Pregled pogledov projekta

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Pogledi se prikažejo v določeni obliki, podnaboru podatkov, ki jih vnesete v Microsoft Projectu. Ta podnabor informacij je shranjen v Projectu in je prikazan v poljubnem pogledu, ki ga zahteva. Na primer, trajanje opravila, ki jih vnesete v del grafikona v pogledu Ganttovega grafikona, se prikaže tudi v pogledu lista opravil.

V tem članku

Razumevanje vrst, oblik in komponent pogledov projekta

Kateri pogled naj uporabim?

Kako so informacije obdelane v pogledu?

Kaj je mogoče oblikovati v pogledu?

Razumevanje vrst, oblik in komponent pogledov projekta

Project ponuja različne vrste pogledov, ki predstavijo podatke o projektu z uporabo različnih oblik in komponent, kot so tabele, filtri, skupine in podrobnosti. Pomembno je, da razumete razliko med temi lastnostmi.

Vrste

Project uporablja tri vrste pogledov: pogledov opravil, pogledov virov in pogledov dodelitev.

Oblike

Pogledi projekta uporabljajo več različnih oblik prikaza. Ogled oblik vključuje: Ganttov grafikon, diagram omrežja, list, uporaba in obrazec.

Pogledi Ganttovega grafikona, pogledi diagrama omrežja in pogledi grafa predstavijo informacije grafično.

Primer pošiljateljevega imena pred vstavljeno pripombo

Slika gumba Pogledi Ganttovega grafikona so sestavljeni iz tabele in paličnega grafikona.

Slika gumba Pogledi diagrama omrežja so v celoti sestavljeni iz grafikona.

Pogledi Ganttovega grafikona prikažejo seznam opravil na levi strani pogleda, z grafičnim prikazom teh opravil v barih, ki obsegajo časovno merilo na skrajni desni strani pogleda. Ta oblika zapisa vam lahko pomaga pri načrtovanju urnika in pregledu urnika, ko projekt napreduje.

Pogledi diagrama omrežja prikažejo opravila v obliki diagrama poteka. Ta oblika zapisa vam je lahko v pomoč pri natančnem uravnavanju urnika.

Pogledi grafikona ponujajo ponazoritev načrta in napredka projekta.

Pogledi lista predstavijo podatke v vrsticah in stolpcih, ki so podobni preglednici. Vrstice vsebujejo informacije o opravilih ali virih. Stolpci v Projectu so običajno navedeni kot polja in jih uporabite, če želite vnesti določene informacije o opravilih ali virih.

Sheet view

Slika gumba Pogled lista je podoben preglednici ali tabeli informacij.

Pogledi uporabe seznam opravil ali podatki vira v vrsticah in stolpcih na levi strani pogleda in prikažejo časovno razporejene podatke v vrsticah in stolpcih na desni strani pogleda.

Pogledi obrazca predstavijo podrobne informacije v strukturirani obliki zapisa o enem opravilu ali viru hkrati.

Form view

Slika gumba Pogled obrazca omogoča preprosto vnašanje informacij o določenih opravilih in virih.

Komponente

Vsak pogled je sestavljen iz posameznih komponent, kot so tabele, filtri, skupine in podrobnosti. Če se želite osredotočiti na določeno opravilo, vir ali dodelitev v pogledu, lahko prikažete drugačno tabelo in spremenite filter ali skupino. V nekaterih pogledih lahko spremenite tudi vrsto prikazanih podatkov.

  • Tabela je nabor polj, prikazanih na delovnem listu pogleda kot stolpce in vrstice. Prikazana je privzeta tabela, ki se razlikuje glede na pogled.

  • Filter je nabor pogojev za prikaz določenih opravil, virov ali dodelitev. Privzeti filter, ki je uporabljen za pogled, je visoka opravila (za poglede opravil) ali vse vire (za poglede virov).

  • V skupini je prikazana določena Kategorija informacij o projektu. Z združevanjem lahko razvrščate in si ogledate zbrana opravila, vire ali informacije o dodelitvah na različne načine. Privzeto ni uporabljena nobena skupina.

  • Podrobnosti so sestavljene iz tesno povezanih polj, ki so prikazana v stolpcih, kot v pogledu obrazca ali v tabelah, ki prikazujejo informacije v daljšem časovnem obdobju kot v pogledu uporabe.

Spreminjanje tabel, filtrov, skupin ali podrobnosti pogleda ne doda ali izbriše podatkov, shranjenih v Projectu, le del informacij je na različne načine.

Na vrh strani

Kateri pogled naj uporabim?

Ko uporabljate poglede v Projectu, se odločite, katere informacije si želite ogledati (podatki o opravilu, viru ali dodelitvah), in nato izberite obliko zapisa, ki jo želite uporabiti. S tem boste lažje ugotovili, kateri pogled bo najbolje ustrezal vašim potrebam. Če želite na primer vnesti podatke vira za projekt v preglednici, izberite pogled lista virov ali pogled» uporaba virov «. Če si želite ogledati informacije o opravilu s paličnim grafikonom vzdolž časovnice, izberite pogled Ganttovega grafikona.

