Kam so izginila moja poročila storitve Office 365?

V okviru posodobitev in izboljšav, ki jih pripravljamo za skrbniško središče za Office 365, smo pripravili tudi izboljšave za zmogljivost poročanja v storitvi Office 365. Preberite članek s pregledom poročil, kjer najdete več informacij in seznam vse3h novih poročil. Ta članek je namenjen boljšemu razumevanju preslikavanja informacij iz starih poročil v informacije v novih poročilih. Standardizirali smo poročila v vseh izdelkih, predstavili nova poročila, jih nekaj uskladili, da bi zmanjšali podvajanje, nekaj pa smo jih umaknili. Še vedno pa delamo na nekaterih poročilih. Oglejte si spodnje tabele in preberite več o poročilu, ki vas zanima.

Uporabniki in licence

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Licenciranje in aktivna uporaba

 • Primerjava plačljivih licenc, licenc za preskusne različice in aktivna uporaba za SharePoint, Yammer, Skype za podjetja in Exchange.

Vsebina tega poročila bo preseljena v poročilo o uporabljenih licencah.

V poročilu o uporabljenih licencah bo posredovano usklajeno poročilo o vseh uporabnikih po izdelkih, skupaj z datumom dodelitve licence in datumom zadnje dejavnosti za vsak posamezni izdelek. Poročilo o uporabljenih licencah bo kmalu na voljo.

Uporaba e-pošte in nabiralnika

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Aktivni in neaktivni nabiralniki

 • Aktivni nabiralniki

 • Neaktivni nabiralniki

Vsebina tega poročila je bila preseljena v Poročilo o e-poštni dejavnosti.

Poročilo o e-poštni dejavnosti zagotavlja informacije o uporabniških nabiralnikih in ravni dejavnosti vsakega uporabnika, ki temelji na dejavnosti poslane in prebrane e-pošte.

Uporaba nabiralnika

 • Skupno število nabiralnikov

 • Nabiralniki, ki presegajo količinsko omejitev prostora za shranjevanje

 • Nabiralniki, ki porabijo manj kot 25 % količinske omejitve prostora za shranjevanje

Vsebina tega poročila je bila preseljena v poročilo o uporabi nabiralnika.

V poročilu o uporabi nabiralnika v skrbniškem središču za Office 365 so na voljo informacije o skupnem številu nabiralnikov, številu aktivnih nabiralnikov (na osnovi dejavnosti poslanih in prebranih e-poštnih sporočil) in skupni količini uporabljenega prostora za shranjevanje v vseh nabiralnikih. Prav tako so v njem na voljo informacije o številu uporabnikov, ki presegajo količinske omejitve prostora za shranjevanje.

Novi in izbrisani nabiralniki

 • Novi nabiralniki

 • Izbrisani nabiralniki

Vsebina tega poročila je bila preseljena v poročilo o uporabi nabiralnika.

V poročilu o uporabi nabiralnika v skrbniškem središču za Office 365 so na voljo informacije o skupnem številu nabiralnikov, številu aktivnih nabiralnikov (na osnovi dejavnosti poslanih in prebranih e-poštnih sporočil) in skupni količini uporabljenega prostora za shranjevanje v vseh nabiralnikih. Prav tako so v njem na voljo informacije o številu uporabnikov, ki presegajo količinske omejitve prostora za shranjevanje.

Vrste povezav nabiralnika

 • Povezave nabiralnika s storitvijo Office 365 iz različnih protokolov in storitev (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

Vsebina tega poročila bo preseljena v uporabljeno poročilo v poročilih storitve Office 365 v skrbniškem središču – uporaba e-poštnih aplikacij.

Poročila storitve Office 365 v skrbniškem središču – uporaba e-poštnih aplikacij zagotavlja informacije o e-poštnih odjemalcih in različicah, ki se povezujejo s storitvijo Office 365.

Brskalnik in operacijski sistem

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Uporabljeni brskalnik

 • Vrste brskalnikov, ki se uporabljajo za vpis v Office 365.

To poročilo je v postopku razvrednotenja.

