Nasveti za sledenje učinkovitosti

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Pri trženju želite vedeti, kateri načini so učinkoviti, da jih lahko uporabite. Kateri načini so bili uspešni in kateri ne, lahko ugotovite, če sledite odzivom na tržno kampanjo in razumete, kaj je te odzive spodbudilo. Sledenje vam pomaga doseči visok odziv na tržno naložbo.

Kaj želite narediti?

Določanje informacij, ki jim je treba slediti

Nastavljanje mehanizma za sledenje

Sledenje odzivom na kampanjo

Ocenitev kampanje

Priprava na naslednjo tržno kampanjo

Določanje informacij, ki jim je treba slediti

Pred začetkom tržne kampanje temeljito razmislite o informacijah, ki so potrebne za sledenje, in kdo je vaše ciljno občinstvo. Če že veste, katere stranke so moškega spola in katere ženskega, boste obema spoloma morda želeli poslati različne reklame. Če spolov strank ne veste, je to lahko informacija, ki ji želite slediti, da boste kampanje v prihodnje lahko boljše usmerili.

Kaj veste pred začetkom?

Informacije, ki jih zberete o strankah, so temelj učinkovitega tržnega prizadevanja. Ko zberete osebne značilnosti strank in stranke razdelite v skupine, ki imajo skupne značilnosti, je v odzivih mogoče videti vzorce, ki temeljijo na njihovih skupnih značilnostih.

Ko odzive strank povežete s pomembnimi značilnostmi, ki so vplivale na odziv, pridobite bogato znanje o tem, kako bolje ustreči strankam in kako povečati uspeh naslednjih tržnih prizadevanj.

V teh nekaj primerih so navedene značilnosti, ki jim lahko sledite, in razlaga, kaj se iz njih lahko naučite:

 • Redne stranke    Če določite redne stranke, lahko z njimi stopite v stik, če želite ugotoviti, zakaj se vračajo, ali jim povedati o prodaji in posebnih ponudbah.

 • Neredne stranke    Če se stranke že nekaj časa niso oglasile, jim lahko ponudite popust ali drugo vrsto spodbude za obnovitev posla. Lahko pa z njimi stopite v stik, če želite ugotoviti, kako vzpodbuditi njihov odziv.

 • Mesto stranke    Če veste, kje stranke živijo, jim lahko ponudite krajevne izdelke ali storitve, ki so smiselne glede na podnebje ali mesto.

 • Spol stranke    Če veste spol strank, lahko posredujete informacije o izdelkih ali storitvah, ki so pomembni samo za ženske ali moške.

 • Starost stranke    Če veste starosti strank, lahko ponudite izdelke ali storitve, ki so usmerjene na njihovo življenjsko obdobje (na primer strategije načrtovanja upokojitve za osebe pri dvajsetih in tiste pri petdesetih).

 • Zgodovina nakupa    Če poznate zgodovino nakupa strank, ki so se odzvale na pošto, in če je vaš cilj razširitev zbirke podatkov o strankah, lahko kupite poštni seznam oseb, ki so kupile enake izdelke, in še njim pošljete podobno pošto.

 • Najljubši način odzivanja    Na osnovi odzivov strank se lahko na vsako stranko za nadaljnje delo usmerite drugače. Nekatere stranke se bodo morda odzvale po telefonu, druge se bodo oglasile osebno in tretje po e-pošti, zato je pametneje, da želje strank povežete z različnimi pristopi do nadaljnjega dela.

Kako dobro vam gre?

Med zbiranjem informacij o strankah želite slediti tudi uspešnosti tržnega prizadevanja. Odločite se, katero od mnogih spremenljivk želite preskusiti in kako lahko izmerite njihov učinek. Če uporabite na primer pošiljalnik razglednic, boste morda želeli preskusiti več oblik ali ponudb in slediti njihovi uspešnosti. Druge informacije, ki jim je vredno slediti, so:

 • Stopnja odziva    Koliko strank, s katerimi ste stopili v stik, se je odzvalo?

