Načrtovanje vsebine za mesto SharePoint

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Ko vsebine spletnega mesta logično organizirane preprosto iskanje, je lažje ohraniti in upravljanje in uporabniki mesta so bolj produktivni. Kot skrbnik zbirke mest ali lastnik mesta, boste morda želeli načrt, ki strategije mesta, preden ustvarite spletno mesto. V tem članku, spoznali:

Kakšne vrste mest potrebujete

Glede na velikost ali vaša organizacija in obseg vsebine, ki jih želite imeti na spletnem mestu, morda želeli ustvariti podmest v glavno mesto za organiziranje vsebine. Če želite več informacij o tem, kako ustvarite spletna mesta, glejte ustvarjanje mesta.

Diagram hierarhije mesta

Obstaja veliko možne načine, ki jih lahko po želji organizirate podmest. Nekaj primerov, so:

 • skupini ali oddelku,

 • kategoriji vsebine,

 • projektu,

 • stranki in

 • ravni dovoljenj ali občutljivosti (če morate na primer omejiti nekatere podatke, jih lahko vključite le na določeno mesto).

Preden začnete ustvarjati mesta, najprej skrbno premislite, koliko mest in kakšno hierarhijo želite uporabiti za razvrščanje mest. Priporočamo vam, da za preglednejše načrtovanje ustvarite diagram hierarhije mesta. Diagram lahko hitro skicirate na papir ali tablo, vendar lahko ustvarite tudi bolj uraden diagram, in sicer z eno od oblik hierarhije, ki so na voljo kot grafika SmartArt v Microsoft Wordu ali Microsoft PowerPointu. S temi oblikami ustvarite diagram, ki ga lahko shranite za poznejšo uporabo in sčasoma tudi spremenite.

Razmislite tudi o namenu ali funkciji posameznega mesta. Na podlagi tega lahko ugotovite, katere predloge mest boste uporabili za ustvarjanje novih mest. SharePoint Online vključuje številne različne predloge mest, med katerimi lahko izbirate pri ustvarjanju novega mesta. Če izberete predlogo mesta, ki je oblikovana za določen namen, lahko uporabnikom omogočite odlično izhodišče za začetek dela. Če želite na primer ustvariti mesto, na katerem si bodo člani skupine občasno izmenjavali zanimive novice in ideje, začnite tako, da izberete predlogo »Spletni dnevnik«, saj je ta predloga oblikovana za to vrsto sporočil.

Nekaj primerov predlog, ki so vključeni v SharePoint so:

 • Spletno mesto skupine

 • Spletni dnevnik

 • Spletno mesto programa Project

 • Spletno mesto skupnosti

Če želite več informacij o predlogah mest, si oglejte Uporaba predloge za ustvarjanje različnih vrst SharePointovih mest.

Kakšno vrsto vsebine boste uporabljali na mestih

Ko se odločite, koliko in katere vrste mest boste uporabili, priporočamo, da razmislite tudi o vsebini, ki jo boste shranjevali na ta mesta. Cilj načrtovanja vsebine je, da ugotovite:

 • Katere vrste seznamov, knjižnic, ali strani, ki ga želite ustvariti na mestih za organiziranje vsebine    Knjižnice lahko uporabite za shranjevanje dokumentov in drugih datotek, medtem ko sezname lahko uporabite za sledenje opravil ali težav. Strani so posameznih elementih v mesta, kjer lahko prikažete vsebino, programov, povezave in še več.

 • Katere vrste programov, ki jih želite vključiti    SharePoint Online vključuje vgrajenih programov, na primer knjižnice dokumentov in seznamov, vendar lahko ustvarite lastne programe ali nakup programe tretjih oseb v trgovini SharePoint.

 • Ali želite ustvariti vrste vsebine    Vrste pomoči, ki jih prilagodite, kako obravnavati in sledenje določene vrste vsebine.

Vaša organizacija bo to vrsto načrtovanja morda izvedla na osrednjem mestu (zlasti za vrste vsebine), vendar pa to vrsto načrtovanja priporočite tudi posameznim lastnikom mest, saj lastniki prilagajajo mesta, za katera so odgovorni.

Katere vrste programčkov želite dodati?

Priporočamo vam, da ne načrtujete le vrst vsebine, ampak razmislite tudi o drugih vrstah informacij, ki bodo shranjene na mestih, ali vrstah opravil, ki jih bodo osebe v organizaciji uporabljale za upravljanje mest. Tako boste lahko načrtovali različne vrste programčkov, ki jih boste morda dodali na mesta, da bi omogočili lažji začetek dela. Če na primer veste, da potrebujete mesto za shranjevanje dokumentov, potem dodajte knjižnico dokumentov. Če veste, da morate slediti pomembnim datumom, dodajte koledar.

