Pregled XML-a v Excelu

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Diagram XML

Z Microsoft Excelom boste lažje uvozili podatke XML (Extensible Markup Language), ki so ustvarjeni v drugih zbirkah podatkov in programih, preslikali elemente XML iz sheme XML v celice na delovnem listu in izvozili pregledane podatke XML za delo z drugimi zbirkami podatkov in programi. S temi funkcijami XML postane Office Excel generator datotek s podatki XML, pri čemer uporabniški vmesnik že poznate.

V tem članku

Zakaj uporabljati XML v Excelu?

Datoteke s shemami in podatki XML

Ključni primeri za XML in Excel

Osnovni proces uporabe podatkov XML v Excelu

Delo s strukturami XML

Uporaba podokna opravil »Vir XML«

Vrste elementov in njihove ikone

Delo z enkrat preslikanimi celicami

Delo s ponavljajočimi se celicami v tabelah XML

Varnostna priporočila za strukture XML

Uvažanje podatkov XML

Delo z naključno shemo

Izvažanje podatkov XML

Uporaba Excelove datoteke Office Open XML z omogočenimi makri

Zakaj uporabljati XML v Excelu?

XML je tehnologija, oblikovana za upravljanje in skupno rabo strukturiranih podatkov v berljivi besedilni datoteki. Jezik XML sledi industrijskim standardom in ga lahko procesirajo različne zbirke podatkov in programi. Z jezikom XML lahko razvijalci programov ustvarijo svoje oznake, podatkovne strukture in sheme po meri. Skratka XML olajša definicijo, prenos, preverjanje veljavnosti in interpretacijo podatkov med zbirkami podatkov, programi in organizacijami.

Datoteke s shemami in podatki XML

V Excelu je primarno mogoče delati z dvema vrstama datotek XML:

 • z datotekami s podatki XML (.xml), ki vsebujejo oznake po meri in strukturirane podatke;

 • z datotekami shem (.xsd), ki vsebujejo oznake shem, ki uveljavljajo pravila, kot sta vrsta podatkov in preverjanje veljavnosti.

Standard XML določa tudi datoteke .xslt (Extensible Stylesheet Language Transformation), ki se uporabljajo za uporabo slogov in pretvorbo podatkov XML v različne oblike predstavitev. Te pretvorbe lahko uporabite, še preden uvozite datoteke XML v Excel in potem ko jih izvozite iz Excela. Če so datoteke XSLT povezane z datotekami s podatki XML, ki jih uvozite v Excel, lahko oblikovanje uporabite ali ne, preden podatke dodate na delovni list; vendar le takrat, ko datoteko XML odprete z ukazom Odpri v Excelu. Če si želite ogledati datoteke XML v mapi, izberite vrsto datoteke Datoteke XML (*.xml), preden kliknete gumb Odpri.

Ključni primeri za XML in Excel

Z jezikom XML in Excelom lahko upravljate delovne zvezke in podatke tako, kot prej ni bilo mogoče ali je bilo zelo težko. S strukturami XML zlahka dodajate, identificirate in ekstrahirate določene dele poslovnih podatkov iz Excelovih dokumentov. Račun, ki vsebuje ime in naslov stranke, ali poročilo, ki vsebuje finančne rezultate zadnjega četrtletja, ni več le statično poročilo. Te informacije zlahka uvozite iz zbirk podatkov ali programov, jih pregledate in izvozite v druge zbirke podatkov in programe.

Spodaj so našteti ključni primeri, za katere so namenjene funkcije XML:

 • Razširjanje funkcionalnosti obstoječih Excelovih predlog, tako da preslikate elemente XML v obstoječe celice. Tako poenostavite premikanje podatkov XML v predloge in iz njih, ne da bi jih morali znova načrtovati.

 • Uporaba podatkov XML kot vhod za obstoječe modele računanja s preslikavo elementov XML v obstoječe preglednice.

 • Uvažanje datotek s podatki XML v nov delovni zvezek.

 • Uvažanje podatkov XML iz spletne storitve v Excelovo preglednico.

 • Izvažanje podatkov iz preslikanih celic v datoteke s podatki XML neodvisno od drugih podatkov v delovnem zvezku.

