Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu 1-10

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Polja predvideni stroški po osnovnem načrtu (stroški po osnovnem načrtu 1 – predvideni stroški po osnovnem načrtu 10) so shranjene izvirno načrtovane proračun stroškov količine za vir stroška , ki so natančno določeni kot predvideni viri. Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 polje Shrani proračun stroškov za opravila, viri ali dodelitve, shranjeni z po osnovnem načrtu 1. Podobno predvideni stroški po osnovnem načrtu 2 trgovini predvideni stroški po osnovnem načrtu 10 polja načrtovano predvideni stroški za osnovne načrte 2 – po osnovnem načrtu 10.

Predvideni viri dodeljeni le opravilo povzetka projekta. Predvideni stroški lahko vnesli ali pregled ravni dodelitev opravila povzetka projekta osebe ali zbrani na ravni opravila povzetka projekta. «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «kažejo na skupno načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev. časovno razporejeno različice ta polja Pokaži te isti delavskih ur, porazdeljena v časovnem obdobju.

V nadaljevanju so predstavljene kategorije polj »Stroški po osnovnem načrtu 1–10«.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Kako izračunano    Ko dodelite predvideni vir, ki je predvideni vir, opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 združi skupno vsoto v opravila povzetkov projekta.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Takoj, ko shranite osnovni načrt, je skupno predvideni stroški kopirano v ustrezno polje stroški po osnovnem načrtu proračun za opravilo. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    Na listu opravil prikažite opravila povzetkov projekta in dodajte eno od polj s predvidenimi stroški po načrtu 1–10 in in polje s predvidenimi stroški za primerjavo predvidenih stroškov po načrtu s trenutno načrtovanimi predvidenimi stroški. S pregledom razlik vidite spreminjanje predvidenih stroškov v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov. Na listu opravil prikažite opravila povzetkov projekta in dodajte polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in trenutno polje predvidenih stroškov.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati splošno po osnovnem načrtu predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, na list opravil dodajte ustrezno polje dela po osnovnem načrtu 1 – 10 proračun.

