Oblikovanje postavitve in oblike vrtilne tabele

Ko ustvarite vrtilno tabelo in dodate polja, ki jih želite analizirati, lahko izboljšate postavitev in obliko poročila, da bo podatke lažje brati in pregledovati. Če želite spremeniti postavitev vrtilne tabele, lahko spremenite obliko vrtilne tabele in način prikaza polj, stolpcev, vrstic, delnih vsot, praznih celic in vrstic. Če želite spremeniti obliko vrtilne tabele, lahko uporabite vnaprej določene sloge, pasove in pogojno oblikovanje.

Pomembno: Na zavihku Orodja za vrtilne tabele na traku sta lahko dva zavihka – Analiziraj (v programu Excel 2013 in novejših različicah) ali Možnosti (Excel 2010 in Excel 2010) in Načrt. Upoštevajte, da se v postopkih v tej temi oba zavihka, Analiziraj in Možnosti, omenjata skupaj, kjer je to ustrezno.

Spreminjanje oblike postavitve vrtilne tabele

Za znatno spreminjanje postavitve vrtilne tabele ali njegovih različnih polj lahko uporabite eno od treh oblik:

 • Stisnjena oblika    – tu so prikazani elementi iz različnih polj območja vrstice v enem stolpcu in za razlikovanje med elementi iz različnih polj se uporablja zamik. Oznake vrstic zavzamejo manj prostora v stisnjeni obliki, kar pomeni več prostora za številske podatke. Prikazana sta gumba Razširi in Strni, tako da lahko prikažete ali skrijete podrobnosti v stisnjeni obliki. S stisnjeno obliko prihranite prostor in omogočite lažje branje vrtilne tabele, zato je ta oblika določena kot privzeta oblika postavitve vrtilne tabele.

  Vrtilna tabela v stisnjeni obliki

 • Oblika tabele    – tu je prikazan en stolpec na polje in omogočen prostor za glave polj.

  Vrtilna tabela v obliki tabele

 • Orisna oblika    je podobna obliki tabele, vendar v njej lahko prikažete delne vsote na vrhu vsake skupine, ker so elementi v naslednjem stolpcu prikazani eno vrstico pod trenutnim elementom.

  Vrtilna tabela v orisni obliki

Spreminjanje vrtilne tabele v stisnjeno obliko, orisno obliko ali obliko tabele

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Načrt v skupini Postavitev kliknite Postavitev poročila in naredite nekaj od tega:

  • Da preprečite širjenje sorodnih podatkov vodoravno čez zaslon in zmanjšate drsenje, kliknite Pokaži v stisnjeni obliki.

   V stisnjeni obliki so polja vsebovana v enem stolpcu in zamaknjena za prikaz ugnezdene relacije stolpca.

  • Za oris podatkov v klasičnem slogu vrtilne tabele kliknite Pokaži v orisni obliki.

  • Za prikaz vseh podatkov v običajni obliki zapisa tabele in preprosto kopiranje celic v drug delovni list kliknite Pokaži v obliki tabele.

   Slika Excelovega traku

Spreminjanje načina prikaza oznak elementov v obliki postavitve

 1. V vrtilni tabeli izberite polje vrstice.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

  Lahko tudi dvokliknete polje vrstice v obliki orisa ali obliki tabele in nadaljujete s 3. korakom.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Nastavitve polja.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Nastavitve polja kliknite zavihek Postavitev in tiskanje in v razdelku Postavitev naredite nekaj od tega:

  • Če želite elemente polja prikazati v orisni obliki, kliknite Pokaži oznake elementa v orisni obliki.

  • Če želite prikazati ali skriti oznake iz naslednjega polja v istem stolpcu v stisnjeni obliki, kliknite Pokaži oznake elementa v orisni obliki in izberite Prikaži oznake iz naslednjega polja v istem stolpcu (stisnjena oblika).

  • Če želite prikazati elemente polja v obliki tabele, kliknite Pokaži oznake elementa v obliki tabele.

Spreminjanje razporeditve polj v vrtilni tabeli

Za doseganje končnega želenega rezultata postavitve lahko dodajate, prerazporejate in odstranjujete polja z uporabo seznama polj vrtilne tabele.

Če ne vidite seznama polj vrtilne tabele, se prepričajte, ali je izbrana vrtilna tabela. Če še vedno ne vidite seznama polj vrtilne tabele, na zavihku Možnosti v skupini Pokaži/skrij kliknite Seznam polj.

