Razpoložljive vrste grafikonov v Officeu

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Ko ustvarite grafikon v Excelovem delovnem listu, Wordovem dokumentu ali PowerPointovi predstavitvi, imate na voljo številne možnosti. Ne glede na to ali boste uporabili grafikon, ki je priporočen za vaše podatke, ali enega, ki ga boste izbrali s seznama vseh grafikonov, je dobro, da veste malo več o posameznih vrstah grafikonov.

Če želite ustvariti grafikon, kliknite tukaj.

Če želite prikazati opis posamezne vrste grafikona, izberite možnost s spustnega seznama.

Podatke, ki so urejeni v stolpcih ali vrsticah v delovnem listu, je mogoče izrisati v stolpčnem grafikonu. Stolpčni grafikon običajno prikaže zvrsti vzdolž vodoravne osi (kategorije) in vrednosti vzdolž navpične osi (vrednosti), kot je prikazano v tem grafikonu:

Gručni stolpčni grafikon

Vrste stolpčnih grafikonov

 • Gručni stolpčni grafikon in 3D-gručni stolpčni grafikon   

  Gručni stolpčni grafikon in 3D-gručni stolpčni grafikon

  Gručni stolpčni grafikon kaže vrednosti v 2D-stolpcih. 3D-gručni stolpčni grafikon kaže stolpce v 3D-obliki, vendar pri tem ne uporablja osi tretje vrednosti (globinske osi). Ta grafikon uporabite, ko imate zvrsti, ki predstavljajo:

  • Obsege vrednosti (na primer število elementov).

  • Določene lestvice (na primer Likertovo lestvico z vnosi, kot so »popolnoma soglašam«, »soglašam«, »nevtralno«, »nasprotujem«, »popolnoma nasprotujem«).

  • Imena, ki niso zapisana v določenem vrstnem redu (na primer imena elementov, geografska imena ali imena ljudi).

 • Naložen stolpčni grafikon in 3D-naložen stolpčni grafikon    Naložen stolpčni grafikon kaže vrednosti v naloženih stolpcih 2D-oblike. 3D-naložen stolpčni grafikon kaže naložene stolpce v 3D-obliki, vendar ne uporablja globinske osi. Ta graf uporabite, ko imate več niz podatkov in želite poudariti celoto.

  Naložen stolpčni grafikon in 3D-naložen stolpčni grafikon

 • 100-odstotno naložen stolpčni grafikon in 100-odstotno naložen stolpčni grafikon 3D-oblike    100-odstotno naložen stolpčni grafikon kaže vrednosti v stolpcih 2D-oblike, ki so naloženi tako, da prestavljajo 100 %. 100-odstotno naloženi stolpčni grafikon 3D-oblike kaže stolpce v 3D-obliki, vendar pa ne uporablja globinske osi. Ta grafikon uporabite, ko imate dva niza podatkov ali več in želite poudariti, kolikšen del celote predstavlja posamezen element, še posebej, če je skupna vrednost v vseh zvrsteh enaka.

  100-odstotno naložen grafikon in 100-odstotno naložen stolpčni grafikon 3D-oblike

 • 3D-stolpčni grafikon    3D-stolpčni grafikoni uporabljajo tri osi, ki jih je mogoče spreminjati (vodoravna, navpična in globinska os) in primerjajo podatkovne točke na vodoravni in globinski osi. Ta grafikon uporabite, ko želite primerjati podatke obeh zvrsti in nizov podatkov.

  3D-stolpčni grafikon

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v črtnem grafikonu. V črtnem grafikonu so podatki o zvrsteh enakomerno razporejeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki o vrednostih pa so enakomerno razporejeni vzdolž navpične osi. Črtni grafikoni lahko pokažejo neprekinjene podatke v nekem časovnem obdobju na osi z enakomerno porazdeljenimi velikostmi in so zato idealni za prikazovanje trendov v podatkih na enakih intervalih, kot so meseci, četrtletja ali finančna leta.

Črtni grafikon z oznakami

Vrste črtnih grafikonov

 • Črtni grafikon in črtni grafikon z oznakami    Črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih lahko pokažejo trende v časovnem obdobju ali enakomerno porazdeljene zvrsti, še posebej ko imate veliko podatkovnih točk in je vrstni red, v katerem so predstavljene, pomemben. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite črtni grafikon brez oznak.

