Nastavitve koledarja v Outlooku v spletu

Koledar je integriran z e-pošto, stiki in drugimi funkcijami programa Outlook v spletu. Privzeti videz in druge nastavitve lahko spremenite v razdelku Možnosti koledarja.

Opomba: Če želite spremeniti obliko zapisa datuma in časa koledarja, izberite Nastavitve Nastavitve > Splošno in izberite Jezik in čas. S seznama izberite svoj časovni pas.

Izberite svojo različico za navodila

Navodila se nekoliko razlikujejo, odvisno od tega, ali uporabljate novi Outlook v spletu. Izberite različico Outlooka v spletu, ki ga uporabljate, in si oglejte navodila, ki veljajo za vas.

ČE JE VAŠ NABIRALNIK PODOBEN TEMU ...

Različica Outlook v spletu beta

Glejte Navodila za novi Outlook v spletu.

ČE JE VAŠ NABIRALNIK PODOBEN TEMU ...

Outlook v spletu

Glejte Navodila za klasično različico Outlooka v spletu.

Opomba: Če je vaša organizacija vključila svoj logotip v orodno vrstico, se bo prikaz morda nekoliko razlikoval od tistega zgoraj.

Navodila za novi Outlook v spletu

Premaknite se v razdelek »Možnosti koledarja«

  1. Vpišite se v Outlook v spletu in kliknite ikono koledarja. Za pomoč pri vpisu glejte Navodila za vpis v Outlook v spletu.

  2. Na vrhu strani izberite Nastavitve Nastavitve in nato uporabite iskanje, da hitro poiščete tisto, kar potrebujete.

    ali

    Na vrhu strani izberite Nastavitve Settings > Ogled vseh nastavitev za Outlook, če si želite ogledati vse možnosti koledarja.

  3. V levem podoknu izberite možnost, ki jo želite spremeniti.

Uporabite individualne nastavitve, če želite prilagoditi videz svojega koledarja.

Nastavitev

Opis

Pokaži prvi dan v tednu kot

Dan, ki ga izberete tukaj, bo prikazan kot prvi dan v tednu v pogledu Teden.

Pokaži ure v

S to nastavitvijo nastavite prirastke, v katerih koledar pokaže čas. Z izbirnimi gumbi nastavite 15-minutne ali 30-minutne prirastke.

Pokaži delovni teden kot

Izberite dneve za prikaz, ko v koledarju izberete pogled Delovni teden.

Delovni čas

Dela proste ure so prikazane s temnejšo barvo kot preostali del koledarja. Če uporabljate pomočnika za razporejanje časa, je delovni čas posameznega udeleženca upoštevan znotraj predlaganih časov srečanj.

Prikaži številke tednov

Izberite to možnost, da prikažete številko tedna ob ogledu koledarja v pogledu Mesec.

Začni prvi teden v letu na dan

Če imate vklopljeno možnost Prikaži številke tednov v mesečnem pogledu, lahko izbirate, kje želite začeti oštevilčevati: prvi dan v letu, prvi štiridnevni teden ali prvi polni teden.

Uporabite možnost Dogodki in vabila za nadzor privzetih nastavitev, ko ustvarite dogodke ter kako se obravnavajo vabila, odgovori in obvestila o sestankih.

Nastavitev

Opis

Privzeti opomnik

S to nastavitvijo nastavite, koliko časa pred dogodkom je prikazan privzeti opomnik.

Uporabite Nastavitve vabil za nadzor nad tem, kako se obravnavajo vabila, odgovori in obvestila o sestankih.

Nastavitev

Opis

Izbriši vabila na srečanje in odgovore, ki so bili posodobljeni

Potrdite to potrditveno polje Samodejno odstranite zastarela vabila na srečanja in odgovore iz vašega nabiralnika. Elementi koledarja, bodo še vedno na koledarju.

Izbriši obvestila o posredovanih srečanjih

Potrdite to potrditveno polje, da samodejno premaknete obvestila o posredovanju srečanj v mapo Izbrisani elementi. Privzeto prejmete ta obvestila, ko eden od udeležencev posreduje srečanje, ki ga organizirate, novemu prejemniku. Če izberete to možnost, ne vplivate na obdelavo odgovorov na povabila na srečanja.

Uporabite Vreme za prilagoditev vaše vremenske izkušnje. Sposobnost spreminjanja vremenske lokacije še ni na voljo v novem Outlooku v spletu.

Nastavitev

Opis

Vreme

Izberite Pokaži ali Skrij možnost Vreme.

Izberite temperaturo Fahrenheit ali Celzij kot temperaturno lestvico, ki jo želite uporabiti.

Uporabite nastavitve Dogodki iz e-pošte, če želite nadzirati način dodajanja dogodkov iz e-pošte v svoj koledar.

Nastavitev

Opis

Samodejno dodajanje dogodkov v moj koledar iz e-pošte

Potrdite to potrditveno polje za samodejno dodajanje dogodkov iz e-pošte v vaš koledar.

Označi dogodke kot zasebne, da jih lahko vidim le jaz

Potrdite to potrditveno polje, da so dogodki samodejno označeni kot zasebni.

