Razvrščanje naslovov IP

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tej temi je opisan postopek za razvrščanje IP (Internet Protocol) naslovov, shranjenih v zbirki podatkov programa Microsoft Office Access 2007.

V tem članku

Uvod

Ustvarjanje poizvedbe

Bolj uporablja za razvrstitev naslovov IP

Uvod

Če delate z naslovi IP, potem verjetno že veste, da ni tako preprosto kot delo z besedilom ali številkami. To pa zato, ker je naslov IP dejansko zbirka štirih številskih vrednosti, ločenih s piko (.), in vsaka vrednost je številka med 0 in 255. V tej tabeli so prikazani podatki pred razvrščanjem.

IDRačunalnika

Zaposleni

Mesto

NaslovIP

13

...

...

123.4.245.23

14

...

...

104.244.253.29

15

...

...

1.198.3.93

16

...

...

32.183.93.40

17

...

...

104.30.244.2

18

...

...

104.244.4.1


Razvrščanje naslovov IP v Accessu je izziv, ker Access ne zagotavlja posebnega podatkovnega tipa za razvrščanje naslovov IP. Čeprav je naslov IP samo zbirka številk, ga ne morete shraniti v številsko polje, ker številsko polje podpira samo eno decimalno ločilo (.), naslov IP pa vsebuje tri. To pomeni, da morate naslove shraniti v polje z besedilom.

Ker naslove IP shranjujete v polje z besedilom, v Accessu ne morete uporabiti vgrajenih gumbov za razvrščanje, če želite naslove smiselno razvrstiti. Gumbi za razvrščanje vrednosti v polju z besedilom vedno razvrstijo po abecednem vrstnem redu, tudi če so znaki številke. Z drugimi besedami, naslovi so razvrščeni po prvi števki, nato po drugi števki in tako naprej, namesto da bi bili razvrščeni po številskih vrednostih, ki sestavljajo naslov. V tej tabeli so prikazani naslovi iz prejšnje tabele, ki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu v polju »NaslovIP«.

IDRačunalnika

NaslovIP

15

1.198.3.93

14

104.244.253.29

18

104.244.4.1

17

104.30.244.2

13

123.4.245.23

16

32.183.93.40


Naslovi, ki se začnejo z 1, so prikazani pred naslovi, ki se začnejo z 2 in tako naprej. V tej tabeli so prikazani naslovi v pravilnem naraščajočem vrstnem redu.

IDRačunalnika

NaslovIP

15

1.198.3.93

16

32.183.93.40

17

104.30.244.2

18

104.244.4.1

14

104.244.253.29

13

123.4.245.23


Za lažje razumevanje korakov, ki so potrebni za razvrščanje teh naslovov, razčlenite naslove IP v štiri številske dele. Naslovi morajo biti razvrščeni po prvem delu, nato po vsaki vrednosti v prvem delu, nato po drugem delu in tako naprej. V tabeli je vsak številski del prikazan v svojem stolpcu in ker stolpci sprejemajo enostavne številske vrednosti, je stolpce mogoče razvrstiti od leve proti desni v naraščajočem vrstnem redu, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Del1

Del2

Del3

Del4

13

198

15

93

32

183

93

40

104

30

244

14

104

244

16

13

104

244

253

29

123

16

245

23


Trik razvrščanja naslovov IP je ločeno razvrščanje teh štirih delov. V tem postopku ustvarite poizvedbo, ki poleg polja naslova IP vključuje štiri izračunane stolpce, od katerih vsak shrani del vrednosti naslova. Prvi izračunani stolpec bo vseboval prvi številski del naslova, drugi izračunani stolpec bo vseboval drugi številski del naslova in tako naprej. Namesto razvrščanja zapisov po polju »NaslovIP« bo poizvedba razvrstila zapise po štirih izračunanih stolpcih.

