Izvozite podatke uporabnika iz aplikacije Microsoft Planner

V tem članku je opisano, kako lahko globalni skrbnik za Office 365 izvozi podatke za določenega uporabnika iz Microsoftovega načrtovalca. Izvoženi podatki vključujejo podatke o uporabniku, ki jih vsebuje načrtovalnik, in tudi podatke, ki so v paketih, v katerih je bil uporabnik del. Postopek izvažanja poteka prek lupine Windows PowerShell.

Opomba: Globalni skrbnik za Office 365 lahko izvozi podatke uporabnikov programa Microsoft Planner prek Orodja za izvoz podatkovnega dnevnika v portalu zaupanja za Microsoft Service.

Zahteve

Najprej morate narediti to:

 • Če želite zagnati skript PowerShell za izvoz uporabniških podatkov za načrtovalca, morate biti globalni skrbnik za Office 365.

 • Morate prenesti in razširiti datoteke z izvozom uporabniških podatkovza načrtovalce. Te tri datoteke so moduli PowerShell in datoteka skripta PowerShell, ki je potrebna za izvoz podatkov uporabnikov.

  Opomba: S prenosom tega paketa soglašate s priloženo licenco in pogoji.

Odblokiranje datotek

Morali boste» odblokirati «tri datoteke, ki ste jih prenesli v paket uporabniških podatkov za načrtovalca, če želite, da jih uporabnik uporablja v lupini PowerShell. To je zato, ker privzeto izvajanje skriptov, prenesenih iz interneta, ni dovoljeno. Datoteke, ki jih morate odblokirati, so:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft. identitymodel. clients. imenika activedirectory. dll

 • Microsoft. identitymodel. clients. imenika activedirectory. windowsforms. dll

Če želite odblokirati te datoteke, naredite to:

 1. V Raziskovalcu pojdite na mesto, kjer ste odstranili datoteke.

 2. Z desno tipko miške kliknite eno od zgoraj navedenih datotek, ki niso stisnjene, in kliknite lastnosti.

 3. Na zavihku Splošno izberite Deblokiraj.

  Odblokiranje datoteke
 4. Kliknite V redu.

 5. Ponovite te korake za preostale dve datoteki.

Izvoz vsebine uporabnika iz načrtovalca

Ko odblokirate datoteke, naredite to, da izvozite podatke uporabnikov iz načrtovalca:

 1. Zaženite Windows PowerShell. V lupini PowerShell vnesite to možnost, če želite omogočiti izvajanje skriptov, prenesenih iz interneta le za to sejo. Lahko vas pozove, da potrdite vnos» Y «.

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Če želite zagnati skript PowerShell PlannerTenantAdmin , vnesite to: To bo uvozilo modul s zahtevanim ukazom» cmdlet «za zagon izvoza.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Če imate na primer datoteko shranjeno v C:\AdminScript, vnesite:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Ko je skript končan, uporabite ukaz» cmdlet « Export-PlannerUserContent , da izvozite vsebino uporabnika iz načrtovalca.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Opis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Uporabite lahko ID imenika Azure Active Directory ali UPN uporabnika, za katerega želite izvoziti vsebino.

  -ExportDirectory

  Mesto za shranjevanje izhodnih datotek. Mapa bi morala že obstajati.

  – Ime gostitelja

  Ta parameter morate uporabiti le, če imate dostop do načrtovalca, čeprav je ime gostitelja, ki ni Task.Office.com. Če imate na primer dostop do načrtovalca prek Tasks.office365.us, v ukaz vključite gostitelja Tasks.office365.us .

  Na primer, v tem primeru bodo izvoženi podatki o uporabnikih Adama Barra iz načrtovalca s svojim UPN-jem in bodo prenesli izvozne datoteke na mesto C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Pozvani boste k preverjanju pristnosti. Prijavite se kot sebe (globalni skrbnik za Office 365) in ne uporabnika, ki ga želite izvoziti.

 5. Ko se ukaz» cmdlet «PowerShell uspešno zažene, pojdite na mesto izvoza, da si ogledate izvožene podatkovne datoteke uporabnika.

Kaj je izvoženo in kako ga prebrati

Ko zaženete ukaz» cmdlet «PowerShell, da izvozite podatke uporabnikov iz načrtovalca, boste prejeli dve vrsti datotek v mapi» prenos mesta «:

 • Ena uporabniška datoteka v obliki zapisa JSON z informacijami o uporabniku.

