Izbiranje slovnice in možnosti sloga pisanja

V tem članku so opisane možnosti slovnice in sloga pisanja, ki jih lahko izberete v pogovornem oknu Nastavitve slovnice v novejših različicah Worda in Outlooka.

Opomba: Nove možnosti slovnice so na voljo le za naročniške uporabnike. Če želite uporabiti funkcije slovnice in izboljšav, mora biti jezik za preverjanje nastavljen na angleščino.

Če želite več informacijo nastavitvah slovnice in sloga za starejše različice Officea, glejte Izbira možnosti slovnice in sloga pisanja v Officeu.

Opomba: Če izbirate možnosti za besedilo v jeziku, ki ni enak jezikovni različici Worda in Outlooka, se možnosti lahko razlikujejo.

Prikaz pogovornega okna »Nastavitve za slovnico«

Outlook

 1. Ustvarite ali odprite element.

 2. Izberite Datoteka > Možnosti.

 3. Izberite Pošta in nato še Možnosti urejevalnika.

 4. Izberite Preverjanje.

 5. V razdelku Pri popravljanju črkovanja v Outlooku izberite Nastavitve.

  Meni »Slog pisanja« ponuja dve možnosti Slovnica in Slovnica in izboljšave. Izberete lahko katero koli od teh možnosti, odvisno od nastavitev, ki jih želite uporabiti za e-pošto.

  Namig: Privzeto so možnosti za preverjanje v urejevalniku nastavljene na Slovnica in izboljšave z izbranima možnostma »Dolgoveznost« in »Nominalizacije«.

Word

 1. Izberite Datoteka > Možnosti.

 2. Izberite Preverjanje.

 3. V razdelku Pri popravljanju črkovanja in slovnice v Wordu izberite Nastavitve.

  Meni »Slog pisanja« ponuja dve možnosti Slovnica in Slovnica in izboljšave. Izberete lahko katero koli od teh možnosti, odvisno od tega, katere nastavitve želite uporabiti za dokument.

  Namig: Privzeto so možnosti za preverjanje v urejevalniku nastavljene na Slovnica in izboljšave z izbranima možnostma »Dolgoveznost« in »Nominalizacije«.

  Pogovorno okno »Slovnica in več«
 4. Če želite dobivati predloge za slog, v spustnem meniju izberite možnost Slovnica in izboljšave

  Pomaknite se navzdol in si oglejte vse možnosti, ki so na voljo. Izberite ali počistite vsa pravila, za katera želite, da jih preverjevalnik slovnice označi ali prezre. Vse spremenjene nastavitve veljajo za vse dokumente ali elemente, ki jih urejate, in ne samo za tiste, v katerih trenutno delate.

  Namig: Če se želite vrniti na privzete nastavitve za preverjanje v urejevalniku, izberite Ponastavi vse

Razmik

Dodajte presledek za ločilom    Za večino ločil je treba uporabiti vsaj en presledek. Ne vstavite presledka za začetnim oklepajem. Primer: Take these charts,reports, and memos. bi bilo treba popraviti tako: Take these charts, reports, and memos. Primer: He did not get a grade;he plagiarized the paper. bi bilo treba popraviti tako: He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Dodajte presledek za ločilom    Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Vstavite presledek neposredno pred začetnim ločilom, kot je začetni oklepaj. Primer: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. bi bilo treba popraviti tako: The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Spremenite postavitev ločil    Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Vstavite presledek pred začetni oklepaj. Primer: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. bi bilo treba popraviti tako: Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Primer: The picnic (employees only )was fun. bi bilo treba popraviti tako: The picnic (employees only) was fun.

Spremenite presledke za ločili    Za večino ločil je treba uporabiti vsaj en presledek. Vstavljanje presledka za začetnim oklepajem ni pravilno. Primer: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. bi bilo treba popraviti tako: He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Spremenite presledke pred ločili   Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Pred vejicami, pikami in drugimi ločili ne sme biti presledka. Primer: You know , I still have not seen the photos. bi bilo treba popraviti tako: You know, I still have not seen the photos. Primer: The wedding (family only ) will be simple. bi bilo treba popraviti tako: The wedding (family only) will be simple.

Odstranite dodaten presledek med besedami    Običajno je med besedami v stavku samo en presledek. Primer: The line was extra long. bi bilo treba popraviti tako: The line was extra long. Primer: She laughed all the way to the bank. bi bilo treba popraviti tako: She laughed all the way to the bank.

Ločila

Dodajte vprašaj    Na koncu vsakega stavka, ki sprašuje (vprašalni stavek) je treba postaviti vprašaj. Primer: Who is the woman in the black coat. bi bilo treba popraviti tako: Who is the woman in the black coat?

Spremenite postavitev narekovaja    Narekovaje lahko postavite znotraj ali zunaj ločil. Za boljšo berljivost jih postavljajte dosledno. Ločila znotraj narekovajev. Primer: He told me, "I dislike eggs". bi bilo treba popraviti tako: He told me, "I dislike eggs."

Ločila zunaj narekovajev. Primer: The woman said, "I just got home." bi bilo treba popraviti tako: The woman said, "I just got home".

Odstranite odvečno ločilo     V besedilu imate morda nepotrebno ali narobe postavljeno ločilo. Primer: We won the tournament!. bi bilo treba popraviti tako: We won the tournament! ALI We won the tournament.

Slovnica

Akademske stopnje    Spremenite obliko zapisa stopnje. Imena določenih stopenj pišite z veliko začetnico. Vrste stopenj pišite z malo začetnico, in za nekatere vrste uporabite svojilno obliko. Doktorat je vrsta stopnje, doktor pa se uporablja v imenu stopnje. Primer: She earned her Bachelor degree. bi bilo treba popraviti tako: She earned her bachelor's degree. Primer: She earned her doctorate of philosophy. bi bilo treba popraviti tako: She earned her Doctor of Philosophy.

Namesto prislovnega določila je uporabljen prilastek    Spremenite prilastek v prislovno določilo. Za določanje povedkov, prilastkov in drugih prislovnih določil uporabite prislovno obliko (običajno z obrazilom -ly). Primer: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” bi bilo treba popraviti tako: She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Primer: No one took him serious. bi bilo treba popraviti tako: No one took him seriously.

Namesto prilastka je uporabljeno prislovno določilo    Spremenite prislovno določilo v prilastek, Za določanje samostalnikov uporabite pridevnike in ne prislove. Primer: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. bi bilo treba popraviti tako: Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Primer: A recently case was related to Jane. bi bilo treba popraviti tako: A recent case was related to Jane.

Ujemanje s samostalniškimi besednimi zvezami    Popravite neujemanje v samostalniški besedni zvezi Besede v posamezni samostalniški besedni zvezi se morajo ujemati v slovničnem številu. Primer: She would like to buy this apples. bi bilo treba popraviti tako: She would like to buy this apple. ALI She would like to buy these apples. Primer: We already have two sweet puppy. bi bilo treba popraviti tako: We already have two sweet puppies.

Uporaba velikih črk    Spremenite uporabo velikih črk. Člene (npr. the, an), kratke predloge (npr. in, to) in veznike (npr. and, if) je treba v naslovih pisati z malimi črkami. Z veliko začetnico pišemo prvo besedo v naslovu. Za vejicami po navadi pišemo besede z malimi črkami. Primer: We read Of Mice And Men. bi bilo treba popraviti tako: We read Of Mice and Men. Primer: It is cold, But we are going. bi bilo treba popraviti tako: It is cold, but we are going.

Velika začetnica za March in May    Spremenite uporabo velikih črk v imenih mesecev. Meseca »March« in »May« je treba vedno pisati z veliko začetnico. Povedka »march« in »may« ne pišemo z veliko začetnico. Primer: Camping in may can be an enjoyable experience. bi bilo treba popraviti tako: Camping in May can be an enjoyable experience. Primer: They have not gone on vacation since march this year. bi bilo treba popraviti tako: They have not gone on vacation since March this year.

Vejica za pozdravom    Dodajte vejico za pozdravom V stavku, ki se začne s pozdravom, vstavite vejico za besedno zvezo s pozdravom. Primer: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. bi bilo treba popraviti tako: Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Primer: Hello there are you enjoying your stay? bi bilo treba popraviti tako: Hello there, are you enjoying your stay?

Vejica pred narekovaji    Pred narekovaje dodajte vejico. Pred večbesedne citate vstavite vejico. Primer: He responded “Will the party be tomorrow night?” bi bilo treba popraviti tako: He responded, “Will the party be tomorrow night?” Primer: The visitor said “Is this a restricted area?” bi bilo treba popraviti tako: The visitor said, “Is this a restricted area?”

Za uvodnimi besednimi zvezami manjka vejica     Za uvodni element dodajte vejico. Če se poved začne z uvodno besedo ali besedno zvezo, kot je »however« ali »for example«, pred naslednji neodvisni stavek vstavite vejico. Primer: Thanks he will try it tomorrow. bi bilo treba popraviti tako: Thanks, he will try it tomorrow. Primer: When I ordered the fish it was good. bi bilo treba popraviti tako: When I ordered the fish, it was good.

Nepravilna uporaba vejice    Spremenite vejico v podpičje. Velja za uporabo podpičja namesto vejice v dveh povezanih, vendar neodvisnih stavkih, ki nista povezana s prirednim veznikom, kot je »and« ali »but«. Primer: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. bi bilo treba popraviti tako: We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Vejica in vezniška prislovniška določila    Dodajte vejico z vezniškim prislovnim določilom. Prislovno določilo, ki povezuje stavke ali je na začetku, sredi ali na koncu stavka, je običajno treba ločiti z vejico ali vejicama. Primer: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. bi bilo treba popraviti tako: They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Primer: Make sure you do not waste your time however. bi bilo treba popraviti tako: Make sure you do not waste your time, however.

Vejica in veznik    Odstranite vejico ob vezniku. Pred odvisnim stavkom, ki sledi glavnemu stavku s prirednim veznikom, ni vejice. Primer: The dog went to the park, and learned how to play fetch. bi bilo treba popraviti tako: The dog went to the park and learned how to play fetch.

Vejice v vrinjenem stavku    Dodajte vejico pred vrinjeni stavek in za njimi Pred vrinjenim stavkom in za njim mora biti vejica. Primer: The building, known as the science building is the oldest on campus. bi bilo treba popraviti tako: The building, known as the science building, is the oldest on campus. Primer: The farm which was once a field is all dried out again. bi bilo treba popraviti tako: The farm, which was once a field, is all dried out again.

Pogosto zamenjane besedne zveze    Spremenite uporabljene besede v pogostih besednih zvezah. Nekatere besede se pogosto uporabljajo v kombinaciji z drugimi. Morda ste namesto pričakovanih uporabili drug predlog, pomožni glagol ali drugo besedo. Primer: I do not see TV. bi bilo treba popraviti tako: I do not watch TV. Primer: You should tell to him what you think. bi bilo treba popraviti tako: You should tell him what you think.

Pogosto zamenjane besede    Spremenite pogosto zamenjano besedo. Bodite posebej pozorni na besede, ki morda zvenijo podobno, so videti podobno in imajo lahko podoben pomen. Pogosto gre za besede, ki spadajo v različne besedne vrste in se drugače črkujejo. Primer: The man who's keys are in the ignition is here. bi bilo treba popraviti tako: The man whose keys are in the ignition is here. Primer: They are late form time to time. bi bilo treba popraviti tako: They are late from time to time. Primer: He is seeing other boy growing older. bi bilo treba popraviti tako: He is seeing another boy growing older. Primer: They went round the city asking for her. bi bilo treba popraviti tako: They went around the city asking for her.

Uporaba stopnjevanja    Spremenite obliko stopnjevanja. Uporabite »more« in »most« s pridevniki brez primerjalne oblike, vendar ne s pridevniki, ki jo imajo. Ne uporabljajte primerjalnih oblik ali superlativov z »less« ali »least«. Primer: Spot is the less nicer of the two dogs. bi bilo treba popraviti tako: Spot is the less nice of the two dogs. Primer: She is the most smart girl in her class. bi bilo treba popraviti tako: She is the smartest girl in her class.

Neujemanje korelativnih veznikov    Spreminjanje neujemanje korelativnih veznikov. Korelativni vezniki se morajo pojavljati v ustreznih parih. Primer: Food is available both in restaurants or in private homes. bi bilo treba popraviti tako: Food is available both in restaurants and in private homes. Primer: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. bi bilo treba popraviti tako: He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Oblikovanje datuma    Spreminjanje ločil v datumu. Ko pišete datume, bi morala vejica ločevati dan v tednu od meseca (na primer »Monday, October 4«) in dan od leta (na primer »October 4, 1976«), vendar ne meseca od leta (na primer »October 1976«). Primer: She went to Paris on June 4 1986. bi bilo treba popraviti tako: She went to Paris on June 4, 1986. Primer: It starts in October, 2016. bi bilo treba popraviti tako: It starts in October 2016.

Neprijetne besede    Preverite besede, ki so zaradi napačnega črkovanja lahko neprijetne. Če je napaka v črkovanju, zamenjajte neprijetno besedo z besedo, ki je primerna za kontekst. Primer: The agency specialized in erotic travel. bi bilo treba popraviti tako: The agency specialized in exotic travel. Primer: The burger patties were anus beef. bi bilo treba popraviti tako: The burger patties were Angus beef.

Deljenje besed    Dodajte vezaj. Ko spreminjate samostalnik z več kot eno besedo, povežite besedi z vezajem. Z vezajem povežite tudi številke od »twenty-one« do »ninety-nine«. Primer: Our five year old son is learning to read. bi bilo treba popraviti tako: Our five-year-old son is learning to read. Primer: There are fifty two cards in a deck. bi bilo treba popraviti tako: There are fifty-two cards in a deck.

Nepravilen pomožni glagol    Spremenite pomožne ali glagolske oblike. Pomožnim glagolom lahko sledijo le določene glagolske oblike. Poskrbite, da bo pomožni glagol, ki ga uporabljate, pravilen za glagol, ki sledi. Primer: We are not taken them to the movies before. bi bilo treba popraviti tako: We have not taken them to the movies before. Primer: That is cost us too much money. bi bilo treba popraviti tako: That has cost us too much money.

