Pregled OLAP (analitične obdelave podatkov s povezavo)

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

OLAP je tehnologija, ki se uporablja za urejanje velikih poslovnih zbirk podatkov in podporo za poslovna poročila. Zbirke podatkov OLAP so lahko razdeljene v eno ali več kock, vsako kocko pa ureja in oblikuje skrbnik kocke, da ustreza vašemu načinu analiziranja in upravljanja s podatki, tako da lažje ustvarite in uporabljate poročila vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov, ki jih potrebujete.

V tem članku

Kaj je poslovno obveščanje?

Kaj je analitično obdelavo OLAP (Online)?

OLAP funkcije v Excelu

Komponente programske opreme, ki jih potrebujete za dostop do virov podatkov OLAP

Funkcija razlike med izvornih podatkov OLAP in ne OLAP

Kaj so poslovna poročila?

Poslovni analitik pogosto želi videti širšo sliko poslovanja, in tako videti širše trende glede na zbrane podatke, in videti tudi te trende razčlenjene po poljubnem številu spremenljivk. Poslovna poročila so način pridobivanja podatkov iz zbirke podatkov OLAP in analiza teh podatkov, da pridobite informacije s katerimi lahko nato sprejemate poslovne odločitve in ukrepate. OLAP in poslovna poročila na primer lahko odgovorijo na te vrste vprašanj o poslovnih podatkih:

  • Kako se primerja skupna prodaja vseh izdelkov v letu 2007 s skupno prodajo v letu 2006?

  • Kako se profitnost našega podjetja do danes primerja z enakim časovnim obdobjem v zadnjih petih letih?

  • Koliko denarja so porabile stranke, ki so starejše od 35, lani, in kako se je to obnašanje spremenilo s časom?

  • Koliko izdelkov je bilo prodanih v določenih dveh državah/regijah v tem mesecu v primerjavi z istim mesecem lani?

  • Kakšna je razčlenitev donosnosti za vsako starostno skupino kupcev (tako po odstotkih marže kot po skupnem znesku) po kategorijah izdelkov?

  • Iskanje najboljših in najslabših prodajalcev, distributerjev, ponudnikov, klientov, partnerjev ali strank.

Na vrh strani

Kaj je OLAP (analitična obdelava podatkov s povezavo)?

Zbirke podatkov OLAP omogočajo poizvedbe po poslovnih poročilih. OLAP je tehnologija zbirk podatkov, ki je bila prilagojena za poizvedovanje in poročanje, ne pa za obdelavo transakcij. Izvorni podatki za OLAP so zbirke podatkov OLTP (transakcijska obdelava podatkov s povezavo), ki so običajno shranjene v skladiščih podatkov. Podatki OLAP so izpeljani iz teh podatkov iz preteklosti, in združeni v strukture, ki omogočajo zapletene analize. Podatki OLAP so tudi urejeni hierarhično in shranjeni v kocke, ne pa v tabele. Gre za izpopolnjeno tehnologijo, ki uporablja večdimenzijske strukture in tako omogoča hiter dostop do podatkov za analizo. Ta način organiziranja omogoča poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona enostaven prikaz povzetkov na visoki ravni, kot je celotna prodaja po vsej državi ali regiji in enostaven prikaz področij, kje je trenutna prodaja velika in kje majhna.

Zbirke podatkov OLAP so zasnovane tako, da pospešijo pridobivanje podatkov. Ker povzete vrednosti, namesto programa Microsoft Office Excel, izračuna strežnik OLAP, je Excelu, kadar ustvarite ali spremenite poročilo, potrebno poslati manj podatkov. Tak pristop vam omogoča, da delate z veliko večjimi količinami izvornih podatkov, kot bi lahko, če bi bili podatki organizirani v tradicionalni zbirki podatkov, kjer mora Excel pridobiti vsak posamezni zapis in nato izračunati povzete vrednosti.

Zbirke podatkov OLAP vsebujejo dve osnovni vrsti podatkov: mere, ki so numerični podatki, količine in povprečne vrednosti, ki jih uporabljate za sprejemanje utemeljenih poslovnih odločitev, in dimenzije, ki so kategorije, ki jih uporabite za organiziranje teh mer. Zbirke podatkov OLAP vam pomagajo organizirati podatke po več ravneh podrobnosti in uporabljajo iste kategorije, ki so vam znane, za analiziranje podatkov.

