Razlike med obliko zapisa preglednice OpenDocument (.ods) in obliko zapisa programa Excel v sistemu Windows (.xlsx)

Ko delate z dvema oblikama zapisa datoteke, na primer .ods in .xlsx, boste opazili razlike pri oblikovanju in ugotovili, da vse funkcije niso na voljo. Podatke in vsebino boste lahko pretvorili, način uporabe vsebine pa se razlikuje glede na obliko zapisa, ki jo uporabljate.

Preklop privzete oblike zapisa datoteke

 1. Kliknite Datoteka > Možnosti.

 2. Kliknite Shrani.

 3. V razdelku Shranjevanje delovnih zvezkov na seznamu Shrani datoteke v tej obliki zapisa kliknite želeno privzeto obliko zapisa datoteke.

Kaj je podprto, ko Excelovo preglednico shranim v obliki zapisa preglednice OpenDocument?

V spodnji tabeli je navedeno, katere Excelove funkcije oblika zapisa preglednice OpenDocument (.ods) podpira v celoti ali delno oziroma jih ne podpira.

 • Podprta funkcija     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa preglednic, Excel in OpenDocument. Vsebina, oblikovanje in funkcionalnost ne bodo izgubljeni.

 • Delno podprta funkcija     To funkcijo podpirata obliki zapisa preglednic Excel in OpenDocument, vendar lahko vpliva na oblikovanje in funkcionalnost. Besedilo ali podatki niso izgubljeni, lahko pa se razlikujeta oblikovanje in način uporabe besedila ali grafike.

 • Funkcija ni podprta     Funkcija v Excelu ni podprta v obliki zapisa preglednice OpenDocument. Če želite Excelovo preglednico shraniti v obliki zapisa preglednice OpenDocument, ne uporabite te funkcije, ker lahko izgubite vsebino, oblikovanje in funkcionalnost tega dela delovnega lista.

 • Ne velja    Funkcija je bila vpeljana v poznejši različici Excela za Windows.

Če želite več informacij o grafičnih funkcijah, glejte tabelo »Grafični elementi« na koncu tega članka.

Območje

Podobmočje

Raven podpore

Raven podpore

Excel 2013

Excel 2016

Oblikovanje

Višina vrstic/Širina stolpcev

Podprto

Videz bi moral biti podoben

Podprto

Videz bi moral biti podoben

Oblikovanje

Celica

Podprta funkcija

Podprto

Hiperpovezave

Podprto

Možne so težave s slogi hiperpovezav.

Podprto

Možne so težave s slogi hiperpovezav.

Oblikovanje

Slogi celic

Podprta funkcija

Podprto

Datumi

Datumi pred 1. 1. 1900

Funkcija ni podprta

Če delovne zvezke z datumi pred 1. 1. 1900 shranite v obliki zapisa .ods, datumi pred letom 1900 ne bodo shranjeni pravilno.

Funkcija ni podprta

Če delovne zvezke z datumi pred 1. 1. 1900 shranite v obliki zapisa .ods, datumi pred letom 1900 ne bodo shranjeni pravilno.

Tiskanje

Obsegi tiskanja

Podprta funkcija

Podprto

Tiskanje

Ponavljanje vrstic/stolpcev

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Tiskanje

Prelomi strani

Podprta funkcija

Podprto

Tiskanje

Glava/Noga

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, možnosti »Slika«, »Prva stran« ali »Liho/sodo« niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, možnosti »Slika«, »Prva stran« ali »Liho/sodo« niso podprte.

Formule

Podprta funkcija

Podprto

Formule

Imena

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, »Lokalna imena«, »Poimenovani izrazi« in imena prekinjenih obsegov niso podprti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, »Lokalna imena«, »Poimenovani izrazi« in imena prekinjenih obsegov niso podprti.

Formule

Navadni izrazi (RegEx)

Funkcija ni podprta

Namesto tega uporabite napredne filtre.

Funkcija ni podprta

Namesto tega uporabite napredne filtre.

Komentarji celic (ali opombe)

Delno podprto

Pripombe z vsebino so poslani uporabnikom. Oblikovanje na podlagi pripombe morda ni podprto, če datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu.

Delno podprto

Pripombe z vsebino so poslani uporabnikom. Oblikovanje na podlagi pripombe morda ni podprto, če datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu.

