Izvajanje selitve e-pošte po stopnjah v storitev Office 365

Vsebino nabiralnikov uporabnikov lahko z e-poštnega naslova strežnika Exchange 2003 ali Exchange 2007 v Office 365 preselite postopoma s selitvijo po stopnjah.

V tem članku so opisana opravila, ki jih morate izvesti med selitvijo e-pošte po stopnjah. V članku Kaj morate vedeti o selitvi e-pošte v storitev Office 365 po stopnjah je prikazan pregled postopka selitve. Ko razumete vsebino v tem članku, lahko začnete seliti nabiralnike iz enega e-poštnega sistema v drugega.

Če želite navodila za storitev Windows PowerShell, glejte Izvedba selitve po stopnjah v Office 365 s storitvijo PowerShell.

Opravila selitve

Ta opravila izvedite, ko ste pripravljeni začeti selitev po stopnjah.

 1. Priprava na selitev po stopnjah

 2. Potrditev lastništva domene

 3. Ustvarjanje uporabnikov v storitvi Office 365 s sinhronizacijo imenika

 4. Ustvarjanje seznama nabiralnikov za selitev

 5. Povezovanje storitve Office 365 z e-poštnim sistemom

 6. Selitev nabiralnikov

 7. Začetek selitvenega paketa za selitev po stopnjah

 8. Pretvorba nabiralnikov na mestu uporabe v uporabnike z omogočeno e-pošto

 9. Usmerjanje e-pošte neposredno v Office 365

 10. Brisanje selitvenega paketa za selitev po stopnjah

 11. Dokončanje opravil po selitvi

Priprava na selitev po stopnjah

Preden preselite nabiralnike v Office 365 s selitvijo po stopnjah, morate najprej narediti nekaj sprememb v svojem okolju Exchange Server.

Priprava na selitev po stopnjah

 1. Konfiguracija Outlook Anywhere na mestu uporabe Exchange Server     Storitev selitve e-pošte uporablja storitev Outlook Anywhere (znano tudi kot klic oddaljene procedure prek protokola HTTP), da vzpostavi povezavo s storitvijo Exchange Server na mestu uporabe. Če želite informacije o tem, kako nastavite Outlook Anywhere za Exchange 2007 in Exchange 2003, glejte:

  Pomembno: Za konfiguracijo storitve Outlook Anywhere morate uporabiti potrdilo, ki ga je izdal zaupanja vreden overovitelj potrdil. Storitve Outlook Anywhere ni mogoče konfigurirati s samopodpisanim potrdilom. Če želite več informacij, glejte Konfiguriranje potrdila SSL za storitev Outlook Anywhere.

 2. Izbirno: Preskus vzpostavitve povezave z vašo organizacijo Exchange prek Outlook Anywhere     Nastavitve povezave lahko preskusite na enega od načinov v nadaljevanju.

 3. Nastavljanje dovoljenj     Uporabniški račun na mestu uporabe, ki ga uporabljate za vzpostavitev povezave z organizacijo Exchange na mestu uporabe, (imenovan tudi skrbnik za selitve) mora imeti potrebna dovoljenja za dostop do nabiralnikov na mestu uporabe, ki jih želite preseliti v Office 365. Ta uporabniški račun se uporabi pozneje v postopku, ko boste vzpostavili povezavo med Office 365 in e-poštnim sistemom.

 4. Če želi preseliti nabiralnike, mora imeti skrbnik enega od teh nizov dovoljenj:

  • mora imeti dovoljenja FullAccess za vsak nabiralnik na mestu uporabe, imeti pa mora tudi dovoljenje WriteProperty za spreminjanje lastnosti TargetAddress v uporabniških računih na mestu uporabe.

   ali

  • Imeti mora dovoljenje za prejemanje pošte v imenu druge osebe v zbirki podatkov nabiralnika na mestu uporabe, v kateri so shranjeni nabiralniki uporabnikov, in dovoljenje za pisanje za spreminjanje lastnosti »TargetAddress« za uporabniške račune na mestu uporabe.