Na vrh strani

Osnovni proces uporabe podatkov XML v Excelu

V spodnjem diagramu je prikazano, kako različne datoteke in operacije delujejo skupaj, ko XML uporabljate z Excelom. V procesu je pet faz:

Pregled Excelovega delovanja s podatki XML

Oblaček 1 Dodajanje datoteke sheme XML (.xsd) v delovni zvezek

Callout 2 Preslikava elementov sheme XML v posamezne celice ali tabele XML

Callout 3 Uvažanje datoteke s podatki XML (.xml) in vezanje elementov XML s preslikanimi celicami

4. korak Vnašanje podatkov, premikanje preslikanih celic in razvijanje Excelovih funkcij z ohranjanjem strukture XML in definicij

5. korak Izvažanje pregledanih podatkov iz preslikanih celic v podatkovno datoteko XML

Delo s strukturami XML

V Excelu lahko ustvarite ali odprete delovni zvezek, mu priložite datoteko s shemo XML (.xsd) in z možnostmi v podoknu opravil Vir XML preslikate elemente XML iz sheme v posamezne celice ali tabele. Ko elemente XML preslikate v delovni zvezek, lahko podatke XML uvozite v preslikane celice in jih izvozite iz njih.

Ko v delovni zvezek dodate datoteko sheme XML (.xsd), ustvarite strukturo XML. Po navadi s strukturami XML ustvarjate preslikane celice in upravljate odnos med preslikanimi celicami in posameznimi elementi v shemi XML. Poleg tega se te strukture XML uporabljajo za vezanje vsebine preslikanih celic z elementi v shemi, ko uvozite ali izvozite datoteke s podatki XML (.xml).

Ustvarite lahko dve vrsti preslikanih celic: enkrat preslikane celice in ponavljajoče se celice (ki so v obliki tabel XML). Načrtovanje delovnega lista je bolj prilagodljivo, saj lahko preslikane celice povlečete kamor koli na delovni list in v poljubnem vrstnem redu – tudi drugačnem od sheme XML. Izberete lahko tudi, katere elemente boste preslikali in katerih ne.

Dobro je poznati ta pravila o uporabi struktur XML:

 • V delovnem zvezku je lahko ena ali več struktur XML.

 • Istočasno lahko na eno mesto v delovnem zvezku preslikate samo en element.

 • Vsaka struktura XML je neodvisna celota, tudi če se več struktur XML v istem delovnem zvezku sklicuje na isto shemo.

 • V strukturi XML je lahko samo en korenski element. Če dodate shemo, ki določa več korenskih elementov, morate izbrati tistega, ki želite uporabiti v novi strukturi XML.

Uporaba podokna opravil Vir XML

V podoknu opravil Vir XML upravljate strukture XML. Odprete ga tako, da na zavihku Razvijalec v skupini XML kliknete Vir. V spodnjem diagramu so prikazane glavne funkcije tega podokna opravil.

Podokno opravil Vir XML

1.  Prikaže strukture XML, dodane v delovni zvezek

2.  Prikaže hierarhični seznam elementov XML v trenutno prikazani strukturi XML

3.  Nastavi možnosti za delo s podoknom opravil Vir XML in podatki XML, npr. predogled podatkov in nadzor naslovov

4.  Odpre pogovorno okno Strukture XML, ki ga lahko uporabite za dodajanje, brisanje ali preimenovanje struktur XML

5.  Preveri, ali lahko izvozite podatke XML prek trenutne strukture XML

Na vrh strani

Vrste elementov in njihove ikone

V spodnji tabeli je kratek opis vseh vrst elementov XML, s katerimi lahko delate v Excelu, in ikon, ki se uporabljajo za vsako vrsto elementa.

