Prilagajanje oblik zapisov podatkov v Accessu

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Podatki v zbirki podatkov so zapisani v vnaprej določeni obliki, če pa želite to spremeniti, lahko uporabite oblike zapisa po meri. Ker oblikovanje po meri spremeni le način prikaza podatkov, vam ni treba skrbeti, da bodo spremembe vplivale na same podatke. V tem članku so opisane vrste znakov, ki so na voljo, in njihova uporaba.

Opomba:  Možnosti oblikovanja po meri niso na voljo za spletni Access.

Kaj želite narediti?

Več informacij o oblikah zapisov po meri

Oblike zapisov za vrste podatkov »Številka« in »Valuta«

Oblike zapisa za besedilo podatkovni tipi

Določiti obliko zapisa za vrsto podatkov »Datum/čas«

Več o oblikah zapisov po meri

Če želite ustvariti obliko zapisa po meri, boste v lastnost Oblika zapisa polja v tabeli vnesli različne znake. Ti znaki so lahko označbe mest (na primer 0 in #), ločila (pike in vejice), dobesedni znaki in barve glede na želeno oblikovanje. Ne pozabite, da Access samodejno uporabi kakršne koli oblike zapisa po meri, ki jih uporabite v polju v tabeli, za kontrolnik v obrazcu ali poročilu, če je vezan (povezan) s tem poljem.

Oblike zapisa lahko določite za štiri vrste številskih vrednosti  – pozitivno, negativno in ničelno (nedoločeno) vrednost ter vrednost nič (0). Če želite ustvariti obliko zapisa za vse te vrednosti, morate najprej vnesti obliko zapisa za pozitivne vrednosti, nato obliko zapisa za negativne vrednosti, nato obliko zapisa za vrednosti nič in nazadnje še obliko zapisa za ničelne vrednosti. Oblike zapisa morate ločiti s podpičji.

Primer oblikovanja po meri:#,###.##;(#,###.##)[red];0,000.00;"undefined"

Prikazano kot: 1.234.568 – 1.234.568 = 0

Pomen oblikovanja

 • Številski znak (#) je označba mesta za števke. Če vrednosti ni, Access prikaže prazno mesto. Namesto praznih mest lahko prikažete ničle.
  Na primer: če želite prikazati 1234 kot 1234.00, uporabite številko 0 kot označbo mesta, tako ####.00.

 • Pozitivne vrednosti z dvema decimalnima mestoma.

 • Negativne vrednosti z dvema decimalnima mestoma, v oklepajih in rdeči barvi.

 • Vrednosti nič kot številka 0, vedno z dvema mestoma.

 • Ničelne vrednosti kot beseda »Nedoločeno« . «

En niz je mogoče razdeliti na štiri razdelke, vsak razdelek pa mora biti ločen s podpičjem (;). Če vaša tabela ne sprejema ničelnih vrednosti, lahko zanemarite četrti razdelek.

Razdelek

Opis oblike zapisa

Primer

Če prvi razdelek vsebuje #,###.##

Prikaže pozitivne vrednosti.

1234.5678 prikazano kot 1,234.568

Ta oblika zapisa uporablja vejico kot ločilo za tisočice in piko kot ločilo za decimalna števila. Če decimalne vrednosti v zapisu presegajo število znakov označbe mest v obliki zapisa po meri, Access zaokroži vrednosti in prikaže le število vrednosti, ki jih določa oblika zapisa. Če na primer vaše polje vsebuje 3,456.789, v obliki zapisa pa sta določeni dve decimalni mesti, Access zaokroži decimalno vrednost na 0.79.

Namig: Če želite obliko zapisa z višjimi vrednostmi ali več decimalnimi mesti, dodajte več označb mesta za decimalno vrednost, na primer #,###.###.

Če drugi razdelek vsebuje (#,###.##)[rdeče]

Prikaže le negativne vrednosti.
Če podatki ne vsebujejo negativnih vrednosti, Access pusti polje prazno.

Negativna vrednost je postavljena med dobesedna znaka  ali oklepaja. V tem primeru bo morebitna negativna vrednost prikazana v rdeči barvi.

Če tretji razdelek vsebuje 0,000.00

Določa obliko zapisa za vse vrednosti nič (0).