 • Ena datoteka JSON za vsak paket, v katerem je uporabnik:

  • Jim je opravilo dodeljeno.

  • Ima opravilo, ki ga ustvarijo.

Kako prebrati izvožene datoteke

Informacije v tem razdelku lahko uporabite, da boste lažje razumeli lastnosti, ki jih boste videli v datotekah uporabnika in načrtih JSON, ki ste jih prejeli.

Uporabniška datoteka

Ime datoteke uporabnika bo vnaprej popravljeno z» uporabnikom «in ID-jem Microsoft Planner uporabnika. Imele bodo te lastnosti:

Lastnost

Opis

User.Id

ID za Microsoft Planner uporabnika.

User. ExternalId

ID uporabnika Azure Active Directory.

User. DisplayName

Prikaz imena uporabnika.

User. InternalDisplayName

Microsoft Planner prikazano ime uporabnika.

User. UserPrincipalName

Glavno ime uporabnika (UPN) uporabnika.

User. PrincipalType

Vrednost je vedno» uporabnik «.

User. UserDetailsId

Enolični identifikator predmeta» podrobnosti «za uporabnika.

User. ICalendarPublishEnabled

Če je vrednost TRUE, je za načrt omogočena skupna raba ICalendar. Če želite več informacij, si oglejte koledar načrtovalca v Outlooku .

User. OptedInNotifications

Obvestila, za katera se je uporabnik odločil.

User. OptedOutNotifications

Obvestila, za katera se je uporabnik odločil.

User. FavoritePlans

Zaznamek za pakete, ki jih je uporabnik ustvaril.

User.FavoritePlans.Id

ID programa Microsoft Planner načrta.

User. FavoritePlans. BookmarkName

Ime, dodeljeno zaznamku.

User. FavoritePlans. OrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

User. RecentPlans

Načrti, ki jih je nedavno odprl uporabnik.

User.RecentPlans.Id

ID programa Microsoft Planner načrta.

User. RecentPlans. BookmarkName

Ime, dodeljeno zaznamku.

User. RecentPlans. LastAccess

Ko je bil načrt nazadnje odprt.

User. UserData

Podatki po meri iz spletnega odjemalca načrtovalca.

User. UserData. key

Podatkovni ključ po meri.

User. UserData. Value

Podatkovna vrednost po meri.

User. AssignedTaskOrdering

Vrstni red razvrščanja za opravila, ki so dodeljena uporabniku.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

ID programa Microsoft Planner načrta, v katerem je opravilo.

User.AssignedTaskOrdering.Id

ID za Microsoft Planner opravila.

Vrstni red uporabnika. AssignedTaskOrdering

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

User. AssignedTaskOrdering. title

Naslov opravila.

Načrtovanje datotek

Vsako ime datoteke paketa bo vnaprej popravljeno z» načrtom «in ID-jem Microsoft Planner načrta. Vsaka datoteka bo imela te lastnosti:

Lastnost

Opis

Plan.Id

ID programa Microsoft Planner načrta. 

Načrt. title

Naslov načrta.

Načrt. lastnik

Lastnik paketa (skupina ali entiteta uporabnika).

Plan.Owner.Id

ID Microsoftovega načrtovalca entitete (skupine ali uporabnika). 

Načrt. Owner. ExternalId

ID imenika Azure Active Directory entitete (skupine ali uporabnika).

Načrt. Owner. DisplayName

Prikaz imena lastnika (skupine ali uporabnika).

Načrt. Owner. UserPrincipalName

Glavno ime uporabnika (UPN), če je lastnik uporabnik.  

Načrt. Owner. PrincipalType

Vrsta entitete (skupina ali uporabnik).

Načrt. Createddate «

Datum in čas, ko je bil načrt ustvarjen.

Načrt. CreatedBy

Uporabnik, ki je ustvaril načrt. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. CreatedByAppId

Enolični identifikator aplikacije, v kateri je bil načrt ustvarjen.

Načrt.» Modifieddate «

Datum in čas, ko je bil načrt nazadnje posodobljen.

Načrt. ModifiedBy

Ime uporabnika, ki je zadnjič posodobil načrt. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. PlanDetailsId

Enolični identifikator predmeta» podrobnosti načrta «. 

