Office
Vpis

S poročilom vrtilne tabele omogočite, da so podatki iz zunanje tabele na voljo v Excelovih storitvah

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite s podatki v tabeli delati prek povezave z zunanjimi podatki v programu Excelove storitve, ne morete uporabljati zunanjega obsega podatkov (imenovan tudi poizvedbena tabela). Ustvariti morate poročilo vrtilne tabele, ki večdimenzionalne, hierarhične podatke zravna v tabelo ali v dve dimenziji. To naredite tako.

Primerjava večdimenzionalnih in dvodimenzionalnih podatkov

1. Večdimenzionalno poročilo vrtilne tabele pretvorite …

2. … v dvodimenzionalno poročilo vrtilne tabele …

3. … da zravnane podatke v tabeli vidite v Excelovih storitvah.

Kaj želite narediti?

Preberite, kako storitev Excel Services, ki podpira povezave z zunanjimi viri podatkov

Več o razlikah med poročila vrtilne tabele, ki so povezani z zunanjimi podatki in zunanji obsegi podatkov

Dvodimenzionalna, tabelarni poročila vrtilne tabele

Ustvarjanje poročila vrtilne tabele in jo povežite z zunanjim virom podatkov

Dodajanje, postavitev in urejanje polj v območje oznake vrstic

Spreminjanje možnosti vrtilne tabele in nastavitve polja

Postavitev poročila vrtilne tabele v dvodimenzionalno tabelo

Prilagajanje načrta poročila vrtilne tabele

Objava delovnega zvezka v Excelovih storitvah

Poglejte, kako Excelove storitve podpirajo povezave z zunanjimi podatkovnimi viri

Poročila vrtilne tabele so oblikovana za združevanje mnogih številskih podatkov v vsote in skupne vrednosti ter za delo z večdimenzionalnimi podatki, ki so organizirani v hierarhijo. Po drugi strani so zunanji obsegi podatkov dvodimenzionalne tabele z vrsticami in stolpci, v katerih so prikazani nezdruženi zapisi izvirnih podatkov.

Če uporabljate čarovnika za povezavo podatkov ali Microsoft Query za povezovanje z zunanjimi podatki, ustvarite običajno zunanjega obsega podatkov. Edina izjema pri tem pravilu je, ko ustvarite poročilo vrtilne tabele, ki je povezan z zunanjimi podatki. Poročilo vrtilne tabele ne ustvarite zunanjega obsega podatkov. Ta razlika na način, ki so ustvarjeni povezave je pomembno razumeti, ko objavite delovni zvezek v Excelovih storitvah, ker storitve Excel Services le podpira zunanje podatkovne povezave na osnovi poročila vrtilne tabele in ne podpira zunanjih obsegov podatkov.

Na vrh strani

Oglejte si razlike med poročili vrtilne tabele, ki so povezana z zunanjimi podatki in zunanjimi obsegi podatkov

Ko delate s poročilom vrtilne tabele, ki je povezana z zunanje podatke, obstajajo razlike med delovanje v poročilu vrtilne tabele in zunanjega obsega podatkov, morate biti pozorni, vključno s temi:

Podatki v skupini in podskupini poročila vrtilne tabele so razvrščene od leve proti desni

Po navadi združeni podatki temeljijo na vrsti podatkov v enem ali več stolpcih. Če npr. želite, da so vsi zaposleni združeni v skupine po oddelkih, lahko izvedete primarno vrsto podatkov po oddelkih in sekundarno vrsto po zaposlenih. Poleg tega lahko gnezdite skupine, kot so Linija izdelkov, Zvrst in Izdelek ali Geografija, Dežela/Regija, Država/Provinca in Mesto. Privzeto so poročila v vrtilni tabeli samodejno razvrščena v skupine in podskupine od leve proti desni; tako lažje vidite povezane podatke, prikažete informacije o naslovu in povzetku ter razširite ali strnete povezane elemente.

Podatkov, ki so združeni po Liniji izdelkovin subgrouped v vsaki Liniji izdelkov po kategorijah

Linija izdelka

Kategorija

Izdelek

Mehanizmi

Letalo

Podstavek za krila

Podstavek za rep

Dodatni dinamo

Avto

269 HP

454 HP

Izpušne cevi

Potnik

Izredna vročina

Standarden

Terensko vozilo (SUV)

Majhen

Ko stolpec z enoličnimi vrednostmi postavite v območje »Oznake vrstic« na levi strani, lahko samodejno zravnate podatke.

