Možnosti urejevalnika (zavihek »Dodatno«)

Možnosti urejevalnika vam omogočajo, da izberete možnosti za vsebino v programu Outlook. Izberete lahko na primer, ali boste s tipkanjem samodejno zamenjali izbrano besedilo in ali želite ohraniti oblikovanje izvirnika v besedilu, ki ga kopirate in prilepite.

Možnosti urejanja

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Prikaz vsebine e-pošte

Zaslon

Možnosti urejanja

Potrdite potrditveno polje za eno od teh možnosti ali več. Ko izberete možnosti, kliknite V redu.

 • Vnašanje zamenja izbrano besedilo Če želite izbrisati izbrano besedilo, ko začnete tipkati, izberite to možnost. Če počistite to potrditveno polje, program Microsoft Office Outlook vstavi novo besedilo pred izbrano besedilo in ne izbriše izbranega besedila.

 • Samodejno izbiranje celotne besede Če želite izbrati celotne besede, ko izberete del besede in nato del naslednje besede, izberite to možnost. Če vklopite to možnost, Outlook tudi izbere besedo in presledek za njo, ko dvokliknete besedo.

 • Dovoli način »povleci in spusti« za besedilo Če želite premikati ali kopirati izbrano besedilo tako, da ga povlečete, izberite to možnost. Če želite premakniti besedilo, izberite besedilo in ga nato povlecite na novo mesto. Če želite kopirati besedilo, izberite besedilo in nato pridržite tipko CTRL, medtem ko izbiro vlečete na novo mesto.

 • Uporabi CTRL + klik za sledenje hiperpovezavi Če želite preprostejše urejanje besedila hiperpovezav, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, morate pritisniti tipko CTRL med klikanjem povezave, da sledite povezavi. Če je ta možnost izklopljena in kliknete povezavo, se Outlook pomakne na cilj povezave, zaradi česar je urejanje besedila povezave oteženo.

 • Samodejno ustvari risalno površino pri vstavljanju samooblik Če želite postaviti risalno površino okrog risanih predmetov ali risb s črnilom in pisanja, ko jih vstavljate v e-poštno sporočilo, izberite to možnost. Risalna površina vam pomaga pri razporejanju risanih predmetov in slik, pri čemer jih lahko premikate kot enoto.

 • Uporabi pametno izbiranje odstavkov Če želite izbrati oznako odstavka, ko izbirate celoten odstavek, izberite to možnost. Če med izrezovanjem in lepljenjem odstavka vključite oznako odstavka, ne pustite praznega odstavka, vaše oblikovanje pa je samodejno ohranjeno v odstavku.

 • Uporabi pameten kazalec Če želite določiti, da se kazalec pomika med vašim pomikanjem navzgor ali navzdol, izberite to možnost. Ko po drsenju pritisnete tipko PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL, se kazalec odziva na strani, ki je trenutno v pogledu, ne pa na prejšnjem mestu.

 • Uporabi tipko INSERT za prepisovalni način Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način s pritiskom na tipko INSERT, izberite to možnost.

 • Uporabi prepisovalni način Če želite zamenjati besedilo med vnašanjem (po en znak hkrati), izberite to možnost. Če je izbrana možnost Uporabi tipko INSERT za prepisovalni način, lahko to možnost vklopite ali izklopite tako, da pritisnete tipko INSERT.

 • Dodaj dvojni narekovaj za oštevilčevanje s hebrejsko abecedo Če želite dodati dvojne narekovaje (") za oštevilčevanje, izberite to možnost.

 • Pozovi za posodobitev slogov Če želite biti pozvani, ko neposredno spreminjate besedilo, za katerega je uporabljen slog, in nato znova uporabiti slog za spremenjeno besedilo, izberite to možnost. Ko ste pozvani, lahko posodobite slog glede na nedavne spremembe ali pa znova uporabite oblikovanje sloga.

 • Uporabi navaden slog za označene ali oštevilčene sezname Če želite sloge seznamov ustvariti na podlagi navadnega sloga odstavka namesto na podlagi sloga seznama odstavkov, izberite to možnost.

 • Spremljaj oblikovanje Če želite spremljati svoje oblikovanje med vnašanjem, izberite to možnost. S tem preprosto povsod uporabite enako oblikovanje. Preden lahko uporabite ukaz Izberi besedilo s podobnim oblikovanjem v priročnem meniju, ki je prikazan, če z desno tipko miške kliknete izbrano besedilo, mora biti vklopljena ta možnost. Če želite prikazati seznam oblikovanj, ki ste jih uporabili, kliknite ukaz Možnosti v podoknu Slog in potrdite potrditvena polja »Oblikovanje na ravni odstavkov«, »Oblikovanje pisave« in »Oblikovanje oznake in oštevilčevanja«.

