Oris podatkov (skupine) na delovnem listu

Če imate seznam podatkov, ki jih želite združiti in povzemati, lahko ustvarite oris do osmih ravni. Vsaka notranja raven, ki jo predstavlja višje število v simboli orisa, prikaže podrobni podatki za prejšnjo zunanjo raven, ki jo predstavlja nižjo število v orisnih simbolih. S orisom lahko hitro prikažete vrstice ali stolpce s povzetki ali pa razkrijete podrobne podatke za vsako skupino. Ustvarite lahko oris vrstic (kot je prikazano v spodnjem primeru), oris stolpcev ali oris obeh vrstic in stolpcev.

Podatki s tremi ravnmi orisa

1. Če želite prikazati vrstice za raven, kliknite ustrezne simbole orisa ena dve tri .

2.  Raven 1 vsebuje skupno prodajo za vse vrstice s podrobnostmi.

3.  Raven 2 vsebuje skupno prodajo za vsak mesec v vsaki regiji.

4. raven 3 vsebuje vrstice s podrobnostmi – v tem primeru vrstice od 17 do 20.

5. Če želite razširiti ali strniti podatke v orisu, kliknite simbola plus in minus orisa ali pritisnite ALT + SHIFT + = , da razširite in ALT + SHIFT +- na strn.

 1. Prepričajte se, da ima vsak stolpec s podatki, ki jih želite orisati, oznako v prvi vrstici (npr. regija), vsebuje podobna dejstva v posameznem stolpcu in da obseg, ki ga želite orisati, nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Če želite, lahko Združene vrstice s podrobnostmi imajo ustrezno vrstico s povzetkom – delno vsoto. Če želite ustvariti te, naredite nekaj od tega:

  • Vstavljanje vrstic s povzetki z ukazom Delna vsota    

   Z ukazom Delna vsota vstavite funkcijo SUBTOTAL tik pod ali nad vsako skupino vrstic s podrobnostmi in samodejno ustvarite oris. Če želite več informacij o uporabi funkcije SUBTOTAL, glejte funkcija SUBTOTAL.

  • Vstavljanje lastnih vrstic s povzetki    

   Vstavite svoje vrstice s povzetki s formulami, neposredno pod ali nad vsako skupino vrstic s podrobnostmi. Na primer, pod (ali nad) vrstice podatkov o prodaji za marec in april, uporabite funkcijo sum , da Delna vsota prodaje za te mesece. V tabeli pozneje v tej temi je prikazan primer tega.

 3. Excel privzeto poišče vrstice s povzetki pod podrobnostmi, ki jih povzemajo, vendar jih je mogoče ustvariti nad vrsticami s podrobnostmi. Če ste ustvarili vrstice s povzetki pod podrobnostmi, preskočite na naslednji korak (korak 4). Če ste ustvarili vrstice s povzetki nad vrsticami s podrobnostmi, na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

  Odpre se pogovorno okno nastavitve.

  Pogovorno okno» Nastavitve «za orise

  Nato v pogovornem oknu Nastavitve počistite potrditveno polje Povzemi vrstice pod podrobnostmi in nato kliknite v redu.

 4. Orišete podatke. Naredite nekaj od tega:

  Samodejni oris podatkov

  1. Izberite celico v obsegu celic, ki jih želite orisati.

  2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite puščico v razdelku skupinain nato kliknite Samodejni oris.

   Kliknite puščico pod možnostjo »Skupina« in nato »Počisti oris«

  Ročni oris podatkov

  Pomembno: Ko ročno združujete ravni orisa, je najbolje, da so vsi podatki prikazani , da ne bi napačno združili vrstic.

  1. Če želite orisati zunanjo skupino (raven 1), izberite vse vrstice, ki jih bo zunanja skupina vsebovala (tj. vrstice s podrobnostmi in če ste jih dodali, njihove vrstice s povzetki).

   Izbor podatkov, pripravljen za ustvarjanje zunanje skupine

   1. prva vrstica vsebuje nalepke in ni izbrana.

   2. ker je to zunanja skupina, izberite vse vrstice z delnimi vsotami in podrobnostmi.

   3. ne izberite skupne vsote.

  2. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi. Nato v pogovornem oknu skupina kliknite vrsticein nato še v redu.

   Namig: Če izberete cele vrstice, namesto le celic, se Excel samodejno združi po vrsticah – pogovorno okno skupine se ne odpre niti.

   Kliknite »Vrstice« in nato »V redu«

   Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

  3. Po želji lahko orišite notranjo, ugnezdeno skupino – vrstice s podrobnostmi za navedeni odsek podatkov.

   Opomba: Če vam ni treba ustvariti notranjih skupin, preskočite na korak f, spodaj.

