Skupna raba in soavtorstvo

Sledenje sprememb v Wordu

Sledenje sprememb v Wordu

Če vklopite sledenje spremembam, lahko vi in vaši sodelavci spreminjate vsebino, spremembe pa bo mogoče hitro opaziti. Spremembe so kot predlogi, ki jih lahko pregledate in jih nato odstranite ali jih obdržite.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Namig: Ali videoposnetek ni v vašem jeziku? Poskusite izbrati podnaslavljanje Gumb »Podnapisi« .

Sledenje spremembam lahko vklopite in izklopite tako, da odprete zavihek Pregled > Sledi spremembam.

Sledenje spremembam
 • Ko je funkcija vklopljena, so izbrisani elementi prečrtani, dodani elementi pa podčrtani. Spremembe različnih avtorjev so označene z različnimi barvami.

 • Ko je funkcija izklopljena, Word preneha označevati spremembe, vendar so barvno podčrtani in prečrtani elementi še vedno na voljo v dokumentu.

Vadite s sledenimi spremembami in drugimi funkcijami sodelovanja v Wordu tako, da prenesete to sodelovanje v vodniku za učenje v Wordu.

Ogled predlaganih sprememb

Če želite pregledati spremembe v dokumentu, pojdite na Pregled> Sledenje > Pokaži za pregled.

 • Če si želite ogledati spremembe, označene z rdečo črto ob robu, izberite Preprosta oznaka.

 • Za podroben prikaz sprememb izberite Vse oznake.

 • Če želite prikazati predogled, kako bo videti dokument, če uporabite vse predlagane spremembe, izberite Brez oznake.

 • Če si želite ogledati, kako bo videti dokument, če odstranite vse predlagane spremembe, izberite Izvirnik.

 • Pojdite na pregled> sledenja spremembam. Ponovite, če želite vklopiti ali izklopiti spremembe.

  Skupina »Sledenje« z vklopljenim sledenjem spremembam

Opomba: Če funkcija Sledenje spremembam ni na voljo, boste morda morali izklopiti zaščito dokumenta. Pojdite na pregled > omejite urejanjein nato izberite Ustavi zaščito. (Morda boste morali poznati geslo za dokument.)

Če želite dodati indikator spremembe sledenja v vrstico stanja, z desno tipko miške izberite vrstico stanja in izberite sledenja spremembam.

Ko izklopite funkcijo sledenja spremembam, lahko pregledate dokument, ne da bi označili, kaj se je spremenilo. Če izklopite funkcijo, ne odstranite nobenih sprememb, ki so že bile sledene.

 • Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite gumb Sledenje spremembam.

  Gumb Sledenje spremembam ni več označen, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Skupina »Sledenje«

Pomembno: Če želite odstraniti sledene spremembe, uporabite ukaza Sprejmi in Zavrni na zavihku Pregled v skupini Spremembe.

Prikaz vseh sprememb v vrstici

Privzeta nastavitev v Wordu prikaže izbrisane elemente in pripombe v oblačkih v robovih dokumenta. Prikaz pa lahko spremenite tako, da so pripombe prikazane v vrstici, vsi izbrisani elementi pa so prečrtani, namesto da so prikazani v oblačkih.

 1. Na zavihku pregled v skupini sledenje izberite Pokaži oznako.

  Ukaz »Pokaži oznako«

 2. Pokažite na oblačkiin nato izberite Pokaži vse revizije v vrstici , da prikažete brisanje s prečrtami in pripombami v vrstici.

Prikaz pripomb v zaslonskih namigih namesto oblačkih

Privzeta nastavitev v Wordu prikaže izbrisane elemente in pripombe v oblačkih v robovih dokumenta. Prikaz pa lahko spremenite tako, da prikaže pripombe v vrstici. Pripombe v vrstici si lahko ogledate, če postavite kazalec na indikator pripombe.

 1. Na zavihku pregled v skupini sledenje izberite Pokaži oznako.

  Ukaz »Pokaži oznako«

 2. Pokažite na oblačkiin nato izberite Pokaži vse revizije v vrstici , da prikažete brisanje s prečrtami in pripombami v vrstici.

