Predstavitev vrst vsebine in objavljanja vrste vsebine

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vrste vsebine omogočajo dosledno razvrstitev, upravljanje in urejanje vsebine na vseh mestih. Če določite vrsto vsebine za posebne vrste dokumentov ali informacijskih izdelkov, zagotovite dosledno upravljanje posamezne skupine vsebine. V tem članku so opisani osnovni pojmi, povezani z vrstami vsebine, in kako je mogoče z objavljanjem vrste vsebine omogočiti skupno rabo vrst vsebine v več zbirkah mest.

V tem članku

Kaj je vrsta vsebine

Delovanje dedovanja vrste vsebine

Kako deluje dedovanje pri vrstah vsebine mesta

Kako deluje dedovanje za vrste vsebin seznama

Objavljanje vrste vsebine

Povezana opravila

Kaj je vrsta vsebine

Običajna organizacija pri svojem poslovanju ustvari številne različne vrste vsebine, na primer pravne pogodbe, tržne ponudbe, tehnične podatke o načrtu izdelka, dokumente o proizvodnem procesu, itd. Čeprav imajo te različne vrste dokumentov majhen nabor skupnih lastnosti, ima vsak vrsta vsebine enolične atribute, vsako od njih pa je mogoče ustvariti, uporabiti, ohraniti in jo dati v skupno rabo na različne načine. Organizacija lahko vzdržuje različne vrste metapodatkov o teh različnih vrstah vsebine ali pa za njih uporabi različne vrste pravilnikov o hranjenju ali zaupnosti.

Organizacije lahko določijo vsakega od teh različnih kompletov dokumentov kot vrsto vsebine. Vrsta vsebine je skupina nastavitev, ki jih je mogoče znova uporabiti in ki opisujejo atribute in načine delovanja v skupni rabi za določeno vrsto vsebine. Vrste vsebine je mogoče določiti za poljubno vrsto elementa, vključno z dokumenti, elementi seznama, predstavnostnimi datotekami in mapami.

Za posamezno vrsto vsebine lahko določite te atribute:

  • stolpci (metapodatki), ki jih želite dodeliti elementom te vrste;

  • obrazci po meri: novi, za urejanje in prikaz, ki se uporabljajo z vrsto vsebine;

  • poteki dela, ki so na voljo za elemente te vrste vsebine;

  • Rešitve ali funkcije po meri, ki so povezane z elementi te vrste vsebine.

  • Pravilniki za upravljanje informacij, ki so povezani z elementi te vrste vsebine.

  • podokno s podatki o dokumentu, ki je prikazan v združljivih programih sistema Microsoft Office za elemente te vrste vsebine;

  • predloga dokumenta za nove elementi te vrste (le vrste vsebine dokumenta) n

  • pretvorbe dokumentov, ki so na voljo za elemente te vrste vsebine (le vrste vsebine dokumenta).

Vrste vsebine organizacijam omogočajo dosledno upravljanje in razvrščanje vsebine na različnih mestih, seznamih in v knjižnicah, za posamezen seznam ali knjižnico pa omogočajo več vrst elementov ali dokumentov.

Če je knjižnica nastavljena tako, da podpira več vrst vsebine, se v meniju Nov dokument prikaže seznam vrst vsebine, ki so na voljo, tako da uporabniki lahko izberejo vrsto, ki ustreza vrsti dokumenta, ki ga želijo ustvariti.

Vrste vsebine so prikazane v meniju »Nov dokument« za seznam ali knjižnico

Na vrh strani

Delovanje dedovanja vrste vsebine

Vrste vsebine so razvrščene v hierarhijo, ki eni vrsti vsebine omogoča, da podeduje lastnosti druge vrste vsebine. To kategorijam dokumentov omogoča skupno rabo atributov v celotni organizaciji, skupinam pa prilagajanje atributov za določena mesta ali sezname.

Na voljo sta dve osnovni vrsti vsebine: vrste vsebine mesta in vrste vsebine seznama.

Vrste vsebine mesta    Vrste vsebine, ki so določene na ravni mesta se imenujejo vrste vsebine mesta, in jih je mogoče upravljati v galeriji vrste vsebine mest za mesto. Vrste vsebine mesta, ki so na voljo za uporabo na podmestih mesta, za katerega so bili določeni. Na primer, če vrsto vsebine mesta, ki je določena v galerijo vrste vsebine mest za mesto najvišje ravni v zbirki mest, je na voljo za uporabo na seznamih in v knjižnicah na vseh mestih v tej zbirki mest. Če objavljanje vrste vsebine, ki je bil konfiguriran in te zbirke mest v zvezdišču za objavljanje vrste vsebine, te vrste vsebine mesta lahko objavite naročijo zbirk mest in spletnih programov. Vrste vsebine mesta lahko doda posamezne sezname ali knjižnice in po meri za uporabo v te sezname ali knjižnice.

