Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Imate več možnosti, če želite ročno vnašanje podatkov v Excelu. Vnesete lahko podatke v eno celico v več celic hkrati ali pa na več kot en delovni list hkrati. Podatki, ki ga vnesete lahko številke, besedilo, datume ali čase. Lahko oblikujete podatke na različne načine. In obstaja več nastavitev, ki jih lahko prilagodite in tako Poenostavite vnos podatkov za vas.

V tej temi ne razložena uporaba obrazca za vnos podatkov za vnos podatkov na delovnem listu. Če želite več informacij o delu s podatkovnimi obrazci, si oglejte Dodajanje, urejanje, iskanje, in brisanje vrstic z uporabo obrazca za vnos podatkov.

Pomembno: Če ne morete urejati podatkov na delovnem listu ali jih vnašati, je list morda zaščiten pred nenamernih spreminjanjem podatkov. Na zaščitenem delovnem listu lahko izberete celice in si ogledate podatke, vendar pa ne morete vnašati podatkov v celice, ki so zaklenjene. V večini primerov odsvetujemo odstranjevanje zaščite delovnega lista, če vam tega ne dovoli oseba, ki je list ustvarila. Če želite odstraniti zaščito delovnega lista, kliknite Odstrani zaščito lista v skupini Spremembe na zavihku Pregled. Če je bilo pri uporabi zaščite določeno geslo, morate najprej vnesti geslo, da odstranite zaščito delovnega lista.

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite številke ali besedilo, ki jih želite vnesti, in nato pritisnite tipko ENTER ali TAB.

  Če želite vnesti podatke v novo vrstico v celici, vnesite prelom vrstice tako, da pritisnete ALT + ENTER.

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

  V programu Excel 2007 le: kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba , in nato Excelove možnosti.

 2. Kliknite Dodatno, nato pa pod Urejanje možnosti potrdite polje Samodejno vstavi decimalno vejico.

 3. V polje Mesta vnesite pozitivno število števk desno od decimalne vejice ali negativno število za števke levo od decimalne vejice.

  Če na primer vnesete 3 v polje Mesta in nato v celico vnesete 2834, bo vrednost prikazana v tej obliki: 2,834. Če vnesete -3 v polje Mesta in nato vnesete 283, bo vrednost 283000.

 4. NA delovnem listu kliknite celico in nato vnesite želeno število.

  Podatki, ki ste jih vnesli v celico preden ste potrdili polje Fiksna vejica, ostanejo nespremenjeni.

  Če želite začasno razveljaviti možnost Fiksna vejica, vnesite decimalno vejico med vnosom števila.

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite datum ali čas na ta način:

  • Če želite vnesti datum in želite ločiti dele datuma, uporabite vezaj ali poševnico; vnesite npr. 5/9/2002 ali 5-September-2002.

  • Vnesite čas, ki temelji na 12-urni zapis časa, vnesite čas, ki ji sledi presledek in nato vnesite ali p po vpisu; primer 9:00 p. V nasprotnem primeru Excel vnese čas kot AM.

   Če želite vnesti trenuten datum in uro, pritisnite Ctrl+Shift+; (podpičje).

 • Če želite vnesti datum ali čas, ki ostane trenutno, ko znova odprete delovni list, lahko uporabite funkciji danes in zdaj .

 • Ko v celico vnesete datum ali uro, je prikazana bodisi v privzeti obliki zapisa datuma in ure računalnika bodisi v obliki, ki je bila uporabljena za celico, preden ste vnesli datum ali uro. Privzeta oblika datuma ali ure temelji na nastavitvah datuma in ure v pogovornem oknu Področne in jezikovne možnosti (nadzorna plošča, Ura, jezik in področje). Če ste te nastavitve v računalniku spremenili, sta datum in ura v delovnih zvezkih, ki niso bili oblikovani z ukazom Oblikovanje celic, prikazana v skladu s temi nastavitvami.