Nepravilno zanikanje    Spreminjanje zanikanja Poskrbite, da boste za zanikanje uporabili pravilne besede in vrstni red besed. Primer: That is no enough. bi bilo treba popraviti tako: That is not enough. Primer: The cat not is happy. bi bilo treba popraviti tako: The cat is not happy.

Nepravilen zaimek    Spremenite zaimek. Obliko osebnega zaimka določa njegova funkcija v stavku. Zaimke v imenovalniku (I, he, she, we, they) uporabite za osebe, zaimke v tožilniku (me, him, her, us, them) pa za predmete. Primer: They pointed to he. bi bilo treba popraviti tako: They pointed to him. Primer: Mother and me watched TV. bi bilo treba popraviti tako: Mother and I watched TV.

Nepravilna uporaba povratnih zaimkov    Spremenite obliko povratnega zaimka. Povratni zaimek je uporabljen za sklic na drug omenjen samostalnik ali zaimek. Ko sklicevani samostalnik ali zaimek ni omenjen, uporabite nepovratno obliko. Primer: Yourself and the team must do what you can. bi bilo treba popraviti tako: You and the team must do what you can. Primer: Please return the form to myself. bi bilo treba popraviti tako: Please return the form to me.

Napačna uporaba funkcijske besede »That«    Popravite napačno uporabo funkcijske besede »that«. V oziralnih stavkih, ki se začnejo z vejico, nikoli ne uporabljajte besede »that«. Primer: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. Bi bilo treba popraviti tako: His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Primer: We brought our dog, that was fantastic. Bi bilo treba popraviti tako: We brought our dog, which was fantastic. ALI We brought our dog, who was fantastic.

Napačna glagolska oblika    Spremenite glagolsko obliko »-ing«. Če združite dva glagola, ki se končata z »-ing«, običajno ne prihaja do napak. Glagolu z obliko »-ing« bi moral običajno slediti pretekli deležnik ali »to-infinitive« (to + glagol). Primer: Having misunderstanding the directions, she failed. bi bilo treba popraviti tako: Having misunderstood the directions, she failed. Primer: We will be getting seeing my family. bi bilo treba popraviti tako: We will be getting to see my family.

Nepravilna glagolska oblika za pomožnim glagolom    Spremenite glagolsko obliko za pomožnim glagolom. Uporabite pravilno glagolsko obliko za pomožnim glagolom (glagol, ki izraža razpoloženje, glagolski čas itd.). Primer: The candidate is tells the truth. bi bilo treba popraviti tako: The candidate is telling the truth. Primer: They had ate when we came. bi bilo treba popraviti tako: They had eaten when we came. Primer: Did she forgot it? bi bilo treba popraviti tako: Did she forget it? Primer: He would not travels alone. bi bilo treba popraviti tako: He would not travel alone.

Nedoločni člen    Spremenite nedoločni člen (»a« ali »an«). Člen »a« uporabite pred besedo, ki se začne s soglasnikom. Člen »an« uporabite pred besedo, ki se začne s samoglasnikom. Primer: This is an problem. bi bilo treba popraviti tako: This is a problem. Primer: An tear slowly ran down her face. bi bilo treba popraviti tako: A tear slowly ran down her face.

Neposredna vprašanja    Spremenite vrstni red besed v neposrednem vprašanju. Ko uporabljate neposredno vprašanje, pomožni glagol ne bi smel biti pred predmetom. Primer: They wonder how could have the architect created it. bi bilo treba popraviti tako: They wonder how the architect could have created it. Primer: He asked what time could it start raining. bi bilo treba popraviti tako: He asked what time it could start raining.

Napačno slišane besedne zveze    Spremenite pogosto napačno slišano besedno zvezo. Nekatere idiome in druge fraze pogosto napačno razumemo, ko vsebujejo različne besede. Primer: The patient had old-timer's disease. bi bilo treba popraviti tako: The patient had Alzheimer's disease. Primer: The monster reeled its ugly head. bi bilo treba popraviti tako: The monster reared its ugly head.

Manjkajoča vejica    Dodajte vejico z veznikom. Če neodvisnemu stavku sledi priredni veznik in drug neodvisni stavek, vstavite vejico pred priredni veznik. Primer: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. bi bilo treba popraviti tako: The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Svojilni zaimki in množinske oblike    Spremenite obliko samostalnika ali zaimka. Samostalniki, ki izražajo svojino, morajo imeti apostrof. Svojilni zaimki pa ne – »its« je svojilni, medtem ko »it's« vedno pomeni »it is« (je). Primer: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. bi bilo treba popraviti tako: The average mouse can stray 25 feet from its nest. Primer: He hopes your believe him. bi bilo treba popraviti tako: He hopes you believe him.

Ločila    Dodajte ali odstranite vejico. Vejice se uporabljajo med določenimi stavki, v nekaterih besednih zvezah in v premem govoru. Vejice ponavadi ne pišemo za prirednim veznikom. Primer: If I am tired I will sleep. bi bilo treba popraviti tako: If I am tired, I will sleep. Primer: Thanks Mom for the gift. bi bilo treba popraviti tako: Thanks, Mom, for the gift.

Manjkajoči vprašaj    Dodajte vprašaj Na koncu vsakega stavka, ki sprašuje (vprašalni stavek) je treba postaviti vprašaj. Primer: Who is the woman in the black coat. bi bilo treba popraviti tako: Who is the woman in the black coat?

Odvečno dvopičje    Odstranite nepotrebno dvopičje. Dvopičje se uporablja samo v določenih kontekstih. Z odstranitvijo nepotrebnih dvopičij je boljša berljivost. Primer: She is: kind, smart, and helpful. bi bilo treba popraviti tako: She is kind, smart, and helpful. Primer: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. bi bilo treba popraviti tako: Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Odvečna vejica za osebkom    Odstranite vejico med osebkom in povedkom. Z nekaj izjemami vejica nikoli ne ločuje povedka od osebka. Primer: His neighbor John, is a lawyer. bi bilo treba popraviti tako: His neighbor John is a lawyer. Primer: Max, was part of a panel discussion. bi bilo treba popraviti tako: Max was part of a panel discussion.

Odvečni vprašaj    Na konec stavka postavite piko. Vprašaj v trdilnem stavku lahko izraža negotovost, zato ga je treba zamenjati s piko, ki označuje trditev. Primer: She made sure to finish her test on time? bi bilo treba popraviti tako: She made sure to finish her test on time. Primer: He will take out the trash? bi bilo treba popraviti tako: He will take out the trash.

Ponavljajoči se pomožni glagol    Odstranite podvojeni pomožni glagol. Pomožnega glagola ne uporabite pred in za prislovnim določilom, niti zveze pomožnega glagola in glagola ali prislovnega določila ne ponovite. Primer: You should also should keep track of time. bi bilo treba popraviti tako: You should also keep track of time. Primer: The power adapter will be will be hot. bi bilo treba popraviti tako: The power adapter will be hot.

Ujemanje osebka in povedka    Razrešite neujemanje osebka in povedka. Osebek in povedek se morata ujemati v številu. Oba morata biti v ednini (ena) ali v množini (več kot ena). Primer: The teacher want to see him. bi bilo treba popraviti tako: The teacher wants to see him. Primer: Their apologies was sincere. bi bilo treba popraviti tako: Their apologies were sincere.

Preveč določil    Odstranite odvečno določilo. Določenih določil, kot so členi (npr. a, the), svojilni zamiki (npr. my, our) in kazalni zamiki (npr. this, those), ne uporabljajte skupaj. Primer: She gave you a the carrot. bi bilo treba popraviti tako: She gave you the carrot. Primer: Have you seen their these pictures yet? bi bilo treba popraviti tako: Have you seen these pictures yet?

Nepotreben vezaj    Odstranite nepotreben vezaj. Vezaji se uporabljajo samo za združevanje elementov v določenih kontekstih. Primer: It was a strongly-held belief. bi bilo treba popraviti tako: It was a strongly held belief. Primer: The market for real-estate is strong. bi bilo treba popraviti tako: The market for real estate is strong.

Uporaba nedoločniške glagolske oblike    Spremenite nedoločniško glagolsko obliko. Glagol v nedoločniški obliki navadno ne sledi predlogom, pridevnikom ali glavnim glagolom. Za večino predlogov in pridevnikov glagolu dodajte obrazilo »-ing«. Če sledi glavnemu glagolu, uporabite »to« + glagol ali dodajte »-ing«. Primer: We would like invite you. bi bilo treba popraviti tako: We would like to invite you. Primer: Thank you for help me. bi bilo treba popraviti tako: Thank you for helping me.

Uporaba besede »Lack«    Odstranite »of« za glagolom »lack«. Če besedo »lack« uporabite kot samostalnik, ji po navadi sledi predlog »of« (npr. »a lack of sleep«). Besedi »lack«, ki jo uporabite kot glagol, ne sledi noben predlog. Primer: The country was lacking of qualified medical staff. bi bilo treba popraviti tako: The country was lacking qualified medical staff.

Uporaba izrazov »Will« in »Would«    Odstranite pomožni glagol. Ob sklicevanju na namišljeno ali zaželeno situacijo, uporabite glagol v želelnem naklonu. Pomožnih glagolov »will« in »would« ne uporabljamo z želelniki. Primer: He asks that you will join him. bi bilo treba popraviti tako: He asks that you join him. Primer: She had to go home lest her family would worry about her. bi bilo treba popraviti tako: She had to go home lest her family worry about her.

Uporaba glagola    Za naklonskimi glagoli zamenjajte »of« s »have«. Uporabite »have« namesto »of« v zvezah s pomožnimi glagoli, ki izražajo razmerje do česa, kot so could, can't, may in will (npr. glagoli, ki izražajo verjetnost, zmožnost, dovoljenje ali obveznost). Primer: He could of known that. bi bilo treba popraviti tako: He could have known that.

Delitev besed    Združite dele besed. Ne ločujte predpon, pripon, združenih oblik in nekaterih sestavljenk. Primer: That is bio degradable. bi bilo treba popraviti tako: That is biodegradable. Primer: The book store is open. bi bilo treba popraviti tako: The bookstore is open.

* Napačna raba izrazov »An« in »And«    Zamenjajte »an« z »and« Včasih se pomotoma namesto »and« uporabi »an«. Primer: Make sure you listen to your teacher an her. bi bilo treba popraviti tako: Make sure you listen to your teacher and her. Primer: The player had caught an thrown the ball. bi bilo treba popraviti tako: The player had caught and thrown the ball.

* Uporaba velike začetnice v lastnih imenih    Uporabite veliko začetnico za lastna imena in imena družinskih članov. Določene izraze za družinske člane tik pred imenom in lastna imena, ki označujejo določeno osebo, pišite z veliko začetnico. Primer: She and grandma Joan arrive today. bi bilo treba popraviti tako: She and Grandma Joan arrive today. Primer: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. bi bilo treba popraviti tako: It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Vejica za veznikom    Odstranite vejico za veznikom. Vejice za veznikom po navadi ne pišemo, razen če ji takoj sledi vrinjena besedna zveza. Primer: Because, we need to act quickly, we will meet now. bi bilo treba popraviti tako: Because we need to act quickly, we will meet now. Primer: The dog loved food, and, everyone loved the dog. bi bilo treba popraviti tako: The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Nepravilen člen    Spremenite člen. Določni člen »the« označuje določen sklic. Nedoločni člen »a« ali »an« označuje nedoločen sklic. Določni členi se uporabljajo le pred števnimi samostalniki. Drugi se uporabljajo le pred neštevnimi samostalniki. Primer: He is a fastest man of all. bi bilo treba popraviti tako: He is the fastest man of all. Primer: There are much people. bi bilo treba popraviti tako: There are many people.

* Nepravilna končnica številke    Spremenite končnico številke. Določene končnice sledijo določenim številkam. Poskrbite, da končnica ustreza številki. Primer: He finished in 1rd place. bi bilo treba popraviti tako: He finished in 1st place. Primer: Today is November 22th. bi bilo treba popraviti tako: Today is November 22nd.

* Napačna raba naklonskih glagolov    Preverite uporabo naklonskega glagola. Ko je potrebno, morajo biti naklonski glagoli v ustreznem slovničnem času. Izražajo zanikanje brez uporabe drugega pomožnega glagola in večinoma ni treba uporabiti izraza »to«. Primer: We will shovel if it had snowed. bi bilo treba popraviti tako: We would shovel if it had snowed. Primer: The dog should to be good. bi bilo treba popraviti tako: The dog should be good.

* Več naklonskih glagolov    Odstranite odvečni naklonski glagol. Določenih zvez naklonskih glagolov ne uporabljajte skupaj. Primer: Please explain what should can happen. bi bilo treba popraviti tako: Please explain what should happen. ALI tako: Please explain what can happen. Primer: They would might never know. bi bilo treba popraviti tako: They would never know. ALI tako: They might never know.

* Odvečna vejica pred odvisnim stavkom    Odstranite vejico med glagolom in stavkom. Po navadi vejica ne ločuje glagola in stavka, ki ji sledi. Primer: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. bi bilo treba popraviti tako: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Primer: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. bi bilo treba popraviti tako: Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Odvečna vejica pred predmetom    Odstranite vejico med glagolom in predmetom. Z nekaj izjemami vejica nikoli ne ločuje povedka od predmeta. Primer: The list included, the book. bi bilo treba popraviti tako: The list included the book. Primer: The problem is, his unpredictable schedule. bi bilo treba popraviti tako: The problem is his unpredictable schedule.

* Uporaba podpičja    Preverite uporabo podpičja. Podpičja se večinoma uporabljajo za združevanje dveh neodvisnih stavkov brez prirednega veznika ali za ločevanje dolgih elementov seznama. Primer: Prizes include; cash, cars, and boats. bi bilo treba popraviti tako: Prizes include cash, cars, and boats. Primer: He wanted to swim; however; it was cold. bi bilo treba popraviti tako: He wanted to swim; however, it was cold.

* Napačna raba izrazov »Which« in »Who«    Zamenjajte »which« s »who«. Izraz »who« uporabite s samostalnikom, ki se nanaša na človeka, »which« pa s samostalniki, ki se ne nanašajo na človeka. Primer: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. bi bilo treba popraviti tako: We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Primer: This is the surgeon which will take your vitals today. bi bilo treba popraviti tako: This is the surgeon who will take your vitals today.