  Črtni grafikoni in črtni grafikoni z oznakami

 • Naložen črtni grafikon in naložen črtni grafikon z oznakami    Naložene črtne grafikone z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih lahko pokažejo trend prispevka posamezne vrednosti v časovnem obdobju ali po enakomerno razporejenih zvrsteh.

  Naložen črtni grafikon in naložen črtni grafikon z oznakami

 • 100-odstotno naložen črtni grafikon in 100-odstotno naložen črtni grafikon z oznakami    100-odstotno naložen črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih pokažejo trend odstotka, ki ga vsaka vrednost prispeva v časovnem obdobju ali enakomerno razporejenih zvrsteh. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite 100-odstotno naložen črtni grafikon brez oznak.

  100-odstotno naložen črtni grafikon in 100-odstotno naložen črtni grafikon z oznakami

 • 3D-črtni grafikon    3D-črtni grafikoni prikazujejo posamezno podatkovno vrstico ali stolpec kot 3D-trak. 3D-črtni grafikon ima vodoravne, navpične in globinske osi, ki jih je mogoče spremeniti.

  3D-črtni grafikon

  Opombe: 

  • Črtni grafikoni so primerni za prikaz več nizov podatkov v grafikonu – če imate le en niz podatkov, raje izberite raztresen grafikon.

  • Naložen črtni grafikoni seštevanje podatkov, ki morda ne bo želenega rezultata. Morda ne boste lažje videli, da so vrstice naložen, zato lahko uporabite črtni grafikon ali naložen ploščinski grafikon namesto tega.

Podatke, ki so urejeni v enem stolpcu ali vrstici na delovnem listu, je mogoče izrisati v tortnem grafikonu. Tortni grafikoni kažejo velikost elementov v eni niz podatkov, sorazmerno z vsoto elementov. podatkovne točke v tortnem grafikonu se kažejo kot odstotek celotnega tortnega grafikona.

Tortni grafikon

Uporabo tortnega grafikona priporočamo, kadar:

 • Imate le en niz podatkov.

 • Nobena od vrednosti v vaših podatkih ni negativna.

 • Skoraj nobena od vrednosti v vaših podatkih ni nič.

 • Nimate več kot sedem zvrsti, ki vse predstavljajo dele celotnega tortnega grafikona.

Vrste tortnih grafikonov

 • Tortni grafikon in tortni grafikon oblike 3D    V tortnih grafikonih se kaže prispevek posamezne vrednosti k skupni vrednosti, in sicer v 2D- ali 3D-obliki. Če želite poudariti rezine tortnega grafikona, jih lahko ročno izvlečete.

  Tortni in 3D-tortni grafikoni

 • Tortni grafikon rezine in palični grafikon rezine    Tortni grafikoni rezine ali palični grafikoni rezine kažejo tortne grafikone z manjšimi vrednostmi, izvlečeni v sekundarni tortni grafikon ali v naloženi palični grafikon, kar omogoča, da se jih lažje razlikuje.

  Kos tortnega grafikona in vrstica tortnega grafikona

Podatke iz stolpcev ali vrstic, ki so le na delovnih listih, lahko izrišete še v kolobarnem grafikonu. Tako kot tortni grafikon tudi kolobarni prikazuje odnose med deli in celoto, vendar pa je v slednjem lahko več kot ena niz podatkov.

Kolobarni grafikon

Vrste kolobarnih grafikonov

 • Kolobarni grafikoni    V kolobarnih grafikonih so podatki prikazani v obročih. Vsak obroč predstavlja en niz podatkov. Če so odstotki prikazani v oznakah podatkov, je skupna vrednost vsakega obroča 100 %.

  Kolobarni grafikon

  Opomba: Kolobarni grafikoni niso preprosta za branje. Boste morda želeli uporabiti naložen stolpčni grafikon ali naloženi palični grafikon namesto tega.

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v paličnem grafikonu. Palični grafikoni kažejo primerjave med posameznimi elementi. V paličnem grafikonu so zvrsti običajno razporejene preko vodoravne osi, vrednosti pa preko navpične.

Palični grafikon

Palični grafikon lahko uporabite v teh primerih:

 • Oznake osi so dolge.

 • Prikazane vrednosti so trajanja.

Vrste paličnih grafikonov

 • Gručni palični grafikon in gručni palični grafikon 3D-oblike    Gručni palični grafikon kaže vrstice v 2D-obliki. Gručni palični grafikon 3D-oblike kaže vrstice v 3D-obliki; ne uporablja globinske osi.

