Shranjevanje v SharePoint (Power Pivot)

Excelove delovne zvezke, ki vsebujejo podatkovne modele dodatka Power Pivot, lahko shranite na SharePointovo mesto, ki ste ga razširili, da podpira dostop do podatkovnega modela. Po objavi delovnega zvezka SharePointova dovoljenja in lastnosti dokumenta določijo, kako si lahko drugi ogledajo in uporabljajo delovni zvezek.

Preden začnete

Če želite objavljati delovne zvezke na SharePointovem mestu, morate imeti zadostna dovoljenja, programsko opremo in znanje o tem, kako pripraviti delovni zvezek za objavo.

Programska oprema strežnika

Če si želite ogledati delovne zvezke v brskalniku, morata biti v SharePointovem strežniku, ki ga uporabljate, nameščena dodatek Power Pivot za SharePoint in Excelove storitve. Obe storitvi sta potrebni za obdelavo in upodabljanje delovnih zvezkov v SharePointu.

Včasih lahko ustreznost programske opreme ugotovite tako, da pregledate knjižnice in priročne menije na spletnem mestu, vendar boste morda morali vprašati SharePointovega skrbnika, ali je v strežniku nameščena zahtevana programska oprema. Če spletno mesto vključuje galerijo Power Pivot, potem je dodatek Power Pivot za SharePoint nameščen. Podobno velja, če lahko odprete Excelov delovni zvezek v oknu brskalnika, ne da bi morali prenesti datoteko v namizni program Excel. To pomeni, da se v SharePointovem strežniku izvajajo Excelove storitve.

Če nameravate za svoj delovni zvezek nastaviti samodejno osveževanje podatkov, ne pozabite pri svojem skrbniku strežnika preveriti, ali so ponudniki podatkov, s katerimi ste uvozili podatke, na voljo tudi v strežniku.

Dovoljenja

Ko shranite dokument v SharePointu, SharePointova dovoljenja določajo, kdo si lahko ogleda vaše delo, ga ureja ali briše. V spodnji tabeli so opisana SharePointova dovoljenja, ki zagotavljajo določene pravice za delovne zvezke, ki jih objavite:

Dovoljenje

Pravice

Ogled

Osebe z dovoljenjem za ogled lahko odprejo delovni zvezek tako, da odprejo spletni naslov datoteke. Poleg tega dovoljenje za ogled omogoča, da nekdo uporabi vaš delovni zvezek kot zunanji vir podatkov le za branje in ga v tem smislu vključi v druge Excelove delovne zvezke ali poročila.

Prispevanje

Dovoljenje za prispevanje je vplivnejše, saj dovoljuje dodajanje, urejanje ali brisanje dokumentov v SharePointovi knjižnici.

Popoln nadzor

Popoln nadzor vključuje vsa dovoljenja, ki so povezana s prispevanjem, in možnost za ustvarjanje ali upravljanje seznama ali knjižnice ter razveljavljanje rezervacije.

Dostop do SharePointovega mesta ali knjižnice zagotavljajo dovoljenja, ki jih skrbnik mesta ali lastnik mesta podeli skupinam ali posameznim uporabnikom.

Večina uporabnikov ima dovoljenje ali za ogled ali za prispevanje. Svoja dovoljenja lahko preverite v meniju »Dejanja mesta« na SharePointovem mestu. Če je edini element v meniju »Ogled celotne vsebine mesta«, imate dovoljenja za ogled in datotek ne morete objaviti na SharePointovem mestu. Če vidite daljši seznam elementov ali če se na traku prikažejo orodja za knjižnico, imate dovoljenja za prispevanje.

Priprava delovnega zvezka

Preden objavite Excelov delovni zvezek, ki vsebuje podatke dodatka Power Pivot, morate upoštevati ta kontrolni seznam za pripravo dokumenta:

 1. Preberite več o tem, kako ustvarite delovni zvezek s podatki o povezavi, ki deluje tudi potem, ko je datoteka objavljena.

 2. Upoštevajte varnostna opozorila za objavljanje podatkov dodatka Power Pivot v SharePointu.

 3. Vizualno predstavitev delovnega zvezka v SharePointu lahko izboljšate s temi predlogi:

  • Excelovim delovnim listom dodelite opisna imena. Ko objavite dokument v galeriji Power Pivot, postanejo imena delovnih listov oznake strani.

  • Izklopite neuporabljene vizualne elemente. V Excelovem oknu, v območju »Prikaži« možnosti »Pogled« na traku izklopite mrežne črte, vnosno vrstico in glave.