 3. Postavite kazalec na pripombo v dokumentu. Pripombe se prikaže v zaslonskem namigu.

  Pripomba v vrstici

Prikaz sprememb glede na vrsto urejanja ali pregledovalca

 1. Na zavihku pregled v skupini sledenje izberite Pokaži oznako.

  Ukaz »Pokaži oznako«

 2. Naredite nekaj od tega

  • Izberite, če želite izbrati vrsto spremembe, ki jo želite prikazati.

   Izberite na primer pripombe ali vstavljanje in brisanje. Kljukica ob elementu označuje, da je element izbran.

   Seznam možnosti »Pokaži oznako«
    

   Pomembno: Tudi če skrijete vrsto oznake tako, da jo počistite v meniju Pokaži oznako, se oznaka samodejno prikaže vsakič, ko vi ali pregledovalec odprete dokument.

  • Pokažite na Pregledovalciin nato izberite, če želite počistiti vsa potrditvena polja, razen tistih ob imenih pregledovalcev, katerih spremembe in pripombe, ki jih želite prikazati.

   Opomba: Če želite potrditi ali počistiti vsa potrditvena polja za vse pregledovalce na seznamu, izberite Vsi pregledovalci.

Prikaz sprememb in pripomb za določene pregledovalce

Urednik ali pregledovalec običajno želi videti dokument takšen, kot bo prikazan, ko bodo vse spremembe vključene. Ta postopek omogoča uredniku ali pregledovalcu, da vidi, kako bo dokument videti s spremembami.

 • Na zavihku pregled v skupini sledenje izberite puščico v polju Prikaži za pregled in izberite želeno možnost.

  Meni možnosti »Prikaži za pogled«

  • Oznaka v končnem prikazu    Ta pogled prikaže končni dokument z vsemi sledenimi spremembami in pripombami. To je privzeti pogled za vse dokumente, ki jih odprete v Wordu.

  • Končno    Ta pogled prikaže dokument z vsemi spremembami, ki so vključene v besedilo, ne prikaže pa sledenih sprememb. Hkrati pa vse sledene spremembe ali pripombe, ki niso bile sprejete, zavrnjene ali izbrisane, ostanejo v dokumentu.

  • Oznaka v izvirnem prikazu    Ta pogled prikaže izvirno besedilo s sledenimi spremembami in pripombami.

  • Izvirno    Ta pogled prikaže izvirni dokument brez sledenih sprememb in pripomb. Vendar pa vse sledene spremembe ali pripombe v dokumentu, ki niso bile sprejete, zavrnjene ali izbrisane, ostanejo v dokumentu.

Opomba: Če si želite ogledati pripombe in sledene spremembe v oblačkih, morate biti v pogled postavitve tiskanja ali pogled spletne postavitve.

Skrivanje sledenih sprememb in pripomb pri tiskanju

Če skrijete spremembe, jih ne odstranite iz dokumenta. Če želite odstraniti oznako iz dokumenta, morate to narediti z ukazoma Sprejmi in Zavrni v skupini Spremembe.

 1. Izberite zavihek Datoteka .

 2. Izberite Natisni.

 3. V razdelku Nastavitveizberite puščico ob možnosti Natisni vse strani.

 4. Če želite počistiti kljukico, izberite Natisni oznako .

  Oznaka za tiskanje v Wordu

Pregledovanje povzetka sledenih sprememb

Podokno za pregledovanje je priročno orodje, kjer lahko preverite, da so bile vse sledene spremembe odstranjene iz dokumenta, tako da ne bodo prikazane drugim osebam, ki si morda ogledujejo vaš dokument. V razdelku s povzetkom na vrhu podokna za pregledovanje je prikazano točno število prikazanih sledenih sprememb in pripomb, ki so ostale v vašem dokumentu.

V podoknu za pregledovanje lahko preberete tudi pripombe, ki so predolge za oblaček za pripombo.

Opomba: Podokno za pregledovanje ni najbolj priročno orodje za spreminjanje dokumenta – za razliko od dokumenta samega ali oblačkov za pripombe. Namesto brisanja besedila ali pripomb oz. vnašanja sprememb v podokno za branje, naredite vse spremembe urejanja neposredno v dokumentu. Spremembe si boste lahko nato ogledali v podoknu za pregledovanje.

Skupina »Sledenje«

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite nekaj od tega:

  • Če si želite ogledati povzetek ob strani zaslona, izberite Podokno za pregledovanje.

  • Če si želite ogledati povzetek na dnu zaslona, na seznamu Podokno za pregledovanje izberite Vodoravno podokno za pregledovanje.

