Osnove makrov v programu Access 2007

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Ta članek razlaga, kaj so makri in kako vam lahko prihranijo čas s tem, da avtomatizirajo pogosta opravila. Raziskuje osnove za ustvarjanjem in uporabo makrov in se tudi dotakne izboljševanja makrov v programu Microsoft Office Access 2007.

V tem članku

Kaj je makro?

Razumevanje makrov

Nove funkcije makrov v programu Office Access 2007

Ustvarjanje makra

Zagon makra

Kaj je makro?

Makro je orodje, ki vam omogoča, da avtomatizirate opravila in dodati funkcije obrazcev, poročil in kontrolnikov. Na primer, če dodate ukazni gumb v obrazec, povežete na dogodek OnClick makru in makro vsebuje ukaze, ki naj gumb izvede vsakič, ko jo kliknete.

V programu Access, je dobro razmišljati makrov kot poenostavljen programski jezik, ki ga pišete s gradnjo seznam dejanj, če želite izvesti. Ko ustvarite makro, ga na spustnem seznamu izberite vsako dejanje in nato izpolnite zahtevane informacije za vsako dejanje. Makri omogočajo dodati funkcije obrazci, poročila in kontrolniki brez pisanja kode v v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Makri zagotavljajo podnabor ukaze, ki so na voljo v VBA in večina ljudje lažje ustvarjanje makra kot napišite kodo VBA.

Recimo, da želite za začetek ustvarjanja poročila neposredno iz enega od obrazcev za vnos podatkov. Lahko dodate gumb v obrazec in nato ustvarite makro, ki se začne v poročilu. Makro lahko samostojnega makra (ločeno predmetov v zbirki podatkov), ki nato vezanem na dogodek OnClick gumba ali makro je lahko vdelan neposredno v dogodek OnClick gumba za sam – nova funkcija v Office Access 2007. Oba načina, ko kliknete gumb za makro se izvaja in zažene poročilo.

Makro lahko ustvarite z graditeljem makrov, prikazanim na spodnji sliki.

Graditelj makrov

Če želite prikazati Graditelj makrov:

 • Na zavihku Ustvari v skupini drugo kliknite makro. Če ta ukaz ni na voljo, kliknite puščico pod gumbom Modul razreda ali modul , in nato kliknite makro. Slika gumba

  Namig: Graditelj makrov so bili predelanih v programu Access 2010 za lažje tudi za ustvarjanje, spreminjanje in skupna raba dostop makri.

Na vrh strani

Razumevanje makrov

Izraz makro se pogosto uporablja za sklicevanje na samostojnega makra predmetov (torej predmetov, ki se prikaže pod makre v podoknu za krmarjenje), vendar v resnici en predmet makro lahko vsebujejo več makrov. V tem primeru je navedeno v kot skupina makrov. Skupina makrov je prikazan v podoknu za krmarjenje kot en makro predmet, ampak skupina makrov dejansko vsebuje več kot en makro. Seveda pa je mogoče ustvariti vsak makro v ločenem makro predmetu, vendar pogosto smiselno, da združite več povezanih makrov v en makro predmet. Imena v stolpcu Ime makra prepozna vsak makro.

Makro je sestavljen iz posameznih makro dejanj. Večina dejanj zahteva en ali več argumentov. Poleg tega lahko vsakemu makro v skupini makrov določite ime in lahko dodate pogoje in s tem nadzorujete kako bo vsako dejanje zagnano. Ti odseki razlagajo vsako od teh funkcij bolj podrobno.

Imena makrov

Če je vaš makro predmet le en makro, makro imena so nepotrebne. Sklicujete se lahko preprosto makro z imenom makro predmet. Pa gre za skupine makrov, morate dodelite enolično ime za vsak makro. Če stolpec Ime makra ni vidno v graditelja makrov, kliknite Imena makrov Slika gumba v skupini Pokaži/Skrij na zavihku načrt . Če želite več informacij o zagonu makrov v skupine makrov se prikaže v nadaljevanju tega članka.

Argumenti

Argument je vrednost, ki podaja informacije dejanju, na primer kateri niz naj prikaže v polju s sporočilom, na katerem kontrolniku naj dela in tako naprej. Nekateri argumenti so zahtevani, medtem ko so drugi izbirni. Argumente lahko vidite v podoknu Argumenti dejanja na dnu Graditelja makrov.