  Navodila za nastavitev teh dovoljenj si oglejte v članku Dodelitev Exchangeevih dovoljenj za selitev nabiralnikov v storitev Office 365.

 5. Onemogočanje sistema poenotenega sporočanja     Če je sistem poenotenega sporočanja vklopljen za nabiralnike na mestu uporabe, ki jih želite preseliti, ga pred selitvijo izklopite. Sistem poenotenega sporočanja ali nabiralnike vklopite po dokončani selitvi. Postopna navodila si oglejte v članku Onemogočanje sistema poenotenega sporočanja za uporabnike.

Preverjanje lastništva domene

Med selitvijo se naslov protokola SMTP vsakega nabiralnika na mestu uporabe uporabi za ustvarjanje e-poštnega naslova za nov nabiralnik v storitvi Office 365. Če želite zagnati selitev po stopnjah, morate imeti potrdilo, da gre za domeno, ki je v vaši lasti v vaši organizaciji Office 365.

Uporaba čarovnika za domene za preverjanje lastništva domene na mestu uporabe

 1. Opomba: Če želite dokončati te korake, morate biti globalni skrbnik v storitvi Office 365.

  Vpišite se v Office 365 z računom službeni ali šolski račun.

 2. Izberite Namestitev > Domene.

 3. Na strani za upravljanje domen kliknite Dodaj domeno Dodajanje ikone , da zaženete čarovnika za domene.

 4. Na strani Dodajanje domene v Office 365 kliknite Navedite ime domene in potrdite lastništvo.

 5. Vnesite ime domene (na primer Contoso.com), ki jo uporabljate za organizacijo Exchange na mestu uporabe, nato pa izberite Naprej.

 6. Na strani Potrdite, da ste lastnik <ime vaše domene> izberite na seznamu ponudnika gostovanja sistema DNS ali izberite Splošna navodila, če ta možnost obstaja.s

 7. Sledite navodilom, ki se nanašajo na vašega ponudnika gostovanja sistema DNS. Preverjanje lastništva domene se običajno izvede z zapisom TXT.

  Vrednost TXT ali MX, ki je značilna za vašega najemnika Office 365, lahko poiščete tudi po navodilih v članku Zbiranje informacij, ki jih potrebujete za ustvarjanje zapisov sistema DNS za Office 365.

  Ko ste dodali zapis TXT ali MX, počakajte približno 15 minut, preden nadaljujete naslednji korak.

 8. V čarovniku za domene v storitvi Office 365 izberite Dokončaj in preveri zdaj. Odprla se bo stran za preverjanje. Izberite Dokončaj.

  Če strani za preverjanje ne vidite, počakajte malo, nato pa poskusite znova.

  Ne nadaljujte naslednjega koraka v čarovniku za domene. Zdaj ste dokazali, da ste lastnik domene organizacije Exchange na mestu uporabe in lahko nadaljujete selitev na mah.

Ustvarjanje uporabnikov v storitvi Office 365 s sinhronizacijo imenika

S sinhronizacijo imenika lahko v organizaciji Office 365 ustvarite vse uporabnike na mestu uporabe.

Ko uporabnike ustvarite, jih boste morali licencirati. Ko ustvarite uporabnike, imate 30 dni, da dodate licence. Če želite navodila za dodajanje licenc, glejte Dokončanje opravil po selitvi.

Ustvarjanje novih uporabnikov

 • Uporabite lahko Microsoftovo orodje za sinhronizacijo imenika Azure Active Directory ali pa storitve Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD Sync), da sinhronizirate in ustvarite uporabnike v storitvi Office 365. Ko nabiralnike preselite v Office 365, lahko uporabniške račune upravljate v organizaciji na mestu uporabe, ti pa so nato sinhronizirani z organizacijo Office 365. Če želite več informacij, glejte Integracija imenika.

Ustvarjanje seznama nabiralnikov za selitev

Ko prepoznate uporabnike z nabiralniki na mestu uporabe, ki jih želite preseliti v Office 365, boste z datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV ), ustvarili selitveni paket. V vsaki vrstici datoteke CSV, ki jo storitev Office 365 uporabi za zagon selitve, so informacije o nabiralniku na mestu uporabe.