  • Skrijte Excelove delovne liste, ki so prazni ali ki niso pomembni za poročilo. V Excelovem oknu z desno tipko miške kliknite zavihek lista in izberite Skrij list.

  • Izberite celico A1, preden shranite in objavite delovni zvezek. Ko uporabnik odpre objavljeno datoteko v oknu brskalnika, je poudarek na zadnji aktivni celici v delovnem zvezku. Če postavite kazalec v celico A1, zagotovite, da bo zgornji levi kot delovnega lista v zgornjem levem kotu okna brskalnika.

Preverjanje pristnosti in osveževanje nastavitev

Za najboljše rezultate uporabite Excelove privzete nastavitve za preverjanje pristnosti in osveževanje podatkov.

Preverjanje pristnosti sistema Windows

Privzeto Excel določi preverjanje pristnosti sistema Windows tako, da se pri dostopu do podatkovnega modela podatkov uporabi identiteta osebe, ki si ogleduje delovni zvezek. Če ohranite privzete nastavitve, omogočite strežniškemu programju za Power Pivot, da zajame natančne informacije o tem, kdo uporablja delovne zvezke Power Pivot, kar vam omogoča lažje sodelovanje s sodelavci, ki uporabljajo vaše podatke. Če določite »Brez« ali »ID storitve varnega shranjevanja (SSS)«, bodo podatki o uporabi delovnega zvezka zabeleženi na nenadzorovan uporabniški račun Excelovih storitev (ali za ID SSS) in ne dejanski osebi v organizaciji.

 1. V Excelu kliknite na traku Podatki in nato Obstoječe povezave.

 2. V pogovornem oknu Obstoječe povezave kliknite povezavo v delovnem zvezku > Odpri

 3. Kliknite Lastnosti > Definicija > Nastavitve preverjanja pristnosti.

 4. Prepričajte se, da je izbrana možnost za uporabo uporabniškega računa s preverjeno pristnostjo.

Določanje nastavitev za nadzor osveževanja

Z nastavitvami za nadzor osveževanja lahko vplivate na način ogleda delovnega zvezka dodatka Power Pivot v knjižnici galerije Power Pivot. Če na primer vaš delovni zvezek uporablja osveževanje na odprti lastnosti in so Excelove storitve konfigurirane tako, da izdajo opozorilo za osveževanje podatkov, boste videli sličico Excelovega opozorila za osveževanje podatkov namesto slike predogleda dokumenta.

 1. V Excelu kliknite na traku razdelek »Podatki« in nato Povezave > Lastnosti.

 2. V Uporaba > Nadzor osveževanja potrdite ali počistite potrditveno polje Osveži podatke ob odpiranju datoteke glede na naslednja priporočila, ki so odvisna od dostopa do podatkovnega modela podatkov:

Dostop do podatkov

Priporočila za nadzor osveževanja

Vdelani v delovnem zvezku (najbolj pogost scenarij)

Počistite potrditveno polje Osveži podatke ob odpiranju datoteke. Ker so vsi podatki vdelani, njihovo osveževanje ob vsakokratnem odpiranju delovnega zvezka ni potrebno.

Shranjeni kot zunanji vir podatkov (na primer, če nastavite zunanjo podatkovno povezavo do delovnega zvezka, namesto da bi uvozili njegove podatke)

Ob odpiranju datoteke potrdite potrditveno polje Osveži podatke. Ker so podatki na drugem mestu, jih želite osvežiti, da zberete vse najnovejše spremembe podatkov.

Če želite omogočiti ustvarjanje predogleda slike, prosite SharePointovega skrbnika, da v Excelovih storitvah prilagodi nastavitev Opozori ob osveževanju. Če želite več informacij, glejte »Ustvarjanje zaupanja vrednega mesta za mesta Power Pivot na spletnem mestu TechNet«.

Postopki osveževanja podatkov na strani strežnika (velja za delovne zvezke, ki jih shranite v SharePointu in urnik osveževanja podatkov za Power Pivot).

Izberite potrditveno polje Osveži podatke ob odpiranju datoteke. Ker je za ta delovni zvezek načrtovano osveževanje podatkov, bo dodatek Power Pivot samodejno omogočil lastnost Osveži podatke ob odpiranju datoteke in tako zagotovil, da bodo predpomnilnik vrtilne tabele zamenjali novejši podatki. Če počistite potrditveno polje, se bo to samodejno potrdilo, ko boste shranili delovni zvezek nazaj v SharePoint.