Dodajanje teh dogodkov iz e-pošte v Koledar

Potrdite potrditveno polje za vsako vrsto dogodka, ki ga želite dodati iz e-pošte v koledar.

Uporabite možnost Koledarji v skupni rabi, da dodate koledar v skupno rabo z drugimi osebami in upravljate skupne koledarje.

Nastavitev

Opis

Izberite koledar

Izberite koledar, ki ga želite dati v skupno rabo.

Navodila za klasično različico Outlook v spletu

Premaknite se v razdelek Možnosti koledarja

  1. Vpišite se v Outlook v spletu. Navodila najdete v članku Kako se vpisati v Outlook v spletu.

  2. Na vrhu strani izberite Nastavitve in izberite Koledar.

  3. V levem podoknu izberite možnost, ki jo želite spremeniti.

Uporabite nastavitve Individualno prilagajanje in prilagodite videz svojega koledarja, da prikaže ali skrije vreme in lokalne dogodke.

Če želite nadzirati videz koledarja, uporabite nastavitve Videz.

Nastavitev

Opis

Pokaži delovni teden kot

Izberite dneve za prikaz, ko v koledarju izberete pogled Delovni teden.

Nastavitev delovnega časa

Dela proste ure so prikazane s temnejšo barvo kot preostali del koledarja. Če uporabljate pomočnika za razporejanje časa, je delovni čas posameznega udeleženca upoštevan znotraj predlaganih časov srečanj.

Pokaži številke tednov v mesečnem pogledu

Izberite to možnost, da pokažete številko tedna ob ogledu koledarja v pogledu Mesec.

Začni prvi teden v letu na dan

Če imate vklopljeno možnost Pokaži številke tednov v mesečnem pogledu, lahko izbirate, kje želite začeti oštevilčevati: prvi dan v letu, prvi štiri-dnevni teden ali prvi polni teden.

Pokaži prvi dan v tednu kot

Dan, ki ga izberete tukaj, bo prikazan kot prvi dan v tednu v pogledu Teden.

Privzeto trajanje srečanja v minutah

Nastavite privzeto dolžino časa za sestanke s 15-minutnimi povečanji ali ustvarite dolžino po meri.

Pokaži ure v

S to nastavitvijo nastavite prirastke, v katerih koledar pokaže čas. Z izbirnimi gumbi nastavite 15-minutne ali 30-minutne prirastke.

Pokaži koledar v

Izberite Bleščeče ali Svetle barve za svoje koledarje.

Z nastavitvami Vreme in Lokalni dogodki dodajte informacije, prilagojene izbranim mestom.

Nastavitev

Opis

Vreme

Izberite možnost Pokaži vreme ali Skrij vreme .

Izberite možnost Fahrenheit ali Celzija kot temperaturno lestvico, ki jo želite uporabiti.

Izberite lokacijo, ki bo prikazana v vašem koledarju.

Če želite vedeti o vremenu v drugih mestih, izberite Dodaj drugo lokacijo .

Lokalni dogodki

Izberite, ali želite pokazati ali skriti lokalne dogodke na koledarju.

Izberite možnost Pokaži lokalne dogodke ali Skrij lokalne dogodke .

Izberite Uporabi trenutno lokacijo ali izberite Izberi mesto in vnesite mesto.

Uporabite nastavitve Samodejna obdelava za nadzor nad tem, kako se dogodki dodajo v koledar ter kako se obravnavajo vabila, odgovori in obvestila o sestankih.

Z nastavitvami Dogodki iz e-pošte nadzorujete način za dodajanje dogodkov iz e-pošte v koledar.

Nastavitev

Opis

Ne dodaj dogodkov iz e-pošte na moj koledar

Potrdite to potrditveno polje, da dogodki iz e-pošte niso dodani na vaš koledar.

Samodejno dodajanje dogodkov v moj koledar iz e-pošte

Potrdite to potrditveno polje za samodejno dodajanje dogodkov iz e-pošte v vaš koledar.

Dodajanje teh dogodkov iz e-pošte v Koledar

Potrdite polje za vsako vrsto dogodka, ki ga želite dodati iz e-pošte na koledar

Označiti dogodke kot zasebne, da jih lahko vidim le jaz

Potrdite to potrditveno polje, da so dogodki samodejno označeni kot zasebne.

Posodabljanje časovnega pasu

Izberite to možnost, da spremenite časovni pas, ki ga uporablja vaš koledar.

Za nadziranje obdelave vabil na srečanje, odgovorov in obvestil, uporabite nastavitve možnosti Povabila.

Nastavitev

Opis

Izbriši povabila na srečanje in odgovore, ki so posodobljeni

Potrdite to potrditveno polje Samodejno odstranite zastarela vabila na srečanja in odgovore iz vašega nabiralnika. Elementi koledarja, bodo še vedno na koledarju.

Izbriši obvestila o posredovanih srečanjih

Potrdite to potrditveno polje, da samodejno premaknete obvestila o posredovanju srečanj v mapo Izbrisani elementi. Privzeto prejmete ta obvestila, ko eden od udeležencev posreduje srečanje, ki ga organizirate, novemu prejemniku. Če izberete to možnost, ne vplivate na obdelavo odgovorov na povabila na srečanja.

