Načini skupne rabe Accessove namizne zbirke podatkov

Načini skupne rabe Accessove namizne zbirke podatkov

Accessovo zbirko podatkov lahko omogočite za skupno rabo na več načinov, odvisno od potreb in razpoložljivosti virov. V tem članku si oglejte možnosti, ki so na voljo, in njihove prednosti, navedeni pa so tudi viri za več informacij o rešitvah, ki so najboljše za vas.

Če želite spremeniti načrt zbirke podatkov, morate v računalnik namestiti Access.

V tem članku

Skupna raba podatkov z omrežnimi mapami

Skupna raba razdeljene zbirke podatkov

Skupna raba zbirke podatkov na SharePointovem mestu

Skupna raba zbirke podatkov z dodajanjem povezav do SharePointovih seznamov

Skupna raba zbirke podatkov s strežnikom

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri načina

Skupna raba podatkov z omrežnimi mapami

Ta možnost je najpreprostejša in ima najmanjše zahteve, a zagotavlja tudi najmanjšo funkcionalnost. V tem načinu je datoteka zbirke podatkov shranjena v omrežni pogon v skupni rabi in jo vsi uporabniki uporabljajo hkrati. Če več hkratnih uporabnikov spreminja podatke, sta lahko zanesljivost in razpoložljivost zbirke podatkov omejeni, ker so v skupni rabi vsi predmeti zbirke. S tem se lahko zmanjša tudi učinkovitost delovanja, vsi predmeti zbirke podatkov se namreč pošiljajo prek omrežja.

Ta način je dobra rešitev, če bo zbirko podatkov hkrati uporabljalo le nekaj uporabnikov in če uporabnikom ne bo treba spreminjati načrta zbirke podatkov.

Opomba: Ta način je manj varen kot drugi načini skupne rabe zbirke podatkov, ker ima vsak uporabnik celotno kopijo datoteke zbirke podatkov, kar poveča tveganje nepooblaščenega dostopa.

Skupna raba zbirke podatkov z omrežno mapo

 1. Če še ni na voljo, nastavite mapo v omrežju v skupni rabi.

  Če potrebujete pomoč pri tem koraku, si oglejte sistem pomoči za operacijski sistem računalnika, ki ga želite uporabiti za skupno rabo zbirke podatkov. Če je mapa v skupni rabi v omrežnem strežniku, boste morda potrebovali pomoč skrbnika omrežja.

 2. Prepričajte se, ali je Access nastavljen na odpiranje v načinu skupne rabe v računalnikih vseh uporabnikov. To je privzeta nastavitev, a je priporočljivo, da se prepričate – če uporabnik zbirko podatkov odpre v izključnem načinu, bo to vplivalo na razpoložljivost podatkov. V vsakem računalniku izvedite ta postopek:

  1. Zaženite Access in v razdelku Datoteka kliknite Možnosti. Če uporabljate Access 2007, kliknite gumb »Microsoft Office«, nato pa kliknite Accessove možnosti.

  2. V polju Accessove možnosti kliknite Nastavitve odjemalca. Če uporabljate Access 2007, kliknite Napredno.

  3. V razdelku Dodatno v skupini Privzeti način odpiranja izberite V skupni rabi, kliknite V redu in zaprite Access.

 3. Datoteko zbirke podatkov kopirajte v mapo v skupni rabi. Potem ko kopirate datoteko, se prepričajte, ali so atributi datoteke nastavljeni tako, da omogočajo dostop za branje/pisanje v datoteko zbirke podatkov. Uporabniki morajo imeti dostop za branje/pisanje, če želijo uporabljati zbirko podatkov.

 4. V računalniku vsakega uporabnika ustvarite bližnjico do datoteke zbirke podatkov. V pogovornem oknu »Lastnosti bližnjice« vnesite pot do datoteke zbirke podatkov, tako da v lastnosti Ciljna vrednost namesto preslikane črke pogona uporabite naslov UNC. Na primer, namesto F:\sample.accdb uporabite \\computername\shared.accdb.

  Opomba: Ta korak lahko izvedejo tudi sami uporabniki.