   Za vsako notranjo, ugnezdeno skupino izberite vrstice s podrobnostmi, ki so sosednje vrstici s povzetki.

   Podatki, ki so izbrani za združevanje na ravni 2 v hierarhiji.

   1. Ustvarite lahko več skupin na vsaki notranji ravni. Tukaj sta dva razdelka že združena na ravni 2.

   2. Ta razdelek je izbran in pripravljen za združevanje.

   3. ne izberite vrstice s povzetkom za podatke, ki jih združujete.

  4. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

   Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

   Nato v pogovornem oknu skupina kliknite vrsticein nato še v redu. Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

   Namig: Če izberete cele vrstice, namesto le celic, se Excel samodejno združi po vrsticah – pogovorno okno skupine se ne odpre niti.

  5. Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih vrstic, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

  6. Če želite razdružiti vrstice, izberite vrstice in nato na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

   Odseke orisa lahko tudi razdružite, ne da bi odstranili celotno raven. Pridržite tipko SHIFT, medtem ko kliknete Polje »Plus« ali Polje »inus« za skupino, nato pa na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

   Pomembno: Če ste razdružili oris in so bili podrobni podatki skriti, bodo morda vrstice s podrobnostmi ostale skrite. Če želite prikazati podatke, povlecite prek vidnih številk vrstic, ki so tik ob skritih vrsticah. Nato na zavihku osnovno v skupini celice kliknite oblika, pokažete na Skrij & Razkrijin nato kliknite Razkrij vrstice.

 1. Prepričajte se, da ima vsaka vrstica podatkov, ki jih želite orisati, oznako v prvem stolpcu, vsebuje podobna dejstva v vsaki vrstici in obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Vstavite lastne stolpce s povzetki s formulami neposredno levo ali desno od vsake skupine stolpcev s podrobnostmi. Tabela, navedena v koraku 4, prikazuje primer.

  Opomba: Če želite orisati podatke po stolpcih, je treba imeti stolpce s povzetkom, ki vsebujejo formule, ki se sklicujejo na celice v vsakem od stolpcev s podrobnostmi za to skupino.

 3. Če je stolpec s povzetkom levo od stolpcev s podrobnostmi, na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

  Odpre se pogovorno okno nastavitve.

  Pogovorno okno» Nastavitve «za orise

  Nato v pogovornem oknu Nastavitve počistite potrditveno polje Povzemi stolpce desno od podrobnosti in kliknite v redu.

 4. Če želite orisati podatke, naredite nekaj od tega:

  Samodejni oris podatkov

  1. Izberite celico v obsegu.

  2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite puščico pod možnostjo Združi in kliknite Samodejni oris.

  Ročni oris podatkov

  Pomembno: Ko ročno združujete ravni orisa, je najbolje, da so vsi podatki prikazani , da se izognete nepravilnim združevanjem stolpcev.

  1. Če želite orisati zunanjo skupino (raven 1), izberite vse podrejene stolpce s povzetki in njihove sorodne podrobne podatke.

   Podatki, razporejeni v stolpcih, ki jih je treba združiti

   1. stolpec A vsebuje nalepke.

   2. Izberite vse stolpce s podrobnostmi in delnimi vsotami. Če ne izberete celih stolpcev, ko kliknete skupina (na zavihku podatki v skupini Oris ) se odpre pogovorno okno skupina in vas pozove, da izberete vrstice ali stolpce.

   3. ne izberite stolpca» skupno vsoto «.

  2. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

   Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

   Simbol orisa se prikaže nad skupino.

  3. Če želite orisati notranjo, ugnezdeno skupino stolpcev s podrobnostmi (raven 2 ali novejša različica), izberite stolpce s podrobnostmi, ki mejijo na stolpec, ki vsebuje stolpec s povzetkom.

   Združeni podatki v stolpcih

   1. Ustvarite lahko več skupin na vsaki notranji ravni. Tukaj sta dva razdelka že združena na ravni 2.

   2. Ti stolpci so izbrani in pripravljeni na združevanje. Če ne izberete celih stolpcev, ko kliknete skupina (na zavihku podatki v skupini Oris ) se odpre pogovorno okno skupina in vas pozove, da izberete vrstice ali stolpce.

   3. ne izberite stolpca s povzetkom za podatke, ki jih združujete.

