Predstavljanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za PowerPoint v sistemu Windows. Nekateri slabovidni in gibalno ovirani uporabniki lažje uporabljajo bližnjice na tipkovnici kot pa zaslon, občutljiv na dotik. Te so torej pomembna alternativa za miško. V tem članku so v skupine združene bližnjice na tipkovnici za PowerPoint v sistemu Windows.

Imamo ločen seznam bližnjic, ki jih lahko uporabite med ustvarjanjem predstavitve.

Opombe: 

  • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški tipkovnici.

  • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Če želite narediti to

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Začeti predstavitev od trenutnega diapozitiva.

Shift+F5

Prikazati pogled predstavitelja.

Alt+F5

ali

Alt+S, B

V tej temi

Nadzor diaprojekcije med predstavitvijo

Nadzor videoposnetka in druge predstavnosti med predstavitvijo

Premikanje v pogledu predstavitelja med predstavitvijo

Nadzor diaprojekcije med predstavitvijo

Med podajanjem predstavitve v načinu diaprojekcije (celozaslonskem načinu) lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici. Če želite odpreti način Diaprojekcija, pritisnite tipke Alt S, B.

Dejanje

Tipke

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N

Enter

Page Down

Puščica desno

Puščica dol

Preslednica

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P

Page Up

Puščica levo

Puščica gor

Backspace

Premik na številko diapozitiva.

številka+Enter

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali pika

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali vejica

Zaustavitev ali ponovni zagon samodejne predstavitve

S

Konec predstavitve.

ESC

Izbris pripomb na zaslonu

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit

H

Nastavitev novih časov med vajo.

V

Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov

S

Zagon laserskega kazalnika

Pritisnite in levo tipko miške in jo pridržite več sekund

Sprememba kazalca v pero

Ctrl+P

Sprememba kazalca v puščico

Ctrl+A

Sprememba kazalca v brisalko

Ctrl+E

Pokaži ali skrij oznako s črnilom

Ctrl+M

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

Ctrl+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah

Ctrl+U

Prikaz pogovornega okna Vsi diapozitivi

Ctrl+S

Ogled opravilne vrstice računalnika

Ctrl+T

Prikaz priročnega menija

Shift+F10

Pomik na naslednjo hiperpovezavo (ali drugo dostopno točko) v trenutnem diapozitivu. (»Dostopne točke« vključujejo: hiperpovezave, sprožilce animacij, zvočne predmete in videopredmete.)

Tab

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na trenutnem diapozitivu

Shift+Tab

»Klik z miško« izbrane hiperpovezave (obisk izbrane hiperpovezave)

Enter, ko je izbrana hiperpovezava

Nadzor videoposnetka in druge predstavnosti med predstavitvijo

Te bližnjice na tipkovnici delujejo z videodatotekami, ki so bile uvožene iz vašega računalnika ali druge naprave. Bližnjice ne delujejo s spletnimi videodatotekami.

Če si želite med predstavitvijo ogledati seznam bližnjic za predstavnost, pritisnite tipko F1. Nato v pogovornem oknu Pomoč za diaprojekcijo odprite zavihek Predstavnost. Pritisnite puščično tipko na tipkovnici, da se pomaknete z enega zavihka v pogovornem oknu na naslednjega.

Če želite narediti to

Tipke

Ustavitev predvajanja predstavnosti

Alt+Q

Predvajanje ali začasna ustavitev predvajanja predstavnosti

Ctrl+preslednica

Preklop med predvajanjem in začasno ustavitvijo

Alt+P

Premik na naslednji zaznamek

Alt+End

Premik na prejšnji zaznamek

Alt+Home

Povečanje glasnosti zvoka

Alt+puščična tipka gor

Zmanjšanje glasnosti zvoka

Alt+puščična tipka dol

Izklop zvoka

Alt+U

Iskanje naprej za tri sekunde.

