Podatkovni model analitike uporabe storitve Microsoft 365

Podatki za tabele z Analitiko uporabe storitve Microsoft 365

Analitika uporabe storitve Microsoft 365 se poveže z API-jem, ki izpostavi večdimenzionalni podatkovni model. API-ji so v predogledu in je do njih mogoč dostop na naslovu https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (<id najemnika> zamenjajte z UUID svojega najemnika).

Ta API zagotavlja informacije o mesečnem trendu uporabe različnih storitev Office 365. Za natančne podatke, ki jih vrne API, glejte tabelo v tem odseku.

Podatkovne tabele, ki jih vrne API poročanja storitve Office 365

Ime tabele

Informacije v tabeli

Datumski obseg

Uporaba izdelka najemnika

Vsebuje mesečne vsote omogočenih, aktivnih uporabnikov, zadržanih uporabnikov po posameznih mesecih, novih uporabnikov in zbirnih aktivnih uporabnikov.

Vsebuje mesečne združene podatke za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Dejavnost izdelka najemnika

Vsebuje mesečne vsote dejavnosti in število aktivnih uporabnikov za različne dejavnosti v izdelkih.

Če želite informacije o dejavnostih v izdelku, ki so vrnjene v tej podatkovni tabeli, glejte definicijo aktivnega uporabnika.

Vsebuje mesečne združene podatke za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Licence za Office za najemnika

Vsebujejo podatke o številu naročnin na Microsoft Office, dodeljenih uporabnikom.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Uporaba nabiralnika najemnika

Vsebuje podatke o nabiralniku uporabnika glede skupnega števila nabiralnikov in načinov uporabe shrambe.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Uporaba odjemalca najemnika

Vsebuje podatke o številu uporabnikov, ki aktivno uporabljajo določeni odjemalec/naprave za povezovanje s storitvami Exchange Online, Skype za podjetja in Yammer.

Vsebuje mesečne združene podatke za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Uporaba storitve SharePoint Online v najemniku

Vsebuje podatke o SharePointovih mestih, ki obsegajo spletna mesta skupine ali mesta skupin, kot so skupno število mest, število dokumentov na mestu, število datotek glede na vrsto dejavnosti in uporabljena shramba.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Uporaba storitve OneDrive za podjetja v najemniku

Vsebuje podatke o računih storitve OneDrive, kot so število računov, število dokumentov v storitvah OneDrive, uporabljena shramba, število datotek po vrsti dejavnosti.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Uporaba skupin v storitvi Office 365 v najemniku

Vsebuje podatke o uporabi skupin v storitvi Office 365, vključno z nabiralnikom, SharePointom in storitvijo Yammer.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Aktiviranje Officea v najemniku

Vsebuje podatke o številu aktiviranj naročnin na Office, številu aktiviranj na napravo (Android/iOS/Mac/PC) ter podatke o aktiviranjih glede na storitveni paket, npr. Office Proplus, Visio, Project.

Vsebuje podatke o stanju ob koncu meseca za sprotno 12-mesečno obdobje, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Stanje uporabnika

Vsebuje metapodatke o uporabnikih, vključno s prikazanim imenom uporabnika, dodeljenimi izdelki, lokacijo, oddelkom, nazivom, podjetjem. Ti podatki se nanašajo na uporabnike, ki so jim bile dodeljene licence v zadnjem celotnem mesecu. Vsakega uporabnika enolično predstavlja ID uporabnika.

Ti podatki se nanašajo na uporabnike, ki jim je bila v zadnjem celotnem mesecu dodeljena licenca.

Uporabniška dejavnost

Vsebuje informacije o posameznih uporabnikih, in sicer o dejavnostih, ki jih licencirani uporabniki izvajajo.

Če želite informacije o dejavnostih v izdelku, ki so vrnjene v tej podatkovni tabeli, glejte definicijo aktivnega uporabnika.

Ti podatki se nanašajo na uporabnike, ki so v kateri koli storitvi v zadnjem celotnem mesecu izvajali dejavnost.

Če si želite ogledati podrobne informacije o posameznih podatkovnih tabelah, razširite te odseke.

