Izbiranje slovnice in možnosti sloga pisanja v sistemu Office 2016

V tem članku so opisane možnosti slovnice in sloga pisanja, ki jih izberete v pogovornem oknu Nastavitve za slovnico za Microsoft Word in Microsoft Outlook.

Opomba: 19. julij 2016: Pri dostopu do možnosti Datoteka > Možnosti > Preverjanje > Pri popravljanju črkovanja in slovnice v Wordu > Slog pisanja manjka menijska možnost v programu Word 2016 Slovnica in slog. O tej težavi smo obveščeni in jo nameravamo odpraviti v prihodnji posodobitvi. Ko bo posodobitev na voljo, jo bomo objavili tukaj skupaj z informacijami o tem, kako jo pridobite.

Opomba: Če izbirate možnosti za besedilo v jeziku, ki ni enak jezikovni različici Worda in Outlooka, se možnosti lahko razlikujejo. Na primer imena nekaterih skupin so lahko drugačna, druga, na primer Zahtevaj, pa morda ne bodo prikazana.

Kaj želite narediti?

Prikaz pogovornega okna »Nastavitve za slovnico«

Izbiranje načina zaznavanja napak v rabi ločil

Izbiranje, katere slovnične napake naj bodo zaznane

Izbiranje, katere slogovne napake naj bodo zaznane

Obnavljanje izvirnih nastavitev pravil

Prikaz pogovornega okna »Nastavitve za slovnico«

Outlook

 1. Ustvarite ali odprite element.

 2. Kliknite zavihek Datoteka in nato Možnosti.

 3. Kliknite Pošta in nato Možnosti urejevalnika.

 4. Kliknite Preverjanje.

 5. V razdelku Pri popravljanju črkovanja v Outlooku kliknite Nastavitve.

Na vrh strani

Word

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato Možnosti.

 2. Kliknite Preverjanje.

 3. V razdelku Pri popravljanju črkovanja in slovnice v Wordu kliknite Nastavitve.

Na vrh strani

Izbiranje načina zaznavanja napak v rabi ločil

Ko odprete pogovorno okno »Nastavitve za slovnico«, lahko spremenite te nastavitve.

 • Vejica pred zadnjim elementom naštevanja

Izberite eno od teh možnosti:

 • ne preverjaj    To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice tega ne preveri.

 • nikoli    To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napake označi vse stavke, ki pred zadnjim elementov vključujejo vejico. To je primer stavka, za katerega preverjevalnik slovnice s to nastavitvijo javi, da je napačen: Kupi mleko, piškote, in banane.

 • Vedno    To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napake označi vse stavke, ki pred zadnjim elementov nima vejice. To je primer stavka, za katerega preverjevalnik slovnice s to nastavitvijo javi, da je napačen: Kupi mleko, piškote in banane.

 • Zahtevana ločila pri navednicah

Izberite eno od teh možnosti:

 • ne preverjaj     To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice tega ne preveri.

 • znotraj     To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napačne označi izraze v narekovajih, pri katerih je vejica zunaj narekovajev. To je primer stavka, za katerega preverjevalnik slovnice s to nastavitvijo javi, da je napačen: Čeprav so si kritiki enotni, da je igranje »izredno«, izpostavljajo nedoslednosti v scenariju.

 • zunaj     To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napačne označi izraze v narekovajih, pri katerih je vejica znotraj narekovajev. To je primer stavka, za katerega preverjevalnik slovnice s to nastavitvijo javi, da je napačen: Čeprav so si kritiki enotni, da je igranje »izredno,« izpostavljajo nedoslednosti v scenariju.

  • Zahtevani presledki med stavki

Izberite eno od teh možnosti:

 • ne preverjaj     To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice tega ne preveri.

 • 1 (presledek)    To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napačne označi vse stavke, ki jim sledi več kot en presledek za piko.

 • 2 (presledka)    To možnost izberite, če želite, da preverjevalnik slovnice kot napačne označi vse stavke, ki jim sledita več kot dva presledka za piko.

Na vrh strani

Izbiranje, katere slovnične napake naj bodo zaznane

Ko odprete pogovorno okno »Nastavitve za slovnico«, lahko spremenite te nastavitve.

Velika začetnica    Težave z veliko začetnico, na primer lastna imena (»G. zajc« mora biti »G. Zajc«) ali nazivi pred lastnimi imeni (»aunt Helen« mora biti »Aunt Helen«). Zazna tudi pretirano uporabo velikih začetnic.

Nepopolni in sestavljeni stavki    Nepopolni stavki in povedi iz nepravilno združenih stavkov

Napačno rabljene besede    Napačna raba pridevnikov in prislovov, primernikov in presežnikov, »like« kot veznika, »nor« proti »or«, »what« proti »which«, »who« proti »whom«, merskih enot, veznikov, predlogov in zaimkov.

Zanikanje    Raba večkratnega zanikanja.

Samostalniške besedne zveze    Napačne samostalniške besedne zveze, napačna raba členov a/an, neujemanje števila v samostalniških besednih zvezah (five machine« namesto »five machines«).

Svojilne oblike in množina    Raba svojilne oblike namesto množine in obratno. Zazna tudi opuščene apostrofe v svojilnih oblikah.

Ločila    Napačna ločila, vključno z vejicami, dvopičji, končnimi ločili, ločili znotraj narekovajev, več presledki med besedami ali podpičji na mestu vejice ali dvopičja.

Vprašanja    Neobičajna vprašanja, na primer: »He asked if there was any coffee left?«, »Which makes an offer a good solution?« in »She asked did you go after all?«.

