Oblikovanje števil v obliki odstotkov

Naučite se prikazati števila kot odstotke v programu Excel in si oglejte primere osnovnih postopkov za izračunavanje odstotkov na delovnem listu.

V tem članku

Kako Excel obravnava odstotke

Prikaz števil v obliki odstotkov

Namigi za prikaz odstotkov

Primeri izračuna odstotkov

1. primer: Povečanje ali zmanjšanje števila za odstotek

2. primer: Izračun zneska na podlagi odstotka

3. primer: Izračun odstotka na podlagi dveh zneskov

4. primer: Izračun zneska na podlagi drugega zneska in odstotka

5. primer: Izračun razlike med dvema številoma in prikaz razlike v obliki odstotka

Kako Excel obravnava odstotke

Čeprav je oblikovanje števil kot odstotkov dokaj preprosto, so rezultati, ki jih dobite po uporabi oblike, lahko različni, kar je odvisno od tega, ali so števila že v delovnem zvezku.

 • Oblikovanje celic, v katerih so že števila    Če za obstoječa števila v delovnem zvezku uporabite obliko »Odstotek«, Excel pomnoži ta števila s 100, da jih pretvori v odstotke. Če je na primer v celici število 10, Excel pomnoži to število s 100, kar pomeni, da se po uporabi oblike »Odstotek« v celici prikaže 1000,00 %. To morda ni želeni rezultat. Če želite natančno prikazati odstotke, se pred oblikovanjem števil v obliki odstotkov prepričajte, da so bila izračunana kot odstotki in da so prikazana v desetiški obliki. Odstotki so izračunani z enačbo znesek / skupna vsota = odstotek. Če je v celici na primer formula =10/100, je rezultat tega računa 0,1. Če nato 0,1 oblikujete kot odstotek, je število pravilno prikazano kot 10 %. Če želite več informacij o izračunu odstotkov, glejte Primeri izračuna odstotkov.

 • Oblikovanje praznih celic    Če v celicah uporabite obliko »Odstotek« in nato vanje vnesete števila, je delovanje drugačno. Števila, ki so enaka ali večja od 1, so privzeto pretvorjena v odstotke, števila, ki so manjša od 1, pa so pomnožena s 100 in nato pretvorjena v odstotke. Če na primer vnesete 10 ali 0,1, se v obeh primerih v celici prikaže 10,00 %. (Če ne želite prikazati dveh ničel za decimalno vejico, ju lahko preprosto odstranite po navodilih v spodnjem postopku.)

Na vrh strani

Prikaz števil v obliki odstotkov

Če želite v izbranih celicah hitro uporabiti oblikovanje v obliki odstotkov, kliknite Odstotkovni slog Podoba gumba v skupini Število na zavihku Osnovno ali pritisnite Ctrl+Shift+%. Če želite večji nadzor nad obliko zapisa ali pa želite spremeniti druge vidike oblikovanja za izbor, lahko upoštevate ta navodila.

 1. Izberite celice, ki jih želite oblikovati.

  Kako izbrati celice, obsege, vrstice ali stolpce

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Kliknite celico ali pritisnite puščične tipke, če se želite premakniti v celico.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu in nato povlecite do zadnje celice ali pa držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščično tipko, da razširite izbor.

  Lahko izberete tudi prvo celico v obsegu, pritisnete F8 in s puščičnimi tipkami razširite izbor. Ko je obseg dovolj velik, znova pritisnite F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu. Nato držite pritisnjeno tipko Shift in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če si želite ogledati zadnjo celico, se premaknite do nje.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi Ctrl+A.

  Opomba: Če so na delovnem listu podatki, boste s kombinacijo Ctrl+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete Ctrl+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in pridržite tipko Ctrl med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Označite lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pridržite tipki Shift+F8, da izboru dodate drugo nesosednjo celico ali obseg celic. Če izboru ne želite več dodati nobene celice ali obsega, znova pritisnite tipki Shift+F8.

  Opomba: Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Delovni list s prikazano glavo vrstice in glavo stolpca

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko označite tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete Ctrl+Shift+puščična tipka (puščica desno ali puščica levo za vrstice, puščica gor ali puščica dol za stolpce).

  Opomba: Če so v vrstici ali stolpcu podatki, s kombinacijo Ctrl+Shift+puščična tipka označite vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če znova pritisnete kombinacijo Ctrl+Shift+puščično tipko, označite celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite čez glave vrstic ali stolpcev. Lahko označite tudi prvo vrstico ali stolpec in nato držite pritisnjeno tipko Shift med označevanjem zadnje vrstice ali stolpca.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato pridržite tipko Ctrl in klikajte glave drugih vrstic ali stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico in pritisnite kombinacijo CTRL+puščična tipka (puščico desno ali puščico levo za vrstice, puščico gor ali puščico dol za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v Microsoft Office Excelovi tabeli

  S kombinacijo Ctrl+Home izberete prvo celico na delovnem listu ali seznamu Excela.

  S kombinacijo Ctrl+End izberete zadnjo celico na delovnem listu ali seznamu Excela, na katerem so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico, nato pritisnite kombinacijo CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Pridržite tipko Shift in kliknite zadnjo celico, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in nato Besedilo.

  Zaganjalnik pogovornega okna v skupini »Število«

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje celic na seznamu Kategorija kliknite Odstotek .

  Kategorija »Odstotek« v pogovornem oknu »Oblikovanje celic«

 4. V polje Decimalna mesta vnesite število decimalnih mest, ki jih želite prikazati. Če želite namesto 10,00 % na primer prikazati 10 %, vnesite 0 v polje Decimalna mesta.

