Odpravljanje težave s poteki dela v aplikaciji Project Online

Pogosto se zgodi, da morajo skrbniki aplikacije Project Web App odpravljati težave s Projectovimi poteki dela. Odvisno od tega, kako je postopek poteka dela določen za organizacijo, mora skrbnik včasih obravnavati primerek poteka dela, da zagotovi napredek. Na voljo so polja, ki jih uporabnik lahko doda središču za projekte, storitvi OData za poizvedbo ali končni točki Rest za Project Online, da bolje razume stanje posameznih Projectovih potekov dela. Z uporabo informacij v teh poljih lahko skrbnik aplikacije Project Web App izbere ustrezno rešitev za deblokiranje napredovanja Projectovega poteka dela.

Za odpravljanje težav s poteki dela v aplikaciji Project Online so na voljo trije koraki:

 1. Nastavitev pogledov in poročil za ogled napak

 2. Pregledovanje napak

 3. Odpravljanje napak in izvajanje dodatnih korakov

Nastavitev pogledov in poročil za ogled napak

Skrbnik si lahko ogleda napake v Projectovem poteku dela na dva načina:

 • Ustvarjanje pogleda središča za projekte za ogled stanja poteka dela

 • Storitev Project OData za poizvedbo ali Project REST API

Ustvarjanje pogleda središča za projekte za ogled stanja poteka dela

Če želite odpraviti težave s Projectovimi poteki dela, priporočamo, da ustvarite nov pogled središča za projekte. Če želite ustvariti pogled središča za projekte ali ga urediti, mora uporabnik imeti splošno dovoljenje za upravljanje pogledov aplikacije Project Web App.

Opomba: Če želite več informacij o upravljanju varnosti, si oglejte Serija videoposnetkov: delovanje varnostnih dovoljenj v programu Project Server

Ustvarjanje pogleda

 1. V aplikaciji Project Web App kliknite ikono mehanizma in nato Nastavitve aplikacije PWA.

 2. Na strani z nastavitvami kliknite Upravljanje pogledov. Prikaže se seznam pogledov.

 3. Kliknite Nov pogled.

 4. V razdelku za ime in vrsto na seznamu Vrsta pogleda izberite Središče za projekte.

 5. V polje Ime vnesite ime novega pogleda. Na primer »Projectovi poteki dela«.

 6. V polje Opis vnesite opis novega pogleda.

 7. V razdelku Tabele in polja na seznamu Prikazana polja odstranite privzeta polja Začetek in konec. Dodajte ta polja s seznama Možna polja:

  • Koda napake poteka dela

  • Napaka poteka dela

  • Ustvarjen potek dela

  • ID poteka dela

  • Zadnje izvajanje poteka dela

  • Lastnik poteka dela

  • Ime faze poteka dela

  • Ime stopnje poteka dela

  • Stanje poteka dela

  • Rezervirano

  • Rezervirala oseba

 8. Pomaknite se na dno zaslona in kliknite Filter.

 9. Dodajte filter s poljem Koda napake poteka dela je večja kot 1 in kliknite V redu.

 10. Kliknite Shrani.

  Opomba: Ko kliknete shrani, prejmete to sporočilo: »Temu pogledu niste dodelili varnostne kategorije. Če tega ne storite, si nihče ne bo mogel ogledati pogleda na spustnem seznamu ali ga uporabiti. Ali želite vseeno shraniti?«. Kliknite V redu, saj je pogled središča za projekte s poteki dela projektov prikazan le članom skupine skrbnikov aplikacije Project Web App.

Storitev Project OData za poizvedbo ali Project REST API

Uporabniki lahko po želji vnesejo poizvedbo za te informacije v storitvi Project OData ali programsko prek vmesnika Project REST API.

Storitev Project OData

Polje središča za projekte

Entiteta

Lastnost

Koda napake poteka dela

Projekti

WorkflowErrorResponseCode

Napaka poteka dela

Projekti

WorkflowError

Ustvarjen potek dela

Projekti

WorkflowCreatedDate

ID poteka dela

Projekti

WorkflowInstanceId

Zadnje izvajanje poteka dela

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Lastnik poteka dela

Projekti

WorkflowOwnerName

Ime faze poteka dela

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Ime stopnje poteka dela

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stanje poteka dela

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Opomba: Če želite več informacij o storitvi Project OData, glejte Sklic storitve ProjectData-Project OData.