Vrste vsebine seznama    Ko dodate vrsto vsebine seznama ali knjižnice, to se imenuje vrsto vsebine seznama. Vrste vsebine seznama so otroke vrste vsebine mesta, ki so ustvarjeni.

Na vrh strani

Delovanje dedovanja pri vrstah vsebine mesta

Ko za mesto v galeriji vrst vsebine mesta določite novo vrsto vsebine mesta po meri, morate za izhodišče v galeriji vrst vsebine mesta izbrati obstoječo nadrejeno vrsto vsebine mesta. Dostopite lahko do veliko privzetih vrst vsebine mesta, s katerimi lahko ustvarite lastne vrste vsebine mesta po meri. Nova vrsta vsebine mesta, ki jo ustvarite, podeduje vse atribute nadrejene vrste vsebine, na primer predlogo dokumenta, nastavitev samo za branje ali stolpce. Ko ustvarite novo vrsto vsebine mesta, lahko spremenite katerega koli od teh atributov.

Pri vsakem spreminjanju vrste vsebine mesta lahko določite, ali želite posodobiti tudi podrejeno mesto ali vrste vsebine seznama, ki podedujejo atribute vrste vsebine mesta, ki ga posodabljate. Posodobite lahko le tiste atribute, ki so v skupni rabi med podrejenim mestom in vrstami vsebine seznama ter nadrejeno vrsto vsebine. Če je bila podrejena vrsta vsebine mesta spremenjena z dodatnimi atributi, ki jih nadrejena vrsta vsebine mesta nima, na primer dodatni stolpci, prilagoditve pri posodabljanju podrejene vrste niso prepisane. Spremembe, ki jih naredite v vrsti vsebine mesta, ne vplivajo na nadrejeno vrsto vsebine mesta, iz katere je bila ustvarjena vrsta vsebine mesta.

Na spodnji sliki je prikazano delovanje dedovanja vrste vsebine mesta. V galeriji vrst vsebine mesta za to mesto najvišje ravni so tri vrste vsebine mesta: dokument, tehnični podatki o načrtu in zapisek. Vrsti vsebine »Tehnični podatki o načrtu« in »Zapisek« sta podrejeni vrsti vsebine »Dokument«, v obeh pa je uporabljen stolpec »Avtor«, ker ga podedujeta iz vrste vsebine »Dokument«. Na podmestu v tej zbirki mest je bila z vrsto vsebine »Tehnični podatki o načrtu« ustvarjena nova podrejena vrsta vsebine mesta, imenovana »Tehnični podatki o izdelku X«, ki vsebuje dodaten stolpec. Primerki nove vrste vsebine mesta »Tehnični podatki o izdelku X« in vrste vsebine mesta »Zapisek« so bili dodani v knjižnico, kjer delujejo kot vrste vsebine seznama. V knjižnici so prikazani stolpci, ki ustrezajo obema vrstama vsebine, vključno s stolpcem »Avtor«, ki ju uporabljata obe vrsti vsebine.

Diagram dedovanja vrste vsebine

1. vrste vsebine mesta s stolpci, ki ga predstavlja ležeče zapisano besedilo.

2. vrsto vsebine seznama

3. v knjižnico, ki obeh vrst vsebine je bil dodan prikaže stolpce, ki so relevantna za oba in elemente za vsako vrsto vsebine so metapodatke v določenih stolpcev, ki so relevantna za njih.

Na vrh strani

Delovanje dedovanja pri vrstah vsebine seznama

Če ste seznam ali knjižnico nastavili tako, da omogoča več vrst vsebine, lahko na seznam ali v knjižnico dodate vrste vsebine iz skupine vrst vsebine mesta, ki so na voljo za mesto.

Ko seznamu ali knjižnici dodate vrsto vsebine, zanju omogočite elemente te vrste. Ukaz Nov element ali Nov dokument na seznamu ali v knjižnici uporabnikom omogoča ustvarjanje novih elementov te vrste. Ena glavnih prednosti vrst vsebine za sezname in knjižnice je, da za posamezen seznam ali knjižnico omogočajo več vrst vsebine ali dokumentov z različnimi metapodatki, pravilnikom ali načinom delovanja.

Ko dodate vrsto vsebine mesta na seznam ali v knjižnico, da bo na voljo za uporabo na tem mestu, se ta imenuje vrsta vsebine seznama in je podrejena vrsti vsebine mesta, iz katerega je bila ustvarjena. Ta vrsta vsebine seznama podeduje atribute nadrejene vrste vsebine mesta, na primer predlogo dokumenta, nastavitev samo za branje, poteke dela in stolpce.