Z nastavitvami Obvestila nastavite opomnike, pošiljate obvestila na vaš telefon in prejemate dnevni red koledarja dogodkov.

Nastavitve Opomniki nadzirajo privzete opomnike za elemente v koledarju. Privzeto so opomniki vklopljeni in nastavljeni na 15 minut pred zapadlostjo elementa.

Nastavitev

Opis

Pokaži opozorila opomnika

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati opomnik za elemente koledarja.

Predvajaj zvok, ko zapade veljavnost opomnika

Potrdite to potrditveno polje, če želite predvajati zvok ob zapadlosti opomnika.

Privzeti opomnik

S to nastavitvijo nastavite, koliko časa pred dogodkom je prikazan privzeti opomnik.

Vsak dan po e-pošti pridobi dnevni red za koledarje in opravila

Izberite to možnost za dnevno prejemanje e-pošte z dnevnim redom na osnovi povabil v koledarju in opravil, ki so vam bila dodeljena.

Izberite potrditveno polje za vsak koledar, ki ga želite vključiti na svoj dnevni red.

Ne pošiljaj dnevnega reda na dni, ko sem brez dogodkov ali opravila

Izberite to možnost, če ne želite prejemati e-pošte z dnevnim redom na dni, ko nimate nobenih dogodkov ali opravil.

Posodabljanje časovnega pasu

Če želite, da spremenite časovni pas, ki ga uporablja vaš koledar, izberite to povezavo.

Posodobitev nastavitev za vreme

Če želite spremeniti nastavitve informacij za vreme, ki so prikazane v koledarju, izberite to povezavo.

Za pošiljanje obvestila o dogodkih iz koledarja v vaš telefon v obliki besedilnih sporočil uporabite nastavitve Besedilna sporočila z obvestilom.

Nastavitev

Opis

Obvestila o spremembah dogodkov, ki se zgodijo v naslednjem številu dni

Potrdite to potrditveno polje, da na vaš telefon prejmete obvestila o spremembah dogodkov, ki se zgodijo v več dneh, ki jih določite.

Potrdite potrditveno polje za Le med delovnim časom, da preprečite pošiljanje obvestil ob drugih časih.

Obvestila o opomnikih za srečanja

Izberite to potrditveno polje, če želite prejemati obvestila o opomnikih dogodkov.

Potrdite potrditveno polje za Le med delovnim časom, da preprečite pošiljanje obvestil ob drugih časih.

Dnevni red v koledarju

Potrdite to potrditveno polje in nato določite čas pošiljanja svojega dnevnega reda v koledar.

Nastavitve opomnikov

Izberite to povezavo, če želite nastaviti besedilna sporočila za svoj račun, če tega še niste storili. (Možnosti besedilnih sporočil z obvestilom bodo onemogočene, dokler ne nastavite pošiljanja besedilnih sporočil.)

Z nastavitvami Dnevni red za pošto izberite, ali želite prejemati dnevni red v e-pošto, ki prikaže dogodke koledarja in opravil, vsak dan.

Nastavitev

Opis

Ne pošiljaj mi dnevnega reda

Izberite to možnost, če ne želite dnevno prejemati e-pošte z dnevnim redom.

Pošlji dnevni red

Izberite to možnost za dnevno prejemanje e-pošte z dnevnim redom na osnovi povabil v koledarju in opravil , ki so vam bila dodeljena.

Izberite potrditveno polje za vsak koledar, ki ga želite vključiti v vaš dnevni red.

Posodabljanje časovnega pasu

Če želite, da spremenite časovni pas, ki ga uporablja vaš koledar, izberite to povezavo.

Posodobitev nastavitev za vreme

Če želite spremeniti nastavitve informacij za vreme, ki so prikazane v koledarju, izberite to povezavo.

Možnost Objava koledarja vam omogoča, da ustvarite povezavo do koledarja, ki jo lahko delite z drugimi. Povezavo lahko na primer objavite na spletni strani ali jo daste v skupno rabo skupini ljudi.

Nastavitev

Opis

Izberite koledar

Izberite koledar, ki ga želite dati v skupno rabo.

Izberite dovoljenja

Izberite, ali želite, da drugi vidijo le, kdaj ste dosegljivi, nekaj podatkov ali vse v vašem koledarju.

V Outlooku je na voljo poseben koledar rojstnih dni, ki se samodejno polni z navedenimi rojstnimi dnevi vseh ljudi na vašem seznamu stikov. Poleg tega lahko rojstni dan kadarkoli dodate tudi sami.

Nastavitev

Opis

Vklopi koledar rojstnih dni

Doda koledar rojstnih dni in ga samodejno dopolnjuje z rojstnimi dnevi vaših stikov. Če v možnosti Ljudje vzpostavite povezavo s svojimi družabnimi omrežji, bodo v koledarju prikazani tudi rojstni dnevi stikov od tam.

Izklopi koledar rojstnih dni

Skrije koledar rojstnih dni.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×