V spodnjih razdelkih so opisani vsaka komponenta več podrobnosti:

Kocka     Struktura podatkov, ki združuje mere v ravneh in hierarhijah vsake od dimenzij, ki jo hočete analizirati. Kocke združujejo več dimenzij, na primer čas, geografijo in linije izdelkov, s povzetimi podatki, na primer prodaja ali podatki o zalogi. Kocke niso »kocke« v strogo matematičnem smislu, saj nimajo nujno enakih stranic. Kljub temu pa so ustrezna metafora za zapleten koncept.

Mera    Niz vrednosti v kocki, ki temeljijo na stolpcu v tabeli dejstev kocke in so običajno številske vrednosti. Mere so osrednje vrednosti v kocki, ki so predobdelane, zbrane in analizirane. Med najbolj običajnimi primeri so prodaja, dobički, prihodki in stroški.

Član     Element v hierarhiji, ki predstavlja enega ali več ponovitve podatkov. Član je lahko enoličen ali Neenoličen. Na primer 2007 in 2008 predstavlja enolično članov v letu raven časovne dimenzije, ker januar predstavlja neenolične člane na ravni mesecev, ker je lahko več kot en januar v časovne dimenzije če so podatki za več kot eno leto.

Izračunani član     Član dimenzije, katerega vrednost se izračuna ob času zagona z izrazom. Vrednosti izračunanih članov so lahko izvedene iz vrednosti drugih članov. Izračunani član Prihodek se lahko določi na primer z odštevanjem vrednosti člana Stroški od vrednosti člana Prodaja.

Dimenzija    Nabor nekaj organiziranih hierarhij ravni v kocki, ki jih uporabnik razume in uporablja kot osnovo za analizo podatkov. Geografska dimenzija na primer lahko vsebuje ravni za Državo/Regijo, Državo/Provinco, in Mesto. Dimenzija časa pa lahko vključuje hierarhijo z ravnmi za leto, četrtletje, mesec in dan. V poročilu vrtilne tabele ali poročilu vrtilnega grafikona postane vsaka hierarhija nabor polj, ki jih lahko razširite ali skrčite, in tako prikažete nižje ali višje ravni.

Hierarhija    Logična struktura drevesa, ki organizira člane dimenzije, tako da ima vsak član enega nadrejenega člana in nič ali več podrejenih članov. Podrejeni član je naslednji član v naslednji podrejeni ravni hierarhije, ki je neposredno soroden trenutnemu članu. V hierarhiji Čas, ki vsebuje ravni Četrtletje, Mesec in Dan, je na primer januar podrejeni član Čet1. Nadrejeni član je član v naslednji višji ravni hierarhije, ki je neposredno soroden trenutnemu članu. Nadrejena vrednost je običajno uskladitev vrednosti vseh njegovih podrejenih članov. V hierarhiji Čas, ki vsebuje ravni Četrtletje, Mesec in Dan, je na primer Čet1 nadrejeni član januarja.

Raven    Znotraj hierarhije so podatki lahko organizirani v nižje in višje ravni podrobnosti, na primer ravni Leto, Četrtletje, Mesec in Dan v hierarhiji Čas.

Na vrh strani

Funkcije OLAP v programu Excel

Pridobivanje OLAP podatkov     Lahko se povežete z viri podatkov OLAP, tako kot v drugih zunanjih virov podatkov. Lahko delate z zbirkami podatkov, ki so bili ustvarjeni z Microsoft SQL Server OLAP Services različice 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services različice 2000 in Microsoft SQL Server Analysis Services različice 2005, izdelki za strežnik Microsoft OLAP. Excel, poleg tega lahko sodelujete z izdelki OLAP tretjih oseb, ki so združljivi z OLE DB za OLAP.

Podatki OLAP lahko prikažete le kot poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona ali v funkcijo delovnega lista, ki se pretvori v poročilu vrtilne tabele, vendar ne za zunanji obseg podatkov. Poročila vrtilne tabele OLAP in poročila vrtilnega grafikona lahko shranite v predloge poročil in datoteke Office povezavo podatkov (ODC) (.odc) vzpostavitve povezave zbirke podatkov OLAP OLAP poizvedb lahko ustvarite. Ko odprete datoteko ODC, Excel prikaže prazno poročilo vrtilne tabele, ki je pripravljena za postavitev.