Pripombe z navoji v celici

Funkcija ni podprta

Pripombe z navoji bodo pretvorjene v podedovane pripombe, ko datoteko shranite v obliki zapisa. ods in jo znova odprete v Excelu.

Funkcija ni podprta

Pripombe z navoji bodo pretvorjene v podedovane pripombe, ko datoteko shranite v obliki zapisa. ods in jo znova odprete v Excelu.

Podatkovna orodja

Združi in oriši

Podprto

Podprto

Predmeti OLE

Podprto

Podprto

Nastavitve

Nastavitve okna

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Nastavitve

Nastavitve lista/knjige

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Zaščita

Zaščita lista

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, je podprta zaščita brez gesla. Datotek z listom, ki je zaščiten z geslom, pa ni mogoče shraniti ali odpreti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, je podprta zaščita brez gesla. Datotek z listom, ki je zaščiten z geslom, pa ni mogoče shraniti ali odpreti.

Zaščita

Upravljanje pravic do informacij

Funkcija ni podprta

Datotek z vklopljenim upravljanjem pravic do informacij ni mogoče shraniti.

Funkcija ni podprta

Datotek z vklopljenim upravljanjem pravic do informacij ni mogoče shraniti.

Zaščita

Šifriranje

Funkcija ni podprta

Datotek s tako zaščito ni mogoče shraniti.

Funkcija ni podprta

Datotek s tako zaščito ni mogoče shraniti.

Podatkovna orodja

Preverjanje veljavnosti podatkov

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekaterih vrst formule »Preverjanja veljavnosti podatkov« ni mogoče shraniti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekaterih vrst formule »Preverjanja veljavnosti podatkov« ni mogoče shraniti.

Zunanji podatki

Spletne poizvedbe

Podprto

Podprto

Zunanji podatki

Tabele s poizvedbami

Delno podprto

Nekatere nastavitve, na primer vstavljeni stolpci, niso podprte.

Delno podprto

Nekatere nastavitve, na primer vstavljeni stolpci, niso podprte.

tabele

Vrstice z rezultati

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Tabele

Slogi tabele

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Podatkovna orodja

Razvrsti

Delno podprta funkcija

Nekatere dodatne nastavitve niso podprte.

Delno podprta funkcija

Nekatere napredne nastavitve niso podprte.

Podatkovna orodja

Delna vsota

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Podatkovna orodja

Filter

Delno podprta funkcija

Osnovno filtriranje je podprto, funkcije filtra, ki so bile dodane v programu Excel 2013, pa ne.

Delno podprto

Osnovno filtriranje je podprto, funkcije filtra, ki so bile dodane v Excelu 2013, pa ne.

PivotTable

Slogi

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Vrtilna tabela

Postavitev

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere postavitve, na primer stisnjena os, niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere postavitve, na primer stisnjena os, niso podprte.

PivotTable

Izračunana polja

Funkcija ni podprta

Ni podprto

PivotTable

Združevanje v skupine

Delno podprto

Delno podprto

Vrtilna tabela

Vrtilne tabele IMBI

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Vrtilne tabele

Vrtilne tabele OLAP

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Podatkovna orodja

Usklajevanje

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Delovni zvezki v skupni rabi

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Oznake podatkov

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere oznake podatkov niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere oznake podatkov niso podprte.

Grafikoni

Podatkovne tabele

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Trendne črte

Delno podprta funkcija

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere trendne črte niso podprte.

Delno podprta funkcija

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere trendne črte niso podprte.

Grafikoni

Indikatorji napak

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekateri intervali napak niso podprti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekateri intervali napak niso podprti.

Grafikoni

Spustne črte

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Intervalne črte

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Vodilne črte na oznakah podatkov

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Zapolnjeni polarni grafikoni

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Legende

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere nastavitve niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere nastavitve niso podprte.

Grafikoni

Vrtilni grafikoni

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Listi z grafikoni

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Tortni grafikon rezine ali vrstica tortnega grafikona

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Grafikon kvartilov

Ne velja

Ni podprto

Grafikoni

Histogram

Ne velja

Ni podprto

Grafikoni

Grafikon pareto

Ne velja

Ni podprto

Grafikoni

Večstopenjski tortni grafikon

Ne velja

Ni podprto

Grafikoni

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Ne velja

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Grafikon» slap «

Ne velja

Funkcija ni podprta

Formule OLAP

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Oblike na grafikonih

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Grafični elementi

V spodnji tabeli je navedeno, katere grafične funkcije Excela so v celoti ali delno podprte oziroma niso podprte v obliki zapisa OpenDocument.