  Gručni palični grafikon in 3D-gručni palični grafikon

 • Naložen palični grafikon in 3D-naložen palični grafikon    V naloženih paličnih grafikonih se kaže razmerje med posameznimi elementi in celoto v vrsticah 2D-oblike. 3D-naloženi palični grafikon kaže vrstice v 3D-obliki; ne uporablja globinske osi.

  Naložen palični grafikon in 3D-naložen palični grafikon

 • 100-odstotno naložen palični grafikon in 100-odstotno naložen palični grafikon 3D-oblike    100-odstotno naložen palični grafikon kaže vrstice 2D-oblike, ki primerjajo odstotek, ki ga vsaka vrednost prispeva k skupni vrednosti zvrsti. 100-odstotno naložen palični grafikonu 3D-oblike kaže vrstice v 3D-obliki; ne uporablja globinske osi.

  100-odstotno naložen palični grafikon in 100-odstotno naložen palični grafikon 3D-oblike

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v ploščinskem grafikonu. Ploščinske grafikone se lahko uporabi za izris sprememb v časovnem obdobju in usmerjanje pozornosti na skupno vrednost v celotnem trendu. S tem ko pokažete vsoto zrisanih vrednostih, ploščinski grafikon pokaže tudi razmerje med deli in celoto.

Ploščinski grafikon

Vrste ploščinskih grafikonov

 • Ploščinski grafikon in 3D-ploščinski grafikon    Ploščinski grafikoni, prikazani v 2D- ali 3D-obliki, kažejo trend vrednosti v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov. 3D-ploščinski grafikoni uporabljajo tri osi (vodoravno, navpično in globinsko), ki jih lahko spreminjate. Praviloma namesto nenaloženega ploščinskega grafikona priporočamo uporabo črtnega grafikona, saj podatke iz enega niza lahko zakrijejo podatki iz drugega niza.

  Ploščinski in 3D-ploščinski grafikoni

 • Naložen ploščinski grafikon in 3D-naložen ploščinski grafikon    Naloženi ploščinski grafikoni kažejo trend prispevka vsake vrednosti v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov v 2D-obliki. 3D-naložen ploščinski grafikon naredi enako, a pokaže ploskve v 3D-obliki, ne da bi pri tem uporabljal globinsko os.

  Naložen ploščinski grafikon in 3D-naložen ploščinski grafikon

 • 100-odstotno naložen ploščinski grafikon in 100-odstotno naložen ploščinski grafikon 3D-oblike    100-odstotno naloženi ploščinski grafikoni kažejo trend odstotka, ki ga vsaka vrednost prispeva v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov. 100-odstotno naložen ploščinski grafikon 3D-oblike naredi enako, a pokaže ploskve v 3D-obliki, ne da bi pri tem uporabljal globinsko os.

  100-odstotno naložen ploščinski grafikon in 100-odstotno naložen ploščinski grafikon 3D-oblike

Podatke iz stolpcev in vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v (raztresenem) grafikonu xy. Postavite vrednosti x v eno vrstico ali stolpec in nato vnesite ustrezne vrednosti y v sosednje vrstice ali stolpce.

Raztreseni grafikon ima dve osi vrednosti: vodoravno os (x) in navpično os (y) vrednosti. Vrednosti x in y združi v enotne podatkovne točke in jih kaže v neenakomernih razmakih ali gručah. Raztreseni grafikoni se običajno uporabljajo za prikaz in primerjavo številskih vrednosti, na primer znanstvenih, statističnih in inženirskih podatkov.

Raztreseni grafikon

Raztreseni grafikon lahko uporabite v teh primerih:

 • Če želite spremeniti merilo vodoravne osi.

 • Če želite spremeniti to os v logaritmično merilo.

 • Vrednosti na vodoravni osi niso v enakih razmakih.

 • Obstaja veliko podatkovnih točk na vodoravni osi.

 • Prilagoditi želite neodvisna merila osi raztresenega grafikona, da bi razkrili več informacij o podatkih, ki vključujejo pare ali združene nabore vrednostih.

 • Prikazati želite podobnosti velikih nizov podatkov in ne razlike med podatkovnimi točkami.

 • Primerjati želite številne podatkovne točke neodvisno od časa – več ko v raztreseni grafikon vključite podatkov, boljše primerjave lahko naredite.

