Rezultat polja oblika

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Uporabite lahko oblikovanja besedila v polju Rezultati na enak način kot oblikujete besedilo v dokumentu (na primer krepko, podčrtano in tako naprej): Izberite kodo polja ali rezultat polja in uporabite oblikovanje.

Opomba: Če posodobite polje poljubno besedilo oblikovanje, ki ste ga uporabili rezultate polj lahko izgubijo. Če želite ohraniti oblikovanje, vključite v \ * MERGEFORMAT v kodi polja. Ko vstavite polja v pogovornem oknu polje v \ * stikalo MERGEFORMAT je privzeto vključena.

Poleg oblikovanja besedila, lahko nadzirate oblikovanje rezultat polja na ravni polja s splošno stikala, da določite način prikaza podatkov v polju. Odvisno od kodo polja so tri vrste splošno stikala:

 • Stikalo oblike (\*)

 • Stikalo številske oblike

 • Stikalo oblike datuma in časa

Stikalo oblike polja (\*) določa način prikaza rezultatov polj. Navodila za obliko določajo to:

 • uporaba velikih in malih črk;

 • oblike zapisa števil, ali je na primer 9 prikazana kot ix (rimske številke) ali deveti (vrstilni števnik);

 • oblika zapisa znakov.

Stikala oblike ohranijo oblikovanje rezultatov polja, tudi ko je polje posodobljeno.

V nadaljevanju je seznam stikal in elementov, ki so pisani z veliko začetnico.

 • \ * Velike črke    To stikalo spremeni prvo črko vsake besede v veliko začetnico. Na primer { FILLIN «vnesite ime: »\ * Caps } prikaže Luis Alverca, tudi če je ime vnesli v male črke.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Velike začetnice besed.

 • \* FirstCap    To stikalo napiše z veliko začetnico prvo črko prve besede. Na primer koda { COMMENTS \* FirstCap } prikaže Tedensko poročilo prodaje.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Velika začetnica.

 • \* Upper    To stikalo piše vse velike črke. Na primer koda { QUOTE "beseda" \* Upper } prikaže BESEDA.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Velike črke.

 • \ * Lower    To stikalo ne piše nobene velike črke; vse črke so male. Na primer koda { FILENAME \* Lower } prikaže tedensko poročilo prodaje.doc.

  To stikalo nima učinka, če je v celotnem polju s tem stikalom uporabljena oblika pomanjšanih velikih črk.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Male črke.

V nadaljevanju je seznam stikal za številke in njihovih rezultatov.

 • \*alphabetic    To stikalo prikaže rezultate kot abecedne znake. Rezultat je pisan z velikimi ali malimi črkami – enako kot beseda »alphabetic« v kodi polja. Na primer koda { SEQ appendix \* ALPHABETIC } prikaže B (namesto 2) in { SEQ appendix \* alphabetic } prikaže b.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite a, b, c,.

 • \*Arabic    To stikalo prikaže rezultate kot arabske glavne števnike. Na primer koda { PAGE \* Arabic } prikaže 31.

  Opombe: 

  • Če Oblika zapisa števila v pogovornem oknu Oblika zapisa številk strani ni nastavljena na arabska števila, to stikalo preglasi nastavitev Oblika zapisa števila.

  • Za številke strani je na voljo tudi oblika zapisa ArabicDash, ki prikazuje rezultate kot arabske glavne števnike z vezajem pred in za številko. Na primer koda { PAGE \* ArabicDash } prikaže - 31 -.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    To stikalo prikaže rezultate kot številke, zapisane z besedo. Rezultat je zapisan z malimi črkami, razen če dodate stikalo, ki določa drugače. Na primer koda , { = SUM(A1:B2) \* CardText } prikaže sedemsto devetdeset; koda { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } pa prikaže Sedemsto Devetdeset.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Ena, Dve, Tri.

 • \*DollarText    To stikalo prikaže rezultate kot števnike, zapisane z besedo. Word na mesto decimalke vstavi in ter prikaže v prvi dve decimalni mesti (zaokroženi) kot arabsko število skozi 100. Rezultat je zapisan z malimi črkami, razen če dodate stikalo, ki določa drugače. Na primer koda { = 9.20 + 5.35 \* DollarText \* Upper } prikaže ŠTIRINAJST IN 55/100.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Bančno.