Če polje vsebuje vrednost nič, je prikazano 0,000.00. Če želite namesto številke prikazati besedilo, uporabite "Nič" (postavljeno med dvojne narekovaje).

Če četrti razdelek vsebuje "nedoločeno"

Določa, kaj bodo uporabniki videli, če zapis vsebuje ničelno vrednost. V tem primeru uporabniki vidijo besedo »nedoločeno«.

Uporabite lahko tudi drugačno besedilo, na primer "nič" ali "****". Če postavite znake med dvoje narekovaje, jih program obravnava kot dobesedne in so zato prikazani natanko tako, kot jih vnesete.

Na vrh strani

Oblike zapisov za vrste podatkov »Številka« in »Valuta«

Če želite ustvariti obliko zapisa po meri, uporabite znake za oblikovanje, ki so prikazani v tabeli.

Znak

Opis

#

Zahteva prikaz števke. Vsak primerek znaka predstavlja položaj ene številke. Če na položaju ni vrednosti, Access prikaže prazno mesto. Uporabi se lahko tudi za označbo mesta.

Na primer, če uporabite format ### in v polje vnesite vrednost 45, 45 je prikazan. Če vnesete 12,145 v polju, Access prikaže 12,145, čeprav ste ga določili le eno ogrado levo od več tisoč ločilo.

0

Zahteva prikaz števke. Vsak primerek znaka predstavlja mesto za eno številko. Če na mestu ni vrednosti, Access prikaže ničlo (0).

Ločila za tisočice in decimalna števila

Določa, ali želite, da program Access uporablja ločila za tisočice in decimalna števila.

prazni prostori, + - $ ()

Zahteva vstavljanje praznih mest, matematičnih znakov (+ -) in finančnih simbolov (¥ £ $), če jih potrebujete za nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite med dvojne narekovaje. Postavite jih lahko kamor koli.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

!

Uporabite, če želite vse vrednosti poravnati na levo. Če vsilite levo poravnavo, ne morete uporabiti označbe mesta »#« in števke 0, lahko pa uporabite označbe mesta za besedilne znake.

*

Zahteva, da postane znak, ki sledi zvezdici (*), znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnjevanje praznih mest. Access običajno prikaže številske podatke poravnane na desno, prostor na desni pa zapolni s praznimi mesti. Znak za polnjenje lahko dodate kjer koli v nizu s posebnim oblikovanjem in ko to naredite, bo Access vsa prazna mesta zapolnil s tem posebnim znakom.

Oblika zapisa £##*~.00 na primer prikaže količino z valuto kot £45~~~~~.15. Število znakov tilde (~), prikazanih v polju, je odvisno od števila praznih mest v polju v tabeli.

%

Uporablja se kot zadnji znak v nizu s posebno obliko. Pomnoži vrednost s 100 in prikaže rezultat z znakom za odstotek na koncu.

E+, E-

–ali–

e+, e-

Zahteva prikaz vrednosti v znanstvenem (eksponentnem) zapisu.

To možnost uporabite, ko vnaprej določena znanstvena oblika ne zagotavlja dovolj prostora za vaše vrednosti. Uporabite »E+« ali »e+«, če želite vrednosti prikazati kot pozitivne eksponente, in »E-« ali «e-«, če želite prikazati negativne eksponente. Za druge znake morate uporabiti označbe mest.

Vzemimo primer, da za številko polje uporabite obliko zapisa 0.000E+00 in nato vnesete 612345. Access prikaže 6.123E+05. Access najprej zaokroži število decimalnih mest na tri (število ničel desno ali levo od decimalnega ločila). Nato Access izračuna eksponentno vrednost iz števila števk, ki stojijo desno (ali levo, odvisno od jezikovnih nastavitev) od decimalnega ločila v izvorni vrednosti. V tem primeru bi bila izvorna vrednost »612345« (pet števk) desno od decimalnega ločila. Iz tega razloga Access prikaže 6.123E+05 in končna vrednost je enaka 6.123 x 105.