* Napačna raba izrazov »Who« in »Whom«    Zamenjajte »who« ali »whom«. Izraz »who« ali »whoever« uporabite za subjekt v povedi. Za predmet, ki sledi glagolu ali predlogu, uporabite »whom« ali »whomever«. Primer: He knows that whomever goes will love it. bi bilo treba popraviti tako: He knows that whoever goes will love it. Primer: To who did you speak? bi bilo treba popraviti tako: To whom did you speak?

* Na voljo le preskuševalcem

Jasnost

Postavitev prislovnega določila    Priporočamo vam, da premaknete prislovno določilo. Če je prislovno določilo med povedkom in njegovim predmetom, vam priporočamo, da ga premaknete. Primer: They sing loudly a new song. bi bilo treba popraviti tako: They loudly sing a new song. Primer: He owes now ten dollars to my classmate. bi bilo treba popraviti tako: Now he owes ten dollars to my classmate.

Sestavljeni izrazi    Priporočamo vam, da uporabite enostaven izraz. Uporabite enostavne izraze, ko je mogoče, da bo sporočilo posredovano jasno in v prijateljskem tonu. Primer: The magnitude of the problem is overwhelming. bi bilo treba popraviti tako: The size of the problem is overwhelming. Primer: The boy will transmit the message. bi bilo treba popraviti tako: The boy will send the message.

Dvojno zanikanje    Priporočamo vam, da se izogibate dvojnemu zanikanju. Uporaba dveh nikalnic lahko izraža trdilen pomen. Napačnemu razumevanju se izognete tako, da ne uporabite dvojnega zanikanja. Primer: I did not see nothing. bi bilo treba popraviti tako: I did not see anything. Primer: He did not go nowhere. bi bilo treba popraviti tako: He did not go anywhere.

Napačna uporaba funkcijske besede »That«    Popravite napačno uporabo izraza »that«. V oziralnih stavkih, ki se začnejo z vejico, nikoli ne uporabljajte besede »that«. Primer: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. bi bilo treba popraviti tako: His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Primer: We brought our dog, that was fantastic. bi bilo treba popraviti tako: We brought our dog, which was fantastic. ALI tako: We brought our dog, who was fantastic.

Žargon    Priporočamo vam, da se izogibate žargonu. Žargon, tehnično izrazoslovje ali okrajšave lahko zmedejo bralce. Priporočamo uporabo splošnega jezika, ki bo verjetno razumljivejši. Primer: They hired a well-known headhunting firm. bi bilo treba popraviti tako: They hired a well-known recruiting firm. Primer: Please see the accompanying letters. bi bilo treba popraviti tako: Please see the enclosed letters. ALI tako: Please see the attached letters.

Trpnik z znanim osebkom    Priporočamo vam, da uporabite tvornik. Tvornik je jedrnatejši in preprečuje morebitno napačno razlago. Primer: The dog was seen by the man. bi bilo treba popraviti tako: The man saw the dog. Primer: They were quickly caught by the police. bi bilo treba popraviti tako: The police quickly caught them.

Trpnik z neznanim osebkom    Priporočamo vam, da uporabite tvornik. Tvornik je jedrnatejši in preprečuje morebitno napačno razlago. Primer: The house was built on a hill. bi bilo treba popraviti tako: They built the house on a hill. Primer: The supplies were delivered on time. bi bilo treba popraviti tako: They delivered the supplies on time.

Uporaba evfemizmov    Priporočamo vam, da se izogibate evfemizmom. Stavek z evfemizmom (beseda ali zveza, s katero se izognemo neprijetnemu, včasih tudi neprimernemu izrazu) je lahko nejasen. Pogosto je bolje uporabiti neposreden jezik. Primer: His neighbor kicked the bucket. bi bilo treba popraviti tako: His neighbor died. Primer: My younger brother is a couch potato. bi bilo treba popraviti tako: My younger brother is a lazy person.

Stavčna zgradba    Priporočamo vam, da stavek preoblikujete, da ohranite dosledno rabo osebka. Povedi z istim osebkom ostajajo jasni in dosledni. Primer: Thinking like a scientist, it would be the best guess. bi bilo treba popraviti tako: Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Primer: As a doctor, costs are rising. bi bilo treba popraviti tako: As a doctor, you have rising costs.

Besede v ločenih nedoločnikih (več kot ena)    Priporočamo vam, da se izogibate rabi ločenih nedoločniških besed. Z uporabo več prislovnih določil med besedo »to« in povedkom je poved lahko nerodna in sporočilo nejasno. Priporočamo vam, da se v uradnih besedilih temu izogibate. Primer: They began to very quickly run home. bi bilo treba popraviti tako: They began to run home very quickly. Primer: He tried to firmly but politely decline the offer. bi bilo treba popraviti tako: He tried to decline the offer firmly but politely.

* Vrstni red prilastkov    Priporočamo vam, da spremenite vrstni red prilastkov. Če so prilastki navedeni zaporedoma, morate upoštevati določen vrstni red, ki je odvisen od razreda, kamor spada določen pridevnik. Primer: She still drove a blue old car for her commute. bi bilo treba popraviti tako: She still drove an old blue car for her commute. Primer: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. bi bilo treba popraviti tako: They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Na voljo le preskuševalcem

Jedrnatost

Prekomerna raba veznikov    Priporočamo vam, da namesto veznikov uporabite vejice. Elemente seznama bolje ločite z vejicami kot z uporabo več veznikov. Primer: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. bi bilo treba popraviti tako: Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Primer: Teachers are smart and professional and caring. bi bilo treba popraviti tako: Teachers are smart, professional, and caring.

Posamostaljenja    Priporočamo vam, da namesto samostalnikov uporabite glagole. Samostalniškim besedam je treba običajno dodati besede, medtem ko je raba glagolskih besed jedrnatejša. Priporočamo vam da namesto daljše besedne zveze s samostalnikom uporabite glagol. Primer: The trade union is holding negotiations with the employers. bi bilo treba popraviti tako: The trade union is negotiating with the employers. Primer: Please make an effort to be on time. bi bilo treba popraviti tako: Please try to be on time.

Dolgoveznost    Poskusite uporabljati jedrnat jezik. Če odpravite odvečne in nepotrebne besede, je berljivost boljša. Primer: Adding sugar is absolutely essential. bi bilo treba popraviti tako: Adding sugar is essential. Primer: Her backpack was large in size. bi bilo treba popraviti tako: Her backpack was large.

Besede, ki izražajo negotovost    Priporočamo vam, da odstranite besede, ki vnašajo negotovost. Izognite se besedam, ki izražajo negotovost ali oslabijo učinek vaše izjave. Primer: The homework is basically ready. bi bilo treba popraviti tako: The homework is ready. Primer: They felt adequately prepared for the disaster. bi bilo treba popraviti tako: They felt prepared for the disaster.

Zbornost

Pogovorna glagolska besedna zveza    Priporočamo vam, da uporabite bolj zborni glagol. Nezborni glagoli in glagolske besedne zveze so najprimernejši, ko gre družinsko in pogovorno okolje. Primer: We should hang out more often. bi bilo treba popraviti tako: We should spend time together more often. Primer: Please get in touch with my supervisor. bi bilo treba popraviti tako: Please contact my supervisor.

Krajšanje    Priporočamo vam, da se izogibate krajšanju. V zbornem jeziku se je treba okrajšavam (npr. let's, we've, can't) na splošno izogibtai. Primer: Let's suppose we have three apples. bi bilo treba popraviti tako: Let us suppose we have three apples. Primer: The animal won't be out of the bag during the flight. bi bilo treba popraviti tako: The animal will not be out of the bag during the flight.

Nezborni jezik    Priporočamo vam, da uporabite zborni jezik. Nezborne besede in besedne zveze so najprimernejše, ko gre družinsko in pogovorno okolje. Primer: Our atmosphere includes comfy massage chairs. bi bilo treba popraviti tako: Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Primer: The student must get to thinking. bi bilo treba popraviti tako: The student must start thinking.

Čustveni izrazi    Priporočamo vam, da se izogibate uporabi čustveno obarvanih izrazov. Bodite objektivni, priporočamo vam, da odstranite očitne čustveno obarvane besede ali besede, ki vnašajo negotovost. Primer: I feel we treated them unfairly. bi bilo treba popraviti tako: We treated them unfairly. Primer: I believe it is correct. bi bilo treba popraviti tako: It is correct.

Sleng    Priporočamo vam, da se izogibate slengu. Splošno občinstvo morda ne razume slengovskih izrazov, zato se jim v zbornih pisnih besedilih izogibajte. Priporočamo vam, da uporabite bolj običajne izraze. Primer: The show was uber boring. bi bilo treba popraviti tako: The show was boring. Primer: The cop pulled John over for speeding in a school zone. bi bilo treba popraviti tako: The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Želelnik    Priporočamo vam, da uporabite želelnik. Ob sklicevanju na namišljeno ali želeno situacijo, vam priporočamo, da uporabite glagol v želelniku. Glagol »be« ima želelni obliki »be« (sedanjik) in »were« (preteklik). Primer: If he was your father, you would have never been able to go there. bi bilo treba popraviti tako: If he were your father, you would have never been able to go there. Primer: She wishes she was going to the movie tonight. bi bilo treba popraviti tako: She wishes she were going to the movie tonight.

* Na voljo le preskuševalcem

Vključevanje

Etnično obarvane žaljivke    Priporočamo vam uporabo etnično nevtralnega jezika. Nekateri izrazi so lahko neprimerni za opis posameznika ali skupine. Priporočamo vam, da jih odstranite ali da uporabite etnično neobčutljiv jezik. Primer: They saw a fog-breather there. bi bilo treba popraviti tako: They saw a British person there. Primer: Do not be so uppity about the issue. bi bilo treba popraviti tako: Do not be so self-important about the issue. ALI tako: Do not be so arrogant about the issue.

Jezik, glede na spol    Priporočamo vam, da uporabite jezik, ki je z vidika spola nevtralen. Jezik, ki je opredeljen glede spola, je lahko izključujoč, omalovažujoč ali stereotipen. Priporočamo vam, da uporabite jezik, ki je z vidika spola vključujoč. Primer: We need more policemen to support public safety. bi bilo treba popraviti tako: We need more police officers to support public safety. Primer: We met a male nurse at the hospital. bi bilo treba popraviti tako: We met a nurse at the hospital.

Predsodki glede duševnega zdravja    Priporočamo vam, da preverite izraze za duševno zdravje ali invalidnost. Nekateri izrazi lahko namigujejo na negativen odnos ali izražajo stereotipe v zvezi z psihiatričnimi ali razvojnimi razlikami. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke. Primer: They hire retarded people. bi bilo treba popraviti tako: They hire people with cognitive disabilities. ALI tako: They hire people with intellectual disabilities. Primer: The doctor suffers from autism. bi bilo treba popraviti tako: The doctor has autism.

* Predsodki glede starosti    Priporočamo vam, da uporabite jezik, za katerega je manj verjetno, da bo izražal predsodke glede starosti. Nekateri izrazi lahko pozornost neprimerno usmerijo na starost osebe ali izražajo negativne atribute zaradi starosti osebe. Odstranite odvečne, negativne ali podcenjevalne reference na starost. Primer: For a man of his age, he does well. bi bilo treba popraviti tako: He does well. Primer: She is a typical teenage girl. bi bilo treba popraviti tako: She is a girl. ALI tako: She is a typical girl.

* Predsodki glede kulture    Priporočamo vam uporabo družbeno nevtralnega jezika. Nekateri izrazi lahko namigujejo na predsodke glede kulture ali negativne stereotipe. Priporočamo vam, da odstranite ali zamenjate morebitne izraze s predsodki ali občutljive izraze. Primer: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. bi bilo treba popraviti tako: The police searched her house without a warrant after the chase ended. Primer: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. bi bilo treba popraviti tako: The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Predsodki glede invalidnosti    Priporočamo vam jezik, za katerega je manj verjetno, da bo izražal predsodke glede starosti. Veliko izrazov, ki se nanašajo na posebne potrebe, so lahko razumljeni kot izključujoči ali žaljivi. Uporabite jezik, ki daje poudarek na ljudi, ne na posebno potrebo. Primer: He met blind men. bi bilo treba popraviti tako: He met men with visual impairments. Primer: Bob is a midget. bi bilo treba popraviti tako: Bob is a little person.

* Predsodki glede spola    Priporočamo vam jezik, za katerega je manj verjetno, da bo namigoval na predsodke glede spola. Nekateri izrazi lahko izražajo negativne atribute ali stereotipe, povezane z vlogami spolov, spolom posameznika ali izražanja spolnosti. Priporočamo vam, da se izognete izrazom, ki bi lahko namigovali na predsodke. Primer: She is smart, for a girl. bi bilo treba popraviti tako: She is smart. Primer: He is empathetic, for a man. bi bilo treba popraviti tako: He is empathetic.

* Predsodki glede rase    Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede etnične pripadnosti in korenin. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo ali narodnostjo, se lahko razumejo kot zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke v zvezi z Evropejci ali ljudi z evropskimi koreninami. Primer: The bog Irish men arrived. bi bilo treba popraviti tako: The Irish men arrived.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede ameriških staroselcev. Nekateri izrazi, povezani s staroselci v obeh Amerikah se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: They traded with the red men. bi bilo treba popraviti tako: They traded with the Native Americans.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede korenin. Nekateri izrazi, povezani z nacionalno pripadnostjo ali priseljenskim stanjem, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: The migrant was fleeing the war. bi bilo treba popraviti tako: The refugee was fleeing the war. Primer: The exotic woman wore a green dress. bi bilo treba popraviti tako: The unique woman wore a green dress. ALI tako: The beautiful woman wore a green dress.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede korenin in verske pripadnosti. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo in narodnostjo ali vero osebe, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke glede ljudi na osnovi njihove matične države, prednikov ali verske pripadnosti. Primer: The Chinaman walked down the street. bi bilo treba popraviti tako: The Chinese person walked down the street. Primer: It is a country with a high Moslem population. bi bilo treba popraviti tako: It is a country with a high Muslim population.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede preteklosti. Nekatere besedne zveze, povezane z evropsko kolonizacijo Amerik se lahko razumejo kot bi želeli z njimi temo potisniti v ozadje, izključujoče ali žaljive. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: In 1492, Columbus sailed to the New World. bi bilo treba popraviti tako: In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede rase. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo ali narodnostjo osebe, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke glede Afričanov ali afriških prednikov. Primer: Few coloreds work at our company. bi bilo treba popraviti tako: Few people of color work at our company.