Ustvarjanje datotek kocke za uporabo brez povezave     Ustvarite lahko datoteko kocke brez povezave (.cub) z podmnožico podatkov iz strežniške zbirke podatkov OLAP. Datoteke kock brez povezave lahko uporabite za delo s podatki OLAP, ko niste povezani z omrežjem. Kocka vam omogoča, da delate z večjimi količinami podatkov v poročilu vrtilne tabele ali poročilu vrtilnega grafikona, kot bi lahko drugače, hkrati pa tudi pospeši pridobivanje podatkov. Datoteke kocke lahko ustvarite samo, če uporabljate ponudnik OLAP, na primer storitev Microsoft SQL Analysis Services Server različice 2005, ki podpira to funkcijo.

Dejanja strežnika     Dejanje strežnika je izbirno, vendar uporabne funkcije, ki skrbnik kocke OLAP lahko določite v strežniku, ki uporablja člana kocke ali ukrep kot parameter v poizvedbo za pridobivanje podrobnosti v kocki, ali želite odpreti drug program, na primer v brskalniku. Excel podpira URL, poročila, vrstic, vrtanje in razširitev za dejanja strežnika s podrobnostmi, vendar ne podpira lastniško, izjava in nabor podatkov.

KPI-ji     KPI-ja je posebno izračunane mere, ki je določena v strežniku, ki vam omogoča, da sledenje »ključni indikatorji učinkovitosti delovanja« vključno s statusom (ali trenutno vrednost ustreza določenim number?) in trend (tisto, kar je vrednost nad time?). Ko so ti prikazani, strežnika lahko pošljete povezane ikone, ki so podobni novo Excelovo ikono, ki označujejo, nad ali pod stanje ravni (na primer ustavi poenostavljeno ikona) ali ali vrednost, ki je tok navzgor ali navzdol (na primer smerno puščico ikona).

Oblikovanje strežnikov     Kocke skrbniki lahko ustvarite mere in izračunani člani z barvo, oblikovanje, pisave, oblikovanje in pravil pogojnega oblikovanja, ki lahko označeni kot standardna poslovna pravila. Na primer strežnik oblika za dobiček morda obliko številke, valute, barvo celice, zelena, če je vrednost večja ali enaka 30.000 in rdeča, če je vrednost manj kot 30.000 in slog pisave, krepko, če je vrednost manj kot 30.000 in redno, če je večji kot ali enaka 30.000. Če želite več informacij, glejte načrtovanje postavitve in oblike poročila vrtilne tabele.

Prikazni jezik sistema Office    Skrbnik kocke lahko določi prevode za podatke in napake na strežniku za uporabnike, ki želijo videti informacije vrtilne tabele v drugem jeziku. Ta funkcija se določi kot lastnost povezave datoteke, področne nastavitve uporabnikovega računalnika pa morajo ustrezati prikazanemu jeziku.

Na vrh strani

Programske komponente, ki jih potrebujete za dostop do virov podatkov OLAP

Ponudnik OLAP     Če želite nastaviti OLAP vir podatkov za Excel, potrebujete enega od teh ponudnikov OLAP:

  • Ponudnik za OLAP Microsoft     Excel vključuje gonilnik vira podatkov in odjemno programsko opremo, ki jo potrebujete za dostop do zbirk podatkov, ki so bile ustvarjene s storitvijo Microsoft SQL Server OLAP Services različice 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services različice 2000 (8.0) in storitvijo Microsoft SQL Server Analysis Services različice 2005 (9.0).

  • Neodvisni ponudniki za OLAP       Za druge izdelke OLAP morate namestiti dodatne gonilnike in odjemalske programe. Če želite uporabljati Excelove funkcije za delo s podatki OLAP, mora izdelek neodvisnega proizvajalca ustrezati standardu OLE-DB za OLAP in biti združljiv z Microsoft Officeom. Če želite več informacij o nameščanju in uporabi neodvisnega ponudnika za OLAP, se posvetujte s sistemskim skrbnikom ali proizvajalcem tega izdelka.

Strežniške zbirke podatkov in kockovne datoteke       Excelov odjemalski program OLAP podpira povezave za dve vrsti zbirk podatkov OLAP. Če je zbirka podatkov v strežniku OLAP na voljo v vašem omrežju, lahko podatke pridobite neposredno iz nje. Če delate z kockovna datoteka brez povezave, ki vsebuje podatke OLAP ali datoteko definicija za kocko, se lahko s to datoteko povežete in iz nje pridobite izvorne podatke.