Iste podatke Liniji izdelkov , prikazan na tej tako, da dodate ID-Num stolpca

Št. ID-ja

Linija izdelka

Kategorija

Izdelek

WM-345

Mehanizmi

Letalo

Podstavek za krila

TM-231

Mehanizmi

Letalo

Podstavek za rep

BSTR-567

Mehanizmi

Letalo

Dodatni dinamo

6C-734

Mehanizmi

Avto

269 HP

8C-121

Mehanizmi

Avto

454 HP

MF-202

Izpušne cevi

Potnik

Izredna vročina

MF-321

Izpušne cevi

Potnik

Standarden

MF-211

Izpušne cevi

Terensko vozilo (SUV)

Majhen

Če stolpca ne želite prikazati, ga lahko skrijete, potem ko ga dodate v poročilo vrtilne tabele. (Izberite stolpec in na kartici Osnovno v skupini Celice kliknite puščico poleg gumba Oblika, pokažite na Skrij in pokaži in kliknite Skrij stolpce.)

Pomembno: Če poročilo vrtilne tabele zazna dve ali več podvojenih vrstic s podatki iz podatkovnega vira, se v poročilu prikaže samo ena vrstica. Če želite, da so v poročilu vrtilne tabele prikazane vse vrstice, tudi dvojne, stolpec z enoličnimi vrednostmi dodajte v tabelo, poizvedbo ali pogled, ki ga uvozite v podatkovni vir. Če podatkovni vir nima enoličnega stolpca, ga lahko dodate. Na primer, stolpec z vrsto podatkov AutoNum bi lahko dodali v tabelo programa Microsoft Office Access. Lahko bi stolpec z vrsto podatkov Identiteta dodali v tabelo strežnika Microsoft SQL Server ali pa izračunani stolpec, ki prikazuje enolično številko vsakega zapisa, v poizvedbo zbirke podatkov ali pogled.

Urejanje podatkov v celicah in dodajanje izračunanih stolpcev

Preden delovni zvezek objavite v Excelovih storitvah, lahko podatke uredite v zunanji obseg podatkov, vendar so podatki v vrtilni tabeli vedno samo za branje.

Če dvokliknete celico v zunanjem obsegu podatkov, vnesete način urejanja; nato lahko spremenite vrednost ali celo vnesete formulo. Vendar pomnite: pri tem se ne spremeni prvotna vrednost v podatkovnemu viru, in ko boste naslednjič osvežili podatke, bo nova vrednost morda prepisana – odvisno od nastavitve lastnosti zunanjega obsega podatkov Če se po osvežitvi podatkov spremeni število vrstic.

Če v poročilu vrtilne tabele dvokliknete celico Oznaka vrstice, celica razširi ali strne elemente v tej oznaki vrstice. Ko poročilo vrtilne tabele zravnate v dvodimenzionalno tabelo, ima zravnanje tak učinek, da vse vrednosti vrstic v skupini levo od celice izginejo ali se znova prikažejo.

Izračunane stolpce lahko dodate kamor koli v tabelo programa Microsoft Office Excel, ki temelji na zunanjem obsegu podatkov, ali pa vstavite stolpce in izpolnite formule v zunanjem obsegu podatkov. Izračunanih stolpcev ne morete vstaviti v poročilo vrtilne tabele (izračunana polja lahko, lahko pa dodate stolpec, ki izpolni podatke ali formule na skrajni levi ali desni strani poročila vrtilne tabele; v izpolnjeni formuli pa lahko uporabite sklice celic v poročilu vrtilne tabele.

Ustvarjanje grafikonov

Če želite ustvariti grafikon, na podlagi podatkov v poročilu vrtilne tabele, lahko ustvarite poročilo vrtilnega grafikona, ki se obnaša podobno kot v standardnih grafikonih, vendar so nekateri razlike, vključno s temi:

Interakcija     Pri standardnih grafikonih ustvarite en grafikon za vsak pogled podatkov, ki jih želite videti, vendar pogledi niso interaktivni. Pri poročilih vrtilnih grafikonov ustvarite samostojen grafikon, podatke pa interaktivno gledate na različne načine s spreminjanjem postavitve poročila ali prikazanih podrobnosti. V Excelovih storitvah lahko tako standarden grafikon kot tudi poročilo vrtilnega grafikona posodobite glede na uporabnikovo interakcijo z delovnim zvezkom, vendar sta oba grafikona prikazana kot statični sliki.