* Predsodki glede spolne usmerjenosti    Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede usmerjenosti. Nekateri izrazi, povezani s spolno usmerjenostjo osebe se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: The homosexual couple ran a marathon. bi bilo treba popraviti tako: The same-sex couple ran a marathon. ALI tako: The couple ran a marathon. Primer: She is open about her sexual preference. bi bilo treba popraviti tako: She is open about her sexual orientation.

* Na voljo le preskuševalcem

Pravila za ločila

Vejica in prislovna določila    Priporočamo vam, da vstavite vejico, ko gre za prislovna določila. Priporočamo vam, da z vejico ločite prislovno določilo. Primer: In recent years the technology has improved. bi bilo treba popraviti tako: In recent years, the technology has improved. Primer: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. bi bilo treba popraviti tako: The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oxfordska vejica    Priporočamo vam uporabo oxfordske vejice. Napačnemu razumevanju pri naštevanju elementov se lahko izognete z uporabo vejice pred predzadnjim elementom. Oxfordsko vejico lahko uporabite ali pa ne, le bodite dosledni. Primer: We sell books, videos and magazines. bi bilo treba popraviti tako: We sell books, videos, and magazines. Primer: The red, yellow and green peppers are fresh. bi bilo treba popraviti tako: The red, yellow, and green peppers are fresh.

Obvezna ločila pri citatih    Spremenite postavitev narekovaja Narekovaje lahko postavite znotraj ali zunaj ločil. Za boljšo berljivost jih postavljajte dosledno. Primer: He told me, "I like eggs". bi bilo treba popraviti tako: He told me, "I like eggs." Primer: The woman said, "I just got home." bi bilo treba popraviti tako: The woman said, "I just got home".

Razmik med povedmi    Spremenite število razmikov med povedmi. Za boljšo berljivost ohranite isto število razmikov med vsemi povedmi. Izberite en ali dva razmika, le bodite dosledni. En razmik: Primer: We came. We saw. We conquered. bi bilo treba popraviti tako: We came. We saw. We conquered. Dva razmika: Primer: We like comedy movies. However, he likes romances. bi bilo treba popraviti tako: We like comedy movies. However, he likes romances.

Nepotrebna vejica    Priporočamo vam, da odstranite nepotrebno vejico. Pred odvisnim stavkom, ki sledi glavnemu stavku s podrednim veznikom, ni vejice, razen če je ta potrebna, da je poved jasnejša. Primer: You should send them a brief note, if you want to be polite. bi bilo treba popraviti tako: You should send them a brief note if you want to be polite. Primer: She went quiet, as soon as she saw the footage. bi bilo treba popraviti tako: She went quiet as soon as she saw the footage.

Besedišče

Klišeji    Priporočamo vam, da se izognete prekomerno uporabljanim izrazom. Bralce pritegnite tako, da se izognete besedam in zvezam, ki so predvidljive in prepogosto uporabljene. Primer: Today the hard drive on my old computer bit the dust. bi bilo treba popraviti tako: Today the hard drive on my old computer died. Primer: I felt dreadful and was sick as a dog. bi bilo treba popraviti tako: I felt dreadful and was sick.

Nejasni prilastki    Priporočamo vam uporabo bolj opisnih prilastkov. Če zamenjate prekomerno uporabljane prilastke z bolj določnimi, je sporočilo razločnejše. Primer: Do not drive in bad conditions! bi bilo treba popraviti tako: Do not drive in harsh conditions! ALI tako: Do not drive in adverse conditions! Primer: What actor played the main role? bi bilo treba popraviti tako: What actor played the key role? ALI tako: What actor played the leading role?

Nejasna ali nepotrebna prislovna določila    Priporočamo vam, da zamenjate ali odstranite prislovna določila. Če zamenjate nejasno ali prekomerno uporabljano prislovno določilo, lahko izboljšate razumevanje. Če odstranite prislovno določilo je besedilo morda jasnejše. Primer: He blindly endangered millions. bi bilo treba popraviti tako: He recklessly endangered millions. ALI tako: He endangered millions. Primer: They badly punish us. bi bilo treba popraviti tako: They severely punish us. ALI tako: They punish us.

Šibki glagoli    Priporočamo vam uporabo izraznejših glagolov. Izogibajte se glagolom, ki se prekomerno uporabljajo ali niso natančni. Zamenjajte jih z glagoli, ki so natančni in izboljšajo jasnost ter izraznost. Primer: She teaches our children. bi bilo treba popraviti tako: She instructs our children. ALI tako: She tutors our children.

* Neštevni samostalniki    Priporočamo vam uporabo opisnejših neštevnih samostalnikov. Nekateri neštevni samostalniki so nenatančni. Priporočamo vam uporabo izraznejših neštevnih samostalnikov. Primer: He walked alongside the cluster of lions. bi bilo treba popraviti tako: He walked alongside the pride of lions. Primer: We can see collections of oysters. bi bilo treba popraviti tako: We can see beds of oysters.

* Lokalno omejene besede    Priporočamo vam uporabo besed, ki so običajne za določeno regijo.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Avstraliji, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: Check the hood of your car for damage. bi bilo treba popraviti tako: Check the bonnet of your car for damage. Primer: He repairs windshields at a discount. bi bilo treba popraviti tako: He repairs windscreens at a discount.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Kanadi, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: It depends on how far the fire station is. bi bilo treba popraviti tako: It depends on how far the fire hall is. Primer: See if there are any spots left in the parking garage. bi bilo treba popraviti tako: See if there are any spots left in the parkade.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Združenem kraljestvu, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: When do you have to take the exam? bi bilo treba popraviti tako: When do you have to sit the exam? Primer: For how long have you worn bangs? bi bilo treba popraviti tako: For how long have you worn a fringe?

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Združenih državah Amerike, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: Take that lift to the fourth floor. bi bilo treba popraviti tako: Take that elevator to the fourth floor. Primer: Would you fancy a snack? bi bilo treba popraviti tako: Would you like a snack? ALI tako: Would you enjoy a snack?

* Psovke    Priporočamo vam, da psovke odstranite ali zamenjate. Psovke so lahko razumljene kot žaljive. Priporočamo vam, da jih odstranite ali zamenjate s primernejšimi izrazi. Primer: He is a surprisingly shitty friend. bi bilo treba popraviti tako: He is a surprisingly horrible friend. Primer: That movie was fucking amazing! bi bilo treba popraviti tako: That movie was amazing.

* Regijsko omejene besede    Priporočamo vam uporabo besed, ki so običajne za določeno regijo. Besedam, ki so omejene na določene regije v ZDA, se je treba v večini primerov izogibati. Napačnem u razumevanju se izognete z uporabo besed, ki se uporabljajo širše in so bolj znane. Primer: They will drink from a bubbler. bi bilo treba popraviti tako: They will drink from a water fountain. ALI tako: They will drink from a drinking fountain. Primer: They had a tag sale on Walnut Street. bi bilo treba popraviti tako: They had a garage sale on Walnut Street. ALI tako: They had a yard sale on Walnut Street.

* Na voljo le preskuševalcem

Življenjepis

Izogibajte se prvoosebnim navedbam    Priporočamo vam, da odstranite prvo osebne navedbe. Prvoosebne navedbe v življenjepisu so lahko razumljene kot odvečne. Če jih odstranite, je pozornost preusmerjena na dosežke. Primer: I have a successful record of accomplishment. bi bilo treba popraviti tako: Have a successful record of accomplishment. Primer: I am the treasurer and webmaster. bi bilo treba popraviti tako: Treasurer and webmaster.

Odvečni izrazi    Priporočamo vam, da odstranite odvečne izraze. Če odstranite modne in nepotrebne besede, je vaš življenjepis jedrnatejši in učinkovitejši. Primer: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. bi bilo treba popraviti tako: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Primer: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. bi bilo treba popraviti tako: Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Neprimerni izrazi    Priporočamo vam, da zamenjate prekomerno uporabljanim izrazom. Če nadomestite prekomerno uporabljene izraze z drugimi, je vaš življenjepis lahko bolj določen in izviren. Primer: A reliable person with practical approach to work. bi bilo treba popraviti tako: A dependable person with practical approach to work. Primer: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. bi bilo treba popraviti tako: Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Nejasni količinski izrazi    Priporočamo vam uporabo določenega števila ali primera. Če zamenjate nejasen količinski izraz z določnejšimi izrazi, je sporočilo lahko razločnejše, vaš življenjepis pa boljši. Primer: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. bi bilo treba popraviti tako: Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Primer: Coordinated case management for many residents. bi bilo treba popraviti tako: Coordinated case management for 25 residents.

Nejasni glagoli    Priporočamo vam uporabo bolj opisnih glagolov. Z uporabo jasnih in jedrnatih glagolov je vaš življenjepis lahko učinkovitejši in izraznejši. Primer: Led a 40-person team and carried out research. bi bilo treba popraviti tako: Led a 40-person team and conducted research. Primer: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. bi bilo treba popraviti tako: Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Občutljive geopolitične navedbe

* Občutljive geopolitične navedbe    Priporočamo vam, da se izognete uporabi nepravilnih ali žaljivih imen krajev. Uporaba nepravilnih imen za geopolitične entitete je lahko vzrok za napačno razumevanje, včasih pa tudi žaljiva. Zamenjajte takšne izraze s pravilnimi uradnimi imeni. Primer: The Republic of Canada was beautiful in the summer. bi bilo treba popraviti tako: Canada was beautiful in the summer. Primer: She visited the Near East on holiday. bi bilo treba popraviti tako: She visited the Middle East on holiday.

 • Priporočamo vam, da se izogibate imenom krajev s političnim nabojem. Regije, ki so vzrok političnega spora, imajo lahko dve imeni. Uporabite najbolj nevtralno ime, razen če gre za razpravo o političnih težavah ali če je besedilo namenjeno ciljni podskupini občinstva. Primer: The East Sea in Japan is cold. bi bilo treba popraviti tako: The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Primer: We love visiting the Tunb in July. bi bilo treba popraviti tako: We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Priporočamo vam uporabo geopolitičnih izrazov, za katere je manj verjetno, da bodo izražali predsodke. Nekateri izrazi lahko namigujejo na pozitivne ali negativne predsodke glede geopolitičnih entitet ali ljudi. Priporočamo vam, da takšne izraze zamenjate, razen če gre za kontekst z nevtralno razpravo glede izrazov. Primer: They collect figurines from the Orient. bi bilo treba popraviti tako: They collect figurines from East Asia. ALI tako: They collect figurines from Asia.

 • Priporočamo vam, da besedo »dialect« zamenjate z nevtralnejšim izrazom. Izogibajte se navedbam, da je drugačen jezik enostavno narečje drugega jezika ali da je jezikovna različica podrejena standardnemu jeziku. Primer: They spoke Catalan and other Spanish dialects. bi bilo treba popraviti tako: They spoke Catalan and other minority languages of Spain. ALI tako: They spoke Catalan and other regional languages of Spain. ALI tako: They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Priporočamo vam, da zamenjate opuščene geopolitične izraze. Izrazi za valute, geografske lastnosti in skupine ljudi se pogosto spreminjajo. Uporabite sodobne izraze, razen ko gre za zgodovinski kontekst. Primer: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. bi bilo treba popraviti tako: The Czech koruna was in use in 2010. ALI tako: The Euro was in use in 2010. Primer: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. bi bilo treba popraviti tako: We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Priporočamo vam, da zamenjate zastarela imena mest, regij ali držav. Uradna imena nekaterih mest, regij in držav so bila zamenjana ali pa so dobila nadomestna imena. Uporabite uradna sodobna imena, razen ko gre za zgodovinski kontekst. Primer: Leningrad is warm in August. bi bilo treba popraviti tako: St. Petersburg is warm in August. Primer: The company is opening a new office in Pressburg. bi bilo treba popraviti tako: The company is opening a new office in Bratislava.

 • Priporočamo vam, da zamenjate občutljive izraze s tehnološkega področja. Izogibajte se izrazom s tehnološkega področja, zaradi katerih lahko pride do težav geopolitične ali humanitarne narave. Primer: The slave database network connection was poor. bi bilo treba popraviti tako: The secondary device database network connection was poor. ALI tako: The detail database network connection was poor. Primer: There was no network in the demilitarized zone. bi bilo treba popraviti tako: There was no network in the perimeter network.

 • Priporočamo vam, da uporabite sodobno prečrkovanje. Nekatera imena krajev s prečrkovanjem v angleščino so se sčasoma spremenila, zato je uporaba starih imen postala nesprejemljiva iz političnih in drugih razlogov. Uporabite sodobna uradna imena, razen v neposrednih citatih. Primer: The company is opening a new office in Chungking. bi bilo treba popraviti tako: The company is opening a new office in Chongqing.

 • Priporočamo vam uporabo imen krajev v skladu s časovnim kontekstom. Imena geopolitičnih entitet, ki ne obstajajo več, je treba omejiti na ustrezne zgodovinske kontekste. Uporabite trenutno uveljavljena imena za sklicevanje na geopolitične entitete na ustreznih geografskih lokacijah v sodobnem kontekstu. Primer: The GDR is beautiful in the summer. bi bilo treba popraviti tako: Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Priporočamo vam uporabo prednostnih imen jezikov. Uporabite uradno ime jezika, da se izognete napačnemu razumevanju, občutljivosti ali žaljivosti. Primer: He learned to speak Farsi in grade school. bi bilo treba popraviti tako: He learned to speak Persian in grade school. Primer: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. bi bilo treba popraviti tako: We thought being fluent in European Spanish would be fun. ALI tako: We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Priporočamo vam, da se prepričate, ali se nek izraz nanaša na vaš namen. Regija ali entiteta, na katero se nanaša ime, se zaradi političnih ali družbeno-kulturnih razmer lahko sčasoma spremeni. Prepričajte se, da se uporabljeno imen v skladu s sodobno konvencijo nanaša na ustrezen kraj ali entiteto. Primer: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. bi bilo treba popraviti tako: In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Na voljo le preskuševalcem

Če želite obnoviti privzeta stanja nastavitev, v pogovornem oknu »Nastavitve za slovnico« izberite Ponastavi vse.

Če imate povratne informacije ali predloge o funkcijah pregledovanja z urejevalnikom, jih objavite tukaj.

