Predstavitev podatkov v raztresenem oziroma črtnem grafikonu

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Raztreseni in Črtni grafikoni podobna zelo, še posebej, če raztresenega grafikona, ki je prikazana s povezujoče črte. Vendar način vsako od teh vrst grafikonov nariše podatkov vzdolž vodoravne osi (imenovan tudi os x) in navpični osi (znane tudi kot os y) je zelo drugačen.

Oblikovan raztresen grafikon
Ta oblikovan raztreseni grafikon prikaže številske vrednosti vzdolž vodoravne in navpične osi, te vrednosti pa nato združi v posamezne podatkovne točke, ki so prikazane v neenakomernih intervalih.
Oblikovan črtni grafikon
Ta oblikovan črtni grafikon porazdeli podatke zvrsti (v tem primeru časovni interval) enakomerno vzdolž vodoravne osi, vse podatke številke vrednosti pa enakomerno vzdolž navpične osi.

Opomba: Več informacij o različnih vrstah raztreseni in Črtni grafikoni, glejte vrste razpoložljivih grafikonov v Officeovih programih.

Preden izberete eno od teh vrst grafikonov, morda želite izvedeti več o razlikah in izveste, kdaj je bolje uporabiti raztreseni grafikon namesto črtni grafikon ali obratno.

Glavna razlika med raztreseni in Črtni grafikoni je tako, kot so risanje podatkov na vodoravni osi. Na primer, če uporabljate te podatke na delovnem listu za ustvarjanje raztreseni grafikon in črtni grafikon, si lahko, da so podatki porazdeljeni drugače.

Slika delovnega lista s podatki o dnevnih padavinah

V raztresenem grafikonu so vrednosti dnevnih padavin iz stolpca A prikazane kot vrednosti x na vodoravni (x) osi, določene vrednosti iz stolpca B pa so prikazane kot vrednosti na navpični (y) osi. Raztreseni grafikon se pogosto imenuje tudi grafikon xy in nikoli ne prikazuje kategorije na vodoravni osi.

Slika raztresenega grafikona

Raztreseni grafikon ima vedno dve osi vrednosti – en nabor številskih vrednosti prikaže vzdolž vodoravne osi (vrednosti), drug nabor številskih vrednosti pa prikaže vzdolž navpične osi (vrednosti). Grafikon prikazuje točke v preseku številskih vrednosti x in y, te vrednosti pa združi v posamezne podatkovne točke. Te podatkovne točke so lahko porazdeljene enakomerno ali neenakomerno po vodoravni osi, odvisno od podatkov.

Prva podatkovna točka, ki je prikazana na raztresenem grafikonu, predstavlja tako vrednost y, ki znaša 137 (delci), kot tudi vrednost x, ki znaša 1,9 (dnevne padavine). Ti številki predstavljata vrednosti v celicah A9 in B9 na delovnem listu.

Na črtnem grafikonu pa so enake vrednosti dnevnih padavin in delcev prikazane kot dve ločeni podatkovni točki, ki sta enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi. To je zato, ker ima črtni grafikon na voljo le eno os vrednosti (navpično os). Na vodoravni osi črtnega grafikona so prikazane le enakomerno porazdeljene skupine (kategorije) podatkov. Ker kategorije niso bile navedene v podatkih, so bile te samodejno ustvarjene, na primer 1, 2, 3 itd.

To je dober primer, kdaj ni priporočljivo uporabljati črtnega grafikona.

Slika črtnega grafikona

V črtnem grafikonu so podatki zvrsti enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi (zvrsti), vsi podatki številskih vrednosti pa vzdolž navpične osi (vrednosti).

Trdne y vrednosti 137 (celice B9) in dnevnih padavin x vrednost 1,9 (celico A9) so prikazani kot ločena podatkovnih točk v črtnem grafikonu. Nobena od teh podatkovnih točk je prvi podatkovni točki, prikazani v grafikonu, namesto tega prvi podatkovni točki za vsak niz podatkov se sklicuje na vrednosti v prvi vrstici podatkov na delovnem listu (celica A2 in B2).

