InfoPath slovarček

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sem

J

K

L

M

N

O

P

VPRAŠANJA

R

S

T

U

V

W

X

A

Na vrh strani

dejanje

Del pravilo, ki se uporablja v povezavi z pogojev za samodejni prikaz pogovornih oknih, nastavite vrednosti, poizvedbe in pošiljanje podatkov in odprite oblike.

aktivno polje

Polja v obrazcu, v katerem se nahaja kazalec.

kontrolnik ActiveX

Kontrolnik po meri. Načrtovalca obrazca lahko dodate ali odstranite kontrolnike ActiveX v podoknu opravil Kontrolniki .

predloga obrazca, ki jo potrdi skrbnik

Predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom, ki je bila prenesena skrbnik v strežniku, ki se izvaja storitev InfoPath Forms Services. V predlogi obrazca, ki jo potrdi skrbnik lahko vključujejo kodo.

polje atributa

Polja v viru podatkov, ki vsebuje podatke, in ki je atribut (namesto element). Atribut polja ne smejo vsebovati drugih polj.

B

Na vrh strani

vez

Za povezovanje v kontrolnik v polje ali skupino v viru podatkov tako, da podatki, vneseni v kontrolnik, ki je shranjena. Ko nevezani kontrolnik, ga ni povezana polja ali skupine in tako ne bodo shranjeni podatki, vneseni v kontrolnik.

predloga obrazca, združljiva z brskalnikom

Predlogo obrazca, ki je zasnovan v programu Microsoft Office InfoPath z uporabo določene združljivostni način. Predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom lahko omogočena za brskalnik, ko jo objavite v strežniku, ki se izvaja storitev InfoPath Forms Services.

predloga obrazca, omogočena za brskalnik

Predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, ki so bili objavljeni v strežniku storitve InfoPath Forms Services in ki so bili brskalniku tako, da lahko uporabniki tako prikažete in izpolnjevanje obrazca v spletnem brskalniku.

C

Na vrh strani

omara (.cab) datoteka

Obliki zapisa datoteke, ki ponuja način, kako učinkovito paket datoteke več kot eno datoteko, za lažje shranjevanje ali prenos. InfoPathov obrazec predloga (.xsn) datoteke so .cab datoteke s pripono .xsn.

kaskadno seznamsko polje

Dva ali več seznam polja, ki so povezani z med seboj tako, da izberete vrednost v enem spremeni nabor možnosti v drugem.

podrejeni element

V za drevo strukturo XML, element, ki je nadrejeni element.

izbirna skupina

Kontrolnik, ki se uporablja za predstavitev nabor možnosti se medsebojno izključujejo. Privzeto izbirna skupina vsebuje dva Izbirna odseka, od katerih je prikazano uporabnikom kot privzete možnosti v obliki.

izbirni odsek

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in se uporabljajo za posamezen izbor znotraj nabora izključujejo. Uporabniki lahko zamenjajte en izbirni odsek z drugim, ko izpolnjevanje obrazca.

COM

Glejte komponentni objektivni Model.

Kontrolnik za kombinirano polje

Kontrolnik, ki združuje polja z besedilom in polja s seznamom, ki omogoča uporabnikom, da vnesite vnos ali izberite na seznamu.

Komponentni objektivni model (COM)

Specifikacije, ki je razvil Microsoft za gradnjo komponent programske opreme, ki lahko sestaviti v programe ali pa lahko dodate funkcionalnost obstoječih programov, ki se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows.

pogojno oblikovanje

Postopek za Spreminjanje videza kontrolnika, vključno z njegovo vidljivost in branje državo, na podlagi vrednosti, vnesenih v obrazec.

kontrolnik po meri

Obrazec komponente, na primer del predloge ali kontrolnik ActiveX, ki ni vključen v InfoPathu privzeto. Načrtovalca obrazca lahko dodate ali odstranite kontrolnike po meri v podoknu opravil Kontrolniki .

po meri nameščeni obrazci

Obrazec, ki je nameščen s po meri namestitveni program in ki po navadi ima dostop do datotek in nastavitev v računalniku.

podokno opravil po meri

.Html datoteko z vsebino, ki je prikazana v oknu poleg obrazca. Podokna opravil po meri lahko zagotovijo poglede in vsebina pomoči.

D

Na vrh strani

povezava podatkov

Povezavo med InfoPathovih obrazcev in zunanjim virom podatkov, kot so zbirke podatkov, spletne storitve, SharePointovo knjižnico ali datoteko XML. Podatkovne povezave, ki se uporabljajo za poizvedbe in pošiljanje podatkov.

