Načrtovalnik relacijskih poizvedb (Power Pivot)

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Ko relacijske podatke strežnika SQL Server uvažate z dodatkom Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013, uporabite načrtovalnik relacijskih poizvedb in interaktivno oblikujte poizvedbo. Načrtovalnik relacijskih poizvedb pomaga ustvariti poizvedbo, ki določi podatke za pridobivanje relacijskih podatkov iz strežnika Microsoft SQL Server, zbirke podatkov Microsoft Azure SQL Database in vzporednega skladišča podatkov strežnika Microsoft SQL Server. Z grafičnim načrtovalnikom poizvedb raziskujte metapodatke, izdelajte interaktivno poizvedbo in preglejte rezultate poizvedbe.  Besedilni načrtovalnik poizvedb pa lahko uporabite za ogled poizvedbe, izdelane z grafičnim načrtovalnikom poizvedb, ali za spreminjanje poizvedbe. Iz datoteke ali poročila lahko uvozite tudi obstoječo poizvedbo.

 1. Odprite okno Power Pivot.

 2. Kliknite Pridobi zunanje podatke > Iz zbirke podatkov > Iz strežnika SQL Server.

 3. V čarovniku za uvažanje tabele določite ime strežnika, poverilnice in zbirko podatkov. Kliknite Naprej.

 4. Kliknite Napiši poizvedbo, ki določa podatke za uvoz. Kliknite Naprej.

 5. Kliknite Načrt, da odprete urejevalnik relacijskih poizvedb.

Če želite, lahko poizvedbo napišete v jeziku SQL z besedilnim urejevalnikom. Za preklop na besedilni načrtovalnik poizvedb kliknite Uredi kot besedilo. Ko uredite poizvedbo z besedilnim urejevalnikom, ni več mogoče uporabiti grafičnega načrtovalnika poizvedb.

Opomba: Poizvedbo za vrste virov podatkov Oracle, OLE DB, ODBC in Teradata lahko določite le z besedilnim načrtovalnikom poizvedb.

V tem članku

Grafični načrtovalnik poizvedb

V grafičnem načrtovalniku poizvedb lahko pregledujete tabele in poglede ter interaktivno izdelate stavek SQL SELECT, ki določa tabele zbirk podatkov in stolpce, iz katerih naj se pridobijo podatki za nabor podatkov. Izberete lahko polja, ki naj bodo vključena v nabor podatkov, po potrebi pa lahko tudi določite filtre za omejevanje podatkov v nizu podatkov. Lahko določite, da se filtri uporabijo kot parametri, in navedete vrednost filtra med izvajanjem. Če izberete več tabel, načrtovalnik poizvedb opiše odnos med nizoma dveh tabel.

Grafični načrtovalnik poizvedb je razdeljen na tri območja. Postavitev načrtovalnika poizvedb se spremeni glede na to, ali poizvedba uporablja tabele/poglede ali shranjene procedure/funkcije tabelnih vrednosti.

Opomba: 

Vzporedno skladišče podatkov strežnika Microsoft SQL Server ne podpira shranjenih procedur ali funkcij tabelnih vrednosti.

Spodnja slika prikazuje grafični načrtovalnik poizvedb, ko se uporabljajo tabele ali pogledi.

Načrtovalnik relacijskih poizvedb

Na spodnji sliki je prikazan grafični načrtovalnik poizvedb, ko se uporabljajo shranjene procedure ali funkcije tabelnih vrednosti.

rs_relational_graphical_SP

V spodnji tabeli so opisane funkcije vseh podoken.

«Podokno»

Funkcija

Pogled zbirke podatkov

Prikaže hierarhični pogled tabel, pogledov, shranjenih procedur in funkcij tabelnih vrednosti, ki so organizirane na podlagi sheme zbirke podatkov.

Izbrana polja

Prikaže seznam imen polj zbirke podatkov iz izbranih elementov v podoknu »Pogled zbirke podatkov«. Ta polja postanejo del zbirke polj za nabor podatkov.