Vrste osi in razlike v prilagajanju merila

Ker je vodoravna os raztresenega grafikona vedno os vrednosti, lahko prikazuje številske ali datumske vrednosti (npr. dneve ali ure), ki so predstavljene kot številske vrednosti. Če želite prikazati številske vrednosti vzdolž vodoravne osi z večjo prilagodljivostjo, lahko spremenite možnosti merila na tej osi na enak način, kot spremenite možnosti merila na navpični osi.

Ker vodoravna os črtnega grafikona predstavlja os zvrsti, je ta lahko le os besedila ali os datuma. Na osi besedila je prikazano le besedilo (neštevilske podatke ali številske zvrsti, ki niso vrednosti) v enakomerno porazdeljenih intervalih. Na osi datuma so prikazani datumi v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso navedeni po vrsti ali v enaki osnovni enoti.

V primerjavi z možnostmi merila za os vrednosti, so možnosti merila za os zvrsti omejene. Razpoložljive možnosti merila so odvisne tudi od vrste uporabljene osi.

Raztreseni grafikoni se običajno uporabljajo za prikaz in primerjavo številskih vrednosti, na primer znanstvenih, statističnih in inženirskih podatkov. Ti grafikoni so uporabni za prikaz relacij med številskimi vrednostmi v več podatkovnih serijah, poleg tega pa lahko narišejo dve skupini števil kot eno serijo koordinat xy.

Črtni grafikoni lahko prikažejo neprekinjen niz podatkov skozi čas, določen glede na skupno lestvico, in so zato idealni za prikazovanje trendov v podatkih v enakomernih intervalih ali skozi čas. V črtnem grafikonu so podatki zvrsti enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki vrednosti pa so enakomerno porazdeljeni vzdolž navpične osi. Na splošno velja pravilo, da uporabljajte črtni grafikon, če vaši podatki vključujejo neštevilske vrednosti x – za številske vrednosti x pa je bolje, če uporabite raztreseni grafikon.

Raztreseni grafikon uporabite namesto črtnega grafikona, če želite narediti to:

 • Spremeniti merilo vodoravne osi    Ker vodoravna os raztresenega grafikona predstavlja os vrednosti, je na voljo več možnosti merila.

 • Uporabiti logaritmično merilo na vodoravni osi    Vodoravno os lahko spremenite v logaritmično merilo.

 • Prikazati podatke delovnega lista, ki vključujejo pare ali združene nabore vrednosti    V raztresenem grafikonu lahko prilagodite neodvisna merila osi, da prikažete več informacij o združenih vrednostih.

 • Prikazati vzorce v večjih naborih podatkov    Raztreseni grafikoni so uporabni za prikaz vzorcev v podatkih, na primer s prikazom linearnih ali nelinearnih trendov, gruč ali osamelcev.

 • Primerjati veliko število podatkovnih točk neodvisno od časa    Več je podatkov v raztresenem grafikonu, boljša je primerjava.

Črtni grafikon uporabite namesto raztresenega grafikona, če želite narediti to:

 • Uporabiti oznake z besedilom vzdolž vodoravne osi    Te oznake z besedilom predstavljajo enakomerno porazdeljene vrednosti, kot so meseci, četrtletja ali fiskalna leta.

 • Uporabiti manjše število oznak s številskimi vrednostmi vzdolž vodoravne osi    Če uporabite nekaj enakomerno porazdeljenih oznak s številskimi vrednostmi, ki predstavljajo časovni interval, kot so leta, uporabite črtni grafikon.

 • Uporabiti časovno merilo vzdolž vodoravne osi    Če želite prikazati datume v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti, uporabite črtni grafikon.

Opomba: Ta postopek velja za Office 2013 in novejših različicah. Navodila za office 2010?