Na vrh strani

Ustvarjanje poizvedbe

Ustvarili boste izbrano poizvedbo »Razvrščeni NasloviIP«, v kateri bodo zapisi prikazani v naraščajočem vrstnem redu naslovov IP. Recimo, da trenutna zbirka podatkov vsebuje tabelo »PodrobnostiRačunalnika«, ki vključuje polje z besedilom »NaslovIP«.

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo na kartici Tabele kliknite PodrobnostiRačunalnika in nato kliknite Dodaj. Zaprite pogovorno okno.

 3. Povlecite polji »IDRačunalnika« in »NaslovIP« v mrežo načrta poizvedbe.

 4. Zdaj ste pripravljeni, da dodate izračunane stolpce. V prvi prazen stolpec na desni strani, vnesite izraz PartI: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) v vrstico polje . Izraz vrne znake, ki je pred prvo piko (.) v polju IPAddress.

  Zdaj, si oglejte izraz. Ker ne veste, koliko števk sestavlja prvi del naslova, uporabite na funkcija InStr poiščete položaj prvega obdobja. Ko odštejete 1 (če želite izključiti piko) vrne število števk v prvi del. Nato uporabite to številko s na levo funkcije, če želite izvleči toliko znakov, začne na skrajno levo znak iz polja IPAddress. Na koncu pokličete na Val funkcije za pretvorbo znakov, ki jo vrne funkcija levo v število. V tem zadnjem koraku je potrebno, ker je osnovni podatkovni tip besedilo.

 5. Poizvedbo shranite tako, da kliknete Shrani v Orodni vrstici za hitri dostop. To je priporočljivo narediti po vsakem vmesnem koraku.

 6. Dodajanje stolpca za drugi del naslova. V stolpec na desni strani PartI vnesite dela II: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[ipaddress],".") +1,[ipaddress],".") -InStr(1,[ipaddress],".") -1)) v vrstico polje . Izraz vrne znake, ki so nameščeni med prvo in drugo obdobij, ki v polju IPAddress.

  Še enkrat, si oglejte izraz. Ker ne veste, koliko števk sestavlja drugi del naslova ali kje se drugi del začne (ker ne boste, kako dolgo je prvi del), uporabite funkcijo InStr najti mesta pik. Nato uporabite na funkcija Mid izvleči znake, ki sledijo prvega obdobja, ampak postavljati drugo obdobje. Na koncu pokličete Val funkcije za pretvorbo znakov, ki jo vrne funkcija Mid v število. V tem zadnjem koraku je potrebno, ker je osnovni podatkovni tip besedilo.

 7. Dodajanje stolpca za tretji del naslova. V stolpec na desni strani dela II vnesite Del3: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[ipaddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[ipaddress],".") +1,[ipaddress],".") +1,[ipaddress],".") -InStr(InStr(1,[ipaddress],".") +1,[ipaddress],".") -1)) v vrstico polje . Izraz vrne znake, ki so nameščeni med drugo in tretjo obdobij, ki v polju IPAddress.

  Znova preglejte izraz. Ker ne veste, koliko števk sestavlja tretji del naslova ali kje natančno se tretji del začne (ker ne veste, kako dolga sta prvi in drugi del), uporabite funkcijo InStr, če želite najti mesta pik. Nato uporabite funkcijo Mid, če želite izvleči znake, ki stojijo med drugo in tretjo piko. Nazadnje pokličite funkcijo Val, če želite znake, ki jih je vrnila funkcija Mid pretvoriti v številke. Ta zadnji korak je potreben, ker je temeljni podatkovni tip »Besedilo«.

 8. Dodajanje stolpca za del četrti in zadnji naslov. V stolpec, desno od Dela3, vnesite del4: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[ipaddress],".") +1,[ipaddress],"."))) v vrstico polje . Izraz vrne znake, ki sledijo zadnje obdobje.

