Prilagajanje privzetih nastavitev za zbirke podatkov

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Različne nastavitve za Accessove namizne zbirke podatkov lahko prilagodite tako, da kliknete Datoteka > možnosti > Nastavitve odjemalca. Nastavitve, ki jih naredite v tej kategoriji veljajo za vse Access namizno zbirko podatkov datoteke v vašem računalniku.

Opomba: Če uporabljate Access 2007, kliknite Gumb »Microsoft Office« > Accessove možnosti > dodatno , če si želite ogledati te možnosti in nastavitev.

Opomba: Ta članek ne velja za spletne Accessove programe – vrsto zbirke podatkov, ki jo ustvarite z Accessom in objavite v spletu.

Kaj želite narediti?

Prilagajanje načina delovanja kazalca in tipke

Nastavitev možnosti prikaza funkcije

Spreminjanje možnosti tiskanja

Nastavitev skupnih možnosti za zbirko podatkov

Prilagajanje dodatnih možnosti za program

Nastavitev možnosti za prikaz za posamezni jezik

Prilagajanje načina delovanja kazalca in tipke

Če želite nastaviti način delovanja kazalca, ko uporabljate nekatere tipke, uporabite spodnje možnosti. Več informacij o tem, kako nastavite način delovanja kazalca značilne za jezik, v razdelku premikanje kazalca na nastavitev možnosti za določen jezik prikaza v nadaljevanju tega članka.

Če želite nastaviti način delovanja kazalca, ko pritisnete tipko ENTER:

Možnost

Opis

Brez premika

Kazalec ohrani v trenutnem polju.

Naslednje polje

Kazalec premakne v naslednje polje. Naslednje polje je privzeto postavljeno desno ali levo od trenutnega polja, odvisno od nastavljene smeri besedila. Ta nastavitev je privzeta izbira.

Naslednji zapis

Premakne kazalec v trenutno polje naslednjega zapisa. Pri ogledu več zapisov je naslednji zapis neposredno pod trenutnim zapisom.

Če želite nastaviti način premikanja kazalca v obrazcih in na podatkovnih listih ob uporabi tipk ENTER, TAB in puščičnih tipk, izberite možnost v razdelku Način delovanja pri vnosu v polje:

Možnost

Opis

Izberi celo polje

Izbere celo polje, ko je kazalec v polju.

Pojdi na začetek polja

Premakne se na začetek polja, ko je kazalec v polju.

Pojdi na konec polja

Premakne se na konec polja, ko je kazalec v polju.

Z možnostmi v razdelku Način delovanja puščičnih tipk prilagodite način delovanja kazalca, kadar uporabljate puščične tipke:

izostri pogled možnosti premikanja puščične tipke

Možnost

Opis

Naslednje polje

Kazalec po pritisku puščične tipke desno ali puščične tipke levo premakne v naslednje ali prejšnje polje, in sicer v skladu z jezikovnimi nastavitvami.

Naslednji znak

Po pritisku puščične tipke desno ali puščične tipke levo premakne kazalec na naslednji ali prejšnji znak v polju.

Kazalec se ustavi v prvem/zadnjem polju

Če je ta možnost izbrana, puščični tipki desno in puščični tipki levo prepreči, da bi se kazalec premaknil iz prvega ali zadnjega polja na prejšnji oziroma naslednji zapis.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti prikaza funkcije

V možnosti Prikaz lahko prilagodite spodaj navedene nastavitve, da prikažete uporabne funkcije, na primer animacije in vrstice stanja.

Možnost

Opis

Pokaži to število nedavnih zbirk podatkov

Nastavi ali spremeni število nedavno uporabljenih datotek, ki so prikazane v podoknu Nedavna zbirka podatkov.

Hiter dostop do to število nedavnih zbirk podatkov

Nastavite ali spremenite število nedavno uporabljenih datotek, ki so prikazani v razdelku možnosti v pogledu »Backstage« . Opomba Ta možnost je na voljo za Access 2013 in novejših različicah.