Če na seznamu polj vrtilne tabele ne vidite polj, ki jih želite uporabiti, osvežite vrtilno tabelo, da prikažete morebitna nova polja, izračunana polja, mere, izračunane mere ali dimenzije, ki ste jih dodali od zadnje operacije. Na zavihku Možnosti v skupini Podatki kliknite Osveži.

Za več informacij o delu s seznamom polj vrtilne tabele glejte članek Uporaba seznama polj za urejanje polj v vrtilni tabeli.

Dodajanje polj v vrtilno tabelo

Naredite nekaj od tega:

 • Potrdite potrditveno polje poleg vsakega imena polja v odseku polja. Polje je postavljeno v privzeto območje odseka postavitve, vendar lahko polja znova preuredite.

  Privzeto so besedilna polja dodana v območje Oznake vrstice, številska polja so dodana v območje Vrednosti, datumske in časovne hierarhije OLAP pa so dodane v območje Oznake stolpca.

 • Z desno tipko miške kliknite ime polja in izberite ustrezen ukaz – Dodaj filtru poročila, Dodaj oznakam stolpcev, Dodaj oznakam vrstice ali Dodaj vrednostim – da postavite polje v določeno območje odseka postavitve.

 • Kliknite in pridržite ime polja, nato pa povlecite polje med odsek polja in območje v odseku postavitve.

Kopiranje polj v vrtilni tabeli

V vrtilni tabeli, ki temelji na podatkih na Excelovem delovnem listu ali zunanjih podatkih iz vira podatkov boste v območje Vrednosti morda večkrat želeli dodati isto polje, da bi prikazali različne izračune s funkcijo Pokaži vrednosti kot. Morda boste želeli vzporedno primerjati podatke, kot je stopnja bruto ali neto dobička, najmanjša in največja prodaja ali število strank in odstotek skupnih strank. Za več informacij glejte razdelek Prikaz različnih izračunov v poljih z vrednostmi vrtilne tabele.

 1. Kliknite in pridržite ime polja v odseku polja, nato pa povlecite polje v območje Vrednosti v odseku postavitve.

 2. Ponovite 1. korak tolikokrat, kolikokrat želite kopirati polje.

 3. V vsakem kopiranem polju po želji spremenite funkcijo povzemanja ali izračun po meri.

  Opombe: 

  • Ko območju z vrednostmi dodate dve ali več polj, bodisi da gre za kopije istega polja bodisi različnih polj, seznam polja območju Vrednosti samodejno doda oznako Stolpec Vrednosti. To polje omogoča premikanje položaja polja navzgor ali navzdol v območju Vrednosti. Oznako stolpca z vrednostmi je mogoče premakniti tudi v območje Oznake stolpcev ali območje Oznake vrstic. Oznake stolpca z vrednostmi pa ni mogoče premakniti v območje Filtri poročila.

  • Polje je v območja Filter poročila, Oznake vrstic ali Oznake stolpcev mogoče premakniti le enkrat, ne glede na to, ali gre za številsko ali neštevilsko vrsto podatkov. Če želite isto polje premakniti več kot enkrat, na primer v območja razdelka s postavitvijo Oznake vrstic in Oznake stolpcev, je polje samodejno odstranjeno z izvirnega območja in premaknjeno v novo območje.

  • Isto polje je v območje Vrednosti mogoče dodati tudi s formulo (imenovano tudi izračunani stolpec), ki v formuli uporablja isto polje.

  • V vrtilni tabeli, ki temelji na viru podatkov OLAP, istega polja ni mogoče dodati večkrat.

Prerazporeditev polj v vrtilni tabeli

Lahko znova preuredite obstoječa polja ali jim poiščete drugo mesto tako, da uporabite eno od štirih območij na dnu odseka postavitve:

Poročilo vrtilne tabele

Opis

Vrtilni grafikon

Opis

Vrednosti   

Uporabite, če želite prikazati številske podatke povzetka.

Vrednosti   

Uporabite, če želite prikazati številske podatke povzetka.

Oznake vrstic   

Uporabite, če želite prikazati polja kot vrstice na strani poročila. Vrstica je ugnezdena v vrstico, ki je takoj nad njo.

Polje osi (Kategorije)   

Uporabite, če želite prikazati polja kot os v grafikonu.