Vnos argumentov dejanj

Nova funkcija Office Access 2007 graditelja makrov je stolpec argumenti , ki vam omogoča, da si ogledate (vendar ne morete urejati) argumentov dejanja v isti vrstici kot dejanje. S tem postane malo lažje branje makra, ker ne potrebujete več izberite vsako dejanje za prikaz argumente. Če želite prikazati stolpec argumenti , kliknite argumenti Slika gumba v skupini Pokaži/Skrij na zavihku načrt .

Pogoji

Pogoj določa določene kriterije, ki morajo biti izpolnjeni preden bo dejanje izvršeno. Uporabite lahko katerikoli izraz, ki se vrednosti z True/False ali Yes/No. Dejanje ne bo izvršeno, če bo izraz ovrednoten z False, No, ali 0 (nič). Če bo izraz ovrednoten s katerokoli drugo vrednostjo, bo dejanje zagnano.

En pogoj lahko nadzoruje več dejanj, če vnesete tri pike (...) v stolpec Pogoj za vsako nadaljnje dejanje, n katerega se naj nanaša pogoj. Če je izraz ovrednoten z False, No, ali 0 (nič), se ne izvede nobeno dejanje. Če je izraz ovrednoten s katerokoli drugo vrednostjo, bodo izvedena vsa dejanja.

Če želite prikazati stolpec pogoji graditelja makrov, na zavihku načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite pogoji Slika gumba .

Dejanje izvedite s tem izrazom

Če:

[City]="Paris"

Pariz je vrednost »Mesto« v polju obrazca, iz katerega je bil zagnan makro.

DCount("[IDNaročila]"; "Orders")>35

V polju »IDNaročila« v tabeli »Naročila« je več kot 35 vnosov.

DCount("*"; "Order Details"; "[OrderID]=Forms![Orders]![OrderID]")>3

V tabeli »Podrobnosti o naročilu«, za katero se polje »IDNaročila« tabele ujema s poljem »IDNaročila« v obrazcu »Naročila«, so več kot trije vnosi.

[DatumOdpreme] Between #2-Feb-2006# And #2-Mar-2006#

Vrednost polja »DatumOdpreme« v obrazcu, iz katerega je bil pognan makro, ni datum, starejši od 2-feb-2006 in novejši od 2-mar-2006.

Forms![Products]![UnitsInStock]<5

Vrednost polja »EnoteNaZalogi« v obrazcu »Izdelki« je manjša od 5.

IsNull([Ime])

Ime vrednosti v obrazcu, v katerem je zagnan makro je nič (nima vrednosti). Ta izraz, ki je enaka [ime] Is Null.

[Država/Regija]="Velika Britanija" And Forms![SkupnaProdaja]![NaročilSkupaj]>100

Vrednost polja »Država/regija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, »Velika Britanija« in je vrednost polja »NaročilSkupaj« v obrazcu »SkupnaProdaja« večja od 100.

[Država/Regija] In ("Francija"; "Italija"; "Španija") And Len([PoštnaŠtevilka])<>5

Vrednost polja »Država/Regija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, je »Francija«, »Italija« ali »Španija« in poštna številka ni dolga pet znakov.

MsgBox("Confirm changes?";1)=1

v pogovornem oknu, v katerem funkcija MsgBox prikaže »Ali želite potrditi spremembe?«, kliknete V redu. Če v pogovornem oknu kliknete Prekliči, Access prezre to dejanje.

[ZačSpremenlj]![RezultatPoljaSSporoč]=2

Začasna spremenljivka, ki se uporablja za shranjevanje rezultata polja s sporočilom, se primerja z 2 (vbCancel=2).

Namig: Če želite, da Access začasno preskoči dejanje, kot pogoj vnesite False. Začasni preskok dejanja lahko pomaga pri odpravljanju težav v makru.

Dejanja makra

Dejanja so osnovni gradniki makrov. Access na izbiro ponuja veliko število dejanj, kar omogoča veliko izbiro ukazov. Nekatera najpogosteje uporabljena dejanja lahko na primer odprejo poročilo, poiščejo zapis, prikažejo polje s sporočilom ali uporabijo filter na obrazcu ali poročilu.