 • Označi nedoslednosti oblikovanja Če želite označiti oblikovanje z valovito modro črto, ko je besedilo podobno, vendar ne popolnoma enako, drugemu oblikovanju v e-poštnih sporočilih, izberite to možnost. Če želite uporabiti to možnost, morate potrditi tudi potrditveno polje Spremljaj oblikovanje.

 • Omogoči možnost »Klikni in vnesi« Če želite vstaviti besedilo, grafike, tabele ali druge elemente v prazno območje e-poštnega sporočila tako, da dvokliknete prazno območje, izberite to možnost. Funkcija »Klikni in vnesi« samodejno vstavi odstavke in uporabi potrebno poravnavo za postavitev elementa na mesto, kjer ste dvokliknili. Ta funkcija je na voljo le v pogledu postavitve tiskanja in pogledu spletne postavitve.

 • Privzeti slog odstavka Izberite slog, ki je uporabljen za besedilo, ko uporabite funkcijo »Klikni in vnesi«.

 • Uporabi preverjanje zaporedja Če želite preveriti, ali je zaporedje na novo vnesenega znaka, ki bo uporabljen kot naglasno znamenje, diakritični znak ali samoglasniško znamenje, vstavljeno nad, pod, pred ali za soglasnikom, pravilno, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena kompleksna abeceda. »Vnesi in zamenjaj« – izberite to možnost, če želite zamenjati predhodno vneseno besedilo z na novo vnesenim besedilom in dva znaka ne moreta soobstajati v isti skupini besedila.

 • Azijske pisave uporabi tudi za latinično besedilo Če želite spremeniti latinične znake v izbrano azijsko pisavo, ko uporabite azijsko pisavo za izbrano besedilo, izberite to možnost. Počistite to potrditveno polje, če želite latinične znake ohraniti v latinični pisavi, ko uporabljate azijsko pisavo za preostanek e-poštnega sporočila. OPOMBA Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

 • Samodejno preklopi tipkovnico, da se ujema z jezikom okoliškega besedila Če želite spremeniti jezik tipkovnice in pisavo na podlagi jezika besedila, kjer je kazalec, izberite to možnost. Če počistite to možnost, se spremeni le pisava.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

 • Če želite omogočiti prepisovalni način, uporabite star način IME Če želite omogočiti, da znaki, ki jih vnašate, zamenjajo obstoječe znake (jih prepišejo), ko uporabljate urejevalnik vnosne metode v računalniku, v katerem se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows XP, izberite to možnost. Če je Outlook nameščen v računalniku, v katerem se izvaja sistem Windows Vista, ta možnost ni prikazana, ker je prepisovalni način samodejno podprt.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

 • Kontrolnik IME je aktiven Če želite zagnati urejevalnik vnosne metode, izberite to možnost. Če želite ustaviti urejevalnik vnosne metode, počistite to potrditveno polje.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

 • IME TrueInline Če želite uporabljati vmesnik z naravnim jezikom v računalnikih, v katerih je omogočen urejevalnik vnosne metode, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

 • Nastavitve IME Kliknite, da odprete pogovorno okno »Lastnosti urejevalnika vnosne metode«. V tem pogovornem oknu nastavite ali spremenite besedilo, tipkovnico, pretvorbo znakov in druge možnosti za aktiven urejevalnik vnosne metode.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Potrdite potrditveno polje za eno od teh možnosti ali več. Ko izberete možnosti, kliknite V redu.

 • Znotraj iste e-pošte Ta možnost prikaže privzeto vedenje, ki se pojavi, če prilepite vsebino v ista e-poštna sporočila, iz katerih ste kopirali vsebino. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

  • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto) Ta možnost ohrani sloge znakov in neposredno oblikovanje, ki so bili uporabljeni za kopirano besedilo. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot je velikost pisave, ležeča oblika ali drugo oblikovanje, ki ni vključeno v slog odstavka.

  • Spoji oblikovanje Ta možnost zavrže večino oblikovanja, uporabljenega neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki je upoštevano kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

  • Ohrani le besedilo Ta možnost zavrže vso oblikovanje in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

 • Lepljenje med e-poštnimi sporočili Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega e-poštnega sporočila v Outlooku. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

  • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto) Ta možnost ohrani oblikovanje, uporabljeno za kopirano besedilo. Katera koli definicija sloga, povezana s kopiranim besedilom, je kopirana v ciljno e-poštno sporočilo.