Pripravljamo poročilo o uporabljenih odjemalcih po izdelkih, na osnovi katerega bodo skrbniki imeli boljši pregled nad konfiguracijo uporabe odjemalcev glede na posamezni izdelek. Poročilo bo kmalu na voljo.

Uporabljeni operacijski sistem

 • Vrste operacijskih sistemov, ki se uporabljajo za vpis v Office 365.

To poročilo je v postopku razvrednotenja.

Pripravljamo poročilo o uporabljenih odjemalcih po izdelkih, na osnovi katerega bodo skrbniki imeli boljši pregled nad konfiguracijo uporabe odjemalcev glede na posamezni izdelek. Poročilo bo kmalu na voljo.

Skype za podjetja

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Aktivni uporabniki

 • Uporabniki storitve Office 365, ki so uporabljali Skype za podjetja (SFB) vsaj za eno sejo enakovrednih računalnikov ali konferenčno sejo.

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Dejavnost Skypa za podjetja Online.

V poročilu Skypa za podjetja so na voljo informacije o uporabi Skypa za podjetja, vključno s podatki o minutah, porabljenih za srečanje v Skypu, dejavnosti omrežja enakovrednih, kot so neposredna sporočila in klici, organizirana srečanja in sodelovanje na srečanjih. Preverite poročilo Dejavnosti Skypa za podjetja Online.

Zvočne konference in minute v Skypu za podjetja

 • Skupno število minut, porabljenih za zvočne seje in videoseje enakovrednih računalnikov in (klicnih) konferenc

Skupno število minut, porabljenih za zvočne seje in videoseje enakovrednih računalnikov je bilo preseljeno v poročilo Dejavnost omrežja enakovrednih v Skypu za podjetja Online.

Skupno število minut, porabljenih za klicne konference je bilo preseljeno v poročili Dejavnost udeleženca konference v Skypu za podjetja Online in Dejavnost organiziranih konferenc v Skypu za podjetja Online.

Poročilo Dejavnost omrežja enakovrednih v Skypu za podjetja Online prikaže, kako vaši uporabniki uporabljajo Skype za podjetja za komunikacjo z neporsednim sporočanjem, zvočnimi klici, videoklici, skupno rabo aplikacij in prenosi datotek.

Poročili Dejavnost udeleženca konference v Skypu za podjetja Online in Dejavnost organizorane konference v Skypu za podjetja Online prikazujeta informacije o tem, kako organizatorji in udeleženci konference uporabljajo Skype za podjetja za komunikacijo z neposrednim sporočanjem, zvočnimi klici, videoklici, skupno rabo aplikacij, spletnimi konferencami in klicnimi konferencami (PSTN), ki so bile organizirane.

Dejavnosti uporabnika

 • Dejavnosti v Skypu za podjetja, v katerih je sodeloval določen uporabnik

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Dejavnost Skypa za podjetja Online.

V poročilu Skypa za podjetja so na voljo informacije o uporabi Skypa za podjetja, vključno s podatki o minutah, porabljenih za srečanje v Skypu, dejavnosti omrežja enakovrednih, kot so neposredna sporočila in klici, organizirana srečanja in sodelovanje na srečanjih. Preverite poročilo Dejavnosti Skypa za podjetja Online.

Seje enakovrednih računalnikov

 • Seje enakovrednih računalnikov, ki vključujejo uporabo zvoka, videa, skupne rabe aplikacij in prenos datotek.

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Dejavnost omrežja enakovrednih v Skypu za podjetja Online.

Poročilo Dejavnost omrežja enakovrednih v Skypu za podjetja Online prikaže, kako vaši uporabniki uporabljajo Skype za podjetja za komunikacijo z neposrednim sporočanjem, zvočnimi klici, videoklici, skupno rabo aplikacij in prenosi datotek.

Uporaba omrežja PTSN

 • Uporaba klicev prek omrežja PSTN

To poročilo je bilo preseljeno v Poročilo o uporabi omrežja PSTN

Do poročila o uporabi omrežja PSTN pridete na spustnem meniju na nadzorni plošči za poročila. Če je PSTN za organizacijo omogočeno, se s povezavo odpre poročilo, ki se nahaja v skrbniškem središču za Skype.