Na vrh strani

Nove funkcije makrov v programu Office Access 2007

V prejšnjih različicah programa Access, večine pogosto uporabljanih funkcij ni bilo mogoče izvesti brez pisanja kode VBA. V programu Office Access 2007, so bile dodane nove funkcije in dejanja makra za zmanjšanje potrebe po kodi. Zaradi tega je dodajanje funkcij zbirki podatkov lažje, hkrati pa je zbirka podatkov varnejša.

 • Vdelani makri    Sedaj imate možnost vdelati makre v katerikoli dogodek, ki ga omogoča obrazec, poročilo ali kontrolnik. Vdelan makro ni viden v podoknu za krmarjenje; postane del obrazca ali poročila v katerem je bil ustvarjen. Če ustvarite kopijo obrazca, poročila ali kontrolnika, ki vsebuje vdelane makre, bodo makri prisotni tudi v kopiji.

 • Povečana varnost    ko Slika gumba gumb Pokaži vsa dejanjani označena v graditelja makrov, le makro dejanja in argumenti dejanja ZaženiUkaz, ki so na voljo so tiste, ki ne zahtevajo stanja zaupanja za zagon. Makro, ustvarjeno s temi dejanji, zaženete tudi, ko je zbirka podatkov v onemogočen način (ko VBA prepreči zagon). Zbirke podatkov, ki vsebujejo dejanja makra, ki niso na seznamu zaupanja – ali zbirke podatkov, ki imajo kodo VBA, morata biti izrecno dodeliti stanje zaupanja.

 • Napake obdelave in odpravljanje napak   Office Access 2007 ponuja nov makro dejanj, vključno s NaNapaki (podobno kot »Na napako« izjava v VBA) in PočistiNapakoMakra, ki omogočajo izvajanje določenih dejanj, ko pride do napak med izvajanjem makra. Poleg tega novo dejanje makra PoKorakih vam omogoča, da vnesete način posameznega koraka, na kateri koli točki v makru, tako da lahko opazujte, kako vaš makro deluje hkrati. 

 • Začasne spremenljivke    Tri novih dejanj makrov (NastaviTempVar, RemoveTempVarin OdstraniVseUkazeTempVar) vam omogočajo, da ustvarite in uporabite začasne spremenljivke v makrov. Lahko uporabite te v pogojnih izrazov na kontrolnik za izvajanje makrov ali prenesti podatkov v in iz poročila ali oblike, ali za kakršne koli druge namene, ki zahteva začasno shranjevanje prostor za vrednost. Te začasne spremenljivke so tudi osebe s posebnimi potrebami v VBA, tako da lahko tudi uporabite za komunikacijo podatkov v in iz module VBA.

Na vrh strani


Ustvarjanje makra

V programu Office Access 2007 lahko predmet makra (imenovan tudi samostojni makro) vsebuje makro ali skupino makrov, lahko pa je makro vdelan v lastnost dogodka obrazca, poročila ali kontrolnika. Vdelani makri postanejo del predmeta ali kontrolnika, v katerega so vdelani. Samostojni makri so v podoknu za krmarjenje vidni pod Makri, vdelani makri pa ne.

Funkcije graditelja makrov

Ustvarjanje samostojnega makra

Ustvarjanje skupine makrov

Ustvarjanje vdelanega makra

Primer: Vdelava makra v dogodek na brez podatkov v poročilu

Urejanje makra

Več informacij o dejanj makrov

Možnosti Graditelja makrov

Graditelja makrov uporabljate za ustvarjanje in spreminjanje makrov. Če želite odpreti Graditelja makrov:

 • Na zavihku Ustvari v skupini drugo kliknite makro. Če ta ukaz ni na voljo, kliknite puščico pod gumbom Modul razreda ali modul , in nato kliknite makro. Slika gumba

  Access prikaže Graditelja makrov.

Graditelja makrov uporabljate za sestavljanje seznama dejanj, ki jih želite izvajati med delovanjem makra. Ko prvič zaženete Graditelja makrov, se prikažejo stolpci Dejanje, Argumenti in Komentar.

Če je treba, pod Argumenti dejanja vnesete in urejate argumente za vsako dejanje makrov. Pojavi se polje s kratkim opisom vsakega dejanja ali argumenta. Če želite prebrati opis v polju, kliknite dejanje ali argument dejanja.

V tej tabeli so našteti ukazi, ki so na voljo na kartici Graditelja makrov Načrt.

