Izjava o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Opomba: Namizni odjemalec programa Lync 2013 se zdaj imenuje Skype za podjetja.

Nazadnje posodobljeno: april 2015

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Arhiviranje

Storitev preskušanja zvoka

Posredovanje klicev

Dnevniki klicev

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kartica stika

Zgodovina pogovorov

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Skupna raba namizja in programov

Nadzor skupne rabe namizja in programov

Storitve za klice v sili (112)

Združevanje

Skupna raba lokacije

Program za izboljšanje Skypa za podjetja

Upravljan API za Lync

Vtičnik VDI za Lync

Priloge srečanja

Klicno srečanje

Integracija OneNota

Dodatek spletnega srečanja za Outlook

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Trajni skupinski klepet

Osebna slika

Anketiranje

Sodelovanje v PowerPointu

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Način zasebnosti

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Snemanje

Iskanje po znanju

Pametno obrezovanje

Pogovori v zavihkih

Enotna shramba stikov

Izboljšanje kakovosti zvoka

Sodelovanje ob uporabi table

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje Microsoft Skypa za podjetja v podjetju. Če uporabljate Microsoft Lync kot del spletne rešitve ali storitve (povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema ali s katerimi vzpostavi povezavo), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki jih prejme tretja oseba, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Arhiviranje omogoča organizacijam, za katere veljajo določene zahteve hranjenja na osnovi skladnosti s predpisi in standardnimi zahtevami oz. za organizacije z lastnimi zahtevami po hranjenju, da arhivirajo komunikacijo v Skypu za podjetja in podatke o uporabi v skladu z zahtevami.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Arhiviranje hrani vsebino neposrednih sporočil v omrežju enakovrednih in sporočil več udeležencev, vsebino konferenc, vključno s preneseno vsebino (na primer izročki) in vsebino, povezano z dogodki (denimo pridruževanje, zapuščanje, prenašanje, skupna raba in spremembe vidljivosti) v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik velikega poslovnega okolja. Prenosov datotek v omrežju enakovrednih, video- in zvočnih pogovorov v omrežju enakovrednih, skupne rabe programov med pogovorom v omrežju enakovrednih in konferenčnih opomb ter anket ni mogoče arhivirati. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Organizaciji omogoča, da arhivira vsebino ter tako zadosti skladnost s predpisi, standardnim zahtevam in zahtevam hranjenja v organizacijah.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto onemogočeno. Za to funkcijo ni na voljo noben nadzor na ravni uporabnika; funkcijo upravlja skrbnik velikega poslovnega okolja.

Storitev preskušanja zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Storitev preskušanja zvoka omogoča uporabniku, da preveri kakovost zvoka tako, da preskusno pokliče Skype za podjetja. Uporabnik na ta način sliši kakovost svojega glasu, kakršna bi bila pri pravem klicu. Če kliknete gumb »Preveri kakovost zvoka«, storitev preskušanja zvoka opravi simuliran klic in pozove uporabnika, da posname kratek glasovni vzorec (približno 5 sekund), storitev pa nato predvaja posnetek. Če učinkovitost delovanja omrežja ni na največji ravni ali naprava uporabnika ni pravilno nastavljena, bo to vplivalo na kakovost glasovnega vzorca.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Pri klicu storitve za preskušanje zvoka se posname kratek vzorec vašega glasu (približno 5 sekund). Ko je klic storitve za preskušanje zvoka končan, se glasovni vzorec izbriše. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Glasovni vzorec se uporabi za preverjanje kvalitete zvoka klica s Skypom za podjetja na osnovi kvalitete posnetka.

Izbira/Nadzor: Kvaliteto zvoka preverite tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Zvočna naprava.

 3. Na zavihku Zvočna naprava kliknite gumb Preveri kakovost klica in sledite navodilom.

 4. Kliknite V redu.

Če želite uporabljati to funkcijo, morate posneti glasovni vzorec.

Posredovanje klicev

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo posredovanja klicev lahko uporabniki dodelijo enega ali več posameznikov (pooblaščencev), da opravljajo ali sprejemajo klice in nastavijo oz. se pridružijo spletnim srečanjem namesto njih.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skype za podjetja uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje in sprejemanje klicev ter razporejanje in pridruževanju sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbira/nadzor: Posredovanje klicev je privzeto onemogočeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če je funkcija posredovanja klicev omogočena, uporabniki lahko konfigurirajo svoje posrednike tako, da sledijo tem korakom:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Posredovanje klicev.

 3. V razdelku Posredovanje klicev izberite Posreduj moje klice na številko ali Hkrati pokliči in nato na spustnem seznamu kliknite Moji posredniki.

 4. Če pooblaščenci niso konfigurirani, v pogovornem oknu Posredovanje klicev – pooblaščenci kliknite Dodaj in nato izberite osebe, ki jih želite dodeliti kot pooblaščence.

 5. V pogovornem oknu »Pooblaščenci« kliknite V redu.

 6. Kliknite V redu.

Opomba: Skrbniki poslovnih okolij lahko konfigurirajo pooblaščence koledarja v programu Exchange, da se sinhronizirajo s strežnikom Lync Server 2010 ali novejšim. Če je ta možnost omogočena, bodo pooblaščenci koledarja v programu Exchange z ustreznimi dovoljenji (ki so enaka ali večja od dovoljenj avtorjev brez pravice urejanja) samodejno dodani kot pooblaščenci v Skype za podjetja. Toda s tem ne spremenite nastavitev posredovanja klicev.

Dnevniki klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Dnevniki klicev omogočajo uporabniku, da shranjujejo posnetke svojih glasovnih klicev v Skypu za podjetja v Microsoft Outlookovo mapo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o glasovnih klicih, denimo začetni in končni čas, trajanje ter udeleženci klica, bodo shranjeni v mapi »Zgodovina pogovorov v Outlooku«. Zadevo in lokacijo srečanja lahko zabeležite v dnevnik tako, da na zavihku »Osebno« v pogovornem oknu »Možnosti« izberete Outlook za upravitelja osebnih podatkov. Dnevniki klicev ne shranjujejo vsebine glasovnih klicev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S storitvijo dnevniki klicev lahko uporabniki sledijo in si ogledajo zgodovino klicev.

Izbira/nadzor: Dnevniki klicev so privzeto omogočeni. Skrbnik poslovnega okolja lahko omogoči ali onemogoči funkcijo dnevnika klicev za vaše podjetje. Če je skrbnik omogočil to funkcijo, jo lahko vklopite ali izklopite tako, da sledite tem korakom:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov počistite potrditveno polje Shrani dnevnike klicev v e-poštno mapo »Zgodovina pogovorov«.

 4. Kliknite V redu.

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja prikaže ID klicatelja vseh udeležencev na seznamu srečanja.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Zbran je ID klicatelja udeležencev srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: ID klicatelja lahko drugi uporabniki vidijo na seznamu udeležencev srečanja, ko se uporabnik pridruži srečanju.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo kontrolniki končnega uporabnika niso na voljo; ID klicatelja pošlje ponudnik telefonskih storitev. Pri nekaterih ponudnikih lahko uporabniki izklopijo ID klicatelja. Če želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali pokličite ponudnika telefonskih storitev.

