Načini za štetje vrednosti na delovnem listu

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Štetje in seštevanje Štetje je pomemben del analize podatkov, ne glede na to, ali gre za preštevanje ljudi v oddelku vaše organizacije, ali za število enot, ki so bile prodane od četrtletja do četrtletja. Excel ponuja več načinov, ki jih lahko uporabite za štetje celic, vrstic ali stolpcev s podatki.

V pomoč pri odločitvi vam ta članek ponuja obsežen povzetek vseh načinov, podporne informacije, s katerimi se lahko hitro določite, katero tehniko uporabiti, in povezave do člankov s podrobnostmi.

Štetja ne smete zamenjati s seštevanjem. Če želite več informacij o seštevanju vrednosti v celicah, stolpcih ali vrsticah, si oglejte članek Seštej vrednosti v celicah, stolpcih ali vrsticah.

V tem članku

Preprosto štetje

Prešteti celice v stolpcu ali vrstici z vgrajenim ukazom

Prešteti celice v obsegu s funkcijo

Prešteti celice v stolpcu z orisom

Prešteti celice v stolpcu ali vrstici z vrtilno tabelo

Prešteti celice na seznamu ali v stolpcu Excelove tabele s funkcijo

Štetje na osnovi enega ali več pogojev

Prešteti celice v obsegu na osnovi enega pogoja

Prešteti celice v stolpcu na osnovi enega ali več pogojev

Prešteti celice v obsegu na osnovi več pogojev tako, da uporabite eno funkcijo ali kombinacijo funkcij

Štetje v primeru, ko podatki vsebujejo prazne vrednosti

Prešteti neprazne celice v obsegu s funkcijo

Prešteti neprazne celice v seznamu s funkcijo

Prešteti prazne celice v zveznem obsegu s funkcijo

Prešteti prazne celice v nezveznem obsegu s kombinacijo funkcij

Štetje enoličnih ponovitev vrednosti

Prešteti enolične vrednosti v obsegu z vrtilno tabelo

Prešteti enolične vrednosti v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Prešteti enolične vrednosti v obsegu na osnovi več pogojev tako, da uporabite kombinacijo funkcij v formuli s polji

Prešteti število enoličnih vrednosti v stolpcu seznama z naprednim filtrom

Prešteti število enoličnih vrednosti v obsegu z enim ali več pogoji z uporabo sestavljene formule

Posebni primeri (štetje vseh celic, štetje besed)

Prešteti skupno število celic v obsegu s funkcijo

Prešteti besede v obsegu s sestavljeno formulo

Prikazovanje izračunov in štetja v vrstici stanja

Preprosto štetje

Število vrednosti v obsegu ali tabeli lahko preštejete s preprosto formulo, tako, da kliknete gumb, ali tako, da uporabite funkcijo delovnega lista.

Excel lahko prikaže tudi preštejte število izbranih celic v Excelu vrstica stanja. V razdelku prikaz izračune in štetja v vrstici stanja za več informacij. Se lahko sklicujete na vrednosti, ki so prikazani v vrstici stanja, če želite hiter pogled na podatke, in nimate časa za vnašanje formul.

Prešteti celice v stolpcu ali vrstici z vgrajenim ukazom

Uporabite funkcijo »Štetje števil« ukaza »Samodejna vsota« tako, da izberete obseg celic, ki vsebuje vsaj eno številsko vrednost in nato na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknete puščico ob možnosti Samodejna vsota. Nato kliknite Štetje števil. Microsoft Excel vrne število številskih vrednosti v obsegu v celici, ki je sosednja obsegu, ki ste ga izbrali. V splošnem je ta rezultat prikazan v celici desno za vodoravni obseg ali v celici spodaj za navpični obseg.

Uporaba ukaza za štetje števil funkcije Samodejna vsota

Na vrh strani

Prešteti celice v obsegu s funkcijo

Uporabite funkcijo COUNT v formuli, da preštejete številske vrednosti v obsegu. V tem primeru obseg A2:A5 vsebuje tri številke (5, 32 in 10) in eno besedilno vrednost (»živijo«). Uporabite funkcijo COUNT v formuli, kot je ta: =COUNT(A2:A5). Rezultat je 3, to je število številskih vrednosti v obsegu.