Oznake stolpcev   

Uporabite, če želite prikazati polja kot stolpce na vrhu poročila. Stolpec je ugnezden v stolpec, ki je tik nad njim.

Oznake polj z legendo (Nabori)   

Uporabite, če želite prikazati polja v legendi grafikona.

Filter poročila   

Uporabite, če želite filtrirati celotno poročilo, ki temelji na izbranem elementu v filtru poročila.

Filter poročila   

Uporabite, če želite filtrirati celotno poročilo, ki temelji na izbranem elementu v filtru poročila.

Če želite znova preurediti polja, kliknite ime polja v enem od območij in nato izberite enega od teh ukazov:

Izberite

Dejanje

Premakni gor   

Premikanje polja eno mesto navzgor v območju.

Premakni dol   

Premikanje polja eno mesto navzdol v območju.

Premakni na začetek   

Premikanje polja na začetek območja.

Premakni na konec   

Premikanje polja na konec območja.

Premakni v filter poročila   

Premikanje polja v območje »Filter poročila«.

Premakni v oznake vrstic   

Premikanje polja v območje »Oznake vrstic«.

Premakni v oznake stolpcev   

Premikanje polja v območje »Oznake stolpcev.

Premakni v vrednosti   

Premikanje polja v območje z vrednostmi.

Nastavitve polja z vrednostmi, Nastavitve polja   

Prikaže pogovorni okni Nastavitve polja ali Nastavitve polja z vrednostmi. Če želite več informacij o vsaki nastavitvi, kliknite gumb za pomoč slika gumba na vrhu pogovornega okna.

Lahko tudi kliknete in držite pritisnjeno ime polja in nato povlečete polje med odsek polja in odsek postavitve in med različna območja.

Odstranjevanje polj v vrtilni tabeli

 1. Kliknite vrtilno tabelo.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Za prikaz seznama polj vrtilne tabele, če je treba, na zavihku Analiziraj ali Možnosti v skupini Pokaži kliknite Seznam polj.

  Slika Excelovega traku

 3. Če želite odstraniti polje, na seznamu polj vrtilne tabele naredite nekaj od tega:

  • Na Seznamu polj vrtilne tabele počistite potrditveno polje poleg imena polja.

   Opomba: Če počistite potrditveno polje na seznamu polj, bodo iz poročila odstranjeni vsi primerki polja.

  • V območju postavitve kliknite ime polja, nato pa še Odstrani polje.

  • Kliknite in pridržite ime polja v odseku postavitve in ga povlecite ven s seznama polj vrtilne tabele.

Spremenite postavitev stolpcev, vrstic in delnih vsot,

Če želite dodatno urediti postavitev vrtilne tabele, lahko spremenite postavitev stolpcev, vrstic in delnih vsot, in sicer tako, da na primer delne vsote prikažete nad vrsticami ali da izklopite glave stolpcev. Poleg tega lahko prerazporedite posamezne elemente v vrstici ali stolpcu.

Vklop ali izklop glav polja stolpca in vrstice

 1. Kliknite vrtilno tabelo.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Za preklapljanje med prikazovanjem in skrivanjem glav polja na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Pokaži kliknite Glave polja.

  Slika Excelovega traku

Prikazovanje delnih vsot nad ali pod njihovimi vrsticami

 1. V vrtilni tabeli izberite polje vrstice, za katerega želite prikazati delne vsote.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

  Namig: V obliki orisa ali obliki tabele lahko tudi dvokliknete polje vrstice in nadaljujete s 3. korakom.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Nastavitve polja.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Nastavitve polja na zavihku Delne vsote in filtri, v razdelku Delne vsote kliknite Samodejno ali Po meri.

  Opomba:  Če je izbrano Brez, so delne vsote izklopljene.

 4. Na zavihku Postavitev in tiskanje v razdelku Postavitev kliknite Pokaži oznake elementa v orisni obliki in naredite nekaj od tega:

  • Če želite prikazati delne vsote nad vrsticami delnih vsot, potrdite potrditveno polje Prikaži delne vsote na vrhu vsake skupine. Ta možnost je privzeto izbrana.

  • Če želite prikazati delne vsote pod vrsticami delnih vsot, počistite potrditveno polje Prikaži delne vsote na vrhu vsake skupine.

Spreminjanje vrstnega reda elementov vrstic ali stolpcev

Naredite nekaj od tega:

 • V vrtilni tabeli z desno tipko miške kliknite oznako vrstice ali stolpca ali element v oznaki in pokažite na Premakni in izberite enega od ukazov v meniju Premakni, da element premaknete na drugo mesto.