Vrsta elementa

Ikona

Nadrejeni element

Slika gumba

Zahtevani nadrejeni element

Slika gumba

Ponavljajoči se nadrejeni element

Slika ikone

Zahtevani ponavljajoči se nadrejeni element

Slika ikone

Podrejeni element

Slika gumba

Zahtevani podrejeni element

Slika ikone

Ponavljajoči se podrejeni element

Slika ikone

Zahtevani ponavljajoči se podrejeni element

Slika ikone

Atribut

Slika ikone

Zahtevani atribut

Slika ikone

Preprosta vsebina v zapleteni zgradbi

Slika ikone

Zahtevana preprosta vsebina v zapleteni zgradbi

Slika gumba

Na vrh strani

Delo z enkrat preslikanimi celicami

Enkrat preslikana celica je celica, ki je bila preslikana v neponavljajoči se element XML. Enkrat preslikano celico ustvarite tako, da neponavljajoči se element XML povlečete iz podokna opravil Vir XML v eno samo celico na delovnem listu.

Ko neponavljajoči se element XML povlečete na delovni list, lahko s pametno oznako njegovo ime vključite kot naslov nad enkrat preslikano celico ali levo od nje; kot naslov lahko uporabite tudi obstoječo vrednost celice.

V enkrat preslikani celici lahko uporabite tudi formulo, če je celica preslikana v element XML z vrsto podatkov definicije sheme XML (XSD), ki jo Excel interpretira kot številko, datum ali čas.

Na vrh strani

Delo s ponavljajočimi se celicami v tabelah XML

Tabele XML so po videzu in funkcionalnosti podobne Excelovim tabelam. Tabela XML je Excelova tabela, ki je preslikana v enega ali več ponavljajočih se elementov XML. Vsak stolpec v tabeli XML predstavlja en element XML.

Tabela XML se ustvari, ko:

 • Uporabite ukaz Uvozi (na zavihku Razvijalec v skupini XML) za uvažanje datoteke s podatki XML.

 • Uporabite ukaz Odpri v Excelu, da odprete podatkovno datoteko XML in nato v pogovornem oknu Odpri XML izberite možnost Kot tabela XML.

 • Uporabite ukaz Iz uvoza podatkov XML (na zavihku Podatki v skupini Dobi zunanje podatke na ukaznem gumbu Iz drugih virov), da uvozite podatkovno datoteko XML, in nato v pogovornem oknu Uvoz podatkov izberite Tabela XML na obstoječem delovnem listu ali Nov delovni list.

 • Povlečete enega ali več ponavljajočih se elementov iz podokna opravil Vir XML na delovni list.

Ko ustvarite tabelo XML, so imena elementov XML samodejno uporabljena kot naslovi stolpcev. Te lahko poljubno spreminjate. Pri izvozu podatkov iz preslikanih celic pa so vedno uporabljena imena prvotnih elementov XML.

Možnosti gumba Možnosti v podoknu opravil Vir XML sta uporabni za delo s tabelami XML:

 • Samodejno spoji elemente pri preslikavi     Ko je ta možnost izbrana, Excel ustvari eno tabelo XML iz več polj, ko jih spustite na delovni list. Ta možnost deluje, če več polj spustite v isto vrstico, drugega poleg drugega. Ko možnost počistite, se vsak element prikaže v svoji tabeli XML.

 • Moji podatki imajo naslove     Ko je možnost izbrana, so podatki iz obstoječega naslova uporabljeni kot naslovi stolpcev za ponavljajoče se elemente, ki jih preslikate na delovni list. Ko možnost počistite, so za naslove stolpcev uporabljena imena elementov XML.

S tabelami XML zlahka uvažate, izvažate, razvrščate, filtrirate in tiskate podatke glede na vir podatkov XML. Vendar imajo tabele XML nekaj omejitev glede njihovega razvrščanja na delovnem listu.

 • Tabele XML temeljijo na vrsticah, kar pomeni, da rastejo od naslovne vrstice navzdol. Nad obstoječimi vrsticami ne morete dodajati novih vnosov.

 • Tabele XML ne morete spremeniti tako, da boste nove vnose dodajali na desno stran.

Formule lahko uporabite v stolpcih, ki so preslikani v elemente XML z vrsto podatkov XML Schema Definition (XSD), ki jo Excel interpretira kot številko, datum ali čas. Tako kot v Excelovi tabeli so tudi v tabeli XML formule v stolpcu izpolnjene navzdol, ko v tabelo dodajate nove vrstice.