Opomba: S selitvijo po stopnjah lahko v storitev Office 365 preselite neomejeno število nabiralnikov. V datoteki CSV selitvenega paketa je lahko največ 2000 vrstic. Če želite preseliti več kot 2000 nabiralnikov, ustvarite dodatne datoteke CSV, vsako datoteko pa uporabite za nov selitveni paket.

Podprti atributi

Datoteka CSV za selitev po stopnjah podpira te tri atribute. Vsaka vrstica v datoteki CSV ustreza enemu nabiralniku, vsebovati pa mora vrednost za vsakega od teh atributov.

Atribut

Opis

Zahtevano?

EmailAddress

Navaja primarni e-poštni naslov SMTP za nabiralnike na mestu uporabe, na primer pilarp@contoso.com.

Za nabiralnike na mestu uporabe uporabite primarni naslov SMTP, ne ID-jev uporabnika iz storitve Office 365. Če je domena na mestu uporabe na primer poimenovana contoso.com, e-poštna domena v storitvi Office 365 pa se imenuje service.contoso.com, za e-poštne naslove v datoteki CSV uporabite ime domene contoso.com.

Obvezno

Geslo

Za nov nabiralnik storitve Office 365 morate nastaviti geslo. Morebitne omejitve gesla, ki so uporabljena za organizacijo Office 365, veljajo tudi za gesla, vključena v datoteko CSV.

Izbirno

ForceChangePassword

Določa, ali mora uporabnik spremeniti geslo pri prvem vpisu v svoj novi nabiralnik storitve Office 365. Za vrednost tega parametra uporabite True ali False.

Opomba: Če ste uvedli rešitev enotne prijave tako, da ste uvedli storitve Storitve ADFS 2.0 (AD FS 2.0) ali novejšo različico v organizaciji na mestu uporabe, morate za vrednost atributa ForceChangePassword uporabiti False.

Izbirno

Oblika zapisa datoteke CSV

Tu je primer oblike zapisa datoteke CSV. V tem primeru so v storitev Office 365 preseljeni trije nabiralniki na mestu uporabe.

V prvi vrstici ali vrstici z glavo datoteke CSV so imena atributov ali polj, navedenih v vrsticah, ki sledijo. Vsako ime atributa je ločeno z vejico.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Vsaka vrstica pod vrstico z glavo predstavlja enega nabiralnika in dostavi informacije, ki bodo uporabljene v nabiralniku uporabnika. Vrednosti atributov v posamezni vrstici morajo biti v enakem vrstnem redu kot imena atributov v vrstici z glavo.

Datoteko CSV ustvarite s poljubnim programom za urejanje besedila, kot je na primer Excel. Shranite datoteko kot datoteko .csv ali .txt.

Opomba: Če so v datoteki CSV znaki, ki niso ASCII, ali posebni znaki, shranite datoteko CSV brez kodiranja UTF-8 ali drugega kodiranja Unicode. Datoteko CSV boste lažje shranili brez kodiranja UTF-8 ali drugega kodiranja Unicode, če se območne nastavitve sistema računalnika ujemajo z jezikom, uporabljenim v datoteki CSV (odvisno od programa).

Vzpostavitev povezave storitve Office 365 z vašim e-poštnim sistemom

V končni točki selitve so nastavitve in poverilnice, ki jih potrebujete za povezavo strežnika na mestu uporabe, v katerem gostujejo nabiralniki, s storitvijo Office 365. Za selitev po stopnjah lahko ustvarite končno točko selitve Outlook Anywhere. Ustvarjena je ena končna točka selitve, ki jo uporabite za vse selitvene pakete.

Ustvarjanje končne točke selitve

 1. Obiščite Skrbniško središče za Exchange.

 2. V oknu Skrbniško središče za Exchange se pomaknite na Prejemniki > Selitev.

 3. Izberite Več Ikona »Več« > Končne točke selitve.

  Izberite končno točko selitve.
 4. Na strani Končne točke selitve izberite Novo Nova ikona .