Načrt. ICalendarPublishEnabled

Če je vrednost TRUE, je za načrt omogočena skupna raba ICalendar. Če želite več informacij, glejte Ogled opravil v koledarju .

Načrt. CreateTaskCommentWhen

Dogodki, ki bodo povzročili, da bo pripomba ustvarjena za opravilo v načrtu.

Načrt. ReferencesToPlan

Zunanji sistemi, ki so povezani z načrtom. Na primer vdelava paketa Microsoft Planner v namiznem odjemalcu Project Online.

Plan. ReferencesToPlan. ExternalId

ID zunanjega sistema za ta paket.

Plan. ReferencesToPlan. AssociationType

Vrsta povezave do načrta, ki jo določa zunanji program.

Plan. ReferencesToPlan. Createddate «

Datum in čas, ko je bil sklic predmet ustvarjen.

Plan. ReferencesToPlan. OwnerAppId

ID aplikacije, ki je ustvarila sklic.

Plan. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Krušne drobtine mesta, ki opisuje, kaj se sklicuje na ta paket.

Načrt. ReferencesToPlan. URL

Neposredna povezava do aplikacije, ki se sklicuje na načrt.

Načrt. CategoryDescriptions

Celoten nabor kategorij za načrt.  Obstaja šest od teh, ki so lahko ali pa niso v uporabi.

Načrt. CategoryDescriptions. index

Indeks opisa kategorije (od 0 do 5).

Načrt. CategoryDescriptions. opis

Besedilo nalepke za ustrezno vrednost indeksa opisa kategorije.

Načrt. PlanFollowers

Uporabniki, ki spremljajo načrt.

Načrt. TimelineId

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. TimelineDisplaySettings

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. TimelineLockedWidth

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila

Predmeti opravil za načrt.

Plan.Tasks.Id  

Enolični identifikator opravila.

Načrt. opravila. naslov

Ime opravila.

Načrt. opravila. BucketId

ID Microsoftovega načrtovalca v vedru, v katerem je opravilo.

Načrt. opravila. BucketName

Ime vedra.

Načrt. opravila. OdstotekDokončanega

Stanje dokončanja opravila, od 0 do 100. 

Načrt. opravila. Datumzačetka

Datum, ko je opravilo načrtovano za začetek.

Načrt. opravila. DueDate

Datum, ko je opravilo dokončano.

Načrt. opravila. ConversationThreadId

Enolični identifikator pogovora iz Microsoft Exchangea.

Načrt. opravila. PreviewType

Predogled, ki je prikazan na kartici opravila.

Načrt. opravila. OrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. opravila. CreatedBy

Uporabnik, ki je ustvaril opravilo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. Createddate «

Datum, ko je opravilo ustvarjeno.

Načrt. opravila. CompletedBy

Uporabnik, ki je dokončal opravilo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. CompletedDate

Datum, ko je opravilo dokončano.

Načrt. opravila. ModifiedBy

Uporabnik, ki je nazadnje posodobil opravilo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila.» Modifieddate «

Datum zadnjega posodabljanja opravila.

Načrt. opravila. AppliedCategories 

Oznake, izbrane iz indeksa CategoryDescriptions za paket.

Načrt. opravila. TaskDetailsId 

Enolični identifikator predmeta» podrobnosti «za opravilo.

Načrt. opravila. opis

Opis opravila.

Načrt. opravila. AssignedToTaskBoardFormatId

Enolični identifikator predmeta, ki je oblika zapisa za opravilo.

Načrt. opravila. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. opravila. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Namig za naročilo za vsakega prejemnika.

Načrt. opravila. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. dodeljeno:

Uporabniku, ki mu je bilo dodeljeno opravilo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. naloge. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Order

Naročanje opravil, ki jih določa prevzemnik v pogledu dodeljeno.

Načrt. opravila. BucketTaskBoardFormatId

Enolični identifikator predmeta, ki je oblika na šahovnici.

Načrt. opravila. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. opravila. ProgressTaskBoardFormatId

Enolični identifikator predmeta, ko je združen s napredovanjem namesto oblike zapisa vedra. 

Načrt. opravila. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. opravila. TimelineFormatId

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatShowOnTimeline

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatAnchorPosition

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatCalloutHeight

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatColor

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatDrawingStyle

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatLabelOffsetX

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatLabelOffsetY

Funkcija je bila zastarela.

