Načini dela s SharePointom

SharePoint organizacijam omogoča, da poiščejo rešitve za pogoste poslovne težave z uporabo že pripravljenih spletnih gradnikov in programov. Vaši Enolični poslovni scenariji bodo določili vrsto mesta in spletne gradnike, ki bodo uporabljeni. Na naslednjem SharePointovem mestu je na voljo več virov, kot je na primer SharePointova knjižica in vodene walkthroughs

V tem članku si oglejte, kako lahko različne vrste vlog in oddelkov v kateri koli organizaciji sodelujejo, da zadovoljijo potrebe svojih uporabnikov in poslovnih ciljev.

Primeri ustvarjanja mesta:

 • Oglejte si, kako vodja HR ustvari mesto za nove zaposlene, da izboljša ohranitev novih zaposlenih

 • Naučite se, kako strasten delavec ustvari novo skupino Skupnosti za podjetja, da bo lahko drugim podelil

 • Oglejte si, kako upravitelj izdelkov ustvari projektno določeno spletno mesto skupine, da pospeši začetek novega izdelka

 • Več informacij o tem, kako skupina za trženje izdelkov ustvari mesto za novo poslovno enoto za povečanje ozaveščenosti

Ustvarjanje mesta na mestu vkrcanja za nove najeme

Tom je vodja oddelka za človeške vire (HR), ki vidi priložnost za izboljšanje izkušnje na ladji za nove najeme. Trenutno organizacija deli Excelovo preglednico z nekaterimi povezavami do pogostih virov, vodje najema pa so odgovorni za novo naročnino na vkrcanje. Nedavni novi Najemi in vodje najema so izrazili nezadovoljstvo s trenutnim procesom vkrcanja. 

Novi cilji mesta:

 • Uspešno pomoč novim zaposlenim na vozilu

 • Izboljšajte učinkovitost delovanja zaposlenih in čas do produktivnosti

 • Izboljšanje hranjenja zaposlenih

 • Povečanje angažiranosti in zadovoljstva zaposlenih

Navodila za ustvarjanje spletnega mesta:

Načrtovanje spletnega mesta – 1 dan

Tom se spozna na naročnino menedžerjev, da zagotovi, da je nova izkušnja za najem usklajena s cilji organizacije in oddelki, ki se jim bodo pridružili novi najemi.

Odločeno je, da bo Tom zgradil spletno mesto in bodo vodje najema prispevali k strategiji in vzdrževanju vsebine spletnega mesta. En upravitelj najema prepozna nedavni nov najem, ki deluje kot prvak za novo mesto. Drugi vodstveni delavci in člani HR omogočajo redno prispevanje k novemu mestu najema. 

Tom se začne z zbiranjem vseh vsebin, ki jih morajo novi zaposleni poznati v podjetju, kulturi, sistemih Department, procesih, politikah in prednostih.

Graditev mesta – 2 dneva

Tom se odloči uporabiti SharePointovo spletno mesto za komunikacijo za upravljanje dokumentov na ladji, izobraževalnih gradiv in družabnih mest, ki jih je mogoče preprosto dostopati in vse na enem mestu. 

Upravljanje trenutnega mesta

 • Tom načrtuje začetek dogodka, ki praznuje novo spletno mesto in urnike usposabljanj za zainteresirane skupine in prvake v teku novih nekaj mesecev 

 • Če želite dobiti povratne informacije in izmeriti vpliv novega postopka na vkrcanje zaposlenih, Tom ustvari anketo s spletnim gradnikom za Microsoft Forms

 • Mesečna, Tom Reviews in deli uporabo in analitiko uporabe spletnega mesta s vodstveno ekipo in vodje najema

Rezultati

 • Povečana ohranitev novih zaposlenih v oddelku od 75% do 90% v enem letu

 • Izboljšana nova zaposlitev zaposlenih za 10% v enem letu

 • Povečanje zadovoljstva in zaupanja za vodjo najema v novo naročnino na postopek vkrcanja

 • Zmanjšana količina časa in virov, porabljen za zaposlovanje, najem in izobraževanje novih najame

Ustvarjanje skupine Skupnosti za podjetja

Maria deluje v organizaciji, ki aktivno zaposli več različnih zaposlenih kot v preteklosti. V zadnjem letu je slišala več informacij o tem, kako ženske na svojem delovnem mestu iščejo večji občutek za Skupnost. Maria odkrije to neizpolnjene potrebe presega le izgradnjo Skupnosti, ženske iščejo mentorje, poklicno coaching, dostop do vodstva in novice o ženskah na delovnem mestu. 