  Še enkrat, si oglejte izraz. Ključ je najti mesto tretje obdobje in nato izvleči vse znake, ki ga spremljate. Ker ne veste, natančno, kjer se nahaja tretje obdobje, pokličete funkcija InStr trikrat poiščete položaj tretjega obdobja. Nato uporabite na funkcije Len , če želite izračunati število števk v četrtem delu. Je Vrnjeno število števk nato uporabite s na desno funkcije, če želite izvleči toliko znakov iz desnega dela polja IPAddress. Na koncu pokličete Val funkcije za pretvorbo znakov, ki jo vrne funkcija Mid v število. V tem zadnjem koraku je potrebno, ker je osnovni podatkovni tip besedilo.

 9. Vrstico Razvrsti vseh štirih izračunanih stolpcev nastavite na Naraščajoče.

  Pomembno     Vrstico Razvrsti stolpca »NaslovIP« morate pustiti prazno.

  Če želite poleg naslovov razvrščati še po drugih vrednostih polja, polja vstavite na levo ali desno od vseh štirih izračunanih stolpcev. Drugih polj za razvrščanje ne vstavljajte med izračunane stolpce.

 10. Naslednji korak je skrivanje teh štirih izračunanih stolpcev na podatkovnem listu. Pred tem preklopite v pogled podatkovnega lista, če želite v izračunanih stolpcih videti rezultat izrazov. V tej tabeli so prikazani stolpci, ki jih boste videli v pogledu podatkovnega lista.

IDRačunalnika

NaslovIP

Del1

Del2

Del3

Del4

15

1.198.3.93

13

198

15

93

16

32.183.93.40

32

183

93

40

17

104.30.244.2

104

30

244

14

18

104.244.4.1

104

244

16

13

14

104.244.253.29

104

244

253

29

13

123.4.245.23

123

16

245

23

 1. Preklopite nazaj v pogled načrta in počistite potrditveno polje v vrstici Pokaži v vseh štirih izračunanih stolpcih. To prepreči prikaz izračunanih stolpcev v pogledu podatkovnega lista.

 2. Po izbiri navedite pogoje za izločevanje zapisov iz poizvedbe.

 3. Preklopite v pogled podatkovnega lista, če želite videti zapise v razporejenem vrstnem redu. Zapise boste videli pravilno razvrščene v naraščajočem vrstnem redu naslovov IP.

Na vrh strani

Več možnosti uporabe za razvrščene naslove IP

Preverjanje naslovov IP med vnašanjem podatkov

Če želite preveriti veljavnost naslovov brez pisanja kode, lahko to storite v omejenem obsegu tako, da nastavite lastnost InputMask polja #. ####. ###. ###; 0; « » in lastnost oblika polja naslov IP za & & & & & & & & & & & &.

Kaj vnosna maska naredi? Ko začnete vnašati v polje naslova, vam vnosna maska prepreči vnos znakov, ki niso številke in presledki med tremi pikami. Če je številski del dvomestno število, pustite mesto tretje števke prazno ali vnesite presledek. Ne pozabite, da vnosna maska uporabnika ne opozori, če preskoči in ne vnese enega ali več delov naslova ali če vnese samo presledke namesto številske vrednosti. »345. .3. « na primer bi bil sprejet kot veljaven naslov.

Kaj naredi oblika prikaza? Ko končate z vnašanjem in zapustite polje, oblika prikaza odstrani presledke v naslovu in prikaže samo številke in pike. Če ste vnesli »354.35 .2 .12 «, je naslov prikazan kot »354.35.2.12«. Če kliknete v naslov ali pritisnete F2 (če želite vnesti način urejanja), ko je naslov izbran, se bodo presledki znova prikazali.

Namig: Če želite naslov kopirati, se premaknite na prejšnji stolpec ali kontrolnik, pritisnite tipko TAB, če želite izbrati oblikovani naslov, in nato kliknite Kopiraj. S tem ne boste kopirali niza naslova s presledki.

Razvrščanje zapisov v obrazcu ali poročilu po naslovih IP

Če morate ustvariti obrazec ali poročilo, v katerem so zapisi razvrščeni po naslovih IP, naj novi predmet temelji na poizvedbi, ki naslove razvršča, kot je opisano zgoraj, namesto na tabeli, ki naslove shranjuje.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×