V tej tabeli so navedene podrobnosti o uporabnikih za vse uporabnike, ki jim je bila v zadnjem celotnem mesecu dodeljena licenca. Podatke črpa iz storitve Azure Active Directory.

Ime stolpca

Opis stolpca

ID uporabnika

Enolični ID uporabnika, ki predstavlja uporabnika in omogoča združevanje z drugimi podatkovnimi tabelami v naboru podatkov.

Timeframe

Mesečna vrednost, za katero ta tabela vsebuje podatke.

UPN

Glavno ime uporabnika enolično identificira uporabnika zaradi omogočanja združevanja z drugimi zunanjimi viri podatkov.

DisplayName

Prikazano ime uporabnika.

IDType

Vrsta ID-ja je nastavljena na 1, če je oseba uporabnik storitve Yammer, ki vzpostavi povezavo z uporabo svojega ID-ja v storitvi Yammer, ali 0, če s storitvijo Yammer vzpostavi povezavo z uporabo ID-ja storitve Office 365.

Vrednost je nastavljena na 1. Ta vrednost pomeni, da se ta uporabnik s storitvijo Yammer poveže z uporabo ID-ja storitve Yammer in ne ID-ja storitve Office 365.

HasLicenseEXO

Nastavite na »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo Exchangea.

HasLicenseODB

Nastavite na »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo storitve OneDrive za podjetja.

HasLicenseSPO

Nastavite na »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo storitve SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Nastavite na »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo storitve Yammer.

HasLicenseSFB

Nastavite na »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo storitve Skype za podjetja.

HasLicenseTeams

Nastavite na vrednost »true«, če je uporabniku dodeljena in omogočena licenca za uporabo delovnega prostora Microsoft Teams.

Podjetje

Podatki o podjetju, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

Oddelek

Podatki o oddelku, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

LocationCity

Podatki o mestu, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

LocationCountry

Podatki o državi, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

LocationState

Podatki o zvezni državi, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

LocationOffice

Uporabnikova pisarna.

Naziv

Podatki o nazivu, predstavljeni v storitvi Azure Active Directory za tega uporabnika.

Izbrisano

»True«, če je bil uporabnik v zadnjem celotnem mesecu izbrisan v storitvi Office 365.

DeletedDate

Datum, ko je bil uporabnik izbrisan v storitvi Office 365.

YAM_State

Stanja uporabnika v sistemu Yammer so lahko »aktiven«, »izbrisan« ali »začasno prekinjeno«.

YAM_ActivationDate

Datum, ko je uporabnik v storitvi Yammer prešel v stanje »aktiven«.

YAM_DeletionDate

Datum, ko je uporabnik v storitvi Yammer prešel v stanje »izbrisan«.

YAM_SuspensionDate

Datum, ko je uporabnik v storitvi Yammer prešel v stanje »začasno prekinjeno«.

V tej tabeli so podatki o posameznih uporabnikih, ki so bili dejavni v kateri koli storitvi v prejšnjem mesecu.

Ime stolpca

Opis stolpca

UserID

Enolični ID uporabnika, ki predstavlja uporabnika in omogoča združevanje z drugimi podatkovnimi tabelami v naboru podatkov.

IDType

Vrsta ID-ja je nastavljena na 1, če je oseba uporabnik storitve Yammer, ki vzpostavi povezavo z uporabo svojega ID-ja v storitvi Yammer, ali 0, če s storitvijo Yammer vzpostavi povezavo z uporabo ID-ja storitve Office 365.

Vrednost je nastavljena na 1. Ta vrednost pomeni, da se ta uporabnik s storitvijo Yammer poveže z uporabo ID-ja storitve Yammer in ne ID-ja storitve Office 365.

Timeframe

Mesečna vrednost, za katero ta tabela predstavlja podatke.

EXO_EmailSent

Število poslanih e-poštnih sporočil.

EXO_EmailReceived

Število prejetih e-poštnih sporočil.

EXO_EmailRead

Število dejavnosti branja e-poštnih sporočil, ki jih je izvedel uporabnik, kar se lahko nanaša na večkratno branje že prebranega e-poštnega sporočila ali na predhodno prejeto e-poštno sporočilo.

