Preverjanje združljivosti v spletu: napake poizvedb

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku najdete napake poizvedb, ki se morda pojavijo pri zagonu preverjevalnika združljivosti, ter informacije, ki vam lahko pomagajo pri odpravljanju teh napak.

Splošne informacije o napakah preverjevalnik združljivosti, glejte članek spletne združljivosti preveri splošne napake.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Besedilo napake    Poizvedba ni združljiva s spletom.

Kaj to pomeni    V poizvedbi preverite težave z združljivostjo v spletu.

Kaj storiti    Znova ustvarite poizvedbo z uporabo Načrtovalec poizvedbe. Če želite več informacij o uporabi Načrtovalec poizvedbe za ustvarjanje spletne poizvedbe, si oglejte Uvod v poizvedbe.

Na vrh strani

ACCWeb102014

Besedilo napake    SQL ni združljiv s spletom.

Kaj to pomeni    Za to napako je lahko več razlogov. Morda delate nekaj od tega:

 • Sklicevanje na predmete, ki niso združljivi s spletom.

 • Sklicevanje na izraze, ki niso združljivi s spletom.

Če želite več informacij o ustvarjanju izrazov, si oglejte Ustvarjanje izraza.

Kaj storiti     Uporabite spletni Načrtovalec poizvedbe za ustvarjanje poizvedbe, ki je združljiva s spletom. Če želite več informacij o oblikovanju poizvedb za splet, si oglejte Uvod v poizvedbe.

Na vrh strani

ACCWeb103013

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je v rezultatih poizvedbe več polj z enakim imenom.

Kaj to pomeni    Več polj ima enako ime.

Kaj storiti    Preverite podvojena imena polj in jih spremenite, da se bodo med seboj razlikovala.

Na vrh strani

ACCWeb103079

Besedilo napake    Neujemanje vrste v izrazu

Kaj to pomeni    Tipi na vsaki strani združevanja niso združljivi ali pa so nezdružljivi tipi polj, ki so vključeni v primerjavo. Besedila v obliko na primer ni mogoče primerjati ali združiti.

Kaj storiti    Zagotovite, da so strani združevanja združljive. Besedilni tip na primer združite z besedilnim tipom, številski tip pa s številskim tipom. Če ne boste opravili združevanja, preverite, ali primerjate nezdružljive tipe polj.

Na vrh strani

ACCWeb103900

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu.

Kaj to pomeni    Access ni uspel objaviti poizvedbe, ker uporablja nepodprto vrsto poizvedbe, nepodprte izraze in kriterije ali druge funkcije, ki niso podprte v spletu.

Kaj storiti    Uporabite Accessovega načrtovalca poizvedb in znova oblikujte poizvedbo.

Na vrh strani

ACCWeb103901

Besedilo napake    Definicija poizvedbe je neveljavna, zato predmeta poizvedbe ni mogoče ustvariti.

Kaj to pomeni    Strežnik ni uspel razčleniti poizvedbe zaradi nepričakovane napake v definiciji poizvedbe.

Kaj storiti    Uporabite Accessove načrtovalce za vnovično oblikovanje poizvedbe.

Na vrh strani

ACCWeb103902

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker uporablja nepodprto vrsto poizvedbe, nepodprte izraze in kriterije ali druge funkcije, ki niso podprte v spletu.

Kaj to pomeni    V poizvedbi so izrazi, ki niso združljivi s spletom. Do te napake lahko pride zaradi strežniške omejitve ali takrat, ko izraza ni mogoče prenesti v strežnik.

Kaj storiti    Odstranjevanje izrazov, ki ni združljiva s spletom. Če želite več informacij o izrazih so veljavne v poizvedbah, si oglejte članek Ustvarjanje izraza.

Na vrh strani

ACCWeb103903

Besedilo napake    Definicija poizvedbe je neveljavna, zato predmeta poizvedbe ni mogoče ustvariti.

Kaj to pomeni    Ena od vrednosti atributov ni združljiva s spletom.

Kaj storiti    Poskrbite, da bodo ti pogoji pravilno nastavljeni:

 • V atributu imena ni nič od tega:

Enačaj na začetku

=

Pika

.

Klicaj

!

Oglati oklepaji

[]

Prazen predznak

Nenatisljivi znaki

Na primer: <Enter> ali <TAB>

Katerega koli od teh simbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribut imena ima od 1 do 64 znakov.

 • Atribut podnapisa: kateri koli niz, do 1024 znakov.

Na vrh strani

ACCWeb103904

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je v njej podpoizvedba.

Kaj to pomeni    V poizvedbi je podpoizvedba. Podpoizvedbe niso podprte v strežniku.

Kaj storiti    Spremenite poizvedbo, da v njej ne bo podpoizvedbe.

Na vrh strani

ACCWeb103905

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je odvisna od druge poizvedbe, ki ni združljiva s spletom.

Kaj to pomeni    V poizvedbi je ugnezdena poizvedba kot vnos, ki ga ni mogoče predstaviti v strežniku, ali pa vnosni vir, ki ga ni mogoče najti.

Kaj storiti   

 • Poskrbite, da bo ugnezdena poizvedba veljavna.

 • Če želite ustvariti veljavno ugnezdeno poizvedbo, uporabite Accessove načrtovalce poizvedb.

 • Poskrbite, da bo tabela z vnosnimi viri poizvedbe ali poizvedba obstajala v zbirki podatkov.

Na vrh strani

ACCWeb103906

Besedilo napake    Definicija poizvedbe je neveljavna, zato predmeta poizvedbe ni mogoče ustvariti.

Kaj to pomeni    Izvorne tabele ali poizvedbe ali razvrščanja po stolpcih ni mogoče najti.