Glejte tudi

Preverjanje črkovanja in slovnice v Officeu

V tem članku so razložene možnosti slovnice in sloga pisanja, ki so na voljo v Wordu za Mac.

Opomba: Ko dostopate do razdelka Word > Preferences > Spelling & Grammar> Writing Style, manjka možnost menija Grammar & Style. Možnost Grammar & Style smo zamenjali z možnostjo Grammar & Refinements for Mac.. Nastavitve možnosti sloga termožnost Grammar & Refinements for Mac so na voljo le, če imate naročnino na Office 365

Če želite splošne informacije o preverjanju črkovanja in slovnice, glejte razdelek Preverjanje črkovanja in slovnice v sistemu Office for Mac, če želite informacij o nastavitvi črkovanja, slovnice in možnosti samopopravkov, pa glejte razdelek Izberite način delovanja preverjanja črkovanja in slovnice v programu Word for Mac.

Opomba: Če izbirate možnosti za besedilo v jeziku, ki ni enak jezikovni različici Worda, se možnosti lahko razlikujejo.

 1. Izberite Word > Preferences.

 2. V razdelku Word Preferences izberite Spelling & Grammar.

  Kliknite »Črkovanje in slovnica«, če želite spremeniti nastavitve za preverjanje črkovanja in slovnice.
 3. V meniju Writing style sta dve možnosti Grammar in Grammar & Refinements for Mac.. Izberete lahko katero koli od teh možnosti, odvisno od tega, katere nastavitve želite uporabiti za dokument.

  Namig: Možnost za slog pisanja je privzeto nastavljena na Grammar & Refinements for Mac., izbrani pa sta možnosti sloga Wordiness in Nominalizations.

 4. Izberite Settings.

  Word prikaže pogovorno okno Grammar Settings, v katerem lahko izberete ali počistite kategorije težav, ki jih Word preveri.

  V nastavitvah slovnice izberite kategorije težav, ki jih Word preveri.

Razmik

Dodajte presledek za ločilom    Za večino ločil je treba uporabiti vsaj en presledek. Ne vstavite presledka za začetnim oklepajem. Primer: Take these charts,reports, and memos. bi bilo treba popraviti tako: Take these charts, reports, and memos. Primer: He did not get a grade;he plagiarized the paper. bi bilo treba popraviti tako: He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Dodajte presledek za ločilom    Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Vstavite presledek neposredno pred začetnim ločilom, kot je začetni oklepaj. Primer: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. bi bilo treba popraviti tako: The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Spremenite postavitev ločil    Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Vstavite presledek pred začetni oklepaj. Primer: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. bi bilo treba popraviti tako: Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Primer: The picnic (employees only )was fun. bi bilo treba popraviti tako: The picnic (employees only) was fun.

Spremenite presledke za ločili    Za večino ločil je treba uporabiti vsaj en presledek. Vstavljanje presledka za začetnim oklepajem ni pravilno. Primer: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. bi bilo treba popraviti tako: He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Spremenite presledke pred ločili   Večino ločil vstavite neposredno za predhodno besedo. Pred vejicami, pikami in drugimi ločili ne sme biti presledka. Primer: You know , I still have not seen the photos. bi bilo treba popraviti tako: You know, I still have not seen the photos. Primer: The wedding (family only ) will be simple. bi bilo treba popraviti tako: The wedding (family only) will be simple.

Odstranite dodaten presledek med besedami    Običajno je med besedami v stavku samo en presledek. Primer: The line was extra long. bi bilo treba popraviti tako: The line was extra long. Primer: She laughed all the way to the bank. bi bilo treba popraviti tako: She laughed all the way to the bank.

Ločila

Dodajte vprašaj    Na koncu vsakega stavka, ki sprašuje (vprašalni stavek) je treba postaviti vprašaj. Primer: Who is the woman in the black coat. bi bilo treba popraviti tako: Who is the woman in the black coat?

Spremenite postavitev narekovaja    Narekovaje lahko postavite znotraj ali zunaj ločil. Za boljšo berljivost jih postavljajte dosledno. Ločila znotraj narekovajev. Primer: He told me, "I dislike eggs". bi bilo treba popraviti tako: He told me, "I dislike eggs."

Ločila zunaj narekovajev. Primer: The woman said, "I just got home." bi bilo treba popraviti tako: The woman said, "I just got home".

Odstranite odvečno ločilo     V besedilu imate morda nepotrebno ali narobe postavljeno ločilo. Primer: We won the tournament!. bi bilo treba popraviti tako: We won the tournament! ALI We won the tournament.

Slovnica

Akademske stopnje    Spremenite obliko zapisa stopnje. Imena določenih stopenj pišite z veliko začetnico. Vrste stopenj pišite z malo začetnico, in za nekatere vrste uporabite svojilno obliko. Doktorat je vrsta stopnje, doktor pa se uporablja v imenu stopnje. Primer: She earned her Bachelor degree. bi bilo treba popraviti tako: She earned her bachelor's degree. Primer: She earned her doctorate of philosophy. bi bilo treba popraviti tako: She earned her Doctor of Philosophy.

Namesto prislovnega določila je uporabljen prilastek    Spremenite prilastek v prislovno določilo. Za določanje povedkov, prilastkov in drugih prislovnih določil uporabite prislovno obliko (običajno z obrazilom -ly). Primer: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” bi bilo treba popraviti tako: She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Primer: No one took him serious. bi bilo treba popraviti tako: No one took him seriously.

Namesto prilastka je uporabljeno prislovno določilo    Spremenite prislovno določilo v prilastek, Za določanje samostalnikov uporabite pridevnike in ne prislove. Primer: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. bi bilo treba popraviti tako: Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Primer: A recently case was related to Jane. bi bilo treba popraviti tako: A recent case was related to Jane.

Ujemanje s samostalniškimi besednimi zvezami    Popravite neujemanje v samostalniški besedni zvezi Besede v posamezni samostalniški besedni zvezi se morajo ujemati v slovničnem številu. Primer: She would like to buy this apples. bi bilo treba popraviti tako: She would like to buy this apple. ALI She would like to buy these apples. Primer: We already have two sweet puppy. bi bilo treba popraviti tako: We already have two sweet puppies.

Uporaba velikih črk    Spremenite uporabo velikih črk. Člene (npr. the, an), kratke predloge (npr. in, to) in veznike (npr. and, if) je treba v naslovih pisati z malimi črkami. Z veliko začetnico pišemo prvo besedo v naslovu. Za vejicami po navadi pišemo besede z malimi črkami. Primer: We read Of Mice And Men. bi bilo treba popraviti tako: We read Of Mice and Men. Primer: It is cold, But we are going. bi bilo treba popraviti tako: It is cold, but we are going.

Velika začetnica za March in May    Spremenite uporabo velikih črk v imenih mesecev. Meseca »March« in »May« je treba vedno pisati z veliko začetnico. Povedka »march« in »may« ne pišemo z veliko začetnico. Primer: Camping in may can be an enjoyable experience. bi bilo treba popraviti tako: Camping in May can be an enjoyable experience. Primer: They have not gone on vacation since march this year. bi bilo treba popraviti tako: They have not gone on vacation since March this year.

Vejica za pozdravom    Dodajte vejico za pozdravom V stavku, ki se začne s pozdravom, vstavite vejico za besedno zvezo s pozdravom. Primer: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. bi bilo treba popraviti tako: Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Primer: Hello there are you enjoying your stay? bi bilo treba popraviti tako: Hello there, are you enjoying your stay?

Vejica pred narekovaji    Pred narekovaje dodajte vejico. Pred večbesedne citate vstavite vejico. Primer: He responded “Will the party be tomorrow night?” bi bilo treba popraviti tako: He responded, “Will the party be tomorrow night?” Primer: The visitor said “Is this a restricted area?” bi bilo treba popraviti tako: The visitor said, “Is this a restricted area?”

Za uvodnimi besednimi zvezami manjka vejica     Za uvodni element dodajte vejico. Če se poved začne z uvodno besedo ali besedno zvezo, kot je »however« ali »for example«, pred naslednji neodvisni stavek vstavite vejico. Primer: Thanks he will try it tomorrow. bi bilo treba popraviti tako: Thanks, he will try it tomorrow. Primer: When I ordered the fish it was good. bi bilo treba popraviti tako: When I ordered the fish, it was good.

Nepravilna uporaba vejice    Spremenite vejico v podpičje. Velja za uporabo podpičja namesto vejice v dveh povezanih, vendar neodvisnih stavkih, ki nista povezana s prirednim veznikom, kot je »and« ali »but«. Primer: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. bi bilo treba popraviti tako: We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Vejica in vezniška prislovniška določila    Dodajte vejico z vezniškim prislovnim določilom. Prislovno določilo, ki povezuje stavke ali je na začetku, sredi ali na koncu stavka, je običajno treba ločiti z vejico ali vejicama. Primer: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. bi bilo treba popraviti tako: They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Primer: Make sure you do not waste your time however. bi bilo treba popraviti tako: Make sure you do not waste your time, however.

Vejica in veznik    Odstranite vejico ob vezniku. Pred odvisnim stavkom, ki sledi glavnemu stavku s prirednim veznikom, ni vejice. Primer: The dog went to the park, and learned how to play fetch. bi bilo treba popraviti tako: The dog went to the park and learned how to play fetch.

Vejice v vrinjenem stavku    Dodajte vejico pred vrinjeni stavek in za njimi Pred vrinjenim stavkom in za njim mora biti vejica. Primer: The building, known as the science building is the oldest on campus. bi bilo treba popraviti tako: The building, known as the science building, is the oldest on campus. Primer: The farm which was once a field is all dried out again. bi bilo treba popraviti tako: The farm, which was once a field, is all dried out again.

Pogosto zamenjane besedne zveze    Spremenite uporabljene besede v pogostih besednih zvezah. Nekatere besede se pogosto uporabljajo v kombinaciji z drugimi. Morda ste namesto pričakovanih uporabili drug predlog, pomožni glagol ali drugo besedo. Primer: I do not see TV. bi bilo treba popraviti tako: I do not watch TV. Primer: You should tell to him what you think. bi bilo treba popraviti tako: You should tell him what you think.

Pogosto zamenjane besede    Spremenite pogosto zamenjano besedo. Bodite posebej pozorni na besede, ki morda zvenijo podobno, so videti podobno in imajo lahko podoben pomen. Pogosto gre za besede, ki spadajo v različne besedne vrste in se drugače črkujejo. Primer: The man who's keys are in the ignition is here. bi bilo treba popraviti tako: The man whose keys are in the ignition is here. Primer: They are late form time to time. bi bilo treba popraviti tako: They are late from time to time. Primer: He is seeing other boy growing older. bi bilo treba popraviti tako: He is seeing another boy growing older. Primer: They went round the city asking for her. bi bilo treba popraviti tako: They went around the city asking for her.

Uporaba stopnjevanja    Spremenite obliko stopnjevanja. Uporabite »more« in »most« s pridevniki brez primerjalne oblike, vendar ne s pridevniki, ki jo imajo. Ne uporabljajte primerjalnih oblik ali superlativov z »less« ali »least«. Primer: Spot is the less nicer of the two dogs. bi bilo treba popraviti tako: Spot is the less nice of the two dogs. Primer: She is the most smart girl in her class. bi bilo treba popraviti tako: She is the smartest girl in her class.

Neujemanje korelativnih veznikov    Spreminjanje neujemanje korelativnih veznikov. Korelativni vezniki se morajo pojavljati v ustreznih parih. Primer: Food is available both in restaurants or in private homes. bi bilo treba popraviti tako: Food is available both in restaurants and in private homes. Primer: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. bi bilo treba popraviti tako: He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Oblikovanje datuma    Spreminjanje ločil v datumu. Ko pišete datume, bi morala vejica ločevati dan v tednu od meseca (na primer »Monday, October 4«) in dan od leta (na primer »October 4, 1976«), vendar ne meseca od leta (na primer »October 1976«). Primer: She went to Paris on June 4 1986. bi bilo treba popraviti tako: She went to Paris on June 4, 1986. Primer: It starts in October, 2016. bi bilo treba popraviti tako: It starts in October 2016.

Neprijetne besede    Preverite besede, ki so zaradi napačnega črkovanja lahko neprijetne. Če je napaka v črkovanju, zamenjajte neprijetno besedo z besedo, ki je primerna za kontekst. Primer: The agency specialized in erotic travel. bi bilo treba popraviti tako: The agency specialized in exotic travel. Primer: The burger patties were anus beef. bi bilo treba popraviti tako: The burger patties were Angus beef.

Deljenje besed    Dodajte vezaj. Ko spreminjate samostalnik z več kot eno besedo, povežite besedi z vezajem. Z vezajem povežite tudi številke od »twenty-one« do »ninety-nine«. Primer: Our five year old son is learning to read. bi bilo treba popraviti tako: Our five-year-old son is learning to read. Primer: There are fifty two cards in a deck. bi bilo treba popraviti tako: There are fifty-two cards in a deck.

Nepravilen pomožni glagol    Spremenite pomožne ali glagolske oblike. Pomožnim glagolom lahko sledijo le določene glagolske oblike. Poskrbite, da bo pomožni glagol, ki ga uporabljate, pravilen za glagol, ki sledi. Primer: We are not taken them to the movies before. bi bilo treba popraviti tako: We have not taken them to the movies before. Primer: That is cost us too much money. bi bilo treba popraviti tako: That has cost us too much money.

Nepravilno zanikanje    Spreminjanje zanikanja Poskrbite, da boste za zanikanje uporabili pravilne besede in vrstni red besed. Primer: That is no enough. bi bilo treba popraviti tako: That is not enough. Primer: The cat not is happy. bi bilo treba popraviti tako: The cat is not happy.

Nepravilen zaimek    Spremenite zaimek. Obliko osebnega zaimka določa njegova funkcija v stavku. Zaimke v imenovalniku (I, he, she, we, they) uporabite za osebe, zaimke v tožilniku (me, him, her, us, them) pa za predmete. Primer: They pointed to he. bi bilo treba popraviti tako: They pointed to him. Primer: Mother and me watched TV. bi bilo treba popraviti tako: Mother and I watched TV.