Pokaži to število odpeti nedavne mape

Nastavite ali spremenite število odpeti nedavne mape, ki so prikazani v podoknu Nedavna zbirka podatkov . Opomba Ta možnost je na voljo za Access 2013 in novejših različicah.

Ne Prikaži pogled »Backstage« , pri odpiranju ali shranjevanju datotek

Skrije pogled »Backstage« pri odpiranju ali shranjevanju datotek. Opomba Ta možnost je na voljo za Access 2013 in novejših različicah.

Vrstica stanja

Prikaže vrstico stanja na dnu okna programa Access.

Pokaži animacije

Vklopi funkcije animacije, na primer animirano vstavljanje novih stolpcev na podatkovne liste.

Pokaži pametne oznake na podatkovnih listih

Prikaže pametne oznake na podatkovnih listih.

Pokaži pametne oznake v obrazcih in poročilih

Pametne oznake so prikazani v obrazcih in poročilih.

Pokaži v makro načrta – imena stolpcev

Programa Access 2007 le. Prikaže stolpec Ime makra v Oblikovalniku makrov. Lahko tudi Pokaži ali Skrij stolpec tako, da kliknete Makri imen v skupini Pokaži/Skrij na zavihek načrt , če to možnost izklopite, vendar ga nato odprite makro (v pogledu načrta), ki vsebuje imena makrov, bo skritega stolpca bo vidne. Ta nastavitev velja za vse zbirke podatkov, vendar lahko uporabite ukaz Makro imena izklopite to nastavitev za trenutni makro.

Pokaži v makro načrta – pogoji stolpca

Programa Access 2007 le. Prikazuje ukaz »pogoji« v načrtovalcu makrov. Lahko tudi Pokaži ali Skrij stolpec tako, da kliknete pogojev v skupini Pokaži/Skrij na zavihek načrt opombo, če izklopite to možnost, vendar ga nato odprite makro (v pogledu načrta), ki vsebuje enega ali več pogojev, skritega stolpca bodo vidne. Ta nastavitev velja za vse zbirke podatkov, vendar lahko uporabite ukaz »pogoji« za to nastavitev izklopite za trenutni makro.

Na vrh strani

Spreminjanje možnosti tiskanja

Privzete robove lahko nastavite z možnostmi v razdelku »Tiskanje«. Pred tiskanjem poročila ali podatkovnega lista lahko prilagodite tudi postavitev strani in možnosti tiskanja.

Možnost

Opis

Levi rob

Spremembe privzetih levi rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite zavihek Datoteka , kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Nastavi možnosti tiskanja pogovorno okno.

Desni rob

Spremembe privzetih desni rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Lahko spremenite robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite zavihek Datoteka , kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Zgornji rob

Spremembe privzetih zgornji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite izberite Datoteka kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Spodnji rob

Spremembe privzetih spodnji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite izberite Datoteka kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Opomba: Če želite spremeniti robove v obstoječe obrazce in poročila z uporabo programa Access 2007, kliknite Gumb »Microsoft Office« in uporabite ukaz Priprava strani .

Na vrh strani

Nastavitev skupnih možnosti za zbirko podatkov

Če želite prilagoditi način delovanja programa Access med izvajanjem nekaterih pogostih opravil, uporabite katero koli od teh možnosti:

Možnost

Opis

Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka

Ta možnost je v razdelku Splošno in je lahko uporabna za razvijalce. Izberite to možnost, če želite, da Access prikaže napake v kodi prilagoditve uporabniškega vmesnika.