 • Podprta funkcija     Obliki zapisa Excel in OpenDocument podpirata to funkcijo. Grafike, ki uporabljajo to funkcijo, so običajno prikazane enako v obeh oblikah zapisa, pa tudi delujejo enako.

 • Delno podprta funkcija     Obliki zapisa Excel in OpenDocument podpirata to funkcijo, vendar se grafike v obeh oblikah lahko razlikujejo. Podatki se med obema oblikama zapisa običajno ne izgubijo, oblika in uporaba grafik pa se lahko razlikujeta.

 • Funkcija ni podprta     Zaradi enoličnih funkcij in razlik v izvajanju med oblikama zapisa Excel in OpenDocument ta funkcija ni podprta v obliki zapisa OpenDocument. Če želite shraniti predstavitev v obliki zapisa OpenDocument, ne uporabljajte teh funkcij.

Osnovne oblike

Raven podpore

Raven podpore

Excel 2013

Excel 2016

Oblike

Podprto

Podprto

Polja z besedilom

Podprta funkcija

Polja z besedilom so podprta, niso pa podprti predmeti v poljih z besedilom. Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko OpenDocument.

Podprta funkcija

Polja z besedilom so podprta, niso pa podprti predmeti v poljih z besedilom. Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko OpenDocument.

WordArt

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt v Excelu. Posledično je WordArt ob shranjevanju spremenjen v polje z besedilom. Besedilo in osnovna barva besedila sta ohranjena, toda učinki in oblikovanje WordArt niso shranjeni.

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt v Excelu. Posledično je WordArt ob shranjevanju spremenjen v polje z besedilom. Besedilo in osnovna barva besedila sta ohranjena, toda učinki in oblikovanje WordArt niso shranjeni.

Možnosti 3D-oblik

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Slike

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa v datotekah OpenDocument nista na voljo možnosti vstavljanja in povezav.

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa v datotekah OpenDocument nista na voljo možnosti vstavljanja in povezav.

Diagrami SmartArt

Podprto

Pretvorjeno v skupino oblik.

Podprto

Pretvorjeno v skupino oblik.

Kontrolniki ActiveX

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Kontrolniki Excelovega obrazca

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Predmeti v grafikonih

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Podprto

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Predmet vrstice s podpisom

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Orodje fotoaparata/prilepi sliko kot predmet povezave

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Pripomba z rokopisom

Podprto

Pripomba s črnilom je pretvorjena izboljšano slikovno metadatoteko.

Podprto

Pripomba s črnilom je pretvorjena v izboljšano slikovno metadatoteko.

Skupina predmetov

Podprto

Nekaterih predmetov v programu Excel 2013 ni mogoče združiti, zato so predmeti razdruženi, ko odprete datoteko OpenDocument. To vključuje grafikon, sliko, obliko ali polje z besedilom, združeno s predmetom OLE.

Podprto

Nekaterih predmetov v programu Excel 2016 ni mogoče združiti, zato so predmeti razdruženi, ko odprete datoteko OpenDocument. To vključuje grafikon, sliko, obliko ali polje z besedilom, združeno s predmetom OLE.

Vidnost predmetov

Funkcija ni podprta

Nevidni predmeti postanejo vidni, ko datoteko shranite s pripono .ods in jo znova odprete v programu Excel 2013.

Funkcija ni podprta

Nevidni predmeti postanejo vidni, ko datoteko shranite s pripono .ods in jo znova odprete v programu Excel 2016.

Obrobe predmeta

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti slogi obrobe (črna, neprekinjena črta).

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti slogi obrobe (črna, neprekinjena črta).

Polnila predmeta

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa polnitev s prehajanjem z več kot dvema postankoma izgubi vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa polnitev s prehajanjem z več kot dvema postankoma izgubi vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Oblikovanje črt

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Obrezovanje slike

Podprto

Navadno obrezovanje slike je podprto. Toda obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Podprta funkcija

Navadno obrezovanje slike je podprto. Toda obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Prebarvanje slike

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za ostale funkcije prebarvanja enakovredne funkcije ne obstajajo, zato se barve zravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati ali odstraniti.

