Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku

Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku

Če delate z dokumentom in morate dodati besedilo v jeziku, ki ga običajno ne uporabljate, lahko Office preveri črkovanje in slovnico v tem besedilu namesto vas. 

Če vas zanima, kako uporabljate orodja za preverjanje ter kako vklopite ali izklopite preverjanje črkovanja ali slovnice, preberite članek: Preverjanje črkovanja in slovnice v sistemu Office 2010 in novejših različicah.

Opomba: Če želite pisati v jeziku, ki ne temelji na latinici, na primer arabščini ali kitajščini, lahko med razporeditvami tipkovnice preklapljate z vrstici z jeziki. Ko spremenite razporeditev tipkovnice, Office spremeni jezik za preverjanje črkovanja in slovnice namesto vas. Če želite več informacij, si oglejte Omogočanje ali spreminjanje jezika razporeditve tipkovnice.

Če želite natančno preveriti črkovanje in slovnico, mora Office vedeti, v katerem jeziku je besedilo.

 1. Postavite kazalec v dokument, v katerem želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če ste že vnesli besedilo, ga izberite. Bodite pozorni na to, da 2. korak morda ne bo na voljo, če kazalca ne boste postavili na ali med besedilo, ki ga želite preveriti.

 2. Na zavihku Pregled , v skupini Jezik kliknite Jezik in nato Nastavi jezik za preverjanje.

  Nastavitev jezika za preverjanje

 3. Pomaknite se na jezik, ki ga želite uporabiti, in ga izberite.

 4. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Jezik.

Če želite spremeniti jezik med preverjanjem črkovanja v zbirki podatkov ali na delovnem zvezku, spremenite jezik slovarja med postopkom preverjanja črkovanja:

 1. Na zavihku Pregled v Excelu ali Osnovno v Accessu kliknite Črkovanje.

 2. V podoknu ali pogovornem oknu Črkovanje izberite želeni jezik na seznamu Jezik slovarja.

  Namig: Če črkovalnik ne najde nobenih napak, se pogovorno okno »Črkovanje« ne prikaže. Če v takem primeru želite spremeniti jezik slovarja, priporočamo, da namerno nepravilno črkujete besedo, da se bo pogovorno okno odprlo.

Če želeni jezik ni na voljo, morda potrebujete jezikovni paket za Office. Več informacij najdete v članku Jezikovni paket za pripomočke za Office 2016.

Če želite spremeniti privzeti jezik za preverjanje črkovanja, si oglejte Spreminjanje jezika, ki ga Office uporablja v menijih in orodjih za preverjanje.

V programu InfoPath Designer nastavitev Nastavi jezik za preverjanje velja za trenutni pogled obrazca. Obrazci z več pogledi lahko vsebujejo različne jezike za preverjanje za vsak pogled. V programu InfoPath Editor nastavitev Nastavi jezik za preverjanje velja za celoten obrazec. Jezik za preverjanje velja za celoten pogled. Celotno besedilo v pogledu je označeno kot isti jezik.

Če želite zamenjati jezik obrazca, naredite to:

 1. Na zavihku Osnovno kliknite puščico pod možnostjo Črkovanje in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje.

 2. V pogovornem oknu Jezik kliknite želeni jezik.

 3. Začnite vnašati besedilo in preverite črkovanje.

Glejte tudi

Opombe: 

Če želite nastaviti jezik v Accessu, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celotno zbirko podatkov:

 1. Odprite Accessovo zbirko podatkov, za katero želite spremeniti jezik slovarja.

 2. Kliknite gumb Microsoft Office Button Podoba gumba in nato kliknite Accessove možnosti.

  Gumb »Accessove možnosti«

 3. Kliknite Preverjanje.

 4. Na seznamu Jezik slovarja, kliknite jezik slovarja, ki ga želite uporabiti, in nato kliknite V redu.

 5. Če želite preveriti črkovanje, izberite zapise ali polja, ki jih želite preveriti, in nato kliknite Črkovanje Slika gumba na zavihku Osnovno.