Vir podatkov     Vir podatkov omogoča dostop do vseh podatkov v zbirki podatkov OLAP ali kockovni datoteki brez povezave. Potem ko ste ustvarili vir podatkov OLAP, lahko ustvarite poročilo in vrnete podatke OLAP Excelu v obliki poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona ali pa v funkciji delovnega lista, pretvorjene iz poročila vrtilne tabele.

Microsoft Queryja     Uporabite poizvedbo za pridobivanje podatkov iz zunanje zbirke podatkov, na primer Microsoft SQL ali Microsoft Access. Ni treba uporabite poizvedbo za pridobivanje podatkov iz vrtilne tabele OLAP, ki je povezana s kockovno datoteko. Če želite več informacij, glejte Uporaba Microsoft Query za pridobivanje zunanjih podatkov.

Na vrh strani

Razlike v funkcijah med viri podatkov vrste OLAP in viri podatkov , ki niso vrste OLAP

Če delate s poročili vrtilne tabele in poročili vrtilnega grafikona iz izvorni podatki OLAP in iz drugih vrst izvornih podatkov, boste opazili nekaj razlik v funkcijah.

Pridobivanje podatkov     Strežnika OLAP vrne nove podatke v Excel vsakič, ko spremenite postavitev poročila. Z drugimi vrstami zunanji vir podatkov poizvedujete po vseh izvornih podatkih hkrati, ali lahko nastavite možnosti poizvedbe samo, ko prikazujete elemente polja filtra različnih poročil. Prav tako lahko več druge možnosti za osveževanje poročila.

V poročilih, ki temeljijo na izvornih podatkih OLAP, nastavitve polja filtra poročila niso na voljo, poizvedba v ozadju ni na voljo in možnost za optimiranje pomnilnika ni na voljo.

Opomba: Nastavitev za optimiranje pomnilnika prav tako ni na voljo za vire podatkov OLEDB in za poročila vrtilne tabele, ki temelji na obseg celic.

Vrste polj    Izvorni podatki OLAP, dimenzija polja lahko uporabite le kot vrstico (niz), stolpec (kategorija) ali polja strani. Mera polja lahko uporabite samo kot vrednost polja. Za druge vrste izvornih podatkov, lahko uporabite vsa polja v katerem koli delu poročila.

Dostop do podrobnih podatkov       Za izvorne podatke OLAP strežnik določi, katere ravni podrobnosti so na voljo in izračuna povzete vrednosti, tako da podrobni zapisi, ki sestavljajo povzete vrednosti, morda niso na voljo. Strežnik lahko zagotovi lastnosti polja, ki jih lahko prikažete. Druge vrste vira podatkov nimajo polj z lastnostmi, vendar lahko prikažete podrejene podrobnosti za vrednosti v poljih s podatki in prikažete elemente brez podatkov.

Polja filtra poročila OLAP morda nimajo elementa Vse, ukaz Pokaži strani filtra poročila pa ni na voljo.

Začetni vrstni red razvrščanja       Pri izvornih podatkih OLAP se podatki najprej prikažejo v vrstnem redu, po katerem strežnik OLAP pošilja elemente. Elemente potem lahko razvrstite ali jih ročno preuredite. Pri drugih vrstah izvornih podatkov se elementi v novem poročilu najprej prikažejo razvrščeni po imenih.

Izračuni     Strežnikov OLAP zagotavljajo povzete vrednosti neposredno za poročilo, tako da ne morete spremeniti funkcije povzemanja za vrednost polja. Za druge vrste izvornih podatkov, lahko spremenite funkcijo povzemanja za polje vrednosti in uporabite več funkcij povzemanja za isto polje vrednost. Ne morete ustvariti izračunanih polj ali izračunani elementi v poročilih z izvornimi podatki OLAP.

Delne vsote       V poročilih z izvornimi podatki OLAP ni mogoče spremeniti funkcije povzemanja za delne vsote. Z drugimi vrstami izvornih podatkov lahko spremenite delno vsoto povzetih funkcij in prikažete ali skrijete delne vsote v vseh poljih vrstice ali stolpca.

Za izvorne podatke OLAP lahko skrite elemente vključite ali izključite, ko računate delne vsote in skupne vsote. Za druge vrste izvornih podatkov lahko vključite skrite elemente polj filtra poročila v delnih vsotah, vendar pa so skriti elementi v drugih poljih privzeto izključeni.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×