Project REST API

Polje središča za projekte

Entiteta

Lastnost

Koda napake poteka dela

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Napaka poteka dela

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Ustvarjen potek dela

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

ID poteka dela

ProjectWorkflowInstance

Id

Zadnje izvajanje poteka dela

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Lastnik poteka dela

Projekti

ProjectOwnerName

Ime faze poteka dela

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Ime stopnje poteka dela

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stanje poteka dela

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Primeri kod:

Preberite filtriran nabor projektov in pridobite primerke poteka dela projekta. Če zahteva vključuje več kot 20 projektov, morate dodati dodatno filtriranje, drugače zahteva ne bo uspela:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Preberite vse poteke dela s kodami odgovora o napaki, ki so enake ali večje kot 400, vključno z lastnikom in minimalnimi podrobnostmi o projektu:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Opomba: Če želite več informacij o razvoju storitve Project Online, glejte Središče za razvijalce za Project.

Pregledovanje napak

Če je skrbnik ustvaril pogled središča za projekte, kot je opisano zgoraj, lahko do pogleda dostopate s temi koraki:

 1. V aplikaciji Project Web App se pomaknite do središča za projekte tako, da kliknete Projekti v orodni vrstici za hitri zagon.

 2. Kliknite Projekti na traku.

 3. Izberite pogled, ki ste ga ustvarili z zgornjimi koraki, v spustnem meniju Pogled:.

  S tem se uporabniku prikaže seznam vseh projektov in trenutna stanja potekov dela posameznih projektov, vključno z napakami.

Uporabnik lahko po želji pregleda napake v poročilu po meri ali programsko, kot je opisano zgoraj.

Opomba: Polji »Ustvarjen potek dela« in »Zadnje izvajanje poteka dela« prikazujeta datum in čas v obliki zapisa UTC. 

Opomba: Ko odpravite napake, traja do 24 ur, da se stanje posodobi v središču za projekte, storitvi Project OData in vmesniku Project REST API.

Odpravljanje napak in izvajanje dodatnih korakov

V Projectovem poteku dela lahko pride do teh napak:

Napaka

Dejanje

Stanja za projekt PROJECT_GUID ni bilo mogoče posodobiti

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela.

Stanja za stopnjo STAGE_GUID za projekt PROJECT_GUID ni bilo mogoče posodobiti

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela.

Stopnja STAGE_GUID ni trenutna stopnja za projekt PROJECT_GUID

Do te napake pride, ko poskušate nastaviti stanje stopnje poteka dela za stopnjo poteka dela, ki ni veljavna. V tem primeru morate znova zagnati Projectov potek dela.

Polje po meri CUSTOM_FIELD_GUID nima nastavljene vrednosti za projekt PROJECT_GUID

Polje po meri ni pravilno nastavljeno in potek dela ne more napredovati, dokler vrednost polja po meri ni posodobljena. Če želite določiti ime polja po meri, ki ga morate posodobiti, si oglejte razdelek z naslovom Pridobivanje polja po meri iz identifikatorja GUID polja po meri. Ko posodobite polje po meri, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela.

Opomba: Priporočamo, da za polja po meri »true/false«, ki so vključena v potek dela, uporabite iskalno tabelo, namesto da jih označite z zastavico, da tako preprečite te vrste težav za polja po meri.

Polje po meri CUSTOM_FIELD_GUID ne obstaja.

To se zgodi, ko potek dela poskuša prebrati ali napisati vrednost za polje po meri, ki je bilo odstranjeno iz aplikacije PWA. Potek dela morate urediti in zagotoviti, da je s potekom dela povezano ustrezno polje po meri.

Napaka pri pošiljanju posla sprostitve za projekt PROJECT_GUID

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Napaka pri pošiljanju posla objavljanja za projekt PROJECT_GUID

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Napaka pri pošiljanju posla objavljanja povzetka za projekt PROJECT_GUID

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Ni mogoče ustvariti projekta z elementa seznama

To je napaka, ki vpliva na dejavnost CreateProjectFromListItem. Najprej poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, preglejte čakalno vrsto aplikacije PWA, da ugotovite, ali obstaja morebitni neuspel posel v čakalni vrsti za ustvarjanje projekta.