Izbira mesta za datoteko

Dokumenti, ki jih daste v skupno rabo na spletnem mestu, so običajno shranjeni v knjižnici dokumentov. Dokumenti v skupni rabi so najpogostejša knjižnica dokumentov, vendar bo na SharePointovem mestu, ki ima dodatek Power Pivot za SharePoint, pogosto na voljo galerija Power Pivot, ki nudi predogled, poglede knjižnice po meri in enostaven dostop do urnikov za konfiguriranje osveževanja podatkov za delovni zvezek.

Izbrati morate SharePointov strežnik, ki ima Power Pivot za SharePoint. Če objavite v strežniku, ki nima strežniškega programja za Power Pivot, se podatki ne bodo naložili, ko boste odprli dokument iz knjižnice.

Za shranjevanje delovnega zvezka lahko izberete dokumente v skupni rabi, galerijo Power Pivot ali katero koli drugo knjižnico dokumentov. Če želite uporabiti ta mesta, morate poznati spletni naslov knjižnice. Na privzetem SharePointovem mestu so spletni naslovi za te knjižnice takšni:

 • http://<server name>/Shared%20Documents

 • http://<server name>/PowerPivot%20Gallery

 • Če želite poiskati spletni naslov katere koli knjižnice, z desno tipko miške kliknite dokumenta v knjižnici in izberite »Lastnosti«. Naslov (URL) prikazuje SharePointovo pot do dokumenta. Uporabite miško, da izberete celoten spletni naslov. Včasih so dolgi spletni naslovi lahko delno skriti.

 • Po vsej verjetnosti boste morali spletni naslov urediti, preden ga boste lahko uporabili. Posebej, če spletni naslov vključuje pregledovalnik in lastnosti vira, morate te lastnosti odstraniti, da dobite uporabno mesto, ki je sestavljeno iz strežnika, mesta in knjižnice imena. Če imate na primer takšen spletni naslov, lahko izpeljete dejanski spletni naslov tako, da obdržite del, ki je zapisan s krepkimi črkami, ostalo pa izbrišete: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Glede na lastnost spletnega naslova bi morala biti dejanska pot, ki ste jo namenili za objavo, takšna: 'http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx' if you are publishing the ContosoSales.xlsx file, or just 'http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery' if you want just the site and library.

 • Ko izberete mesto, izberite knjižnico, ki je na voljo osebam, s katerimi želite omogočiti skupno rabo delovnega zvezka. Če boste želeli zagotoviti razpoložljivost delovnega zvezka, boste morda morali zahtevati dovoljenja za knjižnico ali dokument.

Shranjevanje datoteke v SharePoint

 1. V Excelu kliknite Datoteka > Shrani kot >SharePoint ali Mesta > Prebrskaj, nato pa izberite mesto.

 2. V pogovornem oknu Shrani kot v polje Ime datoteke vnesite ime za datoteko, če uporabljate obstoječe mesto. Če izberete možnost Poišči mesto, vnesite celoten spletni naslov SharePointovega mesta ali le njegov del. Če vnesete del spletnega naslova, na primer http://<ime strežnika>, kliknite Shrani, da se odpre povezava do strežnika, ki ste ga navedli, in nato poiščite mesto za knjižnico, ki jo želite uporabiti. Primere SharePointovega spletnega mesta si v tej temi oglejte v razdelku »Izbira mesta za datoteko«.

 3. Kliknite Shrani, če želite objaviti delovni zvezek v knjižnici.

V oknu brskalnika preverite, ali se dokument prikaže v knjižnici. Novo objavljeni dokumenti bodo prikazani na seznamu. Nastavitve knjižnice določajo, kje se bo dokument pojavil (na primer, razvrščeno v naraščajočem vrstnem redu po datumu ali po abecednem vrstnem redu po imenu). Če si želite ogledati najnovejše dodane dokumente, morate morda osvežiti okno brskalnika.

Prenos delovnega zvezka Power Pivot iz SharePointa

Delovni zvezek Power Pivot lahko dodate tudi tako, da ga prenesete s SharePointovega mesta. Ta pristop uporabite, če želite začeti s SharePointovega mesta.

 1. Na SharePointovem mestu odprite knjižnico dokumentov.

 2. V Orodja za knjižnico kliknite Dokumenti > Prenos dokumenta > Prenesi dokument .

 3. Poiščite mesto shranjene datoteke .xlsx, ga izberite in nato kliknite V redu.

Datoteka je prenesena na SharePointovo mesto in se prikaže v mapi. Morda boste morali kliknite gumb »Osveži« v brskalniku, preden si jo boste lahko ogledali. Zdaj jo lahko odprete v SharePointu. Ljudem lahko sporočite mesto datoteke tako, da jim posredujete spletni naslov datoteke.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×