 • \*Hex    To stikalo prikaže rezultate kot šestnajstiška števila. Na primer koda { QUOTE "458" \* Hex } prikaže 1CA.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite šestnajstiško.

 • \*OrdText    To stikalo prikaže rezultate kot vrstilne števnike, zapisane z besedo. Rezultat je zapisan z malimi črkami, razen če dodate stikalo, ki določa drugače. Na primer koda { DATE \@ "d" \* OrdText } prikaže enaindvajseti; koda { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } pa prikaže Enaindvajseti.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite Prvi, Drugi, Tretji, ....

 • \*Ordinal    To stikalo prikaže rezultate kot arabske vrstilne števnike. Na primer koda { DATE \@ "d" \* Ordinal } prikaže 30..

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite 1., 2., 3..

 • \*roman    To stikalo rezultate prikaže kot rimskimi številkami. Rezultat je isto zadevo kot beseda »rimski« v kodi polja. Na primer { SEQ poglavje \ * rimsko } prikaže xiin { SEQ poglavje \ * ROMAN } prikaže Xsem.

  Če želite izbrati to možnost, v pogovornem oknu Možnosti polja kliknite I, II, III.

V nadaljevanju so stikala oblikovanja znakov in njihovi rezultati.

 • \*Charformat    To stikalo oblikuje celoten rezultat tako, kot je oblikovana prva črka imena polja. Rezultat je v tem primeru zapisan s krepko pisavo, ker je R v REF oblikovan krepko.

  { REF chapter2_title \* Charformat } prikaže Tihooceanski kiti s krepko pisavo.

  Če želite dodati to stikalo, ga vnesite v kodo polja ali v polje Kode polj v pogovornem oknu Polje.

 • \*MERGEFORMAT    To stikalo v novem rezultatu uporabi oblikovanje prejšnjega rezultata. Če na primer izberete ime, prikazano v polju { AUTHOR \* MERGEFORMAT } in uporabite krepko pisavo, Word ohrani krepko pisavo, tudi ko je polje posodobljeno za prikaz novega imena avtorja.

  Ko vstavite polja z možnostmi v pogovornem oknu Polje, je stikalo \*MERGEFORMAT privzeto vključeno. To možnost izklopite tako, da v pogovornem oknu Polje počistite potrditveno polje Ohrani oblikovanje med posodabljanjem.

Stikalo številske oblike (\#) določa prikaz številskega rezultata.

Stikalo \# €#,##0.00 v { = SUM(ABOVE) \# €#,##0.00 } na primer prikazuje rezultat 4.455,70 €. Če rezultat polja ni število, to stikalo nima učinka.

Opomba: Narekovaji niso obvezni pri enostavnih oblikah števil brez presledkov. Primer: { Prodaja v marcu \# €#,##0.00 }. Narekovaje uporabite pri zapletenejših oblikah števil z besedilom ali presledki, kot je prikazano v teh primerih. Word doda narekovaje stikalom številskih oblik, če vstavite polje z možnostmi v pogovornem oknu Polje ali z ukazom Formula v skupini Podatki na zavihku Postavitev (kontekstni zavihek Orodja za tabele).

S temi elementi oblike lahko zgradite stikalo številske oblike:

 • 0 (nič)    Ta element oblike določa obvezna številska mesta, ki bodo prikazana v rezultatu. Če rezultat na tem mestu nima številke, Word prikaže 0 (nič). Na primer { = 4 + 5 \# 00.00 } prikaže 09.00.

 • #    Ta element oblike določa obvezna številska mesta, ki bodo prikazana v rezultatu. Če rezultat na tem mestu nima številke, Word prikaže presledek. Na primer { = 9 + 6 \# $### } prikaže $ 15.

 • x    Ta element oblike spusti številke levo od označbe mesta »x«. Če je označba mesta desno od decimalne vejice, Word zaokroži rezultat na to mesto. Na primer:
  { = 111053 + 111439 \# x## } displays 492,
  { = 1/8 \# 0,00x } prikaže 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } prikaže ,8.

 • , (decimalna vejica)     Ta element oblike določa mesto decimalne vejice. Na primer { = SUM(ABOVE) \ # $###,00 } prikaže $495,47.