Če vam en pogled ne zagotavlja dovolj podrobnosti, boste morda našli kombiniran pogled. Kombinacija pogledov prikazuje dva pogleda hkrati. Ko izberete opravilo ali vir v zgornjem podoknu kombiniranega pogleda, pogled v spodnjem podoknu pokaže podrobne informacije o izbranem opravilu ali viru. Ko na primer prikažete kateri koli pogled opravila v zgornjem podoknu in pogledu uporabe virov v spodnjem podoknu, pogled v spodnjem podoknu prikazuje vire, ki so dodeljeni opravilom, izbranim v zgornjem podoknu, skupaj z informacijami o teh virih. Prikazani podatki o virih se nanašajo na vsa dodeljena opravila za vsak vir, ne le na opravila, izbrana v zgornjem podoknu. Če želite izvedeti več, si oglejte razdelitev pogleda .

Če želite več informacij o pogledih, ki se uporabljajo za podatke o opravilu, viru in dodelitvah, uporabite te razdelke.

Želim si ogledati in vnesti podatke o opravilu

Želim si ogledati in vnesti podatke vira

Želim si ogledati in vnesti podatke o dodelitvah

Želim si ogledati in vnesti podatke o opravilu

Podatki o opravilu so na voljo za ogled v različnih oblikah zapisa, vključno z Ganttovim grafikonom, diagramom omrežja, grafikonom, listom, uporabo in oblikami obrazcev.

V spodnji tabeli so opisani pogledi, ki prikažejo podatke o opravilu v obliki Ganttovega grafikona.

View

Opis

Paket palic

Oglejte si opravila povzetka z oznakami za vsa podopravila. Če si želite ogledati vsa opravila, ki so na kratko označena na Ganttovih trakovih povzetka, uporabite pogled vrstice zbiranja z Rollup_Formatting makrom.

Podrobnosti Ganttovega

Oglejte si opravila in povezane informacije na listu ter si oglejte ohlapnost in zdrs za opravila s časom v paličnem grafikonu na časovnem merilu. Uporabite Ganttov pogled podrobnosti, da preverite, kako daleč lahko opravilo zdrsne, ne da bi to vplivalo na druga opravila.

Ganttov grafikon

Oglejte si opravila in povezane informacije na listu ter si oglejte opravila in trajanje s časom v paličnem grafikonu na časovnem merilu. Če želite vnesti in načrtovati seznam opravil, uporabite pogled Ganttovega grafikona. To je pogled, ki se privzeto prikaže, ko prvič zaženete Project.

Izravnavanje Ganttovega

Oglejte si opravila, zamude opravila in ohlapnost na listu ter pred in po učinkih funkcije izravnavanja projekta. Uporabite Ganttov pogled izravnavanja, da preverite količino zakasnitve opravila, ki jo povzroči izravnavanje.

Zbirnik datumov mejnika

Oglejte si opravila povzetka z oznakami za vsa podopravila. Uporabite pogled» datum zbiranja «z Rollup_Formatting makrom, da prikažete vsa opravila, ki so jedrnato označena z oznakami mejnika in datumi v Ganttovih stolpcih s povzetkom.

Paket mejnika

Oglejte si opravila povzetka z oznakami za vsa podopravila. Uporabite pogled zbiranja mejnika z makrom Rollup_Formatting, da prikažete vsa opravila, ki so jedrnato označena z oznakami mejnika v Ganttovih stolpcih povzetka.

Več Ganttovih črt

Oglejte si različne barvne Ganttove trakove za prve tri osnovne črte (osnovne, osnovnem in Baseline2) na opravilih s povzetkom in podopravilih v delu grafikona. Če želite pregledati in primerjati prve tri osnovne črte, ki ste jih shranili za projekt, uporabite Ganttov pogled» več črt «.

Sledenje Ganttovega

Ogled opravil in informacij o opravilih na listu ter grafikon, ki prikazuje osnovne in načrtovane Ganttove trakove za vsako opravilo. Uporabite Ganttov pogled» sledenje «, da primerjate načrt osnovnega načrta z dejanskim urnikom.

Poleg pogledov Ganttovega grafikona Project ponuja več drugih pogledov za vnašanje in ocenjevanje podatkov o opravilih. V spodnji tabeli so opisani nekateri od teh pogledov.

Oblika

View

Opis

diagram omrežja

Opisni diagram omrežja

Ogled vseh opravil in odvisnosti opravil. S pogledom opisnega diagrama omrežja lahko ustvarite in natančneje prilagodite urnik v obliki diagrama poteka. Ta pogled je podoben pogledu rednega diagrama omrežja, vendar so vozlišča večje in vsebujejo več podrobnosti.

diagram omrežja

diagram omrežja

Vnesite, uredite in preglejte vsa opravila in odvisnosti opravil. S pogledom diagrama omrežja lahko ustvarite in natančneje prilagodite urnik v obliki diagrama poteka.

diagram omrežja

Diagram relacije

Oglejte si predhodnike in naslednike posameznega izbranega opravila. V velikem projektu ali katerem koli projektu z bolj zapletenim povezovanjem opravil uporabite ta pogled opravila, da se osredotočite na odvisnosti opravil določenega opravila.