Alt+Shift+Page Down

Iskanje nazaj za tri sekunde.

Alt+Shift+Page Up

Iskanje naprej za 0,25 sekunde, nato začasna ustavitev

Alt+Shift+puščica desno

Iskanje nazaj za 0,25 sekunde, nato začasna ustavitev

Alt+Shift+puščica levo

Prikaži/skrit menija za zvok in podnapise (za videoposnetke z več zvočnimi posnetki in/ali podnapisi v podprtih oblikah zapisa.)

Alt+J

Premikanje v pogledu predstavitelja med predstavitvijo

Med podajanjem predstavitve s pogledom predstavitelja lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici. Pogled predstavitelja omogoča ogled predstavitve z opombami govornika v enem računalniku (npr. prenosniku), medtem ko si občinstvo ogleduje predstavitev brez opomb na drugem monitorju.

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje iz enega območja pogleda predstavitelja (glava, orodja pod diapozitivom in okno z opombami) v drugega

F6

Premikanje iz enega orodja v drugega znotraj enega območja pogleda predstavitelja

Tab

Pomikanje navzdol za eno vrstico v podoknu z opombami

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomikanje navzgor za eno vrstico v podoknu z opombami

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomikanje navzdol za en zaslon v podoknu z opombami

CTRL+PAGE DOWN

Pomikanje navzgor za en zaslon v podoknu z opombami

CTRL+PAGE UP

Če želite natisniti predstavitev, pritisnite Ctrl+P.

V tej temi

Med izvajanjem predstavitve v celozaslonskem načinu lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Bližnjice za diaprojekcijo

Če želite

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N

Enter

Page Down

Puščica desno

Puščica dol

Preslednica

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P

Page Up

Puščica levo

Puščica gor

Backspace

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit

H

Nastavitev novih časov med vajo.

T

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba klika miške za napredovanje med vajo.

M

Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov

S

Vrnitev na prvi diapozitiv.

Pritisnite in pridržite desno in levo tipko miške 2 sekundi

Prikaz ali skrivanje kazalca v obliki puščice

A ali =

Sprememba kazalca v pero.

CTRL+P

Sprememba kazalca v puščico.

CTRL+A

Sprememba kazalca v brisalko

CTRL+E

Pokaži ali skrij oznako s črnilom

CTRL+M

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Ogled pogovornega okna »Vsi diapozitivi«

CTRL+S

Ogled opravilne vrstice računalnika

CTRL+T

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Bližnjice za predstavnost med predstavitvijo

Če želite

Pritisnite

Ustavi predvajanje medija

ALT+Q

Preklapljanje med predvajanjem in premorom

ALT+P

Premik na naslednji zaznamek

ALT+END

Premik na prejšnji zaznamek

ALT+HOME

Povečanje jakosti zvoka

ALT+Puščica gor

Zmanjšanje jakosti zvoka

ALT+Puščica dol

Iskanje naprej

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Iskanje nazaj

ALT+SHIFT+PAGE UP

Izklop zvoka

ALT+U

Če želite natisniti predstavitev, pritisnite Ctrl+P.

Namig:    če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Med izvajanjem predstavitve v celozaslonskem načinu lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Če želite narediti to

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N

Enter

Page Down

Puščica desno

Puščica dol

Preslednica

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P

Page Up

Puščica levo

Puščica gor

Backspace

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit

H

Nastavitev novih časov med vajo.

T

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba klika miške za napredovanje med vajo.

M

Vrnitev na prvi diapozitiv.

1+ENTER

Vnovični prikaz skritega kazalca in/ali spreminjanje kazalca v pero.

CTRL+P

Vnovični prikaz skritega kazalca in/ali spreminjanje kazalca v puščico.

CTRL+A

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Če želite natisniti predstavitev, pritisnite Ctrl+P.

Namig:    če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Glejte tudi

Krmarjenje po PowerPointu s funkcijami dostopnosti

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×