 5. Na strani Izberite vrsto končne točke selitve izberite Outlook Anywhere > Naprej.

 6. Na strani Vnesite poverilnice računa na mestu uporabe vnesite te podatke:

  • E-poštni naslov     Vnesite e-poštni naslov katerega koli uporabnika v organizaciji Exchange na mestu uporabe, ki bodo preseljeni. Storitev Office 365 bo preskusila povezljivosti z nabiralnikom tega uporabnika.

  • Račun s pravicami     Vnesite uporabniško ime (domena\oblika uporabniškega imena ali e-poštni račun) za račun, ki ima potrebna skrbniška dovoljenja v organizaciji na mestu uporabe. Storitev Office 365 bo uporabila ta račun za zaznavanje končne točke za selitev in preskus dovoljenj, dodeljenih temu računu, tako da bo poskusila dostopati do nabiralnika z navedenim e-poštnim naslovom.

  • Geslo računa s pravicami     Vnesite geslo za račun s pravicami, ki je skrbniški račun.

 7. Izberite Naprej in naredite nekaj od tega:

  • Če Office 365 uspešno vzpostavi povezavo z izvornim strežnikom, se prikažejo nastavitve povezave. Izberite Naprej.

   Potrjena povezava za končno točko funkcije Outlook Anywhere.
  • Če testna povezava s strežnikom ni uspešno vzpostavljena, vnesite te informacije:

   • Strežnik Exchange server     Vnesite popolnoma določeno ime domene (FQDN) za Exchange Server na mestu uporabe. To je ime gostitelja za strežnik nabiralnika. Na primer, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Strežnik proxy RPC     Vnesite FQDN za strežnik proxy RPC za Outlook Anywhere. Običajno je strežnik proxy enak kot spletni naslov za Outlook Web App. Na primer, mail.contoso.com, ki je tudi spletni naslov strežnika proxy, ki ga Outlook uporablja za vzpostavitev povezave z Exchange Server.

 8. Na strani za vnos splošnih informacij vnesite Ime končne točke selitve, na primer Končna točka - preskus 5. Če želite uporabiti privzete vrednosti, pustite drugi dve polji prazni.

  Ime končne točke selitve.
 9. Izberite Novo, če želite ustvariti končno točko selitve.

  Če želite preveriti, ali je storitev Exchange Online povezana s strežnikom na mestu uporabe, lahko zaženete ukaz iz primera 4 Test-MigrationServerAvailability.

Selitev nabiralnikov

Ustvarite in zaženite selitveni paket za selitev nabiralnikov v Office 365.

Ustvarjanje selitvenega paketa za selitev po stopnjah

Pri selitvi po stopnjah selite nabiralnike v paketih – en paket za vsako datoteko CSV, ki ste jo ustvarili.

Ustvarjanje selitvenega paketa za selitev po stopnjah

 1. V oknu Skrbniško središče za Exchange se pomaknite na Prejemniki > Selitev.

 2. Izberite Novo Nova ikona > Selitev v storitev Exchange Online.

  Izbor možnosti »Selitev v Exchange Online«
 3. Na strani Izberite vrsto selitev izberite Selitev po stopnjah > naprej.

 4. Na strani Izberite uporabnika izberite Prebrskaj, nato pa izberite datoteko CSV, ki jo želite uporabiti za ta selitveni paket.

  Ko izberete datoteko CSV, Office 365 preveri, ali izpolnjuje te pogoje:

  • Datoteka ni prazna.

  • Datoteka uporablja oblikovanje z vrednostmi, ločenimi z vejico.

  • Datoteka ne vsebuje več kot 2.000 vrstic.

  • Vključuje zahtevan stolpec EmailAddress v vrstici glave.

  • V vseh vrsticah je enako število stolpcev kot v vrstici z glavo.

  Če kateri koli od teh preizkusov ni uspešen, prejmete napako, v kateri je naveden vzrok napake. Na tej točki morate odpraviti morebitne napake v datoteki CSV in jo znova poslati, da ustvarite selitveni paket. Ko je datoteka CSV preverjena, je število uporabnikov, navedenih v datoteki CSV, prikazano kot število nabiralnikov za selitev.