EXO_AppointmentCreated

Število ustvarjenih sestankov.

EXO_MeetingAccepted

Število sprejetih srečanj.

EXO_MeetingCancelled

Število preklicanih srečanj.

EXO_MeetingDeclined

Število zavrnjenih srečanj.

EXO_MeetingSent

Število poslanih srečanj.

ODB_FileViewedModified

Število datotek, ki se nanaša na to, kolikokrat je ta uporabnik datoteke uporabljal v kateri koli storitvi OneDrive za podjetja (npr. jih ustvarjal, posodobil, izbrisal, si jih ogledal ali jih prenašal).

ODB_FileSynched

Število datotek, ki jih je ta uporabnik sinhroniziral v kateri koli storitvi OneDrive za podjetja.

ODB_FileSharedInternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v notranjo skupno rabo v kateri koli storitvi OneDrive za podjetja.

ODB_FileSharedExternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v zunanjo skupno rabo v kateri koli storitvi OneDrive za podjetja.

ODB_AccessByOwner

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene v njegovem računu v storitvi OneDrive za podjetja.

ODB_AccessOthers

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene v računu drugega uporabnika v storitvi OneDrive za podjetja.

SPO_GroupFileViewedModified

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal na katerem koli mestu skupine.

SPO_GroupFileSynched

Število datotek, ki jih je ta uporabnik sinhroniziral na katerem koli mestu skupine.

SPO_GroupFileSharedInternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v notranjo skupno rabo na katerem koli mestu skupine.

SPO_GroupFileSharedExternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v zunanjo skupno rabo na katerem koli mestu skupine.

SPO_GroupAccessByOwner

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene na mestu skupine, ki je v njegovi lasti.

SPO_GroupAccessByOthers

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene na mestu skupine, ki je v lasti drugega uporabnika.

SPO_OtherFileViewedModified

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal na katerem koli drugem spletnem mestu.

SPO_OtherFileSynched

Število datotek, ki jih je ta uporabnik sinhroniziral na katerem koli drugem spletnem mestu.

SPO_OtherFileSharedInternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v notranjo skupno rabo na katerem koli drugem spletnem mestu.

SPO_OtherFileSharedExternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v zunanjo skupno rabo na katerem koli drugem spletnem mestu.

SPO_OtherAccessedByOwner

Število spletnih mest, ki jih je uporabnik uporabljal in so na drugem spletnem mestu, ki je last tega uporabnika.

SPO_OtherAccessedByOthers

Število spletnih mest, ki jih je uporabnik uporabljal in so na drugem spletnem mestu, ki je last drugega uporabnika.

SPO_TeamFileViewedModified

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal na katerem koli spletnem mestu skupine.

SPO_TeamFileSynched

Število datotek, ki jih je ta uporabnik sinhroniziral na katerem koli spletnem mestu skupine.

SPO_TeamFileSharedInternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v notranjo skupno rabo na katerem koli spletnem mestu skupine.

SPO_TeamFileSharedExternally

Število datotek, ki jih je ta uporabnik dal v zunanjo skupno rabo na katerem koli spletnem mestu skupine.

SPO_TeamAccessByOwner

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene na spletnem mestu skupine, ki je v njegovi lasti.

SPO_TeamAccessByOthers

Število datotek, ki jih je uporabnik uporabljal in so shranjene na spletnem mestu skupine, ki je v lasti drugega uporabnika.

Teams_ChatMessages

Število poslanih sporočil za klepet.

Teams_ChannelMessage

Število sporočil, poslanih v kanalih.

Teams_CallParticipate

Število klicev, pri katerih je sodeloval uporabnik.

Teams_MeetingParticipate

Število srečanj, katerim se je pridružil uporabnik.

Teams_HasOtherAction

Logična vrednost, če je uporabnik izvedel druga dejanja v delovnem prostoru Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Število sporočil storitve Yammer, ki jih je ta uporabnik objavil.

YAM_MessageLiked

Število sporočil storitve Yammer, ki jih je ta uporabnik všečkal.

YAM_MessageRead

Število sporočil storitve Yammer, ki jih je ta uporabnik prebral.