1

2

3

4

5

6

A

Vzorčna vrednost

17

32

živijo

10

=COUNT(A2:A5)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje celic, ki vsebujejo številke, ki niso v zvezni vrstici ali stolpcu« v članku z naslovom Funkcija COUNT.

Na vrh strani

Prešteti celice v stolpcu z orisom

Uporabite ukaz Delna vsota (zavihek Podatki skupina Oris) za združevanje in povzemanje stolpca s podatki.

Če so vaši podatki na seznamu in jih lahko logično združite po vrednostih v stolpcu, lahko ustvarite oris za združevanje in povzemanje podatkov.

Ukaz Delna vsota zbere podatke v oris

Kot prikazuje ta slika, je skupna prodaja združena po območjih in tako lažje vidite, da so v tabeli štiri četrtletne vrednosti za vzhod in zahod. Dodatno so vrednosti seštete po posamezni regiji, izračuna pa je tudi skupna vsota.

Če želite več informacij, glejte enega od teh člankov:

Na vrh strani

Prešteti celice v stolpcu ali vrstici z vrtilno tabelo

Ustvarite poročilo vrtilne tabele, ki povzema podatke in vam pomaga, da podatke analizirate tako, da izberete kategorijo, za katerio si želite ogledati podatke.

Vrtilno tabelo lahko hitro ustvarite tako, da izberete celico v obsegu podatkov ali v Excelovi tabeli in nato na zavihku Vstavi v skupini Tabele kliknete Vrtilna tabela.

Da se prepričate o zmogljivosti vrtilne tabele, lahko v naslednjem primeru opazite, da podatki o prodaji vsebujejo večje število vrstic (dejansko je v tabeli 40 vrstic s podatki, na grafičnem prikazu pa je le del teh vrstic). Podatki niso povzeti, prav tako ni delne vsote ali skupne vsote.

Podatki, uporabljeni v poročilu vrtilne tabele

Poročilo vrtilne tabele na osnovi istih podatkov vsebuje delne vsote, skupne vsote in kot tako ponuja hiter zgoščen povzetek.

Podatki, povzeti in sešteti v poročilu vrtilne tabele

Za ustvarjanje in delo z vrtilnimi tabelami boste morda morali podatke posebej pripraviti in poznati nekatere pojme, povezane s tem.

Če želite podrobne informacije za lažji začetek, si oglejte te članke:

Na vrh strani

Prešteti celice na seznamu ali v stolpcu Excelove tabele s funkcijo

Če želite prešteti število vrednosti v Excelovi tabeli ali obsegu celic, lahko v formuli uporabite funkcijo SUBTOTAL.

S funkcijo SUBTOTAL lahko nadzorujete, ali so skrite vrstice vključene v rezultat ali ne. Funkcija vedno prezre filtrirane vrstice.

Na primer, uporaba funkcije na sedmih vrednostih v tej tabeli (v celicah od A2 do A8) vrne število 7.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

A

Prodane enote

25

2,048

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

V formuli argument »2« določa, da funkcija SUBTOTAL uporablja funkcijo SUM za določitev števila vrednosti v obsegu A2: A8 in da je treba vključiti skrite vrstice. Število (rezultat v celici A9) je 7.

Če ste skrili vrstice 4, 5 in 6 in teh vrstic ne želite šteti, uporabite funkcijo SUBTOTAL nekoliko drugače. Namesto argumenta »2« v formulo vnesite »102«, s čimer naročite Excelu, da prezre skrite vrstice. Delovni list je lahko videti tako (s skritimi vrsticami 4, 5 in 6):

1

2

3

7

2,048

9

A

Prodane enote

25

2,048

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

V tem primeru funkcija vrne 4, to je število celic v stolpcu, ki niso skrite in ki vsebujejo vrednosti.