Vrste raztresenih grafikonov

 • Raztreseni grafikon    Ta grafikon kaže podatkovne točke, ne da bi za primerjavo parov vrednosti povezal vrstice.

  Raztreseni grafikon

 • Raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z zglajenimi črtami    Ta grafikon kaže zglajeno krivuljo, s katero so povezane podatkovne točke. Zglajene črte so prikazane z oznakami ali brez njih. Če imate veliko podatkovnih točk, uporabite zglajeno črto brez oznak.

  Raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z zglajenimi črtami

 • Raztreseni grafikon z ravnimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z ravnimi črtami    Ta diagram prikazuje ravne povezujoče črte med podatkovnimi točkami. Ravnimi črtami lahko prikazani z oznakami ali brez.

  Raztreseni grafikon z ravnimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z ravnimi črtami

Podobno kot raztreseni grafikon, mehurčni grafikon doda tretji stolpec za določanje velikosti mehurčkov, ki jih kaže, za predstavitev podatkovnih točk v nizih podatkov.

Mehurčni grafikon

Vrste mehurčnih grafikonov

 • Mehurčni ali mehurčni s 3D-učinkom    Obe vrsti mehurčnega grafikona primerjata sklope treh vrednosti namesto dveh, z mehurčki v 2D- ali 3D-obliki (brez uporabe globinske osi). Tretja vrednost določa velikost oznake mehurčka.

  Mehurčni grafikoni in mehurčni grafikoni s 3D-učinki

Podatke, ki so v določenem redu v stolpcih ali vrsticah na delovnem listu je mogoče izrisati v borznem grafikonu. Kot je razvidno iz imena, borzni grafikoni lahko ponazorijo spreminjanja cen delnic. Vendar pa ta grafikon lahko uporabite tudi za ponazoritev spreminjanja drugih podatkov, kot so dnevne padavine ali letne temperature. Če želite ustvariti borzni grafikon, se prepričajte, da so podatki urejeni v pravem vrstnem redu.

Na primer, če želite ustvariti preprost končno-intervalni borzni grafikon, podatke uredite tako, da kot glave stolpcev vnesete »Največ«, »Najmanj« in »Končna« v tem vrstnem redu.

Borzni grafikon

Vrste borznih grafikonov

 • Končno-intervalni grafikon    Ta borzni grafikon uporablja tri nize vrednosti v tem vrstnem redu: največ, najmanj in nato končno.

  Končno-intervalni borzni grafikon

 • Začetno-končno-intervalni grafikon    Ta borzni grafikon uporablja štiri nize vrednosti v tem vrstnem redu: začetna, največ, najmanj in nato končna.

  Začetno-končno-intervalni borzni grafikon

 • Količinski končno-intervalni grafikon    Ta borzni grafikon uporablja štiri nize vrednosti v tem vrstnem redu: količina, največ, najmanj in nato končna. Količino meri na dveh oseh vrednosti: ena za stolpce, ki merijo količino, in druga za cene delnic.

  Količinski končno-intervalni borzni grafikon

 • Količinski začetno-končno-intervalni grafikon    Ta borzni grafikon uporablja pet nizov vrednosti v tem vrstnem redu: količina, začetna, največ, najmanj in nato končna.

  Količinski začetno-končno-intervalni borzni grafikon

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v površinskem grafikonu. Ta grafikon je uporaben, če želite najti optimalne kombinacije med dvema nizoma podatkov. Kot na topografskem zemljevidu, barve in vzorci označujejo področja, ki so znotraj istega niza vrednosti. Površinski grafikon lahko ustvarite, ko sta obe kategoriji in niza podatkov številske vrednosti.

Površinski grafikon

Vrste površinskih grafikonov

 • 3D-površinski grafikon    Ta grafikon prikazuje 3D-pogled podatkov, ki si jih lahko predstavljate kot list iz gume, razprostrt čez 3D-stolpčni grafikon. Običajno se uporablja za prikaz razmerij med velikimi količinami podatkov, ki jih je sicer težko videti. Barvni pasovi na površinskem grafikonu ne predstavljajo podatkovnih serij ampak razliko med vrednostmi.

  3D-površinski grafikon

 • Žični model 3D-površinskega grafikona    Če je prikazan brez barve na površini, je 3D-površinski grafikon imenovan žični model 3D-površinskega grafikona. Ta grafikon prikazuje le črte. Žičnega modela 3D-površinskega grafikona ni lahko brati, lahko pa izriše velike nabore podatkov veliko hitreje kot površinski grafikon 3-D-oblike.