 • Če želite uporabiti privzeto obliko datuma ali ure, kliknite celico, v kateri je vrednost datuma ali ure, nato pa pritisnite Ctrl+Shift+# ali Ctrl+Shift+@.

 1. Izberite celice, v katere želite vnesti iste podatke. Ni treba, da so celice priležne.

 2. V aktivno celico vnesite podatke in nato pritisnite Ctrl+Enter.

  Iste podatke lahko vnesete tudi v več celic z uporabo zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica za samodejno vnašanje podatkov v celice delovnega lista.

  Če želite več informacij, glejte članek samodejno Zapolnjevanje podatkov v celice delovnega lista.

Tako, da več delovnih listov hkrati aktivno, lahko vnesete nove podatke ali spremenite obstoječe podatke v enega od delovne liste in spremembe so uporabljene v istih celicah in na vse izbrane delovne liste.

 1. Kliknite zavihek prvega delovnega lista, na katerem so podatki, ki jih želite urediti. Nato pritisnite in pridržite tipko Ctrl, hkrati pa klikajte zavihke drugih delovnih listov, na katerih želite sinhronizirati podatke.

  Gumbi za pomikanje po karticah

  Opomba: Če ne vidite zavihka želenega delovnega lista, kliknite gumbe za pomikanje po zavihkih, da najdete delovni list, nato pa kliknite njegov zavihek. Če še vedno ne najdete želenega delovnega lista, morate morda maksimizirati okno dokumenta.

 2. Na aktivnem delovnem listu, izberite celico ali obseg , v katerem želite urediti obstoječe podatke ali vnesti nove.

 3. V aktivni celici vnesite nove podatke ali uredite obstoječe podatke, nato pa pritisnite tipko Enter ali Tab, da se premaknete izbor v naslednjo celico.

  Spremembe so uporabljene za vse izbrane delovne liste.

 4. Ponavljajte prejšnji korak, dokler ne dokončate vnosa ali urejanja podatkov.

 • Če želite preklicati izbiranje več delovnih listov, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če noben neizbrani list ni viden, z desno tipko miške kliknite kartico izbranega lista, nato pa v priročnem meniju kliknite Razdruži liste.

 • Ko vnašate podatke ali jih urejate, vplivajo spremembe na vse izbrane delovne liste, zato lahko nenamerno zamenjate podatke, ki jih niste nameravali spremeniti. Temu se izognete tako, da imate hkrati prikazane vse delovne liste, saj lahko tako prepoznate morebitne podatkovne spore.

  1. Na zavihku Pogled v skupini Okno kliknite Novo okno.

  2. Preklopite v novo okno, nato pa kliknite delovni list, ki si ga želite ogledati.

  3. Koraka 1 in 2 ponovite za vsak delovni list, ki si ga želite ogledati.

  4. Na zavihku Pogled v skupini Okno kliknite Razporedi vse, nato pa kliknite želeno možnost.

  5. Če si želite ogledati le delovne liste v aktivnem delovnem zvezku, v pogovornem oknu Poravnaj okna potrdite polje Okna aktivnega delovnega zvezka.

V Excelu lahko spremenite več nastavitev tako, da olajšate postopek ročnega vnosa podatkov. Nekatere spremembe vplivajo na vse delovne zvezke, nekatere pa le na celice, ki jih določite.

Spreminjanje smeri za tipko Enter

Ko pritisnete tipko Tab, da vnesete podatke v več celic v vrstici, in na koncu te vrstice pritisnete tipko enter, se izbor samodejno premakne na začetek naslednje vrstice.

Če pritisnete tipko Enter, se izbor pomakne za eno celico navzdol. Če pritisnete tipko Tab, se izbor pomakne za eno celico v desno. Smeri pomikanja za tipko Tab ni mogoče spremeniti, lahko pa določite drugo smer za tipko Enter. Ta sprememba vpliva na celoten delovni list in vse druge odprte delovne liste, na druge odprte delovne zvezke in na vse nove delovne zvezke.

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

  V programu Excel 2007 le: kliknite Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba , in nato Excelove možnosti.