Knjižnica za povezavo podatkov

V knjižnici dokumentov na spletnem mestu, ki se izvaja Microsoft Office SharePoint Server 2007, ki vsebuje zbirka univerzalni podatkovne povezave (.udcx) in Officeove datoteke za povezavo (.odc) podatkov.

podatkovno polje

Polje, ki vsebuje rezultat poizvedbe v zunanjem viru podatkov.

vir podatkov

Zbirka polj in skupin, ki določajo in shranjujejo podatke za InfoPathov obrazec. Kontrolniki v obliki vezani polja in skupine v viru podatkov.

podatkovni tip

Lastnost polja, ki določa vrste podatkov, katere lahko shranite polja. Primeri vrst podatkov, ki vključujejo besedilo, obogateno besedilo, celo število, decimalno, True/False, hiperpovezava, datum in čas in slike.

preverjanje veljavnosti podatkov

Postopek preskušanja točnosti podatkov; nabor pravil, ki jih lahko uporabite za nadzor, če želite določiti vrsto in obseg podatkov, ki jih uporabniki lahko vnesejo.

privzete vloge

Nastavitev, ki je povezan z določeno uporabniško vlogo. Uporabniki, ki nimajo dodeljenih vlogi so samodejno dodeljena vlogo, ki je navedena kot privzeto.

način načrtovanja

InfoPath načrt okolje v katerem lahko ustvarite ali spremenite predlogo obrazca.

opozorilo v pogovornem oknu

Opozorilo preverjanja veljavnosti podatkov, ki se odpre pogovorno okno s sporočilom o napaki po meri, ko je v kontrolnik vneseni neveljavni podatki.

digitalni podpis

Elektronski, šifrirani žig za preverjanje pristnosti obrazca ali odseka obrazca. Podpis potrjuje, da obrazec ali odsek izvira od podpisnika in niso bile spremenjene.

knjižnica dokumentov

V mapo, kjer zbirka datotek v skupni rabi in datoteke, ki pogosto uporabljati isto predlogo. Posamezne datoteke v knjižnici, ki je povezan z uporabniško določene informacije, ki je prikazan na seznamu za to knjižnico vsebine.

Dokument predmetni Model (DOM)

Specifikacija World Wide Web Consortium, ki opisuje strukturo dinamičnih dokumentov HTML in XML na način, ki omogoča njihovo upravljanje prek spletnega brskalnika.

DOM

Glejte dokument predmetni Model.

E

Na vrh strani

dogodek

Dejanja, ki prepozna predmet, na primer klik miške ali pritisnite tipko, za katerega lahko določite odziv. Dogodek lahko povzroči dejanja uporabnika ali izjava za Visual Basic ali pa ga lahko sprožijo sistema.

koda za obravnavo dogodkov

Funkcija koda v InfoPathovo predlogo obrazca, ki odgovarja na dejanja uporabnika ali spreminjanje podatkov XML.

polja z izrazom

Kontrolnik na obrazcu, ki prikazuje podatke samo za branje kot rezultat iskanja ali računanja proti podatke z uporabo izraz XPath.

Hypertext razširljivi označevalni jezik (XHTML)

Označevalni jezik, ki razširi HTML in formulira kot XML.

XML (razširljivi označevalni jezik)

Razširljivi označevalni jezik za opisujejo, organiziranje in izmenjavo podatkov. V InfoPathu, predlog obrazcev, ki temeljijo na XML tehnologije in podatkov iz obrazca shranijo ali pošljejo v obliki zapisa XML.

XSL (Extensible Stylesheet Language)

Besednjak XML-ja, ki se uporablja za pretvorbo podatkov XML v drugo obliko, na primer HTML, z uporabo seznama slogov, ki določajo pravila predstavitve.

F

Na vrh strani

polje

Element ali atribut v viru podatkov, ki vsebuje podatke. Če je polje element, lahko vsebuje polja atributa. Polja shranjevanje podatkov, ki so bili vneseni v kontrolnike.

kontrolnik Priloge datoteke

Kontrolnik, ki omogoča uporabnikom, da dodajanje datotek v svoje obrazce, ko jih izpolnite. Načrtovalec obrazca lahko omeji vrste datotek, namestiti.

filter

Nabor pogojev, ki je uporabljeno za podatke, če želite prikazati podnabor podatkov.

ikona filtra

Ikona, ki se prikaže ob možnosti filtrirati podatke v obrazec.

obrazec

V programu InfoPath dokument s nabor kontrolnikov, v katero lahko uporabniki vnašajo podatke. InfoPathovi obrazci lahko vsebujejo funkcije, kot so polja z obogatenim besedilom, izbirniki datuma, izbirni in ponavljajoči se odseki, preverjanje veljavnosti podatkov in pogojno oblikovanje.