Ni mogoče najti elementa seznama za ustvarjanje projekta za spletni WEB_ID element LIST_ITEM_ID seznama LIST_ID

Elementu seznama ne obstaja več. Preverite koš in si oglejte, če lahko obnovite element seznama.

Ni mogoče najti ideje, povezane s projektom PROJECT_GUID, med posodabljanjem stanja

To se zgodi, če je ideja, ki je bila prvotno uporabljena za ustvarjanje projekta, izbrisana. Preverite koš in si oglejte, če lahko obnovite element seznama.

ID posla JOB_GUID je neveljaven

Če se prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Lastnik poteka dela nima dovoljenja za sprostitev projekta PROJECT_GUID

Skrbnik mora odobriti dovoljenja za sprostitev za lastnika poteka dela. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Lastnik poteka dela nima dovoljenja za kategorijo »Uredi polja s povzetkom projekta« ali »Shrani projekt v strežnik Project Server« »Objavi projekt« za projekt PROJECT_GUID

Skrbnik mora odobriti ustrezno dovoljenje za lastnika poteka dela. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Lastnik projekta nima splošnega dovoljenja za nov projekt

To se zgodi, ko poskušate ustvariti projekt iz elementa SharePointovega seznama in uporabnik, ki začne primerek poteka dela, ne more ustvariti novih projektov v aplikaciji PWA.

Skrbnik mora odobriti ustrezno dovoljenje za uporabnika. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Lastnik poteka dela nima dovoljenja za kategorijo »Odpri in shrani projekt v strežnik Project Server« za projekt PROJECT_GUID

Skrbnik mora odobriti ustrezno dovoljenje za uporabnika. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Lastnik poteka dela nima dovoljenja za kategorijo »Odpri projekt« za projekt PROJECT_GUID

Skrbnik mora odobriti ustrezno dovoljenje za uporabnika. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Lastnik poteka dela nima dovoljenja za kategorijo »Objavi projekt« za projekt PROJECT_GUID

Skrbnik mora odobriti ustrezno dovoljenje za uporabnika. Ko odobrite dovoljenja, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Potek dela projekta ne sme imeti več stopenj v teku

To sporočilo o napaki se prikaže, če primerek poteka dela poskuša vstopiti v stopnjo, ne da bi zaprl prejšnjo stopnjo. Za dodatno pomoč za to napako se obrnite na Microsoftovo podporo.

Potek dela projekta mora imeti eno stopnjo v teku

To sporočilo o napaki se prikaže, če primerek poteka dela poskuša zapustiti stopnjo, ne da bi nastavil naslednjo stopnjo v tek. Za dodatno pomoč za to napako se obrnite na Microsoftovo podporo.

Za projekt PROJECT_GUID ni mogoče ustvariti poteka dela

Do te napake pride, ko poskušate začeti primerek poteka dela za nepodprto vrsto projekta. Za dodatno pomoč za to napako se obrnite na Microsoftovo podporo.

Projekta PROJECT_GUID ni mogoče sprostiti

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

Projekta {0} ni mogoče sprostiti po posodobitvi vrednosti polja po meri {1}

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

Projekta PROJECT_GUID ni mogoče sprostiti po posodobitvi vrednosti lastnosti PROPERTY

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

Projekt PROJECT_GUID je rezerviran v drugi seji

Skrbnik mora vsiliti sprostitev ali prositi uporabnika, naj sprosti projekt. Ko projekt sprostite, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Projekt PROJECT_GUID je rezerviran za drugega uporabnika

Skrbnik mora vsiliti sprostitev ali prositi uporabnika, naj sprosti projekt. Ko projekt sprostite, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela. Če težave ni mogoče odpraviti, morate znova zagnati Projectov potek dela.

Projekt PROJECT_GUID nima poteka dela

Če se prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Projekt PROJECT_GUID ni rezerviran

Skrbnik mora pregledati definicijo poteka dela in zagotoviti, da ni izvedena nobena posodobitev, preden je projekt rezerviran.