 • Izberite element oznake vrstice ali stolpca, ki ga želite premakniti in pokažete na spodnjo obrobo celice. Ko se kazalec spremeni v štirismerno puščico, povlecite element na novo mesto. V tem primeru je prikazano, kako premikate element vrstice z vlečenjem.

  Primer premika elementa v poročilu vrtilne tabele

Prilagajanje širin stolpcev ob osveževanju

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Možnosti vrtilne tabele na zavihku Postavitev in oblika zapisa, v razdelku Oblika zapisa naredite nekaj od tega:

  • Za samodejno prilagajanje stolpcev vrtilne tabele velikosti najširše besedilne ali številske vrednosti potrdite polje Pri posodobitvi samoprilagodi širine stolpcev.

  • Če želite ohraniti trenutno širino stolpca vrtilne tabele, počistite potrditveno polje Pri posodobitvi samoprilagodi širine stolpcev.

Premikanje stolpca v območje oznak vrstic ali vrstice v območje oznak stolpcev

Morda boste želeli premakniti polje stolpca v območje oznak vrstice ali polje vrstice v območje oznak stolpca, da bi optimirali postavitev in berljivost vrtilne tabele. Kadar premaknete stolpec v vrstico ali vrstico v stolpec, prestavljate navpično ali vodoravno usmerjenost polja. Ta operacija se imenuje tudi »vrtenje« vrstice ali stolpca.

Naredite nekaj od tega:

 • Z desno tipko miške kliknite v polju vrstice, pokažite na Premakni <ime polja> in kliknite Premakni <ime polja> v stolpce.

 • Z desno tipko miške kliknite v polju stolpca, nato pa Premakni <ime polja> v vrstice.

 • Povlecite polje vrstice ali stolpca v drugo območje. Na tej sliki je prikazano, kako premaknete polje stolpca v območje z oznakami vrstic.

  Primer spreminjanja poročila vrtilne tabele

  1. Kliknite polje stolpca

  2. Povlecite ga v območje vrstice

  3. Šport postane polje vrstice kot Regija

Spajanje ali razdruževanje celic za zunanje elemente vrstic in stolpcev

Če želite elemente vrstic in stolpcev navpično ali vodoravno poravnati na sredino, lahko celice za elemente vrstice in stolpca spojite; lahko pa celice tudi razdružite ter tako levo poravnate elemente v zunanji vrstici in poljih stolpca na vrhu skupine elementov.

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Možnosti vrtilne tabele kliknite zavihek Postavitev in oblika zapisa, nato pa v razdelku Postavitev potrdite ali počistite potrditveno polje Spoji in usredini celice z oznakami.

Opomba: V vrtilni tabeli na kartici Poravnava ni mogoče potrditi polja Spoji celice.

Spreminjanje prikaza praznih celic, praznih vrstic in napak

Morda bodo med podatki vrtilne tabele občasno prisotne prazne celice, prazne vrstice ali napake, vi pa boste želeli spremeniti način njihovega prikaza.

Spreminjanje prikaza napak in praznih celic

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Možnosti vrtilne tabele kliknite zavihek Postavitev in oblika zapisa in v razdelku Oblika zapisa naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti prikaz napak, potrdite polje Za vrednosti napake pokaži. V polje vnesite vrednost, ki jo želite prikazati namesto napak. Če želite napake prikazati kot prazne celice, izbrišite vse znake v polju.

  • Če želite spremeniti prikaz praznih celic, potrdite polje Za prazne celice pokaži in vnesite vrednost, ki jo želite prikazati v praznih celicah, v polje z besedilom.

   Namig: Za prikaz praznih celic izbrišite vse znake v polju. Za prikaz ničel počistite potrditveno polje.

Prikazovanje ali skrivanje praznih vrstic za vrsticami ali elementi

Za vrstice naredite to:

 • V vrtilni tabeli izberite polje vrstice.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

  Namig: V obliki orisa ali obliki tabele lahko tudi dvokliknete polje vrstice in nadaljujete s 3. korakom.

 • Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Nastavitve polja.

  Slika Excelovega traku

 • V pogovornem oknu Nastavitve polja na zavihku Postavitev in tiskanje, v razdelku Postavitev, potrdite ali počistite potrditveno polje Vstavi prazno vrstico po vsaki oznaki elementa.