 2. V kategoriji Dodatno v razdelku Možnosti za urejanje potrdite polje Po pritisku tipke Enter premakni izbor in nato kliknite želeno smer v polju Smer.

Spreminjanje širine stolpca

V času, morda celici prikaže #. To se lahko zgodi, ko je celica vsebuje število ali datum in širino svoje stolpca ne more prikazati vse znake, ki zahteva njena oblika zapisa. Recimo, da celica z obliko datuma "mm/dd/yyyy" vsebuje 31/12/2015. Stolpec pa le dovolj širok za prikaz šest znakov. Celica prikaže #. Če si želite ogledati celotno vsebino celice s svojo trenutno obliko zapisa, povečate širino stolpca.

 1. Kliknite celico, ki ji želite spremeniti širino stolpca.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. Pod Velikost celice naredite nekaj od tega:

  • Če želite prilagoditi celotno besedilo v celici, kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

  • Če želite določiti večjo širino stolpca, kliknite Širina stolpca in nato v polje Širina stolpca vnesite želeno širino.

Opomba: Širino stolpca pa lahko povečate tudi drugače. Spremenite lahko obliko stolpca ali celo obliko posamezne celice. Obliko zapisa datuma lahko na primer spremenite tako, da je datum prikazan le kot dan in mesec (oblika zapisa »dd/mm«), na primer 31/12. Število pa lahko prikažete tudi v znanstveni obliki zapisa (eksponentno), na primer 4E+08.

Prelivanje besedila v celici

V celici lahko prikažete več vrstic besedila tako, da prelomite besedilo. Prelom besedila v celici ne vpliva na druge celice.

 1. Kliknite celico, v kateri želite prelomiti besedilo.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poravnava kliknite Prelomi besedilo.

  Skupina »Poravnava« na zavihku »Osnovno«

Opomba: Če je besedilo dolge besede, ne bodo prelomi znake (besedo ne bo mogoče razdeliti); namesto tega lahko razširite stolpec ali Zmanjšaj velikost pisave, če si želite ogledati celotno besedilo. Če celotno besedilo ni vidno, ko ga prelomiti besedilo, boste morda morali prilagodi višino vrstice. Zavihek osnovno , v skupini celice kliknite oblikain nato v razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi vrstico.

Če želite več informacij o prelomu besedila, si oglejte v članku prelom besedila v celici.

Spreminjanje oblike zapisa števila.

V Excelu je oblika celice ločena od podatkov, shranjenih v celici. Razlika v prikazu ima lahko velik vpliv na številske podatke. Če je število, ki ste ga vnesli, zaokroženo, je po navadi zaokroženo le prikazano število. Pri izračunih je uporabljeno dejansko število, ki je shranjeno v celici, ne oblikovano število, ki je prikazano. Zaradi zaokrožanja v eni celici ali več celicah je lahko videti, da izračuni niso pravilni.

Potem ko vnesete število v celico, lahko spremenite obliko zapisa, v kateri je prikazano.

 1. Kliknite celico s številkami, ki jih želite oblikovati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in kliknite želeno obliko zapisa.

  Polje »Oblikuj število« na zavihku »Osnovno«

  Če želite izbrati obliko zapisa števil s seznama oblik, ki so na voljo, kliknite Več oblik števil in nato kliknite obliko, ki jo želite uporabiti v seznamu Kategorija.

Oblikovanje števil kot besedilo

Števila, ki jih v Excelu ne želite izračunavati, na primer telefonske številke, lahko oblikujete kot besedilo tako, da uporabite obliko besedila na praznih celicah, preden vnesete števila.

 1. Izberite prazno celico.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in nato Besedilo.

  Polje »Oblikuj število« na zavihku »Osnovno«

 3. Vnesite želeno število v oblikovano celico.

  Števila, ki ste jih vnesli, preden ste uporabili obliko besedila za celice, je treba znova vnesti v oblikovane celice. Če želite hitro znova vnesti števila kot besedilo, izberite vsako od celic, pritisnite F2 in nato pritisnite Enter.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×