 2. Izberite Pokaži podroben povzetek, da si ogledate število posameznih vrst sprememb.

  podokno povzetka

Zaporedno pregledovanje posameznih sledenih sprememb in pripomb

 1. Na zavihku pregled v skupini spremembe izberite naprej ali prejšnji.

  Trak o14

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V skupini Spremembe izberite Sprejmi.

  • V skupini Spremembe izberite Zavrni.

  • V skupini Pripombe izberite Izbriši.

 3. Sprejmite ali zavrnite spremembe in izbrišite pripombe, dokler ni več nobene sledene spremembe ali pripombe v vašem dokumentu, nato pa potrdite, da ste sprejeli oz. zavrnili vse sledene spremembe in da so vse pripombe izbrisane.

 4. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite Podokno za pregledovanje.

  Opomba: V razdelku s povzetkom na vrhu podokna za pregledovanje je prikazano točno število sledenih sprememb in pripomb, ki so ostale v vašem dokumentu.

Pregledovanje sprememb glede na vrsto urejanja ali posameznega pregledovalca

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje naredite nekaj od tega:

  Skupina »Sledenje«

  • Na seznamu Pokaži oznako počistite vsa potrditvena polja – potrjena pustite le polja za vrste sprememb, ki jih želite pregledati.

  • Na seznamu Pokaži oznako izberite Pregledovalci in počistite vsa potrditvena polja – potrjena pustite le polja ob imenih pregledovalcev, katerih spremembe si želite ogledati.

  • Na seznamu Pokaži oznako izberite Vsi pregledovalci, da potrdite ali počistite potrditvena polja za vse pregledovalce na seznamu.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Spremembe izberite Naslednja ali Prejšnja.

  Trak o14

 3. Naredite nekaj od tega:

  • V skupini Spremembe izberite Sprejmi.

  • V skupini Spremembe izberite Zavrni.

Sprejemanje vseh sprememb hkrati

 1. Na zavihku Pregled v skupini Spremembe izberite Naslednja ali Prejšnja.

  Trak o14

 2. Na seznamu Sprejmi izberite Sprejmi vse spremembe v dokumentu.

Zavrnitev vseh sprememb hkrati

 1. Na zavihku Pregled v skupini Spremembe izberite Naslednja ali Prejšnja.

  Trak o14

 2. Na seznamu Zavrni izberite Zavrni vse spremembe v dokumentu.

Brisanje pripomb

 1. Izberite pripombo.

 2. Na zavihku pregled v skupini pripombe izberite Izbriši.

  Če želite izbrisati vse pripombe hkrati, izberite puščico pod možnostjo Izbriši, nato pa izberite Izbriši vse pripombe v dokumentu.

Vklop sledenja spremembam

Na zavihku pregled vklopite možnost sledenja spremembam.

Turn on Track Changes is highlighted

Ko nekdo spremeni dokument, vam Word pokaže, kje so spremembe, tako da prikažete črto na robu. Če preklopite na celoten pogled oznake , se prikažejo spremembe v vrstici in v oblačkih.

Markup is highlighted near the margin

Kadar koli nekdo doda pripombo, se prikaže v oblačku.

A comment in the margin is highlighted

Prikaz sprememb v vrstici

Word običajno pokaže spremembe v oblačkih blizu roba dokumenta. Če si želite ogledati spremembe v vrstici, na zavihku pregled izberite možnosti označevanja > oblački > Pokaži vse revizije v vrstici.

Show all Revisions inline is highlighted

Sledite spremembam na

Drugim osebam lahko preprečite, da bi onemogočili spreminjanje sledenja spremembam, in sicer z geslom.

Pomembno: Zapomnite si geslo, da boste lahko izklopili spremembe, ko boste pripravljeni sprejeti ali zavrniti spremembe.

Zaklepanje sledenja spremembam z geslom

 1. V meniju Orodja izberite zaščiti dokument.

 2. V razdelku zaščitapotrdite polje zaščiti dokument in izberite sledene spremembe

  Protection section is highlighted

 3. Ob možnosti geslovnesite geslo in izberite v redu.

 4. Znova vnesite geslo in izberite v redu.

Medtem ko so sledene spremembe zaklenjene, ne morete izklopiti sledenja spremembam in ne morete sprejeti ali zavrniti sprememb.

