Lastnosti po meri spletnega gradnika Excel Web Access

Uporabite lastnosti po meri, da prilagodite pogled, postavitev, orodno vrstico in interaktivnost spletnega gradnika za Microsoft Office Excel Web Access. V teh razdelkih so na voljo sklicne informacije za vsako lastnost.

V tem članku

Odsek» prikaz delovnega zvezka «

Orodna vrstica in naslov razdelka

Razdelek za krmarjenje in interaktivnost

Odsek» prikaz delovnega zvezka «

Delovni zvezek (WorkbookUri)

V polje z besedilom vnesite URL ali UNC delovnega zvezka, ki ga želite prikazati v Excelovem spletnem Accessu.

Če želite preprosto poiskati delovni zvezek, kliknite Izberi povezavo Gumb »Graditelj« in nato s pogovornim oknom izberite povezavo – spletna stran , da poiščete delovni zvezek.

Imenovan element (VisibleItem)

Vnesite imenovani obseg ali ime delovnega lista, tabele, grafikona, poročila vrtilne tabele ali poročila vrtilnega grafikona, ki ga želite prikazati v Excelovem spletnem Accessu.

Če želite poenostaviti urejanje dolgih nizov, kliknite Izberi povezavo Gumb »Graditelj« in uporabite pogovorno okno graditelja besedila – spletna stran , da uredite niz.

Opomba: To lastnost lahko uporabite, če ste izbrali določene delovne liste ali poimenovane elemente, ko ste delovni zvezek shranili v Excelove storitve.

Vrstice (RowsToDisplay)

Vnesite število vrstic, ki jih želite prikazati, ko na strani lista navzgor, navzdol, levo ali desno. Veljavne vrednosti so od 1 do 500. Privzeta vrednost je 75. Večja vrednost lahko ustvari manjšo velikost pisave.

Če želite več informacij, glejte krmarjenje po delovnem zvezku v storitvah Excel Services.

Ta vrednost je lahko prilagojena. Če želite več informacij o prilagajanju spletnega gradnika, glejte pomoč za Microsoft Windows SharePoint Services.

Stolpci (ColumnsToDisplay)

Vnesite število vrstic, ki jih želite prikazati, ko na strani lista navzgor, navzdol, levo ali desno. Veljavne vrednosti so od 1 do 500. Privzeta vrednost je 75. Večja vrednost lahko ustvari manjšo velikost pisave.

Ta vrednost je lahko prilagojena. Če želite več informacij o prilagajanju spletnega gradnika, glejte pomoč za Windows SharePoint Services.

Če želite več informacij, glejte krmarjenje po delovnem zvezku v storitvah Excel Services.

Na vrh strani

Orodna vrstica in naslov razdelka

Naslovna vrstica:    

Samodejno ustvarjanje naslova spletnega gradnika (AutoGenerateTitle)

Potrdite to potrditveno polje, če želite samodejno ustvariti naslov glede na ime datoteke delovnega zvezka, ki je naveden v lastnosti naslov v razdelku videz , in nato dodajte ta naslov v naslovno vrstico spletnega gradnika. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite uporabiti trenutno vrednost, ki je vnesena v lastnost title , ali če želite skriti naslov, če ta lastnost nima vrednosti.

Samodejno ustvarjanje naslova URL spletnega gradnika (AutoGenerateDetailLink)

Potrdite to potrditveno polje, če želite samodejno ustvariti hiperpovezavo v naslovni vrstici spletnega gradnika, ki ob kliku uporabnika prikaže delovni zvezek v oknu brskalnika. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite uporabiti drugo vrednost, ki je vnesena v lastnost URL naslova v razdelku dodatno , ki je lahko kateri koli veljaven URL ali brez vrednosti, ko je to potrditveno polje počiščeno. Če počistite to potrditveno polje, odstranite tudi trenutno vrednost v lastnosti URL naslova .

