Ogled in upravljanje predmetov v podoknu za krmarjenje

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vsi predmeti v Accessovi namizni zbirki podatkov, ki so v podoknu za krmarjenje.

V podoknu za krmarjenje lahko prilagajate kategorije in skupine predmetov. Predmete, skupine ali celotno podokno za krmarjenje lahko tudi skrijete. Access ponuja več kategorij, ki jih lahko takoj uporabite, lahko pa tudi ustvarjate kategorije in skupine po meri.

Namig:  Če želite prikazati ali skriti podokno za krmarjenje, pritisnite F11.

Opomba: Podokno za krmarjenje ni na voljo, kadar uporabljate aplikacijo Access web app ali spletno zbirko podatkov v brskalniku. Čeprav lahko uporabite podokno za krmarjenje v aplikaciji Access web app, ki ste ga odprli v Accessu, boste videli le omejen nabor funkcij: prikazovanje, razvrščanje in iskanje predmetov zbirke podatkov.

V tem članku

Pregled

Izbira kategorije v podoknu za krmarjenje

Prikaz in razvrščanje predmetov v podoknu za krmarjenje

Iskanje predmetov v zbirki podatkov v podoknu za krmarjenje

Ustvarjanje in spreminjanje kategorij in skupin po meri v podoknu za krmarjenje

Dodajanje predmetov v skupino po meri v podoknu za krmarjenje

Odstranjevanje in obnovitev bližnjic v skupinah po meri v podoknu za krmarjenje

Skrivanje predmetov in skupin v podoknu za krmarjenje

Prikazovanje predmetov in skupin v podoknu za krmarjenje

Pregled

Podokno za krmarjenje je primarno sredstvo, s katerim si ogledujete vse predmeti zbirke podatkov in imate dostop do njih. Ko odprete zbirko podatkov v Accessu, se podokno za krmarjenje privzeto pojavi na levi strani delovnega prostora.

Prilagajanje podokna za krmarjenje

Način prikaza podokna za krmarjenje je mogoče prilagoditi tako:

Če želite

Naredite to

Spremeniti širino podokna za krmarjenje

S kazalcem miške pokažite na desni rob podokna za krmarjenje in ko se kazalec spremeni v dvoglavo puščico, povlecite rob, da povečate ali pomanjšate širino.

Odpreti in zapreti podokno za krmarjenje

Kliknite gumb Odpri/zapri razdelilno vrstico Gumb za odpiranje/zapiranje razdelilne vrstice za podokno za krmarjenje v Accessu ali pritisnite F11, če želite preklopiti med odprtim ali zaprtim pogledom podokna za krmarjenje.

Podokno za krmarjenje – odprto in zaprto

Uporaba predmetov zbirke podatkov v podoknu za krmarjenje

V podoknu za krmarjenje lahko uporabite kateri koli predmet, tako da ga dvokliknete. Če ga kliknete z desno tipko miške, se prikaže priročni meni, v katerem lahko naredite marsikaj, na primer odprete predmet v pogledu načrta.

Kategorije in skupine v podoknu za krmarjenje

Predmete zbirke podatkov lahko organizirate v skupine in kategorije. S skupinami lahko razporejate in povezujete predmete v podoknu za krmarjenje, s kategorijami pa lahko razporejate in povezujete skupine.

Podokno za krmarjenje

Na prejšnji sliki je na primer prikazana kategorija Krmarjenje opravil, skupine pa so Opravila, Stiki in Podporni predmeti.

Če izberete kategorijo, so elementi razporejeni v skupine kategorij. Če izberete na primer kategorijo Tabele in sorodni pogledi, so elementi razporejeni v eno skupino na tabelo, vsaka skupina pa ima bližnjice do vseh predmetov, ki uporabljajo tabelo – poizvedbe, obrazci, poročila in tako naprej. Če je predmet uporabljen v več tabelah, je prikazan v vseh ustreznih skupinah.

Na vrh strani

Izbira kategorije v podoknu za krmarjenje

Ko ustvarite novo zbirko podatkov, ta privzeto prikazani kategorija Tabele in sorodni pogledi in skupina Vse tabele. V vseh zbirkah podatkov je tudi kategorija Po meri, s katero lahko za predmete ustvarite pogled po meri. Poleg tega sta v Accessu na voljo še dve vnaprej določeni kategoriji, ki ju lahko izberete glede na način prikaza predmetov:

Kategorija

Opis

Vrsta predmeta

Oglejte si vse predmete v zbirki podatkov, ki so razvrščeni po vrsti.