Vrste grafikonov     Privzeta vrsta grafikona za standardni grafikon je razvrstilni stolpčni grafikon, ki primerja vrednosti zvrsti. Privzeta vrsta grafikona za poročilo vrtilnega grafikona je naložen stolpčni grafikon, ki primerja prispevek vsake vrednosti k vsoti prek zvrsti. Vrsto poročila vrtilnega grafikona lahko spremenite v katero koli vrsto grafikona, razen v vrsto xy (raztreseni), borzno ali mehurčno vrsto.

Elementov grafikona     Poročila vrtilnega grafikona vsebuje iste elemente kot standardnih grafikonih, vendar prav tako vsebuje polja in elementi, ki jih lahko dodate, zasukan, ali odstranite, če želite prikazati različne poglede podatkov. Kategorije, niza in podatke v standardnih grafikonih so kategorije polja, vrsto polja in polja z vrednostmi v poročilih vrtilnega grafikona. Poročila vrtilnega grafikona lahko vsebuje tudi filtri poročila. Vsako od teh polj vsebuje element, ki je v standardnih grafikonih so prikazana kot oznake ali serij imena kategorij v legendi.

Oblikovanje     Večina oblikovanja, vključno z elementi, postavitev in slog, je ohranjena, ko ga osvežiti poročilo vrtilnega grafikona. Vendar pa trendne črte, oznake podatkov, intervali napakin druge spremembe v nizu podatkov se ne ohranijo. Standardnih grafikonih ne izgubite to oblikovanje, ko se uporablja.

Premikanje elementov ali spreminjanje njihove velikosti     V poročilih vrtilnih grafikonov ne morete spreminjati velikosti in premikati risalna površina, legende, naslovov grafikona ali naslovov osi, lahko pa izberete eno od vnaprej določenih mest za legendo in spremenite velikost pisave za naslove. V standardnih grafikonih lahko premikate vse te elemente in spreminjate njihovo velikost.

Ko ustvarite poročilo vrtilnega grafikona, če želite, lahko pretvorite v običajen grafikon. Če želite več informacij, si oglejte članek Ustvarjanje vrtilne tabele za anaylze podatkov na delovnem listuali Ustvarjanje vrtilnega grafikona.

Primerjava lastnosti zunanjega obsega podatkov in možnosti vrtilne tabele

Zunanji obsegi podatkov in poročila vrtilne tabele imajo lastnosti, s katerimi lahko nadzorujete oblikovanje in postavitev podatkov ter vedenje osveževanja podatkov.

Tako v zunanjih obsegih podatkov kot tudi v poročilih vrtilne tabele lahko prilagajate širino stolpca, ohranjate razvrstitev stolpcev, filtriranje, oblikovanje celic in postavitev podatkov, če so zunanji podatki osveženi.

V zunanji obseg podatkov, imate možnost, kot prvi stolpec podatkov, vključno s številkami vrstic. V poročilu vrtilne tabele ni podobne možnosti. Preberite temo poročila vrtilnih tabel, skupine in podskupine podatke v vrstnem redu od leve proti desni, za razprave o dodajanju enoličnega stolpca v viru podatkov.

Ko osvežite zunanji obseg podatkov, lahko nadzorujete, kaj se dogaja z obstoječimi podatki, če se število vrstic v obsegu podatkov spremeni, in sicer tako, da nastavite eno od teh možnosti:

 • Vstavi celice za nove podatke, izbriši neuporabljene celice (privzeto)

 • Vstavi celotne vrstice za nove podatke, počisti neuporabljene celice

 • Obstoječe celice prepiši z novimi podatki, počisti neuporabljene celice

Ko osvežite poročilo vrtilne tabele, se prikaže nove podatke. Pa boste pozvani, in ste pozvani, da se odločite, ali Prepiši obstoječe celice pod trenutno poročilo.