Konference

 • Skupno število konferenc, ki vključujejo NS, zvok, video, skupno rabo aplikacij, prenos datotek in klicne konference.

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Dejavnost organiziranih konferenc v Skypu za podjetja Online.

Poročilo Dejavnost organiziranih konferenc v Skypu za podjetja Online prikazuje informacije o tem, kako organizatorji in udeleženci konference uporabljajo Skype za podjetja za komunikacijo z neposrednim sporočanjem, zvočnimi klici, videoklici, skupno rabo aplikacij, spletnimi konferencami in klicnimi konferencami (PSTN), ki so bile organizirane.

Blokirani uporabniki

 • Uporabniki, ki so bili blokirani ali odblokirani za Skype za podjetja

To poročilo je bilo preseljeno v skrbniško središče za Skype.

To poročilo je na voljo v skrbniškem središču za Skype.

Odjemalske naprave

 • Število uporabnikov, ki uporabljajo določeno napravo, kot je Windows, Windows Phone, Android, iPhone ali iPad.

Vsebina tega poročila je bila preseljena v poročilo o uporabljenih odjemalcih v Skypu za podjetja.

V poročilu o uporabljenih odjemalcih v Skypu za podjetja si lahko ogledate naprave, vključno z operacijskimi sistemi Windows in mobilnimi napravami, v katerih je nameščena aplikacija Skype za podjetja, in ki jo uporabljajo za NS in srečanja.

Odjemalske naprave na uporabnika

 • Število odjemalskih naprav, ki jih uporabljajo uporabniki storitve Office 365

Vsebina tega poročila je bila preseljena v poročilo o uporabljenih odjemalcih v Skypu za podjetja.

V poročilu o uporabljenih odjemalcih v Skypu za podjetja si lahko ogledate naprave, vključno z operacijskimi sistemi Windows in mobilnimi napravami, v katerih je nameščena aplikacija Skype za podjetja, in ki jo uporabljajo za NS in srečanja.

OneDrive za podjetja

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Uvedena spletna mesta storitve OneDrive za podjetja

 • Število uvedenih spletnih mest storitve OneDrive za podjetja

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Uporaba storitve OneDrive za podjetja.

Poročilo Uporaba storitve OneDrive za podjetja prikazuje vaš prostor za shranjevanje in dejavnost skupne rabe povsod v storitvi OneDrive za podjetja, vključno s številom in velikostjo shranjenih datotek, skupno in na uporabnika.

Prostor za shranjevanje storitve OneDrive za podjetja

 • Prostor za shranjevanje, uporabljen za spletna mesta storitve OneDrive za podjetja

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Uporaba storitve OneDrive za podjetja.

Poročilo Uporaba storitve OneDrive za podjetja prikazuje vaš prostor za shranjevanje in dejavnost skupne rabe povsod v storitvi OneDrive za podjetja, vključno s številom in velikostjo shranjenih datotek, skupno in na uporabnika.

Uporaba SharePointa

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Metrika prostora za shranjevanje najemnika

 • Prostor za shranjevanje, uporabljen za najemnika v celoti

 • Prostor za shranjevanje, uporabljen za OneDrive za podjetja

 • Prostor za shranjevanje, uporabljen za spletna mesta skupin

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Uporaba SharePoinotovega mesta.

V poročilu Uporaba SharePointovega mesta so zagotovljene podrobnosti o potrošnji prostora za shranjevanje na vseh SharePointovih mestih. V poročilu si lahko ogledate dejavnosti na vseh spletnih mestih, koliko prostora za shranjevanje je na voljo po posameznih mestih in kako se mesta uporabljajo za shranjevanje datotek.

Prostor za shranjevanje spletnega mesta skupine

 • Prostor za shranjevanje, uporabljen za spletna mesta skupin

To poročilo je bilo preseljeno v poročilo Uporaba SharePoinotovega mesta.