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za ostale funkcije prebarvanja enakovredne funkcije ne obstajajo, zato se barve zravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati ali odstraniti.

Možnosti 3D-slik

Ni podprto

Ni podprto

Slogi slik

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Teme

Ni podprto

Funkcija ni podprta

Hiperpovezava v obliki

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Preklop privzete oblike zapisa datoteke

 1. Kliknite gumb» Microsoft Office « Slika gumba »Office« Slika gumba »Office« Excelove možnosti.

 2. Kliknite Shrani.

 3. V razdelku Shranjevanje delovnih zvezkov na seznamu Shrani datoteke v tej obliki zapisa kliknite želeno privzeto obliko zapisa datoteke.

Kaj je podprtega, ko Excelov delovni list shranim v obliki zapisa preglednice OpenDocument?

V spodnji tabeli je navedeno, katere Excelove funkcije oblika zapisa preglednice OpenDocument (.ods) podpira v celoti ali delno oziroma jih ne podpira.

 • Podprta funkcija     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa preglednic, Excel in OpenDocument. Vsebina, oblikovanje in uporabnost ne bodo izgubljeni.

 • Delno podprta funkcija     To funkcijo podpirata obliki zapisa preglednic Excel in OpenDocument, vendar lahko vpliva na njuno oblikovanje in uporabnost. Besedilo ali podatki se ne izgubijo, lahko pa se razlikujeta oblikovanje in uporaba besedila ali grafike.

 • Funkcija ni podprta     Funkcija v Excelu ni podprta v obliki zapisa preglednice OpenDocument. Če želite Excelov delovni list shraniti v obliki zapisa preglednice OpenDocument, ne uporabite te funkcije, ker s tem lahko izgubite vsebino, oblikovanje in uporabnost tega dela dokumenta.

Če si želite ogledati informacije o grafičnih funkcijah, si oglejte elemente grafike na koncu tega članka.

Opomba: Če uporabljate Microsoft Excel Starter 2010, niso vse funkcije, navedene za Excel 2010, podprte v programu Excel starter. 

Območje

Podobmočje

Raven podpore

Excel 2007

Excel 2010

Oblikovanje

Višina vrstic/Širina stolpcev

Podprto

Videz bi moral biti podoben

Podprto

Videz bi moral biti podoben

Oblikovanje

Celica

Podprto

Podprto

Hiperpovezave

Podprto

Možne so težave s slogi hiperpovezav.

Podprto

Možne so težave s slogi hiperpovezav.

Oblikovanje

Slogi celic

Podprto

Podprto

Datumi

Datumi pred 1. 1. 1900

Funkcija ni podprta

Če delovne zvezke z datumi pred 1. 1. 1900 shranite v obliki zapisa .ods, datumi pred letom 1900 ne bodo shranjeni pravilno.

Funkcija ni podprta

Če delovne zvezke z datumi pred 1. 1. 1900 shranite v obliki zapisa .ods, datumi pred letom 1900 ne bodo shranjeni pravilno.

Tiskanje

Obsegi tiskanja

Podprto

Podprto

Tiskanje

Ponavljanje vrstic/stolpcev

Ni podprto

Ni podprto

Tiskanje

Prelomi strani

Podprto

Podprto

Tiskanje

Glava/Noga

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, možnosti »Slika«, »Prva stran« ali »Liho/sodo« niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, možnosti »Slika«, »Prva stran« ali »Liho/sodo« niso podprte.

Formule

Podprto

Podprto

Formule

Imena

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, »Lokalna imena«, »Poimenovani izrazi« in imena prekinjenih obsegov niso podprti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, »Lokalna imena«, »Poimenovani izrazi« in imena prekinjenih obsegov niso podprti.

Komentarji k celicam

Delno podprto

Pripombe z vsebino so poslani uporabnikom. Oblikovanje na podlagi pripombe morda ni podprto, če datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu.

Delno podprto

Pripombe z vsebino so poslani uporabnikom. Oblikovanje na podlagi pripombe morda ni podprto, če datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu.

Podatkovna orodja

Združi in oriši

Podprto

Podprto

Predmeti OLE

Podprto

Podprto

Nastavitve

Nastavitve okna

Ni podprto

Ni podprto

Nastavitve

Nastavitve lista/knjige

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Zaščita

Zaščita lista

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, je podprta zaščita brez gesla. Datotek z listom, ki je zaščiten z geslom, pa ni mogoče shraniti ali odpreti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, je podprta zaščita brez gesla. Datotek z listom, ki je zaščiten z geslom, pa ni mogoče shraniti ali odpreti.