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Odjemalsko pisanje dnevnika zbira informacije, ki jih ekipa podpore druge ravni lahko uporabi pri določanju vzroka težave. Odjemalsko pisanje dnevnika se shranjuje lokalno v računalnik uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je odjemalsko pisanje dnevnika omogočeno, se določene informacije o uporabi zapišejo v dnevnik in shranijo v računalnik uporabnika. Na primer zadeve in lokacije srečanja; sporočila protokola SIP; odgovori na povabila Skypa za podjetja; informacije o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil ter poti sporočil; seznam stikov uporabnika in informacije o prisotnosti; imena programov, prilog, datotek programa Microsoft PowerPoint, table ali ankete z vprašanji v skupni rabi in nenazadnje kazalo rezultatov so zapisani v dnevnike odjemalcev. Vsebina pogovorov v Skypu za podjetja (neposredna sporočila, skupine diapozitivov v PowerPointu, vsebina tabel, opombe, podrobnosti anket itn.) ni shranjena v dnevnikih odjemalcev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, zapisane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za uporabnike ali pa so poslane Microsoftu v pomoč pri odpravljanju težav v Skypu za podjetja.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če jo je skrbnik omogočil, lahko uporabniki konfigurirajo odjemalsko pisanje dnevnika tako, da sledijo tem korakom.

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. V razdelku Pomagajte skupini za podporo, da bo lahko pomagala vam, kliknite polje spustnega seznama Raven pisanja dnevnika in izberite Osnovno ali Polno. Uporabniki lahko omogočijo tudi dnevnik dogodkov sistema Windows tako, da izberejo Podatke za odpravljanje težav zbiraj tudi z dnevnikom dogodkov sistema Windows.

 4. Kliknite V redu.

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: Na kartici stika so prikazani podatki o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji, tako za različico Skypa za podjetja kot za Outlook. Kartica stika omogoča tudi dostop do komunikacije z določeno osebo z le enim klikom. Pošljete lahko na primer neposredno sporočilo, pokličete ali pošljete e-poštno sporočilo neposredno s kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Statične informacije na kartici stika se zbirajo iz poslovnega imenika podjetja (na primer iz imenika Active Directory). Dinamične informacije, denimo informacije o prostem ali zasedenem času v koledarju pa se pridobijo iz strežnika Microsoft Exchange Server; podatke o mestu se pridobi na različne načine (glejte razdelek »Mesto«); telefonske številke lahko pridobite iz poslovnega imenika ali jih vnesete ročno; informacije o prisotnosti pa Skype za podjetja upravlja s Koledarjem Outlook (če ga je uporabnik omogočil) oz. jih uporabnik ročno vnese. Strežnik Lync Server ima te informacije v skupni rabi z drugimi osebami znotraj organizacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, mestu in prisotnosti ljudi v organizaciji uporabnika. Količino prikazanih podatkov za stike v Skypu za podjetja in Outlooku uporabnika upravljate z nastavitvijo »zasebni odnosi« in omogočanjem oz. onemogočanjem možnosti »Zasebni način« (glejte razdelek »Zasebni način«).

Izbira/nadzor: Zasebne odnose konfigurirate tako:

 1. Kliknite stik z desno tipko miške.

 2. Kliknite Spremeni zasebni odnos.

 3. Kliknite ustrezno kategorijo za določen stik.

Čeprav nekatere informacije na kartici stika pridobite iz poslovnega imenika in jih konfigurira skrbnik, lahko uporabnik upravlja del teh podatkov. Mednje sodijo:

 • Podatki koledarja: V Microsoft Outlookovem meniju z možnostmi lahko izberete možnost »Spremeni dovoljenja za ogled informacij o prostem ali zasedenem času«, če želite nadzirati, ali so uporabnikom prikazane vaši podatki koledarja.

 • Mesto: Glejte razdelek »Mesto« tega dokumenta.

 • Informacije o stiku in prisotnosti: Glejte razdelek »Informacije o stiku in prisotnosti« tega dokumenta.

 • Osebna slika: Glejte razdelek »Osebna slika« tega dokumenta.

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: Z zgodovino pogovorov lahko shranjujte prejšnje, nedavne pogovore neposrednega sporočanja ali pogovore neposrednega sporočanja, ki ste jih zamudili, in statistiko glasovnih pogovorov (denimo podatke o datumu, času, trajanju in klicatelju) v mapo zgodovine pogovorov v Microsoft Outlooku ali pa jih pridobite prek zavihka »Pogovori« v Skypu za podjetja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Vsebina pogovorov neposrednega sporočanja in statistika o glasovnih pogovorih (na primer podatki datumu, času, trajanju in klicatelju). Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Zgodovino pogovorov si v Skypu za podjetja lahko ogledate v glavnem uporabniškem vmesniku na zavihku »Pogovori«, kjer uporabniku omogočite ogled in nadaljevanje njegovih preteklih pogovorov.

Izbira/nadzor: Zgodovina pogovorov je privzeto onemogočena. To funkcijo lahko nadzirate tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov potrdite ali počistite potrditveno polje Shrani pogovore NS v mapo »Zgodovina pogovorov« v e-pošti.

 4. Kliknite V redu.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite sodelovati, program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) zbira osnovne informacije o uporabi programov, vašem računalniku ali napravi in o povezanih napravah. Prav tako zbiramo informacije o tem, kako je računalnik ali naprava nastavljen in kako deluje. Ta poročila pošljemo družbi Microsoft, da lahko izboljša funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo in da ponudi rešitve za najpogostejše težave. Program CEIP zbira tudi podatke o vrsti in številu napak, na katere naletite, učinkovitosti delovanja programske in strojne opreme in hitrosti storitev. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in druge informacije o stiku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če imate to funkcijo vklopljeno, Microsoft samodejno dobiva podatke programa CEIP. Če želite več informacij o zbranih, obdelanih ali prenesenih podatkih programa CEIP, glejte izjavo o zasebnosti za program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Uporaba informacij: Microsoft uporabi te informacije, da lahko izboljša kakovost, zanesljivost in učinkovitost delovanja Microsoftovih storitev in programske opreme.

Izbira/nadzor: Program CEIP je privzeto onemogočen. Skrbnik podjetja ga za svojo organizacijo lahko omogoči ali onemogoči. Če skrbnik podjetja ni konfiguriral programa CEIP za organizacijo, bo uporabnik pri začetni namestitvi imel možnost vpisa. Če skrbnik podjetja ni onemogočil nadzora CEIP, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svojo izbiro programa CEIP, in sicer tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. V razdelku Pomagajte nam izboljšati potrdite polje Vpis v program za izboljšanje uporabniške izkušnje ali pa ga počistite.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Če skrbnik spremeni nastavitev in omogoči oz. onemogoči program CEIP, uporabnik pa že uporablja Skype za podjetja, mora uporabnik zapreti Skype za podjetja in se znova vpisati, da se uveljavi nova nastavitev.