  4. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

   Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

   Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

 5. Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih stolpcev, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

 6. Če želite razdružiti stolpce, izberite stolpce in nato na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

Na zavihku »Podatki« kliknite »Razdruži«

Odseke orisa lahko tudi razdružite, ne da bi odstranili celotno raven. Pridržite tipko SHIFT, medtem ko kliknete Polje »Plus« ali Polje »inus« za skupino, nato pa na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

Če ste razdružili oris in so bili podrobni podatki pri tem skriti, bodo morda stolpci s podrobnostmi ostali skriti. Če želite prikazati podatke, povlecite prek glav vidnih črk stolpcev, ki ležijo tik ob skritih stolpcih. Na zavihku osnovno v skupini celice kliknite oblika, pokažete na Skrij & Razkrijin nato kliknite Razkrij stolpce

 1. Če ne vidite simbolov orisa ena dve tri , plus in minus , pojdite v razdelek datoteke > možnosti> Naprednoin nato v razdelku možnosti prikaza za ta odsek delovnega lista potrdite polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen in nato kliknite v redu.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Pokažite ali skrijte podrobne podatke za skupino    

   Če želite prikazati podrobne podatke znotraj skupine, kliknite gumb plus za skupino ali pa pritisnite ALT + SHIFT + =.

  • Če želite skriti podrobne podatke za skupino, kliknite gumb minus za skupino ali pa pritisnite ALT + SHIFT +-.

  • Razširite ali strnite celoten oris na določeno raven    

   V simbolih orisa ena dve tri kliknite želeno število želenih ravni. Nato se podrobni podatki na nižjih ravneh skrijejo.

   Če ima oris npr. štiri ravni, lahko skrijete četrto raven med prikazovanjem preostalih ravni tako, da kliknete tri .

  • Pokažite ali skrijte vse orisane podrobne podatke    

   Če želite prikazati vse podrobne podatke, kliknite najnižjo raven v ena dve tri orisnih simbolih. Če je na primer na voljo tri ravni, kliknite tri .

  • Če želite skriti vse podrobne podatke, kliknite ena .

Za orisane vrstice uporablja Microsoft Excel sloge, kot so RowLevel_1 in RowLevel_2. Za orisne stolpce Excel uporablja sloge, kot sta »RavenSto_1« in »RavenSto_2«. Ti slogi uporabljajo krepko pisavo, ležečo pisavo in druge besedilne oblike za razlikovanje vrstic ali stolpcev s povzetki od drugih podatkov. S spreminjanjem vsakega od teh slogov lahko dodajate različna oblikovanja besedilu in celicam in tako prilagodite videz orisa. Slog lahko uporabite na orisu, ko ustvarite oris, ali po tem.

Naredite nekaj od tega:

Samodejno uporaba sloga za nove vrstice ali stolpce s povzetkom    

 1. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

  Odpre se pogovorno okno nastavitve.

  Pogovorno okno» Nastavitve «za orise

 2. Potrdite polje Samodejni slogi.

Uporabite slog v obstoječi vrstici ali stolpcu s povzetkom    

 1. Izberite celice, v katere želite uporabiti slog.

 2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

  Odpre se pogovorno okno nastavitve.

  Pogovorno okno» Nastavitve «za orise

 3. Potrdite polje samodejno slogi in nato kliknite Uporabi sloge.

  Pogovorno okno» nastavitve «z izbrano možnostjo» samodejni slogi «

Orisane podatke lahko oblikujete tudi s funkcijami samooblikovanja.

 1. Če ne vidite simbolov orisa ena dve tri , plus in minus , pojdite v razdelek datoteke > možnosti> Naprednoin nato v razdelku možnosti prikaza za ta odsek delovnega lista izberite potrditveno polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen .

 2. Če želite skriti podrobne podatke, ki jih ne želite kopirati, uporabite orisne simbole ena dve tri , minus in plus .

  Če želite več informacij, si oglejte poglavje Prikazovanje ali skrivanje orisanih podatkov.

 3. Izberite obseg povzemanja vrstic.

 4. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Najdi in izberi in nato Pojdi v.

  Kliknite »Poišči in izberi« in nato »Pojdi na«

 5. Kliknite Pojdi na posebno.

 6. Kliknite Samo vidne celice.

 7. Kliknite V redu in nato kopirajte podatke.

Opomba: Ko skrijete ali odstranite oris, se ne izbrišejo nobeni podatki.

Skrivanje orisa

 • V razdelku možnosti prikaza za ta odsek delovnega lista izberite možnosti > datoteke> Napredno, počistite potrditveno polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen .

Odstranjevanje orisa

 1. Kliknite delovni list.

 2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži in kliknite Počisti oris.

  Kliknite »Razdruži« in nato »Počisti oris«

  Pomembno: Če ste odstranili oris in so bili podrobni podatki pri tem skriti, bodo morda vrstice ali stolpci s podrobnostmi ostali skriti. Če želite prikazati podatke, povlecite prek glav vidnih številk vrstic ali črk stolpcev, ki so tik ob skritih vrsticah in stolpcih. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika, pokažite na Skrij in razkrij in nato kliknite Razkrij vrstice ali Razkrij stolpce.