Če želite več informacij, si oglejte članke Funkcija SUBTOTAL in Seštevanje podatkov v Excelovi tabeli.


Na vrh strani

Štetje na osnovi enega ali več pogojev

Preštejete lahko število celic v obsegu, ki izpolnjujejo pogoje (imenovane tudi kriteriji) in jih določite z uporabo številnih funkcij delovnega lista.

Prešteti celice v obsegu na osnovi enega pogoja

Uporabite funkcijo COUNTIF, če želite prešteti celice, ki ustrezajo enemu pogoju (imenovanem tudi kriterij). V tem primeru funkcija najde število vrednosti v obsegu A2:A8, ki so večja od 20. Rezultat je 3. Upoštevajte, da se pogoj, "> 20," mora biti v narekovajih.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

A

Prodane enote

25

2,048

12

32

11

40

16

= COUNTIF(A2:A8,">20")

Za več informacij preberite članek Funkcija COUNTIF.

Na vrh strani

Prešteti celice v stolpcu na osnovi enega ali več pogojev

Za zadostitev pogojem, ki jih navedete, uporabite funkcijo zbirke podatkov DCOUNT.

Funkcijo DCOUNT uporabite, ko imate seznam stolpcev in vam je laže določiti pogoje v ločenem obsegu celic kot uporabiti ugnezdeno funkcijo.

V naslednjem primeru, denimo, da želite poiskati število mesecev, vključno z in kasnejšimi od marca 2008, v katerih je bilo prodanih več kot 400 enot. Če si ogledate tabelo, lahko vidite, da dva meseca izpolnjujeta to zahtevo: April (442) in junij (405).

Opomba: Postopek, ki sledi, morda ni intuitiven, vendar deluje. Pomembno je, da natančno sledite navodilom in uredite podatke na delovnem listu, kot je prikazano tukaj. Podatke iz tabele lahko kopirate in jih prilepite v celico A1 na delovnem listu. Rezultat bi moral biti prikazan v celici B13.

Dodate še en obseg celic, ki so razvrščene na podoben način, kot podatki o prodaji, ki so v celicah od A1 do B7. Dodaten obseg celic je sestavljen iz celice od A10 do B11, vsebuje iste oznake stolpcev (»Prodaja v enotah« in »Mesec zaključka« ) in pogoj v vrstici neposredno pod vsako oznako stolpca (celice A11 in B11).

Nato vnesete formulo v katero koli prazno celico (njena lokacija ni pomembna, vendar je v tem primeru formula vnesena v celico B13). Formula v tem primeru uporablja funkcijo DCOUNT, kot sledi: =DCOUNT (A1:B7,, A10:B11).

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

10

11

12

13

A

B

Prodaja v enotah

Mesec zaključka

339

31.1.2008

270

29.2.2008

314

31.3.2008

442

30.4.2008

336

31.5.2008

405

30.6.2008

Prodaja v enotah

Mesec zaključka

=">400"

=">=31.3.2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funkcija DCOUNT pregleda podatke v obsegu A2 do A7, uporabi pogoje, ki jih najde v celicah A11 in B11, in vrne 2, število vrstic, ki izpolnjujejo oba pogoja (vrstici 5 in 7).

Za več informacij preberite članek Funkcija DCOUNT.

Na vrh strani

Prešteti celice v obsegu na osnovi več pogojev tako, da uporabite eno funkcijo ali kombinacijo funkcij

Uporabite lahko funkcijo COUNTIFS ali kombinacijo funkcij COUNT in IF.

Uporaba funkcije COUNTIF za niz celic

Slika prikazuje funkcijo COUNTIFS, ki smo jo uporabili za iskanje avtomobilov, ki proizvedejo več kot 250 konjskih moči, hkrati po imajo povprečje več kot 25 milj na galono na avtocesti. Funkcija vrne 2, število vrstic, ki ustrezajo obema pogojema (vrstici 3 in 4).