SFB_P2PSummary

Število sej enakovrednih računalnikov, ki se jih je ta uporabnik udeležil.

SFB_ConfOrgSummary

Število konferenčnih sej, ki jih je ta uporabnik organiziral.

SFB_ConfPartSummary

Število konferenčnih sej, ki se jih je ta uporabnik udeležil.

V tej tabeli so podatki o uvajanju za posamezne mesece glede omogočanja uporabnikov, aktivnih uporabnikov, vračajočih se uporabnikov in novih uporabnikov za posamezne izdelke v storitvi Office 365. Vrednost storitve Office 365 predstavlja aktivno uporabo v katerem koli izdelku.

Ime stolpca

Opis stolpca

Izdelek

Imena izdelkov, za katere so povzete informacije o uporabi. Vrednost storitve Office 365 v stolpcu z izdelkom predstavlja dejavnosti v katerem koli izdelku.

Timeframe

Vrednost meseca. Na voljo bo ena vrstica na izdelek na mesec za zadnjih 12 mesecev, vključno s trenutnim delnim mesecem.

EnabledUsers

Število uporabnikov, ki so omogočeni za uporabo izdelka za vrednost časovnega okvirja. Če je bil uporabnik omogočen za del meseca, je kljub temu vštet.

ActiveUsers

Število uporabnikov, ki so izvedli namerno dejavnost v izdelku za vrednost časovnega okvirja.

Uporabnik je štet kot aktiven za izdelek v določenem mesecu, če je izvedel eno od ključnih dejavnosti v izdelku. Ključne dejavnosti so na voljo v tabeli Dejavnost izdelka najemnika.

CumulativeActiveUsers

Število uporabnikov, ki so omogočeni za uporabo izdelka in so izdelek uporabljali do meseca v časovnem okvirju vsaj enkrat, odkar se je začelo zbiranje podatkov v novem sistemu uporabe.

MoMReturningUsers

Število uporabnikov, ki so aktivni v mesecu v časovnem okvirju in so bili aktivni tudi v prejšnjem mesecu.

FirstTimeUsers

Število uporabnikov, ki so postali prvič aktivni v časovnem okvirju, odkar se je začelo zbiranje podatkov v novem sistemu uporabe.

Uporabnik je štet kot nov uporabnik v določenem mesecu, če zaznamo njegovo dejavnost prvič, odkar se je začelo zbiranje podatkov v tem novem sistemu poročanja. Če je enkrat štet kot nov uporabnik, ne bo nikoli več štet kot nov uporabnik, četudi obstaja velika vrzel v njegovi dejavnosti.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

V tej tabeli so mesečne vsote dejavnosti in število aktivnih uporabnikov za različne dejavnosti v izdelkih.

Ime stolpca

Opis stolpca

Timeframe

Vrednost meseca. Na voljo bo ena vrstica na izdelek na mesec za zadnjih 12 mesecev, vključno s trenutnim delnim mesecem.

Izdelek

Ime izdelka v storitvi Office 365, za katerega so na voljo podatki o uporabi.

Dejavnost

Ime dejavnosti v izdelku, ki je uporabljena za predstavitev aktivne uporabe izdelka.

ActivityCount

To je skupno število dejanj, ki so šteta za posamezno dejavnost, izvedeno v izdelku, za vse aktivne uporabnike.

Opomba: Za dejavnosti v storitvah SharePoint Online in OneDrive za podjetja predstavlja ta vrednost število različnih dokumentov, ki so jih uporabniki uporabljali.

ActiveUserCount

Število uporabnikov, ki so v izdelku izvajali dejavnost.

TotalDurationInMinute

Trajanje v minutah za vse aktivne uporabnike, ki so uporabljali zvočne seje ali videoseje v ustrezni dejavnosti v storitvi Skype za podjetja.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

V tej tabeli so povzeti podatki o vseh licenciranih uporabnikih storitve Exchange Online, ki imajo uporabniške nabiralnike. Tabela vsebuje stanje ob koncu meseca za vse uporabniške nabiralnike. Podatkov v tej tabeli ni mogoče seštevati v več mesecih. Najnovejši mesečni podatki v tej tabeli predstavljajo najnovejše stanje.