Parametri funkcije

Prikaže seznam parametrov vnosa za shranjene procedure ali funkcije tabelnih vrednosti v podoknu »Pogled zbirke podatkov«.

Odnosi

Prikaže seznam odnosov, določenih na podlagi izbranih polj za tabele ali poglede v podoknu »Pogled zbirke podatkov«, ali odnosov, ki ste jih ročno ustvarili.

Uporabljeni filtri

Prikaže seznam polj in meril filtriranja za tabele ali poglede v pogledu zbirke podatkov.

Rezultati poizvedbe

Prikaže vzorčne podatke za niz rezultatov za samodejno ustvarjeno poizvedbo.

Podokno »Pogled zbirke podatkov«

V podoknu »Pogled zbirke podatkov« so prikazani metapodatki za predmete zbirke podatkov, za katere imate dovoljenje za ogled. To se določi na podlagi povezave vira podatkov in poverilnic. Hierarhični pogled prikaže predmete zbirke podatkov, ki so organizirani na podlagi sheme zbirke podatkov. Če si želite ogledati tabele, poglede, shranjene procedure in funkcije tabelnih vrednosti, razširite vozlišče posamezne sheme. Za prikaz stolpcev razširite tabelo ali pogled.

Podokno »Izbrana polja«

V podoknu »Izbrana polja« so prikazana polja v naboru podatkov ter skupine in skupke, ki bodo vključeni v poizvedbo.

Prikažejo se te možnosti:

 • Izbrana polja   Prikaže polja zbirke podatkov, ki ste jih izbrali za tabele ali poglede ali parametrov vnosa za shranjene procedure ali funkcije tabelnih. Polja, ki so prikazane v to podokno postanejo polja zbirke za nabora podatkov.

 • Zbirko polj za nabor podatkov si lahko ogledate v podoknu »Podatki poročila«.

 • Skupine in združevanje Preklaplja med uporabo združevanja in združevanja v poizvedbi. Če izklopite združevanja in združevalno funkcijo, potem ko ste dodali združevanja in skupke, so odstranjeni. Besedilo (brez), je označeno, brez združevanja in skupke, ki se uporabljajo. Če vklopite funkcijo združevanja in združevanje znova, prejšnji združevanja in skupke obnoviti.

 • Brisanje polja Izbriše izbrano polje.

Združevanje v skupine in združevanje

Poizvedbe v zbirkah podatkov z veliko tabelo lahko vrnejo toliko vrstic s podatki, da rezultat ni uporaben in vpliva na delovanje omrežja, prek katerega se prenaša tako velika količina podatkov. Za omejevanje števila vrstic s podatki lahko poizvedba vsebuje skupke SQL, ki povzemajo podatke v strežniku zbirke podatkov.

Skupki vsebujejo povzetke podatkov, podatki pa so združeni v skupine za podporo skupkom, ki vključujejo povzete podatke. Ko v poizvedbi uporabite skupek, se druga polja, ki jih poizvedba vrne, samodejno združijo v skupine, poizvedba pa vsebuje stavek SQL GROUP BY. Če uporabite samo možnost Združeno po na seznamu Združevanje v skupine in združevanje, lahko povzemate podatke, ne da bi dodali skupek. Veliko skupkov vključuje različico, ki uporablja ključno besedo DISTINCT. S ključno besedo DISTINCT odpravite podvojene vrednosti.

Microsoft SQL Server uporablja Transact-SQL, vzporedno skladišče podatkov strežnika Microsoft SQL Server pa SQL. Oba dialekta jezika SQL podpirata stavek, ključno besedo in skupke, ki jih ponuja načrtovalnik poizvedb.

V spodnji tabeli so navedena združevanja s kratkim opisom.

združi (seštej)

Opis

Avg

Vrne povprečje vrednosti v skupini. Uporabi skupek SQL AVG.

Count

Vrne število elementov v skupini. Uporabi skupek SQL COUNT.

Veliko štetje

Vrne število elementov v skupini. To je skupek SQL COUNT_BIG. Razlika med COUNT in COUNT_BIG je, da COUNT_BIG vedno vrne vrednost podatkovnega tipa bigint.