  Uporabite decimalni simbol, ki je naveden v področnih nastavitvah na nadzorni plošči.

 • ; (simbol za združevanje števk)    Ta element oblike ločuje niz treh številk. Na primer { = NetProfit \# $#;###;### } prikaže $2;456;800.

  Uporabite simbol za združevanje števk, ki je naveden v področnih nastavitvah na nadzorni plošči.

 • - (znak minus)    Ta element oblike doda znak minus negativnemu rezultatu ali doda presledek, če je rezultat pozitiven ali 0 (nič). Na primer { = 10 - 90 \# -## } prikaže -80.

 • + (znak plus)    Ta element oblike doda znak plus pozitivnemu rezultatu, znak minus negativnemu rezultatu ali presledek, če je rezultat 0 (nič). Na primer { = 100 - 90 \# +## } prikaže +10 in { = 90 - 100 \# +## } prikaže -10.

 • %, $, *, itd.    Ta element oblike doda navedeni znak v rezultat. Na primer { = netprofit \# "## %" } prikaže 33 %.

 • "primer oblikovanja za pozitivna števila; negativna števila"    Ta element oblike določa različne oblike zapisov številk v pozitivnih in negativnih rezultatih, ki so ločeni s podpičjem. Če je na primer zaznamek Prodaja95 pozitivna vrednost, polje s kodo { Prodaja95 \# "$#.##0,00;-$#.##0,00" } prikaže vrednost z navadnim oblikovanjem – na primer "$1.245,65". Negativna vrednost je prikazana s krepko pisavo in znakom minus – na primer -$ 345,56.

 • "primer oblikovanja za pozitivna števila; negativna števila; nič"    Ta element oblike določa različne oblike zapisov številk v pozitivnem in negativnem rezultatu ter rezultatu 0 (nič), ki so ločene s podpičjem. Odvisno od vrednosti zaznamka Prodaja95, na primer koda { Prodaja95 \# "$#.##0,00;($#.##0,00);$0" } prikaže pozitivno vrednost, negativno vrednost in vrednost 0 (nič), in sicer tako: $1.245,65; ($ 345,56); $0.

 • 'besedilo'    Ta element oblike v rezultat doda besedilo. Besedilo postavite med enojne narekovaje. Na primer { = { Cena } *8,1 % \# "$##0,00 'je davek od prodaje' " } prikaže $347,44 je davek od prodaje.

 • `oštevilčeni element`    Ta element oblike prikaže številko predhodnega elementa, ki ste ga oštevilčili z ukazom Napis (zavihek Sklici, skupina Napisi) ali z vstavljanjem polja SEQ. Identifikator, kot je »tabela« ali »slika«, postavite med krativce (`). Zaporedna številka je prikazana z arabskimi številkami. Na primer { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je vsota tabele' `tabela`" } prikaže 456,34 je vsota tabele 2.

Stikalo oblike datuma in časa (\ @) določa, kako želite prikazati datum ali čas.

Na primer uporabljati \ @ »dddd, MMMM d, llll« v polju { datum \ @ "dddd, MMMM d, yyyy" } prikaže »Petek, November 23, 2019. « Združite te navodila za datum in čas – dan (d), (M) mesec in leto (y); (h) ure in minute (m) – Če želite ustvariti obliko datuma in časa. Lahko tudi besedilo, ločila in presledki.

Mesec (M)

Črka M mora biti velika, da razlikuje mesece od minut.

 • M    Ta element oblike prikaže mesec kot številko brez začetne 0 (nič) pri enomestnih mesecih. Julij je na primer 7.

 • MM    Ta element oblike prikaže mesec kot številko z začetno 0 (nič) pri enomestnih mesecih. Julij je na primer 07.

 • MMM    Ta element oblike prikaže mesec kot tričrkovno kratico. Julij je na primer jul.

 • MMMM    Ta element oblike prikaže mesec s polnim imenom.

Dan (d)

Črka d prikaže dan v mesecu ali dan v tednu. Črka d je lahko velika ali mala.

 • d    Ta element oblike prikaže dan v tednu ali mesecu kot številko brez začetne 0 (nič) pri enomestnih dnevih. Šesti dan v mesecu je na primer prikazan kot 6.