Vrsta orodne vrstice (ToolBarStyle)

Izberite eno od spodnjih možnosti, če želite prikazati ali skriti ukaze in gumbe v orodni vrstici:

Polno     Prikaže celotno orodno vrstico. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

V polni orodni vrstici je to : Odpri meni(Odpri v Excelu in Odpri posnetek v programu Excel Command), meni posodobitev (ukazOsveži izbrano povezavo , ukaz Osveži vse povezave ). Ukaz» Izračunaj delovni zvezek «in ukaz» znova naloži delovni zvezek «), poiščite gumb» Slika gumba «, spustni seznam pogleda , ko ste v pogledu imenovanega elementa in pomoči.

Celoten pogled orodne vrstice lahko uporabite, ko na strani spletnega gradnika prikažete Excelov spletni dostop, in če želite, da ima uporabnik dostop do vseh razpoložljivih ukazov in gumbov.

Povzetek     Pokaže le to: Odpri meni (Odpri v Excelu in Odpri posnetek v Excelu), meni» posodobi «(Osveži izbrano povezavo in znova naloži delovni zvezek), spustni seznam» pogled «, ko ste v pogledu imenovanega elementa po potrebi lahko gumbe za krmarjenje in pomoč.

Uporabite lahko orodno vrstico s povzetkom, ko povežete Excelov spletni dostop z drugimi spletnimi gradniki na nadzorni plošči ali na drugi strani spletnega gradnika in potrebujete le to omejeno podmnožico ukazov in gumbov.

Samo za krmarjenje     Glede na te okoliščine so prikazani ti ukazi in gumbi:

  • Če je Excelov spletni dostop v pogledu delovnega lista, gumbi za krmarjenje po potrebi in pomoč.

  • Če je Excelov spletni dostop v pogledu imenovanega elementa, spustni seznam pogled , gumbi za krmarjenje po potrebi in pomoč.

Brez     Skrije orodno vrstico.

Ko izberete določen imenovani element, na primer imenovani obseg ali grafikon, boste morda izbrali» brez «, ki ga želite le prikazati, uporabnik pa ne zahteva nobene interakcije ali pomoči, na primer, ko ustvarjate nadzorno ploščo ali stran spletnega gradnika.

Ukazi menija orodne vrstice:    

Odpri v Excelu, Odpri posnetek v Excelu (AllowInExcelOperations)

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati odprto v Excelu in odpreti posnetek v Excelovih ukazih v odprtem meniju orodne vrstice, tako da lahko uporabnik odpre delovni zvezek v programu Microsoft Office Excel, če je Excel nameščen v računalniku tega uporabnika. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite skriti ukaz Odpri v Excelu in odpreti posnetek v Excelovih ukazih, ter preprečiti uporabnikom, da bi odprli delovni zvezek v Excelu.

Če želite več informacij, glejte odpiranje delovnega zvezka ali posnetka v Excelu iz Excelovih storitev.

Osveževanje izbrane povezave, osveževanje vseh povezav (AllowManualDataRefresh)

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati Osveževanje izbrane povezave in osvežiti vse povezave ukazov v meniju Posodobi v orodni vrstici in omogočiti uporabniku, da ročno Osveži vse ali izbrane povezave do zunanjih virov podatkov. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite skriti izbrano povezavo osveževanja in osvežiti vse povezave v meniju posodobitev v orodni vrstici.

Opomba: Ročna operacija osveževanja se lahko pojavi tudi pri izvajanju interakcije, ki izvaja poizvedbo OLAP (online Analysis Processing) v poročilu vrtilne tabele.

Če želite več informacij, glejte Osveževanje zunanjih podatkov v storitvah Excel Services.

Izračun delovnega zvezka (AllowRecalculation)

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati ukaz Izračunaj delovni zvezek v meniju posodobitev v orodni vrstici. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite skriti ukaz Izračunaj delovni zvezek v meniju posodobitev v orodni vrstici.

Opomba: Ta lastnost vpliva le na prikaz ukaza in ne vpliva na trenutno nastavitev izračuna v delovnem zvezku.

Če želite več informacij, glejte izračun in preračunavanje podatkov v programu Office Excel Web Access.

Spustni seznam imenovanih elementov (ShowVisibleItemButton)

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati spustni seznam pogled v orodni vrstici. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno. Excelov spletni dostop mora biti tudi v pogledu imenovanega elementa.