Skupina

Ukaz

Opis

Orodja   

Zagon   

Izvede dejanja, našteta v makru.

Po korakih   

Omogoči način posameznega koraka. Ko makro zaženete v tem načinu, se dejanja izvajajo posamezno, eno za drugim. Ko je posamezno dejanje dokončano, se prikaže pogovorno okno Makro po korakih. Če želite nadaljevati z naslednjim dejanjem, v pogovornem oknu kliknite Korak. Če želite zaustaviti vse delujoče makre, kliknite Zaustavi vse makre. Če želite zapustiti način posameznega koraka in vsa ostala dejanja izvesti brez vmesnih prekinitev, kliknite Nadaljuj.

Graditelj   

Ko vnesete argument dejanja z izrazom, se ta gumb omogoči. Če želite odpreti pogovorno okno Graditelj izrazov, s katerim lahko zgradite izraz, kliknite Graditelj.

Vrstice   

Vstavljanje vrstic   

Nad izbrano vrstico ali vrstice vstavi nekaj praznih vrstic dejanj.

Brisanje vrstic   

Izbriše izbrano vrstico ali vrstice dejanj.

Pokaži/Skrij   

Pokaži vsa dejanja   

Na spustnem seznamu Dejanje prikaže več ali manj dejanj makrov.

 • Če želite prikazati daljši seznam dejanj makrov, kliknite Pokaži vsa dejanja. Ko je daljši seznam dejanj makrov je na voljo, se pojavi izbrani gumb Pokaži vsa dejanja. Če dejanje makra izberete na tem daljšem seznamu dejanj makrov, boste morda zbirki podatkov morali dodeliti stanje izrecnega zaupanja, preden boste lahko zagnali dejanje.

 • Če želite z daljšega seznama dejanj makrov preklopiti na krajšega, ki prikazuje samo dejanja, ki jih lahko uporabljate v zbirki podatkov, ki ji ne zaupate, zagotovite, da gumb Pokaži vsa dejanja ni izbran.

  Namig: Če je gumb Pokaži vsa dejanja izbran, gumb Pokaži vsa dejanja kliknite in počistite izbor.

  Ko gumb Pokaži vsa dejanja ni izbran, je na voljo krajši seznam dejanj makrov, ki jim zaupate.

Imena makrov   

Pokaže ali skrije stolpec Ime makra . Imena makrov v skupine makrov morali med seboj razlikovati posamezne makre, vendar v nasprotnem primeru so izbirni imena makrov. Če želite več informacij, glejte razdelek Ustvarjanje skupine makrov, v nadaljevanju tega članka.

Pogoji   

Pokaže ali skrije stolpec Pogoj. V ta stolpec vnesete izraze, ki nadzorujejo čas izvajanja dejanja.

Argumenti   

Pokaže ali skrije stolpec Argumenti. Ta stolpec prikaže argumente za vsako dejanje makra in olajša branje makra. Če stolpec Argumenti ni prikazan, morate klikniti vsako dejanje posebej in argumente prebrati pod Argumenti dejanj. Argumentov ni mogoče vnesti v stolpec Argumenti.

Na vrh odseka

Ustvarjanje samostojnega makra

 • Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Makro. Če ta ukaz ni na voljo, kliknite puščico pod gumbom Modul ali Modul razreda in nato kliknite Makro.

 • Prikazan je graditelj makrov.

 • Makru dodajte dejanje:

  1. v oknu »Graditelj makrov« kliknite prvo prazno celico v stolpcu Dejanje.

  2. Vnesite dejanje, ki ga želite uporabiti, ali kliknite puščico za prikaz seznam dejanj in nato izberite želeno dejanje.

  3. V razdelku Argumentov dejanj, določite argumente za dejanje, če so potrebni. Če si želite ogledati kratek opis vsak argument, kliknite v polje argumenta in nato preberite opis na desni strani argumenta.
   Namigi

   • Za argumente dejanja, katerih nastavitve so ime predmeta zbirke podatkov, lahko argument nastavite tako, da povlečete predmet v podoknu za krmarjenje v polje argumenta dejanja Ime predmeta .