datoteke definicije obrazca (.xsf)

Datoteka XML s končnico .xsf, ki vsebuje informacije o vseh drugih datotek in komponente, ki so uporabljene v obrazcu, vključno s prilagoditve uporabniškega vmesnika, sheme XML, pogledi, poslovne logike, dogodkov in uvajanje nastavitve.

datoteke obrazcev

Zbirka datotek, ki se uporabljajo za izvajanje InfoPathov obrazec. Vrste datotek lahko vključite .html, .xml, .xsd, .xslt, skript in druge vrste datotek, ki so potrebne za podporo funkcionalnosti obrazca.

knjižnica obrazcev

V mapo, v kateri je zbirka obrazcev, ki temeljijo na isto predlogo shranjena in v skupni rabi. Vsak obrazec v knjižnico obrazcev je povezan z uporabniško določene informacije, ki je prikazan na seznamu za to knjižnico vsebine.

predloga obrazca

V InfoPathu, datoteke ali niza datotek, ki določa podatkovna zgradba, videz in delovanje obrazca.

knjižnico predlog obrazcev

Mesto, na spletnem mestu najvišje ravni v zbirki mest, kje so shranjene predloge obrazcev, ki so bile aktivirane skrbnik.

Formula

Izraz XPath, sestavljen iz vrednosti, polj ali skupin, funkcij in operatorji. Formule, lahko uporabite za izračun matematičnih vrednosti, prikaz datumov in ure in sklic polja.

funkcija

Vnaprej določene poti XPath izraz, ki vrne vrednost, ki temelji na rezultatih izračuna.

G

Na vrh strani

skupina

Element v viru podatkov, ki vsebuje polja in drugih skupin. Kontrolniki, ki vsebujejo druge kontrolnike, kot so ponavljajoče se tabele in odseke, so vezani v skupine.

H

Na vrh strani

gostujoče okolje

V spletu ali za namizne računalnike, kot so Windows obrazce programa, v katerem je vdelan InfoPathov obrazec.

hiperpovezava

Obarvano in podčrtano besedilo ali grafiko, ki jo kliknete, če se želite premakniti v datoteko na mesto v datoteki, na spletno stran World Wide Web ali spletne strani intraneta. Hiperpovezave lahko vodijo tudi do skupin novic in do mest Gopher, Telnet ali FTP.

I

Na vrh strani

Urejevalnik vnosne metode

Glejte Urejevalnik z vnosno metodo.

InfoPathova mapa za obrazce

Mape v programu Outlook 2007, ki je shranjena zbirka obrazcev, povezanih z InfoPath 2007. V mapi InfoPathove obrazce, lahko uporabite stolpcev za združevanje, filtriranje in razvrščanje podatkov iz več obrazcev.

pobudnik vloge

Izbirno nastavitev, povezanih z določeno uporabniško vlogo. Uporabniki, ki jih odprete obrazec nov so samodejno dodeli to vlogo, ki prepiše katero koli drugo vlogo dodelitve.

Rokopis

Pisanje in risanje s tabličnim pisalom ali miško.

način vnosa s črnilom

Okolje, v katerem lahko izpolnite obrazec z uporabo črnila. V tabličnem računalniku, InfoPath samodejno odpre v načinu vnosa s črnilom.

vodnik za črnilo

Osenčeno področje, ki se poveča velikost, kot ga zapišete v obliki polja s peresom za tablični računalnik.

odsek za vnos s črnilom

Področje znotraj polja z obogatenim besedilom, kjer uporabniki lahko rišete ali pisanje s peresom za tablični računalnik. InfoPath shrani ali rišete v odsek črnila kot črnilo.

opozorilo v vrstici

Opozorilo preverjanja veljavnosti podatkov, ki označuje kontrolnikov, ki vsebujejo neveljavne ali manjkajoče podatke z rdečo črtkano obrobo ali rdeča zvezdica. Uporabniki lahko prikažejo sporočila o napaki po meri, z desno tipko miške kliknete kontrolnik ali tako, da kliknete povezavo, če želite več informacij.

Urejevalnik z vnosno metodo (IME)

Program za vnašanje vzhodnoazijsko besedilo (tradicionalni kitajščini, poenostavljena kitajščina, japonščina ali korejščina) v programe s pretvarjanjem pritiski tipk v zapletenih vzhodnoazijskih znakov. IME za program obravnava kot nadomestni vrsto razporeditev tipkovnice.