Ime stolpca

Opis stolpca

TotalMailboxes

Število uporabniških nabiralnikov za naročnino na Office 365.

IssueWarningQuota

Skupna količinska omejitev za izdajo opozoril v vseh uporabniških nabiralnikih.

ProhibitSendQuota

Skupna količinska omejitev za prepoved pošiljanja v vseh uporabniških nabiralnikih.

ProhibitSendReceiveQuota

Skupna količinska omejitev za prepoved omejitve glede pošiljanja in prejemanja v vseh uporabniških nabiralnikih.

TotalItemBytes

Količina prostora za shranjevanje, uporabljena v vseh uporabniških nabiralnikih, v bajtih.

MailboxesNoWarning

Število uporabniških nabiralnikov, za katere je veljala omejitev opozorila glede prostora za shranjevanje.

MailboxesIssueWarning

Število uporabniških nabiralnikov, za katere je bilo izdano opozorilo glede količinske omejitve prostora za shranjevanje.

MailboxesExceedSendQuota

Število uporabniških nabiralnikov, ki so presegli količinsko omejitev za pošiljanje.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Število uporabniških nabiralnikov, ki so presegli količinsko omejitev za pošiljanje/prejemanje.

DeletedMailboxes

Število uporabniških nabiralnikov, ki so bili v časovnem okvirju izbrisani.

Timeframe

Vrednost meseca.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

V tej tabeli so povzeti podatki po posameznih mesecih o odjemalcih, ki jih uporabniki uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Exchange Online, Skype za podjetja in Yammer. V tej tabeli še ni podatkov o uporabi odjemalca za SharePoint Online in OneDrive za podjetja.

Ime stolpca

Opis stolpca

Izdelek

Ime izdelka v storitvi Office 365, za katerega so na voljo podatki o uporabi odjemalca.

ClientId

Ime posamezne naprave, uporabljene za vzpostavljanje povezave z izdelkom.

UserCount

Število uporabnikov, ki so uporabljali vsakega odjemalca za vsak izdelek.

Timeframe

Vrednost meseca

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

V tej tabeli so povzeti podatki po posameznih mesecih o uporabi ali dejavnosti mest storitve SharePoint Online. Obsega le spletna mesta skupin in mesta skupin. V tem stolpcu je predstavljeno stanje mest storitve SharePoint Online ob koncu meseca, npr. če je uporabnik ustvaril 5 dokumentov in porabil 10 MB skupnega prostora za shranjevanje, nato pa nekaj datotek izbrisal ter dodal več datotek, tako da je skupno stanje datotek ob koncu meseca 7, ki porabljajo 5 MB prostora za shranjevanje, je vrednost predstavljenih podatkov v tej tabeli stanje ob koncu meseca. Ta tabela je skrita zaradi preprečevanja podvojenih števil združevanj in se uporablja kot vir za ustvarjanje dveh sklicnih tabel.

Ime stolpca

Opis stolpca

SiteType

Vrednost vrste mesta (»poljubno«/»ekipa«/»skupina«) (»poljubno« predstavlja katero koli od teh 2 vrst mest).

TotalSites

Število mest, ki je obstajalo na koncu časovnega okvirja.

DocumentCount

Skupno število dokumentov, ki so obstajali na mestu na koncu časovnega okvirja.

DiskQuota

Skupna količinska omejitev dodeljenega prostora za shranjevanje, povzeta na vseh mestih na koncu časovnega okvirja.

DiskUsed

Skupna količina uporabljenega prostora za shranjevanje, povzeta na vseh mestih na koncu časovnega okvirja.

ActivityType

Število mest, ki so zabeležila različne vrste dejavnosti, povezanih z datotekami (»poljubne«/»aktivne datoteke«/»datoteke v skupni rabi ZUN/NOT/sinhronizirane datoteke«).

»Poljubne« predstavlja katero koli dejavnost, povezano z datoteko, ki je bila izvedena.

SitesWithOwnerActivities

Število aktivnih mest, pri čemer je lastnik izvajal določeno dejavnost, povezano z datotekami, na mestih v svoji lasti.