Zagotovi povratno informacijo z zvokom

Predvaja razpoložljive zvoke, ki so povezani z dogodki sistema Microsoft Office, na primer z odpiranjem, shranjevanjem in tiskanjem datotek ter prikazom sporočil o napakah. Zvoke, ki so dodeljeni različnim dogodkom, lahko spremenite na nadzorni plošči sistema Windows v pogovornem oknu Lastnosti zvoka. Če potrdite ali počistite polje Zvočni signal kot povratna informacija v enem programu sistema Office, to prav tako velja za vse druge programe sistema Office. Če želite spremeniti zvok, ki je povezan z dogodkom, na nadzorni plošči sistema Windows odprite mapo »Zvoki«. Če želite predvajati zvoke, mora biti v računalniku nameščena zvočna kartica.

Uporabi štirimestno oblikovanje zapisa letnice

Za to zbirko podatkov Nastavi privzeto obliko letnice za trenutno odprto zbirko podatkov na štirimestno število (llll).

Opomba:  Ta nastavitev je zamenjala nastavitev Za vse zbirke podatkov za trenutno odprto zbirko podatkov.

Za vse zbirke podatkov Nastavi privzeto obliko letnice za vse zbirke podatkov na štirimestno število (llll).

Ko se Access zažene, odpri nazadnje uporabljeno zbirko podatkov

To možnost najdete v razdelku dodatno . Ko je ta možnost izbrana, Access odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov namesto prikaz strani Microsoft Access . Obstajata dva načina odpiranja zadnje uporabljeno zbirko podatkov: v skupni rabi se odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov za v skupni rabi uporabite. To je privzeta nastavitev. Izključno odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov izključno za enega uporabnika.

Privzeto zaklepanje zapisov

Te možnosti, najdete v razdelku dodatno .

Ni zaklepanja Pusti zapise v taki obliki, da jih je mogoče urediti.

Vsi zapisi Zaklene vse zapise v odprtem obrazcu ali na podatkovnem listu in zaklene zapise v vseh temeljnih tabelah. Zapisi ostanejo zaklenjeni, dokler so predmeti odprti.

Urejen zapis Zaklene le zapis, ki ga urejate.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti za dejanja iskanja in zamenjave

Najdi in nastavite način delovanja Najdi/Zamenjaj s temi možnostmi v razdelku Urejanje .

Možnost

Opis

Hitro iskanje

Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje celega polja z iskalnim nizom.

Splošno iskanje

Pregleda vsa polja in preveri ujemanje katerega koli dela polja.

Začetek iskanja v polju

Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje začetnih znakov v polju.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti prikaza potrditvenih sporočil

Uporabite spodnje možnosti za nastavitev, katero sporočilo se prikaže ob zaključku določenih dejanj uporabnika.

Možnost

Opis

Spremembe zapisa

Prikaže potrditveno sporočilo, ko spremenite zapis.

Brisanje dokumentov

Prikaže potrditveno sporočilo, ko izbrišete predmet zbirke podatkov.

Poizvedbe za dejanja

Prikaže potrditveno sporočilo, ko v zbirki podatkov programa Access zaženete poizvedbe za dejanja (dodajanje, posodabljanje, brisanje ali ustvarjanje tabele).

Na vrh strani

Prilagajanje dodatnih možnosti za program

Možnost

Opis

Odpri zbirke podatkov z uporabo zaklepanja na ravni zapisa

Naredi zaklepanje na ravni zapisa za privzeto izbiro za trenutno odprto zbirko podatkov. Če počistite to potrditveno polje, naredite zaklepanje na ravni strani za privzeto izbiro za odprto zbirko podatkov. Možnost, ki jo izberete, velja za podatke na obrazcih, podatkovnih listih in kodo, ki uporablja predmet množice zapisov za ponavljanje skozi zapise. Ta možnost ne velja za poizvedbe za dejanja ali za kodo, ki izvaja množične operacije z izjavami SQL.

Časovna omejitev OLE/DDE (sec)

Določa interval, po katerem Access vnovičnih poskusov neuspelem OLE ali DDE poskus. Veljavne vrednosti: 0-300. Privzeta vrednost: 30.