  Opomba: Črkovalnik uporabi izbrani jezik slovarja za preverjanje črkovanja v zbirki podatkov. Za preverjanje črkovanja v večjezikovni zbirki podatkov, morate spremeniti jezik slovarja in preveriti črkovanje za vsak jezik v zbirki podatkov.

Če želite nastaviti jezik v Excelu, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celoten delovni zvezek:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato kliknite Excelove možnosti.

  Gumb »Excelove možnosti«

 2. Kliknite Preverjanje.

 3. Na seznamu Jezik slovarja izberite jezik slovarja, ki ga želite uporabiti, in nato kliknite V redu.

 4. Če želite preveriti črkovanje na delovnem listu, v zavihku Pregled v skupini Preverjanje kliknite Črkovanje Slika gumba .

  Namig: Za preverjanje črkovanja v večjezikovnem delovnem zvezku, morate spremeniti jezik slovarja in preveriti črkovanje za vsak jezik, ki je uporabljen na vsakem delovnem listu ali v vsaki celici.

Če želite nastaviti jezik v InfoPathu, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celotno InfoPathovo predlogo ali obrazec:

 1. V meniju Orodja kliknite Nastavi jezik Slika gumba .

 2. V pogovornem oknu Jezik kliknite jezik, ki ga želite uporabljati.

 3. Začnite vnašati besedilo v novem jeziku.

 4. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 2. V 2. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

 5. Če želite preveriti črkovanje v obrazcu, v zavihku Pregled v skupini Preverjanje kliknite Črkovanje Slika gumba .

Če želite nastaviti jezik v programu OneNote, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v podoknu opravil Črkovanje.

Če želite nastaviti jezik slovarja za opombo:

 1. Izberite opombo, za katero želite nastaviti jezik, ali pa postavite kazalec na mesto, kjer želite začeti novo opombo.

 2. V meniju Orodja kliknite Nastavi jezik Slika gumba .

 3. V podoknu opravil Nastavi jezik izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

 4. Če želite preklopiti nazaj na izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

 5. Za preverjanje črkovanja v meniju Orodja pokažite na Črkovanje in nato kliknite Črkovanje Slika gumba .

Če želite nastaviti jezik v Outlooku, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje in slovnica.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celotno sporočilo:

 1. V zavihku Sporočilo v skupini Preverjanje kliknite puščico pod možnostjo Črkovanje, nato pa kliknite Nastavi jezik Slika gumba .

 2. V pogovornem oknu Jezik izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

  Če je pred jezikom prikazana ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba , so orodja za preverjanje, na primer črkovalnik, preverjevalnik slovnice in slovar sopomenk, nameščena za ta jezik. Če pred jezikom ni ikone Črkovanje in slovnica Slika gumba , lahko vnašate in urejate besedilo, ne morete pa preverjati črkovanja in slovnice ali uporabljati slovarja sopomenk za ta jezik.

 3. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

 4. Če želite preveriti črkovanje v sporočilu, kliknite Črkovanje Slika gumba na zavihku Sporočilo.

  Namig: Če črkovalnik napak v črkovanju ne zazna pravilno, ko upoštevate ta navodila, poskusite počistiti potrditveno polje Samodejno zaznaj jezik v pogovornem oknu Jezik (v 2. koraku).

Če želite nastaviti jezik v PowerPointu, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje in slovnica.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celoten diapozitiv:

 1. V zavihku Pregled v skupini Preverjanje kliknite Jezik Slika gumba .

 2. V pogovornem oknu Jezik izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

  Če je pred jezikom prikazana ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba , so orodja za preverjanje, na primer črkovalnik, preverjevalnik slovnice in slovar sopomenk, nameščena za ta jezik. Če pred jezikom ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba ni prikazana, lahko vnašate in urejate besedilo, ne morete pa preverjati črkovanja in slovnice ali uporabljati slovarja sopomenk za ta jezik.

 3. Če želite preklopiti nazaj na izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 2. V 2. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

 4. Če želite preveriti črkovanje v diapozitivu, kliknite Črkovanje Slika gumba v zavihku Pregled.