Projekt PROJECT_GUID ne obstaja

Če se prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Projekta PROJECT_GUID ni mogoče objaviti, ker je PROJ_PWA_SHORT_NAME v načinu samo za branje

To napako običajno odpravite tako, da določeno časovno obdobje ne izvedete nobenega dejanja. Če želite napako takoj odpraviti, zagotovite, da spletno mesto aplikacije PWA ni v načinu samo za branje tako, da se pomaknete na spletno mesto in preverite, ali je na vrhu strani prikazano sporočilo. Če ni nobenega sporočila, poskusite nadaljevati SharePointov potek dela.

Projekta PROJECT_GUID ni bilo mogoče posodobiti

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

Lastnost PROPERTY nima nastavljene vrednosti za projekt PROJECT_GUID

Skrbnik mora pregledati definicijo poteka dela in zagotoviti, da so lastnosti pravilno nastavljene.

Lastnost PROPRERTY ne obstaja

Če se prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Za projekt PROJECT_GUID ni bilo mogoče izvesti postopka objavljanja

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

Za projekt PROJECT_GUID ni bilo mogoče izvesti postopka objavljanja povzetka

Posel aplikacije PWA v čakalni vrsti ni uspel in preprečuje napredovanje poteka dela. Preglejte neuspeli posel v čakalni vrsti na strani za upravljanje čakalne vrste posla znotraj aplikacije PWA.

401 uporabnika ni mogoče najti/uporabnik je nekativen

Znova zaženite Projectov potek dela.

System.InvalidOperationException: Zaznano je bilo nedokončano zapiranje med nalaganjem podprogramov določenega poteka dela WORKFLOW_GUID.

Znova zaženite Projectov potek dela.

Če napake ni na seznamu ali želite izvedeti več o vaši napaki, preberite razdelek Pridobivanje podrobnega sporočila o napaki za SharePointov potek dela.

Če najdete morebitne druge napake, ki jih ni na zgornjem seznamu, nas prosim obvestite. Z nami lahko stopite v stik na dva načina – prek foruma User Voice ali tako, da se obrnete na Microsoftovo podporo. Posredujte nam te podrobnosti.

 • Ime projekta

 • Koda napake poteka dela

 • Napaka poteka dela

 • Ustvarjen potek dela

 • ID poteka dela

 • Zadnje izvajanje poteka dela

 • Lastnik poteka dela

 • Sporočilo o neuspeli čakalni vrsti in časovni žig, če je na voljo

Kako nadaljevati SharePointov potek dela

V nekaterih primerih boste morda morali nadaljevati potek dela, da poskusite znova zagnati trenutni korak poteka dela.

Nadaljevanje SharePointovega poteka dela

 1. V aplikaciji Project Web App se pomaknite do središča za projekte tako, da kliknete Projekti v orodni vrstici za hitri zagon.

 2. Kliknite ime projekta.

 3. Kliknite ime projekta v vrstici za hitri zagon.

 4. Razširite razdelek Vse stopnje poteka dela.

 5. Kliknite povezavo Dodatni podatki o poteku dela.

 6. Kliknite ikono »i« ob možnosti Notranje stanje.

 7. Kliknite povezavo Nadaljuj potek dela.

Kako znova zagnati Projectov potek dela

Če znova zaženete Projectov potek dela, se potek dela vrne na začetek. Uporabniki bodo morali pomakniti potek dela nazaj na njegovo trenutno stopnjo. Preden znova zaženete Projectov potek dela, priporočamo, da najprej nadaljujete potek dela in s tem poskusite znova izvesti trenutni korak. Če želite navodila o tem, kako nadaljujete potek dela, glejte Kako nadaljevati SharePointov potek dela.

Vnovični zagon poteka dela projekta

 1. V aplikaciji Project Web App se pomaknite do središča za projekte tako, da kliknete Projekti v orodni vrstici za hitri zagon.

 2. Kliknite ime projekta.

 3. Na zavihku Projekt kliknite Možnosti in nato Znova zaženi potek dela.

  Opomba: Projekt mora biti sproščen, preden lahko znova zaženete potek dela. Če želite več informacij o sprostitvi projekta, glejte Ročna sprostitev projektov in virov, ki jih je rezerviral drug uporabnik.