Skupna raba namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programov uporabnikom omogoča sodelovanje prek videopogovora in skupno rabo svojega namizja ali izbranega programa z drugimi udeleženci srečanja; to jim omogoča skupno rabo in urejanje datotek, kot da bi bili v isti sobi s svojimi sodelavci. Uporabniki lahko tudi zaženejo predstavitve v Microsoft PowerPointu in sodelujejo z drugimi na navidezni tabli – sveža stran z opombami in risbami, ki jih lahko uporabljajo vsi udeleženci. Ko uporabnik da v skupno rabo svoje namizje ali določen program, ima le on nadzor nad dogajanjem. Lahko pa drugim uporabnikom omogoči, da prevzamejo nadzor nad namizjem ali programom v skupni rabi, tako da lahko krmarijo in opravljajo spremembe kar v svojem računalniku (glejte razdelek »Nadzor skupne rabe namizja in programov«).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je skupna raba omogočena, bodo udeleženci pogovora lahko videli elemente v skupni rabi (denimo monitorje, celotno namizje ali izbran program) na svojem zaslonu računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skupno rabo namizja in programov lahko uporabljate, če želite sodelovati v pogovoru in z udeleženci srečanja.

Izbira/nadzor:

Če želite začeti skupno rabo namizja in programov (v pogovoru ali na srečanju):

 1. Kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete okno skupne rabe.

 2. Znova kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete meni.

 3. V pojavnem meniju v razdelku Predstavi kliknite Namizje, monitor (če jih imate več) ali Program.

 4. Če kliknete Program, na razpoložljivem seznamu izberite program, ki ga želite dati v skupno rabo (izbirno).

ALI

 1. Postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete meni

 2. V pojavnem meniju v razdelku Predstavi kliknite Namizje, monitor (če jih imate več) ali Program.

 3. Če kliknete Program, na razpoložljivem seznamu izberite program, ki ga želite dati v skupno rabo (izbirno).

Če želite ustaviti skupno rabo namizja ali programa:

 • Na vrhu zaslona v vrstici skupne rabe kliknite Ustavi skupno rabo.

POMEMBNO Dokumente ali slike, ki jih imate prikazane na namizju in so zaščiteni s programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic, bodo morda videli tudi udeleženci, s katerimi imate namizje v skupni rabi v pogovoru v Skypu za podjetja.

Nadzor skupne rabe namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programov omogoča uporabnikom, da dodelijo nadzor nad namizjem ali programom drugemu udeležencu srečanja ali pogovora, ki uporablja Skype za podjetja v drugem računalniku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodelite nadzor osebi, lahko ta nadzira skupno rabo namizja ali programa in opravlja spremembe, kot da bi neposredno uporabljala računalnik v skupni rabi s tipkovnico ali miško. Uporabnik, ki je dal v skupno rabo namizje ali program, in drugi udeleženci pogovora ali srečanja v Skypu za podjetja si bodo lahko ogledali te spremembe že ob nastanku. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Nadzor skupne rabe namizja in programov omogoča udeležencu pogovora ali srečanja, da prevzame nadzor nad omizjem ali programom v skupni rabi, vi in drugi udeleženci pogovora pa opazujete.

Izbira/nadzor:

Če želite v skupno rabo dati nadzor nad namizjem ali programom (in še ne uporabljate skupne rabe namizja in programov):

 1. Na vrhu zaslona kliknite Podeli nadzor.

 2. Izberite osebo, kateri boste podelili nadzor.

Če pridobiti nazaj nadzor nad svojim omizjem, storite to:

 1. Na vrhu zaslona kliknite Podeli nadzor.

 2. Kliknite Znova prevzemi nadzor.

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Ko to omogoči skrbnik v podjetju, lahko Skype za podjetja s storitvijo za klice v sili pošlje lokacijo storitvi za usmerjanje tretje osebe, ki jo izberete stranka. Če vnesete številko za klice v sili (112), tretja oseba, ki je ponudnik storitve usmerjanja, lokacijo nato pošlje oddelku za ukrepanje ob primerih v sili. Ko je funkcija omogočena, so informacije o lokaciji, posredovani osebju za ukrepanje ob primerih v sili, lokacija, ki jo je skrbnik v podjetju dodelil posameznemu uporabniku (na primer stavba ali številka pisarne) in jo vnesel v zbirko podatkov lokacije. Če pa takšna lokacija ni na voljo, so jo uporabniki morda ročno vnesli polje »Lokacija«. Če uporabnik pokliče službo za ukrepanje ob izrednih dogodkih, medtem ko uporablja Skype za podjetja prek brezžične internetne povezave, medtem ko je še vedno na delovnem mestu, so podatki o lokaciji, poslani službi za ukrepanje, zgolj približna lokacija, ki temelji na lokaciji brezžične končne točke, s katero komunicira računalnik. Podatke o lokaciji te brezžične točke ročno vnese skrbnik v podjetju, zato podatki o lokaciji, poslani osebju službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih, morda ni dejanska fizična lokacija uporabnika. Če želite, da funkcija deluje v celoti, mora podjetje dobiti storitev usmerjanja, ki jo nudijo pooblaščeni ponudniki rešitev, storitev pa je na voljo le v Združenih državah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Skype za podjetja, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejeme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na nanj in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese klicateljem službe za klice v sili.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na vaše delovno mesto. Obrnite se na skrbnika podjetja in se pozanimajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili.

Združevanje

Kaj omogoča ta funkcija: Povezovanje omogoča uporabnikom Skypa v podjetju v organizaciji, da si ogledajo podatke o prisotnosti, pošiljajo neposredna sporočila in opravijo glasovne klice iz računalnika v drug računalnik (pod pogojem, da imate v računalnik priključene zvočnike in mikrofon ali slušalke) z uporabniki Skypa za podjetja v drugih organizacijah, s katerimi ste v zvezi.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi zunanjimi stiki. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če je ta funkcija omogočena, lahko uporabniki ene dodajajo uporabnike druge organizacije na sezname stikov in jim pošiljajo neposredna sporočila ter si ogledajo informacije o njihovi prisotnosti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini komuniciranja za določeno opravilo – glas, video in še več – in seje dveh oseb razširijo na konference z več osebami.

Izbira/nadzor: Povezovanje je privzeto izklopljeno, nadzira in konfigurira pa ga skrbnik podjetja. Če je povezovanje omogočeno, lahko uporabniki poiščejo zunanje stike in jih dodajo tako, kot to naredijo pri dodajanju stikov v organizaciji.

Opomba:  Vsem zunanjim stikom, tako osebnim kot povezanim, je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti zunanji stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če jim dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Skupna raba lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba lokacije drugim uporabnikom Skypa za podjetja prikazuje trenutno geografsko lokacijo in časovni pas uporabnika s funkcijo prisotnosti kartice stika (glejte razdelek »Kartica stika«). Uporabniki nadzirajo, katere informacije so v skupni rabi z drugimi tako, da v meniju »Možnosti« omogočijo možnost »Zasebni način« (glejte razdelek »Zasebni način«).