 • dd    Ta element oblike prikaže dan v tednu ali mesecu kot številko z začetno 0 (nič) pri enomestnih dnevih. Šesti dan v mesecu je na primer prikazan kot 06.

 • ddd    Ta element oblike prikaže dan v tednu ali mesecu kot tričrkovno kratico. Torek je na primer prikazan kot tor.

 • dddd    Ta element oblike prikaže dan v tednu s polnim imenom.

Leto (y)

Črka y prikaže leto z dvema ali štirimi števkami. Črka y je lahko velika ali mala.

 • yy    Ta element oblike prikaže leto z dvema števkama z začetno 0 (nič) za leta od 01 do 09. Leto 1999 je na primer prikazano kot 99, leto 2006 pa kot 06.

 • yyyy    Ta element oblike prikaže leto s štirimi števkami.

Ure (h)

Mali h prikaže čas v 12-urni obliki. Veliki H prikaže čas v 24-urni oz. vojaški obliki; 5 popoldan na primer prikaže kot 17.

 • h ali H    Ta element oblike prikaže uro kot številko brez začetne 0 (nič) pri enomestnih urah. Na primer 9 zjutraj je prikazano kot 9.

 • hh ali HH    Ta element oblike prikaže uro kot številko z začetno 0 (nič) pri enomestnih urah. Na primer 9 zjutraj je prikazano kot 09.

Minute (m)

Črka m mora biti mala, da razlikuje minute od mesecev.

 • m    Ta element oblike prikaže minute kot številko brez začetne 0 (nič) pri enomestnih minutah. Na primer { TIME \@ "m" } prikaže 2.

 • mm    Ta element oblike prikaže minute kot številko z začetno 0 (nič) pri enomestnih minutah. Na primer { TIME \@ "mm" } prikaže 02.

Sekunde (s)

 • s    Ta element oblike prikaže sekunde kot številko brez začetne 0 (nič) pri enomestnih sekundah. Na primer { TIME \@ “s” prikaže 5.

 • ss    Ta element oblike prikaže sekunde kot številko z začetno 0 (nič) pri enomestnih sekundah. Na primer { TIME \@ “ss” prikaže 05.

A.M. in P.M. (AM/PM)

Prikaže oznaki A.M. in P.M. Če želite spremeniti simbole A.M. in P.M. v sistemu Microsoft Windows, spremenite območne nastavitve na nadzorni plošči.

 • am/pm ali AM/PM    Ta element oblike prikaže A.M. in P.M. z velikimi črkami. Na primer { TIME \@ "h AM/PM" } in { TIME \@ "h am/pm" } prikažeta 9 AM ali 5 PM.

 • 'besedilo'    Ta element oblike prikaže navedeno besedilo v datumu in času. Besedilo postavite med enojne narekovaje. Na primer { TIME \@ "HH:mm 'Greenwiški srednji čas' " } prikaže 12:45 Greenwiški srednji čas.

 • znak    Ta element oblike vključuje navedeni znak v datumu ali času, na primer : (dvopičje), – (vezaj), * (zvezdica) ali presledek. Na primer { DATE \@ "HH:mm d. MMM 'yy" } prikaže 11:15 6. nov '99.

 • `oštevilčeni element`    Ta element oblike v datumu ali času vključuje številko predhodnega elementa, ki ste ga oštevilčili z ukazom Napis v skupini Napisi (zavihek Sklici) ali z vstavljanjem polja SEQ. Identifikator elementa, na primer tabela ali slika, postavite med krativce (`). Word prikaže zaporedno številko z arabskimi številkami. Na primer { PRINTDATE \@ "'Tabela' `tabela` 'je bila natisnjena dne' d/M/yy" } prikaže Tabela 2 je bila natisnjena dne 25/9/02.

Opomba: Preprostih oblik datuma in časa, ki ne vključujejo presledkov ali besedila, ni treba postaviti med narekovaje; na primer { DATE \@ MM/yy }. Zapletenejše oblike datuma in časa ter oblike, ki vključujejo presledke in besedilo, postavite med narekovaje; na primer { DATE \ @ "dddd, d. MMMM yyyy', ob' h:mm" }. Word doda narekovaje v stikala za obliko datuma in časa, če polje vstavite z ukazom Datum in čas v skupini Besedilo na zavihku Vstavljanje zavihek ali v pogovornem oknu Polje.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×