Ustvarjanje raztresenega grafikona

Oblikovan raztresen grafikon

Kako smo ustvarili ta raztreseni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili raztreseni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopiranje podatkov na delovnem listu na primer na prazen delovni list ali odprite delovni list s podatki, ki jih želite izrisati v raztresenem grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dnevnih padavin

  Delce

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Izberite podatke, ki jih želite izrisati v raztresenem grafikonu.

 3. Kliknite zavihek Vstavljanje in nato kliknite Vstavi raztreseni (X, Y) ali mehurčni grafikon.

  Raztreseni grafikon

 4. Kliknite raztreseni.

  Namig: Imena posameznih grafikonov si lahko ogledate tako, da nanje postavite miško.

 5. Kliknite območje grafikona grafikona, če želite prikazati na zavihkih načrtovanje in oblika .

 6. Kliknite zavihek načrt in nato kliknite slog grafikona, ki ga želite uporabiti.

  Sloga grafikona

 7. Kliknite naslov grafikona in vnesite želeno besedilo.

 8. Če želite spremeniti velikost pisave naslova grafikona, z desno tipko miške naziv, pisavein nato vnesite želeno velikost, ki ga želite v polju velikost . Kliknite v redu.

 9. Kliknite območje grafikona.

 10. Na zavihku načrt kliknite Dodaj Element grafikona > Naslovi osiin nato naredite to:

  Dodajanje elementa grafikona

  1. Če želite dodati naslov vodoravne osi, kliknite Primarna vodoravna.

  2. Če želite dodati naslov navpične osi, kliknite Primarna navpična.

  3. Kliknite vsak naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko Enter.

  4. Za več naslov oblikovanje možnosti, na zavihku »oblika« v polju Elementi grafikona na seznamu izberite naslov in nato kliknite Izbor oblike. Prikaže se podokno Oblikuj naslov. Kliknite velikost in lastnosti Velikost in lastnosti , in nato izberite Poravnava po višini, smer besedilaali po meri kota.

 11. Kliknite risalna površina grafikona ali pa na zavihku »oblika« v polju Elementi grafikona , izberite Risalno površino s seznama elementov grafikona.

  Polja elementi grafikona

 12. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

 13. Kliknite območje grafikona, grafikona ali pa na zavihku »oblika« v polju Elementi grafikona , izberite Območje grafikona s seznama elementov grafikona.

 14. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

 15. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v vašem delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Kliknite Postavitev strani > teme

  2. V razdelku Officekliknite želeno temo, ki jo želite uporabiti.

Ustvarjanje črtnega grafikona

Oblikovan črtni grafikon

Kako smo ustvarili ta črtni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili črtni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopirajte vzorčne podatke z delovnega lista na prazen delovni list ali pa odprite delovni list, ki vsebuje podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dnevnih padavin

  Delce

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Izberite podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

 3. Kliknite zavihek Vstavljanje in nato kliknite Vstavi vrstice ali ploščinski grafikon.

  Vstavljanje vrstice ali na območje grafikona

 4. Kliknite Črtni grafikon z oznakami.

 5. Kliknite območje grafikona grafikona, če želite prikazati na zavihkih načrtovanje in oblika .

 6. Kliknite zavihek načrt in nato kliknite slog grafikona, ki ga želite uporabiti.

  Sloga grafikona

 7. Kliknite naslov grafikona in vnesite želeno besedilo.

 8. Če želite spremeniti velikost pisave naslova grafikona, z desno tipko miške naziv, pisavein nato vnesite želeno velikost, ki ga želite v polju velikost . Kliknite v redu.

 9. Kliknite območje grafikona.

 10. Na grafikonu kliknite Legenda ali pa dodate s seznama elementov grafikona (na zavihku načrt kliknite Dodaj Element grafikona > legenda, nato pa izberite mesto za legendo).

  Dodajanje elementa grafikona

 11. Na površini nekaj nizov podatkov vzdolž sekundarne navpične osi, kliknite podatkovno serijo ali ga izberite s seznama elementov grafikona (na zavihku oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Elementi grafikona).