Opomba: V funkciji COUNTIFS morajo biti vsi pogoji v narekovajih ("") – na primer "<250", ">25" ali celo "240".

Z uporabo funkcije COUNTIF lahko preštejete, kolikokrat se neka vrednost pojavi v obsegu. Na primer, če želite videti, kolikokrat se vrednost 70 pojavi v obsegu A2 do A40, uporabite formulo =COUNTIF (A2:A40, 70).

Če želite več informacij, si oglejte članke Štetje pogostosti ponovitve vrednosti in Funkcija COUNTIFS.


Na vrh strani

Štetje v primeru, ko podatki vsebujejo prazne vrednosti

S funkcijami delovnega lista lahko preštejete celice, ki vsebujejo podatke ali pa so prazna.

Prešteti neprazne celice v obsegu s funkcijo

Če želite prešteti le tiste celice v obsegu, ki vsebujejo vrednosti, uporabite funkcijo COUNTA.

Pri štetju celic želite včasih prezreti prazne celice, saj so za vas pomembne le celice z vrednostmi – ko želite na primer prešteti vse prodajalce, ki so zaključili vsaj eno prodajo v regiji.

V tem primeru uporaba funkcije na vrednostih v stolpcu prodaje za zahodno regijo vrne število 3.

1

2

3

4

5

18

7

8

A

B

Prodajalec

Prodaja za zahodno regijo

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=COUNTA(B2:B7)

Ker so celice B3, B4 in B6 prazne, jih funkcija COUNTA prezre. Funkcija prešteje le celice z vrednostmi 24000, 31000 in 8000. Število (rezultat v celici B8) je 3.

Če želite več informacij, si oglejte članke Štetje nepraznih celic in Funkcija COUNTA.

Na vrh strani

Prešteti neprazne celice v seznamu s funkcijo

Uporabite funkcijo DCOUNTA, da preštejete celice v stolpcu na seznamu ali v zbirki podatkov, ki niso prazne in ki ustrezajo navedenim pogojem.

V tem primeru funkcija DCOUNTA prešteje število zapisov v zbirki podatkov, ki je v obsegu A4:B9 in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v obsegu za pogoje A1:B2. Ti pogoji določajo, da mora biti vrednost ID izdelka večja ali enaka kot 4000 in vrednost ocene mora biti večja ali enako kot 50. Le en zapis, tisti v vrstici 7, izpolnjuje oba pogoja.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

A

B

ID izdelka

Ocene

=">=4000"

=">=50"

ID izdelka

Ocene

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Ratings",A1:B2)

Za več informacij preberite članek Funkcija DCOUNTA.

Na vrh strani

Prešteti prazne celice v zveznem obsegu s funkcijo

Uporabite funkcijo COUNTBLANK, da dobite število praznih celic v zveznem obsegu (celic so zvezne, če so vse povezane v neprekinjeno zaporedje). Če celica vsebuje formulo, ki vrne prazno besedilo (""), se ta celica šteje.

Opomba: Pri štetju celic občasno želite vključiti tudi prazne celice, če so pomembne – ko na primer želite prešteti vse prodajalce v regiji, ne glede na to, ali so zaključili kakšno prodajo.

Za več informacij preberite članek Funkcija COUNTBLANK.

Na vrh strani

Prešteti prazne celice v nezveznem obsegu s kombinacijo funkcij

Uporabite kombinacijo funkcij SUM in IF. V splošnem to naredite tako, da uporabite funkcijo IF v formuli, ki ji pravimo matrična formula, da ugotovite, ali vsaka sklicana celica vsebuje vrednost, nato pa seštejete število vrednosti FALSE, ki jih vrne formula.

Za več informacij preberite članek v zbirki znanja XL: Kdaj uporabiti SUM(IF()) namesto CountBlank().

Na vrh strani

Štetje enoličnih ponovitev vrednosti

Enolične vrednosti v obsegu lahko preštejete s poročilom vrtilne tabele, s funkcijo COUNTIF, s kombinacijo funkcij, ali pa uporabite pogovorno okno Napredni Filter.