Zaščita

Upravljanje pravic do informacij

Funkcija ni podprta

Datotek z vklopljenim upravljanjem pravic do informacij ni mogoče shraniti.

Funkcija ni podprta

Datotek z vklopljenim upravljanjem pravic do informacij ni mogoče shraniti.

Zaščita

Šifriranje

Funkcija ni podprta

Datotek s tako zaščito ni mogoče shraniti.

Funkcija ni podprta

Datotek s tako zaščito ni mogoče shraniti.

Podatkovna orodja

Preverjanje veljavnosti podatkov

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekaterih vrst formule »Preverjanja veljavnosti podatkov« ni mogoče shraniti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekaterih vrst formule »Preverjanja veljavnosti podatkov« ni mogoče shraniti.

Zunanji podatki

Spletne poizvedbe

Podprto

Podprto

Zunanji podatki

Tabele s poizvedbami

Delno podprto

Nekatere nastavitve, na primer vstavljeni stolpci, niso podprte.

Delno podprto

Nekatere nastavitve, na primer vstavljeni stolpci, niso podprte.

tabele

Vrstice z rezultati

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Tabele

Slogi tabele

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Podatkovna orodja

Razvrsti

Delno podprto

Nekatere dodatne nastavitve niso podprte.

Delno podprto

Nekatere napredne nastavitve niso podprte.

Podatkovna orodja

Delna vsota

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Podatkovna orodja

Filter

Delno podprto

Osnovno filtriranje je podprto, funkcije filtra, ki so bile dodane v Excelu 2007, pa ne.

Delno podprta funkcija

Osnovno filtriranje je podprto, vendar funkcije filtra, dodane v Excelu 2010, niso podprte.

PivotTable

Slogi

Funkcija ni podprta

Ni podprto

PivotTable

Postavitev

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere postavitve, na primer stisnjena os, niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere postavitve, na primer stisnjena os, niso podprte.

PivotTable

Izračunana polja

Funkcija ni podprta

Ni podprto

PivotTable

Združevanje v skupine

Delno podprto

Delno podprto

Vrtilna tabela

Vrtilne tabele IMBI

Vrtilne tabele

Vrtilne tabele OLAP

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Podatkovna orodja

Usklajevanje

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Gumb» skupna raba delovnega zvezka «(zavihek» pregled «)

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Oznake podatkov

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere oznake podatkov niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere oznake podatkov niso podprte.

Grafikoni

Podatkovne tabele

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Trendne črte

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere trendne črte niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere trendne črte niso podprte.

Grafikoni

Indikatorji napak

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekateri intervali napak niso podprti.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekateri intervali napak niso podprti.

Grafikoni

Spustne črte

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Intervalne črte

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Vodilne črte na oznakah podatkov

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Zapolnjeni polarni grafikoni

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Legende

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere nastavitve niso podprte.

Delno podprto

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, nekatere nastavitve niso podprte.

Grafikoni

Vrtilni grafikoni

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

grafikoni

Listi z grafikoni

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Grafikoni

Tortni grafikon rezine ali vrstica tortnega grafikona

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Formule OLAP

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

grafikoni

Oblike na grafikonih

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Grafični elementi

V spodnji tabeli je navedeno, katere grafične funkcije Excela so v celoti ali delno podprte oziroma niso podprte v obliki zapisa OpenDocument.

 • Podprta funkcija     Obliki zapisa Excel in OpenDocument podpirata to funkcijo. Grafike, ki uporabljajo to funkcijo, so običajno prikazane enako v obeh oblikah zapisa, pa tudi delujejo enako.

 • Delno podprta funkcija     Obliki zapisa Excel in OpenDocument podpirata to funkcijo, vendar se grafike v obeh oblikah lahko razlikujejo. Podatki se med obema oblikama zapisa običajno ne izgubijo, oblika in uporaba grafik pa se lahko razlikujeta.

 • Funkcija ni podprta     Zaradi enoličnih funkcij in razlik v izvajanju med oblikama zapisa Excel in OpenDocument ta funkcija ni podprta v obliki zapisa OpenDocument. Če želite shraniti predstavitev v obliki zapisa OpenDocument, ne uporabljajte teh funkcij.