Odklepanje sledenja spremembam

 1. Če želite odkleniti sledene spremembe, v meniju Orodja izberite zaščiti dokument.

 2. V razdelku zaščitapočistite potrditveno polje zaščiti dokumentin vnesite geslo ter izberite v redu.

Nato bodo spremembe sledenja še vedno vklopljene, vendar boste lahko sprejeli in zavrnili spremembe.

Izklop sledenja spremembam

Na zavihku pregled izklopite spremembe sledenja. Word zaustavi označevanje novih sprememb, vendar bodo vse spremembe, ki so bile že sledene, še vedno v dokumentu. Če želite več informacij, glejte odstranjevanje sledenih sprememb in pripomb.

Vklop ali izklop sledenih sprememb

Ko so vklopljene sledene spremembe, Word označi vse spremembe, ki jih naredijo kateri koli avtorji dokumenta. To je uporabno, ko sodelujete z drugimi avtorji, ker si lahko ogledate, kateri avtorji so naredili določeno spremembo.

 1. Odprite dokument, ki ga želite urediti.

 2. Na zavihku pregled v razdelku sledenjeizberite stikalo sledenje spremembam , da vklopite sledenje spremembam.

  Review tab, Tracking group

  Namigi: 

  • Spremembe vsakega pregledovalca so prikazane v drugi barvi. Če je več kot osem pregledovalcev, so barve znova uporabljene.

  • Če želite dodeliti določeno barvo za svoje sledene spremembe, v meniju» Word «izberite» Preferences«in nato v razdelku» izhod «in» Skupna raba«izberite sledi spremembam Word Tracked Changes Preferences button . V barvnih poljih izberite želeno barvo.

  • Ime pregledovalca, datum in čas, ko je bila spremenjena, in vrsta spremembe, ki je bila narejena (na primer izbrisana), se prikaže tudi v oblački za vsako spremembo. Če ne prikazujete oblačkov z oznakami, se te informacije prikažejo, ko premaknete kazalec miške na spremembo.

  • Možnosti označevanja sprememb v meniju Orodja > sledenja spremembam (označite spremembe na zaslonu, označite spremembe v natisnjenem dokumentu) in možnosti v pojavnem meniju» pregled «(končni prikaz oznak, končnih, izvirnih Prikaz oznak, originala) niso shranjene nastavitve. Če ne želite, da se sledene spremembe prikažejo, ko znova odprete dokument, morate sprejeti ali zavrniti spremembe. Če želite zapis revizij, shranite kopijo dokumenta, preden sprejmete ali zavrnete spremembe.

Prikaz sledenih sprememb ali pripomb po vrsti ali pregledovalcu

Pripombe, oblikovanje, vstavljanje in brisanje dokumenta lahko prikažete ali skrijete le za pregledovalce, ki ste jih izbrali.

 • Na zavihku pregled v razdelku sledenjev pojavnem meniju Pokaži oznako izberite želeno možnost.

  Review tab, Tracking group

  Namig: Če želite prikazati Senčeno ozadje za območje, kjer so prikazane sledene spremembe ali pripombe na desnem robu, v pojavnem meniju Pokaži oznako izberite označevanje območja oznak. To Osenčeno območje tudi natisne z dokumentom, da pomaga ločiti besedilo dokumenta iz sledenih sprememb ali pripomb.

Izklop sledenih sprememb v oblačkih

Privzeto je Vstavljanje, brisanje, pripombe, ime pregledovalca in časovni žig prikazan v oblačkih, ki so prikazani na robovih dokumenta. Nastavitve lahko spremenite tako, da bodo prikazane sledene spremembe v telesu dokumenta.

 1. Na zavihku pregled v razdelku sledenjev pojavnem meniju Pokaži oznako izberite Preferences (nastavitve).

  Review tab, Tracking group

 2. Naredite nekaj od tega:

Če želite

Naredite to

Prikaz sledenih sprememb v telesu dokumenta namesto v oblačkih

Počistite potrditveno polje Uporabi oblačke za prikaz sprememb .

Skrivanje imena pregledovalca in časovnega in datumskega žiga v oblačkih

Počistite potrditveno polje vključi pregledovalca, časovni žig in dejanja .