Prešteti enolične vrednosti v obsegu z vrtilno tabelo

Za prikazovanje vsot in štetje ponovitev enoličnih vrednosti lahko uporabite poročilo vrtilne tabele.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje ponovitev več vrednosti s poročilom vrtilne tabele« v članku z naslovom Štetje pogostosti ponovitve vrednosti.

Na vrh strani

Prešteti enolične vrednosti v obsegu na osnovi enega pogoja s funkcijo COUNTIF

Uporabite funkcijo COUNTIF, če želite prešteti število ponovitev vrednosti v obsegu.

V tem primeru funkcija COUNTIF vrne 2, saj se vrednost 250 tolikokrat pojavi v obsegu A2:A7.

1

2

3

4

5

18

7

8

A

Prodane enote

245

250

250

N/A

=COUNTIF(A2:A7,250)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje kako pogosto se ena vrednost pojavi v obsegu« v članku z naslovom Štetje pogostosti ponovitve vrednosti.

Na vrh strani

Prešteti enolične vrednosti v obsegu na osnovi več pogojev tako, da uporabite kombinacijo funkcij v formuli s polji

Uporabite funkcijo SUM skupaj s funkcijo IF. V splošnem to naredite tako, da uporabite funkcijo IF v formuli, ki ji pravimo matrična formula, da ugotovite, ali je kriterij, ki je sestavljen iz več pogojev, izpolnjen, nato pa seštejete število vrednosti TRUE, ki jih vrne formula.

V tem primeru funkcija IF pregleda vsako celico v obsegu A2:A10 in določi, ali vsebuje bodisi besedo »Andrews«, bodisi besedo »Chai«. Število vrednosti TRUE, ki jih vrne funkcija, seštejemo s funkcijo SUM. Rezultat je 7. Ta primer lahko kopirate in ga prilepite v delovni list v celico A1. Ko primer prilepite, boste opazili, da je v celici A11 napaka #VREDNOST!. Da bo formula delovala, jo morate pretvoriti v matrično formulo tako, da pritisnete F2 in nato pritisnete CTRL + SHIFT + ENTER. Število 7 se nato prikaže v celici A11.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

10

A

B

Prodajalec

Račun

Andrews

15.000

Chai

11.000

Andrews

11.000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Formula

Opis (rezultat)

=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Število računov za osebo Andrews ali Chai (7)

Če želite več informacij, glejte razdelek »Štetje ponovitev več besedilnih ali številčnih vrednosti s funkcijo« v članku z naslovom Štetje pogostosti ponovitve vrednosti.

Preberite te članke v zbirki znanja za dodatne namige:

Na vrh strani

Prešteti število enoličnih vrednosti v stolpcu seznama z naprednim filtrom

Uporabite pogovorno okno Napredni filter, da najdete enolične vrednosti v stolpcu s podatki. Vrednosti lahko filtrirate na licu mesta ali pa jih izločite in jih prilepite na novo mesto. Nato lahko elemente v novem obsegu preštejete s funkcijo ROWS.

Opombe: 

 • Pri filtriranju podatkov na mestu se vrednosti ne izbrišejo iz vašega delovnega lista – ena ali več vrstic bo morda skritih. Kliknite Počisti v skupini Razvrsti in filtriraj na zavihku Podatki, da te vrednosti znova prikažete.

 • Če želite le hiter prikaz števila enoličnih vrednosti, izberite podatke, potem ko ste uporabili napredni filter (filtrirane ali kopirane podatke) in si oglejte vrstico stanja. Vrednost Štetje v vrstici stanja je enako številu enoličnih vrednosti.

Enolične vrednosti lahko poiščete z uporabo ukaza Dodatno (zavihek Podatki, skupina Razvrsti in filtriraj).

Na tej sliki je prikazano, kako lahko uporabite napredni filter za kopiranje samo enoličnih zapisov na novo mesto na delovnem listu.