V poročilu Uporaba SharePointovega mesta so zagotovljene podrobnosti o potrošnji prostora za shranjevanje na vseh SharePointovih mestih. V poročilu si lahko ogledate dejavnosti na vseh spletnih mestih, koliko prostora za shranjevanje je na voljo po posameznih mestih in kako se mesta uporabljajo za shranjevanje datotek.

Varnost in skladnost s predpisi

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Nelastniški dostop do nabiralnika

 • Nelastniški dostop uporabnikov znotraj ali zunaj organizacije

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Zaznavanje neželene pošte

 • Zaznavanje neželene pošte v poslanih in prejetih e-poštnih sporočilih, združeno v skupine po vrsti filtriranja neželene pošte:

  • Filtrirana vsebina, blokirano omrežje SMTP, blokiran IP in blokiran imenik

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Top zlonamerna programska oprema za pošto

 • Top 10 zlonamernih programskih oprem v prejeti in poslani e-pošti

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Poslana in prejeta pošta

 • Razvrščeno v skupine po vrsti prometa:

  • Dobra pošta – sporočila, ki so bila prejeta in niso bila prepoznana kot neželena pošta ali zlonamerna programska oprema.

  • Neželena pošta – sporočila, prepoznana kot neželena pošta.

  • Zlonamerna programska oprema – sporočila, ki so vsebovala zlonamerno programsko opremo.

  • Pravila prenosa – sporočila, ki so izpolnjevala vsaj eno pravilo.

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Zaznavanje zlonamerne programske opreme

 • Poslana ali prejeta e-pošta pred uporabo dejanja zlonamerne programske opreme.

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Najpomembnejša ujemanja s pravili za e-pošto

 • Najpomembnejših 10 pravil za prenos z največjim številom ujemanj za prejeto in poslano e-pošto

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Ujemanja s pravili za e-pošto

 • Število ujemanj s pravili za prenos, razvrščenih v skupine po resnosti pravila

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Najpomembnejša ujemanja s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov za pošto

 • Najpomembnejših 10 pravilnikov o preprečitvi izgube podatkov z največjim številom ujemanj za prejeto in poslano pošto

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Najpomembnejša ujemanja s pravili za preprečitev izgube podatkov za pošto

 • Najpomembnejših 10 pravil za preprečitev izgube podatkov z največjim številom ujemanj za prejeto in poslano pošto

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Ujemanja s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov po resnosti za pošto

 • Število ujemanj s pravili pravilnika o preprečitvi izgube podatkov za pošto, razvrščenih v skupine po resnosti

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Ujemanja s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov, prepisi in napačne pozitivne prepoznave za pošto

 • Število prepisov ujemanj s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov (uporabnik je poslal pošto kljub ujemanju s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov) in napačne pozitivne prepoznave (uporabnik sporoči, da je bilo ujemanje s pravilnikom o preprečitvi izgube podatkov nepravilno).

To poročilo je na voljo na zavihku »Varnost in skladnost s predpisi« v razdelku »Poročila«.

Skupine v storitvi Office 365

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Nove in izbrisane skupine

 • Nove skupine

 • Izbrisane skupine

To poročilo je v postopku razvrednotenja.

Poročila storitve Office 365 v Skrbniškem središču – skupine v storitvi Office 365 Poročilo zagotovi vpoglede v dejavnost skupin v storitvi Office 365 v organizaciji in koliko skupin v storitvi Office 365 je ustvarjenih in v uporabi.

Aktiviranja storitve Office 365

Staro skrbniško središče

Novo skrbniško središče

Opombe

Aktiviranja sistema Office

Poročilo o aktiviranju sistema Office v Skrbniškem središču za Office 365

V Poročilu o aktiviranjih sistema Office v Skrbniškem središču za Office 365 si lahko ogledate, kateri uporabniki so aktivirali naročnino na Office v vsaj eni napravi. V poročilu je navedena razčlenitev aktiviranj naročnin na Office 365 Proplus, Project in Visio Pro for Office 365 ter razčlenitev aktiviranj v vseh namiznih računalnikih in napravah.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×