Vrsto vsebine seznama lahko prilagodite za določen seznam ali knjižnico, v katero ste jo dodali. Te prilagoditve ne vplivajo na nadrejeno vrsto vsebine mesta. Če posodobite nadrejeno vrsto vsebine mesta za vrsto vsebine seznama, vrsta vsebine seznama podeduje te spremembe (če želi oseba, ki vzdržuje vrste vsebine mesta, uporabiti posodobitve za vse podrejene vrste vsebine). Če ste prilagodili enega od atributov, ki je v skupni rabi med vrsto vsebine seznama in njeno nadrejeno vrsto vsebine, bodo prilagoditve prepisane, če posodobitve nadrejene vrste vsebine seznama uporabite za vse vrste vsebine, ki lahko dedujejo. Če prilagodite vrsto vsebine seznama, tako da dodate atribute, ki niso uporabljeni v nadrejeni vrsti vsebine (na primer dodatne stolpce), prilagoditve niso prepisane, če posodobitve nadrejene vrste vsebine uporabite za vse vrste vsebine, ki lahko dedujejo.

Na vrh strani

Objavljanje vrste vsebine

Organizacijam omogoča skupno rabo vrst vsebine mesta v različnih zbirkah mest v uvedbi SharePointa, in sicer s storitvenim programom za upravljane metapodatke, s kateri je mogoče nastaviti objavljanje vrste vsebine. Če organizacije objavijo vrsto vsebine, lahko dosledno upravljajo vsebino in metapodatke na vseh svojih mestih, ker je vrste vsebine mogoče ustvarjati in posodabljati na osrednjem mestu, posodobitve pa objaviti v več naročniških zbirkah mest in spletnih programih.

Če želite nastaviti objavljanje vrste vsebine, mora skrbnik gruče ustvariti storitveni program za upravljane metapodatke in ga konfigurirati tako, da izbere določeno zbirko mest kot zvezdišče za objavljanje vrste vsebine. Ko je storitveni program za upravljane metapodatke ustvarjen in konfiguriran, ga skrbnik gruče objavi. Skrbnik gruče lahko s tem objavljenim spletnim naslovom vzpostavi povezavo med drugimi spletnimi programi in tem storitvenim programom za upravljane metapodatke ter se naroči na vrste vsebine.

Organizacija lahko nastavi več storitvenih programov za upravljane metapodatke, da omogoči skupno rabo vrst vsebine z več zbirk mest. V posamezne spletne programe je mogoče dodati več storitvenih programov za upravljane metapodatke in jih naročiti na vrste vsebine z več osrednjih mest.

Storitev za upravljane podatke mora konfigurirati skrbnik.

Če je skrbnik konfiguriral objavljanje vrste vsebine za storitveni program za upravljane metapodatke, lahko objavite vrste vsebine iz galerije vrst vsebine mesta, ki je v osrednji zbirki mest, v drugih zbirkah mest, na katere se je mogoče naročiti. Vrsta vsebine po objavi postane samo za branje na naročniških mestih (čeprav uporabniki lahko spremenijo stanje samo za branje in posodobijo vrsto vsebine). Lastniki mest lahko na naročniških mestih uporabljajo vrsto vsebine v taki obliki, kot je, tako da jo dodajo na sezname ali v knjižnice, lahko pa jo razširijo, tako da ustvarijo nove vrste vsebine mesta ali seznama, ki temeljijo na tej vrsti vsebine.

Če posodobite objavljeno vrsto vsebine mesta v galeriji vrst vsebine mesta na osrednjem mestu, je posodobitve mogoče znova objaviti na naročniških mestih. Objavljanje vrste vsebine upravlja posel razporejevalnika, ki ga lahko konfigurira vaš skrbnik. Med objavo posodobljene vrste vsebine in prejemom posodobitev na naročniških mestih lahko pride do zamika, kar je odvisno od nastavitve pogostosti zagona posla razporejevalnika.

Lokalne različice objavljenih vrst vsebine so na naročniških mestih samo za branje (čeprav uporabniki lahko spremenijo stanje samo za branje in posodobijo vrsto vsebine). Tako lahko organizacije uporabljajo objavljanje vrst vsebine za zagotavljanje podpore doslednemu upravljanju vsebine na več mestih. Če izbrišete objavljeno vrsto vsebine iz galerije vrst vsebine mesta za osrednje mesto, na naročniških mestih ne bo izbrisana nobena njena objavljena različica. Vrsta vsebine ni več samo za branje, zato je je mogoče urejati.

Na vrh strani

Povezana opravila

Upravljanje objavljanja vrste vsebine

Ustvarjanje ali prilagajanje vrste vsebine mesta

Spreminjanje vrste vsebine za seznam ali knjižnico

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×