  Polja elementi grafikona

 12. Na zavihku oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike. Prikaže se podokno opravil oblikovanje podatkovne serije.

 13. V razdelku Možnosti nizov izberite Sekundarna os, nato pa kliknite Zapri.

 14. Na zavihku načrt v skupini Postavitve grafikona kliknite Dodaj Element grafikonain nato naredite to:

  1. Če želite dodati naslov primarni navpični osi, kliknite Naslov osi >Primarna navpična. in nato v podoknu Oblikuj naslov osi, kliknite velikost in lastnosti Velikost in lastnosti vnesite naslov navpične osi, ki ga želite konfigurirati.

  2. Če želite dodati naslov sekundarne navpične osi, kliknite Naslov osi > Sekundarno navpično, in nato v podoknu Oblikuj naslov osi, kliknite velikost in lastnosti Velikost in lastnosti vnesite naslov navpične osi, ki ga želite konfigurirati.

  3. Kliknite vsak naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko Enter

 15. Kliknite risalna površina grafikona ali ga izberite s seznama elementov grafikona (zavihekoblika , skupina Trenutni izbor , polja Elementi grafikona ).

 16. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

  Skupina »Slogi oblik« na Excelovem traku

 17. Kliknite območje grafikona.

 18. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

 19. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v vašem delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Kliknite Postavitev strani > teme

  2. V razdelku Officekliknite želeno temo, ki jo želite uporabiti.

Ustvarjanje raztresenih ali črtni grafikon v sistemu Office 2010

Oblikovan raztresen grafikon

Kako smo ustvarili ta raztreseni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili raztreseni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopirajte vzorčne podatke z delovnega lista na prazen delovni list ali pa odprite delovni list, ki vsebuje podatke, ki jih želite narisati v raztresenem grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dnevnih padavin

  Delce

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Izberite podatke, ki jih želite narisati v raztresenem grafikonu.

 3. Na zavihku Vstavi v skupini Grafikoni kliknite Raztreseni.

  Slika Excelovega traku

 4. Kliknite Raztreseni grafikon samo z oznakami.

  Namig: Imena posameznih grafikonov si lahko ogledate tako, da nanje postavite miško.

 5. Kliknite območje grafikona grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 6. Na zavihku Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za raztreseni grafikon smo uporabili velikost Slog 26.

 7. Na zavihku postavitev kliknite Naslov grafikona in nato izberite mesto za naslov na spustnem seznamu.

  Izbrali smo Nad grafikonom.

 8. Kliknite naslov grafikona in nato vnesite želeno besedilo.

  Za raztreseni grafikon smo vnesli Ravni delcev in padavin.

 9. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov, nato pa v polje Velikost pisave v priročnem meniju vnesite želeno velikost.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili 14.

 10. Kliknite območje grafikona.

 11. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov vodoravne osi, kliknite Naslov primarne vodoravne osi, nato pa kliknite Naslov pod osjo.

  2. Če želite dodati naslov navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za raztreseni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

   Slika Excelovega traku

  3. Kliknite vsak naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko Enter.

   Za raztreseni grafikon smo za naslov vodoravne osi vnesli Dnevne padavine, za naslov navpične osi pa smo vnesli Raven delcev.

 12. Kliknite risalno površino grafikona ali pa izberite Risalna površina na seznamu elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 13. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 3.

  Skupina »Slogi oblik« na Excelovem traku

 14. Kliknite območje grafikona.

 15. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 1.

 16. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v vašem delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite temo, ki jo želite uporabiti.

   Za črtni grafikon smo uporabili temo Office.

Oblikovan črtni grafikon

Kako smo ustvarili ta črtni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili črtni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopirajte vzorčne podatke z delovnega lista na prazen delovni list ali pa odprite delovni list, ki vsebuje podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Dnevnih padavin

  Delce

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Izberite podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

 3. Na zavihku Vstavi v skupini Grafikoni kliknite Črtni.

  Slika Excelovega traku

 4. Kliknite Črtni grafikon z oznakami.

 5. Kliknite območje grafikona grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 6. Na zavihku Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za črtni grafikon smo uporabili velikost Slog 2.