Ni vam treba takoj dodati vseh programčkov, ki jih boste morda potrebovali v prihodnje. Lastniki mesta lahko programčke kadar koli dodajajo in jih odstranjujejo skladno s potrebami podjetja. Toda če takoj na začetku začnete razmišljati o tem, kako želite prilagoditi vsebino na mestih, bodo mesta takoj uporabna za uporabnike.

SharePoint Online vključuje vdelane programčke, ki so uporabni za številne različne poslovne potrebe, na primer za shranjevanje in upravljanje dokumentov, vodenje projektov in sledenje projektom ter sporočanje. Na mesto lahko dodate več primerkov te vrste programčkov. Na mesto lahko dodate tudi programčke neodvisnih izdelovalcev, ki jih kupite v Trgovini SharePoint.

Če želite več informacij, glejte Dodajanje programčka na mesto in Nakup programa v Trgovini SharePoint.

Ali morate določiti vrste vsebine

Vrste vsebine omogočajo uporabnikom mest, da z ukazom Nov element ali Nov dokument na seznamu ali v knjižnici hitro ustvarijo posebne vrste vsebine. Vrste vsebine so uporabne, ker lastnikom mest ponujajo način za zagotavljanje dosledne vsebine na več mestih. Vrste vsebine omogočajo tudi, da je na enem samem seznamu ali v knjižnici več vrst elementov ali dokumentov. Lastniki mest lahko vnaprej konfigurirajo določene podrobnosti o vsebini, če nastavijo vrste vsebine za mesto, seznam ali knjižnico.

Lastniki mest lahko določijo vrste vsebine za elemente seznama, dokumente ali mape.

Določitev vrste vsebine za nekaj vsebine bo morda uporabna, če vsebina izpolnjuje katerega koli od teh pogojev:

Če je izpolnjen ta:

Bodo vrste vsebine morda uporabne v teh primerih:

Imate določene vrste dokumentov, ki so v standardni obliki zapisa ali jih uporabljate za določen namen, in želite, da so dosledni v celotni organizaciji.

Vrste vsebine mesta za te vrste dokumentov konfigurirajte na ravni spletnega mesta skupine, da bodo na voljo za uporabo na vseh podmestih spletnega mesta skupine. Tako boste vsem uporabnikom v organizaciji omogočili dosledno ustvarjanje teh dokumentov.

Imate določene predloge, ki jih morajo uporabniki uporabljati za določene vrste dokumentov.

Te predloge dokumentov dodajte ustreznim vrstam vsebine, da bodo predlogo uporabljali vsi novi dokumenti, ustvarjeni iz vrste vsebine.

Obstaja standardni nabor podatkov, ki jim želite slediti za določene vrste dokumentov ali elementov.

Vrsti vsebine dodajte stolpce, v katerih boste sledili tem podatkom. Če so nekateri podatki še posebej pomembni, označite te stolpce kot obvezne. Pri konfiguraciji vrste vsebine lahko navedete tudi privzete vrednosti za določene stolpce.

Obstaja določeni poslovni proces, ki določa, kako so določene vrste dokumentov vedno obravnavani ali pregledani.

Priporočamo, da konfigurirate poteke dela za določene vrste vsebine. S poteki dela lahko upravljate poslovne procese, kot je na primer pregled ali odobritev dokumenta.

Ko se odločite, za katero vsebino boste morda določili vrste vsebine, razmislite, kje želite določiti vrste vsebine. Če vrste vsebine mesta določite na ravni spletnega mesta skupine, bodo na voljo širšemu krogu uporabnikov, ki jih bodo lahko znova uporabljali na seznamih ali v knjižnicah na vseh podmestih spletnega mesta skupine. Posamezni lastniki mest lahko za svoja mesta določijo vrste vsebine mesta, vendar bodo te vrste vsebine na voljo za uporabo na seznamih in v knjižnicah le na tem mestu in vseh mestih pod njim.

Morda bo preprostejše, če ustvarite preglednico ali tabelo, v katero navedete informacije, ki jih želite vključiti pri določanju vrst vsebine. Začnete lahko na primer tako, da ustvarite osnovno tabelo, ki je podobna spodnji tabeli, in jo nato prilagodite tako, da vključuje vse dodatne informacije, ki jim morda želite slediti, na primer mesta ali skupine, ki bodo uporabljale vrste vsebine:

Nova vrsta vsebine

Nadrejena vrsta vsebine

Stolpci

Predloga dokumenta

Poteki dela

Navedite ime vrste vsebine, ki jo želite ustvariti.