  • Spoji oblikovanje Ta možnost zavrže večino oblikovanja, uporabljenega neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki je upoštevano kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

  • Ohrani le besedilo Ta možnost zavrže vso oblikovanje in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

 • Lepljenje med e-poštnimi sporočili, ko so definicije sloga v sporu Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, kopirano iz drugega e-poštnega sporočila v Outlooku, in če je slog, dodeljen kopiranemu besedilu, definiran drugače kot mesto v e-poštnem sporočilu, kamor prilepite besedilo. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

  • Ohrani izvorno oblikovanje Ta možnost ohrani videz kopiranega besedila tako, da prilepljenemu besedilu dodeli navadni slog in uporabi neposredno oblikovanje. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot je velikost pisave, ležeča oblika ali drugo oblikovanje, ki posnema definicijo sloga kopiranega besedila.

  • Uporabi ciljne sloge (privzeto) Ta možnost ohrani ime sloga, povezano s kopiranim besedilom, vendar uporablja definicijo sloga e-poštnega sporočila, v katerega prilepite besedilo. Na primer pri kopiranju besedila »Naslov 1« iz enega e-poštnega sporočila v drugo. V enem e-poštnem sporočilu je »Naslov 1« definiran kot »Arial, krepko, velikost 14«, v e-poštnem sporočilu, v katerega lepite besedilo, pa je »Naslov 1« definiran kot »Cambria, krepko, velikost 16«. Če uporabljate možnost Uporabi ciljne sloge, prilepljeno besedilo uporablja slog »Naslov 1«, »Cambria, krepko, velikost 16«.

 • Lepljenje iz drugih programov Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega programa. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

  • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto) Ta možnost ohrani oblikovanje kopiranega besedila.

  • Spoji oblikovanje Ta možnost zavrže večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki je upoštevano kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame katero koli značilnost neposrednega oblikovanja besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

  • Ohrani le besedilo Ta možnost zavrže vso oblikovanje in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

 • Vstavi/prilepi slike kot Ta možnost prikaže, kako Outlook vstavlja slike glede na besedilo v e-poštnem sporočilu. Slike lahko vstavljate v vrstico besedila, poleg tega pa lahko omogočite slikam, da se premikajo z besedilom, ali pa omogočite, da slike obliva besedilo, da je besedilo pred njimi ali pa za njimi. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

  • V vrstici z besedilom Ta možnost omogoča vstavljanje grafike v odstavek kot besedilo. Ta možnost je privzeto uporabljena. Ko dodate ali izbrišete besedilo, se grafika pomika. Grafiko lahko povlečete, če jo želite prestaviti na enak način, kot bi povlekli besedilo.

  • Kvadrat Ta možnost poskrbi za oblivanje besedila z vseh strani kvadrata, ki obdaja grafiko. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  • Tesno Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike v nepravilni obliki, in sicer okrog dejanske slike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  • Za besedilom Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti za besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  • Pred besedilom Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti pred besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  • Skozi Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike, vključno z zapolnjevanjem prostora, ki ga ustvari vbočena oblika, npr. mesečev krajec. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  • Zgoraj in spodaj Ta možnost preprečuje oblivanje besedila na straneh grafike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa grafiko povlečete, če jo želite prestaviti.

  Ohrani označevanje in oštevilčevanje pri lepljenju besedila z možnostjo »Obdrži samo besedilo« Za pretvorbo oštevilčevanja in vrstičnih oznak v besedilne simbole izberite to možnost.

 • Uporabi tipko INSERT za lepljenje Če želite s tipko INSERT vstaviti vsebino Officeovega odložišča v e-poštno sporočilo, izberite to možnost.

 • Pokaži gumbe za možnosti lepljenja Če želite prikazati gumbe za možnosti lepljenja, ko lepite vsebino, izberite to možnost. Gumb za možnosti lepljenja lahko uporabite, če želite preglasiti ali spremeniti izvedene nastavitve v tem razdelku pogovornega okna »Možnosti urejevalnika«.

 • Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje Če želite samodejno prilagoditi oblikovanje med lepljenjem besedila, izberite to možnost. Ko potrdite to potrditveno polje, lahko kliknete »Nastavitve«, če želite nastaviti dodatne možnosti lepljenja.