 7. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslov grafikona, nato pa kliknite Nad grafikonom.

  Slika Excelovega traku

 8. Kliknite naslov grafikona in nato vnesite želeno besedilo.

  Za črtni grafikon smo vnesli Ravni delcev in padavin.

 9. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov, nato pa v polje Velikost v priročnem meniju vnesite želeno velikost.

  Za črtni grafikon smo uporabili velikost 14.

 10. Na grafikonu kliknite legendo ali pa jo izberite s seznama elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 11. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Legenda, nato pa kliknite želeno mesto.

  Za črtni grafikon smo uporabili Pokaži legendo zgoraj.

 12. Če želite narisati eno od podatkovnih serij vzdolž sekundarne navpične osi, kliknite podatkovno serijo za »Padavine« ali pa jo izberite s seznama elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 13. Na zavihku Postavitev v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Skupina »Trenutni izbor« na Excelovem traku

 14. V razdelku Možnosti nizov izberite Sekundarna os, nato pa kliknite Zapri.

 15. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov primarne navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za črtni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

  2. Če želite dodati naslov sekundarne navpične osi, kliknite Naslov sekundarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za črtni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

  3. Kliknite posamezen naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko ENTER.

   Za črtni grafikon smo za naslov primarne navpične osi vnesli Raven delcev, za naslov sekundarne navpične osi pa smo vnesli Dnevne padavine.

 16. Kliknite risalno površino grafikona ali jo izberite na seznamu elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 17. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – temno 1.

  Skupina »Slogi oblik« na Excelovem traku

 18. Kliknite območje grafikona.

 19. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Gumb »Več« , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 3.

 20. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v vašem delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite temo, ki jo želite uporabiti.

   Za črtni grafikon smo uporabili temo Office.

Ustvarjanje raztresenega grafikona

 1. Izberite podatke, ki jih želite prikazati v grafikonu.

 2. Kliknite zavihek Vstavljanje in nato kliknite X, Y raztreseniin v razdelku raztreseni grafikon, izberite grafikon.

 3. Grafikon izbran, kliknite zavihek Načrt grafikon , da naredite nekaj od tega:

  • Kliknite Dodaj Element grafikona za spreminjanje podrobnosti, kot so naslov, oznake in legende.

  • Kliknite gumb Hitra postavitev lahko izbirate med vnaprej določene nabore elementov grafikona.

  • Kliknite eno od predogledi v galeriji slogov, če želite spremeniti postavitev ali slogov.

  • Kliknite Preklopi vrstico/stolpec ali Izberite podatke , če želite spremeniti pogled podatkov.

 4. Grafikon izbran, kliknite zavihek »načrt« po želji spremenite polnilo oblike, oris, ali učinki elementi grafikona.

Ustvarjanje črtnega grafikona

 1. Izberite podatke, ki jih želite prikazati v grafikonu.

 2. Kliknite zavihek Vstavljanje in nato kliknite črtoin izberite možnost na vrstico, ki so na voljo slogi grafikona.

 3. Grafikon izbran, kliknite zavihek Načrt grafikon , da naredite nekaj od tega:

  • Kliknite Dodaj Element grafikona za spreminjanje podrobnosti, kot so naslov, oznake in legende.

  • Kliknite gumb Hitra postavitev lahko izbirate med vnaprej določene nabore elementov grafikona.

  • Kliknite eno od predogledi v galeriji slogov, če želite spremeniti postavitev ali slogov.

  • Kliknite Preklopi vrstico/stolpec ali Izberite podatke , če želite spremeniti pogled podatkov.

 4. Grafikon izbran, kliknite zavihek »načrt« po želji spremenite polnilo oblike, oris, ali učinki elementi grafikona.

Glejte tudi

Shranjevanje grafikona po meri kot predloge

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×