Novi cilji mesta: 

 • Združevanje žensk v vse regije in oddelke v organizaciji

 • Ustvarjanje varnega mesta srečanja za vzpostavljanje povezave, skupna raba in ustvarjanje

 • Sodelovanje žensk, ki želijo zgraditi svoje omrežje, Skupnost in Ally-ladja na delovnem mestu

 • Pooblastite prvake, da lahko več žensk najde uspeh na delovnem mestu

Navodila za ustvarjanje spletnega mesta:

Načrtovanje spletnega mesta – 3 dni

Maria poišče ljudi, ki jih že pozna, so navdušeni nad ustvarjanjem in upravljanjem novega spletnega mesta Skupnosti. Skupaj definirajo cilje spletnega mesta in razpravljajo o tem, kako dati prednost potrebam svoje Skupnosti. Nato se sestanejo z drugimi skupnostmi znotraj organizacije, da se naučijo najboljših praks o tem, kako razširiti in zaposliti njihove vzroke.

Ko definirate cilje, Maria in njena ekipa začnete pripravljati slike, datoteke, članke, videoposnetke in drugo vsebino za spletno mesto. Če delate skupaj, vsebina postane združena in organizirana na strani, ki bodo oblikovale strukturo mesta. Nato Maria prepozna lastnike, ki bodo odgovorni za ustvarjanje in upravljanje vsebine na vsaki strani znotraj mesta.

Graditev mesta – 1 dan

Maria gradi SharePointovo spletno mesto za komunikacijo in omogoči lastnikom strani urejanje, dodajanje in brisanje vsebine. Med ustvarjanjem strani spletnega mesta se skupina Maria osredotoča na uporabo spletnih gradnikov, ki bodo zahtevali malo vzdrževanja v daljšem časovnem obdobju.

Upravljanje trenutnega mesta

 • Maria redno spremlja in deli vpoglede iz uporabe spletnega mesta in analitike

 • Mesečna strateška srečanja vsebine so načrtovana za organiziranje uredniških koledarjev, načrtovanje dogodkov Skupnosti in zaposlovanje novih udeležencev vsebine

 • Polletno, Maria in njena ekipa znova ocenijo strani in krmarjenje na mestu, da bodo spremenile, ko bo Skupnost rasla

Rezultati

 • Povečano angažiranost in zadovoljstvo med ženskami na delovnem mestu

 • Povečanje hranjenja zaposlenih za člane skupnosti v primerjavi z drugimi člani

 • Povečano omrežje in sodelovanje med ekipami, ki sodelujejo v dogodkih Skupnosti in Bastard razpravah

Ustvarjanje spletnega mesta skupine za projekt

Megan je vodja projekta, ki je odgovoren za vodenje ekipe, ki si prizadeva za sprostitev novega izdelka v naslednjih 6 mesecih. Ve, da potrebuje prostor za shranjevanje dokumentov skupine, sodelovanje pri vsebini, skupna raba posodobitev v programu Project News in komuniciranje z ekipo. Trenutno ekipa Megan uporablja e-pošto kot primarno obliko komuniciranja in nekatere projektne dokumente so shranjene na mestu v skupni rabi, vendar jih ni mogoče varno dostopati zunaj Officea ali v prenosni napravi.

Novi cilji mesta:

 • Ustvarjanje enega poenotenega mesta za projektne novice, sodelovanje skupine in sporočilo o projektu

 • Omogočanje učinkovitejših načinov komuniciranja z uporabo sprotnega klepeta in videokonference

 • Poenotenje virov skupine, kot je na primer koledar skupine, e-poštni naslov, OneNotein orodje za upravljanje opravil

 • Varno shranjevanje datotek in map na enem mestu, do katerih lahko dostopate na daljavo na kateri koli napravi

Navodila za ustvarjanje spletnega mesta:

Načrtovanje spletnega mesta – 2 dneva

Megan se začne z idejami brainstorming z drugim projektnim upraviteljem, ki je ustvaril podobno mesto v preteklosti. Spozna se na najboljši način za začetek svojega spletnega mesta projekta je, da jo povprašate o tem, kako želijo komunicirati, sodelovati in vrste funkcij, ki bodo najbolj koristne za novo mesto projekta. Megan opredeljuje prednostne naloge svojih ekip in začne zbirati dokumente, slike in drugo vsebino.

Megan določa, da bo SharePointovo spletno mesto skupine najbolje ustrezalo potrebam svoje ekipe in projekta. Vendar pa SharePointovo spletno mesto skupine ne dovoljuje klepeta v realnem času, razen če integrirate Microsoft Teams. Megan deluje poleg skrbnika SharePointove najemnika, da zagotovi, da je na voljo Microsoft teams. Izve, da ima njena organizacija dovoljenje za uporabo aplikacije Microsoft Teams in vse, kar mora narediti, da zagotovi, da je njeno spletno mesto povezano s skupino v storitvi Office 365.  

