Nastavitev pravilnika o arhiviranju in brisanju za nabiralnike v organizaciji, ki uporablja Office 365

Ta članek je namenjen skrbnikom. Želite dodati pravilnike o arhiviranju in hranjenju elementom v nabiralniku? Glejte Dodelitev pravilnika o hranjenju v e-poštna sporočila | Pravilniki o hranjenju in arhiviranju v Outlooku v spletu za podjetja

V Office 365 lahko ustvarite pravilnik o arhiviranju in brisanju, ki samodejno premakne elemente v nabiralnik arhiva uporabnika in samodejno izbriše elemente iz nabiralnika. To lahko naredite tako, da ustvarite pravilnik o hranjenju, ki je dodeljen nabiralnikom in po določenem času premakne elemente v nabiralnik arhiva uporabnika ter izbriše elemente iz nabiralnika, ko ti dosežejo določeno omejitev starosti. Dejanska pravila, ki določajo, kateri elementi se premaknejo ali izbrišejo in kdaj se to zgodi, se imenujejo oznake za hranjenje. Oznake za hranjenje so povezane s pravilnikom o hranjenju, ki pa je dodeljen nabiralniku uporabnika. Oznaka za hranjenje uporabi nastavitve hranjenja za posamezna sporočila in mape v nabiralniku uporabnika. Določa, kako dolgo sporočilo ostane v nabiralniku in katero dejanje se izvede, ko sporočilo doseže določeno starost hranjenja. Ko sporočilo doseže starost hranjenja, je premaknjeno v nabiralnik arhiva uporabnika ali pa se izbriše.

Po navodilih v tej temi lahko nastavite pravilnik o arhiviranju in hranjenju za izmišljeno organizacijo, ki se imenuje Alpine House. Nastavitev tega pravilnika zajema ta opravila:

 • Omogočanje nabiralnika arhiva za vsakega uporabnika v organizaciji. Na tak način dobijo uporabniki dodaten prostor za shranjevanje v nabiralniku, ki je potreben, zato da lahko pravilnik o hranjenju premakne elemente v nabiralnik arhiva. Prav tako omogoča, da uporabnik shrani informacije o arhiviranju, tako da premakne elemente v svoj nabiralnik arhiva.

 • Ustvarite tri oznake za hranjenje po meri, ki naredijo to:

  • Samodejno premaknejo 3 leta stare elemente v nabiralnik arhiva uporabnika. Premaknejo elemente v nabiralnik arhiva, zato da se sprosti prostor v primarnem nabiralniku uporabnika.

  • Samodejno izbrišejo 5 let stare elemente iz mape »Izbrisano«. Tudi v tem primeru se sprosti prostor v primarnem nabiralniku uporabnika. Po potrebi bodo imeli uporabniki možnost za obnovitev teh elementov. Če želite več informacij, glejte opombo v razdelku Več informacij.

  • Samodejno (in trajno) izbriše 7 let stare elemente iz primarnega nabiralnika in nabiralnika arhiva. Zaradi predpisov glede skladnosti morajo nekatere organizacije ohraniti e-pošto določeno časovno obdobje. Ko to obdobje poteče, bo organizacija morda želela trajno odstrani te elemente iz nabiralnikov uporabnikov.

 • Ustvarite nov pravilnih o hranjenju in dodajte nove oznake za hranjenje po meri. Poleg tega boste v nov pravilnik o hranjenju dodali tudi vgrajene oznake za hranjenje. Te zajemajo osebne oznake, ki jih lahko uporabniki dodelijo elementom v svojih nabiralnikih. Prav tako boste dodali oznako za hranjenje, ki premakne elemente iz mape »Obnovljivi elementi« v primarnem nabiralniku uporabnika v mapo »Obnovljivi elementi« v nabiralniku arhiva. Na ta način se sprosti nekaj prostora v mapi uporabnika »Obnovljivi elementi«, ko je njihov nabiralnik zadržan.

Upoštevajte nekatere ali vse korake v tem članku, da nastavite pravilnik o arhiviranju in brisanju za nabiralnike v organizaciji. Priporočamo, da preskusite ta postopek na nekaj nabiralnikih, preden ga uveljavite za vsa nabiralnike v organizaciji.