Filtriranje podatkov

Filtriranje podatkov v zunanjem obsegu podatkov in poročilu vrtilne tabele je zelo podobno, vendar obstaja nekaj razlik, vključno s temi:

 • V zunanjih obsegih podatkov se uporabljajo ukazi Filter besedila, Filter številk in Filter datuma, v poročilih vrtilne tabele pa se uporabljajo ukazi Filter oznak, Filter vrednosti in Filter datuma.

 • Meni filtra zunanjega obsega podatkov vedno odstranite elemente, ki niso več veljavne, meni filtra nikoli ne vključuje novih elementov z uporabljenim filtrom po osvežitvi pa poročilo vrtilne tabele so možnosti za nadzor tako delovanje. Če želite več informacij, glejte razdelek možnosti za spreminjanje vrtilne tabele in nastavitve polja.

 • V poročilu vrtilne tabele je funkcija za filter poročila (ni na voljo v zunanjem obsegu podatkov), s katero lahko uporabniki delajo s podnizom podatkov v poročilu vrtilne tabele.

Razvrščanje podatkov

V zunanjem obsegu podatkov lahko razvrstite več stolpcev (do 64), poljuben stolpec lahko izberete kot primarno vrsto, poljubne druge stolpce pa kot sekundarne vrste. Vendar sta postopka razvrščanja podatkov v poročilu vrtilne tabele in razvrščanja zunanjega obsega podatkov različna. V nasprotju z zunanjim obsegom podatkov lahko v poročilu vrtilne tabele izvajate primarno vrsto samo v skrajno levem stolpcu. V vseh drugih stolpcih se izvajajo sekundarne vrste glede na stolpec na levi strani. Na kratko: primarno in sekundarno vrsto lahko izvajate samo od leve proti desni.

Nadalje, ko stolpec z enoličnimi vrednostmi postavite kot prvi stolpec na levi strani, lahko razvrščate samo po tem stolpcu, saj s tem pravzaprav ustvarite primarno skupino za vsako vrstico. Glede na potrebe uporabnikov boste morda želeli vnaprej razvrstiti podatke v Excelu, ko bo delovni zvezek objavljen v Excelovih storitvah, pa boste izklopite razvrščanje tako, da počistite polje Razvrščanje v podoknu orodja spletnega gradnika Microsoft Office Excel Web Access.

Uporaba hiperpovezav

V nasprotju z zunanjimi obsegi podatkov v celicah vrtilne tabele niso podprte aktivne hiperpovezave. Hiperpovezava je obravnavana kot besedilo, vendar vas ne poveže s spletno stranjo ali dokumentom v Excelu ali Excelovih storitvah.

Na vrh strani

Ustvarite dvodimenzionalno poročilo v obliki vrtilne tabele

Če želite večdimenzionalne podatke zravnati v dvodimenzionalno poročilo v obliki vrtilne tabele, morate izvesti nekaj korakov. Za najboljše rezultate po vrsti sledite temu postopku.

Na vrh strani

Ustvarite poročilo vrtilne tabele in ga povežite z zunanjim podatkovnim virom

 1. Izberite prazno celico.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Tabele kliknite Vrtilna tabela in nato še Vrtilna tabela.

  Slika Excelovega traku

  Odpre se pogovorno okno Ustvarjanje vrtilne tabele.

 3. Kliknite Uporabi zunanji vir podatkov.

 4. Kliknite Izberi povezavo.

  V Se prikaže pogovorno okno Obstoječe povezave .

 5. Na seznamu Pokaži na vrhu pogovornega okna izberite zvrst povezav, v kateri želite izbrati povezavo, ali izberite Vse povezave (privzeto).

 6. Na seznamu Izberite povezavo izberite želeno povezavo in kliknite Odpri.

 7. Vnesite mesto. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite poročilo vrtilne tabele postaviti na nov delovni list z začetkom v celici A1, kliknite Nov delovni list.

  • Če želite poročilo vrtilne tabele postaviti na obstoječi delovni list, izberite Obstoječi delovni list in vnesite prvo celico iz obsega celic, kamor želite postaviti poročilo vrtilne tabele.

   Druga možnost je, kliknite Skrči pogovorno okno Slika gumba , če želite začasno skriti pogovorno okno, izberite začetek celico na delovnem listu in nato kliknete Razširi pogovorno okno Slika gumba .