  • Nastavitve Če želite odpreti pogovorno okno Nastavitve, kliknite to možnost. V tem pogovornem oknu določite privzeto vedenje pri spajanju, izrezovanju in lepljenju besedila. Privzeto vedenje preglasite tako, da uporabite gumb Možnosti lepljenja, ki je prikazan, ko prilepite vsebino iz odložišča v e-poštno sporočilo. Ta gumb je na voljo le, če je vklopljena možnost »Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje«.

  • Samodejno prilagodi razmik stavkov in besed Če želite odstraniti odvečne presledke pri brisanju besedila ali dodati potrebne presledke pri lepljenju besedila iz odložišča, izberite to možnost.

  • Prilagodi razmik odstavkov pri lepljenju Če želite preprečiti ustvarjanje praznih odstavkov in nedosledne razmike med odstavki, izberite to možnost. 

  • Prilagodi oblikovanje tabel in poravnavo pri lepljenju Če želite nadzirati oblikovanje in poravnavo tabel, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, so posamezne celice prilepljene kot besedilo, deli tabel pa so prilepljeni kot vrstice v obstoječo tabelo (ne pa kot ugnezdena tabela). Ko dodate tabelo v obstoječo tabelo, je prilepljena tabela prilagojena tako, da ustreza obstoječi tabeli.

  • Način delovanja pametnih slogov Izbor te možnosti nima nobenega učinka. Če želite natančneje določiti vedenje slogov pri lepljenju vsebine, uporabite možnosti lepljenja v razdelku Izreži, kopiraj in prilepi v možnostih Dodatno.

  • Spoji oblikovanje pri lepljenju iz Microsoft Office PowerPointa Če želite nadzirati rezultate, ko lepite vsebino iz predstavitve programa PowerPoint, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, je oblikovanje sosednjega besedila ali tabele uporabljeno za prilepljeno besedilo, nedavno uporabljena vrstična oznaka, število ali slog seznama pa je uporabljen za prilepljen seznam. Videz elementov, kot so tabele, hiperpovezave, slike, predmeti OLE in oblike, je ohranjen iz izvirnika v PowerPointu.

  • Prilagodi oblikovanje pri lepljenju iz Microsoft Office Excela Če želite nadzirati rezultate pri lepljenju podatkov iz programa Excel, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, so prilepljeni podatki postavljeni v tabelo, grafikoni pa so prilepljeni kot slike, ne pa kot predmeti OLE.

  • Spoji prilepljene sezname z okoliškimi seznami Če želite oblikovati elemente seznama tako, da ustrezajo okoliškemu seznamu, ko elemente lepite na seznam, izberite to možnost.

Prikaz vsebine e-pošte

Potrdite potrditveno polje za eno od teh možnosti ali več. Ko izberete možnosti, kliknite V redu.

 • Pokaži besedilo znotraj dokumentnega okna Izberite to možnost, če želite, da je besedilo prilagojeno oknu, ki vsebuje e-poštno sporočilo, tako da je branje sporočila na zaslonu preprostejše.

 • Pokaži označbe mest slik Če želite prikazati prazno polje na mestu posamezne slike v svojih e-poštnih sporočilih, izberite to možnost. Ta možnost pospeši drsenje po e-pošti, ki vsebuje številne slike.

 • Na zaslonu pokaži risbe in polja z besedilom Če želite prikazati predmete, ustvarjene z orodji za risanje v programu Outlook, v pogledu postavitve tiskanja ali pogledu spletne postavitve, izberite to možnost. Če želite skriti risbe in morebiti pospešiti prikaz e-poštnih sporočil, ki vsebujejo številne risbe, počistite to potrditveno polje. Risbe bodo natisnjene, čeprav počistite to potrditveno polje.

 • Pokaži animacijo besedila Če želite prikazati animacije besedila na zaslonu, izberite to možnost. Počistite potrditveno polje, če si želite ogledati, kako bo videti besedilo ob tiskanju.

  Uporabite to možnost, ko si ogledujete animirano besedilo v e-poštnih sporočilih, ustvarjenih v Outlookovi različici, starejši od programa Outlook 2007. Trenutna različica Outlooka ne omogoča več možnosti ustvarjanja animiranega besedila.

 • Pokaži kontrolne znake Če želite prikazati kontrolne znake od desne proti levi, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik od desne proti levi.

 • Pokaži zaznamke Če želite prikazati zaznamke na zaslonu, izberite to možnost. Če elementu dodelite zaznamek, je zaznamovani element prikazan znotraj oklepajev ([…]). Če zaznamek dodelite mestu, je zaznamek prikazan kot I-kazalka. Oklepaji in I-kazalka niso prikazani v natisnjenih e-sporočilih.