Datum nastanka

in

Spremenjen datum

Poiščite predmete, ki ste jih ustvarili ali spremenili na določen datum ali v datumskem obsegu. Filtrirate lahko z možnostjo Danes ali Vsi datumi. Te zvrsti prikazujejo predmete v padajočem vrstnem redu od datuma nastanka ali zadnje spremembe.

Podokno za krmarjenje, ki prikazuje tabele v skupinah in predmete, povezane s posamezno tabelo

Vsaka vnaprej določena kategorija vključuje globalno skupino, v kateri so vsi predmeti v zbirki podatkov. Globalno skupino za kategorijo lahko preprosto poiščete tako, da pred imenom skupine poiščete besedo Vse. Če na primer izberete kategorijo Tabele in sorodni pogledi, se globalna skupina imenuje Vse tabele.

Na vrh strani

Prikaz in razvrščanje predmetov v podoknu za krmarjenje

Izberete lahko način, kako so predmeti v zbirki podatkov prikazani v podoknu za krmarjenje. Vključite lahko na primer datume nastanka ali spremembe ali prikažete predmete kot ikone ali sezname. Access privzeto razvrsti predmete v podoknu za krmarjenje po vrsti predmeta v naraščajočem abecednem vrstnem redu, vendar razvrstitev lahko prilagodite svojim zahtevam. Način prikaza in razvrstitve predmetov lahko določite tako:

 • Z desno tipko miške kliknite vrh podokna za krmarjenje, če želite prikazati priročni meni, in nato naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti način prikaza predmetov, pokažite na Ogled po in kliknite Podrobnosti, Ikona ali Seznam.

  • Če si želite ogledati vse skupine v zbirki podatkov, kliknite Prikaži vse skupine.

  • Če želite spremeniti vrstni red podokna za krmarjenje, pokažite na Razporedi po in izberite možnost razvrščanja.

  • Če želite predmete razvrstiti ročno in prilagoditi vrstni red prikaza, kliknite Razporedi po in kliknite Odstrani samodejna razvrščanja.

Na vrh strani

Iskanje predmetov v zbirki podatkov v podoknu za krmarjenje

Med vnašanjem besedila v polje Išči Access išče v kategoriji vseh skupin, v katerih je predmet ali bližnjica do predmeta, ki ustreza iskanemu izrazu. Vse skupine, v katerih ni iskanega izraza, so strnjene.

Opomba: Access išče predmete le v kategorijah in skupinah, ki so trenutno prikazane v podoknu za krmarjenje.

Namig: Če želite določen predmet poiskati v celotni zbirki podatkov, v podoknu za krmarjenje izberite eno od vnaprej določenih kategorij, na primer Tabele in sorodni pogledi ali Vrsta predmeta. Tako zagotovite, da bodo v podoknu za krmarjenje prikazane vse skupine.

Iskanje predmetov ali bližnjic zbirke podatkov s poljem za iskanje

 1. Če polje Išči še ni prikazano na vrhu podokna za krmarjenje, na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite menijsko vrstico in nato kliknite Iskalna vrstica.

 2. V polje Iskalna vrstica vnesite del imena ali celotno ime predmeta ali bližnjice.

  Iskalna vrstica v podoknu za krmarjenje

  Med vnašanjem znakov Access išče in odstrani vse naslove skupin, ki ne ustrezajo iskanemu izrazu.

 3. Če želite izvesti še eno iskanje, kliknite gumb Počisti iskalni niz Gumb »Počisti iskalni niz« ali pritisnite tipko BACKSPACE, da izbrišete znake, in nato vnesite novo besedilo, ki ga želite poiskati.

  Opomba: Ko počistite potrditveno polje Iskalna vrstica, so v podoknu za krmarjenje znova prikazani vsi predmeti, ki so na voljo.

Na vrh strani

Ustvarjanje in spreminjanje kategorij in skupin po meri v podoknu za krmarjenje

Opomba: Ta razdelek se ne uporablja v aplikaciji Access web app.

Ko ustvarite novo zbirko podatkov brez predloge, je v zbirki privzeto kategorija Po meri, v kateri so vsi predmeti, določeni v zbirki podatkov. Kategorijo po meri lahko preimenujete, v njej ustvarite več skupin po meri in tem skupinam dodelite predmete. Privzeta možnost razvrščanja za skupine je Vse tabele.

Pri ogledu kategorij in skupin po meri v podoknu za krmarjenje boste vedno videli bližnjice do predmetov. Bližnjice prepoznate po majhni puščici zraven levega spodnjega kota ikone predmeta.

Bližnjice v pogledu kategorije po meri

Ko odprete bližnjico, odprete predmet, na katerega kaže. Če pa bližnjico izbrišete, Access ne izbriše predmeta v zbirki podatkov, na katerega kaže bližnjica. Bližnjice lahko tudi skrijete ali preimenujete, ne da bi pri tem spremenili podatke, na katere kažejo bližnjice v zbirki podatkov.