 8. Kliknite V redu.

Na navedeno mesto je dodano prazno poročilo vrtilne tabele s prikazanim seznamom polj vrtilne tabele.

Na vrh strani

Dodajte, postavite in razvrstite polja v območju Oznake vrstic

S seznamom polj vrtilne tabele dodajte, postavite in razvrstite polja ter se prepričajte, da so vsa dodana v območje Oznake vrstic.

 1. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite v poročilo dodati polja, naredite nekaj od tega:

   • Na seznamu polj v razdelku s polji potrdite polja poleg imen polj. Polja so postavljena v privzeto območje v razdelku postavitve, vendar jih lahko prerazporedite.

    Privzeto so neštevilska polja dodana v območje Oznake vrstic, številska polja so dodana v območje Vrednosti, polja za čas/datum pa so dodana v območje Oznake stolpcev.

   • Če želite polje premakniti v območje Oznake vrstic, z desno tipko miške kliknite njegovo ime in v bližnjičnem meniju izberite Dodaj med oznake vrstic.

    Namig: Lahko pa ime polja tudi kliknete in držite ter ga povlečete iz razdelka polj v območje v razdelku postavitve.

  • Polja prerazporedite tako, da v enem od območij kliknete ime polja in izberete enega od teh ukazov:

Premakni navzgor   

Premakne polje eno mesto navzgor v območju.

Premakni navzdol   

Premakne polje za eno mesto navzdol na območju.

Premik na začetek   

Premakne polje na začetek območja.

Premik na konec   

Premakne polje na konec območja.

Premakniti se oznake vrstic   

Premakne polje v območje »Oznake vrstic«.

 • Če želite odstraniti s polja, kliknite polje ime v eni od območij postavitev, in nato kliknite Odstrani polje, ali počistite potrditveno polje zraven imen posameznih polj, ki ga želite odstraniti, v razdelku polja.

  Namig: Ime polja lahko kliknete in držite v razdelku postavitve, nato pa ga povlečete z seznama polj vrtilne tabele.

  Opomba: Ko počistite polje v razdelku polj, so iz poročila odstranjeni vsi primerki polja.

Na vrh strani

Spremenite možnosti vrtilne tabele in nastavitve polj

Če želite zagotoviti, da se poročilo vrtilne tabele vede podobno kot zunanji obseg, naredite to:

Spreminjanje možnosti vrtilne tabele   

 1. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

 2. Na kartici Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Možnosti vrtilne tabele.

 3. Če želite, da se po osvežitvi širina stolpca samodejno prilagodi, kliknite kartico Postavitev in oblika ter v razdelku Prikaz potrdite polje Ob posodobitvi samoprilagodi širino stolpcev.

 4. Če želite ohraniti oblikovanje po vsaki osvežitvi podatkov, kliknite kartico Postavitev in oblika ter v razdelku Prikaz potrdite polje Ob posodobitvi ohrani oblikovanje celic.

 5. Če se želite prepričati, da so iz menija »Filter« po osvežitvi odstranjeni elementi, ki niso več veljavni, kliknite kartico Podatki in v polju Število ohranjenih elementov na polje izberite Brez.

Spremenite nastavitve polja   

 1. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

 2. Če želite vključiti nove elemente v poročilu vrtilne tabele z uporabljenim filtrom za vsako polje, z desno tipko miške kliknite v celici, v bližnjičnem meniju kliknite Nastavitve polja, nato Delne vsote in filtri ter v razdelku Filtri potrdite polje Vključi nove elemente v ročni filter.

Na vrh strani

Postavite poročilo vrtilne tabele kot dvodimenzionalno tabelo

Če želite poročilo vrtilne tabele postaviti kot dvodimenzionalno tabelo, naredite to:

 1. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

 2. Na kartici Načrt v skupini Postavitev kliknite Delne vsote in nato Ne pokaži delnih vsot.

 3. Na kartici Načrt v skupini Postavitev kliknite Skupne vsote in nato Izklopi za vrstice in stolpce.

 4. Na kartici Načrt v skupini Postavitev kliknite Postavitev poročila in nato Pokaži v obliki tabele.

 5. Na kartici Možnosti v skupini Pokaži/Skrij kliknite Naslovi polj.

Na vrh strani

Prilagodite načrt poročila vrtilne tabele

Vgrajeni Slogi vrtilne tabele in možnosti sloga so zasnovani za večdimenzionalnih podatkih, ne dvodimenzionalno tabelo. Ko poročilo zravnate v dvodimenzionalno tabelo, teh slogov ne Prikaži obrob celic in Združenih vrstic in Skupina stolpcev potrditvena polja v skupini Možnosti sloga vrtilne tabele na zavihku »načrt« ne vpliva na oblikovanje celic. Vendar pa lahko prilagodite slog vrtilne tabele tako, da vsako celico so obrobe celic in poročilo vrtilne tabele uporabi pogojnega oblikovanja za prikaz Združenih vrstic ali stolpcev.

Prilagajanje sloga vrtilne tabele   

 1. Kliknite poročilo vrtilne tabele.

 2. Na kartici Načrt v skupini Slogi vrtilne tabele izberite želeni slog in naredite to:

  1. Z desno tipko miške kliknite vidni slog, pomaknite se po galeriji, če želite videti vse sloge, ki so na voljo, pa na dnu drsne vrstice kliknite Več.

  2. Kliknite Podvoji.

   Prikaže se pogovorno okno Spreminjanje hitrega sloga vrtilne tabele.

  3. V polje Ime lahko vnesete novo ime.

  4. V polju Element tabele izberite Celotna tabela in kliknite Oblika.

   Prikaže se pogovorno okno Oblikovanje celic.

  5. Kliknite kartico Obroba in ustvarite obrobo celice.

  6. Po želji lahko kliknete kartici Polnilo in Pisava ter spremenite druge nastavitve.

  7. Dvakrat kliknite V redu.

  8. Kliknite gumb Več na dnu drsne vrstice in pod zvrstjo Po meri kliknite slog vrtilne tabele, ki ste ga pravkar ustvarili.

Prikaz Združenih vrstic ali skupina stolpcev z uporabo pogojnega oblikovanja   

 1. Izberite vse stolpce v poročilu vrtilne tabele.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico zraven možnosti Pogojno oblikovanje in nato še Upravljanje pravil.

  Slika Excelovega traku

  Odpre se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo.

  Prikaže se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

 4. Pod možnostjo Izberite vrsto pravila kliknite S formulo določi celice za oblikovanje.

  1. Pod možnostjo Uredi opis pravila vnesite formulo v polje Oblikuj vrednosti, za katere ta formula drži.

  2. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite vrstice razdeliti na pasove, vnesite to formulo:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Če želite stolpce razdeliti na pasove, vnesite to formulo:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Če želite na pasove razdeliti vrstice in stolpce, vnesite to formulo:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknite Oblika za prikaz pogovornega okna Oblikovanje celic.

 2. Izberite število, pisavo, obrobo ali obliko polnila, ki ga želite uporabiti, ko vrednost celice ustreza pogoju, in kliknite V redu.

  Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

Na vrh strani

Objavite delovni zvezek v Excelovih storitvah

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , kliknite puščico ob objaviin nato kliknite Excelove storitve pod porazdeli dokument drugim osebam.

 2. V polje Ime datoteke vnesite pot do strežnika in sprejmite predlagano ime delovnega zvezka ali vnesite novo ime, če želite.

  V računalniku s sistemom Windows Vista   

  • V naslovni vrstici izberite omrežno mesto, do katerega lahko dostopajo izbrani uporabniki, in kliknite Shrani.

   V računalniku, v katerem se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows XP   

  • V polju Shrani kot izberite omrežno mesto, ki je sprejemljivo za namenjenega uporabnika in nato kliknite Shrani.

   Vnesite na primer http://strežnik/mesta/ime datoteke

   Opomba: Excel lahko delovni zvezek objavi v strežniku samo v Microsoft Office Excel 2007 obliki zapisa datoteke, ki temelji na XML-ju (.xlsx) ali Office Excel 2007 dvojiški obliki zapisa datoteke (.xlsb).

 3. Kliknite V redu.

 4. Če želite preveriti, ali so območja v delovnem zvezku, ki si jih je mogoče ogledati, v brskalniku prikazana prav, potrdite polje Odpri ta delovni zvezek v brskalniku, ko shranim.

 5. Kliknite Shrani.

Če želite več informacij, glejte članek objavi delovnega zvezka v Excelovih storitvah.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×