Pred začetkom

 • Če želite izvesti korake v tej temi, morate biti globalni skrbnik v svoji organizaciji Office 365.

 • Ko ustvarite nov uporabniški račun v Office 365 in uporabniku dodelite licenco za Exchange Online, se za uporabnika samodejno ustvari nabiralnik. Ko je nabiralnik ustvarjen, zanj samodejno velja privzeti pravilnik o hranjenju, imenovan Privzeti pravilnik MRM. V tem članku boste ustvarite nov pravilnik o hranjenju in ga nato dodelili nabiralnikom uporabnika ter tako zamenjali privzeti pravilnik MRM. Nabiralniku je lahko ob istem času dodeljen le en pravilnik o hranjenju.

 • Če želite izvedeti več o oznakah za hranjenje in pravilnikih o hranjenju v Exchange Online, glejte Oznake za hranjenje in pravilniki o hranjenju.

V prvem koraku morate vsem uporabnikov v svoji organizaciji omogočiti nabiralnik arhiva. Nabiralnik arhiva uporabnika mora biti omogočen, zato da lahko oznaka za hranjenje z dejanjem »Premakni v arhiv« premakne element, ko poteče obdobje hranjenja.

Opomba: Nabiralnike arhiva lahko omogočite kadar koli med tem postopkom, vendar pred dokončanjem postopka. Če nabiralnik arhiva ni omogočen, se za elemente, katerim je dodeljen pravilnik o arhiviranju, ne bo izvedlo nobeno dejanje.

 1. Obiščite spletno mesto https://protection.office.com.

 2. Vpišite se v Office 365 z računom globalnega skrbnika.

  Prikaže se Središče za varnost in skladnost s predpisi.

 3. V Središče za varnost in skladnost s predpisi se pomaknite na Upravljanje podatkov > Arhiv.

  Prikaže se seznam nabiralnikov v vaši organizaciji z oznako, ali je ustrezen nabiralnik omogočen ali onemogočen.

 4. Izberite vse nabiralnike, tako da kliknete prvega na seznamu, držite pritisnjeno tipko Shift in nato kliknite zadnji nabiralnik na seznamu.

  Namig: V tem koraku se predvideva, da ni omogočen noben nabiralnik arhiva. Če imate kakršen koli nabiralnik z omogočenim arhivom, držite pritisnjeno tipko Ctrl in kliknite posamezen nabiralnik, ki ima onemogočen nabiralnik arhiva. Lahko pa kliknete glavo stolpca Nabiralnik arhiva, če želite razvrstiti vrstice glede na to, ali je nabiralnik arhiva omogočen ali onemogočen, da boste lažje izbrali nabiralnike.

 5. V podoknu s podrobnostmi v razdelku Skupinsko urejanje kliknite Omogoči.

  Prikaže se opozorilo, v katerem piše, da bodo elementi, ki so starejši od dveh let, premaknjeni v nov nabiralnik arhiva. To je zato, ker je v privzetem pravilniku o hranjenju, ki je dodeljen novemu nabiralniku uporabnika, ko je ta ustvarjen, navedeno, da je privzeta oznaka pravilnika o hranjenju nastavljen na 2 leti. Prilagojena privzeta oznaka pravilnika o hranjenju, ki jo boste ustvarili v 2. koraku, ima obdobje hranjenja 3 leta. To pomeni, da bodo elementi, ki so stari 3 leta ali več, premaknjeni v nabiralnik arhiva.

 6. Kliknite Da, če želite zapreti sporočilo z opozorilom in začeti postopek, s katerim boste omogočili nabiralnik arhiva za vsak izbrani nabiralnik.

 7. Ko je postopek končan, kliknite Osveži osveži , da posodobite seznam na strani Arhiv.

  Nabiralnik arhiva je omogočen za vse uporabnike v vaši organizaciji.

  Seznam nabiralnikov z omogočenim nabiralnikom arhiva
 8. Središče za varnost in skladnost s predpisi naj ostane odprt. Potrebovali ga boste pri naslednjem koraku.

Nazaj na vrh

V tem koraku boste ustvarili tri oznake za hranjenje po meri, ki so bile prej opisane.