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Lokacija uporabnika se pridobi na dva načina – iz strežnika s podatki o mestu, ki ga konfigurira skrbnik omrežja, ali pa uporabnik ročno nastavi svojo lokacijo tako, da v uporabniškem vmesniku Skypa za podjetja v razdelek »Nadzor lokacije« vnese lokacijo po meri, denimo »Doma«, »Služba« ali »5678 Main St, Buffalo, NY, 98052«. Časovni pas se pridobi neposredno iz operacijskega sistema v računalniku uporabnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Odvisna od tega, kako je uporabnik ali skrbnik konfiguriral nastavitve zasebnosti; informacije o lokaciji in časovnem pasu je v skupno rabo dal Skype za podjetja in so na voljo drugim uporabnikom prek kartice stika. Oblikovani naslov ali mestni naslov ni v skupni rabi prek podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: Če je skrbnik sistema omogočil skupno rabo lokacije in jo konfiguriral tako, da je uporabnikom dovolil dostop do celotnega uporabniškega vmesnika lokacije, bodo imeli dostop do teh elementov v polju in meniju lokacije, ki jih je mogoče najti v glavnem oknu Skypa za podjetja:

 • Nastavitev lokacije: Lokacijo lahko nastavite ročno tako, da uredite besedilo v polju z besedilom lokacije.

 • Drugim pokaži mojo lokacijo: Omogoča uporabniku, da nadzira, ali so podatki o njegovi lokaciji v skupni rabi z drugimi uporabniki. Ta nastavitev ne vpliva na skupno rabo lokacije za storitve klicev v sili, npr. klic na številko 911 (glejte razdelek »Klici v sili«).

Program za izboljšanje Skypa za podjetja

Kaj omogoča ta funkcija: Program za izboljšanje Skypa za podjetja zbira podatke o vaši izkušnji s Skypom za podjetja in jih pošlje Microsoftu vsakič, ko ga uporabite. Microsoft uporablja te podatke za ustvarjanje rešitev za pogoste težave ter izboljšanje Skypa za podjetja in drugih Microsoftovih izdelkov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Med podatke, ki so poslani Microsoftu, lahko spadajo podatki o tem, kako uporabljate Skype za podjetja, podatki o učinkovitosti delovanja in zanesljivosti, konfiguraciji naprave ter kakovosti omrežne povezave in kode napak, dnevniki napak ter podatki o izjemah. Program za izboljšanje Lynca lahko pošlje tudi podatke o vas in vaši napravi, na primer vaše uporabniško ime ali naslov IP, vendar so ti podatki spremenjeni v anonimno obliko, preden so shranjeni v Microsoftove strežnike.

Uporaba informacij: z dobljenimi informacijami bomo ustvarili rešitve za pogoste težave ter izboljšali Skype za podjetja in druge Microsoftove izdelke. Informacije ne bomo uporabili zato, da vas bomo identificirali ali vzpostavili stik z vami.

Izbor/nadzor: ta funkcija je privzeto izklopljena, upravlja pa jo lahko skrbnik podjetja. Skrbnik se lahko odloči, da informacije za izboljšanje Skypa za podjetja nikoli ne pošlje Microsoftu ali pa da jih pošlje vedno, lahko pa vam da tudi možnost, da sami izberete nastavitev.

Uporabnik lahko nastavitve spremeni tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. Na zavihku Splošno potrdite ali odstranite potrditveno oznako iz polja Pošlji informacije programa za izboljšanje Skypa za podjetja Microsoftu.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko s pravilnikom skupine konfigurira to funkcijo v imenu zaposlenih. V tem primeru uporabnikom ne bo prikazano pogovorno okno o neuspešnem vpisu niti ne bodo pozvani, ali želijo poročilo o napaki vpisa poslati družbi Microsoft.

Upravljan API za Lync

Kaj omogoča ta funkcija: Upravljan API za Lync omogoča programom neodvisnih proizvajalcev, da dostopajo do odjemalca za Skype za podjetja in z njim komunicirajo na način, ki izboljša uporabniško izkušnjo v Skypu za podjetja. Programi tretjih oseb vključujejo programe, ki so jih razvili razvijalci ali Microsoft (na primer Outlook in druge Microsoft Officeove programe).

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Podatki, ki so na voljo prek upravljanega API-ja za Lync za programe neodvisnih proizvajalcev, vključujejo katere koli osebne podatke, ki si jih je mogoče ogledati v uporabniškem vmesniku Skypa za podjetja. Informacije lahko vključujejo lokacijo uporabnika, telefonske številke, delovno mesto, seznam stikov (vključno s telefonskimi številkami in drugimi podrobnostmi), osebnim zaznamkom, stanjem dejavnosti in trenutnimi pogovori in njihovo vsebino.

Uporaba informacij: Programi, ki uporabljajo upravljan API za Lync, uporabijo informacije v seji Skypa za podjetja, da zagotovijo izboljšano ali dodatno funkcionalnost za končnega uporabnika. Toda uporaba takšnih informacij je odvisna od programa tretje osebe, ki mora navesti lastno izjavo o zasebnosti glede uporabe takšnih informacij.

Izbira/nadzor: Programi neodvisnih proizvajalcev, ki uporabljajo upravljan API za Lync, lahko razvrstimo v tri kategorije: namizni (lokalno nameščeni) programi; programi, gostovani v spletu, in programi razširitve za Skype za podjetja (programi, ki so vgrajeni v uporabniški vmesnik za okno pogovora v Skypu za podjetja). Nadzor dostopa programov tretjih oseb do vaših informacij je odvisen od vsakega scenarija:

 • Namizni (lokalno nameščeni) programi: Namizne programe namestite vi ali skrbnik lokalnega računalnika in bodo vedno imeli dostop do informacij uporabnika prek upravljanega API-ja za Lync. Programov, ki niso zaupanja vredni, ne nameščajte.

 • Programi, gostovani v spletu: Programi, gostovani v internetu ali intranetu, imajo morda tudi dostop da informacij uporabnika prek gostovanega API-ja za Lync. Če neželenim programom želite preprečiti dostop do svojih informacij brez vednosti, morate te programe gostovati v domeni ali URL-ju, ki ga je lokalni skrbnik računalnika dodal na seznam zaupanja vrednih mest v programu Internet Explorer.

 • Programi razširitve za Skype za podjetja: V Skypu za podjetja lahko razvijalci razširijo uporabniško izkušnjo s Skypom za podjetja tako, da v okno pogovorov v Skypu za podjetja vgradijo program. Ta program lahko tudi dostopa do informacij o Skypu za podjetja prek upravljanega API-ja za Lync. V tem primeru je program razširitve moral registrirati skrbnik lokalnega računalnika z odjemalcem za Skype za podjetja. Registracija te vrste programu tudi dodeli dostop do upravljanega API-ja za Lync.

Poseben nadzor za ime lokacije: Skrbnik sistema lahko kot dodan varnostni ukrep izbira ali bo dovolil, blokiral ali dovolil končnemu uporabniku (vam), da se odločite, ali naj imajo programi neodvisnih proizvajalcev dostop do imena lokacije v Skypu za podjetja. Dostop do lokacije je za programe tretjih oseb privzeto omogočen. To nastavitev nadzirate tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov ustrezno potrdite ali počistite potrditvena polja.