Osnovne oblike

Raven podpore

Excel 2007

Excel 2010

Oblike

Podprto

Podprto

Polja z besedilom

Podprta funkcija

Polja z besedilom so podprta, niso pa podprti predmeti v poljih z besedilom. Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko OpenDocument.

Podprta funkcija

Polja z besedilom so podprta, niso pa podprti predmeti v poljih z besedilom. Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko OpenDocument.

WordArt

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt v Excelu. Posledično je WordArt ob shranjevanju spremenjen v polje z besedilom. Besedilo in osnovna barva besedila sta ohranjena, toda učinki in oblikovanje WordArt niso shranjeni.

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt v Excelu. Posledično je WordArt ob shranjevanju spremenjen v polje z besedilom. Besedilo in osnovna barva besedila sta ohranjena, toda učinki in oblikovanje WordArt niso shranjeni.

Možnosti 3D-oblik

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Slike

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa v datotekah OpenDocument nista na voljo možnosti vstavljanja in povezav.

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa v datotekah OpenDocument nista na voljo možnosti vstavljanja in povezav.

Diagrami SmartArt

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino oblik.

Podprto

Pretvorjeno v skupino oblik.

Kontrolniki ActiveX

Funkcija ni podprta

Ni podprto

Kontrolniki Excelovega obrazca

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Predmeti v grafikonih

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Predmet vrstice s podpisom

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Orodje fotoaparata/prilepi sliko kot predmet povezave

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Pripomba z rokopisom

Podprto

Pripomba s črnilom je pretvorjena v prostoročno obliko.

Podprto

Pripomba s črnilom je pretvorjena v izboljšano slikovno metadatoteko.

Skupina predmetov

Podprto

Nekaterih predmetov v programu Excel 2010 ni mogoče združiti, zato so predmeti razdruženi, ko odprete datoteko OpenDocument. To vključuje grafikon, sliko, obliko ali polje z besedilom, združeno s predmetom OLE.

Podprto

Nekaterih predmetov ni mogoče združiti v programu Excel 2010, zato so predmeti nezdruženi, ko odprete datoteko OpenDocument. To vključuje grafikon, sliko, obliko ali polje z besedilom, združeno s predmetom OLE.

Vidnost predmetov

Funkcija ni podprta

Nevidni predmeti postanejo vidni, ko datoteko shranite s pripono .ods in jo znova odprete v programu Excel 2007.

Funkcija ni podprta

Nevidni predmeti postanejo vidni, ko datoteko shranite v. ods in jo znova odprete v programu Excel 2010.

Obrobe predmeta

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti slogi obrobe (črna, neprekinjena črta).

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti slogi obrobe (črna, neprekinjena črta).

Polnila predmeta

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa polnitev s prehajanjem z več kot dvema postankoma izgubi vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa polnitev s prehajanjem z več kot dvema postankoma izgubi vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Oblikovanje črt

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, so shranjeni kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Obrezovanje slike

Podprto

Navadno obrezovanje slike je podprto. Toda obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Podprta funkcija

Navadno obrezovanje slike je podprto. Toda obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Prebarvanje slike

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za ostale funkcije prebarvanja enakovredne funkcije ne obstajajo, zato se barve zravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati ali odstraniti.

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za ostale funkcije prebarvanja enakovredne funkcije ne obstajajo, zato se barve zravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati ali odstraniti.

Možnosti 3D-slik

Ni podprto

Ni podprto

Slogi slik

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Teme

Ni podprto

Funkcija ni podprta

Hiperpovezava v obliki

Funkcija ni podprta

Funkcija ni podprta

Kaj se zgodi, ko urejam preglednico v obliki zapisa preglednice OpenDocument?

V spodnji tabeli je prikazano, katere Excel za splet funkcije so v obliki zapisa preglednice OpenDocument (. ods) v celoti ali nepodprte.

 • Podprto    Ta funkcija podpira obe Excel za splet in obliki zapisa preglednice OpenDocument. Vsebina, oblikovanje in uporabnost ne bodo izgubljeni.

 • Delno podprto    V obliki zapisa preglednice Excel za splet in OpenDocument podpirata to funkcijo, vendar bosta morda vplivali na oblikovanje in uporabnost. Besedilo ali podatki se ne izgubijo, oblikovanje in uporaba besedila ali grafike pa se lahko razlikujeta.