 • Pokaži pametne oznake Če želite pod besedilom, prepoznanim kot pametna oznaka, prikazati vijolično pikčasto črto, izberite to možnost.

 • Pokaži kode polj namesto njihovih vrednosti Če želite v svojih e-poštnih sporočilih prikazati kode polj namesto rezultatov polj, izberite to možnost. Tako boste npr. namesto 4. februarja 2008 videli { TIME @\"MMMM, d, YYYY" }. Počistite to potrditveno polje, če si želite ogledati rezultate polja.

  Ne glede na to nastavitev lahko vedno preklapljate med prikazom kod polj in rezultatov kod polj tako, da pritisnete tipki ALT + F9.

 • Število Ta možnost določa način, kako bodo števila prikazana v e-poštnih sporočilih. Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena arabščina.

  Izberite element s seznama.

  • Arabščina – To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem angleščine in drugih evropskih jezikov.

  • Hindijščina – To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem arabščine in hindijščine.

  • Kontekst – Izberite to možnost, če želite prikazati števila v skladu z jezikom okoliškega besedila.

  • Sistem – Izberite to možnost, če želite prikazati števila glede na območne nastavitve na nadzorni plošči.

 • Imena mesecev – Ta možnost določa, kako so zahodna (gregorijanska) imena mesecev prikazana v besedilu v arabščini. Izberite element s seznama.

  • Arabščina – Izberite to možnost, če želite uporabiti izvorna arabska imena mesecev.

  • Angleščina (transliterirana) – To možnost izberite, če želite angleško črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v besedilu z arabščino.

  • Francoščina (transliterirana) – To možnost izberite, če želite francosko črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v besedilu z arabščino.

 • Diakritični znaki – Ta možnost prikaže diakritične znake v e-poštnem sporočilu. Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik, ki uporablja diakritične znake.

 • Uporabi to barvo za diakritične znake Če želite določiti barvo za prikaz vseh diakritičnih znakov, ne glede na barvo diakritičnih znakov v izvornem e-poštnem sporočilu, izberite to možnost. Izberite barvo na seznamu.

 • Pogled dokumenta – Ta možnost določa smer besedila za nova e-poštna sporočila.

  • Od desne proti levi Če želite postavitev e-poštnih sporočil od desne proti levi, izberite to možnost. Začnite npr. odstavke na desni strani e-poštnega sporočila, pri čemer besedilo poteka proti levi strani.

  • Od leve proti desni Če želite postavitev e-poštnih sporočil od leve proti desni, izberite to možnost. Začnite npr. odstavke na levi strani e-poštnega sporočila, pri čemer besedilo poteka proti desni strani.

 • Nadomestitev pisave To možnost kliknite, da odprete pogovorno okno Nadomestitev pisave. Če želite določiti, ali aktivno e-poštno sporočilo uporablja morebitno pisavo, ki ni na voljo v vašem računalniku, uporabite to možnost. Če e-poštno sporočilo uporablja pisave, ki jih ni v vašem računalniku, v pogovornem oknu določite nadomestno pisavo.

Zaslon

Potrdite potrditveno polje za eno od teh možnosti ali več. Ko izberete možnosti, kliknite V redu.

 • Pokaži mere v enotah Izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti za vodoravno ravnilo in mere, ki jih vnašate v pogovorna okna.

 • Pokaži mere v širini znakov Če želite uporabiti širino znakov kot podlago za poravnavo besedila, npr. v navpičnem ali vodoravnem ravnilu, izberite to možnost. OPOMBA Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

 • Privzete enote za funkcije HTML naj bodo slikovne pike Če želite namesto privzetih merskih enot uporabiti slikovne pike v pogovornih oknih, povezanih s funkcijami HTML, izberite to možnost.

 • Prikaži bližnjice na tipkovnici na zaslonskih namigih Če želite prikazati bližnjice na tipkovnici v zaslonskih namigih, izberite to možnost.

 • Pokaži navpično ravnilo v pogledu postavitve tiskanja Če želite prikazati navpično ravnilo ob strani okna e-poštnega sporočila, izberite to možnost. Pri tem tudi potrdite potrditveno polje Ravnilo v skupini Pokaži/skrij na zavihkuOgled na traku.

 • Pokaži desno ravnilo v pogledu postavitve tiskanja Če želite prikazati navpično ravnilo na desni strani okna e-poštnega sporočila, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Optimiraj postavitev znakov za postavitev, namesto za berljivost Če želite točno prikazati določanje položaja znakov tako, kot bo videti v natisnjenem e-poštnem sporočilu glede na dele besedila, izberite to možnost.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×