 4. Kliknite V redu.

Vtičnik VDI za Lync

Kaj omogoča ta funkcija: V organizacijah, ki uporabljajo arhitekturo oddaljenega namizja, vtičnik VDI za Lync omogoča neodvisnemu in odvisnemu odjemalcu, da vzpostavi povezavo s Skypom za podjetja in uporabi celoten nabor funkcij in funkcionalnosti, kot da bi jih uporabljal neposredno iz naprave odjemalca.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Če uporabljate Skype za podjetja v okoljih z oddaljenim namizjem in nameščenim vtičnikom VDI za Lync v napravi za dostop, se poverilnice uporabnika za prijavo v omrežje (uporabniško ime in geslo) pridobijo od uporabnika v skupni rabi med vtičnikom VDI in Skypom za podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Poverilnice za prijavo v omrežje, ki jih zbere vtičnik VDI za Lync, uporabi vtičnik, da poveže napravo za dostop uporabnika s primerkom oddaljenega namizja za Skype za podjetja.

Izbira/nadzor: Brez poverilnic za prijavo v omrežje se ni mogoče vpisati v Skype za podjetja na oddaljenem namizju. Uporabniki lahko vnesejo svoje poverilnice vsakič, ko se prijavijo, ali le enkrat in jih shranijo (v pogovornem oknu »Poverilnice« izberejo možnost »Shrani geslo«).

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Priloga srečanja omogoča organizatorjem , da prenesejo datoteke in jih dajo v skupno rabo z drugimi udeleženci srečanja tako, da jih prikažejo v srečanju ali pa so na voljo za prenos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge srečanja prenese organizator srečanja in so shranjene v strežniku Lync Server. Skrbnik podjetja določi, koliko časa bodo priloge shranjene v strežniku. Organizator srečanja in udeleženci so omogočili, da so priloge na voljo za prenos, dokler jih organizator srečanja ne izbriše oz. skrbnik ne konfigurira konec obdobja hranjenja. Takrat bo priloga srečanja izbrisana. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Prenesene priloge srečanja so v skupni rabi z udeleženci srečanja, ki jih lahko prenesejo. Razpoložljivost prilog je mogoče omejiti na določene vloge udeležencev (organizator, predstavitelj, vsi). Če določena vloga ne more dostopati do predloge, ne bo vidna na seznamu prilog te vloge udeležencev.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu pogovora postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Izberite zavihek Priloge.

 3. Kliknite Dodaj prilogo.

 4. Poiščite prilogo, ki jo želite dodati, in izberite datoteko.

 5. Kliknite Odpri.

Lastniki srečanja lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Priloge kliknite Upravljanje prilog.

 3. V pogovornem oknu Priloge v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Če je priloga omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Klicno srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: Klicno srečanje omogoča uporabnikom Skypa za podjetja, ki so se udeležili srečanja, da obstoječemu video- in zvočnemu pogovoru ali srečanju dodajo številko PSTN (javno komutirano telefonsko omrežje). Uporabnika PSTN je mogoče dodati tako, da s številčnico Skypa za podjetja pokličete številko PSTN. Uporabnik PSTN bo dodan, ko se sprejme klic.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnik PSTN bo lahko videl ID ID-klicatelja organizatorja ali udeleženca srečanja, ko prejme klic s povabilom na srečanje.

Uporaba informacij: ID klicatelja se uporablja za to, da oseba, ki prejme klic, prepozna ID klicatelja.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika podjetja ali uporabnika.

Integracija OneNota

Kaj omogoča ta funkcija: Z integracijo OneNota lahko uporabniki Skypa za podjetja delijo OneNotove zvezke z udeleženci srečanja, lahko pa si tudi ogledajo in urejajo OneNotove zvezke, ki so jih v skupno rabo dodali drugi udeleženci srečanja, in sicer prek programa Lync 2010 ali novejšega odjemalca.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko udeleženec srečanja, ki uporablja Lync 2010 ali novejšega odjemalca, da v skupno rabo zvezek programa Microsoft OneNote, lahko drugi uporabniki Skypa za podjetja in uporabniki programa Lync Web App vidijo in obdelujejo ta OneNotov zvezek. Vsa vstavljena vsebina v zvezku bo vidna in na voljo vsem udeležencem srečanja.

Uporaba informacij: S to funkcijo si lahko uporabniki Skypa za podjetja ogledajo sodelovanje v OneNotu in tudi sami sodelujejo.

Izbira/nadzor:

 1. Iz okna za pogovor pokažite na ikono Skupna raba.

 2. Na zavihku Predstavljanje kliknite ONENOTE.

 3. Izberite OneNotov zvezek, ki ga želite odpreti.

Opomba:  Lastniki srečanja lahko omejijo dostopnost glede na vlogo, ki jo ima udeleženec (organizator, predstavitelji, vsi). Če je OneNotov zvezek omejen za določene vloge, verjetno ne bo viden na seznamu vsebine udeleženca, zato ga ne bo mogel odpreti ali shraniti v računalnik.

Dodatek spletnega srečanja za Outlook

Kaj omogoča ta funkcija: Dodatek spletnega srečanja za Outlook (pravimo mu tudi konferenčni dodatek za Outlook) je dodatek, ki dovoli uporabniku, da opravi nekaj opravil, povezanih s Skypom za podjetja v Microsoft Outlooku. Dodatek mora biti nameščen. Opravila so navedena spodaj:

 • Načrtovanje spletnega srečanja

 • Nastavitev možnosti srečanja

 • Načrtovanje konferenčnega klica

 • Skupna raba informacij s Skypom za podjetja

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Spodaj navedeni podatki bodo shranjeni v računalnik uporabnika v odjemalec za Microsoft Outlook. V dnevnik bodo morda zabeležene tudi dodatne informacije o uporabi in statistični podatki, kar je odvisno od nastavitev pisanja dnevnika v odjemalcu (glejte razdelek »Pisanje dnevnika v odjemalcu«). Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

 • Ime organizatorja

 • Imena udeležencev

 • Imena predstaviteljev

 • Seznam e-poštnih naslovov

 • Zadeva srečanja in druge informacije o srečanju (na primer začetni in končni čas, ID konference, geslo in informacije o ponudniku zvočnih konferenc/samodejnem odzivnem sistemu za konference za uporabnika)

 • Vsi naslovi proxy v strežniku Microsoft Exchange (naslovi X400-X500, naslovi sistema poenotenega sporočanja v strežniku Exchange, in spletni naslovi glasovne pošte za sistem poenotenega sporočanja v strežniku Exchange ter telefonske številke SIP)

 • Informacije o mestu srečanja

Uporaba informacij: Informacije, navedene zgoraj, se uporabijo izključno za razporejanje srečanja ali konferenčnega klica. Shranjene so lokalno v računalniku uporabnika in so v skupni rabi s strežnikom Lync Server. Informacije o konferenčnem klicu in srečanju so poleg tega v skupni rabi s strežnikom Lync Server.

Opomba: Te informacije so tudi v skupni rabi z upravljanim API-jem za Lync (glejte razdelek »Upravljani API za Lync«).

Izbira/nadzor: Končni uporabnik nima nadzora nad ustvarjenimi, zbranimi, shranjenimi ali prenesenimi informacijami z dodatkom za spletno srečanje za Outlook. Toda uporabnik lahko izbriše ali onemogoči ta dodatek.