Nepravilna uporaba povratnih zaimkov    Spremenite obliko povratnega zaimka. Povratni zaimek je uporabljen za sklic na drug omenjen samostalnik ali zaimek. Ko sklicevani samostalnik ali zaimek ni omenjen, uporabite nepovratno obliko. Primer: Yourself and the team must do what you can. bi bilo treba popraviti tako: You and the team must do what you can. Primer: Please return the form to myself. bi bilo treba popraviti tako: Please return the form to me.

Napačna uporaba funkcijske besede »That«    Popravite napačno uporabo funkcijske besede »that«. V oziralnih stavkih, ki se začnejo z vejico, nikoli ne uporabljajte besede »that«. Primer: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. Bi bilo treba popraviti tako: His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Primer: We brought our dog, that was fantastic. Bi bilo treba popraviti tako: We brought our dog, which was fantastic. ALI We brought our dog, who was fantastic.

Napačna glagolska oblika    Spremenite glagolsko obliko »-ing«. Če združite dva glagola, ki se končata z »-ing«, običajno ne prihaja do napak. Glagolu z obliko »-ing« bi moral običajno slediti pretekli deležnik ali »to-infinitive« (to + glagol). Primer: Having misunderstanding the directions, she failed. bi bilo treba popraviti tako: Having misunderstood the directions, she failed. Primer: We will be getting seeing my family. bi bilo treba popraviti tako: We will be getting to see my family.

Nepravilna glagolska oblika za pomožnim glagolom    Spremenite glagolsko obliko za pomožnim glagolom. Uporabite pravilno glagolsko obliko za pomožnim glagolom (glagol, ki izraža razpoloženje, glagolski čas itd.). Primer: The candidate is tells the truth. bi bilo treba popraviti tako: The candidate is telling the truth. Primer: They had ate when we came. bi bilo treba popraviti tako: They had eaten when we came. Primer: Did she forgot it? bi bilo treba popraviti tako: Did she forget it? Primer: He would not travels alone. bi bilo treba popraviti tako: He would not travel alone.

Nedoločni člen    Spremenite nedoločni člen (»a« ali »an«). Člen »a« uporabite pred besedo, ki se začne s soglasnikom. Člen »an« uporabite pred besedo, ki se začne s samoglasnikom. Primer: This is an problem. bi bilo treba popraviti tako: This is a problem. Primer: An tear slowly ran down her face. bi bilo treba popraviti tako: A tear slowly ran down her face.

Neposredna vprašanja    Spremenite vrstni red besed v neposrednem vprašanju. Ko uporabljate neposredno vprašanje, pomožni glagol ne bi smel biti pred predmetom. Primer: They wonder how could have the architect created it. bi bilo treba popraviti tako: They wonder how the architect could have created it. Primer: He asked what time could it start raining. bi bilo treba popraviti tako: He asked what time it could start raining.

Napačno slišane besedne zveze    Spremenite pogosto napačno slišano besedno zvezo. Nekatere idiome in druge fraze pogosto napačno razumemo, ko vsebujejo različne besede. Primer: The patient had old-timer's disease. bi bilo treba popraviti tako: The patient had Alzheimer's disease. Primer: The monster reeled its ugly head. bi bilo treba popraviti tako: The monster reared its ugly head.

Manjkajoča vejica    Dodajte vejico z veznikom. Če neodvisnemu stavku sledi priredni veznik in drug neodvisni stavek, vstavite vejico pred priredni veznik. Primer: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. bi bilo treba popraviti tako: The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Svojilni zaimki in množinske oblike    Spremenite obliko samostalnika ali zaimka. Samostalniki, ki izražajo svojino, morajo imeti apostrof. Svojilni zaimki pa ne – »its« je svojilni, medtem ko »it's« vedno pomeni »it is« (je). Primer: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. bi bilo treba popraviti tako: The average mouse can stray 25 feet from its nest. Primer: He hopes your believe him. bi bilo treba popraviti tako: He hopes you believe him.

Ločila    Dodajte ali odstranite vejico. Vejice se uporabljajo med določenimi stavki, v nekaterih besednih zvezah in v premem govoru. Vejice ponavadi ne pišemo za prirednim veznikom. Primer: If I am tired I will sleep. bi bilo treba popraviti tako: If I am tired, I will sleep. Primer: Thanks Mom for the gift. bi bilo treba popraviti tako: Thanks, Mom, for the gift.

Manjkajoči vprašaj    Dodajte vprašaj Na koncu vsakega stavka, ki sprašuje (vprašalni stavek) je treba postaviti vprašaj. Primer: Who is the woman in the black coat. bi bilo treba popraviti tako: Who is the woman in the black coat?

Odvečno dvopičje    Odstranite nepotrebno dvopičje. Dvopičje se uporablja samo v določenih kontekstih. Z odstranitvijo nepotrebnih dvopičij je boljša berljivost. Primer: She is: kind, smart, and helpful. bi bilo treba popraviti tako: She is kind, smart, and helpful. Primer: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. bi bilo treba popraviti tako: Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Odvečna vejica za osebkom    Odstranite vejico med osebkom in povedkom. Z nekaj izjemami vejica nikoli ne ločuje povedka od osebka. Primer: His neighbor John, is a lawyer. bi bilo treba popraviti tako: His neighbor John is a lawyer. Primer: Max, was part of a panel discussion. bi bilo treba popraviti tako: Max was part of a panel discussion.

Odvečni vprašaj    Na konec stavka postavite piko. Vprašaj v trdilnem stavku lahko izraža negotovost, zato ga je treba zamenjati s piko, ki označuje trditev. Primer: She made sure to finish her test on time? bi bilo treba popraviti tako: She made sure to finish her test on time. Primer: He will take out the trash? bi bilo treba popraviti tako: He will take out the trash.

Ponavljajoči se pomožni glagol    Odstranite podvojeni pomožni glagol. Pomožnega glagola ne uporabite pred in za prislovnim določilom, niti zveze pomožnega glagola in glagola ali prislovnega določila ne ponovite. Primer: You should also should keep track of time. bi bilo treba popraviti tako: You should also keep track of time. Primer: The power adapter will be will be hot. bi bilo treba popraviti tako: The power adapter will be hot.

Ujemanje osebka in povedka    Razrešite neujemanje osebka in povedka. Osebek in povedek se morata ujemati v številu. Oba morata biti v ednini (ena) ali v množini (več kot ena). Primer: The teacher want to see him. bi bilo treba popraviti tako: The teacher wants to see him. Primer: Their apologies was sincere. bi bilo treba popraviti tako: Their apologies were sincere.

Preveč določil    Odstranite odvečno določilo. Določenih določil, kot so členi (npr. a, the), svojilni zamiki (npr. my, our) in kazalni zamiki (npr. this, those), ne uporabljajte skupaj. Primer: She gave you a the carrot. bi bilo treba popraviti tako: She gave you the carrot. Primer: Have you seen their these pictures yet? bi bilo treba popraviti tako: Have you seen these pictures yet?

Nepotreben vezaj    Odstranite nepotreben vezaj. Vezaji se uporabljajo samo za združevanje elementov v določenih kontekstih. Primer: It was a strongly-held belief. bi bilo treba popraviti tako: It was a strongly held belief. Primer: The market for real-estate is strong. bi bilo treba popraviti tako: The market for real estate is strong.

Uporaba nedoločniške glagolske oblike    Spremenite nedoločniško glagolsko obliko. Glagol v nedoločniški obliki navadno ne sledi predlogom, pridevnikom ali glavnim glagolom. Za večino predlogov in pridevnikov glagolu dodajte obrazilo »-ing«. Če sledi glavnemu glagolu, uporabite »to« + glagol ali dodajte »-ing«. Primer: We would like invite you. bi bilo treba popraviti tako: We would like to invite you. Primer: Thank you for help me. bi bilo treba popraviti tako: Thank you for helping me.

Uporaba besede »Lack«    Odstranite »of« za glagolom »lack«. Če besedo »lack« uporabite kot samostalnik, ji po navadi sledi predlog »of« (npr. »a lack of sleep«). Besedi »lack«, ki jo uporabite kot glagol, ne sledi noben predlog. Primer: The country was lacking of qualified medical staff. bi bilo treba popraviti tako: The country was lacking qualified medical staff.

Uporaba izrazov »Will« in »Would«    Odstranite pomožni glagol. Ob sklicevanju na namišljeno ali zaželeno situacijo, uporabite glagol v želelnem naklonu. Pomožnih glagolov »will« in »would« ne uporabljamo z želelniki. Primer: He asks that you will join him. bi bilo treba popraviti tako: He asks that you join him. Primer: She had to go home lest her family would worry about her. bi bilo treba popraviti tako: She had to go home lest her family worry about her.

Uporaba glagola    Za naklonskimi glagoli zamenjajte »of« s »have«. Uporabite »have« namesto »of« v zvezah s pomožnimi glagoli, ki izražajo razmerje do česa, kot so could, can't, may in will (npr. glagoli, ki izražajo verjetnost, zmožnost, dovoljenje ali obveznost). Primer: He could of known that. bi bilo treba popraviti tako: He could have known that.

Delitev besed    Združite dele besed. Ne ločujte predpon, pripon, združenih oblik in nekaterih sestavljenk. Primer: That is bio degradable. bi bilo treba popraviti tako: That is biodegradable. Primer: The book store is open. bi bilo treba popraviti tako: The bookstore is open.

* Napačna raba izrazov »An« in »And«    Zamenjajte »an« z »and« Včasih se pomotoma namesto »and« uporabi »an«. Primer: Make sure you listen to your teacher an her. bi bilo treba popraviti tako: Make sure you listen to your teacher and her. Primer: The player had caught an thrown the ball. bi bilo treba popraviti tako: The player had caught and thrown the ball.

* Uporaba velike začetnice v lastnih imenih    Uporabite veliko začetnico za lastna imena in imena družinskih članov. Določene izraze za družinske člane tik pred imenom in lastna imena, ki označujejo določeno osebo, pišite z veliko začetnico. Primer: She and grandma Joan arrive today. bi bilo treba popraviti tako: She and Grandma Joan arrive today. Primer: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. bi bilo treba popraviti tako: It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Vejica za veznikom    Odstranite vejico za veznikom. Vejice za veznikom po navadi ne pišemo, razen če ji takoj sledi vrinjena besedna zveza. Primer: Because, we need to act quickly, we will meet now. bi bilo treba popraviti tako: Because we need to act quickly, we will meet now. Primer: The dog loved food, and, everyone loved the dog. bi bilo treba popraviti tako: The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Nepravilen člen    Spremenite člen. Določni člen »the« označuje določen sklic. Nedoločni člen »a« ali »an« označuje nedoločen sklic. Določni členi se uporabljajo le pred števnimi samostalniki. Drugi se uporabljajo le pred neštevnimi samostalniki. Primer: He is a fastest man of all. bi bilo treba popraviti tako: He is the fastest man of all. Primer: There are much people. bi bilo treba popraviti tako: There are many people.

* Nepravilna končnica številke    Spremenite končnico številke. Določene končnice sledijo določenim številkam. Poskrbite, da končnica ustreza številki. Primer: He finished in 1rd place. bi bilo treba popraviti tako: He finished in 1st place. Primer: Today is November 22th. bi bilo treba popraviti tako: Today is November 22nd.

* Napačna raba naklonskih glagolov    Preverite uporabo naklonskega glagola. Ko je potrebno, morajo biti naklonski glagoli v ustreznem slovničnem času. Izražajo zanikanje brez uporabe drugega pomožnega glagola in večinoma ni treba uporabiti izraza »to«. Primer: We will shovel if it had snowed. bi bilo treba popraviti tako: We would shovel if it had snowed. Primer: The dog should to be good. bi bilo treba popraviti tako: The dog should be good.

* Več naklonskih glagolov    Odstranite odvečni naklonski glagol. Določenih zvez naklonskih glagolov ne uporabljajte skupaj. Primer: Please explain what should can happen. bi bilo treba popraviti tako: Please explain what should happen. ALI tako: Please explain what can happen. Primer: They would might never know. bi bilo treba popraviti tako: They would never know. ALI tako: They might never know.

* Odvečna vejica pred odvisnim stavkom    Odstranite vejico med glagolom in stavkom. Po navadi vejica ne ločuje glagola in stavka, ki ji sledi. Primer: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. bi bilo treba popraviti tako: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Primer: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. bi bilo treba popraviti tako: Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Odvečna vejica pred predmetom    Odstranite vejico med glagolom in predmetom. Z nekaj izjemami vejica nikoli ne ločuje povedka od predmeta. Primer: The list included, the book. bi bilo treba popraviti tako: The list included the book. Primer: The problem is, his unpredictable schedule. bi bilo treba popraviti tako: The problem is his unpredictable schedule.

* Uporaba podpičja    Preverite uporabo podpičja. Podpičja se večinoma uporabljajo za združevanje dveh neodvisnih stavkov brez prirednega veznika ali za ločevanje dolgih elementov seznama. Primer: Prizes include; cash, cars, and boats. bi bilo treba popraviti tako: Prizes include cash, cars, and boats. Primer: He wanted to swim; however; it was cold. bi bilo treba popraviti tako: He wanted to swim; however, it was cold.

* Napačna raba izrazov »Which« in »Who«    Zamenjajte »which« s »who«. Izraz »who« uporabite s samostalnikom, ki se nanaša na človeka, »which« pa s samostalniki, ki se ne nanašajo na človeka. Primer: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. bi bilo treba popraviti tako: We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Primer: This is the surgeon which will take your vitals today. bi bilo treba popraviti tako: This is the surgeon who will take your vitals today.

* Napačna raba izrazov »Who« in »Whom«    Zamenjajte »who« ali »whom«. Izraz »who« ali »whoever« uporabite za subjekt v povedi. Za predmet, ki sledi glagolu ali predlogu, uporabite »whom« ali »whomever«. Primer: He knows that whomever goes will love it. bi bilo treba popraviti tako: He knows that whoever goes will love it. Primer: To who did you speak? bi bilo treba popraviti tako: To whom did you speak?

* Na voljo le preskuševalcem

Jasnost

Postavitev prislovnega določila    Priporočamo vam, da premaknete prislovno določilo. Če je prislovno določilo med povedkom in njegovim predmetom, vam priporočamo, da ga premaknete. Primer: They sing loudly a new song. bi bilo treba popraviti tako: They loudly sing a new song. Primer: He owes now ten dollars to my classmate. bi bilo treba popraviti tako: Now he owes ten dollars to my classmate.