Min

Vrne minimalno vrednost v skupini. Uporabi skupek SQL MIN.

Max

Vrne maksimalno vrednost v skupini. Uporabi skupek SQL MAX.

StDev

Vrne statistični standardni odklon vseh vrednosti v skupini. Uporabi skupek SQL STDEV.

StDevP

Vrne statistični standardni odklon za populacijo vseh vrednosti v skupinsko določenem izrazu. Uporabi skupek SQL STDEVP.

Vsota

Vrne vsoto vseh vrednosti v skupini. Uporabi skupek SQL SUM.

Var

Vrne statistično varianco vrednosti v skupini. Uporabi skupek SQL VAR.

VarP

Vrne statistično varianco za populacijo za vse vrednosti v skupini. Uporabi skupek SQL VARP.

Razlikovalno povprečje

Vrne enolična povprečja. Uporabi kombinacijo skupka AVG in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalno štetje

Vrne enolična števila. Uporabi kombinacijo skupka COUNT in ključne besede DISTINCT.

Veliko razlikovalno štetje

Vrne enolično število vseh elementov v skupini. Uporabi kombinacijo skupka COUNT_BIG in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalni StDev

Vrne enolične statistične standardne odklone. Uporabi kombinacijo skupka STDEV in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalni StDevP

Vrne enolične statistične standardne odklone. Uporabi kombinacijo skupka STDEVP in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalna vsota

Vrne enolične vsote. Uporabi kombinacijo skupka SUM in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalna var

Vrne enolične statistične variance. Uporabi kombinacijo skupka VAR in ključne besede DISTINCT.

Razlikovalna VarP

Vrne enolične statistične variance. Uporabi kombinacijo skupka VARP in ključne besede DISTINCT.

Podokno »Parametri funkcije«

V podoknu »Parametri funkcije« so prikazani parametri za shranjeno proceduro ali funkcijo tabelnih vrednosti. Prikažejo se ti stolpci:

 • Ime parametra Prikaže ime parametra, ki je določeno s shranjeno proceduro ali funkcijo tabelnih vrednosti.

 • Vrednost   Vrednost, če želite uporabiti za parameter ob zagonu poizvedbe za pridobivanje podatkov za prikaz v podoknu z rezultati poizvedbe v času načrtovanja. Ta vrednost se ne uporablja ob zagonu.

Podokno »Odnosi«

V podoknu »Odnosi« so prikazani odnosi združevanja. Odnosi se lahko zaznajo samodejno na podlagi tujih ključnih odnosov iz metapodatkov zbirke podatkov, lahko pa jih ustvarite ročno.

Prikažejo se te možnosti:

 • Samodejno zaznavanje. Preklopite na auto-detect funkcijo, ki samodejno ustvari relacije med tabelami. Če samodejno zazna, da je vklopljena, Načrtovalec poizvedbe ustvari odnosi s tujimi ključi v tabelah; v nasprotnem primeru, morate ustvariti relacije ročno. Ko izberete tabele v podoknu pogled zbirke podatkov , samodejno zazna samodejno poskusi ustvariti relacije. Če vklopite samodejno zazna ko ročno ustvarite združevanja, bodo zavržena te združevanja.

  Pomembno: Metapodatki za ustvarjanje združitev pri uporabi z vzporednim skladiščem podatkov strežnika Microsoft SQL Server niso na voljo in odnosov ni mogoče samodejno zaznati. Če vaša poizvedba pridobi podatke iz vzporednega skladišča podatkov strežnika Microsoft SQL Server, morajo biti vse združitve tabel ustvarjene ročno.

 • Dodajanje relacije. Doda relacijo seznama odnos .

  Če je funkcija samodejnega zaznavanja vklopljena, se tabele, iz katere izvirajo stolpci, ki se uporabljajo v poizvedbi, samodejno dodajo na seznam Odnos. Ko funkcija zazna, da sta dve tabeli povezani, se ena od njiju doda v stolpec Leva tabela, druga v stolpec Desna tabela, med njima pa se vzpostavi notranji stik. Vsak odnos ustvari stavek JOIN v poizvedbi. Če tabele niso povezane, so vse vključene v stolpec Leva tabela, stolpec Vrsta združevanja pa sporoča, da te tabele niso povezane z drugimi tabelami. Če je funkcija samodejnega zaznavanja vklopljena, med tabelami, ki jih funkcija zazna kot nepovezane, ni mogoče ročno vzpostavljati odnosov.