Grafikon

Koledar

Ogled opravil in trajanja za določen teden ali obseg tednov v mesečni obliki zapisa koledarja.

List

List opravil

Vnesite, uredite in preglejte podatke o opravilu v obliki preglednice.

oblika

Obrazec» podrobnosti o opravilu «

Vnesite, uredite in preglejte podrobno sledenje in razporejanje informacij o izbranem opravilu, eno opravilo hkrati. V mrežnem območju lahko prikažete informacije o dodeljenih virih, predhodnikih in naslednikih.

oblika

Obrazec opravila

Vnesite, uredite in preglejte informacije o izbranem opravilu, eno opravilo hkrati. V mrežnem območju lahko prikažete informacije o dodeljenih virih, predhodnikih in naslednikih opravila.

oblika

Obrazec» ime opravila «

Vnesite, uredite in preglejte dodeljene vire, predhodnike in naslednike izbranega opravila. Pogled obrazca» ime opravila «je poenostavljena različica pogleda obrazca opravila.

Na vrh strani

Želim si ogledati in vnesti podatke vira

Project ponuja več pogledov za podatke o virih, v obliki grafikonov, listov in obrazcev. V spodnji tabeli so opisani nekateri od teh pogledov.

Oblika

View

Opis

Grafikon

Grafikon virov

Ogled dodelitve sredstev, stroškov ali dela v daljšem časovnem obdobju za en vir ali skupino virov hkrati. Informacije so prikazane v obliki zapisa stolpčnega grafikona. Ko se uporablja v kombinaciji z drugimi pogledi, je pogled grafa vira lahko zelo uporaben za iskanje čezmernih dodelitev sredstev.

List

List virov

Vnesite, uredite in preglejte podatke o virih v obliki preglednice.

oblika

Obrazec vira

Vnesite, uredite in preglejte vse vire, opravila in razporedite podatke o izbranem viru, enem viru hkrati. V mrežnem območju lahko prikažete podatke o načrtu, stroških ali delu dodeljenih opravil. To je najbolj uporabno, kadar se uporablja kot del kombinacije.

oblika

Obrazec» ime vira «

Vnesite, uredite in preglejte podatke o načrtu izbranega vira o izbranem viru, enem viru hkrati. V mrežnem območju lahko prikažete podatke o načrtu, stroških ali delu dodeljenih opravil. Pogled obrazca» ime vira «je poenostavljena različica pogleda obrazca» vir «.

Na vrh strani

Želim si ogledati in vnesti podatke o dodelitvah

Podatki o dodelitvah so vneseni v poglede, ki uporabljajo obliko zapisa uporabe. V spodnji tabeli so opisani ti pogledi.

View

Opis

Uporaba opravil

Pregledujete, vnašate in urejate dodelitve po opravilu. V delovnem listu pogleda uporabe opravil je vsako opravilo navedeno z dodeljenimi viri, ki so zamaknjeni pod njo. Na delovnem listu v pogledu so informacije, kot so delo ali stroški za opravilo, in dodelitev navedena v skladu s časovnim merilom, na primer po dnevu ali v tednu.

Uporaba virov

Pregledujete, vnašate in urejate dodelitve po viru. V delovnem listu pogleda uporabe virov je vsak vir naveden z vsemi povezanimi dodelitvami opravil, ki so zamaknjene pod njo. Na delovnem listu v pogledu so informacije, kot so delo ali stroški za vir, in dodelitev navedena v skladu s časovnim merilom, na primer po tednu ali mesecu.

Na vrh strani

Kako so informacije obdelane v pogledu?

Pogledi prikažejo informacije, ki jih Project izračuna in vnese v izračunana polja. Project na primer samodejno prikaže začetni datum v začetnem polju za vsako opravilo. Poleg tega Project posodobi podatke, ki jih izračuna, ko spremenite sorodne informacije o projektu. Izračunane informacije lahko urejate v nekaterih primerih.

Učinke sprememb podatkov projekta lahko spremljate tako, da uporabite spreminjanje označevanja. Ko je vklopljeno spreminjanje označevanja, se po spremembi podatkov o projektu celice, ki vsebujejo podatke, ki vplivajo na to spremembo, obarvajo v senci drugačne barve. Če spremembe niso zaželene za projekt, jih lahko preprosto razveljavite in obnovite prejšnje podatke.

Ozadje določenih celic lahko tudi obdelate ročno ali pa konfigurirate Project tako, da samodejno zasenči ozadja celic, ki ustrezajo določenim pogojem.

Na vrh strani

Več informacij

Izberite pravi pogled svojega razporeda projekta

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×