SitesWithNonOwnerActivities

Število aktivnih mest, povzeto za mesec, pri čemer so določene dejavnosti, povezane z datotekami, na mestih izvajali uporabniki, ki niso lastniki mest.

ActivityTotalSites

Število mest, na katerih je bila zabeležena kakršna koli dejavnost v časovnem okvirju. Če je bila na mestu izvajana dejavnost na začetku časovnega okvirja in je bila dejavnost na koncu časovnega okvirja izbrisana, je kljub temu všteta v vsoto aktivnega mesta v danem časovnem okvirju.

Timeframe

Ta stolpec ima datumsko vrednost. Uporabljen je kot relacija »Mnogi-z-enim« za tabelo »Koledar«.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

V tej tabeli so podatki o računih storitve OneDrive, kot so število računov, število dokumentov v računih OneDrive, uporabljena shramba in število datotek glede na vrsto dejavnosti. V tej tabeli je predstavljeno stanje ob koncu meseca za račune storitve OneDrive za podjetja. Na primer, če je en uporabnik ustvaril 5 dokumentov, ki so porabljali 10 MB prostora za shranjevanje, nato pa jih je nekaj izbrisal in več datotek dodal, tako da ima ob koncu meseca 7 datotek, ki porabljajo 5 MB prostora za shranjevanje, je vrednost ob koncu meseca predstavljena v tej tabeli ob koncu meseca.

Ime stolpca

Opis stolpca

SiteType

Vrednost je »OneDrive«.

TotalSites

Število računov OneDrive za podjetja, ki so obstajali na koncu časovnega okvirja.

DocumentCount

Skupno število dokumentov, ki so obstajali v vseh računih storitve OneDrive za podjetja na koncu časovnega okvirja.

DiskQuota

Skupna količinska omejitev dodeljenega prostora za shranjevanje, povzeta po vseh računih storitve OneDrive za podjetja na koncu časovnega okvirja.

DiskUsed

Skupna količina uporabljenega prostora za shranjevanje, povzeta po vseh računih storitve OneDrive na koncu časovnega okvirja.

ActivityType

Število računov, v katerih so bile zabeležene različne vrste dejavnosti, povezane z datotekami (»poljubne«/»aktivne datoteke«/»datoteke v skupni rabi ZUN/NOT/sinhronizirane datoteke«).

»Poljubne« predstavlja katero koli izvedeno dejavnost, povezano z datoteko.

SitesWithOwnerActivities

Število aktivnih računov storitve OneDrive za podjetja, v katerih je lastnik računa izvedel določeno dejavnost, povezano z datoteko, pri čemer je uporabil lasten račun.

SitesWithNonOwnerActivities

Število računov storitve OneDrive za podjetja, v katerih so dejavnosti, povezane z datotekami, izvedli uporabniki, ki niso lastniki računa.

ActivityTotalSites

Število računov OneDrive za podjetja, v katerih je bila na koncu časovnega okvirja zabeležena kakršna koli dejavnost. Če se je v računu storitve OneDrive za podjetja na začetku časovnega okvirja izvajala dejavnost, ki je bila na koncu časovnega okvirja izbrisana, je kljub temu šteta v aktivnem računu storitve OneDrive za podjetja v danem časovnem okvirju.

Timeframe

Ta stolpec ima datumsko vrednost. Uporabljen je kot relacija »Mnogi-z-enim« za tabelo »Koledar«.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

Ta tabela prikazuje podatke o tem, kako so skupine v storitvi Office 365 uporabljene v organizaciji.

Ime stolpca

Opis stolpca

TimeFrame

Vrednost meseca. Na voljo bo ena vrstica na izdelek na mesec za zadnjih 12 mesecev, vključno s trenutnim delnim mesecem.

GroupType

Vrsta skupine (zasebna/javna/poljubna).

TotalGroups

Število skupin v vsaki vrsti skupine.

ActiveGroups

Število aktivnih skupin.

MBX_TotalGroups

Število skupin nabiralnikov.

MBX_ActiveGroups

Število aktivnih skupin nabiralnikov.

MBX_TotalActivities

Število dejavnosti v nabiralniku.