  Če je samodejno zaznavanje izklopljeno, lahko dodajate in spreminjate odnose med tabelami. Kliknite Urejanje polj in določite polja, ki jih želite uporabiti za združevanje tabel.

  Vrstni red odnosov na seznamu Odnos določa zaporedje združitev v poizvedbi. Vrstni red lahko spremenite tako, da odnose premikate navzgor in navzdol po seznamu.

  Če v poizvedbi uporabljate več odnosov, mora biti ena od tabel v odnosu (razen prve) navedena v prejšnjem odnosu.

  Če sta obe tabeli v odnosu navedeni v prejšnjem odnosu, odnos ne ustvari posebnega združevalnega stavka; namesto tega se združevalnemu stavku, ki je ustvarjen za predhodni odnos, doda pogoj združevanja. Vrsto združevanja določi prejšnji odnos, ki se sklicuje na isti tabeli.

 • Urejanje polja. Odpre pogovorno okno Urejanje polj v relaciji v katerem dodajanje in spreminjanje relacije med tabelami. Polja, ki ste jo izbrali v levo in desno tabele, če se želite pridružiti. Pridružite se več polj iz tabele levo in desna tabela, če želite navesti več pogojev za združevanje v relacijah. Dve polji, ki združevanja tabel levo in desno ni treba imeti enakega imena. Podatkovni tip Združenih polj, morate imeti združljivi podatkovni tipi.

 • Izbrisati relacijo. Izbriše izbrani odnos.

 • Pomik navzgor in Premakni navzdol. Premakne relacije navzgor ali navzdol po seznamu odnos . Zaporedje, v katerem so postavljene relacije v poizvedbi lahko vplivajo na rezultate poizvedbe. Odnosi so dodani na poizvedbo v vrstnem redu, so prikazane na seznamu odnos .

Prikažejo se ti stolpci:

 • Levi tabele   Prikaže ime prve tabele, ki je del združevalnega odnosa.

 • Pridružite se vrsta   Prikaže vrsto izjave SQL pridružite, ki se uporablja v samodejno ustvarjeno poizvedbo. Privzeto, če je omejitev tujega ključa, INNER JOIN uporabljamo. Druge vrste združevanja lahko operaciji LEFT JOIN ali RIGHT JOIN. Če nobena od te vrste stika, stolpec Vrsta stika prikaže nepovezani. Brez navzkrižno pridružite združevanja so ustvarjena za nepovezane tabele; namesto tega, morate ročno ustvariti relacije z združevanjem stolpcev v tabelah, levo in desno.

 • Desna tabela Prikaže ime druge tabele v združevalnem odnosu.

 • Pridružite se polja Navedene so pari Združenih polj; če ima odnos več pogojev združevanja, so pari Združenih polj ločeni z vejico (,).

Podokno »Uporabljeni filtri«

V podoknu »Uporabljeni filtri« so prikazana merila za omejevanje števila vrstic s podatki, ki se pridobijo med izvajanjem. Merila, določena v tem podoknu, se uporabljajo za ustvarjanje stavka SQL WHERE. Ko izberete možnost parametrov, se samodejno ustvari parameter.

Prikažejo se ti stolpci:

 • Ime polja Prikaže ime polja, če želite uporabiti pogoje.

 • Operator   Prikaže postopek, da uporabi v izrazu filtra.

 • Vrednost   Prikaže vrednost, če želite uporabiti v izrazu filtra.

 • Parameter   Prikaže možnost dodajanja parametra poizvedbe v poizvedbo.