 • Alpine House – 3 leta – Premakni v arhiv (pravilnik arhiviranja po meri)

 • Alpine House – 7 let – Trajno izbriši (pravilnik brisanja po meri)

 • Alpine House – Izbrisani elementi – 5 let – Izbriši in dovoli obnovitev (oznaka po meri za mapo »Izbrisano«)

Če želite ustvariti nove oznake za hranjenje, boste uporabili Skrbniško središče za Exchange (EAC) v svoji organizaciji Exchange Online.

 1. V Središče za varnost in skladnost s predpisi kliknite zaganjalnik aplikacij v zgornjem levem kotu, nato pa kliknite ploščico Skrbnik.

 2. V levem podoknu za krmarjenje Skrbniško središče za Office 365 kliknite Skrbniška središča, nato pa kliknite Exchange.

  Posnetek zaslona, kjer je prikazano Skrbniško središče za Office 365 z razširjeno možnostjo skrbniških središč in izbrano možnostjo »Exchange«.
 3. V EAC pojdite na Upravljanje skladnosti > Oznake za hranjenje.

  Prikaže se seznam oznak za hranjenje za vašo organizacijo.

Ustvarjanje prilagojene privzete oznake pravilnika o arhiviranju

Najprej boste ustvarili prilagojeno privzeto oznako pravilnika o arhiviranju (DPT), ki bo premaknila elemente v nabiralnik arhiva po 3 letih.

 1. Na strani Oznake za hranjenje kliknite Nova oznaka Nova ikona in nato izberite uporabljeno samodejno za celoten nabiralnik (privzeto).

 2. Na strani Nova oznako bo samodejno uporabljena za celoten nabiralnik (privzeto) izpolnite ta polja:

  Nastavitve za ustvarjanje nove oznake za privzeti pravilnik o arhiviranju
  1. Ime Vnesite ime nove oznake za hranjenje.

  2. Dejanje hranjenja Izberite Premakni v arhiv, če želite premakniti elemente v nabiralnik arhiva, ko poteče obdobje hranjenja.   

  3. Obdobje hranjenja Izberite Ko element doseže to starost (v dnevih) in nato vnesite trajanje obdobja hranjenja. Za ta scenarij bodo elementi premaknjeni v nabiralnik arhiva po 1095 dneh (3 letih).

  4. Pripomba (izbirno) Vnesite pripombo, ki pojasnjuje namen prilagojene oznake za hranjenje.

 3. Kliknite Shrani, da ustvarite oznako pravilnika za arhiviranje po meri.

  Nova oznaka DPT za arhiviranje je prikazana na seznamu oznak za hranjenje.

Ustvarjanje prilagojene privzete oznake pravilnika o brisanju

Zdaj boste ustvarili novo oznako DTP, vendar bo ta veljala za pravilnik o brisanju, ki trajno izbriše elemente po 7 letih.

 1. Na strani Oznake za hranjenje kliknite Nova oznaka Nova ikona in nato izberite uporabljeno samodejno za celoten nabiralnik (privzeto).

 2. Na strani Nova oznako bo samodejno uporabljena za celoten nabiralnik (privzeto) izpolnite ta polja:

  Nastavitve za ustvarjanje nove oznake za privzeti pravilnik o brisanju
  1. Ime Vnesite ime nove oznake za hranjenje.

  2. Dejanje hranjenja    Izberite Trajno izbriši, če želite odstraniti elemente iz nabiralnika, ko poteče obdobje hranjenja.   

  3. Obdobje hranjenja Izberite Ko element doseže to starost (v dnevih) in nato vnesite trajanje obdobja hranjenja. V tem primeru bodo elementi odstranjeni po 2555 dneh (7 letih).

  4. Pripomba (izbirno) Vnesite pripombo, ki pojasnjuje namen prilagojene oznake za hranjenje.

 3. Kliknite Shrani, da ustvarite oznako DPT za brisanje po meri.

  Nova oznaka DPT za brisanje je prikazana na seznamu oznak za hranjenje.

Ustvarjanje oznake pravilnika o hranjenju po meri za mapo »Izbrisano«

Zadnja oznaka za hranjenje, ki jo boste ustvarili, je oznaka pravilnika o hranjenju po meri (RPT) za mapo »Izbrisano«. Ta oznaka bo izbrisala elemente v mapi »Izbrisano« po 5 letih in zagotavlja obdobje obnovitve, ko lahko uporabniki z orodjem za obnovitev izbrisanih elementov obnovijo element.