Internet

Po vsem svetu omrežje tisočih manjših računalniških omrežij in milijonov komercialnih, izobraževalnih, vladnih in osebne računalnike.

intranet

Omrežje v organizaciji, ki uporablja internetne tehnologije (na primer protokol HTTP ali FTP). S hiperpovezavami, lahko raziskovanje predmetov, dokumentov, strani in druge cilje v intranetu.

J

Na vrh strani

JScript

Temelji na predmet skriptnega izvajanja jezik, ki Interpretiran C, C ++ in Java. To je Microsoftova izvedba specifikacije jezika ECMA 262.

K

Na vrh strani

Polje ključa

Polja v viru podatkov, da povezave povezanih podatkov v glavno / podrobno kontrolnikov.

L

Na vrh strani

tabela postavitve

Zbirka celic, ki se uporabljajo za razporejanje vsebine obrazca, kot so besedilo ali kontrolnike.

povezan predmet

Predmeta, ki je ustvarjen v izvorni datoteki in vstavljen v ciljno datoteko, in obenem ohranite povezavo med dvema datotek. Povezan predmet v ciljni datoteki je mogoče posodobiti ob posodobitvi izvorne datoteke.

polje s seznamom

Kontrolnik, ki določa seznam izbir. Kontrolnik polja s seznamom je sestavljen iz seznama in izbirno oznake.

seznamski kontrolnik

Kontrolnik na obrazcu, ki lahko oblikovana kot označenega, oštevilčenega ali navaden seznam. Uporabnik lahko vnesete besedilo v kontrolniku seznama, ki ponavlja po potrebi.

M

Na vrh strani

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoftovo spletno mesto (in program naročnin), ki zagotavlja razvijalci z najnovejša orodja, kot tudi informacije, primeri kod in materiali za izobraževanje za Microsoft razvoj orodja. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoftov urejevalnik skriptov (MSE)

Programsko okolje, ki se uporablja za ustvarjanje, urejanje in odpravljanje napak v Microsoft JScript ali Microsoft VBScript kodo v InfoPathov obrazec.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Upravljane kode programsko okolje, ki se uporablja za ustvarjanje, urejanje in odpravljanje napak v Visual Basic ali C# kodo, ki so vključene v InfoPathovo predlogo obrazca.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Orodje, ki se uporablja za ustvarjanje namestitvenih paketov za programsko opremo, ki je, da bodo uvedene v operacijskih sistemih Windows.

MSDN

Oglejte si Microsoft Developer Network.

MSE

Glejte Microsoftov urejevalnik skriptov.

MSI

Oglejte si Microsoft Windows Installer.

seznamsko polje za več izborov

Kontrolnik, ki omogoča uporabnikom, da na seznamu možnosti izberite enega ali več elementov. Uporabniki lahko določite elemente, tako, da potrdite potrditvena polja ali tako, da dodate svojo elementov na seznamu.

N

Na vrh strani

imenski prostor

Mehanizem, ki enolično določi imena in razmerja, če se želite izogniti ime sporom pri elementih, ki imajo enako ime, vendar pa prihajajo iz več virov.

O

Na vrh strani

Predmetni model

Hierarhična knjižnica predmetov in zbirk, ki predstavljajo vsebino in funkcionalnost programa. Predmeti in zbirke imajo lastnosti, metode in dogodke, ki jih lahko uporabite za upravljanje in interakcijo s programa.

diagram modela predmeta

Grafična predstavitev predmetov in zbirk, ki so vključena v določeno predmetni model.

vir podatkov brez povezav

Sekundarni vir podatkov, je na voljo za uporabnike, ki izpolnijo brez povezave. Ko je uporabnik; podatkov iz vira podatkov je shranjena v računalniku uporabnika tako, da to se lahko pojavijo v kontrolnike, ko je obrazec brez povezave.

operator

Znak ali simbol, ki navaja vrsto izračuna znotraj izraz. Na voljo so matematični, logični, in operatorji sklicev.

izbirni odsek

Kontrolnik na obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike in ki po navadi ne prikaže privzeto. Uporabniki lahko vstavite in odstranite Izbirni odseki, če izpolnite obrazec.

P

Na vrh strani

parameter

Vrednost, ki je dodeljen spremenljivko na začetku postopka ali pred izraz ocenil programa. Parameter lahko besedilo, števila ali ime argumenta dodeljene drugo vrednost.

nadrejeni element

V XML, element, ki dani element je otrok.