Podokno »Rezultati poizvedbe«

V podoknu »Rezultati poizvedbe« so prikazani rezultati za samodejno ustvarjeno poizvedbo, ki je določena na podlagi izbir v drugih podoknih. Stolpci v naboru rezultatov so polja, ki jih določite v podoknu »Izbrana polja«, podatki vrstic pa so omejeni s filtri, ki jih določite v podoknu »Uporabljeni filtri«.

Ti podatki predstavljajo vrednosti iz vira podatkov v času izvajanja poizvedbe.

Vrstni red v naboru rezultatov je določen z vrstnim redom, po katerem se podatki pridobijo iz vira podatkov. Vrstni red lahko spremenite tako, da neposredno spremenite besedilo poizvedbe.

Orodna vrstica grafičnega načrtovalnika poizvedb

Orodna vrstica grafičnega načrtovalnika poizvedb vključuje spodnje gumbe, ki vam bodo pomagali pri določanju ali pregledovanju rezultatov poizvedbe.

Gumb

Opis

Uredi kot besedilo

Preklopi na načrtovalnik poizvedb na podlagi besedila za ogled samodejno ustvarjene poizvedbe ali spreminjanje poizvedbe.

Uvozi

Uvozi obstoječo poizvedbo iz datoteke ali poročila. Podprti sta vrsti datotek .sql in .rdl.

Zaženi poizvedbo

Zažene poizvedbo. V podoknu »Rezultati poizvedbe« se prikaže nabor rezultatov.

Na vrh strani

Razumevanje samodejno ustvarjenih poizvedb

Ko izberete tabele in stolpce ali shranjene procedure in poglede v podoknu »Pogled zbirke podatkov«, načrtovalnik poizvedb v shemi zbirke podatkov poišče odnose temeljnih primarnih in tujih ključev. Na podlagi analize teh odnosov načrtovalnik zazna odnose med dvema tabelama in poizvedbi doda združitve. Poizvedbo lahko nato spreminjate z dodajanjem skupin in skupkov, dodajanjem ali spreminjanjem odnosov in dodajanjem filtrov. Če si želite ogledati besedilo poizvedbe, ki prikazuje stolpce, iz katerih naj se pridobijo podatki, združitve med tabelami in morebitne skupine ali skupke, kliknite Uredi kot besedilo.

Na vrh strani

Besedilni načrtovalnik poizvedb

Besedilni načrtovalnik poizvedb omogoča določanje poizvedbe z jezikom poizvedb, ki ga podpira vir podatkov, zagon poizvedbe in ogled rezultatov med načrtovanjem. Določite lahko več stavkov SQL, sintakso poizvedb ali ukazov za razširitve obdelave podatkov po meri in poizvedbe, ki so določene kot izrazi.

Ker besedilni načrtovalnik poizvedb poizvedbe ne obdela predhodno, lahko sprejme kakršno koli sintakso poizvedbe. Je privzeto orodje za načrtovanje poizvedb za veliko vrst virov podatkov.

Besedilni načrtovalnik poizvedb prikazuje orodno vrstico in ti podokni:

 • Poizvedbe   Prikaže besedilo poizvedbe, ime tabele ali ime shranjene procedure, odvisno od vrste poizvedbe. Vse vrste poizvedb, ki so na voljo za vse vrste virov podatkov. Na primer ime tabele je podprto le za vrsto vira podatkov OLE DB.

 • Rezultat   Prikaže rezultate zagona poizvedbe med načrtovanjem.

Orodna vrstica besedilnega načrtovalnika poizvedb

Besedilni načrtovalnik poizvedb ponuja eno orodno vrstico za vse vrste ukazov. V spodnji tabeli so našteti vsi gumbi orodne vrstice in njihove funkcije.

Gumb

Opis

Uredi kot besedilo

Preklaplja med besedilnim načrtovalnikom poizvedb in grafičnim načrtovalnikom poizvedb. Grafičnih načrtovalnikov poizvedb ne podpirajo vse vrste virov podatkov.

Uvozi

Uvozi obstoječo poizvedbo iz datoteke ali poročila. Podprti sta samo vrsti datotek .sql in .rdl.

Ikona načrtovalnika relacijskih poizvedb

Zažene poizvedbo in prikaže nabor rezultatov v podoknu »Rezultati«.