Interval osveževanja (s)

Število sekund, po katerem Access samodejno posodobi zapise v pogled podatkovnega lista ali obrazca. Veljavne vrednosti: 0-32, 766. Privzeta vrednost: 60. Vrednost 0, da bi posodobitve.

Število ponovitev posodobitev

Kolikokrat Access poskuša shrani s spremenjeno zapis, ki je zaklenjena drugega uporabnika. Veljavne vrednosti: 0-10. Privzeta vrednost: 2.

ODBC interval osveževanja (s)

Interval, po katerem Access samodejno osveži podatke zbranih prek povezave ODBC. Ta nastavitev začne veljati le, ko je zbirka podatkov v skupni rabi v omrežju. Veljavne vrednosti: 0-32, 766. Privzeta vrednost: 1500. Vrednost nič, da bi posodobitve.

Interval vnovičnega (MS)

Število milisekund, po katerem Access poskusi shraniti spremenjen zapis, ki je zaklenjena, drugega uporabnika. Veljavne vrednosti: 0-1, 000. Privzeta vrednost: 250.

Operacije DDE

Prezri zahteve DDE omogoči programu Access, da prezre zahteve DDE iz drugih programov.

Omogoči osveževanje DDE omogoči, da Access posodobi povezave DDE v intervalu, določenem v polju Interval osveževanja (s).

Argumenti ukazne vrstice

Vnesite argumente, ki se zaženejo ob zagonu programa Access ali odpiranju zbirke podatkov Access.

Način šifriranja

Ti dve možnosti so na voljo v programu Access 2010 in novejše različice.

Uporabite podedovanimi šifriranje (dobro za povratno združljivost in zbirk podatkov, več uporabnika): uporabite način podedovanimi šifriranja, najdete v programu Access 2007.

Uporabite privzeto šifriranje (večja varnost): orodje za šifriranje v programu Access 2010 in novejše različice združi in izboljša na dve starejši orodji – kodiranje zbirke podatkov in gesla. Ko ste uporabili geslo zbirke podatkov za šifriranje zbirke podatkov, se vsi podatki prebrati z drugimi orodji in vam vsiliti uporabnikom, da vnesete geslo za uporabo zbirke podatkov. Šifriranje, uporabljen v programu Access 2010 in novejše različice uporablja bolj algoritma, kot je bil uporabljen v prejšnjih različicah Accessa.

Privzeta tema

Kliknite Prebrskaj in izberite privzeto temo, temo pisav ali barv za zbirko podatkov.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti za prikaz za posamezni jezik

Te možnosti najdete v razdelku Urejanje .

Možnost

Opis

Privzeta smer

Od leve proti desni: Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od leve proti desni, običajni za angleško govoreče uporabnike in uporabnike, ki uporabljajo druge evropske jezike. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem levem stolpcu, in doda nova polja desno od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista v spodnji levi kot.

Od desne proti levi: Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od desne proti levi, običajni za uporabnike jezikov na Bližnjem vzhodu. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem desnem stolpcu, in doda nova polja levo od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista v spodnji desni kot.

Premikanje kazalca

Logično: Nastavi premikanje kazalca, da se premika po dvosmernem besedilu glede na smer jezika, na katerega naleti. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato začne pri skrajno levem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od leve proti desni.

Vidno: Nastavi premikanje kazalca po dvosmernem besedilu tako, da se kazalec premakne do naslednjega vidnega sosednjega znaka. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje od desne proti levi po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato nadaljuje pri skrajno desnem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od desne proti levi.

Uporabi islamski koledar

Če je na voljo, lahko izberete možnost uporabe datumov, ki se ravnajo po luninem koledarju. Če ta možnost ni izbrana, zbirka podatkov uporablja gregorijanski koledar.

Opomba: Priporočamo, da v programu Access izberete vrsto koledarja pri prvem ustvarjanju zbirke podatkov in da pozneje teh nastavitev ne spreminjate.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×