Na vrh strani

Skupna raba razdeljene zbirke podatkov

Ta način je dobra izbira, če nimate SharePointovega mesta ali strežnika zbirke podatkov. Razdeljene zbirke podatkov lahko daste v skupno rabo prek omrežja ali SharePointovega mesta. Ko zbirko podatkov razdelite, jo znova organizirate v dve datoteki – fizično zbirko podatkov s podatkovnimi tabelami in vmesnik zbirke podatkov z vsemi drugimi predmeti zbirke podatkov, kot so poizvedbe, obrazci in poročila. Vsak uporabnik obdeluje podatke z lokalno kopijo vmesnika zbirke podatkov.

Prednosti razdelitve zbirke podatkov

 • Izboljšana učinkovitost delovanja   Prek omrežja so v skupni rabi le podatki, ne pa tudi tabele, poizvedbe, obrazci, poročila, makri in moduli.

 • Boljša razpoložljivost    Prenosi zbirke podatkov, kot je urejanje zapisov, se dokončajo hitreje.

 • Izboljšana varnost    Uporabniki dostopajo do zaledne zbirke podatkov s povezanimi tabelami; manj verjetno je, da bodo vsiljivci nepooblaščeno dostopali do datotek prek osnovne zbirke podatkov.

 • Izboljšana zanesljivost    Če uporabnik naleti na težavo in se zbirka podatkov nepričakovano zapre, je katera koli poškodba datoteke zbirke podatkov po navadi omejena na kopijo osnovne zbirke podatkov, ki jo je uporabnik odprl.

 • Prilagodljivo razvojno okolje    Vsak uporabnik lahko poizvedbe, obrazce, poročila in druge predmete zbirke podatkov razvija neodvisno, ne da bi pri tem vplival na druge uporabnike. Prav tako lahko razvijete in razdelite tudi novo različico osnovne zbirke podatkov, ne da bi prekinili dostop do podatkov, ki so shranjeni v zaledni zbirki podatkov.

Če vam ta rešitev ustreza, si oglejte navodila za razdelitev Accessove zbirke podatkov.

Na vrh strani

Skupna raba zbirke podatkov na SharePointovem mestu

Pomembno    Microsoft ne priporoča več ustvarjanja in uporabe Accessovih spletnih aplikacij v SharePointu. Namesto njih lahko uporabite storitev Microsoft PowerApps, s katero lahko ustvarite poslovne rešitve brez kode za splet in prenosne naprave.

Če imate strežnik, ki uporablja SharePoint, še posebej strežnik, ki uporablja storitve Access Services, imate več dobrih možnosti. Več točk integracije s SharePointom pomaga, da je dostop do zbirke podatkov priročnejši. Ko objavite spletno zbirko podatkov, Accessove storitve ustvarijo SharePointovo mesto, ki vsebuje zbirko podatkov, Vsi predmeti v zbirki podatkov in podatki so premaknjeni na SharePointove sezname na tem spletnem mestu.

Ko zbirko podatkov objavite, jo premaknete v splet. Ustvarite lahko spletne obrazce in poročila, ki delujejo v oknu brskalnika in lahko včasih ustvarijo standardne Accessove predmete (včasih imenovane »odjemalski« predmeti, da se ločijo od spletnih predmetov). Za uporabo odjemalskih Accessovih predmetov je treba namestiti Access, v SharePointu pa so v skupni rabi vsi predmeti zbirke podatkov.

Opomba: Če imate v računalniku nameščen Access, lahko uporabljate odjemalske predmete iz spletne zbirke podatkov, v nasprotnem primeru pa le predmete spletne zbirke podatkov.

Storitve Access Services zagotavljajo okolje za ustvarjanje zbirk podatkov, ki jih lahko uporabljate v spletu. Spletno zbirko podatkov načrtujete in objavite s programom Access 2010 in SharePointom, ljudje pa zbirko podatkov uporabljajo v spletnem brskalniku.

Opomba:  Potrebovali boste dovoljenja za Oblikovalnik na SharePointovem spletnem mestu, kjer želite objaviti zbirko podatkov.

Obrazci, poročila in makri UV se izvajajo v brskalniku.

Če uporabljate spletno zbirko podatkov, so podatki shranjeni na SharePointovih seznamih: Vse tabele postanejo SharePointovi seznami, vpisi pa postanejo elementi seznamov. S SharePointovimi dovoljenji lahko nadzirate dostop do svoje spletne zbirke podatkov.