Počistite to potrditveno polje, če želite skriti spustni seznam pogleda v orodni vrstici. Če ste v pogledu imenovanega elementa, boste morda želeli onemogočiti ta spustni seznam, vendar ne želite, da uporabnik spremeni elemente in želite, da je določen element prikazan na nadzorni plošči ali na strani s spletnimi gradniki.

Če želite več informacij, glejte Ogled imenovanega elementa v Excelovem spletnem Accessu.

Na vrh strani

Razdelek za krmarjenje in interaktivnost

Navigacijo    

Krmarjenje po delovnem zvezku (AllowNavigation)

Potrdite to potrditveno polje, če želite uporabnikom omogočiti premikanje po delovnem zvezku z gumbi strani in zavihki listov na stran ali premikanje na druge liste in s funkcijo» najdi Slika gumba . Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite uporabnikom preprečiti premikanje po delovnem zvezku, in sicer tako, da uporabijo gumbe strani, zavihke lista in gumb» Najdi «. To potrditveno polje lahko počistite, če uporabljate Excelov spletni dostop za prikaz le določenega imenovanega elementa, na primer imenovanega obsega ali grafikona, ali pa je Excelov spletni dostop priključen na drug spletni gradnik na strani nadzorne plošče ali spletnega gradnika.

Hiperpovezave (AllowHyperlinks)

Potrdite to potrditveno polje, če želite omogočiti aktivne hiperpovezave do mest v delovnem zvezku ali v datotekah in dokumentih zunaj delovnega zvezka. Lastnost krmarjenje po delovnem zvezku mora biti omogočena tudi za omogočanje hiperpovezav do mest v delovnem zvezku.

Počistite to potrditveno polje, če želite onemogočiti hiperpovezave, ne glede na to, ali so na mesta v delovnem zvezku ali v datoteke in dokumente zunaj delovnega zvezka Hiperpovezava je pretvorjena v neaktivni besedilni niz.

Če želite več informacij, glejte delo s hiperpovezavami v Excelu za Windows.

Interaktivnost    

Interaktivnost delovnega zvezka (AllowInteractivity)

Potrdite ali počistite to potrditveno polje, če želite omogočiti ali onemogočiti interakcijo z delovnim zvezkom. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Interakcija z delovnim zvezkom vključuje te operacije: ročne, periodične in samodejne osveževanje zunanjih podatkov, nastavljanje vrednosti parametra, razvrščanje, filtriranje, Orisovanje in razširjanje ali strnjevanje ravni podatkov v poročilu vrtilne tabele.

Sprememba parametra (AllowParameterModification)

Potrdite to potrditveno polje, če želite prikazati podokno opravil Parametri in omogočiti možnost spreminjanja vrednosti parametra, če so bile določene za delovni zvezek. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, da skrijete podokno opravil Parametri in preprečite prikaz in spreminjanje vrednosti parametra, če so bili določeni za delovni zvezek.

Opomba: Če je potrditveno polje interaktivnost delovnega zvezka počiščeno, je lastnost prilagoditev parametra zatemnjena in je ne morete izbrati ali počistiti.

Če želite več informacij, glejte Spreminjanje parametrov delovnega zvezka v Excelovih storitvah.

Podokno opravil» prikaz parametrov «(ShowWorkBookParameters)

Potrdite to potrditveno polje, če želite omogočiti ogled podokna opravil» Parametri «, če so bili parametri določeni za delovni zvezek. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite preprečiti ogled podokna opravil» Parametri «, tudi če so bili parametri določeni za delovni zvezek. To potrditveno polje lahko počistite tudi tako, da uporabniku preprečite spreminjanje parametrov, ker želite, da so vrednosti spremenjene z uporabo spletnih gradnikov za filtriranje.

Opomba: Če je potrditveno polje» lastnost spreminjanja parametra «počiščeno, je lastnost podokna opravil» prikaz parametrov «zatemnjena in je ne morete izbrati ali počistiti.

Če želite več informacij, glejte Spreminjanje parametrov delovnega zvezka v Excelovih storitvah.