 5. Izberite Naprej.

 6. Na strani Potrdite končno točko selitve preverite končno točko selitve, ki je navedena, nato pa izberite naprej.

  Nov selitveni paket s potrjeno končno točko.
 7. Na strani Konfiguracija premika vnesite ime (brez presledkov ali posebnih znakov) selitvenega paketa, nato pa izberite Naprej. To ime je prikazano na seznamu selitvenih paketov na strani Selitev, ko ustvarite selitveni paket.

 8. Na strani za zagon paketa naredite nekaj od tega:

  • Samodejni zagon paketa     Selitveni paket se zažene takoj, ko shranite nov selitveni paket. Paket se začne s stanjem Sinhroniziranje.

  • Ročni zagon paketa pozneje     Selitveni paket je ustvarjen, vendar se ne zažene. Stanje paketa je nastavljeno na Ustvarjeno. Če želite zagnati selitveni paket, ga izberite na nadzorni plošči selitve, nato pa kliknite možnost za zagon.

 9. Izberite Novo, če želite ustvariti selitveni paket.

  Nov selitveni paket je prikazan na nadzorni plošči selitve.

Začetek selitvenega paketa za selitev po stopnjah

Če ste ustvarili selitveni paket in ga konfigurirali za ročni zagon, ga lahko zaženete tako, da uporabite Skrbniško središče za Exchange.

Začetek selitvenega paketa za selitev po stopnjah

 1. V oknu Skrbniško središče za Exchange se pomaknite na Prejemniki > Selitev.

 2. Na nadzorni plošči selitve izberite paket in nato kliknite možnost za Začetek.

 3. Če se selitveni paket uspešno zažene, se njegovo stanje na nadzorni plošči selitve spremeni v Sinhroniziranje.

  Selitveni paket se sinhronizira

Preverjanje, ali je bila selitev uspešna

Stanje sinhronizacije boste lahko spremljali na nadzorni plošči selitve. Če se pojavijo napake, si lahko ogledate dnevniško datoteko s podrobnejšimi informacijami.

Prav tako lahko preverite, ali se med izvajanjem selitve v storitvi Skrbniško središče za Office 365 ustvarijo uporabniki.

Pretvorite nabiralnike na mestu uporabe v uporabnike z omogočeno e-pošto, tako da bodo preseljeni uporabniki lahko dostopili do svoje e-pošte

Ko ste uspešno preselili paket nabiralnikov, morate uporabnikom omogočiti dostop do pošte. Uporabnik, kateremu ste nabiralnik preselili, ima zdaj en nabiralnik na mestu uporabe, drugega pa v storitvi Office 365. Uporabniki, ki imajo nabiralnik v storitvi Office 365, nove pošte ne bodo več prejemali v nabiralnik na mestu uporabe.

Ker postopek selitve še ni končan, ne morete še vsem uporabnikom sporočiti, da lahko do pošte dostopijo v storitvi Office 365. Kaj torej narediti s tistimi, ki imajo oba nabiralnika? Nabiralnike na mestu uporabe, ki ste jih že preselili, lahko spremenite v uporabnike z omogočeno e-pošto. Ko spremenite nabiralnik v uporabnika z omogočeno e-pošto, lahko uporabnika napotite v Office 365, kjer bo na voljo njegova e-pošta. Uporabniku se torej ne bo treba premikati v nabiralnik na mestu uporabe.

Drug pomemben razlog za pretvorbo nabiralnikov na mestu uporabe v uporabnike z omogočeno pošto je, da ohranite naslove proxy nabiralnikov v storitvi Exchange Online tako, da kopirate naslove proxy v uporabnike z omogočeno e-pošto. Uporabnike v oblaku lahko upravljate v organizaciji na mestu uporabe z imenikom Imenik Active Directory. Če se poleg tega odločite umakniti organizacijo Exchange na mestu uporabe po tem, ko vse nabiralnike preselite v Exchange Online, bodo naslovi proxy, ki ste jih kopirali v uporabnike z omogočeno e-pošto, ostali v imeniku Imenik Active Directory na mestu uporabe.