Predmete v zbirki podatkov prilagodite tako, da ustvarite kategorije po meri. Kategorijo po meri na primer ustvarite, če želite ustvariti obrazec z določenimi vrstami gumbov ali povezav, s katerimi se pomikate po zbirki podatkov. Ko ustvarite kategorijo po meri, velja le za trenutno zbirko podatkov. Kategorij in skupin po meri ne morete prenesti v druge zbirke podatkov. Kategorije po meri lahko ustvarite tako, da preimenujete privzeto kategorijo Po meri, ki je na voljo v Accessu, ali ustvarite novo kategorijo po meri. Z omejitvijo števila kategorij in skupin po meri v zbirki podatkov boste preprosteje poiskali podatke.

Opomba: Čeprav lahko iz kategorije ali skupine po meri odstranite predmete, ne morete odstraniti predmetov iz vnaprej določene kategorije ali skupine.

Kategorije ali skupine po meri lahko ustvarite in upravljate v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja, v katerem je prikazan seznam vseh kategorij, ki so bile določene v zbirki podatkov, in skupine za izbrano kategorijo.

Ustvarjanje kategorij po meri

Ko ustvarite novo kategorijo po meri, Access za to kategorijo ustvari skupini, imenovani Nedodeljeni predmeti in Skupina po meri 1. Access privzeto v skupino Nedodeljeni predmeti ne vključi nobenega predmeta. Vsi predmeti v kategoriji, ki niso dodeljeni nobeni skupini, so namesto tega prikazani v podoknu za krmarjenje v skupini Nedodeljeni predmeti.

 1. Če želite ustvariti novo kategorijo, na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite meni in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 2. V razdelku Kategorije kliknite Dodaj element.

  V pogovornem oknu Možnosti krmarjenja v razdelku Kategorije se prikaže nova kategorija.

 3. Vnesite ime nove kategorije in pritisnite ENTER.

Preimenovanje kategorije po meri v podoknu za karmarjenje

Če je na voljo neuporabljena kategorija po meri, jo lahko preimenujete, namesto da dodate novo.

 1. Če želite preimenovati kategorijo po meri, na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite meni in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 2. V razdelku Kategorije kliknite Po meri in nato Preimenuje element.

 3. Vnesite novo ime kategorije in pritisnite ENTER.

Ko ustvarite ali preimenujete kategorijo po meri, morate za vsako kategorijo po meri ustvariti skupine po meri.

Access za vsako novo kategorijo samodejno ustvari skupini Skupina po meri 1 in Nedodeljeni predmeti. Predmeti, ki niso dodeljeni skupinam, so samodejno vključeni v skupino Nedodeljeni predmeti. Ustvarite lahko novo skupino po meri ali preimenujete skupino Skupina po meri 1 v izbrano ime.

Ustvarjanje skupine po meri v podoknu za krmarjenje

 1. Če želite ustvariti novo skupino po meri, na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite meni in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 2. V razdelku Skupine za »ime kategorije« kliknite Dodaj skupino.

 3. Vnesite ime nove skupine in pritisnite ENTER.

Preimenovanje skupine po meri v podoknu za krmarjenje

 1. Če želite preimenovati skupino po meri, na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite meni in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 2. V razdelku Skupine za »ime kategorije« kliknite skupino po meri in nato še Preimenuj skupino.

 3. Vnesite novo ime skupine in pritisnite ENTER.

Ko v kategoriji po meri ustvarite skupino po meri, v skupino po meri dodajte ali premaknite predmete, na primer tabele.

Na vrh strani

Dodajanje predmetov v skupino po meri v podoknu za krmarjenje

Opomba: Ta razdelek se ne uporablja v aplikaciji Access web app.

V skupino po meri lahko dodate predmete na več različnih načinov. Povlečete lahko na primer predmet, če želite ustvariti bližnjico, kopirati in prilepiti predmete v skupino ter uvoziti predmete iz zunanjih virov. Če želite predmet izrezati iz skupine, ne pozabite, da pri tem lahko pride do težav. Ne priporočamo vam, da izrežete predmet, ker je zbirka podatkov nabor komponent, ki delujejo skupaj, in če iz tega nabora komponent izbrišete predmet, lahko prekinete del ali celotno delovanje zbirke podatkov.

 • Če želite v skupino po meri dodati ali premakniti predmete v zbirki podatkov, na vrhu podokna za krmarjenje kliknite spustno puščico in nato kliknite skupino po meri, ki ste jo ustvarili.