Za elemente naredite to:

 • V vrtilni tabeli izberite želeni element.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 • Na zavihku Načrt v skupini Postavitev kliknite Prazne vrstice in potrdite polje Vstavi prazno vrstico po vsaki oznaki elementa ali Odstrani prazno vrstico po vsaki oznaki elementa.

  Slika Excelovega traku

  Opomba: V praznih vrsticah lahko uporabite oblikovanje znakov in celic, vendar vanje ne morete vnašati podatkov.

Spreminjanje načina prikazovanja elementov in oznak brez podatkov

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. Na zavihku Prikaz v razdelku Prikaz naredite nekaj od tega:

  • Za prikaz elementov brez podatkov v vrsticah potrdite ali počistite potrditveno polje Pokaži elemente brez podatkov v vrsticah, da prikažete ali skrijete elemente vrstic, ki nimajo vrednosti.

   Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo za vir podatkov OLAP (Online Analytical Processing).

  • Za prikaz elementov brez podatkov v stolpcih potrdite ali počistite potrditveno polje Pokaži elemente brez podatkov v stolpcih, da prikažete ali skrijete elemente stolpcev, ki nimajo vrednosti.

   Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo za vir podatkov OLAP.

  • Za prikaz oznak elementov, ko v območju vrednosti ni polj, potrdite ali počistite potrditveno polje Prikaži oznake elementov, ko v območju vrednosti ni polj, če želite prikazati ali skriti oznake elementov, ko v območju vrednosti ni polj.

   Opomba: To potrditveno polje je na voljo le v vrtilnih tabelah, ki so bile ustvarjena z različicami Excela, starejšimi od različice Office Excel 2007.

Spreminjanje ali odstranjevanje oblikovanja

V galeriji lahko izbirate med različnimi slogi vrtilnih tabel. Poleg tega lahko nadzirate nastavitve pasov poročila. Spreminjanje oblike zapisa števil polja je hiter način za dosledno uporabo oblike zapisa v celotnem poročilu. Pasove vrstic in stolpcev (izmenično temnejše ali svetlejše ozadje) lahko tudi dodate ali odstranite. Uporaba pasov omogoča lažje branje in pregledovanje podatkov.

Uporaba sloga za oblikovanje vrtilne tabele

Videz in obliko vrtilne tabele lahko hitro spremenite z enim od številnih vnaprej določenih slogov vrtilne tabele (ali hitrih slogov).

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Načrt v skupini Slogi vrtilne tabele naredite nekaj od tega:

  • Kliknite vidni slog vrtilne tabele ali se pomikajte po galeriji, če si želite ogledati dodatne sloge.

  • Za prikaz vseh slogov, ki so na voljo, kliknite gumb Več na dnu drsnega traku.

   Slika Excelovega traku

   Če želite ustvariti slog vrtilne tabele po meri, kliknite Nov slog vrtilne tabele na dnu galerije, da prikažete pogovorno okno Nov slog vrtilne tabele.

Uporaba pasov za spreminjanje oblike vrtilne tabele

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Načrt v skupini Možnosti sloga vrtilne tabele naredite nekaj od tega:

  • Če želite vsako vrstico nadomestiti s svetlejšo in temnejšo obliko barve, kliknite Združene vrstice.

  • Če želite vsak stolpec nadomestiti s svetlejšo in temnejšo obliko barve, kliknite Združeni stolpci.

  • Če želite v slog povezovanja vključiti glave vrstice, kliknite Glave vrstice.

  • Če želite v slog povezovanja vključiti glave stolpca, kliknite Glave stolpca.

   Slika Excelovega traku

Odstranjevanje sloga ali oblikovanja pasov iz poročila vrtilne tabele

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Načrt v skupini Slogi vrtilne tabele kliknite gumb Več na dnu drsnega traku, če si želite ogledati vse sloge, ki so na voljo, in nato na dnu galerije kliknite Počisti.

  Slika Excelovega traku

Pogojno oblikovanje podatkov v vrtilni tabeli

Uporabite pogojno oblikovanje za vizualno raziskovanje in analiziranje podatkov, odkrivanje kritičnih težav ter prepoznavanje vzorcev in trendov. Pogojno oblikovanje vam pomaga odgovoriti na določena vprašanja glede podatkov. Obstajajo pomembne razlike za razumevanje, kdaj uporabiti pogojno oblikovanje v vrtilni tabeli:

 • Če spremenite postavitev vrtilne tabele s filtriranjem, skrivanjem ravni, krčenjem in širjenjem ravni ali s premikanjem polja, se pogojno oblikovanje ohrani, če polja v temeljnih podatkih niso odstranjena.