Če želite več informacij in če želite prenesti skripte, ki jih lahko zaženete in pretvorite nabiralnike v uporabnike z omogočeno e-pošto, glejte to:

Izbirno: Ponovitev korakov selitve

Pakete lahko zaženete sočasno ali posamezno. Odločite se za pristop, ki ustreza vašemu urniku. Preverite tudi, ali lahko nudite pomoč ljudem, ko bodo dokončali selitev. Ne pozabite, za vsak selitveni paket velja omejitev 2000 nabiralnikov.

Ko končate selitev vseh uporabnikov v Office 365, boste lahko pošto začeli pošiljati neposredno v Office 365, star e-poštni sistem pa umaknili.

Izbirno: Zmanjšanje zakasnitve e-pošte

Tega opravila vam ni treba izvesti, toda če ga preskočite, bo morda trajala dlje, da se e-pošta pojavi v vaših novih nabiralnikih storitve Office 365.

Ko vam osebe zunaj organizacije pošljejo e-pošto, njihovi e-poštni sistemi ne preverijo vedno znova, kam želite poslati e-pošto. Namesto tega njihovi sistemi shranijo mesto vašega e-poštnega sistema glede na nastavitev v vašem strežniku DNS, imenovano življenjska doba (TTL). Če spremenite mesto e-poštnega sistema pred potekom življenjske dobe, poskuša sistem poslati e-pošto na staro mesto, preden ugotovi, da ste spremenili mesto. Posledično lahko pride do zakasnitve pošte. Temu se lahko izognete tako, da zmanjšate življenjsko dobo, ki jo vaš strežnik DNS daje strežnikom zunaj organizacije. Tako se bo mesto vašega e-poštnega sistema v drugih organizacijah osveževalo pogosteje.

Če nastavite kratek interval, na primer 3600 sekund (ena ura) ali manj, bo večina e-poštnih sistemov poslala zahtevo za posodobljeno lokacijo vsako uro. Preden začnete seliti e-pošto, priporočamo, da nastavite interval vsaj tako nizko. S to nastavitvijo bodo imeli vsi sistemi, ki vam pošiljajo e-pošto, dovolj časa, da zaznajo spremembo. Ko boste dokončno preklopili na Office 365, lahko spremenite življenjsko dobo nazaj na daljši interval.

Nastavitev življenjske dobe lahko spremenite v zapisu izmenjevalnika pošte v e-poštnem sistemu, imenovanem tudi zapis MX. Ta je na voljo v javno dostopnem sistemu DNS. Če imate več zapisov MX, boste morali vrednost za vsak zapis spremeniti na 3600 ali manj.

Če potrebujete pomoč pri konfiguriranju nastavitev sistema DNS, si oglejte Vodnik za sistem DNS za Office 365.

Usmerjanje e-pošte neposredno v Office 365

E-poštni sistemi z zapisom DNS, imenovanim zapis MX, ugotovijo, kam poslati e-pošto. Med postopkom selitve e-pošte je vaš zapis MX kazal na e-poštni sistem na mestu uporabe. Ko je postopek selitve e-pošte v storitev Office 365 dokončan za vse uporabnike, je čas, da zapis MX usmerite v Office 365. Tako boste poskrbeli, da bo dohodna e-pošta dostavljena v nabiralnike storitve Office 365. Če premaknete zapis MX, lahko tudi izklopite star e-poštni sistem, ko boste pripravljeni.

Za številne ponudnike sistema DNS obstajajo določena navodila za spreminjanje zapisa MX. Če vaš ponudnik sistema DNS ni vključen ali če si želite prebrati splošna navodila, so na voljo tudi splošna navodila za zapis MX.

E-poštni sistemi vaših strank in partnerjev bodo prepoznali spremenjeni zapis MX najpozneje v 72 urah. Počakajte vsaj 72 ur, preden nadaljujete naslednje opravilo.