Načrt. opravila. TimelineFormatSwimlane

Funkcija je bila zastarela.

Načrtovanje. opravila. sklici

Zunanje povezave.

Načrt. opravila. reference. URL

URL povezave.

Načrt. opravila. reference. alias.

Opis besedila povezave

Načrt. opravila. sklic. Type (vrsta)

Vrsta datoteke, s katero je povezan.

Načrt. opravila. reference. ModifiedBy

Uporabnik, ki je nazadnje posodobil povezavo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. reference.» Modifieddate «

Datum, ko je bila povezava nazadnje posodobljena.

Načrt. opravila. reference. PreviewPriority

Predstavlja prioriteto sklica, ki bo prikazan kot predogled opravila v uporabniškem vmesniku. Microsoft Planner prikaže le najvišji element prioritete.

Načrtovanje. opravila. dodelitve

Dodelitve opravil.

Načrt. opravila. dodelitve. dodeljeno

Uporabniku, ki mu je dodeljeno opravilo. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. dodelitve. AssignedBy

Uporabnik, ki je opravilo dodelil. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrtovanje. opravila. naloge. Order

Vrstni red dodelitev, če je opravilo dodeljeno več entitetam.

Načrt. opravila. kontrolni seznam

Kontrolni seznam za opravilo.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Enolični identifikator elementa kontrolnega seznama.

Načrt. opravila. kontrolni seznam. naslov

Ime elementa kontrolnega seznama.

Načrt. opravila. Checklist. OrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. opravila. Checklist. IsChecked

Če je vrednost TRUE, je bil element kontrolnega seznama dokončan.

Načrt. opravila. Checklist. ModifiedBy

Uporabnik, ki je nazadnje posodobil kontrolni seznam. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. Checklist.» Modifieddate «

Datum zadnjega posodabljanja kontrolnega seznama.

Načrt. opravila. UserContentLastModifiedBy

Uporabnik, ki je nazadnje posodobil opravilo ali podrobnosti opravila. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. opravila. UserContentLastModifiedDate

Datum zadnje posodobitve opravila ali opravila.

Načrt. vedra  

Predmeti vedra za načrt.

Plan.Buckets.Id

Enolični identifikator za vedro.

Načrt. vedra. naslov

Ime vedra.

Načrt. vedra. OrderHint

Uporablja se za vrstni red razvrščanja. Glejte Uporaba namigov naročila v orodju Microsoft Planner.

Načrt. vedra. CreatedBy

Uporabnik, ki je ustvaril vedro. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. vedra. Createddate «

Datum, ko je bila ustvarjena vedro.

Načrt. vedra. ModifiedBy

Uporabnik, ki je nazadnje posodobil vedro. Če želite več podrobnosti, glejte lastnosti uporabnika .

Načrt. vedra.» Modifieddate «

Datum zadnjega posodabljanja vedra.

Lastnosti uporabnika v datoteki» načrti. JSON «

V paketih» načrti «so na voljo številne predmete. podatki JSON, ki predstavljajo uporabnika Microsoft Planner in bodo imeli podobne lastnosti. Ti predmeti vključujejo:

 • Načrt. CreatedBy

 • Načrt. ModifiedBy

 • Načrt. PlanFollowers

 • Načrt. opravila. CreatedBy

 • Načrt. opravila. CompletedBy

 • Načrt. opravila. ModifiedBy

 • Načrt. opravila. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. dodeljeno

 • Načrt. opravila. reference. ModifiedBy

 • Načrt. opravila. dodelitve. dodeljeno

 • Načrt. opravila. dodelitve. AssignedBy

 • Načrt. opravila. kontrolni seznami. ModifiedBy

 • Načrt. Bucket. CreatedBy

 • Načrt. Bucket. Modifiedby

Vsak od zgoraj navedenih bo imel te lastnosti:

Lastnost

Opis

Id

ID za Microsoft Planner uporabnika.

ExternalId

ID uporabnika Azure Active Directory.

PrikazanoIme

Prikaz imena uporabnika.

PrimarnoImeUporabnika

Glavno ime uporabnika (UPN) uporabnika.  

PrincipalType

Vrsta entitete (uporabnik ali skupina).

Glejte tudi

Izbrišite podatke uporabnika v aplikaciji Microsoft Planner

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×