"Dobesedno besedilo"

Besedilo, ki ga želite prikazati uporabnikom, postavite med dvojne narekovaje.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglate oklepaje, uporabite pa lahko eno od teh imen: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Uporaba oblikovanja po meri za vrste podatkov »Število« in »Valuta«

 1. Odprite tabelo v Pogledu načrta in izberite polje, ki ga želite oblikovati,

 2. Na zavihku Splošno kliknite celico ob polju Oblika in vnesite posebne znake glede na oblikovalske želje.

 3. Pritisnite CTRL+S, da shranite spremembe.

Na vrh strani

Oblike zapisa za vrsto podatkov »Besedilo«

Besedilo in Zapisek podatkovni tipi niso sprejeti vnaprej določene oblike zapisa, vendar jih lahko uporabite oblike po meri za lažje branje podatkov tabele. Na primer, če uporabite spletni obrazec za zbiranje številke kreditnih kartic in jih shranite v teh številk brez presledkov, lahko uporabite obliko zapisa po meri dodati ustrezno presledkov za lažje branje številke kreditnih kartic. Besedilo in Zapisek podatkovnih tipov omogočajo dva razdelka obliko v nizu. Prvi razdelek niz nadzira prikaz besedila in drugi razdelek nadzira, kako praznih vrednosti ali nize ničelne dolžine prikazan. Če ne določite obliko zapisa, Access levo poravna celotno besedilo v podatkovnih listih.

V tabeli so navedene in opisane oblike zapisov, ki jih lahko uporabite za vrste podatkov »Besedilo«:

Znak

Opis

@

Zahteva prikaz vseh razpoložljivih znakov za to mesto v nizu s posebno obliko. Če Access uvrsti vse znake med temeljne podatke, so vse preostale označbe mest prikazane kot prazna mesta.

Če je na primer niz oblikovan kot »@@@@@«, temeljno besedilo pa je »ABC«, je besedilo poravnano na levo z dvema praznima mestoma na začetku.

&

Zahteva prikaz vseh razpoložljivih znakov za to mesto v nizu s posebno obliko. Če Access uvrsti vse znake med temeljne podatke, vse preostale označbe mest ne prikažejo ničesar.

Če je na primer niz oblikovan kot »&&&&&« in je temeljno besedilo »ABC«, je prikazano le levo poravnano besedilo.

!

Zahteva, da se znaki označbe mest zapolnijo od leve proti desni in ne od desne proti levi. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko.

<

Zahteva uporabo malih črk za vso besedilo. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko, lahko pa pred njega postavite tudi klicaj (!).

>

Zahteva uporabo velikih črk za vso besedilo. Ta znak morate uporabiti na začetku niza s posebno obliko, lahko pa pred njega postavite tudi klicaj (!).

*

Zahteva, da znak, ki sledi neposredno za vejico (*), postane znak za polnjenje – znak za polnjenje praznih mest. Access običajno prikaže besedilo poravnano levo in zapolni ves prostor desno od vrednosti s praznimi mesti. Znak za polnjenje lahko dodate kjer koli v nizu s posebno obliko. Ko to naredite, Access zapolni vsa prazna mesta z določenim znakom.

Prazen prostor, + - $ ()

Uporablja se za vstavljanje poljubnih praznih mest, matematičnih znakov (+ -), finančnih simbolov ($ ¥ £) in oklepajev kamor koli v nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, kot so poševnica (\ ali /) in zvezdica (*), jih postavite med dvojne narekovaje – te znake lahko vstavite kamor koli v niz s posebno obliko.

"Dobesedno besedilo"

Besedilo, ki ga želite prikazati uporabnikom, postavite med dvojne oklepaje.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglata oklepaja, uporabite pa lahko en od teh barv: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Opomba: Ko določite obliko zapisa, Access zapolni znake označbe mesta s podatki iz temeljnega polja.

Uporaba oblik zapisa po meri za polja z besedilom

 1. Odprite tabelo v pogledu načrta.

 2. Izberite polje, ki ga želite oblikovati, nato pa na zavihku Splošno kliknite celico ob polju Oblika.

 3. Vnesite obliko zapisa. Vrsta oblike zapisa po meri, ki jo lahko določite, je odvisna od vrste podatkov, ki jih izberete za polje.