Brisanje selitvenega paketa za selitev po stopnjah

Ko spremenite zapis MX in preverite, ali je vsa e-pošta usmerjena v nabiralnike storitve Office 365, lahko izbrišete selitvene pakete za selitev po stopnjah. Preden izbrišete selitveni paket, preverite to:

 • Vsi uporabniki uporabljajo nabiralnike storitve Office 365. Ko izbrišete paket, se pošta, ki je poslana v nabiralnike Exchange Server na mestu uporabe, ne kopira v ustrezne nabiralnike storitve Office 365.

 • Nabiralniki storitve Office 365 so bili sinhronizirani najmanj enkrat, potem ko je bila pošta usmerjena neposredno v njih. To zagotovite tako, da je vrednost v polju Čas zadnje sinhronizacije za selitveni paket novejša od vrednosti za čas, ko je začela pošta prihajati neposredno v nabiralnike storitve Office 365.

Ko izbrišete selitveni paket za selitev po stopnjah, storitev selitve počisti vse zapise, ki so povezani s selitvenim paketom, in nato izbriše selitveni paket. Paket je odstranjen s seznama selitvenih paketov na nadzorni plošči selitve.

Brisanje selitvenega paketa za selitev po stopnjah

 1. V oknu Skrbniško središče za Exchange se pomaknite na Prejemniki > Selitev.

 2. Na nadzorni plošči selitve izberite paket in nato kliknite Izbriši.

  Preteče lahko nekaj minut, preden je paket izbrisan.

 3. V oknu Skrbniško središče za Exchange se pomaknite na Prejemniki > Selitev.

 4. Prepričajte se, da selitvenega paketa ni več na nadzorni plošči selitve.

Dokončanje opravil po selitvi

Po selitvi nabiralnikov v Office 365 je treba dokončati nekatera opravila.

Dokončanje opravil po selitvi

 1. Aktivirajte Office 365 uporabniške račune za preseljene račune, tako da jim dodelite licence.    Če jim ne dodelite licenc, je nabiralnik onemogočen, ko se dovoljeno obdobje zaključi (30 dni). Če želite dodati licenco v Skrbniško središče za Office 365, glejte Dodelite licence uporabnikom v storitvi Office 365 za podjetja.

 2. Ustvarite zapis DNS za samodejno odkrivanje, da bodo imeli uporabniki preprost dostop do svojih nabiralnikov.    Ko so vsi nabiralniki na mestu uporabe preseljeni v Office 365, lahko konfigurirate zapis DNS za samodejno odkrivanje za svojo organizacijo Office 365, da omogočite uporabnikom preprosto vzpostavitev povezave z novimi nabiralniki storitve Office 365 prek Outlook in mobilnimi odjemalci. Nov zapis DNS za samodejno odkrivanje mora uporabljati enak imenski prostor, kot ga uporabljate za organizacijo Office 365. Če je na primer imenski prostor v oblaku cloud.contoso.com, morate ustvariti tak zapis DNS za samodejno odkrivanje: autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 uporablja zapis CNAME za izvajanje storitev samodejnega odkrivanja za Outlook in mobilne odjemalce. Zapis CNAME za samodejno odkrivanje mora vsebovati te informacije:

  • Vzdevek: samodejno odkrivanje

  • Cilj: autodiscover.outlook.com

  Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje zapisov DNS za Office 365 med upravljanjem zapisov DNS.

 3. Umik strežnikov Exchange na mestu uporabe.    Ko ste preverili, ali je vsa e-pošta usmerjena neposredno v nabiralnike storitve Office 365, dokončali selitev in vam ni treba več vzdrževati organizacije e-pošte na mestu uporabe, lahko Exchange odstranite.

  Če želite več informacij, glejte članek:

  Opomba: Izločitev storitve Exchange ima lahko nenamerne posledice. Preden izločite organizacijo Exchange na mestu uporabe, priporočamo, da se obrnete na Microsoftovo podporo.

Glejte tudi

Kaj morate vedeti o selitvi e-pošte v storitev Office 365 po stopnjah

Načini za selitev e-pošte v Office 365

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×