Poizvedbe in podatkovni makri se zaganjajo v strežniku: Celotna obdelava SQL se dogaja v strežniku. To pomaga izboljšati delovanje omrežja tako, da je omejen promet do naborov rezultatov.

Shranjevanje zbirke podatkov v knjižnico dokumentov 

Zbirko podatkov lahko shranite v poljubno knjižnico SharePointovih dokumentov. Ta način je podoben shranjevanju zbirke podatkov v omrežno mapo in je priročen za upravljanje dostopa do zbirke podatkov. Če ustvarite povezave s SharePointovimi seznami, so podatki v skupni rabi, ne pa tudi predmeti zbirk podatkov. Vsak uporabnik uporablja svojo kopijo zbirke podatkov.

Če SharePointovo mesto na primer vsebuje sezname, ki sledijo težavam pri storitvah za stranke in shranjujejo informacije o zaposlenih, lahko ustvarite zbirko podatkov v Accessu kot vmesnik za te sezname. Ustvarite lahko Accessove poizvedbe, če želite analizirati težave, in Accessova poročila, če želite oblikovati in objaviti pisna poročila za srečanje o stanju ekipe. Če imajo uporabniki v računalnikih nameščen Access, lahko zagotovite razpoložljivost poizvedb in Accessovih poročil v meniju Pogled za SharePointove sezname. Uporabniki lahko med ogledovanjem seznama na mestu SharePoint poiščejo in odprejo poizvedbe, poročila in druge Accessove predmete, tako da kliknejo meni Pogled. Če uporabniki nimajo Accessa, lahko s SharePointovimi pogledi še vedno uporabljajo podatke na seznamih.

 1. Odprite zbirko podatkov, katere skupno rabo želite omogočiti.

 2. Na zavihku Datoteka kliknite Shrani kot.

 3. Kliknite Shrani zbirko podatkov kot in v razdelku Dodatno izberite SharePoint ter kliknite Shrani kot.

  Opombe: 

  • Če uporabljate Access 2007, kliknite gumb »Microsoft Office« > Objavi > Strežnik za upravljanje dokumentov.

  • Če uporabljate Access 2010, kliknite Datoteka > Shrani in objavi > Shrani zbirko podatkov kot > SharePoint.

 4. V pogovornem oknu Shrani v SharePoint poiščite knjižnico dokumentov, ki jo želite uporabiti.

 5. Preglejte ime in vrsto datoteke zbirke podatkov, naredite potrebne spremembe in kliknite Shrani.

Če želite več informacij, si oglejte objavljanje v Accessovih storitvah in uvoz podatkov s SharePointovega seznama ali povezovanje z njimi.

Na vrh strani

Skupna raba zbirke podatkov z dodajanjem povezav do SharePointovih seznamov

Ta način zagotavlja enake prednosti kot uporaba razdeljene zbirke podatkov. Vsak uporabnik lahko spremeni svojo kopijo zbirke podatkov, saj so podatki v skupni rabi prek SharePointovega mesta. Čeprav ne pridobite enakih prednosti, kot če zbirko podatkov objavite na SharePointovem mestu, pa pridobite priročnost centralnega mesta podatkov. Ker so podatki na SharePointovih seznamih, lahko zagotovite, da so posebej na voljo prek omrežja s SharePointovimi funkcijami.

Ta način sestavljajo trije glavni koraki:

 1. Premaknite podatke na SharePointove sezname.

 2. Ustvarite povezave do teh seznamov.

 3. Porazdelite datoteko zbirke podatkov.

Za prva dva koraka lahko uporabite čarovnika za premikanje na SharePointovo mesto, za zadnji korak pa poljubno sredstvo, ki vam je na voljo.

Izvoz tabel v SharePoint s čarovnikom

 1. Na zavihku Orodja za zbirko podatkov v skupini Premikanje podatkov kliknite SharePoint.

  Opombe: 

  • Ta možnost je na voljo le, če je zbirka podatkov shranjena v obliki zapisa datoteke .accdb.

  • Če uporabljate Access 2007, na zavihku Zunanji podatki v skupini SharePointovi seznami kliknite Premakni v SharePoint.