 • Odziv na spodbudo    Če ste stranke k odzivu spodbudili z drugimi ponudbami, lahko sledite, katere spodbude so izzvale največji odziv.

 • Način stika    Če strankam omogočite različne načine za odziv – na primer z razglednico, telefonskim klicem, e-poštnim sporočilom, osebnim obiskom, prek kataloga ali spletnega mesta – lahko sledite odzivom za vsak način posebej. Če za vzpostavitev stika s strankami uporabite različne načine, jim lahko sledite, če želite ugotoviti, kateri je bil najuspešnejši pri spodbujanju odziva.

Ločevanje spremenljivk

Če želite čim preprostejšo nadaljnjo analizo, ločite spremenljivke. Če uporabite dve različni obliki razglednice in vsaka dela reklamo za drugo ponudbo, bo morda težko slediti, ali razglednica spodbudi večji odziv zaradi oblike ali ponudbe.

Na vrh strani

Nastavljanje mehanizma za sledenje

Določite najboljši način zbiranja informacij, ki jih boste potrebovali za ocenitev učinkovitosti kampanje. Če ima podjetje več telefonskih linij in če v pošiljalniku razglednic uporabite različne oblike ali ponudbe, boste morda navedli različne telefonske številke, URL ali kodo ponudbe, če želite izmeriti odziv na vsako od oblik.

Če ponudite darilne bone, boste verjetno želeli dodati enolične številke sledenja. Če ponudite kupone in želite izvedeti, kdo jih je zamenjal in za kaj, morate vsakemu kuponu dodati razlikovalno kodo.

Ko darilnemu bonu dodate kodo, lahko element iz zaloge povežete z darilnim bonom in mu sledite. Če ponudite kupone, vsakemu dodajte enolično kodo, s čimer strankam preprečite uporabo kopiranih kuponov. Dodajanje enoličnih kod povabilom na dogodke je redkokdaj uporabno. Sledite samo imenom strank. Če želite več informacij, si oglejte Dodajanje številk sledenja darilnim bonom ali kuponom.

Na vrh strani

Sledenje odzivom na kampanjo

Začeli ste kampanjo, zdaj pa je čas za sledenje odzivom. Dokumentirajte rezultate, če želite ugotoviti, katere spremenljivke so učinkovite in katere morate v naslednjem koraku ali poznejših kampanjah izboljšati.

Poznamo dve osnovni metodi za sledenje tržni kampanji. Glede na to, ali odzive strank prejmete prek spleta, po pošti, telefonu ali osebno, lahko odzivom sledite na dva načina:

 • Na natisnjenem seznamu, ki ga hranite ob telefonu, e-poštnem nabiralniku ali okencu za storitve, kjer stopite v stik s strankami. Če na vsako obliko razglednice vnesete drugo telefonsko številko, lahko za vsako telefonsko številko natisnete enoličen seznam prejemnikov, tako da imate ob oglašanju na vsako telefonsko linijo pripravljen pravi seznam.

 • V programu, na primer na delovnem listu programa Microsoft Office Excel ali virih podatkov, ki jih lahko ustvarite v programu Microsoft Office Publisher, ali v boljšem programu za upravljanje odnosov s strankami, na primer Microsoft Office 2007 with Business Contact Manager.

Publisher omogoči orodje za obe metodi.

Tiskanje seznama prejemnikov

Če želite slediti odzivom na kampanjo na papirju, seznam prejemnikov natisnite in ga imejte blizu, ko se stranke odzovejo. Z uporabo natisnjenega seznama je zbiranje informacij lažje, razvrščanje, filtriranje in analiza informacij pa težje.