 4. Kliknite V redu

Vnovični zagon potekov dela projekta za nabor projektov

 1. V aplikaciji Project Web App kliknite ikono mehanizma in nato Nastavitve aplikacije PWA.

 2. Kliknite Spreminjaje ali vnovični zagon potekov dela.

 3. Za projekte izberite možnost Vrsta projekta podjetja na seznamu.

 4. Izberite nabor projektov, za katere želite znova zagnati poteke dela.

  Opomba: Projekti morajo biti sproščeni, da so prikazani na seznamu. Če želite več informacij o sprostitvi projekta, glejte Ročna sprostitev projektov in virov, ki jih je rezerviral drug uporabnik.

 5. Za izbrane projekte izberite možnost Znova zaženi trenutni potek dela.

 6. Kliknite V redu.

Po želji lahko Projectove poteke dela programsko znova zaženete. ProjectWorkflowInstance ima na voljo dva načina za vnovični zagon Projectovih potekov dela:

 • RestartWorkflow()

  OBJAVA https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  OBJAVA https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Opomba: Množični vnovični zagon Projectovih potekov dela lahko povzroči omejevanje zmogljivosti. Če želite izvedeti več, glejte Omejevanje zmogljivosti v programu SharePoint 2013 in učinkovitost delovanja v SharePoint Onlineu in storitvi Project Online.

Kako pridobiti podrobno sporočilo o napaki za SharePointov potek dela

Če sporočilo o napaki v središču za projekte ni dovolj podrobno, da bi z njim odpravili napako, boste morda želeli pregledati podrobno sporočilo o napaki SharePointovega poteka dela.

Pridobivanje podrobnega sporočila o napaki za SharePointov potek dela

 1. V aplikaciji Project Web App se pomaknite do središča za projekte tako, da kliknete Projekti v orodni vrstici za hitri zagon.

 2. Kliknite ime projekta.

 3. Kliknite ime projekta v vrstici za hitri zagon.

 4. Razširite razdelek Vse stopnje poteka dela.

 5. Kliknite povezavo Dodatni podatki o poteku dela.

 6. Kliknite ikono »i« ob možnosti Notranje stanje, da si ogledate podrobno sporočilo o napaki.

Kako pridobiti polje po meri iz identifikatorja GUID polja po meri

 1. V aplikaciji Project Web App kliknite ikono mehanizma in nato »Nastavitve aplikacije PWA«.

 2. Kliknite Polja podjetja po meri in iskalne tabele.

 3. Kliknite polje po meri.

 4. Pomaknite se na dno strani.

 5. Razširite razdelek Podatki o identifikaciji sistema, da si ogledate identifikator GUID polja po meri.

Kako pregledati posle aplikacije PWA v čakalni vrsti

V nekaterih primerih lahko pride do napake zaradi neuspelega posla aplikacije PWA v čakalni vrsti. Aplikacija PWA zagotavlja podrobna sporočila o napakah za neuspele posle v čakalni vrsti.

Pregled opravil aplikacije PWA v čakalni vrsti

 1. V aplikaciji Project Web App kliknite ikono mehanizma in nato »Nastavitve aplikacije PWA«.

 2. Kliknite Upravljanje poslov v čakalni vrsti.

 3. Poiščite neuspeli posel v čakalni vrsti, ki je povezan za napako poteka dela, in kliknite napako, da pridobite podrobnosti.

Opomba: Če je napaka poteka dela starejša od enega tedna, morate spremeniti Zgodovino posla, da se prikaže na seznamu.  

Dodatni koraki

Od datuma zadnjega izvajanja poteka dela za aktivni projekt je poteklo že veliko časa

Projekt je morda rezerviran v drugi seji in potek dela ne more napredovati, dokler projekta ne sprostite. Skrbnik bo morda izvedel vsiljeno sprostitev projekta in tako omogočil napredovanje poteka dela. Če želite več informacij o sprostitvi projekta, glejte Ročna sprostitev projektov in virov, ki jih je rezerviral drug uporabnik.

Opomba: Datum zadnjega izvajanja poteka dela se v storitvi Project Service OData in vmesniku Project Service REST API imenuje datum zadnje oddaje.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×