 2. Sledite korakom v čarovniku za izvoz tabel v SharePoint, vključno z navedbo lokacije SharePointovega mesta. Če želite preklicati proces, kliknite Prekliči.

 3. Na zadnji strani čarovnika potrdite potrditveno polje Pokaži podrobnosti, če si želite ogledati več podrobnosti o selitvi.

  Na tej strani čarovnika so navedene tabele, ki so povezane s seznami, in prikazane informacije o mestu varnostne kopije ter spletnem naslovu za zbirko podatkov. Na strani se prikaže tudi opozorilo, če je prišlo do težav pri selitvi, navedeno pa je tudi mesto dnevniške tabele, kjer si lahko ogledate več podrobnosti o težavah.

 4. Ko čarovnik dokonča svoja dejanja, kliknite Dokončaj.

  Če se v čarovniku prikaže opozorilo, preglejte dnevniško datoteko in jo spremenite, če je potrebno. Nekaterih polj na primer ni mogoče premakniti ali pa jih je mogoče pretvoriti v drug podatkovni tip, ki je združljiv s SharePointovim seznamom.

Opomba: Če si želite ogledati sezname na SharePointovem mestu, kliknite Seznami v hitrem zagonu ali pa kliknite Ogled celotne vsebine mesta. Morda boste morali osvežiti stran v spletnem brskalniku. Če želite sezname prikazati v vrstici za hitri zagon na SharePointovem mestu ali če želite spremeniti druge nastavitve, na primer omogočiti sledenje različicam, spremenite nastavitve seznama na SharePointovem mestu. Če želite več informacij, si oglejte pomoč na SharePointovem mestu.

Na vrh strani

Skupna raba zbirke podatkov s strežnikom

Access lahko uporabljate z izdelkom strežnika zbirke podatkov, na primer strežnikom za skupno rabo zbirke podatkov. Ta način omogoča številne prednosti, a zahteva dodatno programsko opremo – izdelek strežnika zbirke podatkov.

Ta način je podoben razdelitvi zbirke podatkov, saj so tabele shranjene v omrežje in ima vsak uporabnik lokalno kopijo datoteke Accessove zbirke podatkov, v kateri so povezave do tabel, skupaj s poizvedbami, obrazci, poročili in drugimi predmeti zbirke podatkov. To možnost uporabite, če je na voljo strežnik zbirke podatkov in imajo vsi uporabniki nameščen Access. Prednosti se razlikujejo glede na programsko opremo strežnika zbirke podatkov, ki jo uporabljate, a na splošno obsegajo uporabniške račune in selektivni dostop do podatkov, odlično razpoložljivost podatkov in dobra integrirana orodja za upravljanje podatkov. Poleg tega večina programske opreme strežnika zbirke podatkov dobro deluje s starejšimi različicami Accessa, zato ni nujno, da vsi uporabniki uporabljajo isto različico. V skupni rabi so samo tabele.

Prednosti skupne rabe zbirke podatkov s strežnikom zbirke podatkov

 • Visoka učinkovitost delovanja in prilagodljivost    V mnogih primerih strežnik zbirke podatkov zagotavlja boljšo učinkovitost delovanja kot sama datoteka Accessove zbirke podatkov. Številni izdelki strežnika zbirke podatkov zagotavljajo podporo tudi za zelo velike zbirke podatkov – katerih velikost se meri v terabajtih –, ki so približno 500-krat večje od trenutne omejitve za datoteko Accessove zbirke podatkov (dva gigabajta). Izdelki strežnika zbirke podatkov so na splošno zelo učinkoviti z vzporedno obdelavo poizvedb (uporaba več izvornih niti v enem procesu za obdelavo uporabniških zahtev) in zmanjševanjem zahtev po dodatnem pomnilniku, če je dodanih več uporabnikov.

 • Povečana razpoložljivost    Večina izdelkov strežnika zbirke podatkov omogoča varnostno kopiranje zbirke podatkov med uporabo. Zato za varnostno kopiranje podatkov uporabnikom ni treba zapreti zbirke podatkov. Poleg tega izdelki strežnika zbirke podatkov običajno zelo učinkovito obravnavajo sočasno urejanje in zaklepanje zapisa.