Tudi če nameravate publikacijo poslati po pošti, natisnete seznama prejemnikov tako, da uporabite podokno opravil spajanje ali podokno opravil Spajanje e-pošte . Če želite odpreti podokno opravil v novo ali obstoječo publikacijo, v meniju Orodja pokažite na pošiljanje in katalogiin kliknite spajanje dokumentov ali Spajanje e-pošte. Če želite več informacij o uporabi spajanja dokumentov, glejte Ustvarjanje spajanja in Ustvari za spajanje e-pošte.

 1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov v koraku Izberite izhod spajanja e-pošte pod Pripravite se za nadaljnje delo za to pošiljanje kliknite Natisni seznam prejemnikov.

 2. V pogovornem oknu Natisni seznam pod Izberi stolpce izberite imena podatkovnih polj, ki jih želite vključiti na seznam sledenja. Če želite vključiti tudi kontaktne opombe o strankah, potrdite potrditveno polje Vključi prazen stolpec »Opombe«.

 3. Pod Izberi zapise kliknite nekaj tega:

  • Uporabi samo vključene zapise, če želite natisniti seznam, na katerem so samo prejemniki pošiljanja, ko pošto pošljete podmnožici seznama prejemnikov.

  • Uporabi vse, če želite natisniti seznam z vsemi zapisi na seznamu prejemnikov.

 4. Izberite druge možnosti oblikovanja in naredite nekaj od tega:

  • Kliknite Natisni, če želite seznam natisniti brez nadaljnjega oblikovanja.

   Na vrhu vsake strani natisnjenega seznama se pojavijo glave stolpcev.

  • Kliknite Izvoz v publikacijo, če želite odpreti seznam kot novo publikacijo, ki jo lahko še naprej oblikujete.

Pogovorno okno »Seznam za tiskanje spajanja dokumentov«

Sledenje prek spleta

Če že imate vir podatkov o strankah, ga lahko uporabite za sledenje odzivu na tržno kampanjo. Ne glede na to, ali seznam prejemnikov ustvarite v programu Publisher, Excel, Microsoft Office Access ali programu za upravljanje strank, na primer Business Contact Manager, zagotovite, da bo seznam prejemnikov ob odzivu vsake stranke odprt, in nato poiščite ustrezen zapis, da lahko učinkovito zberete želene informacije.

V preprosti kampanji boste morda želeli dodati stolpec za zbiranje odzivov strank (da in ne), stolpec za datum prejema odziva, stolpec za podrobnosti o naslednjem koraku (na primer »nadaljuj s klicem« ali »vključi v naslednje pošiljanje«), in stolpec za informacije o izdelku ali storitvi, ki jo je stranka naročila. Če pošljete več razglednic ali ponudb, sledite oblikam in ponudbam, na katere se vsaka stranka odzove.

Zbirka podatkov vam tudi olajša delo s podatki, ko jih morate analizirati. Podatke lahko na primer razvrstite po značilnostih, ki jih zberete, in s filtrom izločite prejemnike z nepomembnimi značilnostmi.

Sledenje s programom Business Contact Manager

Microsoft Office 2007 with Business Contact Manager je dodatek, ki je namenjen majhnim podjetnikom, prodajalcem in zaposlenim kot pomoč za učinkovito urejanje njihovih poslovnih stikov in prodajnih možnosti. Ko dokončate spajanje dokumentov v Publisherju, lahko uporabite program Business Contact Manager za sledenje poslanim tržnim materialom, prejetim odzivom in stroškom, ki so povezani z vsako obsežno kampanjo. Če želite več informacij o prenosu in uporabi programa, si oglejte spletne strani programa Business Contact Manager.

Če imate nameščen program Business Contact Manager, ga lahko odprete neposredno iz Publisherja:

 • V podoknu opravil Spajanje dokumentov v koraku Izberite izhod spajanja e-pošte pod Pripravite se za nadaljnje delo za to pošiljanje kliknite Sledi s programom Business Contact Manager.

  Obrazec tržne kampanje se odpre v programu Office Outlook 2007 with Business Contact Manager.

Če želite več informacij o delu s programom Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, si oglejte pomoč za Business Contact Manager ali preiščite Microsoft Office Online za pomoč pri sledenju podatkom o strankah v Outlooku.