 • Obseg pogojnega oblikovanja za polja v območju Vrednosti lahko temelji na hierarhiji podatkov in je določen z vsemi vidnimi podrejenimi elementi (naslednja nižja raven v hierarhiji) nadrejenega (naslednja višja raven v hierarhiji) v vrsticah za enega ali več stolpcev ali stolpcev z eno ali več vrsticami.

  Opomba: V hierarhiji podatkov podrejeni ne podedujejo pogojnega oblikovanja od nadrejenega, nadrejeni pa ne podeduje pogojnega oblikovanja od podrejenih.

 • Obstajajo trije načini določanja obsega pogojnega oblikovanja polj v območju Vrednosti: po izboru, po ustreznem polju in po polju vrednosti.

Za več informacij glejte Uporaba pogojnega oblikovanja.

Spreminjanje oblike zapisa števila za polje

 1. V vrtilni tabeli izberite želeno polje.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na zavihku Analiziraj ali Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Nastavitve polja.

  Slika Excelovega traku

  V pogovornem oknu Nastavitve polja so prikazane oznake in filtri poročila; v pogovornem oknu Nastavitve polja z vrednostmi so prikazane vrednosti.

 3. Kliknite Oblika zapisa števila na dnu pogovornega okna.

 4. V pogovornem oknu Oblikovanje celic, na seznamu Kategorija kliknite želeno obliko zapisa števil.

 5. Izberite želene možnosti in dvakrat kliknite V redu.

  Lahko pa tudi z desno miškino tipko kliknete polje vrednosti, nato pa še Oblika zapisa števil.

Vključitev oblikovanja strežnika OLAP

Če ste vzpostavili povezavo z zbirko podatkov Microsoft SQL Server Analysis Services OLAP, lahko določite, katere oblike strežnika OLAP naj bodo prenesene in prikazane s podatki.

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Podatki kliknite Spreminjanje vira podatkov, nato pa še Lastnosti povezave.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Lastnosti povezave, na zavihku Uporaba in nato v razdelku Oblikovanje strežnika OLAP naredite nekaj od tega:

  • Če želite omogočiti ali onemogočiti oblikovanje števil, na primer valuto, datum in čas, potrdite ali počistite potrditveno polje Oblika zapisa števil.

  • Če želite omogočiti ali onemogočiti sloge pisav, na primer krepko, ležeče, podčrtano in prečrtano, potrdite ali počistite potrditveno polje Slog pisave.

  • Če želite omogočiti ali onemogočiti barve polnila, potrdite ali počistite potrditveno polje Barva polnila.

  • Če želite omogočiti ali onemogočiti barve besedila, potrdite ali počistite potrditveno polje Barva besedila.

Ohranjanje ali zavrženje oblikovanja

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

  Tako prikažete zavihek Orodja za vrtilne tabele na traku.

 2. Na kartici Analiziraj ali Možnosti v skupini Vrtilna tabela kliknite Možnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. Na zavihku Postavitev in oblika zapisa, v razdelku Oblika zapisa naredite nekaj od tega:

  • Če želite shraniti postavitev in obliko vrtilne tabele tako, da se uporabita vsakič, ko izvedete operacijo v vrtilni tabeli, potrdite polje Pri posodobitvi ohrani oblikovanje celic.

  • Če želite zavreči postavitev in obliko zapisa vrtilne tabele in znova razvrstiti v privzeto postavitev in obliko zapisa vsakič, ko izvedete operacijo na vrtilni tabeli, počistite potrditveno polje Ohrani oblikovanje celice ob osveževanju.

  Opomba: Medtem ko ta možnost vpliva tudi na oblikovanje vrtilnega grafikona, trendne črte, oznake podatkov, intervale napak in druge spremembe specifičnih podatkovnih, se nizi ne ohranijo.

V programu Excel Online lahko v vrtilni tabeli uporabite razvrščanje in filtriranje, premikate lahko polja in na seznamu polj spreminjate nastavitve polj z vrednostmi, ne morete pa spremeniti postavitve podatkov. Postavitev lahko spremenite le, če uporabljate namizno različico programa. Oglejte si Oblikovanje postavitve in oblike vrtilne tabele

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×