Uporaba dodatnega filtra za ustvarjanje seznama enoličnih vrednosti iz drugega seznama

Na tej sliki stolpec C vsebuje pet enolične vrednosti, ki so bile kopirane iz obsega v stolpcu A.

Izvirne vrednost v stolpcu A in enolične vrednosti iz stolpca A, ustvarjene v stolpcu C

Če želite več informacij, glejte razdelek »Prešteti število enoličnih vrednosti z uporabo filtra« v članku z naslovom Prešteti enolične vrednosti med podvojenimi vrednostmi.

Na vrh strani

Prešteti število enoličnih vrednosti v obsegu z enim ali več pogoji z uporabo sestavljene formule

Uporabite različne kombinacije funkcij IF, SUM, FREQUENCY, MATCH in LEN.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Prešteti število enoličnih vrednosti z uporabo funkcij« v članku z naslovom Prešteti enolične vrednosti med podvojenimi vrednostmi.

Oglejte si tudi članek Kako ugotovite število enoličnih elementov na seznamu.

Na vrh strani

Posebni primeri (štetje vseh celic, štetje besed)

Število celic ali število besed v obsegu lahko preštejete tako, da uporabite različne kombinacije funkcij delovnega lista.

Prešteti skupno število celic v obsegu s funkcijo

Recimo, da želite določiti velikost velikega delovnega lista, da se boste lahko odločili, ali boste v delovnem zvezku uporabili ročno ali samodejno izračunavanje. Če želite prešteti vse celice v obsegu, uporabite formulo, ki pomnoži vrnjene vrednosti iz funkcij ROWS in COLUMNS.

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba: Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo

  Izbiranje primera v članku s pomočjo

 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Regija

Mesec

Prodaja

Vzhod

jan

18.000 EUR

Vzhod

feb

23.000 EUR

Vzhod

mar

19.000 EUR

Formula

Opis (rezultat)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Skupno število celic v obsegu (9)

Na vrh strani

Prešteti besede v obsegu s sestavljeno formulo

Uporabite kombinacijo funkcij SUM, IF, LEN in SUBSTITUTE v formuli , ki ji pravimo matrična formula. Ta primer prikazuje rezultat uporabe sestavljenih formul za iskanje števila besed v obsegu 7 celic (od tega so 3 prazne). Nekatere celice imajo presledke na začetku ali koncu – funkciji TRIM in SUBSTITUTE te odvečne presledke odstranita še preden se štetje začne.

V tej tabeli kopirajte besedilo od A2 do A11. Preden besedilo prilepite v celico A1 na delovnem listu, spremenite širino stolpca A približno na 100.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

10

11

A

Besedilo (string)

Šest besed in štirje presledki na koncu    

   Šest besed in trije presledki na koncu

Osem besed, nekaj vejic in dva presledka na začetku  

Nekateri znaki se ne upoštevajo, kot so vejice ali pike.

Formula

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Ko boste prilepili besedilo na delovni list v celico A1, izberite celico A11, pritisnite F2, in nato pritisnite SHIFT + CTRL + ENTER, da vnesete formulo kot matrično formulo. Pravilen rezultat, 29, bi moral biti prikazan v celici A11.

Na vrh strani

Prikazovanje izračunov in štetja v vrstici stanja

Če izberete eno ali več celic, se informacije o podatkih v teh celicah prikažejo v Excelovi vrstici stanja. Na primer, če so izbrane štiri celice na delovnem listu in vsebujejo vrednosti 2, 3, besedilni niz (na primer »oblak«) in 4, so lahko v vrstici stanja hkrati prikazane vse te vrednosti: Povprečje, Štetje, Številsko štetje, Min, Maks in Vsota. Z desno tipko miške kliknite vrstico stanja, če želite prikazati ali skriti katero koli ali vse te vrednosti. Te vrednosti so prikazane na naslednji sliki.

Vrstica stanja, ki prikazuje izračune in štetja za izbrane celice

Opomba: V starejših različicah Excela so lahko v vrstici stanja prikazane te iste vrednosti, vendar le ena vrednost naenkrat.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×