Predstavljajte si, da želite ustvariti poročilo s povzetkom podatkov, ki prikazuje le vsote, ki jih spremlja grafikon teh vsot. Naredite lahko naslednje:

 1. Ustvarjanje poročila s povzetkom

  1. Orišete podatke.

   Če želite več informacij, si oglejte poglavje Ustvarjanje orisa vrstic ali Ustvarjanje orisa stolpcev.

  2. Podrobnosti skrijete tako, da kliknete orisne simbole ena dve tri , plus in minus , da prikažete le skupne vsote, kot je prikazano v naslednjem primeru orisa vrstice:

   Orisani seznam, ki ima prikazane samo vrstice

  3. Če želite več informacij, si oglejte poglavje Prikazovanje ali skrivanje orisanih podatkov.

 2. Grafikon povzetka poročila

  1. Izberite povzetek podatkov, ki ga želite prikazati v grafikonu.

   Če želite na primer prikazati le vsote» Buchanan «in» Zajc «, ne pa tudi skupne vsote, izberite celice od a1 do C19, kot je prikazano v zgornjem primeru.

  2. Kliknite vstavi > grafikone > priporočene grafikone, nato pa kliknite zavihek vsi grafikoni in izberite vrsto grafikona.

   Pogovorno okno» Vstavljanje grafikona «

   Če ste na primer izbrali možnost» gruča stolpcev «, je grafikon videti tako:

   Grafikon, ustvarjen iz podatkov delnih vsot

   Če pokažete ali skrijete podrobnosti na orisanem seznamu podatkov, bo tudi grafikon posodobljen in bo pokazal ali skril podatke.

V Excel za splet lahko združite ali orišite vrstice in stolpce.

Opomba: Čeprav lahko v podatke dodate vrstice s povzetki (s funkcijami, kot je SUM ali DELNa vsota), ne morete uporabiti slogov ali nastaviti mesta za vrstice s povzetki in stolpce v Excel za splet.

Ustvarjanje orisa vrstic ali stolpcev

Oris vrstic v programu Excel online

Oris stolpcev v programu Excel online

Oris vrstic v programu Excel online

 1. Prvi stolpec vsebuje nalepke.

 2. Vrstice s podrobnostmi in vrstice s povzetki so Združene v orisu.

 3. Skupna vsota ni združena v orisu.

Oris stolpcev v programu Excel online

 1. Prva vrstica vsebuje nalepke.

 2. Stolpci s podrobnostmi in stolpci s povzetki so združeni v orisu.

 3. Skupna vsota ni združena v orisu.

 1. Prepričajte se, da ima vsak stolpec (ali vrstico) podatkov, ki jih želite orisati, oznako v prvi vrstici (ali stolpcu), vsebuje podobna dejstva v vsakem stolpcu (ali vrstici) in da obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Izberite podatke (vključno z vsemi vrsticami ali stolpci s povzetkom).

 3. Na zavihku podatki v skupini oris kliknite Združi > vrstic skupine ali stolpci skupine.

 4. Če želite orisati notranjo, ugnezdeno skupino – izberite vrstice ali stolpce znotraj orisanega obsega podatkov in ponovite korak 3.

 5. Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih vrstic ali stolpcev, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

Razdruževanje vrstic ali stolpcev

 • Če želite razdružiti, izberite vrstice ali stolpce in nato na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži in izberite Razdruži vrstice ali Razdruži stolpce.

Prikazovanje ali skrivanje orisanih podatkov

Naredite nekaj od tega:

Pokažite ali skrijte podrobne podatke za skupino    

 • Če želite prikazati podrobne podatke znotraj skupine, kliknite plus za skupino ali pritisnite ALT + SHIFT + =.

 • Če želite skriti podrobne podatke za skupino, kliknite minus za skupino ali pritisnite ALT + SHIFT +-.

Razširite ali strnite celoten oris na določeno raven    

 • V simbolih orisa ena dve tri kliknite želeno število želenih ravni. Nato se podrobni podatki na nižjih ravneh skrijejo.

 • Če ima oris npr. štiri ravni, lahko skrijete četrto raven med prikazovanjem preostalih ravni tako, da kliknete tri .

Pokažite ali skrijte vse orisane podrobne podatke    

 • Če želite prikazati vse podrobne podatke, kliknite najnižjo raven v ena dve tri orisnih simbolih. Če je na primer na voljo tri ravni, kliknite tri .

 • Če želite skriti vse podrobne podatke, kliknite ena .

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Združevanje ali razdruževanje podatkov v vrtilni tabeli

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×