Sestavljeni izrazi    Priporočamo vam, da uporabite enostaven izraz. Uporabite enostavne izraze, ko je mogoče, da bo sporočilo posredovano jasno in v prijateljskem tonu. Primer: The magnitude of the problem is overwhelming. bi bilo treba popraviti tako: The size of the problem is overwhelming. Primer: The boy will transmit the message. bi bilo treba popraviti tako: The boy will send the message.

Dvojno zanikanje    Priporočamo vam, da se izogibate dvojnemu zanikanju. Uporaba dveh nikalnic lahko izraža trdilen pomen. Napačnemu razumevanju se izognete tako, da ne uporabite dvojnega zanikanja. Primer: I did not see nothing. bi bilo treba popraviti tako: I did not see anything. Primer: He did not go nowhere. bi bilo treba popraviti tako: He did not go anywhere.

Napačna uporaba funkcijske besede »That«    Popravite napačno uporabo izraza »that«. V oziralnih stavkih, ki se začnejo z vejico, nikoli ne uporabljajte besede »that«. Primer: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. bi bilo treba popraviti tako: His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Primer: We brought our dog, that was fantastic. bi bilo treba popraviti tako: We brought our dog, which was fantastic. ALI tako: We brought our dog, who was fantastic.

Žargon    Priporočamo vam, da se izogibate žargonu. Žargon, tehnično izrazoslovje ali okrajšave lahko zmedejo bralce. Priporočamo uporabo splošnega jezika, ki bo verjetno razumljivejši. Primer: They hired a well-known headhunting firm. bi bilo treba popraviti tako: They hired a well-known recruiting firm. Primer: Please see the accompanying letters. bi bilo treba popraviti tako: Please see the enclosed letters. ALI tako: Please see the attached letters.

Trpnik z znanim osebkom    Priporočamo vam, da uporabite tvornik. Tvornik je jedrnatejši in preprečuje morebitno napačno razlago. Primer: The dog was seen by the man. bi bilo treba popraviti tako: The man saw the dog. Primer: They were quickly caught by the police. bi bilo treba popraviti tako: The police quickly caught them.

Trpnik z neznanim osebkom    Priporočamo vam, da uporabite tvornik. Tvornik je jedrnatejši in preprečuje morebitno napačno razlago. Primer: The house was built on a hill. bi bilo treba popraviti tako: They built the house on a hill. Primer: The supplies were delivered on time. bi bilo treba popraviti tako: They delivered the supplies on time.

Uporaba evfemizmov    Priporočamo vam, da se izogibate evfemizmom. Stavek z evfemizmom (beseda ali zveza, s katero se izognemo neprijetnemu, včasih tudi neprimernemu izrazu) je lahko nejasen. Pogosto je bolje uporabiti neposreden jezik. Primer: His neighbor kicked the bucket. bi bilo treba popraviti tako: His neighbor died. Primer: My younger brother is a couch potato. bi bilo treba popraviti tako: My younger brother is a lazy person.

Stavčna zgradba    Priporočamo vam, da stavek preoblikujete, da ohranite dosledno rabo osebka. Povedi z istim osebkom ostajajo jasni in dosledni. Primer: Thinking like a scientist, it would be the best guess. bi bilo treba popraviti tako: Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Primer: As a doctor, costs are rising. bi bilo treba popraviti tako: As a doctor, you have rising costs.

Besede v ločenih nedoločnikih (več kot ena)    Priporočamo vam, da se izogibate rabi ločenih nedoločniških besed. Z uporabo več prislovnih določil med besedo »to« in povedkom je poved lahko nerodna in sporočilo nejasno. Priporočamo vam, da se v uradnih besedilih temu izogibate. Primer: They began to very quickly run home. bi bilo treba popraviti tako: They began to run home very quickly. Primer: He tried to firmly but politely decline the offer. bi bilo treba popraviti tako: He tried to decline the offer firmly but politely.

* Vrstni red prilastkov    Priporočamo vam, da spremenite vrstni red prilastkov. Če so prilastki navedeni zaporedoma, morate upoštevati določen vrstni red, ki je odvisen od razreda, kamor spada določen pridevnik. Primer: She still drove a blue old car for her commute. bi bilo treba popraviti tako: She still drove an old blue car for her commute. Primer: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. bi bilo treba popraviti tako: They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Na voljo le preskuševalcem

Jedrnatost

Prekomerna raba veznikov    Priporočamo vam, da namesto veznikov uporabite vejice. Elemente seznama bolje ločite z vejicami kot z uporabo več veznikov. Primer: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. bi bilo treba popraviti tako: Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Primer: Teachers are smart and professional and caring. bi bilo treba popraviti tako: Teachers are smart, professional, and caring.

Posamostaljenja    Priporočamo vam, da namesto samostalnikov uporabite glagole. Samostalniškim besedam je treba običajno dodati besede, medtem ko je raba glagolskih besed jedrnatejša. Priporočamo vam da namesto daljše besedne zveze s samostalnikom uporabite glagol. Primer: The trade union is holding negotiations with the employers. bi bilo treba popraviti tako: The trade union is negotiating with the employers. Primer: Please make an effort to be on time. bi bilo treba popraviti tako: Please try to be on time.

Dolgoveznost    Poskusite uporabljati jedrnat jezik. Če odpravite odvečne in nepotrebne besede, je berljivost boljša. Primer: Adding sugar is absolutely essential. bi bilo treba popraviti tako: Adding sugar is essential. Primer: Her backpack was large in size. bi bilo treba popraviti tako: Her backpack was large.

Besede, ki izražajo negotovost    Priporočamo vam, da odstranite besede, ki vnašajo negotovost. Izognite se besedam, ki izražajo negotovost ali oslabijo učinek vaše izjave. Primer: The homework is basically ready. bi bilo treba popraviti tako: The homework is ready. Primer: They felt adequately prepared for the disaster. bi bilo treba popraviti tako: They felt prepared for the disaster.

Zbornost

Pogovorna glagolska besedna zveza    Priporočamo vam, da uporabite bolj zborni glagol. Nezborni glagoli in glagolske besedne zveze so najprimernejši, ko gre družinsko in pogovorno okolje. Primer: We should hang out more often. bi bilo treba popraviti tako: We should spend time together more often. Primer: Please get in touch with my supervisor. bi bilo treba popraviti tako: Please contact my supervisor.

Krajšanje    Priporočamo vam, da se izogibate krajšanju. V zbornem jeziku se je treba okrajšavam (npr. let's, we've, can't) na splošno izogibtai. Primer: Let's suppose we have three apples. bi bilo treba popraviti tako: Let us suppose we have three apples. Primer: The animal won't be out of the bag during the flight. bi bilo treba popraviti tako: The animal will not be out of the bag during the flight.

Nezborni jezik    Priporočamo vam, da uporabite zborni jezik. Nezborne besede in besedne zveze so najprimernejše, ko gre družinsko in pogovorno okolje. Primer: Our atmosphere includes comfy massage chairs. bi bilo treba popraviti tako: Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Primer: The student must get to thinking. bi bilo treba popraviti tako: The student must start thinking.

Čustveni izrazi    Priporočamo vam, da se izogibate uporabi čustveno obarvanih izrazov. Bodite objektivni, priporočamo vam, da odstranite očitne čustveno obarvane besede ali besede, ki vnašajo negotovost. Primer: I feel we treated them unfairly. bi bilo treba popraviti tako: We treated them unfairly. Primer: I believe it is correct. bi bilo treba popraviti tako: It is correct.

Sleng    Priporočamo vam, da se izogibate slengu. Splošno občinstvo morda ne razume slengovskih izrazov, zato se jim v zbornih pisnih besedilih izogibajte. Priporočamo vam, da uporabite bolj običajne izraze. Primer: The show was uber boring. bi bilo treba popraviti tako: The show was boring. Primer: The cop pulled John over for speeding in a school zone. bi bilo treba popraviti tako: The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Želelnik    Priporočamo vam, da uporabite želelnik. Ob sklicevanju na namišljeno ali želeno situacijo, vam priporočamo, da uporabite glagol v želelniku. Glagol »be« ima želelni obliki »be« (sedanjik) in »were« (preteklik). Primer: If he was your father, you would have never been able to go there. bi bilo treba popraviti tako: If he were your father, you would have never been able to go there. Primer: She wishes she was going to the movie tonight. bi bilo treba popraviti tako: She wishes she were going to the movie tonight.

* Na voljo le preskuševalcem

Vključevanje

Etnično obarvane žaljivke    Priporočamo vam uporabo etnično nevtralnega jezika. Nekateri izrazi so lahko neprimerni za opis posameznika ali skupine. Priporočamo vam, da jih odstranite ali da uporabite etnično neobčutljiv jezik. Primer: They saw a fog-breather there. bi bilo treba popraviti tako: They saw a British person there. Primer: Do not be so uppity about the issue. bi bilo treba popraviti tako: Do not be so self-important about the issue. ALI tako: Do not be so arrogant about the issue.

Jezik, glede na spol    Priporočamo vam, da uporabite jezik, ki je z vidika spola nevtralen. Jezik, ki je opredeljen glede spola, je lahko izključujoč, omalovažujoč ali stereotipen. Priporočamo vam, da uporabite jezik, ki je z vidika spola vključujoč. Primer: We need more policemen to support public safety. bi bilo treba popraviti tako: We need more police officers to support public safety. Primer: We met a male nurse at the hospital. bi bilo treba popraviti tako: We met a nurse at the hospital.

Predsodki glede duševnega zdravja    Priporočamo vam, da preverite izraze za duševno zdravje ali invalidnost. Nekateri izrazi lahko namigujejo na negativen odnos ali izražajo stereotipe v zvezi z psihiatričnimi ali razvojnimi razlikami. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke. Primer: They hire retarded people. bi bilo treba popraviti tako: They hire people with cognitive disabilities. ALI tako: They hire people with intellectual disabilities. Primer: The doctor suffers from autism. bi bilo treba popraviti tako: The doctor has autism.

* Predsodki glede starosti    Priporočamo vam, da uporabite jezik, za katerega je manj verjetno, da bo izražal predsodke glede starosti. Nekateri izrazi lahko pozornost neprimerno usmerijo na starost osebe ali izražajo negativne atribute zaradi starosti osebe. Odstranite odvečne, negativne ali podcenjevalne reference na starost. Primer: For a man of his age, he does well. bi bilo treba popraviti tako: He does well. Primer: She is a typical teenage girl. bi bilo treba popraviti tako: She is a girl. ALI tako: She is a typical girl.

* Predsodki glede kulture    Priporočamo vam uporabo družbeno nevtralnega jezika. Nekateri izrazi lahko namigujejo na predsodke glede kulture ali negativne stereotipe. Priporočamo vam, da odstranite ali zamenjate morebitne izraze s predsodki ali občutljive izraze. Primer: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. bi bilo treba popraviti tako: The police searched her house without a warrant after the chase ended. Primer: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. bi bilo treba popraviti tako: The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Predsodki glede invalidnosti    Priporočamo vam jezik, za katerega je manj verjetno, da bo izražal predsodke glede starosti. Veliko izrazov, ki se nanašajo na posebne potrebe, so lahko razumljeni kot izključujoči ali žaljivi. Uporabite jezik, ki daje poudarek na ljudi, ne na posebno potrebo. Primer: He met blind men. bi bilo treba popraviti tako: He met men with visual impairments. Primer: Bob is a midget. bi bilo treba popraviti tako: Bob is a little person.

* Predsodki glede spola    Priporočamo vam jezik, za katerega je manj verjetno, da bo namigoval na predsodke glede spola. Nekateri izrazi lahko izražajo negativne atribute ali stereotipe, povezane z vlogami spolov, spolom posameznika ali izražanja spolnosti. Priporočamo vam, da se izognete izrazom, ki bi lahko namigovali na predsodke. Primer: She is smart, for a girl. bi bilo treba popraviti tako: She is smart. Primer: He is empathetic, for a man. bi bilo treba popraviti tako: He is empathetic.

* Predsodki glede rase    Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede etnične pripadnosti in korenin. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo ali narodnostjo, se lahko razumejo kot zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke v zvezi z Evropejci ali ljudi z evropskimi koreninami. Primer: The bog Irish men arrived. bi bilo treba popraviti tako: The Irish men arrived.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede ameriških staroselcev. Nekateri izrazi, povezani s staroselci v obeh Amerikah se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: They traded with the red men. bi bilo treba popraviti tako: They traded with the Native Americans.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede korenin. Nekateri izrazi, povezani z nacionalno pripadnostjo ali priseljenskim stanjem, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: The migrant was fleeing the war. bi bilo treba popraviti tako: The refugee was fleeing the war. Primer: The exotic woman wore a green dress. bi bilo treba popraviti tako: The unique woman wore a green dress. ALI tako: The beautiful woman wore a green dress.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede korenin in verske pripadnosti. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo in narodnostjo ali vero osebe, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke glede ljudi na osnovi njihove matične države, prednikov ali verske pripadnosti. Primer: The Chinaman walked down the street. bi bilo treba popraviti tako: The Chinese person walked down the street. Primer: It is a country with a high Moslem population. bi bilo treba popraviti tako: It is a country with a high Muslim population.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede preteklosti. Nekatere besedne zveze, povezane z evropsko kolonizacijo Amerik se lahko razumejo kot bi želeli z njimi temo potisniti v ozadje, izključujoče ali žaljive. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: In 1492, Columbus sailed to the New World. bi bilo treba popraviti tako: In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede rase. Nekateri izrazi, povezani z raso, etničnostjo ali narodnostjo osebe, se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite jezik, ki bi lahko namigoval na predsodke glede Afričanov ali afriških prednikov. Primer: Few coloreds work at our company. bi bilo treba popraviti tako: Few people of color work at our company.

* Predsodki glede spolne usmerjenosti    Priporočamo vam jezik brez predsodkov glede usmerjenosti. Nekateri izrazi, povezani s spolno usmerjenostjo osebe se lahko razumejo kot nejasni, zastareli ali žaljivi. Priporočamo vam, da odstranite ali spremenite takšne elemente, da se izognete izražanju predsodkov. Primer: The homosexual couple ran a marathon. bi bilo treba popraviti tako: The same-sex couple ran a marathon. ALI tako: The couple ran a marathon. Primer: She is open about her sexual preference. bi bilo treba popraviti tako: She is open about her sexual orientation.