Varnostna priporočila za strukture XML

Struktura XML in njene informacije vira podatkov se shranijo z Excelovim delovnim zvezkom in ne z določenim delovnim listom. Zlonameren uporabnik si te informacije o strukturi lahko ogleda z makrom Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Če delovni zvezek shranite kot obliko zapisa datoteke Excel Office Open XML z omogočenim makrom, si lahko informacije o strukturi ogledate prek Microsoftove beležnice ali prek drugega urejevalnika besedila.

Če želite še naprej uporabljati informacije strukture, vendar želite odstraniti morebitno občutljive informacije podatkovnega vira, lahko definicijo podatkovnega vira sheme XML izbrišete iz delovnega zvezka, vendar vseeno izvozite podatke XML; to naredite tako, da v pogovornem oknu Lastnosti strukture XML počistite polje Shrani definicijo vira podatkov v delovni zvezek; do okna pridete na zavihku Razvijalec v skupini XML z ukazom Lastnosti strukture.

Če najprej izbrišete delovni list in šele potem strukturo, se informacije strukture o podatkovnih virih in druge občutljive informacije vseeno shranijo v delovni zvezek. Če delovni zvezek posodabljate in iz njega odstranjujete občutljive informacije, morate najprej izbrisati strukturo XML in šele nato delovni list, da bodo informacije strukture trajno odstranjene iz delovnega zvezka.

Na vrh strani

Uvažanje podatkov XML

Podatke XML lahko uvozite v obstoječo strukturo XML v delovnem zvezku. Ko uvozite podatke, jih vežete iz datoteke v strukturo XML, ki je shranjena v delovnem zvezku. To pomeni, da ima vsak podatkovni element v datoteki s podatki XML ustrezen element v shemi XML, ki ste ga preslikali iz datoteke sheme XML ali iz naključne sheme. Vsaka struktura XML ima lahko samo eno vezavo podatkov XML, vezava podatkov XML pa je vezana na vse preslikave, ustvarjene iz ene strukture XML.

Odprite pogovorno okno Lastnosti strukture XML (na zavihku Razvijalec v skupini XML kliknite Lastnosti strukture), v katerem so tri možnosti, ki so vse privzeto izbrane; te možnosti lahko nastavljate ali onemogočite in tako nadzorujete vedenje vezave podatkov XML:

 • Ob uvozu ali izvozu preveri veljavnost podatkov glede na shemo    Določa, ali Excel preverja veljavnost podatkov glede na strukturo XML, ko uvažate podatke. To možnost kliknite, ko želite zagotoviti skladnost uvoženih podatkov XML s shemo XML.

 • Prepiši obstoječe podatke z novimi    Določa, ali so podatki prepisani, ko jih uvozite. To možnost kliknite, ko obstoječe podatke želite nadomestiti z novimi, npr. ko nova datoteka s podatki XML vsebuje posodobljene podatke.

 • Dodaj nove podatke obstoječim tabelam XML    Določa, ali je vsebina vira podatkov dodana obstoječim podatkom na delovnem listu. To možnost kliknite, ko npr. združujete podatke iz več podobnih datotek s podatki XML v tabelo XML ali ko ne želite prepisati vsebine celice, v kateri je funkcija.

Pri uvažanju podatkov XML boste nekatere preslikane celice morda želeli prepisati, drugih pa ne. V nekaterih preslikanih celicah so npr. formule, ki jih ne želite prepisati, ko uvažate datoteko XML. Na voljo sta dva pristopa:

 • Še preden uvozite podatke XML, prekličite preslikavo elementov, ki jih ne želite prepisati. Ko uvozite podatke XML, lahko element XML znova preslikate v celice s formulami, da boste rezultate formul lahko izvozili v datoteko s podatki XML.

 • Ustvarite dve strukturi XML iz iste sheme XML. Eno strukturo XML uporabite za uvažanje podatkov XML. S strukturo XML za uvažanje ne preslikajte elementov v celice s formulami ali drugimi podatki, ki jih ne želite prepisati. Druga struktura XML je namenjena izvažanju podatkov. S strukturo XML za izvažanje preslikajte elemente, ki jih želite izvoziti v datoteko XML.

