Nastavitev začetnega ali končnega datuma (omejitve) opravila

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Lahko spremenite datum začetka opravila ali končnega datuma v začetnih in končnih stolpcih. Vendar bodite previdni! Ko spremenite začetni čas ali končni čas, Project postavi omejitevs na opravila, ki vsiliti, da začne ali konča na ta datum, tudi če do konca urnik spremeni.

Kaj želite narediti?

Dodajanje omejitve za opravilo

Odstranitev omejitve

Omejitve, ki so na voljo

Omejitve in odvisnosti opravil

Dodajanje omejitve za opravilo

Če imate omejitev, ki se ji ne morete izogniti, npr. datum dogodka, izberite vrsto omejitve in datum:

 1. Na seznamu opravil gantograma dvokliknite opravilo.

 2. Kliknite zavihek Dodatno.

 3. Izberite možnost na seznamu Vrsta omejitve.

 4. Če izberete omejitev, ki ni »Čim pozneje« ali »Čim prej«, dodajte datum v polje Datum omejitve.

  Pogovorno okno »Podatki o opravilu«, meni »Vrsta omejitve«

Namig o vodenju projekta    Dovolite Projectu, da opravi to, za kar je ustvarjen – načrtuje projekt. Vi nastavite trajanja opravil in ustvarite povezave med opravili, Project pa izračuna začetne in končne datume opravil.

Odstranitev omejitve

Tehnično ni mogoče odstraniti omejitve, lahko pa jo ponastavite na privzeto vrednosti in jo povežete z drugimi opravili namesto z določenim datumom.

 1. Na seznamu opravil gantograma dvokliknite opravilo.

 2. Kliknite zavihek Dodatno.

 3. Na seznamu Vrsta omejitve izberite eno od teh možnosti:

Omejitve, ki so na voljo

V Projectu lahko dodate opravilom osem različnih omejitev. Omejitve so na voljo v treh skupinah:

 • Prilagodljive omejitve, ki opravila ne vežejo na določen datum.

 • Polprilagodljive omejitve, ki vključujejo najbolj zgodnje začetne ali najbolj pozne končne datume.

 • Neprilagodljive omejitve, ki imajo določene začetne ali končne datume.

Omejitev

Vrsta

Opis

Čim pozneje (ČP)

Prilagodljivo

Opravilo se začne čim pozneje, ne da bi odložili druga opravila. To je privzeta omejitev ob načrtovanju s končnim datumom projekta.

Čim prej (ČP)

Prilagodljivo

Opravilo se začne čim prej. To je privzeta omejitev ob načrtovanju z začetnim datumom projekta.

Ne začni pred (NZP)

Polprilagodljivo

Opravilo se začne z določenim datumom ali pozneje.

Ne dokončaj pred (NDP)

Polprilagodljivo

Opravilo se konča z določenim datumom ali pozneje.

Začni najpozneje do (ZND)

Polprilagodljivo

Opravilo se začne z določenim datumom ali prej.

Dokončaj najpozneje do (DND)

Polprilagodljivo

Opravilo se konča z določenim datumom ali prej.

Mora biti zaključeno do (MBZD)

Neprilagodljivo

Opravilo se konča z določenim datumom.

Mora se začeti na (MSZN)

Neprilagodljivo

Opravilo se začne z določenim datumom.

Omejitve in odvisnosti opravil

Hitro pride do zamenjave med omejitvami opravil (omejitve glede začetka ali konca opravila) in odvisnostmi opravil (povezave, ki pokažejo relacijo med opravili).

Če želite podrobnosti o odvisnostih, si oglejte Povezovanje opravil v projektu.

Ta navodila veljajo posebej za Microsoft Project 2007.

Kaj želite narediti?

Informacije o omejitvah

Nastavitev začetnega in končnega datuma za opravilo

Nastavitev roka za opravilo

Spreminjanje vrste omejitve za opravilo

Spreminjanje omejitev z vodnikom po projektu

Spreminjanje omejitev v pogovornem oknu »Podatki o opravilu«

Spreminjanje omejitev v tabeli »Datumi omejitve«

Informacije o omejitvah

Obstajajo tri vrste omejitev:

 • Prilagodljive omejitve nimajo z njimi povezanih določenih datumov. Nastavljanje teh omejitev vam omogoča, da opravila začnete kar se da zgodaj ali kar se da pozno, s tem da se opravilo konča pred koncem projekta, glede na druge omejitve in odvisnosti opravil v urniku.

 • Polprilagodljive omejitve zahtevajo z njimi povezan datum, ki nadzoruje najzgodnejši ali najpoznejši začetni ali končni datum opravila. Te omejitve omogočajo opravilu, da se konča kadarkoli, dokler ustreza začetnemu ali končnemu roku.