MBX_TotalItems

Število elementov v nabiralniku.

MBX_StorageUsed

Količina uporabljene shrambe v nabiralniku.

SPO_TotalGroups

Število SharePointovih skupin.

SPO_ActiveGroups

Število aktivnih SharePointovih skupin.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Število SharePointovih skupin, v katerih so dejavnosti dostopa do datotek.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Število SharePointovih skupin, v katerih so dejavnosti sinhronizacije datotek.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Število SharePointovih skupin, v katerih so dejavnosti notranje skupne rabe.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Število SharePointovih skupin, v katerih so dejavnosti zunanje skupne rabe.

SPO_TotalActivities

Število dejavnosti v SharePointu.

SPO_FileAccessedActivities

Število dejavnosti dostopa do SharePointovih datotek.

SPO_FileSyncedActivities

Število dejavnosti sinhronizacije SharePointovih datotek.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Število dejavnosti notranje skupne rabe SharePointovih datotek.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Število dejavnosti zunanje skupne rabe SharePointovih datotek.

SPO_TotalFiles

Število SharePointovih datotek.

SPO_ActiveFiles

Število aktivnih SharePointovih datotek.

SPO_StorageUsed

Količina uporabljene shrambe v SharePointu.

YAM_TotalGroups

Število skupin v storitvi Yammer.

YAM_ActiveGroups

Število aktivnih skupin v storitvi Yammer.

YAM_LikedActiveGroups

Število skupin v storitvi Yammer z dejavnostmi všečkanja.

YAM_PostedActiveGroups

Število skupin v storitvi Yammer z dejavnostmi objavljanja.

YAM_ReadActiveGroups

Število skupin v storitvi Yammer z dejavnostmi branja.

YAM_TotalActivities

Število dejavnosti v storitvi Yammer.

YAM_LikedActivities

Število dejavnosti všečkanja v storitvi Yammer.

YAM_PostedActivties

Število dejavnosti objavljanja v storitvi Yammer.

YAM_ReadActivites

Število dejavnosti branja v storitvi Yammer.

V tej tabeli so podatki o številu aktiviranj Officeovih naročnin v storitvenih paketih, npr. Office Proplus, Visio, Project. Poleg tega zagotavlja podatke o številu aktiviranj na napravo (Android/iOS/Mac/PC).

Ime stolpca

Opis stolpca

ServicePlanName

Seznam vrednosti imen storitvenih paketov in števil aktiviranj glede na naprave, kot je opisano v spodnjih stolpcih.

TotalEnabled

Število uporabnikov, omogočenih glede na ime storitvenega paketa, ob koncu časovnega okvirja.

TotalActivatedUsers

Število uporabnikov, ki so aktivirali vsak storitveni paket ob koncu časovnega okvirja.

AndroidCount

Število aktiviranj na storitveni paket za napravo s sistemom Android ob koncu časovnega okvirja.

iOSCount

Število aktiviranj na storitveni paket za napravo s sistemom iOS ob koncu časovnega okvirja.

MacCount

Število aktiviranj na storitveni paket za napravo s sistemom MAC ob koncu časovnega okvirja.

PcCount

Število aktiviranj na storitveni paket za napravo s sistemom Windows ob koncu časovnega okvirja.

WinRtCount

Število aktiviranj na storitveni paket za napravo s sistemom Windows Mobile ob koncu časovnega okvirja.

Timeframe

Ta stolpec ima datumsko vrednost. Uporabljen je kot relacija »Mnogi-z-enim« za tabelo »Koledar«.

Datum vsebine

Če časovni okvir prikazuje trenutni mesec, ta vrednost predstavlja najnovejši datum trenutnega meseca, za katerega so na voljo podatki.

Če časovni okvir prikazuje prejšnji mesec, ta vrednost predstavlja zadnji datum v mesecu v časovnem okvirju.

Sorodne teme

Analitika uporabe storitve Microsoft 365

Omogočite Analitiko uporabe storitve Microsoft 365

Urejanje in uporaba poročil v Analitiki uporabe storitve Microsoft 365

Prilagajanje poročil v Analitiki uporabe storitve Microsoft 365

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×