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Kaj omogoča ta funkcija: Prenos datotek v omrežju enakovrednih omogoča uporabnikom Skypa za podjetja, da prenašajo datoteke med pogovori neposrednega sporočanja v omrežju enakovrednih (z dvema uporabnikoma).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Datoteka je prenesena neposredno med lastnikom datoteke in drugim udeležencem pogovora. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Uporabniki začnejo prenos datoteke in izberejo datoteko, ki jo želijo prenesti. Prejemnik datoteke se mora izrecno strinjati s prejemom datoteke. Datoteke v skupni rabi s prenosom datotek v omrežju enakovrednih se ne shranijo v strežnik Lync Server.

Izbira/nadzor: Prenos datotek v omrežju enakovrednih je omogočen privzeto. Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči to funkcijo za določene ali vse uporabnike v organizaciji.

Trajni skupinski klepet

Kaj omogoča ta funkcija: Trajni klepet skupine uporabnikom omogoča, da objavljajo sporočila v stalnih klepetalnicah. Podatki se ohranijo v strežniku, člani klepetalnice pa imajo dostop do podatkov, tudi zgodovinskih. Trajni klepet skupine omogoča uporabnikom klepete skupine, iskanje, priključitev in udeležbo v klepetih skupine, iskanje vsebine v klepetalnicah in ustvarjanje filtrov za sledenje pogovorom v določenih temah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Stalni klepet skupine hrani vsebino klepetov skupine v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Stalni klepet skupine je stalen klepet, podoben »klepetalnici«, kjer se pogovor nikoli ne preneha, saj se klepetu pridružujejo novi člani oz. odhajajo. Za to pa je seveda potreben stalen klepet.

Izbira/nadzor: Trajni klepet skupine mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je funkcija omogočena, skrbnik lahko nadzira obdobje hranjenja, strežnik, v katerem so shranjene informacije, če je zgodovina klepeta skupine arhivirana za potrebe skladnosti s predpisi ali zaradi drugih vzrokov, in upravlja ali spreminja lastnosti klepeta. Uporabniki z različnimi vlogami imajo različen dostop do obstoječih podatkov, kot je razloženo spodaj.

 • Skrbniki lahko izbrišejo starejšo vsebino (vsebino, ki je bila na primer objavljena pred določenim datumom) iz poljubne klepetalnice in tako preprečijo, da bi zbirka podatkov postala prevelika. Lahko pa odstranijo ali zamenjajo neustrezna (oz. neprimerna) sporočila za določeno klepetalnico.

 • Končni uporabniki, vključno z avtorji sporočil, ne morejo izbrisati vsebine iz katere koli klepetalnice.

 • Upravitelji klepetalnic lahko onemogočijo klepetalnice, a jih ne morejo izbrisati. Le skrbniki lahko izbrišejo ustvarjeno klepetalnico.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika omogoča uporabnikom, da drugim v organizaciji prikažejo osebne slike na kartici stika. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko na kartici stika, jo drugi uporabniki Skypa za podjetja na seznamu stikov vidijo tako, da izberejo možnost »Pokaži fotografije stikov«. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko drugim, lahko prikaže privzeto sliko, ki jo uporablja v organizaciji (če je ta zmožnost omogočena za podjetje), lahko pa prenese sliko iz svojega računalnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike in poljubne prenesene slike po meri. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije so shranjene v strežniku Lync Server in se uporabljajo za prilagajanje uporabniške izkušnje ter skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Moja slika.

 3. V razdelku Moja slika izberite Pokaži sliko ali Skrij sliko.

 4. Kliknite V redu.

Sliko po meri nastavite tako, da kliknete gumb Uredi ali zamenjaj sliko.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko določi, kakšne slike so dovoljene, največjo dovoljeno velikost slike za prenos in ali so slike privzeto v skupni rabi ali ne, toda zadnjo nastavitev lahko preglasi uporabnik.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Z anketiranjem lahko organizator srečanja hitro zbere informacije ali združi želje udeležencev srečanja ali pogovora. Informacije lahko tudi shranite in jih analizirate po srečanju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Glasovi posameznikov so anonimni. Združeni rezultati anket so prikazani predstaviteljem, ki jih lahko prikažejo vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje tako, da predstaviteljem omogoči hitro določanje želja udeležencev.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu za pogovor kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja z desno tipko miške, da odprete meni.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Anketa.

 3. Vnesite Ime ankete, Vprašanje in Možne odgovore.

 4. Kliknite Ustvari anketo.

Opomba: V anketi lahko predstavitelji omejijo razpoložljivost ankete glede na vlogo udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi). Če udeležencu anketa ni na voljo, ni prikazana na seznamu vsebine, če trenutno ni v skupni rabi, prav tako pa je ni mogoče shraniti v lokalni računalnik. Poleg tega lahko predstavitelji kadar koli odprejo ali zaprejo anketo za glasovanje in izbrišejo rezultate ankete.

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo, si ogledajo in dodajo opombe v PowerPointove predstavitve.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik s svojimi dejanji (prenašanje, krmarjenje po ali dodajanje opomb v PowerPointovih predstavitev) v celoti izkorišča to funkcijo. Katera koli datoteka, ki je predstavljena v pogovoru ali srečanju, bo prenesena vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko poiskali neposredno v mapi v svojih računalnikih. Lastnik datoteke ali predstavitelj lahko drugim uporabnikom prepreči shranjevanje datoteke, toda še vedno lahko uporabniki datoteko pridobijo in si jo ogledajo. PowerPointove datoteke so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Sodelovanje s PowerPointom udeležencem pogovora omogoča, da izvedejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor:

 1. Če želite odpreti meni, v oknu za pogovor postavite kazalec miške na gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja

 2. Na zavihku Predstavi kliknite PowerPoint.

 3. Poiščite PowerPointovo predstavitev, ki jo želite dodati, in izberite datoteko.

 4. Kliknite Odpri.

Predstavitelji lahko omejijo pravice opomb glede na vlogo udeleženca (samo za predstavitelje, vsi in brez) tako, da sledite tem navodilom:

 1. Postavite kazalec miške na možnost ogleda udeležencev.

 2. Kliknite Več možnosti (...).

 3. Kliknite Možnosti spletnega srečanja.

 4. V pogovornem oknu Možnosti spletnega srečanja v razdelku Kdo lahko uporabi opombo? izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 5. Kliknite V redu.

Predstavitelji lahko udeležencem omejijo lasten ogled diapozitivov glede na vlogo udeleženca (samo za predstavitelje, vsi in brez) tako, da sledite tem navodilom:

 1. Postavite kazalec miške na možnost Ogled udeležencev.

 2. Kliknite Več možnosti (...).

 3. Kliknite Možnosti spletnega srečanja.

 4. V pogovornem oknu Možnosti spletnega srečanja v razdelku Kdo si lahko sam ogleda vsebino? izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 5. Kliknite V redu.

Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Kliknite Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje vsebine, ki jo je mogoče predstaviti v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Če je PowerPointova predstavitev omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanje in notranje uporabnike) in omogoči skupno rabo svojih objavljenih informacij, denimo prisotnost, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja lahko prav tako konfigurira integracijo z Microsoft Outlookom in Exchange Serverjem, da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v Outlookovem koledarju načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo Microsoft Outlooka in Exchange Serverja in če je ta funkcija omogočena v Outlooku; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabi za prijavo v Skype za podjetja in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od konfiguracije nastavitev zasebnosti bodo drugi uporabniki in programi Skypa za podjetja lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Uporabniki odločajo, katere informacije o sebi bodo objavili, lahko pa skrbnik podjetja konfigurira objavljene informacije namesto njih. Če skrbnik ni onemogočil zmožnosti, da uporabniki nadzirajo svoje objavljene informacije, lahko ti kadar koli spremenijo svoje nastavitev, in sicer tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti:

  1. Na zavihku Osebno vnesite Naslov za vpis. Če želite vnesti ime strežnika, s katerim boste vzpostavili povezavo, uporabite gumb Dodatno. Skrbnik podjetja navaja informacije o strežniku.

  2. Na zavihku Osebno lahko izberete tudi, katero raven integracije Outlooka želite omogočiti in tako uporabnikom dovoliti, da vidijo vaše posodobljene podatke o prisotnosti, sporočilo o odsotnosti in zadevo ter lokacijo srečanja.

  3. Na zavihku Stanje lahko daste podatke o prisotnosti v skupno rabo s stiki na seznamu stikov – to je mogoče le, če je skrbnik podjetja omogočil zasebni način (glejte razdelek »Zasebni način«).

  4. Na zavihku Telefoni si lahko ogledate številke, ki jih je skrbnik objavil namesto vas, in dodaste druge, za katere želite, da jih drugi vidijo.

 3. Kliknite V redu.

Uporabniki lahko informacije o lokaciji in stanju posodobijo ročno, in sicer tako, da uporabijo meni stanja in lokacije ter vnesejo opombo po meri v glavni uporabniški vmesnik Skypa za podjetja.

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Način zasebnosti predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite zasebni način, Skype za podjetja preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: Če je skrbnik podjetja za svoje podjetje omogočil zasebni način, uporabniki lahko izbirajo, ali želijo prikazati podatke o prisotnosti vsem zaposlenim (standardni način) ali le stikom (zasebni način).

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Stanje.

 3. V razdelku Stanje izberite želeno možnost.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Če je skrbnik podjetja za svoje podjetje omogočil standardni način, uporabniki ne bodo mogli preklopiti na zasebni način. Lahko pa vnaprej zavrnejo zasebni način, tako da izberejo eno od možnosti, ki so na voljo, tako da, če skrbnik pozneje omogoči zasebni način, nastavitve ostanejo nespremenjene (tudi po vnovičnem vpisu v Skype za podjetja).

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Kaj omogoča ta funkcija: Povezljivost z javnim ponudnikom za NS omogoča, da uporabniki Skypa za podjetja dodajo uporabnike storitev drugih javnih ponudnikov za NS, kot je na primer Microsoft Live Messenger, in tako hitro in učinkovito komunicirajo ter izmenjujejo podatke o prisotnosti in podatke za stik.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi stiki PIC. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če je ta funkcija omogočena, lahko uporabniki dodajajo svoje stike iz drugih javnih ponudnikov storitev za neposredno sporočanje na sezname stikov v Skypu za podjetja in jim pošiljajo neposredna sporočila ter si ogledajo informacije o njihovi prisotnosti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini komuniciranja za določeno opravilo – glas, video in še več – in seje dveh oseb razširijo na konference z več osebami.

Izbira/nadzor: Storitev PIC omogoči skrbnik podjetja in lahko nadzira dostop do javnih povezav neposrednega sporočanja med uporabniki ali skupinami, izbere javne ponudnike storitev neposrednega sporočanja, s katerimi lahko uporabniki vzpostavijo povezavo in zapisuje sporočila, ki so poslana uporabnikom javnih storitev neposrednega sporočanja, v dnevnik in jih arhivira.

Opomba:  Vsem zunanjim stikom, tako osebnim kot povezanim, je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če pa zunanjim stikom dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje – zbira in posreduje kakovost predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v Skypu za podjetja. V statistiko so vključeni podatki o naslovih IP, številu izgub, uporabljenih napravah, dogodkih slabe kakovosti med klicem itd.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik podjetja omogoči kakovost izkušnje, se podatki o kakovosti predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v Skypu za podjetja zapisujejo v zbirko podatkov kakovosti izkušnje. Ta zmožnost ne zapisuje vsebine Skypa za podjetja. Podatki kakovosti izkušnje so shranjeni v fizični zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja ima dostop do teh informacij in jih lahko uporabi za zbiranje povratnih informacij o kakovosti predstavnosti v sistemu. V te podatke so vključeni naslovi IP.

Izbira/nadzor: Kakovost izkušnje je vklopljena privzeto, toda če želi skrbnik podjetja zbirati podatke o kakovosti izkušnje, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov strežnika za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri, ki izvajajo poizvedbe v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Snemanje udeležencem srečanja omogoča, da med srečanjem zajamejo zvok, video, neposredno sporočanje, skupno rabo programa, predstavitve programa Microsoft PowerPoint, tablo in anketiranje ter vsebino arhivirajo ali predvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če se udeleženci srečanja odločijo, da bodo posneli sejo, bodo posnetki shranjeni lokalno v njihovih računalnikih. Če udeleženci omogočajo skupno rabo vsebine srečanja med snemanjem, bo ta vsebina vključena v posnetek srečanja. Ko udeleženec začne snemati, bo vsem udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami prikazano sporočilo o začetku snemanja. Udeleženci v posneti seji, ki uporabljajo nezdružljive odjemalce ali naprave, bodo posneti, vendar ne bodo prejeli obvestila o snemanju. Seznam nezdružljivih odjemalcev in naprav si lahko ogledate spodaj. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Nezdružljivi odjemalci so:

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server (izdaja 2007 R2 Attendant)

Nezdružljive naprave so:

 • Microsoft Lync 2010 (izdaja Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2 Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 Phone Edition)

Opomba: Udeleženec, ki med srečanjem ali pogovorom predvaja video v celozaslonskem načinu, ne bo prejel sporočila o začetku snemanja, dokler se ne vrne v okno za pogovor. Naprava, ki jo uporablja, na to nima vpliva.

Uporaba informacij: Posnetek je shranjen lokalno v računalnik uporabnika in ga lahko uporabi lastnik ali da v skupno rabo. Če je pri objavi snemanja prišlo do napak, je mogoče, da so v posnetek nenamerno vključeni podatki, zajeti medtem, ko je bilo snemanje prekinjeno. Če katera koli stopnja objave med snemanjem ne uspe (glejte razdelek »Upravitelj snemanja « in poiščite stanje »Opozorilo ...«), posnetkov ne pošljite drugim, tudi če jih je mogoče predvajati.

Izbira/nadzor: Zmožnost snemanja je privzeto izklopljena in jo mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je snemanje omogočeno, lahko udeleženec začne snemati srečanje. Snemanje lahko zaženete na ta način.