   • Dejanje lahko ustvarite tudi tako, da predmet zbirke podatkov iz podokna za krmarjenje povlečete v prazno vrstico v Graditelju makrov. Če v Graditelja makrov povlečete tabelo, poizvedbo, obrazec, poročilo ali modul, Access doda dejanje, ki tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo odpre. Če makro povlečete v Graditelja makrov, Access doda dejanje, ki makro zažene.

  4. Če želite, lahko vnesete komentar za dejanje.

 • Če želite v makro dodati več dejanj, se pomaknite v naslednjo vrstica dejanja in nato ponovite 2. korak. Access bo izvedel dejanja v navedenem vrstnem redu.

Na vrh odseka

Ustvarjanje skupine makrov

Če želite več povezanih makrov združiti v en predmet makra, lahko ustvarite skupino makrov.

 • Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Makro. Če ta ukaz ni na voljo, kliknite puščico pod gumbom Modul ali Modul razreda in nato kliknite Makro.

 • Prikazan je graditelj makrov.

 • Na zavihku načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite Makri imen Slika gumba , če še ni izbrana. Stolpec Ime makra , ki je prikazana v graditelja makrov.

  Opomba: V skupinah makrov so imena makrov potrebna za prepoznavanje posameznih makrov. Ime makra se pojavi v isti vrstici kot prvo dejanje makra. Stolpec za ime makra ostane prazno za vsa poznejša dejanja v makru. Makro se dokonča pri naslednjem vnosu v stolpec z imeni makrov.

 • V stolpec Ime makra vnesite ime prvega makra v skupini makrov.

 • Dodajte dejanja, ki naj jih izvede prvi makro:

  1. Če želite prikazati seznam dejanj, v stolpcu Dejanje kliknite puščico.

  2. Kliknite dejanje, ki ga želite dodati.

  3. V razdelku Argumentov dejanj, določite argumente za dejanje, če so potrebni. Če si želite ogledati kratek opis vsak argument, kliknite v polje argumenta in nato preberite opis na desni strani argumenta.
   Namigi

   • Za argumente dejanja, katerih nastavitve so ime predmeta zbirke podatkov, lahko argument nastavite tako, da predmet povlečete iz podokna za krmarjenje v polje argumenta dejanja Ime predmeta.

   • Dejanje lahko ustvarite tudi tako, da predmet zbirke podatkov iz podokna za krmarjenje povlečete v prazno vrstico v Graditelju makrov. Če v Graditelja makrov povlečete tabelo, poizvedbo, obrazec, poročilo ali modul, Access doda dejanje, ki tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo odpre. Če makro povlečete v Graditelja makrov, Access doda dejanje, ki makro zažene.

  4. Če želite, lahko vnesete komentar za dejanje.

 • Pomaknite se v stolpec Ime makra naslednje prazne vrstice in vnesite ime za naslednji makro v skupini makrov.

 • Dodajte dejanja, ki naj jih makro izvede.

 • Ponovite koraka 5 in 6 za vsak makro v skupini.

Opomba: 

 • Če zaženete makro skupine z dvoklikom v podoknu za krmarjenje ali tako, da kliknete Zaženi Slika gumba v skupini Orodja na zavihku »načrt« , Access zažene prvi makro le, ustavljanje, ko dosežete drugo ime makra.

 • Ko shranite skupino makrov, ime, ki ga določite, postane ime celotne skupine makrov. To ime je prikazano v podoknu za krmarjenje pod Makri. Če se želite sklicevati na posamezen makro znotraj skupine makrov, uporabite to sintakso:

  makro

  Na npr Marko izdelkov v skupini makro gumbi. Na seznamu makrov, kot je na seznamu argumentov ime makra za ZaženiMakro, Access prikaže izdelki makro kot Buttons.Products.

Na vrh odseka

Ustvarjanje vdelanega makra

Vdelani makri se od samostojnih razlikujejo po tem, da so vdelani makri shranjeni v lastnostih dogodkov obrazcev, poročil ali kontrolnikov. V podoknu za krmarjenje pod Makri niso prikazani kot predmeti. To lahko olajša upravljanje vaše zbirke podatkov, ker ni treba spremljati posameznih predmetov makrov, ki vsebujejo makre za obrazec ali poročilo. Za ustvarjanje vdelanega makra uporabite ta postopek.

 1. Odprite obrazec ali poročilo, ki bo vsebovala makro v pogledu načrta ali pogled postavitve. Če želite odpreti obrazec ali poročilo, z desno tipko miške v podoknu za krmarjenje in nato kliknite Pogled načrta Slika gumba ali Pogled postavitve Slika gumba .