Na vrh strani

Ocenitev kampanje

Rezultate analizirajte na osnovi ciljev kampanje. Ali ste želeli večje število novih strank ali več poslov z obstoječimi strankami? Če so se stranke odzvale predvsem na eno ponudbo, zakaj je ta ponudba tako uspela, če upoštevate še osebne značilnosti strank?

Če ste v pošiljalniku razglednic uporabili več oblik ali ponudb, ali so se prejemniki odzvali predvsem na eno obliko ali ponudbo?

Znanje, ki ste ga pridobili s sledenjem, uporabite za izboljšanje sedanje tržne kampanje in tudi prihodnjih. Ta korak je najvišja točka sledenja, katerega cilj je izboljšati odziv na tržno naložbo.

Na vrh strani

Priprava na naslednjo tržno kampanjo

Sledenje odzivu na tržno kampanjo vam pomaga izboljšati naslednjo kampanjo. Ohraniti želite tisto, kar je delovalo, in spremeniti tisto, kar ni. Seznam prejemnikov je eden virov, ki jih želite ohraniti, prečistiti in uporabiti znova. Publisher omogoča nekaj načinov, kako dodelati seznam, ne da bi morali vsakič začeti od začetka.

Shranjevanje bližnjice do seznama prejemnikov

Nepotrebnemu delu se lahko izognete tako, da shranite bližnjico do seznama prejemnikov, ki ste ga ustvarili med spajanjem dokumentov. Ko seznam uporabite v poznejšem spajanju dokumentov, se lahko z njim povežete kot z obstoječim seznamom. Če je seznam sestavljen iz več virov podatkov, se vse spremembe, ki jih naredite v katerem koli zapisu v izvirnih virih podatkov, odražajo na seznamu prejemnikov, ko ga naslednjič odprete. Na ta način nadaljujete dodajanje podatkov, ki ste jih zbrali o prejemnikih.

 1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov v koraku Izberite izhod spajanja e-pošte pod Pripravite se za nadaljnje delo za to pošiljanje kliknite Shranite bližnjico do seznama prejemnikov.

 2. V polje Ime datoteke pogovornega okna Shrani datoteko vnesite ime za seznam naslovov.

  Seznam naslovov je privzeto shranjen v mapo Moji viri podatkov. Seznam naslovov je najboljše imeti na tem mestu, ker je to privzeta mapa, kjer Publisher išče vire podatkov.

 3. Kliknite Shrani.

Izvažanje seznama prejemnikov v novo datoteko

Ko želite različne vire podatkov združiti v novo datoteko, lahko seznam prejemnikov shranite kot enoličen seznam za uporabo v prihodnjem spajanju dokumentov. Ta enoličen seznam ni povezan z nobenim od izvirnih virov podatkov. Kakršne koli informacije ali spremembe se odrazijo samo na tem seznamu prejemnikov. Lahko ga uporabite v prihodnjih spajanjih dokumentov kot datoteko, ki jo uvozite v program za upravljanje odnosov s strankami.

 1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov v koraku Izberite izhod spajanja e-pošte pod Pripravite se za nadaljnje delo za to pošiljanje kliknite Seznam prejemnikov izvozi v novo datoteko.

 2. V polje Ime datoteke pogovornega okna Shrani kot vnesite ime za seznam naslovov.

  Seznam naslovov je privzeto shranjen v mapo Moji viri podatkov. Seznam naslovov je najboljše imeti na tem mestu, ker je to privzeta mapa, kjer Publisher išče vire podatkov.

 3. Kliknite nekaj od tega:

  • Kliknite Samo vključene, če želite shraniti seznam, tako da uporabite samo uporabnike vašega pošiljanja.

  • Kliknite Vsi zapisi, če želite na seznam vključiti vse zapise ne glede na to, ali so bili del spajanja dokumentov.

 4. Kliknite Shrani.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×