 • Neprilagodljive omejitve zahtevajo z njimi povezan datum, ki nadzira začetni in končni datum za opravilo. Te omejitve so uporabne, ko želite, da vaš urnik upošteva zunanje dejavnike, kot dosegljivost opreme ali virov, roki, mejniki pogodbe ter začetni in končni datumi.

Spodnja tabela našteje omejitve, ki jih zagotavlja Project.

Vrsta omejitve

Ime omejitve

Opis

Prilagodljivo

Čim kasneje (ČK)

Opravilo načrtuje čim kasneje, s tem da se opravilo konča pred koncem projekta, ne da bi bila pri tem odložena sledeča opravila. To je za opravila privzeta omejitev, ko načrtujete s končnim datumom projekta. Pri tej omejitvi ne vnašajte začetnega ali končnega datuma opravila.

Prilagodljivo

Čim prej (ČP)

Opravilo načrtuje tako, da se začne čim prej. To je za opravila privzeta omejitev, ko načrtujete z začetnim datumom projekta. Pri tej omejitvi ne vnašajte začetnega ali končnega datuma opravila.

Polprilagodljivo

Ne začni pred (NZP)

Opravilo načrtuje tako, da se začne na ali po določenem datumu. To omejitev uporabite, če želite zagotoviti, da se opravilo ne začne pred določenim datumom.

Polprilagodljivo

Ne dokončaj pred (NDP)

Opravilo načrtuje tako, da je konča na ali po določenem datumu. To omejitev uporabite, če želite zagotoviti, da se opravilo ne konča pred določenim datumom.

Polprilagodljivo

»Začni najpozneje do« (ZND)

Opravilo načrtuje tako, da se začne na ali pred določenim datumom. To omejitev uporabite, če želite zagotoviti, da se opravilo ne začne po določenem datumu.

Polprilagodljivo

»Dokončaj najpozneje do« (DND)

Opravilo načrtuje tako, da se konča na ali pred določenim datumom. To omejitev uporabite, če želite zagotoviti, da se opravilo ne konča po določenem datumu.

Neprilagodljivo

Mora biti zaključeno do (MBZD)

Opravilo načrtuje tako, da se konča na določen datum. Predčasne, načrtovane in zamujene končne datume nastavi na datum, ki ga vnesete, in opravilo zasidra v urni

Neprilagodljivo

Mora se začeti na (MSZN)

g>Opravilo načrtuje tako, da se začne na določen datum. Predčasne, načrtovane in zamujene začetne datume nastavi na datum, ki ga vnesete, in opravilo zasidra v urni

Če ročno vnesete začetni ali končni datum za opravilo, Project spremeni vrsto omejitve za to opravilo v »Ne začni pred (NZP)« ali »Ne dokončaj pred (NDP)«. Te polprilagodljive vrste omejitev poskrbijo, da se opravilo začne ali konča na določen datum, ne glede na naslednje spremembe, ki bi sicer vplivale na mesto opravila v celotnem načrtu projekta.

Za optimalno načrtovanje prilagodljivost, priporočamo, da omogočite Project za uporabo prilagodljive omejitve za izračun začetka in končne datume za opravila, ki temelji na trajanja in odvisnosti opravil , ki ga vnesete. Le, če imate izogniti omejitve, na primer dogodek datum, ki je ni mogoče premakniti, morate upoštevati ročno nastaviti omejitev opravila.

Razlog

Omejitev opravila, ki je odvisno od drugega opravila, lahko povzroči neželene rezultate, kot je ilustrirano v naslednjem primeru:

Opravilo »Opravilom temelj« , ki je povezana tako, da se začne takoj, ko »Dig ki« se konča. »Dig ki« naj potekajo na 10. Če vnesete neprilagodljive omejitve, ki ustvari »Pour temelj« na 10 in nato »Dig ki« se konča zgodaj, projekt ne bo lahko izkoristite predčasni zaključek in premikanje »Opravilom foundation« če želite začeti prej.

Namesto nastavljanja določenih datumov za opravilo premislite o dodelitvi omejitve »Čim prej (ČP)« in vnesite rok za opravilo. Če vnesete rok, Project prikaže oznako roka v pogledu gantograma, indikator pa vas opozori, ko se končni datum opravila prestavi na datum po roku.

Nastavitev začetnega in končnega datuma za opravilo

Za optimalno načrtovanje prilagodljivost, priporočamo, da omogočite Project izračuna na začetku in končne datume za opravila, ki temelji na trajanja in odvisnosti opravil, ki ga vnesete. Kljub temu, če imate izogniti omejitve, na primer na datum dogodka, lahko nastavite določene začetni ali končni datum za opravilo.

 1. V meniju Pogled kliknite Gantogram.

 2. Kliknite opravilo, ki ga načrtujete, in nato kliknite Podatki o opravilu Slika gumba .

 3. Kliknite zavihek Dodatno.

 4. Izberite vrsto omejitve na seznamu Vrsta omejitve.

 5. Če izberete omejitev, ki ni omejitev Čim pozneje ali Čim prej, vnesite datum omejitve v polju Datum omejitve ali pa izberite datum na koledarju.