  Opomba: V PowerPointu morate uporabiti črkovalnik na posameznem diapozitivu.

Če želite nastaviti jezik v Publisherju, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če pa želite spremeniti jezik, povezan z delom besedila, izberite besedilo, preverite črkovanje in spremenite jezik slovarja v pogovornem oknu Črkovanje.

Če želite spremeniti jezik slovarja za celotno publikacijo:

 1. V meniju Orodja kliknite Jezik in nato kliknite Nastavi jezik.

 2. V pogovornem oknu Jezik izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

 3. Če želite preklopiti nazaj na izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

 4. Za preverjanje črkovanja v meniju Orodja pokažite na Črkovanje in nato kliknite Črkovanje Slika gumba .

  Namig: Za preverjanje črkovanja na vseh straneh publikacije z več stranmi preverite, ali je potrditveno polje Preveri vse zgodbe v pogovornem oknu Preveri črkovanje potrjeno.

Če želite nastaviti jezik v Visiu, lahko preprosto vnašate besedilo v jeziku, ki ga želite uporabljati.

Če želite spremeniti jezik slovarja za določeno besedilo v Visiu:

 1. Izberite obstoječi del besedila. Ali pa vnesite nov del besedila v jeziku, ki ga želite uporabljati, in nato izberite besedilo.

 2. V meniju Oblika kliknite Besedilo in nato kliknite zavihek Pisava.

 3. Na seznamu Jezik kliknite jezik, ki ga želite uporabljati.

 1. Postavite kazalec v dokument, v katerem želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa želite spremeniti jezik, ki je povezan z obstoječim delom besedila, izberite besedilo.

 2. V zavihku Pregled v skupini Preverjanje kliknite Nastavi jezik Slika gumba .

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite jezik, ki ga želite uporabljati.

  Če je pred jezikom prikazana ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba , so orodja za preverjanje, na primer črkovalnik, preverjevalnik slovnice in slovar sopomenk, nameščena za ta jezik. Če pred jezikom ni ikone Črkovanje in slovnica Slika gumba , lahko vnašate in urejate besedilo, ne morete pa preverjati črkovanja in slovnice ali uporabljati slovarja sopomenk za ta jezik.

 4. Če želite preklopiti nazaj na izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite novi jezik, ki ga želite uporabiti.

  Namig: Če črkovalnik napak v črkovanju ne zazna pravilno, ko upoštevate ta navodila, poskusite počistiti potrditveno polje Samodejno zaznaj jezik v pogovornem oknu Jezik (v 3. koraku).

Glejte tudi

Nastavitev jezika za preverjanje pri ustvarjanju novega dokumenta

 1. V novem dokumentu kliknite mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku.

 2. Na zavihku Pregled kliknite Črkovanje in Nastavi jezik za preverjanje.

  Na zavihku »Pregled« kliknite »Črkovanje« > »Nastavi jezik za preverjanje«

 3. Na seznamu poiščite želeni jezik in nato kliknite V redu.

  Slika seznama jezikov za preverjanje v programu Word Web App.

 4. Začnite vnašati besedilo v izbranem jeziku.

 5. Če želite preklopiti nazaj na prvotni jezik, ponovite 3. in 4. korak.

Nastavitev jezika za preverjanje pri urejanju obstoječega dokumenta

 1. Odprite obstoječi dokument, za katerega želite spremeniti jezik.

 2. Kliknite Uredi dokument in nato Word Online.

  Uredi v programu Word Online

 3. Izberite in z desno tipko miške kliknite besedilo in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje.

  Kliknite z desno tipko miške in nato kliknite »Nastavi jezik za preverjanje«

 4. Na seznamu poiščite želeni jezik in nato kliknite V redu.

  Slika seznama jezikov za preverjanje v programu Word Web App.

 5. Začnite vnašati besedilo v izbranem jeziku.

 6. Če želite preklopiti nazaj na prvotni jezik, ponovite 3. in 4. korak.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×