Navedite nadrejeno vrsto vsebine, na podlagi katere bo ustvarjena vsebina.

Navedite novi ali obstoječi stolpec, ki ga želite dodati vrsti vsebine.

Navedite, ali bo z vrsto vsebine povezana predloga dokumenta.

Navedite, ali bodo z vrsto vsebine povezani morebitni poteki dela.

Če želite več informacij o delu z vrstami vsebine, si oglejte Ustvarjanje ali prilagajanje vrste vsebine.

Kako bodo uporabniki iskali vsebino in dostopali do nje

Razmislite tudi o tem, kako bodo uporabniki mest iskali in uporabljali vsebino na mestih SharePoint Onlinea. S tem načrtovanjem se boste lažje odločili, kako konfigurirati krmarjenje in iskanje za spletno mesto skupine in njegova podmesta.

Katera mesta želite vključiti v globalno krmarjenje

Krmarjenje boste lažje načrtovali, če ustvarite diagram mest v hierarhiji mest. Če ste že ustvarili diagram pri načrtovanju mest, lahko začnete s tem diagramom in ga spremenite, tako da vanj vključite vsa podmesta spletnega mesta skupine. Priporočamo vam, da vključite tudi vse pomembne sezname ali knjižnice na spletnem mestu skupine in njegovih podmestih. Tako boste lažje takoj prepoznali pomembna ciljna mesta, ki jih uporabniki morda želijo najti, če za izhodišče uporabijo domačo stran spletnega mesta skupine.

Krmarjenju na vrhu mesta pravimo tudi globalno krmarjenje.

Zgornje povezave z eno izbrano.

Vsako mesto privzeto uporablja svoje krmarjenje na vrhu mesta. Na mestih pa lahko omogočite dedovanje krmarjenja na vrhu mesta od nadrejenega mesta, tako da je izkušnja krmarjenja po mestu enaka za vsa mesta. Konfigurirate lahko mesta, ki so prikazana na vrhu krmarjenja. Če želite v krmarjenje mesta vdelati povezave do zunanjih virov, lahko vključite tudi povezave do drugih spletnih naslovov. Če želite več informacij o prilagajanju krmarjenja na vrhu mesta, glejte Prilagajanje krmarjenja na mestu skupine.

Če je na spletnem mestu skupine veliko podmest, vam priporočamo, da ne razkrijete vseh v zgornji vrstici s povezavami, saj bi to lahko bilo preobremenjujoče za uporabnike mesta. Vendar pa uporabnikom tudi ne onemogočite, da bi lahko odkrili pomembna mesta ali vsebino. Uporabite diagram s hierarhijo mesta, da določite najpomembnejša mesta, ki jih želite razkriti v globalnem krmarjenju.

Kako se bodo uporabniki pomikali po mestih

Poleg krmarjenja na vrhu je na mestih na levi strani prikazan tudi element krmarjenja, imenovan »hitri zagon«.

V območju hitrega zagona so po navadi prikazane povezave, ki veljajo za trenutno mesto, v njem pa lahko označite najbolj pomembno vsebino. Ko ustvarite nov seznam ali knjižnico, se v hitrem zagonu samodejno pojavi nova povezava v razdelku Nedavno; tam je prikazanih le pet najnovejših povezav.

Nedavna povezava v vrstici za hitri zagon prikaže nedavno ustvarjene strani, sezname in knjižnice

Lahko prilagodite v hitrem zagonu, če želite dodati ali odstraniti povezave do seznamov in knjižnic na mestu. Lahko tudi povezave skupine po meri naslove. Če se odločite, da so vsa podmesta podedujejo globalno krmarjenje, nato pa je pomembno, lastniki mest, če želite prilagoditi krmarjenje v hitrem zagonu, ker bo primarni način uporabniki bodo našli vsebine na mestu, pri obisku to. Če se odločite, da niso podmest, ki dedujejo globalno krmarjenje po spletnem mestu skupine, nato pa uporabniki bodo lahko uporabite v zgornji vrstici s povezavami in v hitrem zagonu na podmesta za iskanje vsebine v njem. Če želite več informacij o urejanju povezav v vrstici za hitri zagon, glejte prilagajanje krmarjenja po spletnem mestu skupine.