Če želite prikazati opravila povzetkov projekta, v meniju Orodja kliknite Možnosti. Na zavihku Pogled izberite potrditveno polje Pokaži opravila povzetkov projekta.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Kako izračunano    Ko dodelite stroškovni vir, ki je predvideni vir, opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 kopira to vsoto v polje predvidenih stroškov virov.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Takoj, ko shranite osnovni načrt, je skupno predvideni stroški kopirano v ustrezno polje stroški po osnovnem načrtu proračun za ta vir. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    Na listu virov dodajte opravila povzetkov projekta in dodajte eno od polj s predvidenimi stroški po načrtu 1–10 in in polje s predvidenimi stroški za primerjavo predvidenih stroškov po načrtu s trenutno načrtovanimi predvidenimi stroški. S pregledom razlik vidite spreminjanje predvidenih stroškov v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov. Na listu virov prikažite opravila povzetkov projekta in dodajte polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in trenutno polje predvidenih stroškov.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati splošno po osnovnem načrtu predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, dodajte ustrezno polje dela po osnovnem načrtu 1 – 10 proračun list virov.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Kako izračunano    Ko dodelite stroškovni vir, ki je predvideni vir, opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 kopira to vsoto v polje predvidenih stroškov dodelitev.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Takoj, ko shranite osnovni načrt, je skupno predvideni stroški kopirano v ustrezno polje stroški po osnovnem načrtu proračun za dodelitev. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    V pogledu uporabe opravil ali uporabe virov dodajte opravila povzetkov projekta in dodajte eno od polj s predvidenimi stroški po načrtu 1–10 in in polje s predvidenimi stroški za primerjavo predvidenih stroškov po načrtu s trenutno načrtovanimi predvidenimi stroški. S pregledom razlik vidite spreminjanje predvidenih stroškov v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov. V pogledu uporabe opravil prikažite stolpec predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in stolpec predvidenih stroškov na listu v pogledu.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati splošno po osnovnem načrtu predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, dodajte ustrezno polje dela po osnovnem načrtu 1 – 10 proračun v pogled uporaba opravil «ali» uporaba virov.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroška, ki je v predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu na zavihku uporaba opravil «ali» uporaba virov, Microsoft Office Project 2007 pride navzdol skupni znesek v ravni časovno razporejeno opravilo.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Takoj, ko shranite osnovni načrt, je ta vrednost kopirano v ustrezno polje s časovno razporejenimi dodelitvami predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    V pogledu uporabe opravil kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če želite prikazati polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 na časovnem listu v pogledu, premaknite ustrezno polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 v polje Pokaži ta polja. Tako prikažete razčlenitev predvidenih stroškov po osnovnem načrtu skozi čas. Če v pogledu prikažete tudi polje predvidenih stroškov, lahko izvirne načrtovane časovno razporejene predvidene stroške primerjate s trenutnimi načrtovanimi predvidenimi stroški.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje časovno razporejenih predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov v opravilih povzetkov projekta. V pogledu uporabe opravil dodajte polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in stolpec predvidenih stroškov na časovnem listu v pogledu.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati po osnovnem načrtu razporejenimi predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, dodajte ustrezno polje dela po osnovnem načrtu 1 – 10 proračun časovnega lista del pogled uporaba opravil.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroška, ki je v predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu na zavihku uporaba opravil «ali» uporaba virov, Microsoft Office Project 2007 pride navzdol ta znesek v časovno razporejeni vir ravni.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Ko shranite osnovni načrt projekta, ta vrednost je shranjena v polje časovno razporejeni vir predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    V pogledu uporabe virov kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če si želite ogledati načrtovane predvidene stroške skozi čas, prikažite ustrezno polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 na časovnem listu v pogledu.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje časovno razporejenih predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov po stroškovnih virih v dodelitvah povzetkov projekta. V pogledu uporabe virov prikažite opravila povzetkov projekta in dodajte polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in trenutno polje predvidenih stroškov.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati po osnovnem načrtu razporejenimi predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, dodajte ustrezno polje dela po osnovnem načrtu 1 – 10 predvideni časovni list v del pogleda uporaba virov.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroška, ki je v predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnašanje stroškov za dodelitev na zavihku uporaba opravil «ali» uporaba virov pogled, Microsoft Office Project 2007 pride navzdol ta znesek v polje s časovno razporejenimi dodelitvami.

«Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «vsebujejo $0.00 , dokler jih nastavitev osnovnega načrta za projekt. Ko shranite osnovni načrt projekta, so časovno razporejene stroške proračuna kopirano v ustrezno polje s časovno razporejenimi dodelitvami predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10. Osnovni načrt predvidenih stroškov polja, ki se uporablja (na primer predvideni stroški po osnovnem načrtu 3), ki temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (na primer po osnovnem načrtu 3).

Najboljša raba    V pogledu uporabe opravil ali uporabe virov kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če želite prikazati polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 na časovnem listu v pogledu, premaknite ustrezno polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 v polje Pokaži ta polja. Zdaj lahko v izbranem osnovnem načrtu pregledate predvidene stroške. Če dodate tudi polje predvidenih stroškov, lahko izvirni načrt primerjate s trenutnimi načrtovanimi predvidenimi stroški.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta. Pred enim mesecem se je obseg projekta spremenil in shranili ste osnovni načrt v različici  1. Od takrat ste opravili nadaljnje prilagoditve in shranili ste osnovni načrt v različici  2. Zdaj želite primerjati polje časovno razporejenih predvidenih dodelitev po osnovnem načrtu 2 s trenutnim poljem predvidenih stroškov. V pogledu uporabe opravil prikažite stolpec predvidenih stroškov po osnovnem načrtu 2 in stolpec predvidenih stroškov na časovnem listu v pogledu.

Opombe    «Polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 «prikazati informacije za stroškovne vire, vendar ne za delovni viri ali materialni viri. Če si želite ogledati po osnovnem načrtu razporejenimi predvideno delo informacije za delo ali materialni viri, ki so bile dodeljene naloge s povzetkom projekta, v delu na časovnem listu uporaba opravil «ali» uporaba virov« dodajte polje ustrezno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 proračun.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – osnovni načrt ali osnovni načrt 1–10. S tem se trenutna vrednost polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu prekopira v ustrezno polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×