Razvrščanje (AllowSorting)

Potrdite to potrditveno polje, če želite omogočiti razvrščanje obsega celic, Excelove tabele in poročila vrtilne tabele. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite preprečiti razvrščanje obsega celic, Excelove tabele in poročila vrtilne tabele. Vendar pa je razvrščanje, ki je že uporabljeno za delovni zvezek, še vedno ohranjeno.

Če želite več informacij, glejte razvrščanje podatkov v storitvah Excel Services.

Filtriranje (AllowFiltering)

Potrdite to potrditveno polje, če želite omogočiti filtriranje obsega celic, Excelove tabele in poročila vrtilne tabele ter omogočiti Orisovanje. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite preprečiti filtriranje obsega celic, Excelove tabele in poročila vrtilne tabele ter preprečiti Orisovanje. Vendar pa je filtriranje, ki je že uporabljeno za delovni zvezek, še vedno ohranjeno.

Če želite več informacij, glejte filtriranje podatkov v storitvah Excel Services.

Vsa interaktivnost vrtilne tabele (AllowPivotSpecificOperations)

Potrdite ali počistite to potrditveno polje, če želite omogočiti ali onemogočiti te interaktivne operacije vrtilne tabele: razširjanje (vrtanje navzdol) in strnjevanje (vrtanje navzgor) ravni podatkov, razvrščanja in filtriranja. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Občasno osveževanje, če je omogočeno v delovnem zvezku (AllowPeriodicDataRefresh)

Potrdite to potrditveno polje, če želite nadzorovati prikaz rednih sporočil o operaciji osveževanja na dnu spletnega gradnika Excelovega spletnega dostopa. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno.

Počistite to potrditveno polje, če želite delovni zvezek preprečiti, da občasno Osveži zunanje podatke, in preprečite, da bi se sporočila iz rednega osveževanja pojavila na dnu spletnega gradnika Excelovega spletnega dostopa.

Če želite več informacij, glejte Osveževanje zunanjih podatkov v storitvah Excel Services.

Prikaz takojšnjega osveževanja podatkov (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Izberite eno od spodnjih možnosti, če želite nadzorovati samodejno periodično osveževanje:

Vedno    Prikaže poziv za periodično osveževanje brez možnosti» vedno «. Ta možnost je privzeto izbrana. S to možnostjo lahko uporabniku omogočite, da se odloči, ali naj osveži podatke v vsakem načrtovanem intervalu, vendar brez možnosti izbire vedno.

Če želite    Prikaže poziv za periodično osveževanje z možnostjo» vedno «. Uporabite to možnost, če želite uporabniku omogočiti, da se odloči, ali naj osveži podatke v vsakem načrtovanem intervalu, in da se odločite, ali bo samodejno osveževanje ob vsakem načrtovanem intervalu brez nadaljnjih pozivov.

<c0>Nikoli</c0>:     Skrij poziv za periodično osveževanje in vedno možnost. Uporabite to možnost, če želite omogočiti osveževanje podatkov v vsakem načrtovanem intervalu brez pozivov.

Opomba: Če želite nastaviti to lastnost, potrdite polje občasno osveževanje, če je omogočeno v delovnem zvezku .

Če želite več informacij, glejte Osveževanje zunanjih podatkov v storitvah Excel Services.

Zapiranje seje pred odpiranjem novega (CloseWorkbookSessions)

Potrdite to potrditveno polje, če želite zapreti trenutni delovni zvezek, ko odprete nov delovni zvezek. To potrditveno polje lahko izberete tako, da izboljšate učinkovitost delovanja, ko si Številni uporabniki ogledajo isti delovni zvezek.

Počistite to potrditveno polje, če želite, da bo trenutni delovni zvezek odprt, ko boste odprli nov delovni zvezek. Privzeto je to potrditveno polje potrjeno. To potrditveno polje lahko počistite, če želite ohraniti kakršno koli interakcijo s trenutnim delovnim zvezkom, kot so nastavitve filtrov, vrst ali vrednosti parametra, ko odprete drug delovni zvezek.

Na vrh strani

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×