 • Izboljšana varnost    Nobena zbirka podatkov ne more biti popolnoma varna. Vendar izdelki strežnika zbirke podatkov zagotavljajo zanesljivo varnost, ki pomaga podatke zaščititi pred nepooblaščeno uporabo. Večina izdelkov strežnika zbirke podatkov zagotavlja varnost na osnovi računa, ki vam omogoča, da določite, kdo lahko vidi katere tabele. Celo v primeru, da osnovna zbirka Accessovih podatkov ni pridobljena pravilno, nepooblaščeno uporabo podatkov preprečuje varnost na osnovi računa.

 • Samodejna obnovljivost    V primeru okvare sistema (na primer zrušitve operacijskega sistema ali izpada električne energije) imajo nekateri izdelki strežnika zbirke podatkov mehanizme za samodejno obnovo, ki zbirko podatkov v nekaj minutah obnovijo v zadnje stanje skladnosti, in sicer brez posredovanja skrbnika zbirke podatkov.

 • Obdelava v strežniku    Uporaba Accessa v konfiguraciji odjemalca/strežnika zmanjšuje omrežni promet z obdelavo poizvedb zbirke podatkov v strežniku pred pošiljanjem rezultatov odjemalcu. Običajno je učinkoviteje, če obdelavo opravi strežnik, še posebej pri delu z velikimi nabori podatkov.

Uporaba Accessa s strežnikom zbirke podatkov

 1. Točni koraki, potrebni za uporabo Accessa s strežnikom zbirke podatkov, so odvisni od uporabljenega izdelka zbirke podatkov, osnovni koraki pa so enaki:

 2. Premaknite podatke iz tabel v Accessovi zbirki podatkov v tabele v strežniku zbirke podatkov.

 3. Ustvarite povezavo do tabel strežnika zbirke podatkov iz datoteke Accessove zbirke podatkov.

 4. Ustvarite ustrezne uporabniške račune v strežniku zbirke podatkov.

 5. Porazdelite datoteko Accessove zbirke podatkov.

 6. Namestite vse potrebne gonilnike zbirke podatkov v računalnike uporabnikov.

 7. Če želite natančne informacije o uporabi Accessa s strežnikom SQL Server, si oglejte Premikanje Accessovih podatkov v zbirko podatkov strežnika SQL Server s čarovnikom za prehod na SQL Server.

Glejte tudi Povezovanje z zbirko podatkov v strežniku SQL Server ali uvažanje iz njega.

Na vrh strani

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri načina

Zahteve za posamezne načine

Razdeli zbirko podatkov

Omrežna mapa

SharePointovo mesto

Strežnik zbirke podatkov

Zahteva programsko opremo strežnika zbirke podatkov?

N

N

N

D

Ali je potreben SharePoint

N

N

D

N

Ali je potrebna storitev Access Services v strežniku SharePoint Server?

N

N

Odvisno od konkretnega primera:

Ustvarjanje povezav s seznami in shranjevanje v knjižnico dokumentov ne zahtevajo storitev Access Services

Objavljanje v obliki spletne zbirke podatkov ali spletne aplikacije zahteva Accessove storitve

N

Razpoložljivost podatkov

Dobra

Primerna za majhne skupine z lahkim urejanjem podatkov

Najboljša. Omogoča primere brez povezave.

Najboljša

Varnost

Odvisna od dodatnih ukrepov

Najmanj varen način

Najboljša

Najboljša

Prilagodljivost

Prilagodljiva. Brez težav razvije nove funkcije zbirke podatkov brez prekinitve dela. Uporabniki lahko spremenijo načrt v svoji kopiji.

Manj prilagodljiva. Razvoj je mogoč s kopijo zbirke podatkov brez povezave, ki se nato zamenja. Uporabnikom ne omogoča individualnega spreminjanja načrta zbirke podatkov.

Prilagodljiva. Uporablja SharePointova dovoljenja za nadzor dostopa in spremembe načrta. Omogoča uporabo predmetov zbirke podatkov, na primer obrazcev, na podlagi brskalnika.

Prilagodljiva. Brez težav razvije nove funkcije zbirke podatkov brez prekinitve dela. Uporabniki lahko spremenijo načrt predmetov v svoji kopiji.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×