  Žični model 3D-površinskega grafikona

 • Obrisni grafikon    Obrisni grafikoni so površinski grafikoni, gledani od zgoraj, podobni 2D-topografskim zemljevidom. Barvni pasovi na obrisnem grafikonu predstavljajo določene obsege vrednosti. Črte na obrisnem grafikonu povezujejo interpolirane točke enakih vrednosti.

  Obrisni grafikon

 • Žični model obrisnega grafikona    Žični modeli obrisnih grafikonov so prav tako površinski grafikoni, gledani od zgoraj. Brez barvnih pasov na površini, žični model grafikona prikazuje le črte. Žičnih modelov obrisnega grafikona ni lahko brati. Morda bi namesto tega želeli uporabiti raje površinski grafikon 3-D-oblike.

  Žični model obrisnega grafikona

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v polarnem grafikonu. Polarni grafikoni primerjajo združene vrednosti več niz podatkov.

Polarni grafikon

Vrste polarnih grafikonov

 • Polarni grafikon in polarni grafikon z oznakami    Z oznakami ali brez njih za posamezne podatkovne točke, polarni grafikoni kažejo spremembe vrednosti glede na sredinsko točko.

  Polarni grafikon in polarni grafikon z oznakami

 • Zapolnjeni polarni grafikon    V zapolnjenem polarnem grafikonu je področje, ki ga pokriva podatkovna serija, zapolnjeno z barvo.

  Zapolnjen polarni grafikoni

Drevesni grafikon zagotavlja hierarhični pogled podatkov in enostaven način za primerjavo različne ravni razvrstitev. Drevesni grafikon prikaže kategorije po barvi in bližina in lahko zlahka prikažete veliko podatkov, ki bi jo bilo težko z drugimi vrstami grafikonov. Drevesni grafikon je mogoče izrisati ko prazen prazne celice obstajajo hierarhični strukturi in drevesne grafikone so dobro za primerjavo razmerja znotraj hierarhije.

Primer drevesnega grafikona z gnezdenimi pravokotniki v sistemu Office 2016 za Windows

Opomba: Za drevesne grafikone z gnezdenimi pravokotniki niso na voljo nobene podvrste grafikonov.

Večstopenjski tortni grafikon je najprimernejša za prikaz hierarhičnih podatkov pa je mogoče izrisati ko prazne celice (prazno) v hierarhični strukturi obstajajo. Vsako raven hierarhije predstavlja enega Pokliči ali kroga s najbolj notranje krog kot vrh hierarhije. Večstopenjski tortni grafikon, ne da bi vse podatke (eno raven kategorije), je videti podobno kolobarni grafikon. Kljub temu, večstopenjski tortni grafikon z več ravnmi kategorije prikazuje zunanje krogi povezanosti notranje krogi. Večstopenjski tortni grafikon je najbolj učinkovita pri prikazuje, kako eno zvonjenje deluje kose prispevajo.

Slika večstopenjskega tortnega grafikona v storitvi Office 2016 za Windows

Opomba: Za večstopenjske tortne grafikone niso na voljo nobene podvrste grafikonov.

Podatki, narisani na histogramu, prikazujejo pogostost v porazdelitvi. Vsak stolpec grafikona se imenuje predal, ki ga je mogoče spremeniti za nadaljnjo analizo podatkov.

Vzorčni histogram

Vrste histogramov

 • Histogram    Na histogramu je prikazana porazdelitev podatkov, ki so združeni predale pogostosti.

  Histogram v podvrsti grafikona »Histogram«
 • Grafikon pareto    Pareto je razvrščen histogram, ki vsebuje stolpce, razvrščene v padajočem vrstnem redu, in vrstico, ki predstavlja kumulativni skupni odstotek.

  Podtip grafikona pareto v razpoložljivih grafikonih histograma

Grafikon kvartilov prikaže porazdelitev podatkov v kvartilih označevanje srednjo vrednost in napačnih vrednosti. Polja morda vrstice razširjanje navpično imenovane »laske« . Te črte kažejo variabilnosti zunaj zgornji in spodnji Kvartile in kateri koli točki zunaj te črte ali laske velja za osamelcev. S to vrsto grafikona, če obstaja več naborov podatkov, ki se nanašajo na med seboj v nekaterih način.