Na vrh strani

Namigi za prikaz odstotkov

 • Če želite ponastaviti obliko števila v izbranih celicah, na seznamu Kategorija kliknite Splošno. Celice, ki so oblikovane z obliko Splošno, nimajo določene oblike števila.

 • Če želite poudariti negativne odstotke (če želite na primer za njih uporabiti rdečo pisavo), ustvarite obliko števil po meri (pogovorno okno Oblikovanje celic, zavihek Številke, kategorija Po meri). Oblika bi morala biti podobna tej: 0.00 %;[rdeča]-0.00 %. Če to obliko uporabite v celicah, prikaže pozitivne odstotke v privzeti barvi besedila, negativne odstotke pa v rdeči. Del, ki sledi podpičju, predstavlja obliko, uporabljeno za negativno vrednost.

  Oblika števila po meri

  Podobno lahko negativne odstotke prikažete v oklepajih, tako da ustvarite obliko po meri, podobno tej: 0.00 %_);(0.00 %). Če želite več informacij o ustvarjanju oblik po meri, glejte Ustvarjanje ali brisanje oblike zapisa števil po meri.

 • Za prilagoditev načina prikaza negativnih odstotkov v delovnem zvezku lahko uporabite tudi pogojno oblikovanje (zavihek Osnovno, skupina Slogi, Pogojno oblikovanje). Pravilo pogojnega oblikovanja, ki ga ustvarite, bi moralo biti podobno pravilu, ki je prikazano v spodnjem primeru. To pravilo določa, naj Excel uporabi obliko (rdeče besedilo) v celici, če je vrednost v celici manjša od nič. Če želite več informacij o pogojnem oblikovanju, glejte Dodajanje, spreminjanje, iskanje ali čiščenje pogojnega oblikovanja.

  Pravilo za uporabo rdečega besedila za številke, ki so manjše od 0

Na vrh strani

Primeri izračuna odstotkov

V tem razdelku je navedenih več preprostih načinov za izračun odstotkov.

1. primer: Povečanje ali zmanjšanje števila za odstotek

Primer    Koliko lahko porabite, če povprečno vsak teden za hrano porabite 25 € in če želite tedenske stroške za hrano zmanjšati za 25 %? Kakšen pa je novi tedenski dovoljeni znesek, če želite povečati tedenske stroške za hrano v višini 25 € za 25 %?

Če je v celici B2 znesek, ki ga porabite za hrano, in če je v celici C2 odstotek, za katerega želite zmanjšati ta znesek, v celico D2 vnesite =B2*(1-C2), da izračunate novi znesek.

Primer formule za izračun odstotka

V tej formuli število 1 predstavlja 100 %. Če pa želite povečati znesek za določen odstotek, v celico D2 vnesite =B2*(1+C2):

Primer formule za izračun odstotka

Na vrh strani

2. primer: Izračun zneska na podlagi odstotka

Primer    Koliko prometnega davka morate plačati, če kupite računalnik po ceni 800 € in če je prometni davek 8,9 %? V tem primeru želite poiskati, koliko je 8,9 % števila 800.

Če je v celici B2 cena, v celici C2 pa prometni davek, v celico D2 vnesite formulo =B2*C2, kot je prikazano na spodnji sliki:

Primer formule za izračun odstotka

Ta formula pomnoži 800 z 0,089 (temeljni odstotek v desetiški obliki), da prikaže prometni davek, ki ga je treba plačati.

Na vrh strani

3. primer: Izračun odstotka na podlagi dveh zneskov

Primer    Kakšen je odstotek pravilnih odgovorov, če je učenec pri testu na primer dosegel 42 točk od možnih 50?

Če so v tem primeru v celici B2 točke za pravilne odgovore, v celici C2 pa število vseh možnih točk, v celico D2 vnesite formulo =B2/C2, da dobite oceno.

Primer formule za izračun odstotka

Ta formula deli število 42 s številom 50, da poišče odstotek pravilnih odgovorov. (V tem primeru je ocena oblikovana kot odstotek brez decimalnih mest.)

Na vrh strani

4. primer: Izračun zneska na podlagi drugega zneska in odstotka

Primer    Denimo, da prodajna cena srajce s popustom 25 % znaša 15 €. Kakšna je cena brez popusta? Izračunati poskušate torej vrednost, katere 75 % znaša 15.

Če je v celici B2 prodajna cena, v celici C2 pa število 0,75, ki je 100 % minus 25 % popusta (v desetiški obliki), v celico D2 vnesite formulo =B2/C2, da dobite ceno brez popusta:

Primer formule za izračun odstotka

Ta formula deli prodajno ceno z odstotkom plačila, da poišče ceno brez popusta.

Na vrh strani

5. primer: Izračun razlike med dvema številoma in prikaz razlike v obliki odstotka

Primer    Dobiček v vašem oddelku v novembru je bil 2342 €, v decembru pa 2500 €. Kakšen je odstotek spremembe v dobičku med tema dvema mesecema? Za izvedbo tega opravila uporabite operatorja za odštevanje (-) in deljenje (/) v eni sami formuli.

Če je v celici B2 dobiček v novembru, v celici C2 pa dobiček v decembru, v celico D2 vnesite formulo =(C2-B2)/ (B2) v D2, da poiščete razliko:

Primer formule za izračun odstotka

Ta formula deli razliko med drugimi in prvimi števili z vrednostjo prvega števila ter tako vrne spremembo odstotka. (V primeru, prikazanem tukaj, je razlika oblikovana kot odstotek z deva decimalnima mestoma.)

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×