Opomba: V različicah, starejših od Excel 2003, možnost uvažanja podatkov XML iz spletne storitve z datoteko Data Retrieval Service Connection (.uxdc) za vzpostavljanje povezave z virom podatkov ni več podprta prek uporabniškega vmesnika. Če odprete delovni zvezek, ustvarjen v programu Office Excel 2003, si lahko še vedno ogledujete podatke, ne morete pa urejati ali osveževati izvirnih podatkov.

Delo z naključno shemo

Če podatke XML uvozite, ne da bi prej dodali ustrezno shemo XML za ustvarjanje strukture XML, Excel poskusi ustvariti shemo glede na oznake, določene v datoteki s podatki XML. Naključna shema se shrani v delovni zvezek; omogoča vam delo s podatki XML, če datoteka sheme XML ni povezana z delovnim zvezkom.

Ko delate z uvoženimi podatki XML, ki imajo naključno shemo, lahko prilagajate tudi podokno opravil Vir XML. Na gumbu Možnosti izberite možnost Predogled podatkov v podoknu opravil; prva vrstica podatkov se na seznamu elementov prikaže kot vzorčni podatki, če ste podatke XML uvozili povezane s strukturo XML v trenutni seji Excela.

Excelove naključne sheme ne morete uvoziti kot ločene datoteke s podatki sheme XML (.xsd). Čeprav so za ustvarjanje datoteke sheme XML na voljo urejevalniki shem XML in drugi načini, morda do njih nimate dostopa ali pa jih ne znate uporabljati. Namesto tega lahko uporabljate različico 1.1 dodatka z orodji za XML v Excelu 2003, s katerim lahko datoteko sheme ustvarite iz strukture XML. Če želite več informacij, glejte Uporaba različice 1.1 dodatka z orodji za XML v Excelu 2003 (v angleščini).

Izvažanje podatkov XML

Podatke XML izvozite tako, da izvozite vsebino preslikanih celic na delovnem listu. Ko izvozite podatke, Excel s spodnjimi pravili ugotovi, katere podatke mora shraniti in kako:

 • Ko za izbiren element obstajajo prazne celice, se ne ustvarijo prazni elementi; prazni elementi pa se ustvarijo, ko prazne celice obstajajo za zahtevani element.

 • Šifriranje UTF-8 (Unicode Transformation Format-8) se uporablja za zapisovanje podatkov.

 • Vsi imenski prostori so definirani v korenskem elementu XML.

 • Excel prepiše obstoječe predpone imenskih prostorov. Privzetemu imenskemu prostoru je pripisana predpona ns0. Naslednji imenski prostori so označeni z ns1, ns2 do ns<število>, kjer <število> pomeni število imenskih prostorov v datoteki XML .

 • Vozlišča vrste komentar se ne ohranijo.

Odprite pogovorno okno Lastnosti strukture XML (na zavihku Razvijalec v skupini XML kliknite Lastnosti strukture) in z možnostjo Ob uvozu ali izvozu preveri veljavnost podatkov glede na shemo (privzeto aktivna) določite, ali naj Excel pri izvažanju podatkov preverja njihovo veljavnost glede na strukturo XML. To možnost kliknite, ko želite zagotoviti skladnost izvoženih podatkov XML s shemo XML.

Uporaba Excelove datoteke Office Open XML z omogočenimi makri

Excelov delovni zvezek lahko shranite v različnih oblikah zapisa, vključno z Excelovo datoteko Office Open XML z omogočenimi makri (.xlsm). Excel ima definirano shemo XML, ki določa vsebino Excelovega delovnega zvezka – vključno z oznakami XML, ki shranjujejo vse informacije iz delovnega zvezka (npr. podatki in lastnosti) in določajo celotno strukturo delovnega zvezka. To Excelovo datoteko Office XML z omogočenimi makri lahko uporabljajo programi po meri. Na primer: razvijalci bodo morda želeli ustvariti program po meri za iskanje podatkov v več delovnih zvezkih, ki so shranjeni v tej obliki zapisa, in za ustvarjanje sistema za poročanje, ki temelji na najdenih podatkih.

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Podatki XML za uvoz

Elementov XML zemljevid za celice v zgradbo XML

Izvoz XML-a podatkov

Dodaj ali želite prepisati preslikanih podatkov XML

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×