Vzorčni škatlasti grafikon in grafikon kvartilov

Opomba: Za grafikone kvartilov niso na voljo nobene podvrste grafikonov.

Stopničasti grafikon prikazuje sprotno skupno finančnih podatkov, kot so vrednosti dodana ali odšteta. To je uporabno za razumevanje, kako začetno vrednost vpliva serijo pozitivne in negativne vrednosti. Stolpci so barvno označeni, tako da lahko hitro vidite pozitivno iz negativna števila.

Primer stopničastnega grafikona

Opomba: Za stopničaste grafikone niso na voljo nobene podvrste grafikonov.

Lijakasti grafikoni prikazujejo vrednosti v več stopnjah postopka.

Lijakasti grafikon prikazuje prodajni cevovod; stopnje so navedene v prvem stolpcu, vrednosti v drugem.

Običajno se vrednosti postopoma zmanjšujejo, zaradi česar dobijo vrstice obliko lijaka. Več o lijakastih grafikonih si lahko preberete tukaj.

Podatke iz stolpcev in vrstic je mogoče izrisati v lomljenem grafikonu. Lomljeni grafikoni združijo dve vrsti grafikonov ali več, zato da so podatki laže razumljivi, še posebej, ko so podatki zelo raznoliki. Zaradi sekundarne osi je ta grafikon še laže brati. V tem primeru smo uporabili stolpčni grafikon za prikaz števila domov, prodanih med januarjem in junijem, in nato uporabili črtni grafikon, da bi bralci laže in hitreje razbrali povprečno mesečno ceno prodaje.

Kombinirani grafikon s sekundarno osjo

Vrste lomljenih grafikonov

 • Gručni stolpčni – črtni in gručni stolpčni grafikon – črtni grafikon na sekundarni osi    Ta grafikon, ki je lahko z ali brez sekundarne osi, združuje gručni stolpčni grafikon in črtni grafikon, kaže nekatere podatkovne serije kot stolpce in druge kot vrstice v istem grafikonu.

  Gručni stolpčni grafikoni

 • Naložen ploščinski grafikon – gručni stolpčni grafikon    Ta grafikon združuje naložen ploščinski grafikon in gručni stolpčni grafikon in kaže nekatere podatkovne serije kot naložene ploskve in druge kot stolpce v istem grafikonu.

  Naložen ploščinski grafikon – gručni stolpčni grafikon

 • Kombinacijski grafikoni po meri    Ta grafikon vam omogoča kombiniranje grafikonov, ki jih želite pokazati v istem grafikonu.

  Kombinacijski grafikon po meri

Zemljevid grafikon lahko uporabite tako, da primerjate vrednosti in prikaz kategorij po geografskih regijah. Uporabite, kadar imate geografskih regijah v vaših podatkih, kot so države/območja, države, okrajih ali poštne številke.

Na primer, za države po številu prebivalstva se uporabljajo vrednosti. Vrednosti predstavljajo skupno število prebivalstva v posamezni državi, pri čemer je vsaka prikazana s spektrom preliva dveh barv. Barva za vsako regijo se določi glede na to, kje v spektru je njena vrednost glede na druge.

Excelov grafikon z zemljevidom s podatki o vrednosti

V spodnjem primeru »Države po kategoriji« so kategorije prikazane s standardno legendo za prikaz skupin ali zvez. Vsaka podatkovna točka je prikazana s popolnoma drugačno barvo.

Excelov grafikon z zemljevidom po kategoriji

Spreminjanje vrste grafikona

Če že imate grafikon, vendar želite spremeniti njegovo vrsto:

 1. Izberite grafikon, kliknite zavihek Načrt in nato še Spremeni vrsto grafikona.

  Spreminjanje vrste grafikona

 2. V polju Spremeni vrsto grafikona izberite novo vrsto grafikona.

Glejte tudi

Ustvarjanje grafikona z zemljevidom

Ustvarjanje grafikona lijak

Predstavitev podatkov v gantogram

Ustvarjanje histograma

Ustvarjanje grafikona Pareto

Ustvari grafikon-erupcija sonca

Ustvarjanje grafikona – drevesni zemljevid

Ustvarjanje grafikona slap

Polje Ustvari in grafikona kvartila

Dodajanje tortnega grafikona

Ustvarjanje grafikona s Priporočeni grafikoni

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×