 1. Na strani Oznake za hranjenje kliknite Nova oznaka Nova ikona in nato izberite uporabljeno samodejno za privzeto mapo.

 2. Na strani Nova oznako se samodejno uporabi za privzeto mapo izpolnite ta polja:

  Nastavitve za ustvarjanje nove oznake pravilnika o hranjenju za mapo z izbrisanimi elementi
  1. Ime Vnesite ime nove oznake za hranjenje.

  2. Uporabi to oznako za to privzeto mapo Na spustnem seznamu izberite Izbrisano.

  3. Dejanje hranjenja Izberite Izbriši in dovoli obnovitev, če želite izbrisati elemente, ko poteče obdobje hranjenja, a hkrati omogočiti uporabnikom, da obnovijo izbrisane elemente v obdobju hranjenja izbrisanega elementa (privzeto 14 dni).  

  4. Obdobje hranjenja Izberite Ko element doseže to starost (v dnevih) in nato vnesite trajanje obdobja hranjenja. V tem primeru bodo elementi izbrisani po 1825 dneh (5 letih).

  5. Pripomba (izbirno) Vnesite pripombo, ki pojasnjuje namen prilagojene oznake za hranjenje.

 3. Kliknite Shrani, če želite ustvariti oznako RPT po meri za mapo »Izbrisano« .

  Nova oznaka RPT je prikazana na seznamu oznak za hranjenje.

Nazaj na vrh

Ko ustvarite oznake za hranjenje po meri, v naslednjem koraku ustvarite nov pravilnik o hranjenju in dodajte oznake za hranjenje. Dodali boste tri oznake za hranjenje po meri, ki ste jih ustvarili v 2. koraku, in vgrajene oznake, ki so omenjene v prvem razdelku. V 4. koraku boste nabiralnikom uporabnikov dodelili nov pravilnik o hranjenju.

 1. V EAC pojdite na Upravljanje skladnosti > Pravilniki o hranjenju.

 2. Na strani Pravilniki o hranjenju kliknite Novo Nova ikona .

 3. V polje Ime vnesite ime za nov pravilnik o hranjenju; na primer Pravilnik o arhiviranju in hranjenju Alpine House.

 4. V razdelku Oznake za hranjenje kliknite Dodaj Nova ikona .

  Prikaže se seznam oznak za hranjenje v vaši organizaciji. Prikazane so tudi oznake po meri, ki ste jih ustvarili v 2. koraku.

 5. Dodajte 9 oznak za hranjenje, ki so označene v prikazanih posnetkih zaslona (te oznake so podrobneje opisane v razdelku Več informacij). Če želite dodati oznako za hranjenje, jo izberite in nato kliknite Dodaj.

  Dodajanje oznak za hranjenje novemu pravilniku o hranjenju

  Namig: Izberete lahko več oznak, tako da pridržite tipko Ctrl in nato kliknete posamezno oznako.

 6. Ko ste dodali oznake za hranjenje, kliknite V redu.

 7. Na strani Nov pravilnik o hranjenju kliknite Shrani, če želite ustvariti nov pravilnik.

  Nov pravilnik o hranjenju je prikazan na seznamu. Izberite ga, če želite prikazati povezane oznake za hranjenje v podoknu s podrobnostmi.

  Nov pravilnik o hranjenju in seznam povezanih oznak za hranjenje

Nazaj na vrh

Ko ustvarite nov nabiralnik, mu je privzeto dodeljen nov pravilnik o hranjenju, imenovan Privzeti pravilnik MRM. V tem koraku boste zamenjali ta pravilnik o hranjenju (ker je lahko nabiralniku dodeljen le en pravilnik o hranjenju) tako, da boste dodelili nov pravilnik o hranjenju, ki ste ga ustvarili v 3. koraku, nabiralnikom uporabnikov v vaši organizaciji. V tem koraku se predvideva, da boste dodelil nov pravilnik vsem nabiralnikom v organizaciji.

 1. V EAC se pomaknite na Prejemniki > Nabiralniki.

  Prikaže se seznam vseh nabiralnikov uporabnikov v vaši organizaciji.

 2. Izberite vse nabiralnike, tako da kliknete prvega na seznamu, držite pritisnjeno tipko Shift in nato kliknite zadnji nabiralnik na seznamu.