Odvisni stavki    Napačna raba oziralnih zaimkov in ločil, vključno z rabo zaimka »who« namesto »which«, ko gre za stvari, »which« namesto »who«, ko gre za ljudi, odvečna raba zaimka »that« z »whatever« ali »whichever« in raba oblike »that's«, kjer bi moral biti zaimek »whose«.

Ujemanje osebka in povedka    Neujemanje osebka in njegovega povedka, vključno z ujemanjem osebka in povedka z zaimki in slovničnim številom (na primer: »All of the students has left« namesto »All of the students have left«).

Glagolske besedne zveze    Nepravilne glagolske besedne zveze, nepravilni glagolski časi, raba prehodnih namesto neprehodnih glagolov.

Na vrh strani

Izbiranje, katere slogovne napake naj bodo zaznane

Ko odprete pogovorno okno »Nastavitve za slovnico«, lahko spremenite te nastavitve.

Klišeji, pogovorne oblike in žargon

 • Besede in besedne zveze, ki so v besednjaku označene kot klišeji.

 • Stavki, ki vsebujejo pogovorne besede in besedne zveze, vključno z besedami »real«, »awfully« in »plenty«, uporabljenimi kot prislovi; dve zaporedni svojilni obliki; glagol »get« v trpnem načinu; raba »kind of« namesto »somewhat«; raba »scared of« namesto »afraid of« in raba »how come« namesto »why«.

 • Raba tehničnega, poslovnega ali industrijskega žargona.

Krajšave    Raba krajšav, kjer naj bi bilo besedilo izpisano v celoti ali kjer se pričakuje bolj uraden način pisanja – na primer »We won't leave 'til tomorrow« namesto »We will not leave until tomorrow«.

Nepopolni stavki – slogovni predlogi    Nepopolni stavki, se ki jih je boljše izogibati v uradnem načinu pisanja, na primer »A beautiful day!« ali »Why?«.

Besede, zaznamovane glede na spol    Jezik, zaznamovan glede na spol, na primer »councilman« in »councilwoman«.

Zloženke z vezaji in navadne zloženke    Zloženke z vezaji, ki ne bi smele imeti vezajev, in obratno. Zazna tudi zloženke, ki ne bi smele biti zložene, in obratno.

Napačno rabljene besede – slogovni predlogi    Nestandardne besede, na primer »ain't« in mnogostranska raba, na primer »angry at« namesto »angry with«.

Številke    Številke, ki jih je primernejše izpisati z besedo (devet namesto 9) in obratno (12 namesto dvanajst). Zazna tudi nepravilno rabo znaka % namesto besede »odstotek«.

Trpniki    Stavki, napisani v pasivni obliki. Ko je to mogoče, so stavki napisani v aktivni obliki.

Svojilne oblike in množina – slogovni predlogi    Vprašljiva, vendar ne čisto napačna raba svojilnih oblik, na primer »Her memory is like an elephant's« ali »I stopped by John's«.

Ločila – slogovni predlogi    Nepotrebne vejice v besednih zvezah z datumi, napačna zaporedna ločila in manjkajoče vejice pred navedki – na primer »She said »He is due at noon.««

Odvisni stavki – slogovni predlogi    Vprašljiva raba zaimka »that« ali »which«.

Dolžina stavka (več kot 60 besed)    Stavki z več kot 60 besedami.

Stavčna struktura    Nepopolni stavki, sestavljeni stavki, prekomerna raba veznikov (na primer »and« ali »or«), nevzporedna zgradba stavka (menjavanje tvornika in trpnika), napačna zgradba vprašalnih stavkov in napačno postavljena določila.

Stavki, ki se začnejo z »And«, »But« in »Hopefully«    Raba veznikov in prislovov na začetku stavka ali raba besede »plus« kot veznika med dvema neodvisnima stavkoma.

Zaporedni samostalniki (več kot trije)    Nizi več samostalnikov, kar je lahko nejasno – na primer »The income tax office business practices remained the same.«

Zaporedne predložne zveze (več kot tri)    Nizi predložnih zvez – na primer »The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out.«

Nejasne besedne zveze    Dvoumne besedne zveze – na primer beseda »more«, ki ji sledi pridevnik ali množinski samostalnik (»We need more thorough employees,« namesto »We need more employees who are thorough«) – ali stavki z zaimki, ki se lahko navezujejo na več besed (»All of the departments did not file a report« namesto »Not all of the departments filed a report«).

Raba prve osebe    Zaimka »I« in »me«, ki nista primerna za znanstvena ali tehnična besedila.

Glagolske besedne zveze – slogovni predlogi    Raba povednega naklona, kjer je bolj primeren subjunktiv, razdeljene glagolske besedne zveze in glagolske besedne zveze v trpniku – na primer »The pepper is able to be chopped without burning fingers.«

Dolgoveznost    Dolgi odvisni stavki ali nejasna določila (na primer »fairly« ali »pretty«), odvečni prislovi, preveč nikalnih oblik, nepotrebna raba »or not« v besedni zvezi »whether or not« ali raba strukture »possible … may« namesto »possible … will«.

Besede pri nedoločnikih, ki stojijo narazen (več kot ena)    Dve ali več besed med besedico »to« in nedoločnikom – na primer »to very boldly enter the market«.

Na vrh strani

Obnavljanje izvirnih nastavitev pravil

Ko prikažete pogovorno okno »Nastavitve za slovnico« in spremenite različne nastavitve, lahko nastavitve znova obnovite na privzeto stanje. To naredite tako, da kliknete Ponastavi vse.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×