 • V razdelku Nedodeljeni predmeti z desno tipko miške kliknite predmet, ki ga želite dodati ali premakniti.

 • V priročnem meniju kliknite Dodaj v skupino in nato izberite skupino po meri, v katero želite dodati predmet.

Kopiranje in lepljenje predmetov

 • V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite predmet, ki ga želite kopirati, in nato kliknite Kopiraj.

 • V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite skupino, v katero želite prilepiti predmet, in nato kliknite Prilepi. V podokno za krmarjenje lahko prilepite tudi predmet iz druge Accessove zbirke podatkov.

Predmete lahko v zbirko podatkov dodate tudi tako, da uvozite tabele iz drugih zbirk podatkov ali podatke iz drugih programov (na primer besedilne datoteke iz Microsoft Office Excelovih delovnih zvezkov). Če želite več informacij o uvozu zunanjih podatkov, glejte povezave v razdelku Glejte tudi tega članka.

Na vrh strani

Odstranjevanje in obnovitev bližnjic v skupinah po meri v podoknu za krmarjenje

Opomba: Ta razdelek se ne uporablja v aplikaciji Access web app.

Pri ogledu predmetov po meri v podoknu za krmarjenje si dejansko ogledujete bližnjice do teh predmetov. Ikona predmeta z majhno puščico ob njenem levem spodnjem kotu pomeni, da je to bližnjica ali kazalec do dejanskega predmeta.

Bližnjice v pogledu kategorije po meri

Če odstranite ali izbrišete bližnjico iz podokna za krmarjenje, odstranite le kazalec do tega predmeta in ne predmeta iz zbirke podatkov. Ko v podoknu za krmarjenje iz skupine po meri odstranite bližnjico predmeta, iz skupine po meri odstranite sklic na predmet, zato se predmet prikaže v podoknu za krmarjenje v skupini Nedodeljeni predmeti.

 • Če želite odstraniti bližnjico, v podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite predmet in nato kliknite Odstrani.

 • Če želite obnoviti bližnjico za predmet, v podoknu za krmarjenje iz skupine Nedodeljeni predmeti povlecite predmet v skupino po meri.

Pomembno: Čeprav lahko izbrišete (trajno odstranite) vnaprej določene skupine in skupine po meri, vam tega ne priporočamo, ker lahko pride do težav v zbirki podatkov. Zbirke podatkov so nabori komponent, ki delujejo skupaj, in če iz tega nabora komponent izbrišete predmet, lahko prekinete del ali celotno funkcionalnost zbirke podatkov.

Na vrh strani

Skrivanje predmetov in skupin v podoknu za krmarjenje

Opomba: Ta razdelek se ne uporablja v aplikaciji Access web app.

Če predmet ali skupino ne uporabljate ali želite omejiti dostop do nje, je skrivanje predmeta ali skupine lahko boljša možnost kot brisanje skupine ali predmeta. S skrivanjem predmeta ne spremenite zbirke podatkov, medtem ko z brisanjem predmeta ali skupine (tudi če je podvojena) lahko prekinete del ali celotno funkcionalnost zbirke podatkov.

Predmet ali skupino v podoknu za krmarjenje lahko skrijete tako:

 • Če želite skriti predmet, z desno tipko miške kliknite predmet in nato kliknite Skrij v tej skupini.

 • Če želite skriti celotno skupino, z desno tipko miške kliknite skupino in nato kliknite Skrij.

Predmet ali skupina, ki je v podoknu za krmarjenje zasenčena, lahko skrijete tako:

 1. Na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite menijsko vrstico in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 2. V pogovornem oknu Možnosti krmarjenja počistite potrditveno polje Pokaži skrite predmete in kliknite V redu.

Na vrh strani

Prikazovanje predmetov in skupin v podoknu za krmarjenje

Opomba: Ta razdelek se ne uporablja v aplikaciji Access web app.

Če želite prikazati skrite predmete ali skupine, ne da bi omogočili dostop do njih, naredite to:

 • Na vrhu podokna za krmarjenje z desno tipko miške kliknite menijsko vrstico in nato kliknite Možnosti krmarjenja.

 • V pogovornem oknu Možnosti krmarjenja potrdite polje Pokaži skrite predmete in kliknite V redu.

Če so v podoknu za krmarjenje skriti predmeti in skupine zasenčeni, niso omogočeni. Če želite, da so ti zasenčeni predmeti ali skupine na voljo v podoknu za krmarjenje, naredite to:

 • Če želite omogočiti predmet, ga kliknete z desno tipko miške in nato kliknite Razkrij v tej skupini.

 • Če želite razkriti skupino, jo kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Razkrij.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×