Zdaj je Megan pripravljena na začetek gradnje svojega spletnega mesta skupine v storitvi Office 365.

Graditev mesta – 1 dan

Megan zgradi SharePointovo spletno mesto skupine in poveže mesto s skupino v storitvi Office 365. Ko vzpostavite povezavo s skupino, ji samodejno omogoči dostop do virov v skupni rabi, kot je koledar skupine, OneNote, Planner in e-poštni naslov.

Upravljanje trenutnega mesta

 • Megan pregleda spletno mesto skupine polletno za zagotovitev, da so roki projekta in novice posodobljeni

 • Ko se projekt zažene, si Megan prizadevajo revidirati dele vsebine spletnega mesta in spletne gradnike, da se prilagodijo novemu ritmu poslovanja, ki podpira izdelek.

Rezultati

 • Povečana produktivnost skupine z racionalizacijo komuniciranja in sodelovanja na enem mestu

 • Zmanjšan obseg srečanj in e-pošte pred začetkom spletnega mesta skupine

 • Omogočili učinkovitejše delo oddaljenih članov skupine

Ustvarjanje mesta za nov projekt

Mike je upravitelj trženja, ki se pripravlja na začetek novega projekta. Sodeluje z več internimi zainteresiranimi stranmi, kot so produktni inženiring in podpora za stranke. Soglašajo, da je prostor v skupni rabi za pripravo preostale organizacije za zagon projekta pravilna rešitev.

Novi cilji mesta:

 • Če želite zagotoviti , da bodo zaposleni popolnoma razumeli podrobnosti o projektu in bodo lahko sprejeli vrednost projekta in poslanstvo, ustvarite en vir informacij.

 • Omogočite zaposlenim, da poevangelija po projektu in govorite samozavestno o projektu navznoter in navzven

 • Opremljanje zaposlenih s pooblaščenimi vizualnimi sredstvi za trženje, ki jih je mogoče dati v skupno rabo navzven

 • Omogočanje dostopa do virov projekta, usposabljanja, dogodkov in odgovorov na vprašanja projekta

Navodila za ustvarjanje spletnega mesta:

Načrtovanje spletnega mesta – 2 dneva

Mike ve, da mora celotno organizacijo razburjati in jo pripraviti, da bo podprla ta novi projekt. Spozna se na strokovnjake, kot je ekipa za inženirstvo, skupina izdelkov in skupina za podporo, da preveri veljavnost vsebine, ki jo je treba uporabiti na spletnem mestu. Nato dela za zbiranje sredstev mesta, kot so odobrene slike projekta, logotipi, trženjski materiali in vodniki za izobraževanje.

Mike se odloči, da bo ustvaril SharePointovo mesto za komunikacijo , ki mu omogoča, da na desetine ali na stotine oseb naenkrat. 

Graditev mesta – 3 dni

Mike zgradi SharePointovo spletno mesto za komunikacijo s spletnimi gradniki, ki bodo sodelovali in obvestijo svoje občinstvo. Osredotoča se na oblikovanje spletnega mesta na način, ki je vizualno prijeten, interaktiven in enostaven za uporabo. Mike ve, da bo njegova publika verjetno dostopala do spletnega mesta projekta v prenosni napravi, tako da boste s svojim mestom optimizirali tudi načrt za telefon. 

Upravljanje trenutnega mesta

 • Mike si redno ogleduje uporabo mesta , da razume, kateri ljudje obiščejo stran in katera vsebina je priljubljena

 • S spletnim gradnikom za obrazceje raziskava vdelana na stran spletnega mesta, da zbere povratne informacije o učinkovitosti projekta za izobraževanje.

 • Ko se projekt razvija v daljšem časovnem obdobju, Mike še naprej uporablja mesto za obveščanje zaposlenih o posodobitvah in mejnikih projekta

Rezultati

 • Pospešena hitrost sprejemanja projektov v primerjavi s prejšnjimi sporočili o uvedbi projektov 

 • Povečana učinkovitost in zmožnost podpore skupine za povečanje obsega virov v življenjskem ciklu projekta

 • Zmanjšana je bila količina srečanj in e-poštnih sporočil po zagonu mesta, medtem ko se povečuje produktivnost

Več navdiha za ustvarjanje mesta:

SharePointova knjižica

Vodeni walkthroughs: ustvarjanje spletnih mest

Knjižnica produktivnosti programa Microsoft 365

Sodobno izobraževanje na delovnem mestu 

Microsoft tech Skupnosti – sprejetje

Načrtovanje SharePointovega mesta

Video: ustvarjanje skupine ali spletnega mesta za komunikacijo

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×