleda seznama. Podatki seznama pa ostanejo nespremenjeni.

Vrsta orodne vrstice

Navede način, kako, če sploh, je prikazana orodna vrstica seznama. Izberite eno od treh možnosti:

Orodna vrstica »Povzetek«     – ta možnost prikaže orodno vrstico »Povzetek« za trenutno izbrani pogled seznama. To je privzeta vrednost za večino vrst seznamov razen za sezname po meri.

Celotna orodna vrstica     – možnost prikaže celotno orodno vrstico trenutno izbranega pogleda seznama. To je privzeta vrednost seznamov po meri.

Ni orodne vrstice     – orodna vrstica ni prikazana.

Na vrh strani

Splošne lastnosti spletnih gradnikov

Vsi spletni gradniki imajo enak nabor splošnih lastnosti, ki določajo njihov videz, postavitev in dodatne značilnosti.

Opomba:  Splošne lastnosti spletnega gradnika, ki so prikazane v podoknu z orodji, se lahko razlikujejo od lastnosti, navedenih v tem razdelku, iz več razlogov:

 • Če si želite ogledati razdelek Dodano v podoknu z orodji, morate imeti ustrezno dovoljenje.

 • Za določen spletni gradnik se je razvijalec spletnega gradnika morda odločil, da nekaterih od teh splošnih lastnosti ne bo prikazal, ali pa se je odločil ustvariti in prikazati dodatne lastnosti, ki niso navedene v nadaljevanju v razdelkih Videz, Postavitev in Dodatno podokna z orodji

 • Nekatere nastavitve dovoljenj in lastnosti lahko onemogočijo ali skrijejo lastnosti spletnega gradnika.

Videz

Lastnost

Opis

Naslov

Določa naziv spletnega gradnika, ki se pojavi v naslovni vrstici spletnega gradnika.

Višina

Določa višino spletnega gradnika.

Širina

Določa širino spletnega gradnika.

Stanje kroma

Določa, ali naj bo celoten spletni gradnik prikazan na strani, ko bo uporabnik odprl stran s spletnim gradnikom. Privzeto je stanje kroma nastavljeno na Normalno in prikazan je celoten spletni gradnik. Če je stanje nastavljeno na Minimizirano, je prikazana le naslovna vrstica.

Vrsta kroma

Določa, ali sta naslovna vrstica in obroba okoli okvira spletnega gradnika prikazana.

Postavitev

Lastnost

Opis

Skrito

Določa, ali naj bo spletni gradnik viden, ko bo uporabnik odprl stran s spletnim gradnikom. Če je potrditveno polje potrjeno, je spletni gradnik viden le, ko oblikujete stran in ima pripono (skrito), ki je pripeta nazivu.

Spletni gradnik lahko skrijete, če ga želite uporabiti za posredovanje podatkov drugemu spletnemu gradniku prek povezave s spletnim gradnikom, vendar spletnega gradnika ne želite prikazati.

Smer

Določa smer besedila v vsebini spletnega gradnika. Arabščina se na primer zapisuje z desne proti levi, angleščina in večina drugih evropskih jezikov pa z leve proti desni. Ta nastavitev morda ni na voljo za vse vrste spletnih gradnikov.

Območje

Določa območje na strani s spletnim gradnikom, kjer je spletni gradnik nameščen.

Opomba:  Območja na strani s spletnim gradnikom niso navedena v polju s seznamom, če nimate dovoljenja za spreminjanje območja.

Indeks območja

Določa položaj spletnega gradnika v območju, če območje vsebuje več spletnih gradnikov.

Če želite določiti vrstni red, vnesite celo število v polje z besedilom.

Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od zgoraj navzdol, vrednost 1 pomeni, da se bo spletni gradnik pojavil na vrhu območja. Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od leve proti desni, vrednost 1 pomeni, da se bo spletni gradnik pojavil na levi strani območja.

Če na primer dodate spletni gradnik v prazno območje, v katerem poteka vrstni red od zgoraj navzdol, je indeks območja 0. Če dodate drug spletni gradnik na dno območja, je njegov indeks območja 1. Če želite premakniti drugi spletni gradnik na vrh območja, vnesite 0, nato pa še 1 za prvi spletni gradnik.

Opomba:  Vsak spletni gradnik v območju mora imeti enolično vrednost indeksa območja. Zato s spreminjanjem vrednosti indeksa območja za trenutnega spletnega gradnika spremenite tudi vrednost indeksa območja drugega spletnega gradnika v območju.

Izkušen uporabnik

Lastnost

Opis

Dovoli minimiziranje

Določa, ali je spletnega gradnika mogoče minimizirati.

Dovoli zapiranje

Določa, ali je spletnega gradnika mogoče odstraniti s strani s spletnim gradnikom.

Omogoči skrivanje

Določa, ali je mogoče spletnega gradnika skriti.

Dovoli spreminjanje območja

Določa, ali je mogoče spletnega gradnika premakniti v drugo območje.

Dovoli povezovanja

Določa, ali lahko spletni gradnik sodeluje pri povezovanju z drugimi spletnimi gradniki.

Dovoli urejanje v osebnem pogledu

Določa, ali je mogoče lastnosti spletnega gradnika spreminjati v osebnem pogledu.

Način izvoza

Določa raven podatkov, ki jih je mogoče izvoziti za ta spletni gradnik. Odvisno od konfiguracije ta nastavitev morda ni na voljo.

URL naslova

Vsebuje naslov URL datoteke z dodatnimi informacijami o spletnem gradniku. Ko kliknete naziv spletnega gradnika, je datoteka prikazana v ločenem oknu brskalnika.

Opis

Določa zaslonski namig, ki se pojavi, ko se s kazalcem pomaknete na naziv spletnega gradnika ali ikono spletnega gradnika. Vrednost te lastnosti se uporabi, ko iščete spletne gradnike z ukazom Išči v meniju Iskanje spletnih gradnikov v podoknu z orodji v teh galerijah spletnega gradnika: »Mesto«, »Navidezni strežnik« in »Stran s spletnim gradnikom«.

URL pomoči

Določa mesto datoteke, ki vsebuje informacije za pomoč o spletnem gradniku. Ko kliknete ukaz Pomoč v meniju spletnega gradnika so informacije pomoči prikazane v ločenem oknu brskalnika.

Način pomoči

Določa, kako bo brskalnik prikazal vsebino pomoči za spletni gradnik.

Izberite nekaj od tega:

 • Modalno Odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabnik mora zapreti okno, preden se vrne na spletno stran.

 • Brez načina Odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabniku ni treba zapreti okna, preden se vrne na spletno stran. To je privzeta vrednost.

 • Krmarjenje Odpre spletno stran v trenutnem oknu v brskalniku.

Opomba: Čeprav spletni gradniki tehnologije Microsoft ASP.NET po meri podpirajo to lastnost, so privzete teme pomoči za Windows SharePoint Services 3.0 odprte le v ločenem oknu brskalnika.

URL slike ikone kataloga

Določa mesto datoteke s sliko, ki jo želite uporabiti kot ikono spletnega gradnika na seznamu spletnih gradnikov. Velikost slike more biti 16 x 16 slikovnih pik.

URL slike ikone naslova

Določa mesto datoteke s sliko, ki jo želite uporabiti v naslovni vrstici spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

Sporočilo o napaki pri uvozu

Določa sporočilo, ki se prikaže, če se je med uvozom spletnega gradnika pojavila napaka.

Na vrh strani

Zadnja posodobitev 2014-6-16

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×