Snemanje zaženete tako:

 1. V srečanju kliknite gumb Več možnosti.

 2. Kliknite Začni snemati in snemanje se prične.

Snemanje končate tako:

 1. V srečanju kliknite gumb Več možnosti.

 2. Kliknite Prenehaj snemati in snemanje se konča.

Opomba:  Nekatere pristojnosti od vas zahtevajo, da pridobite izrecno dovoljenje vseh udeležencev pred začetkom snemanja pogovora. Od uporabnika je odvisno, ali je seznanjen s svojimi pravnimi obveznostmi.

Iskanje po znanju

Kaj omogoča ta funkcija: Iskanje po znanju omogoča uporabnikom, da poiščejo osebe v podjetju z lastnostjo, navedeno v storitvah programa Microsoft SharePoint (denimo ime, e-pošta, znanje, strokovno znanje itd.). Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik podjetja uvedel SharePoint in vklopil integracijo Skypa za podjetja in SharePointa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poizvedba za iskanje, vnesena v Skype za podjetja, bo poslana v strežnik SharePoint v podjetju. Odziv strežnika SharePoint obdela Skype za podjetja, prikazani pa so rezultati iskanja in povezane informacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki jih vnese uporabnik, so poslane v strežnik SharePoint, da dobite rezultate iskanja, ki bodo prikazani v Skypu za podjetja.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči iskanje po znanju za svojo organizacijo. Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete iskanje po znanju na ta način:

 1. V polje za iskanje vnesite veščino, ki jo želite poiskati.

 2. Kliknite zavihek Veščina.

 3. Oglejte si rezultate.

Pametno obrezovanje

Kaj omogoča ta funkcija: Ko uporabnik med videokonferenco doda video v skupno rabo, pametno obrezovanje v vidnem polju spletne kamere določi položaj glave uporabnika z zaznavanjem obraza. Ko je položaj glave določen, odjemalec za Skype za podjetja položaj pretvori v koordinate in jih doda v bitni tok videa, ki se oddaja. Odjemalec za Skype za podjetja, ki sprejema video, uporabi te informacije za obrezovanje dohodnega bitnega toka videa iz izvornega razmerja višina/širina (ležeče) glede na koordinate štirikotnika, tako da je glava uporabnika na sredini obrezanega videa. Pametno obrezovanje je sprotna funkcija, ki stalno nadzira gibanje uporabnika in prilagaja koordinate v bitnem toku videa, tako da odjemalec za Skype za podjetja, ki sprejema video, lahko prilagodi obrezovanje videa; glava uporabnika je tako vedno na sredini vidnega polja videa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Koordinate glave uporabnika v vidnem polju kamere se dodajo bitnemu toku videa. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Koordinate se uporabijo za obrezovanje pravilnega dela dohodnega videa.

Izbira/nadzor: Te funkcije ni mogoče onemogočiti.

Opomba: Uporabniki podedovanih odjemalcev za Lync in Lynca za prenosne naprave bodo lahko videli celotno razmerje višina/širina poslanega videa.

Pogovori v zavihkih

Kaj omogoča ta funkcija: Pogovori z zavihki omogočajo uporabniku, da si v oknu za pogovor z zavihki ogleda in upravlja več trenutnih pogovorov hkrati.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če si želite ogledati vse trenutne pogovore v enem oknu za pogovor, uporabite to funkcijo.

Izbira/nadzor: Pogovori z zavihki so privzeto onemogočeni. Vklopi jih lahko uporabnik.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov vključuje tri glavne funkcije:

 • Spajanje iskanja – ta funkcija spoji globalni seznam naslovov z osebnimi stiki v Outlooku, tako da, ko uporabnik želi poiskati stik, bo v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

 • Spajanje stikov – ta funkcija z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis združi informacije o stiku iz Outlooka in z globalnega seznama naslovov. Ko je ujemanje določeno, Skype za podjetja združi podatke iz treh virov podatkov (iz Outlooka, s seznama globalnih naslovov in podatkov o prisotnosti). Združeni podatki so nato prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartice stika.

 • Ustvarjanje stikov programa Outlook iz stikov Skypa za podjetja (sinhronizacija stikov) – če uporabnik uporablja nabiralnik strežnika Microsoft Exchange Server 2010 ali novejše različice, Skype za podjetja ustvari stike Outlooka za vse stike uporabnika v privzeti mapi za stike. Ker ima uporabnik za vsak stik v Skypu za podjetja ustrezen stik v Outlooku, lahko dostopa do informacij o stiku Skypa za podjetja neposredno iz programov Outlook in Outlook Web Access ter iz mobilnih naprav, ki sinhronizirajo stike s strežnikom Exchange.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Skype za podjetja združi podatke o stikih iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in iz Outlooka. Te podatke Skype za podjetja uporablja za interne namene. Pri ustvarjanju stikov v Outlooku, bo Skype za podjetja podatke o prisotnosti, imeniku Active Directory in o informacijah o stikih zapisoval v strežnik Exchange. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije o stiku iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka so prikazani v uporabniškem vmesniku Skypa za podjetja (na seznamu stikov, kartici stika, v rezultatih iskanja itd.). S sinhronizacijo stikov (tretja točka prejšnjega seznama) lahko te podatke zapišete tudi v strežnik Exchange.

Izbira/nadzor: Sinhronizacijo stikov omogočite ali onemogočite tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega okna Skypa za podjetja kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov ustrezno potrdite ali počistite potrditvena polja.

 4. Kliknite V redu.

Možnost uporabnika za Microsoft Exchange ali Microsoft Outlook je v pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti v razdelku Upravitelj osebnih podatkov.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Skype za podjetja omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Skype za podjetja bo zbral informacije o nastavitvi zvočne naprave uporabnika, nastavitev omrežja in druge povezave predstavnosti ter z njimi določil kakovost zvoka. Če Skype za podjetja določi, da nekaj v veliki meri vpliva na kakovost zvoka med zvočno komunikacijo, bo končni uporabnik prejel obvestilo o težavi s kakovostjo zvoka. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne vedo pa, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica.

Izbira/nadzor: Obvestila o kakovosti klicev lahko omogoči ali onemogoči skrbnik sistema.

Sodelovanje ob uporabi table

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje s tablo omogoča uporabnikom, da ustvarijo in dajo v skupno rabo navidezno tablo, kjer udeleženci seje lahko ustvarijo opombe, risbe in uvozijo slike, na katerih bodo delali, skupaj s srečanji in pogovori.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Opombe, ki jih ustvarite na tablah, bodo prikazane vsem udeležencem. Ko shranite tablo, bo ta skupaj z opombami shranjena v strežnik Lync Server. Hranjene table v strežniku je odvisno od pravilnikov poteka za vsebino srečanja, ki jih je nastavil skrbnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija table izboljša sodelovanje tako, da udeležencem omogoči, da razpravljajo o zamislih, predlagajo nove ideje, ustvarjajo zapiske in še mnogo več.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu pogovora postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Tabla.

Lastniki srečanja lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti.

 3. V pogovornem oknu Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Če je tabla omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×