* Na voljo le preskuševalcem

Pravila za ločila

Vejica in prislovna določila    Priporočamo vam, da vstavite vejico, ko gre za prislovna določila. Priporočamo vam, da z vejico ločite prislovno določilo. Primer: In recent years the technology has improved. bi bilo treba popraviti tako: In recent years, the technology has improved. Primer: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. bi bilo treba popraviti tako: The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oxfordska vejica    Priporočamo vam uporabo oxfordske vejice. Napačnemu razumevanju pri naštevanju elementov se lahko izognete z uporabo vejice pred predzadnjim elementom. Oxfordsko vejico lahko uporabite ali pa ne, le bodite dosledni. Primer: We sell books, videos and magazines. bi bilo treba popraviti tako: We sell books, videos, and magazines. Primer: The red, yellow and green peppers are fresh. bi bilo treba popraviti tako: The red, yellow, and green peppers are fresh.

Obvezna ločila pri citatih    Spremenite postavitev narekovaja Narekovaje lahko postavite znotraj ali zunaj ločil. Za boljšo berljivost jih postavljajte dosledno. Primer: He told me, "I like eggs". bi bilo treba popraviti tako: He told me, "I like eggs." Primer: The woman said, "I just got home." bi bilo treba popraviti tako: The woman said, "I just got home".

Razmik med povedmi    Spremenite število razmikov med povedmi. Za boljšo berljivost ohranite isto število razmikov med vsemi povedmi. Izberite en ali dva razmika, le bodite dosledni. En razmik: Primer: We came. We saw. We conquered. bi bilo treba popraviti tako: We came. We saw. We conquered. Dva razmika: Primer: We like comedy movies. However, he likes romances. bi bilo treba popraviti tako: We like comedy movies. However, he likes romances.

Nepotrebna vejica    Priporočamo vam, da odstranite nepotrebno vejico. Pred odvisnim stavkom, ki sledi glavnemu stavku s podrednim veznikom, ni vejice, razen če je ta potrebna, da je poved jasnejša. Primer: You should send them a brief note, if you want to be polite. bi bilo treba popraviti tako: You should send them a brief note if you want to be polite. Primer: She went quiet, as soon as she saw the footage. bi bilo treba popraviti tako: She went quiet as soon as she saw the footage.

Besedišče

Klišeji    Priporočamo vam, da se izognete prekomerno uporabljanim izrazom. Bralce pritegnite tako, da se izognete besedam in zvezam, ki so predvidljive in prepogosto uporabljene. Primer: Today the hard drive on my old computer bit the dust. bi bilo treba popraviti tako: Today the hard drive on my old computer died. Primer: I felt dreadful and was sick as a dog. bi bilo treba popraviti tako: I felt dreadful and was sick.

Nejasni prilastki    Priporočamo vam uporabo bolj opisnih prilastkov. Če zamenjate prekomerno uporabljane prilastke z bolj določnimi, je sporočilo razločnejše. Primer: Do not drive in bad conditions! bi bilo treba popraviti tako: Do not drive in harsh conditions! ALI tako: Do not drive in adverse conditions! Primer: What actor played the main role? bi bilo treba popraviti tako: What actor played the key role? ALI tako: What actor played the leading role?

Nejasna ali nepotrebna prislovna določila    Priporočamo vam, da zamenjate ali odstranite prislovna določila. Če zamenjate nejasno ali prekomerno uporabljano prislovno določilo, lahko izboljšate razumevanje. Če odstranite prislovno določilo je besedilo morda jasnejše. Primer: He blindly endangered millions. bi bilo treba popraviti tako: He recklessly endangered millions. ALI tako: He endangered millions. Primer: They badly punish us. bi bilo treba popraviti tako: They severely punish us. ALI tako: They punish us.

Šibki glagoli    Priporočamo vam uporabo izraznejših glagolov. Izogibajte se glagolom, ki se prekomerno uporabljajo ali niso natančni. Zamenjajte jih z glagoli, ki so natančni in izboljšajo jasnost ter izraznost. Primer: She teaches our children. bi bilo treba popraviti tako: She instructs our children. ALI tako: She tutors our children.

* Neštevni samostalniki    Priporočamo vam uporabo opisnejših neštevnih samostalnikov. Nekateri neštevni samostalniki so nenatančni. Priporočamo vam uporabo izraznejših neštevnih samostalnikov. Primer: He walked alongside the cluster of lions. bi bilo treba popraviti tako: He walked alongside the pride of lions. Primer: We can see collections of oysters. bi bilo treba popraviti tako: We can see beds of oysters.

* Lokalno omejene besede    Priporočamo vam uporabo besed, ki so običajne za določeno regijo.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Avstraliji, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: Check the hood of your car for damage. bi bilo treba popraviti tako: Check the bonnet of your car for damage. Primer: He repairs windshields at a discount. bi bilo treba popraviti tako: He repairs windscreens at a discount.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Kanadi, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: It depends on how far the fire station is. bi bilo treba popraviti tako: It depends on how far the fire hall is. Primer: See if there are any spots left in the parking garage. bi bilo treba popraviti tako: See if there are any spots left in the parkade.

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Združenem kraljestvu, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: When do you have to take the exam? bi bilo treba popraviti tako: When do you have to sit the exam? Primer: For how long have you worn bangs? bi bilo treba popraviti tako: For how long have you worn a fringe?

 • Določene besede in besedne zveze se redko uporabljajo v Združenih državah Amerike, druge pa izražajo pomen, ki obstaja le na drugih angleško govorečih območjih. Priporočamo vam uporabo izrazov, ki jih bo občinstvo, ki so mu namenjeni, verjetno razumelo. Primer: Take that lift to the fourth floor. bi bilo treba popraviti tako: Take that elevator to the fourth floor. Primer: Would you fancy a snack? bi bilo treba popraviti tako: Would you like a snack? ALI tako: Would you enjoy a snack?

* Psovke    Priporočamo vam, da psovke odstranite ali zamenjate. Psovke so lahko razumljene kot žaljive. Priporočamo vam, da jih odstranite ali zamenjate s primernejšimi izrazi. Primer: He is a surprisingly shitty friend. bi bilo treba popraviti tako: He is a surprisingly horrible friend. Primer: That movie was fucking amazing! bi bilo treba popraviti tako: That movie was amazing.

* Regijsko omejene besede    Priporočamo vam uporabo besed, ki so običajne za določeno regijo. Besedam, ki so omejene na določene regije v ZDA, se je treba v večini primerov izogibati. Napačnem u razumevanju se izognete z uporabo besed, ki se uporabljajo širše in so bolj znane. Primer: They will drink from a bubbler. bi bilo treba popraviti tako: They will drink from a water fountain. ALI tako: They will drink from a drinking fountain. Primer: They had a tag sale on Walnut Street. bi bilo treba popraviti tako: They had a garage sale on Walnut Street. ALI tako: They had a yard sale on Walnut Street.

* Na voljo le preskuševalcem

Življenjepis

Izogibajte se prvoosebnim navedbam    Priporočamo vam, da odstranite prvo osebne navedbe. Prvoosebne navedbe v življenjepisu so lahko razumljene kot odvečne. Če jih odstranite, je pozornost preusmerjena na dosežke. Primer: I have a successful record of accomplishment. bi bilo treba popraviti tako: Have a successful record of accomplishment. Primer: I am the treasurer and webmaster. bi bilo treba popraviti tako: Treasurer and webmaster.

Odvečni izrazi    Priporočamo vam, da odstranite odvečne izraze. Če odstranite modne in nepotrebne besede, je vaš življenjepis jedrnatejši in učinkovitejši. Primer: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. bi bilo treba popraviti tako: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Primer: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. bi bilo treba popraviti tako: Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Neprimerni izrazi    Priporočamo vam, da zamenjate prekomerno uporabljanim izrazom. Če nadomestite prekomerno uporabljene izraze z drugimi, je vaš življenjepis lahko bolj določen in izviren. Primer: A reliable person with practical approach to work. bi bilo treba popraviti tako: A dependable person with practical approach to work. Primer: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. bi bilo treba popraviti tako: Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Nejasni količinski izrazi    Priporočamo vam uporabo določenega števila ali primera. Če zamenjate nejasen količinski izraz z določnejšimi izrazi, je sporočilo lahko razločnejše, vaš življenjepis pa boljši. Primer: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. bi bilo treba popraviti tako: Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Primer: Coordinated case management for many residents. bi bilo treba popraviti tako: Coordinated case management for 25 residents.

Nejasni glagoli    Priporočamo vam uporabo bolj opisnih glagolov. Z uporabo jasnih in jedrnatih glagolov je vaš življenjepis lahko učinkovitejši in izraznejši. Primer: Led a 40-person team and carried out research. bi bilo treba popraviti tako: Led a 40-person team and conducted research. Primer: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. bi bilo treba popraviti tako: Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Občutljive geopolitične navedbe

* Občutljive geopolitične navedbe    Priporočamo vam, da se izognete uporabi nepravilnih ali žaljivih imen krajev. Uporaba nepravilnih imen za geopolitične entitete je lahko vzrok za napačno razumevanje, včasih pa tudi žaljiva. Zamenjajte takšne izraze s pravilnimi uradnimi imeni. Primer: The Republic of Canada was beautiful in the summer. bi bilo treba popraviti tako: Canada was beautiful in the summer. Primer: She visited the Near East on holiday. bi bilo treba popraviti tako: She visited the Middle East on holiday.

 • Priporočamo vam, da se izogibate imenom krajev s političnim nabojem. Regije, ki so vzrok političnega spora, imajo lahko dve imeni. Uporabite najbolj nevtralno ime, razen če gre za razpravo o političnih težavah ali če je besedilo namenjeno ciljni podskupini občinstva. Primer: The East Sea in Japan is cold. bi bilo treba popraviti tako: The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Primer: We love visiting the Tunb in July. bi bilo treba popraviti tako: We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Priporočamo vam uporabo geopolitičnih izrazov, za katere je manj verjetno, da bodo izražali predsodke. Nekateri izrazi lahko namigujejo na pozitivne ali negativne predsodke glede geopolitičnih entitet ali ljudi. Priporočamo vam, da takšne izraze zamenjate, razen če gre za kontekst z nevtralno razpravo glede izrazov. Primer: They collect figurines from the Orient. bi bilo treba popraviti tako: They collect figurines from East Asia. ALI tako: They collect figurines from Asia.

 • Priporočamo vam, da besedo »dialect« zamenjate z nevtralnejšim izrazom. Izogibajte se navedbam, da je drugačen jezik enostavno narečje drugega jezika ali da je jezikovna različica podrejena standardnemu jeziku. Primer: They spoke Catalan and other Spanish dialects. bi bilo treba popraviti tako: They spoke Catalan and other minority languages of Spain. ALI tako: They spoke Catalan and other regional languages of Spain. ALI tako: They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Priporočamo vam, da zamenjate opuščene geopolitične izraze. Izrazi za valute, geografske lastnosti in skupine ljudi se pogosto spreminjajo. Uporabite sodobne izraze, razen ko gre za zgodovinski kontekst. Primer: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. bi bilo treba popraviti tako: The Czech koruna was in use in 2010. ALI tako: The Euro was in use in 2010. Primer: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. bi bilo treba popraviti tako: We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Priporočamo vam, da zamenjate zastarela imena mest, regij ali držav. Uradna imena nekaterih mest, regij in držav so bila zamenjana ali pa so dobila nadomestna imena. Uporabite uradna sodobna imena, razen ko gre za zgodovinski kontekst. Primer: Leningrad is warm in August. bi bilo treba popraviti tako: St. Petersburg is warm in August. Primer: The company is opening a new office in Pressburg. bi bilo treba popraviti tako: The company is opening a new office in Bratislava.

 • Priporočamo vam, da zamenjate občutljive izraze s tehnološkega področja. Izogibajte se izrazom s tehnološkega področja, zaradi katerih lahko pride do težav geopolitične ali humanitarne narave. Primer: The slave database network connection was poor. bi bilo treba popraviti tako: The secondary device database network connection was poor. ALI tako: The detail database network connection was poor. Primer: There was no network in the demilitarized zone. bi bilo treba popraviti tako: There was no network in the perimeter network.

 • Priporočamo vam, da uporabite sodobno prečrkovanje. Nekatera imena krajev s prečrkovanjem v angleščino so se sčasoma spremenila, zato je uporaba starih imen postala nesprejemljiva iz političnih in drugih razlogov. Uporabite sodobna uradna imena, razen v neposrednih citatih. Primer: The company is opening a new office in Chungking. bi bilo treba popraviti tako: The company is opening a new office in Chongqing.

 • Priporočamo vam uporabo imen krajev v skladu s časovnim kontekstom. Imena geopolitičnih entitet, ki ne obstajajo več, je treba omejiti na ustrezne zgodovinske kontekste. Uporabite trenutno uveljavljena imena za sklicevanje na geopolitične entitete na ustreznih geografskih lokacijah v sodobnem kontekstu. Primer: The GDR is beautiful in the summer. bi bilo treba popraviti tako: Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Priporočamo vam uporabo prednostnih imen jezikov. Uporabite uradno ime jezika, da se izognete napačnemu razumevanju, občutljivosti ali žaljivosti. Primer: He learned to speak Farsi in grade school. bi bilo treba popraviti tako: He learned to speak Persian in grade school. Primer: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. bi bilo treba popraviti tako: We thought being fluent in European Spanish would be fun. ALI tako: We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Priporočamo vam, da se prepričate, ali se nek izraz nanaša na vaš namen. Regija ali entiteta, na katero se nanaša ime, se zaradi političnih ali družbeno-kulturnih razmer lahko sčasoma spremeni. Prepričajte se, da se uporabljeno imen v skladu s sodobno konvencijo nanaša na ustrezen kraj ali entiteto. Primer: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. bi bilo treba popraviti tako: In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Na voljo le preskuševalcem

Če želite obnoviti privzeta stanja nastavitev, v pogovornem oknu »Nastavitve za slovnico« izberite Ponastavi vse.

Če imate povratne informacije ali predloge o funkciji preverjanja črkovanja in slovnice, jih objavite tukaj.

Glejte tudi

Izberite način delovanja preverjanja črkovanja in slovnice v programu Word for Mac

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×