 2. Če list z lastnostmi še ni prikazan in ga želite prikazati pritisnite F4.

 3. Kliknite kontrolnik ali odsek, v katerem je lastnost dogodka, v katero želite vdelati makro.

  Če želite izbrati celoten obrazec ali poročilo kliknite Poročilo na spustnem seznamu na vrhu lista z lastnostmi.

 4. Na listu z lastnostmi kliknite jeziček Dogodek.

 5. Kliknite lastnost dogodka, v katerega želite vdelati makro, in nato Gumb »Graditelj« zraven polja.

 6. V pogovornem oknu Izbira graditelja kliknite Graditelj makrov in nato V redu.

 7. v oknu »Graditelj makrov« kliknite prvo vrstico stolpca Dejanje.

 8. V spustnem seznamu Dejanje kliknite želeno dejanje.

 9. Vnesite morebitne potrebne argumente v podokno Argumenti dejanj in se nato pomaknite v novo vrstico z dejanjem.

 10. Ponavljajte koraka 8 in 9, dokler ne dokončate makra.

 11. Kliknite Shrani Slika gumba , nato pa kliknite Zapri Slika gumba .

Makro se bo zagnal vsakič, ko se sproži dogodek.

Opomba: Dostop do vam omogoča, da ustvarite makro skupine kot vdelan makro. Pa le prvi makro v skupini se zažene, ko se sproži dogodek. Nadaljnji makri so prezrte razen, če se imenujejo iz znotraj vdelanega makra sebi (na primer z NaNapaki) .

Na vrh odseka

Primer: Vdelava makra v dejanje poročila Ob »Ni podatkov«

Ko zaženete poročilo in njegov vir podatkov ne vsebuje nobenih zapisov, poročilo prikaže prazno stran — se pravi stran, ki ne vsebuje podatkov. Morda bi želeli, da se namesto tega prikaže polje s sporočilom in da se poročilo sploh ne prikaže. Uporaba vdelanega makra je popolna rešitev v takšnem primeru.

 1. Odprite poročilo v pogledu načrta ali v pogledu postavitve.

 2. Če list z lastnostmi še ni prikazan in ga želite prikazati, pritisnite F4.

 3. Na listu z lastnostmi kliknite jeziček Dogodek.

 4. Kliknite Ob »Ni podatkov«.

 5. Kliknite Gumb »Graditelj« .

 6. V pogovornem oknu Izbira graditelja kliknite Graditelj makrov in potem V redu.

 7. Vnesite dejanja in argumente iz te tabele.

Dejanje

Argumenti

SporočilnoOkno

Ni Najdenih Zapisov., Da, Informacije, Ni Podatkov

PrekličiDogodek

[brez argumentov]

 1. Pomnite, da prejšnja tabela prikazuje argumente kot so prikazani v stolpcu Argumenti. V resnici se vnesejo pod Argumenti dejanja, kot je podrobno opisano v tej tabeli.

Argument dejanja

Vrednost

Sporočilo

Ni najdenih zapisov.

Zvočni signal

Da

Vrsta

Informacije

Naslov

Ni Podatkov

 1. Kliknite Zapri.

  Graditelj makrov se zapre, dogodek Ob »Ni Podatkov« pa prikaže [Vdelan makro].

 2. Poročilo shranite in zaprite.

Naslednjič, ko boste zagnali poročilo in ne bo najden noben zapis, se bo prikazalo polje s sporočilom. Ko boste kliknili V redu v polju s sporočilom, se bo poročilo preklicalo, ne da bi se prikazala prazna stran.

Na vrh odseka

Urejanje makra

 • Če želite vstaviti v vrstici dejanja     Kliknite vrstico makra, nad katero želite vstaviti novo dejanje, in nato na zavihku načrt v skupini vrstice , kliknite Vstavi vrstice Slika gumba .

 • Če želite izbrisati v vrstici dejanja     Kliknite Vrstica dejanja, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku načrt v skupini vrstice , kliknite Izbriši vrstice Slika gumba .

 • Če želite premakniti vrstico dejanja    Izberite dejanje tako, da kliknite izbirnik vrstice na levi strani imena dejanja. Za premik dejanja na novo mesto povlecite izbirnik.