Kaj storiti    Poskrbite, da bo tabela z vnosnimi viri stolpca ali poizvedba obstajala v Accessovi zbirki podatkov.

Na vrh strani

ACCWeb103907

Besedilo napake     Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker v njenih rezultatih ni nobenih polj.

Kaj to pomeni    V poizvedbi ni izbran noben stolpec.

Kaj storiti    V poizvedbi izberite ali določite vsaj en izhodni stolpec.

Na vrh strani

ACCWeb103908

Besedilo napake     Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je v njenih rezultatih prikazanih preveč polj.

Kaj to pomeni     V viru poizvedbe je preveč stolpcev.

Kaj storiti     To bo težko razrešiti in morda boste morali preučiti izvorne tabele. V tabeli ne sme biti več kot:

 • JET_ccolFixedMost nespremenljivih stolpcev.

 • JET_ccolVarMost stolpcev spremenljive dolžine.

 • JET_ccolTaggedMost označenih stolpcev.

Na vrh strani

ACCWeb103916

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je odvisna od stavka ORDER BY, ki ni podprt v spletu.

Kaj to pomeni    Obstajajo nekateri od teh pogojev:

 • Ime razvrščanja po elementih je neveljavno.

 • Ime izvorne tabele je neveljavno.

 • Vrstni red razvrščanja je nastavljen na možnost, ki je različna od naraščajoče ali padajoče.

 • Izraz je neveljaven.

Kaj storiti    Poskrbite, da bodo ti pogoji pravilno nastavljeni:

 • V atributu imena ni nič od tega:

Enačaj na začetku

=

Pika

.

Klicaj

!

Oglati oklepaji

[]

Prazen predznak

Nenatisljivi znaki

Na primer: <Enter> ali <TAB>

Katerega koli od teh simbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribut imena ima od 1 do 64 znakov.

 • Izraz je veljaven.

Na vrh strani

ACCWeb103918

Besedilo napake     Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker določa vrsto JOIN, ki ni podprta v spletu.

Kaj to pomeni    Strežnik ne podpira poizvedb, ki imajo med dvema tabelama več združitev (združitve z več polji).

Kaj storiti    Poskrbite, da bodo združitve uporabljale le eno polje na tabelo.

Na vrh strani

ACCWeb103926

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker ne določa, iz katere tabele prihajajo podatki (SELECT FROM).

Kaj to pomeni     V poizvedbi ni vnosne tabele (manjka stavek FROM).

Kaj storiti    Poskrbite, da bo v tabeli določen vnosni stolpec.

Na vrh strani

ACCWeb103927

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je v rezultatih poizvedbe več polj z enakim imenom.

Kaj to pomeni    Za več polj ste določili enako ime.

Kaj storiti    Preverite podvojena imena polj in jih spremenite, da se bodo med seboj razlikovala.

Na vrh strani

ACCWeb103928

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker nekaterih njenih parametrov ni mogoče pretvoriti za uporabo v spletu.

Kaj to pomeni    Ime ali vrsta parametrov sta neveljavna.

Kaj storiti    Poskrbite, da bosta ime in vrsta parametrov veljavna.

 • V imenu atributa ni teh znakov:

Enačaj na začetku

=

Pika

.

Klicaj

!

Oglati oklepaji

[]

Prazen predznak

Nenatisljivi znaki

Na primer: <Enter> ali <TAB>

Katerega koli od teh simbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribut imena ima od 1 do 64 znakov.

Veljavne so te vrste:

Besedilo (do 255 znakov)

Števila

Logična vrednost

DatumUra

Valuta

Na vrh strani

ACCWeb103930

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker so nekateri njeni parametri prikazani kot polja z rezultati ali pa se uporabljajo v izjavah ORDER BY.

Kaj to pomeni    V poizvedbi je parameter, ki je projiciran kot skalarni ali pa se uporablja v izjavi ORDER BY.

Do tega pride, če se parameter uporablja kot projiciran stolpec (Primer: izberi param1 iz Tabela1) ali stolpec za razvrščanje (Primer: izberi * iz tabele 1 in razvrsti po polje1= param).

Kaj storiti    Izogibajte se uporabi parametrov, ki si projicirani stolpci ali pa stolpci za razvrščanje.

Na vrh strani

ACCWeb103938

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu.

Kaj to pomeni    Dve polji imata enako ime in Access ne more ustvariti veljavnih vzdevkov zanje.

Kaj storiti    Preverite podvojena imena polj in jih spremenite, da se bodo med seboj razlikovala.

Na vrh strani

ACCWeb103939

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu.

Kaj to pomeni    V poizvedbi je vzdevek z več kot 64 znaki.

Kaj storiti    Poskrbite, da bo imel vzdevek, ki se uporablja v poizvedbi, manj kot ali točno 64 znakov.

Na vrh strani

ACCWeb103940

Besedilo napake    Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker določa vrsto JOIN, ki ni podprta v spletu.

Kaj to pomeni    Strežnik ne podpira poizvedb z več združitvami v dveh enakih tabelah (združitve z več polji).

Kaj storiti    Poskrbite, da bo v združitvah, ki jih uporabljate, le eno polje na tabelo.

Na vrh strani

ACCWeb103942

Besedilo napake     Access ni uspel pretvoriti poizvedbe za uporabo v spletu, ker je v njej krožna združitev.

Kaj to pomeni    Združitve med tabelami v vaši poizvedbi povzročajo krožno združevanje med tabelami, kar Accessu preprečuje, da bi poizvedbo pretvoril za uporabo v spletu.

Kaj storiti     Odstranite združitve med tabelami in s tem tudi krožno združevanje.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×