Opombe: 

 • Ko projekt načrtujete od začetnega datuma naprej in vnesete datum v polje opravila Začetek (ali povlečete gantogram, da spremenite začetni datum), Project za to opravilo nastavi omejitev »Ne začni pred (NZP)«. Če vnesete datum v polje opravila Dokončaj, Project samodejno nastavi omejitev »Ne dokončaj pred (NDP)«.

 • Programa Project 2007 začne nova opravila na začetni datum projekta privzeto, vendar lahko določite, da nova opravila začnejo na trenutni datum namesto začetni datum projekta. Izberite Orodja > možnosti > urnik, in nato v razdelku Možnosti načrtovanja , izberite Začni na trenutni datum na seznamu Nova opravila .

Če imate težave z omejitvami opravil, se vam bodo informacije v teh odsekih morda zdele uporabne.

Nastavitev roka za opravilo

Nastavite lahko datum za rok za opravilo, če želite slediti končnemu datumu, ne da bi morali zakleniti načrt z neprilagodljivo omejitvijo. Project posodobi načrt glede na potrebe, spremlja datume rokov in v stolpcu indikatorja prikaže simbol Indikator zamujenega roka , če se opravilo konča po roku.

Nastavitev roka za opravilo:

 1. V meniju Pogled kliknite Gantogram.

 2. Kliknite opravilo, ki mu želite dodeliti rok.

 3. Kliknite Podatki o opravilu Slika gumba in nato kliknite zavihek Dodatno.

 4. Vnesite rok v polje Rok.

  Namig: Če se pozneje odločite, da ne želite več imeti nastavljenega roka za to opravilo, ga lahko odstranite tako, da počistite polje Rok.

 5. Če želite shraniti rok, kliknite V redu. Zraven vrstice za opravilo v pogledu gantograma je prikazana zelena puščica puščica za rok . Če je rok potekel, vas Project o tem ne obvesti.

Opomba: Ko opravilo listi preteklosti svojih rok, Project izračuna negativna časovna rezerva za to opravilo. Na primer, če opravilo se konča na dan kasneje, kot ga je bil načrtovan za dokončanje, se prikaže Skupna časovna rezerva d-1.

Spreminjanje vrste omejitve za opravilo

Vrsto opravila lahko za opravilo spremenite v orodni vrstici Vodniku po projektu v pogovornem oknu Podatki o opravilu ali tabeli Datumi omejitve.

Spreminjanje omejitev z vodnikom po projektu

 1. V orodni vrstici Vodnik po projektu kliknite Opravila Slika gumba »Opravila« .

 2. V podoknu Opravila kliknite Nastavitev rokov in omejevanje opravil.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati eno opravilo, kliknite ime opravila.

  • Če želite izbrati več opravil, pridržite tipko CTRL in klikajte posamezna imena opravila.

  • Če želite izbrati vsa opravila v projektu, kliknite Izberi vse.

   Gumb »Izberi vse«

 4. V razdelku Omejitev opravila izberite vrsto omejitve, ki jo želite uporabiti za izbrano opravilo ali opravila.

 5. Kliknite Dokončano.

Spreminjanje omejitev v pogovornem oknu »Podatki o opravilu«

 1. Kliknite opravilo z omejitvijo in nato kliknite Podatki o opravilu Slika gumba .

 2. Na zavihku Dodatno preglejte ali spremenite vrsto omejitve.

Opomba: Omejitve opravila so tudi jasno označene v stolpcu indikatorja s simbolom za omejitev (bodisi Indikator neprilagodljive omejitve bodisi Indikator zmerno prilagodljive omejitve ). Postavite kazalec na indikator omejitve, če si želite ogledati vrsto omejitve in datum.

Spreminjanje omejitev v tabeli »Datumi omejitve«

 1. V meniju Pogled kliknite Več pogledov.

 2. Na seznamu Pogledi kliknite List opravila in nato kliknite Uporabi.

 3. V meniju Pogled pokažite na možnost Tabela in nato kliknite Več tabel.

 4. Kliknite Opravilo.

 5. Na seznamu Tabele kliknite Datumi omejitve in nato Uporabi.

  List opravila se spremeni, da prikaže tabelo Datumi omejitve, v kateri so prikazani ime opravila, trajanje in vrsta omejitve za vse omejitve (vključno s Čim prej) ter datumi omejitve, če so na voljo.

 6. Naredite nekaj od tega ali oboje:

  • Če želite spremeniti vrsto omejitve, kliknite puščico v polju Vrsta omejitve in nato kliknite želeno vrsto omejitve.

  • Če želite spremeniti datum omejitve, v polju Datum omejitve vnesite ali izberite želeni datum.

   Če spremenite omejitev za Čim prej (ČP) ali Čim pozneje (ČP), polje Datum omejitve vsebuje NV.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×