 4. Pritisnite CTRL+S, če želite shraniti spremembe.

Na vrh strani

Oblikovanje vrste podatkov »Datum/čas«

Če ne določite vnaprej določene oblike zapisa ali oblike zapisa po meri za vrsto podatkov »datum/čas«, Access samodejno uporabi obliko zapisa datuma – m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM. Oblike zapisa po meri za polja »Datum/čas« lahko vsebujejo dva razdelka – enega za datum in drugega za čas. Razdelka ločite s podpičjem. Splošno obliko zapisa datuma lahko na primer na novo zapišete tako: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Znak

Opis

Ločilo za datum

Nadzoruje, kam bo Access postavil ločilo za dneve, mesece in leta.

c

Zahteva prikaz splošne oblike zapisa datuma.

d ali dd

Zahteva prikaz dneva meseca z eno ali dvema števkama. Za eno števko uporabite eno označbo mesta, za dve števki pa dve označbi mesta.

ddd

Zahteva okrajšavo dneva v tednu na tri črke.

Ponedeljek je na primer prikazan kot pon.

dddd

Zahteva prikaz celotnega imena dneva v tednu.

ddddd

Zahteva prikaz kratke oblike datuma.

dddddd

Zahteva prikaz dolge oblike datuma.

w

Zahteva prikaz številke dneva v tednu.

Ponedeljek je na primer prikazan s številko 2.

m ali mm

Zahteva prikaz meseca z eno številko ali dvema.

mmm

Zahteva okrajšavo imena meseca na tri črke.

Oktober je na primer prikazan kot okt.

mmmm

Zahteva prikaz celotnega imena meseca.

q

Zahteva prikaz števila trenutnega koledarskega četrtletja (1–4).

Za datum v maju Access na primer prikaže za četrtletje številko 2.

y

Zahteva prikaz dneva v letu (1–366).

yy

Zahteva prikaz zadnjih dveh števk leta.

Opomba: Priporočamo, da za leto vnesete in prikažete vse štiri števke.

yyyy

Zahteva prikaz vseh števk v letu v obsegu 0100–9999.

Časovno ločilo

Uporablja se za nadzor tam, kjer Access vstavi ločilo za ure, minute in sekunde.

h ali hh

Zahteva prikaz ure z eno ali dvema števkama.

n ali nn

Zahteva prikaz minut z eno ali dvema števkama.

s ali ss

Zahteva prikaz sekund z eno ali dvema števkama.

ttttt

Zahteva prikaz dolge oblike časa.

AM/PM

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa, ki mu sledi kratica AM (dopoldan) ali PM (popoldan). Access nastavi vrednost glede na sistemsko uro v računalniku.

A/P ali a/p

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa, ki mu sledijo vrednosti A, P, a ali p. Access nastavi vrednost glede na sistemsko uro v računalniku.

AMPM

Zahteva prikaz 12-urnega zapisa časa. Access uporabi indikatorje za dopoldanski in popoldanski čas, ki so določeni v področnih nastavitvah sistema Windows.

Prazno mesto, + - $ ()

Zahteva vstavljanje poljubnih praznih mest, matematičnih znakov (+ -), finančnih simbolov ($ ¥ £) in oklepajev kamor koli v nize s posebno obliko. Če želite uporabiti druge običajne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite med dvojne narekovaje. Vstavite jih lahko kamor koli želite.

\

Zahteva, da Access prikaže znak, ki sledi. To je enako, kot če postavite znak med dvojne narekovaje.

*

Zahteva, da znak, ki sledi takoj za zvezdico (*), postane znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnitev praznih mest. Access običajno prikaže besedilo poravnano levo in zapolni morebiten prostor desno od vrednosti s praznimi mesti. Znake za polnjenje lahko dodate kjer koli v nizu s posebno obliko. Ko to naredite, Access zapolni morebitna prazna mesta z določenim znakom.

"Dobesedno besedilo"

Besedilo, ki ga želite prikazati uporabnikom, postavite med dvojne narekovaje.

[barva]

Zahteva uporabo barve za vse vrednosti v razdelku oblike zapisa. Ime barve morate postaviti med oglata oklepaja, uporabite pa lahko en od teh barv: črna, modra, cijan, zelena, magenta, rdeča, rumena ali bela.

Več informacij najdete v razdelku Oblikovanje datuma in časa

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×