Na vrh strani

Več o dejanjih makrov

Med delom v Graditelju makrov lahko izveste več o dejanju ali argumentu tako, da kliknete nanj in nato preberete opis v polju v spodnjem desnem kotu okna Graditelja makrov. Poleg tega ima vsak makro tudi članek pomoči, ki se nanaša nanj. Če želite izvedeti več o dejanju, kliknite dejanje v seznamu dejanj in pritisnite F1.

Na vrh strani

Zagon makra

Samostojne makri se zaženejo, v kateri koli od teh načinov: neposredno (na primer, v podoknu za krmarjenje), v skupini makrov iz drugega makra v modulu VBA ali odgovor na dogodek, ki se pojavi v obrazcu, poročilo ali kontrolnik. Makro vdelan v obrazcu, poročilu ali kontrolnik lahko zaženete tako, da kliknete Zaženi Slika gumba na zavihku »načrt« , medtem ko makro v pogledu načrta; v nasprotnem primeru je le makra vsakič, ko se sproži njegovo povezani dogodek.

Neposredno zaganjanje makra

Če želite neposredno zagnati makro, naredite nekaj od tega:

 • Poiščite makro v podoknu za krmarjenje in nato dvokliknite ime makra.

 • Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini makro kliknite Zaženi makro Slika gumba , kliknite makro, na seznamu Ime makra in nato kliknite v redu.

 • Če je makro, ki je odprta v pogledu načrta, kliknite Zaženi Slika gumba na zavihku načrt v skupini Orodja . Če želite odpreti makro v pogledu načrta, z desno tipko miške v podoknu za krmarjenje in nato kliknite Pogled načrta Slika gumba .

Zaganjanje makra, ki je v skupini makrov

Če želite zagnati makro, ki je v skupini makrov, naredite nekaj od tega:

 • Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini makro kliknite Zaženi makro Slika gumba in nato kliknite makro, na seznamu Ime makra .

  Access vključuje vnos za vsak makro v skupino vsakega makra v obliki makro.

 • Kliknite V redu.

 • Določite makro kot nastavitev za lastnost dogodka v obrazcu ali poročilu ali kot argument ime makra ZaženiMakro . Sklicujete na makro tako, da uporabite to sintakso:

  imeskupinemakrov.imemakra

  Ta nastavitev lastnosti dogodka na primer zažene makro z imenom »Zvrsti« v skupini makrov z imenom »Gumbi stikalne plošče za obrazce«:

  Gumbi stikalne plošče za obrazce. Zvrsti

 • Zagon makra, ki je v skupini makro znotraj postopka VBA, z uporabo metode ZaženiMakro predmeta DoCmd in sintakso prikazano prej, če se želite sklicevati na makro.

Zaganjanje makra iz drugega makra ali iz procedure VBA

Dodajanje ZaženiMakro v makro ali postopek.

 • ZaženiMakro dodati makro, na seznamu dejanje v prazne vrstice dejanja kliknite ZaženiMakro in nato nastavite argument Ime makra na ime makra, ki ga želite zagnati.

 • Če želite dodati ZaženiMakro postopka VBA, dodajte metode ZaženiMakro predmeta DoCmd v proceduro in nato določite ime makra, ki ga želite zagnati. Primer tega primerka metode ZaženiMakro zažene makro, imenovan moj makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Zaganjanje makra kot odgovor na dogodek v obrazcu, poročilu ali kontrolniku

Čeprav lahko sedaj makre vdelate neposredno v lastnosti dogodkov obrazcev, poročil in kontrolnikov, lahko še vedno tudi ustvarite samostojne makre in jih povežete z dogodki. Na ta način so bili makri uporabljani v prejšnjih različicah programa Acccess.

 1. Ko zgradite samostojni makro, odprite obrazec ali poročilo v pogledu načrta ali pogledu postavitve.

 2. Odprite list z lastnostmi obrazca ali poročila oziroma za odsek kontrolnika v obrazcu ali poročilu.

 3. Kliknite jeziček Dogodek.

 4. Kliknite lastnost dogodka za dogodek, ki ga želite sprožiti makro. Na primer za začetek makra na dogodek sprememb , kliknite lastnost Na spremembe .

 5. V spustnem seznamu kliknite ime samostojnega makra.

 6. Obrazec ali poročilo shranite.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×