 • Funkcija ni podprta    Funkcija v Excel za splet ni podprta v obliki zapisa preglednice OpenDocument. Z obliko zapisa preglednice OpenDocument tvegate izgubo vsebine, oblikovanja in uporabnosti tistega dela preglednice.

 • Ne velja Funkcija je bila vpeljana v poznejši različici Excela za Windows.

Območje

Podobmočje

Raven podpore

Komentarji

Predmet vrstice s podpisom

Funkcija ni podprta

Digitalni podpis je odstranjen takoj, ko v datoteki spremenite vse spremembe. Shranjevanje kopije, ki jo želite urediti, in podpis je odstranjen iz kopirane datoteke

Oblikovanje

Višina vrstic/Širina stolpcev

Podprto

Videz bi moral biti podoben

Oblikovanje

Celica

Podprto

Oblikovanje

Slogi celic

Podprto

Hiperpovezave

Podprto

Slogi hiperpovezav se lahko spremenijo.

Formule

Podprta funkcija

Formule

Imena

Delno podprto

Ko odprete datoteko oblike zapisa. ods v Excel za splet, lokalna imena, poimenovani izrazi in imena za neprekinjene obsege niso podprta.

Formule

Regularni izrazi

Funkcija ni podprta

Namesto tega uporabite napredne filtre.

Datumi

Datumi pred 1. 1. 1900

Funkcija ni podprta

 Če delovne zvezke z datumi pred 1. 1. 1900 shranite v obliki zapisa .ods, datumi pred letom 1900 ne bodo shranjeni pravilno.

Podatkovna orodja

Združi in oriši

Delno podprta funkcija

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Podatkovna orodja

Razvrsti

Delno podprto

Nekatere napredne nastavitve niso podprte.

Podatkovna orodja

Filter

Delno podprto

Osnovno filtriranje je podprto, vendar zahtevnejši filtri, kot so datumski filtri, niso podprti.
 

Podatkovna orodja

Delna vsota

Delno podprta funkcija

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, so same formule podprte, nastavitve za vnovično uporabo pa ne.

Grafikoni

Trendne črte

Delno podprto

Ko odprete datoteko oblike zapisa. ods v Excel za splet, nekatere trendne črte niso podprte.

Grafikoni

Legende

Delno podprto

Ko odprete datoteko oblike zapisa. ods v Excel za splet, nekatere nastavitve niso podprte.

Grafikoni

Indikatorji napak

Delno podprto

Ko odprete datoteko oblike zapisa. ods v Excel za splet, nekateri intervali napak niso podprti.

Grafikoni

Oznake podatkov

Funkcija ni podprta

Ko odprete datoteko oblike zapisa. ods v Excel za splet, nekatere oznake podatkov niso podprte.

Grafikoni

Podatkovne tabele

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Spustne črte

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Intervalne črte

Podprto

Grafikoni

Vodilne črte na oznakah podatkov

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Zapolnjeni polarni grafikoni

Podprto

Grafikoni

Vrtilni grafikoni

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Listi z grafikoni

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Tortni grafikon rezine ali vrstica tortnega grafikona

Funkcija ni podprta

Grafikoni

Grafikon kvartilov

Ne velja

Grafikoni

Histogram

Ne velja

Grafikoni

Grafikon pareto

Ne velja

Grafikoni

Večstopenjski tortni grafikon

Ne velja

Grafikoni

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Ne velja

Grafikoni

Grafikon» slap «

Ne velja

Sodelovanje

Soavtorstvo

Funkcija ni podprta

Komentarji k celicam

Delno podprto

Pripombe z vsebino so poslani uporabnikom. Oblikovanje na podlagi pripombe morda ni podprto, če datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu.

Zaščita

Zaščita lista

Delno podprta funkcija

Ko datoteko shranite v obliki zapisa .ods in jo znova odprete v Excelu, je podprta zaščita brez gesla. Datotek z listom, ki je zaščiten z geslom, pa ni mogoče shraniti ali odpreti.

Tabele

Slogi tabele

Funkcija ni podprta

Slogi tabele niso shranjeni za datoteke, odprte v obliki zapisa. ods.

tabele

Total Row

Delno podprto

Vrstice tabele, dodane datotekam datoteke. ods v Excel za splet, so pretvorjene v formule, ko znova odprete datoteko.

Tiskanje

Obsegi tiskanja

Podprta funkcija

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×