Na vrh strani

Na kaj morate paziti pri načrtovanju iskanja

Uporabniki bodo SharePoint Online uporabljali še bolj, če bodo lahko preprosto našli želene informacije. Vsebino bo mogoče lažje poiskati, če boste uporabili funkcije, kot so vrste vsebine, ali v sezname in knjižnice dodali stolpce z metapodatki.

Skrbniki zbirke mest in skrbniki mesta lahko s številnimi konfiguracijami prilagodijo izkušnjo iskanja uporabnikov.

Če želite:

Se sklicujte na to temo:

Prilagoditi slog in nastavitve, ki vplivajo na rezultate iskanja, prilagodite središče za iskanje in spletne gradnike, ki jih uporabljajo strani središča za iskanje.

Upravljanje središča za iskanje v SharePoint Onlineu

Ustvariti pravila poizvedbe, s katerimi izboljšate odziv iskanja na namere uporabnikov.

Upravljanje pravil poizvedbe

Prilagoditi vire rezultatov iskanj.

Upravljanje virov rezultatov

Prikazati, ustvariti ali spremeniti upravljane lastnosti ali preiskane lastnosti preslikati v upravljane lastnosti.

Upravljanje sheme iskanja v SharePoint Onlineu

Izvoziti nastavitve za konfiguracijo iskanja po meri iz različnih mest ali jih uvoziti nanje. Nastavitve, ki jih izvozite in uvozite, vključujejo vsa prilagojena pravila poizvedbe, vire rezultatov, vrste rezultatov, modele razvrstitve in nastavitve iskanja po mestu.

Izvoz in uvoz prilagojenih nastavitev konfiguracije iskanja

Kako postane vsebina na voljo v iskanju

Načrtovanje storitev iskanja za SharePoint Online vsebino vsake pet minut. Ko element je dodan na mesto SharePoint Online, bodo obdobje časa, preden je indeksirane in vrnil med rezultati iskanja. Ta količino časa, se razlikuje glede na trenutne dejavnosti uporabnika. Opravila, kot so selitev mesta, nadgradnja in vzdrževanje povečanje obremenitve indeksiranja cevovod. Novi elementi v vsebini, po navadi mora prikazati v rezultatih iskanja v eni uri.

Kaj morajo uporabniki narediti z vsebino

Priporočamo vam, da postavite določena vprašanja o uporabi vsebine, saj boste z odgovori nanje lažje ugotovili, kako je treba konfigurirati določena mesta, sezname ali knjižnice in katere določene funkcije bodo uporabniki morda morali uporabljati v povezavi z vsebino.

Vprašanja, na katera poiščite odgovore:

Priporočamo, da pri konfiguraciji vsebine:

Ali morate slediti različicam določenih vrst dokumentov ali elementov seznama?

 • Omogočite shranjevanje različic za te sezname ali knjižnice.

 • Zahtevate, da je dokumente ali elemente pred spreminjanjem treba rezervirati.

Ali bodo uporabniki potrebovali možnost za hkratno delo ali sodelovanje v določenih vrstah dokumentov?

 • Omogočite soavtorstvo za ustrezne knjižnice, da zagotovite podporo za sodelovanje.

Ali je treba določene vrste vsebine odobriti, preden do njih omogočite dostop širšemu krogu uporabnikov?

 • Omogočite odobritev vsebine za knjižnice ali uporabite poteke dela za upravljanje odobritve.

Ali za določene vrste dokumentov veljajo posebni poslovni procesi oziroma interaktivni poteki dela?

 • Za vrste vsebine, uporabljene v teh dokumentih, ali za knjižnice, v katerih bodo shranjeni ti dokumenti, ustvarite ali konfigurirate poteke dela.

Ali boste za vodenje ali upravljanje procesov uporabljali sezname?

 • Za procese, kot sta na primer sledenje težavam in upravljanje težav, ustvarite ali konfigurirajte poteke dela, ki temeljijo na seznamih.

Ali bo na mestih občutljiva vsebina, do katere je treba omejiti splošni dostop?

 • Za shranjevanje občutljive vsebine ustvarite določena mesta ali knjižnice, ki so konfigurirane z enoličnimi dovoljenji.

 • Uporabite dovoljenja na ravni elementa, če je treba dostop omejiti le do določenih elementov.

 • Uporabite ciljno občinstvo za prikaz različne vsebine različnim uporabnikom.

 • Izključite določene sezname ali knjižnice iz kazala iskanja.

Ali bodo uporabniki prejemali posodobitve o spremenjeni vsebini?

 • Omogočite vire RSS za najpomembnejše sezname in knjižnice.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×