Vrsta ukaza

Izberite Besedilo, StoredProcedure ali TableDirect. Če ima shranjena procedure parametre, se pojavi pogovorno okno Določi parametre poizvedbe, ko v orodni vrstici kliknete Zaženi, in po potrebi lahko vnesete vrednosti.

Opomba: Če shranjena procedura vrne več kot en nabor rezultatov, se za polnjenje nabora podatkov uporabi samo prvi nabor rezultatov.

Opomba: Komanda TableDirect je dostopna samo za tip izvora podatkov OLE DB.

Besedilo vrste ukaza

Ko ustvarite nabor podatkov strežnika SQL Server, se privzeto odpre načrtovalnik relacijskih poizvedb. Če želite preklopiti na besedilni načrtovalnik poizvedb, v orodni vrstici kliknite gumb za preklop Uredi kot besedilo . Besedilni načrtovalnik poizvedb ima dve podokni: »Poizvedba« in »Rezultati«. Obe podokni sta označeni na spodnji sliki.

Načrtovalnik relacijskih poizvedb

V spodnji tabeli so opisane funkcije vseh podoken.

«Podokno»

Funkcija

Poizvedba

Prikaže besedilo poizvedbe SQL. V tem podoknu lahko napišete ali uredite poizvedbo SQL.

Rezultat

Prikaže rezultate poizvedbe. Če želite zagnati poizvedbo, z desno tipko miške kliknite v katero koli podokno in nato kliknite Zaženi ali pa kliknite gumb Zaženi v orodni vrstici.

Primer

Spodnja poizvedba vrne seznam imen iz tabele z imenom ContactType.

Izberite ime ContactType

Ko v orodni vrstici kliknete Zaženi, se zažene ukaz v podoknu Poizvedba in podoknu Rezultati se prikažejo rezultati (seznam imen).

Vrsta ukaza StoredProcedure

Ko izberete Vrsta ukaza StoredProcedure, se v besedilnem načrtovalniku poizvedb prikažeta dve podokni: »Poizvedba« in »Rezultati«. V podoknu »Poizvedba» vnesite ime shranjene procedure in v orodni vrstici kliknite Zaženi. Če shranjena procedura uporablja parametre, se odpre pogovorno okno Določi parametre poizvedbe. Vnesite vrednosti parametrov za shranjeno proceduro.

Na spodnji sliki sta prikazani podokni »Poizvedba« in »Rezultati« med izvajanjem shranjene procedure. V tem primeru so parametri vnosa konstante.

Načrtovalnik relacijskih poizvedb

V spodnji tabeli so opisane funkcije vseh podoken.

«Podokno»

Funkcija

Poizvedba

Prikaže ime shranjene procedure in morebitne parametre vnosa.

Rezultat

Prikaže rezultate poizvedbe. Če želite zagnati poizvedbo, z desno tipko miške kliknite v katero koli podokno in nato kliknite Zaženi ali pa kliknite gumb Zaženi v orodni vrstici.

Primer

Spodnja poizvedba prikliče shranjen postopek z imenom uspGetWhereUsedProductID. Če ima shranjen postopek parametre vnosa, morate pri zagonu poizvedbe vnesti vrednosti parametrov.

uspGetWhereUsedProductID

Kliknite gumb Zaženi (!). V spodnji tabeli je prikazan primer parametrov uspGetWhereUsedProductID, za katere vnesete vrednosti v pogovornem oknu Določi parametre poizvedbe.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Vrsta ukaza TableDirect

Ko izberete Vrsta ukaza TableDirect, se v besedilnem načrtovalniku poizvedb prikažeta dve podokni: »Poizvedba« in »Rezultati«. Ko vnesete tabelo in kliknete gumb Zaženi, so vrnjeni vsi stolpci za to tabelo.

Primer

Za vrsto vira podatkov OLE DB spodnja poizvedba nabora podatkov vrne nabor rezultatov za vse vrste stikov v tabeli ContactType.

ContactType

Ko vnesete ime tabele ContactType, je to SQL stavek SELECT * iz ContactType.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×