 3. V podoknu s podrobnostmi na desni strani okna EAC v razdelku Skupinsko urejanje kliknite Več možnosti.

 4. V razdelku Pravilnik o hranjenju kliknite Posodobitev.

 5. Na strani Skupinska dodelitev pravilnika o hranjenju na seznamu Izbira pravilnika o hranjenju izberite pravilnik o hranjenju, ki ste ga ustvarili v 3. koraku; na primer Pravilnik o arhiviranju in hranjenju Alpine House.

 6. Kliknite Shrani, da shranite dodelitev novega pravilnika o hranjenju.

 7. Če želite preveriti, ali je bil nabiralnikom dodeljen nov pravilnik o hranjenju, lahko naredite to: na strani »Nabiralniki« izberite nabiralnik in nato kliknite »Urejanje«.

  1. Na strani Nabiralniki izberite nabiralnik, nato pa kliknite Urejanje Uredi .

  2. Na strani z lastnostmi nabiralnika za izbranega uporabnika kliknite Funkcije nabiralnika.

   Ime novega pravilnika, ki je dodeljen nabiralniku, je prikazano na spustnem seznamu Pravilnik o hranjenju.

Nazaj na vrh

Ko ste uporabili nov pravilnik o hranjenju za nabiralnike v 4. koraku, lahko traja tudi do 7 dni Exchange Online, prede začnejo veljati nove nastavitve hranjenja za nabiralnike. To je zato, ker postopek, ki se imenuje pomočnik za upravljane mape, obdela nabiralnike enkrat na 7 dni. Če ne želite počakati, da se pomočnik za upravljane mape zažene, lahko prisilite njegov zagon z ukazom »cmdlet« Start-ManagedFolderAssistant v Exchange Online PowerShell.

Kaj se zgodi ob zagonu pomočnika za upravljane mape? Pomočnik uveljavi nastavitve v pravilniku o hranjenju, tako da pregleda elemente v nabiralniku in določi, ali se lahko ohranijo. Nato ožigosa elemente, ki so primerni za hranjenje, z ustrezno oznako za hranjenje in izvede določeno dejanje ohranjanja na elementih, ko preteče obdobje njihovega hranjenja.

Tukaj so navodila za vzpostavljanje povezave z Exchange Online PowerShell in zagon pomočnika za upravljane mape za vsak nabiralnik v vaši organizaciji.

 1. V lokalnem računalniku odprite Windows PowerShell in zaženite navedeni ukaz.

  $UserCredential = Get-Credential

  V pogovornem oknu zahteva za poverilnice za Windows PowerShell vnesite uporabniško ime in geslo za vaš račun globalnega skrbnika Office 365, nato pa kliknite V redu.

 2. Zaženite ta ukaz.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Zaženite ta ukaz.

  Import-PSSession $Session
 4. Če želite preveriti, ali imate vzpostavljeno povezavo z organizacijo Exchange Online, zaženite ta ukaz, da se prikaže seznam vseh nabiralnikov v vaši organizaciji.

  Get-Mailbox

  Opomba: Če želite več informacij ali če imate težave z vzpostavljanjem povezave z vašo organizacijo Exchange Online, si oglejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo Exchange Online z oddaljeno storitvijo PowerShell.

 5. Zaženite ta dva ukaza, da začnete pomočnika za upravljane mape za vse nabiralnike uporabnikov v vaši organizaciji.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

To je vse! Zdaj ste nastavili pravilnik o arhiviranju in hranjenju za organizacijo Alpine House.

Več informacij

 • Kako se izračuna obdobje hranjenja? Obdobje hranjenja elementov nabiralnika se izračuna od datuma dostave ali datuma ustvarjanja za elemente, kot so osnutki sporočila, ki niso poslani, a jih je uporabnik ustvaril. Ko pomočnik za upravljane mape obdela elemente v nabiralniku, ustvari žig začetnega datuma in datuma poteka za vse elemente, ki imajo oznake za hranjenje z dejanji hranjenja za brisanje in omogočanje obnovitve ali trajnega brisanja. Elementi, ki imajo oznako za arhiviranje so ožigosani z datumom premika.

 • V spodnji tabeli je več informacij o posamezni oznaki za hranjenju, ki je dodana pravilniku o hranjenju po meri, ki je bil ustvarjen po navodilih v tej temi.