Opomba: Ko so oblački izklopljeni, je pripomba besedila v oklepajih, označena z barvo in označena z začetnicami pregledovalca. Pripombe se prikažejo v manjšem pojavnem oknu, ko postavite kazalec nad pripombo besedila, razen če je dokument v pogledu postavitve objave.

Spreminjanje oblikovanja sledenih sprememb

Prilagodite lahko način prikaza oznaka revizije in delo v Wordu.

 1. Na zavihku pregled v razdelku sledenjev pojavnem meniju Pokaži oznako izberite Preferences (nastavitve).

  Review tab, Tracking group

 2. Izberite želene možnosti. V spodnji tabeli so navedene nekatere pogosto uporabljene možnosti oblikovanja.

Če želite

Naredite to

Spreminjanje barve in drugega oblikovanja, ki ga Word uporablja za prepoznavanje sprememb

V razdelku oznakaizberite možnosti oblikovanja, ki jih želite v pojavnih menijih.

Označevanje brisanja brez prikaza izbrisanega besedila

V razdelku oznakev pojavnem meniju brisanje izberite # ali ^.

Izbrisano besedilo bo nadomeščeno z znakom # ali ^.

Spreminjanje videza spremenjene črte

V razdelku oznakev pojavnih menijih spremenjene črte in barve izberite želene možnosti.

Spremljanje besedila, ki je premaknjeno

V razdelku potezeizberite sledite potezam, nato pa na pojavnih menijih , premaknjenihvin v barvah , izberite želene možnosti.

Spreminjanje barve, ki jo Word uporablja za označevanje sprememb, ki so bile narejene v celicah tabele

V razdelku označevanje celic tabelena vstavljenih celicah, izbrisane celice, spojene celicein pojavne menije po razdelilnih celicah izberite želene možnosti.

Pregled sledenih sprememb in komentarjev

Vsako Sledeno spremembo lahko pregledate in sprejmete ali zavrnete, sprejmete ali zavrnete vse spremembe hkrati, izbrišete vse pripombe hkrati ali pa preglejte elemente, ki jih ustvari določen pregledovalc.

 1. Če se revizijske oznake ne prikažejo v dokumentu, v meniju Orodja pokažete na sledi spremembam, izberite Označi spremembein nato potrdite potrditveno polje Označi spremembe na zaslonu .

 2. Naredite nekaj od tega:

Če želite

Na zavihku pregled naredite to

Naredite to

Preglejte naslednjo spremembo

V razdelku spremembeizberite naprej .

Izberite Sprejmi ali Zavrni.

Preglejte prejšnjo spremembo

V razdelku spremembeizberite Prejšnja

Izberite Sprejmi ali Zavrni.

Sprejmete vse spremembe hkrati

V razdelku spremembeizberite puščico ob možnosti Sprejmi

Izberite Sprejmi vse spremembe v dokumentu.

Zavrni vse spremembe hkrati

V razdelku spremembeizberite puščico ob možnosti Zavrni .

Izberite Zavrni vse spremembe v dokumentu.

Brisanje vseh pripomb hkrati

V razdelku pripombeizberite puščico ob možnosti Izbriši

Izberite Izbriši vse pripombe v dokumentu.

Pregled elementov, ki jih je ustvaril določen pregledovalec

V razdelku sledenjeizberite Pokaži oznako

Pokažete na pregledovalcein počistite vse kljukice, razen tistega, ki je zraven imena pregledovalca, katerega spremembe želite pregledati.

Če želite potrditi ali počistiti potrditvena polja za vse pregledovalce na seznamu, izberite Vsi pregledovalci.

Opomba: Ko postavite kazalec na Sledeno spremembo, se prikaže zaslonski namig, ki prikaže ime avtorja, datum in čas spremembe in vrsto spremembe, ki je bila narejena.

Tiskanje sledenih sprememb

Sledene spremembe lahko uporabite, če želite vključiti v natisnjeno različico dokumenta.

 1. Odprite dokument, v katerem so sledene spremembe, ki jih želite natisniti.

 2. V meniju Datoteka izberite Natisni.

 3. V pojavnem meniju kopije & strani izberite Microsoft Word.

  Namig: Če ne vidite pojavnega menija» kopije & strani «, izberite modro puščico navzdol, obrnjeno navzdol, desno od pojavnega menija tiskalnika .

 4. V pojavnem meniju Natisni (Pojavni meni) izberite dokument, ki prikazuje oznako.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×