  Oznaka za hranjenje

  Kaj pomeni ta oznaka

  Vgrajeno ali po meri?

  Vrsta

  Alpine House 3 leta Premakni v arhiv

  Premakne elemente, ki so stari 1095 dni (3 leta) v nabiralnik arhiva.

  Po meri (glejte 2. korak )

  Privzeta oznaka pravilnika (arhiv); ta oznaka se samodejno uporabi za celoten nabiralnik.

  Alpine House 7 let Trajno izbriši

  Trajno izbriše elemente v primarnem nabiralniku ali nabiralniku arhiva, ko so stari 7 let.

  Po meri (glejte 2. korak )

  Privzeta oznaka pravilnika (brisanje); ta oznaka se samodejno uporabi za celoten nabiralnik.

  Alpine House Izbrisani elementi 5 let Izbriši in dovoli obnovitev

  Iz mape »Izbrisano« izbriše elemente, ki so stari 5 let. Uporabniki lahko obnovijo te elemente največ 14 dni po tem, ko so izbrisani. *

  Po meri (glejte 2. korak )

  Oznaka pravilnika o hranjenju (izbrisano); ta oznaka se samodejno uporabi za elemente v mapi »Izbrisano«.

  Obnovljivi elementi 14 dni Premakni v arhiv

  Premakne elemente, ki so bili v mapi »Obnovljivi elementi« 14 dni, v mapo »Obnovljivi elementi« v nabiralniku arhiva.

  Vdelano

  Oznaka pravilnika o hranjenju (izbrisano); ta oznaka se samodejno uporabi za elemente v mapi »Obnovljivi elementi«.

  Neželena e-pošta

  Trajno izbriše elemente, ki so v mapi »Neželena e-pošta« že 30 dni. Uporabniki lahko obnovijo te elemente največ 14 dni po tem, ko so izbrisani. *

  Vdelano

  Oznaka pravilnika o hranjenju (neželena e-pošta); ta oznaka se samodejno uporabi za elemente v mapi »Neželena e-pošta«.

  Brisanje – 1 mesec

  Trajno izbrišete elemente, ki so stari 30 dni. Uporabniki lahko obnovijo te elemente največ 14 dni po tem, ko so izbrisani. *

  Vdelano

  Osebno; to oznako lahko uporabijo uporabniki.

  Brisanje – 1 leto

  Trajno izbrišete elemente, ki so stari 365 dni. Uporabniki lahko obnovijo te elemente največ 14 dni po tem, ko so izbrisani. *

  Vdelano

  Osebno; to oznako lahko uporabijo uporabniki.

  Nikoli ne izbriši

  Ta oznaka preprečiti, da bi pravilnik o hranjenju izbrisal elemente.

  Vdelano

  Osebno; to oznako lahko uporabijo uporabniki.

  Osebno, 1 leto, premakni v arhiv

  Premakne elemente v nabiralnik arhiva po 1 letu.

  Vdelano

  Osebno; to oznako lahko uporabijo uporabniki.

  Opombe: * Uporabniki lahko z orodjem za obnovitev izbrisanih elementov v Outlook in Outlook Web App obnovijo izbrisani element v obdobju hranjenja izbrisanega elementa, ki privzeto traja 14 dni Exchange Online. Skrbnik lahko uporabi Windows PowerShell, da podaljša obdobje hranjenja izbrisanega elementa na največ 30 dni. Če želite več informacij, glejte: 

 • Z oznako Obnovljivi elementi, 14 dni, Premakni v arhiv pomagate sprostiti prostor za shranjevanje v mapi »Obnovljivi elementi« v primarnem nabiralniku uporabnika. To je uporabno, ko je nabiralnik uporabnika zadržan, kar pomeni, da se nikoli nič ne izbriše trajno iz nabiralnika uporabnika. Če se nobeden od elementov ne premakne v nabiralnik arhiva, se lahko zgodi, da bo dosežena količinska omejitev shrambe za mapo »Obnovljivi elementi« v primarnem nabiralniku. Če želite več informacij o tem in o tem, kako se temu izogniti, si oglejte Povečanje količinske omejitve obnovljivih elementov za nabiralnike na čakanju.

Nazaj na vrh

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×