PNG

Oglejte si Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Obliki zapisa grafične datoteke, da jo podpirajo nekateri spletni brskalniki. Okrajšava za Portable Network Graphics PNG podpira spremenljivo prosojnost slik in nadzor svetlosti slike v različnih računalnikih. Datoteke PNG so stisnjene bitne slike.

navodila za obdelavo

Informacije, ki so shranjene v uvodu dokumenta XML. Te informacije skozi razčlenjevalnik XML za kateri koli program, ki uporablja dokument XML.

lastnost

Imenovani atribut kontrolnika, polja ali predmeta, ki jo nastavite na eno od lastnosti predmeta (na primer velikost, barvo ali mesto na zaslonu) ali pa vidik njegovega vedenja (na primer ali je skrit).

objaviti

Če želite dati predloge obrazca na voljo za druge osebe izpolnijo v InfoPathu ali spletni brskalnik. Tako, da izvedete opravila, kot so pošiljanje v e-poštno sporočilo ali shranjevanje SharePointovega mesta ali drugo mesto v skupni rabi, lahko objavite predlogo obrazca.

Q

Na vrh strani

polje poizvedbe

Polje, ki lahko imajo vrednost, ki je uporabljena v poizvedbi.

umik

Če želite postopoma Prenesite gruče, storitev ali predlogo obrazca, tako da ne sprejema novih uporabniških sej in omogoča obstoječe seje za dokončanje.

S

Na vrh strani

rekurzivne odseka

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike, lahko vstavite v samem in je vezan na ugnezdena sklicna polja.

sklicno polje

Polje, ki je povezan z drugim poljem tako, da njihove lastnosti vedno ujemajo. Če spremenite lastnosti v enem polju, lastnosti drugega polja samodejno posodobijo.

sklicna skupina

Skupine, ki je povezana z drugo skupino, tako da njihove lastnosti in lastnosti skupin in polj, ki vsebujejo vedno ujemajo. Če spremenite lastnosti eno skupino, druge skupine samodejno posodobijo.

ponavljajoče se polje

Polja v viru podatkov, ki se lahko pojavijo večkrat. Kontrolnike, kot je označen, oštevilčen in navaden seznami; ponavljajoči se odseki; in ponavljajoče se tabele lahko vezana na ponavljajoča se polja.

ponavljajoča se skupina

Skupino v viru podatkov, ki se lahko pojavijo večkrat. Kontrolniki, kot so ponavljajoče se odseke in ponavljajoče se tabele vezani ponavljajoče se skupine.

ponavljajoči se odsek

Kontrolnik na obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike in po potrebi ponavlja. Uporabniki lahko vstavite več odsekov, ko izpolnite obrazec.

ponavljajoča se tabela

Kontrolnik na obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike v obliki tabele in ki ponavlja, kot je potrebno. Uporabniki lahko vstavite več vrstic, ko izpolnite obrazec.

datoteka sredstev

Datoteke, ustvarjene zunaj programa InfoPath, na primer v .html, .xml ali .xsd datoteke, ki je dodan v predlogo obrazca za podporo funkcionalnosti obrazca.

S

Na vrh strani

območje z drsnim trakom

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in ki lahko prikažete vodoravnimi ali navpičnimi drsnimi trakovi. Pomikanje po regijah se uporabljajo samo za postavitev in niso vezana na polja ali skupine v viru podatkov.

sekundarni vir podatkov

Podatkovno datoteko XML, zbirko podatkov ali spletne storitve, ki jo uporablja obrazec za vnose v polje s seznamom ali za skriptna dejanja.

bližnjica na tipkovnici

Funkcijska tipka ali kombinacija tipk, na primer F5 ali CTRL + A, ki ga uporabljate za izvajanje menijski ukaz. V nasprotju, tipka za dostop je kombinacija tipk, na primer ALT + F, ki premakne fokus na meni, ukaz ali kontrolnik.

priročni meni

Meni, ki prikazuje seznam ukazov pomembna za določen element. Če želite prikazati priročni meni, desno tipko miške kliknite element ali pa pritisnite SHIFT + F10.

zbirka mest

Nastavitev spletnega mesta na navideznega strežnika, ki imajo isto lastnika in skupna raba nastavitve skrbništva mesta. Posamezno zbirko mest vsebuje spletno mesto najvišje ravni in enega ali več podmest.

T

Na vrh strani

del predloge

Del predloge obrazca, ki jih lahko shranite za vnovično uporabo v več predlogah obrazca. Del običajne predloge je sestavljen iz kontrolnikov in vira podatkov in lahko vključuje funkcije, kot so podatkovnih povezav, preverjanje veljavnosti podatkov, in pravila.

polje z besedilom

Nadzor, v katerem lahko uporabnik vnos besedila. Polja z obogatenim besedilom omogočajo vnos podatkov z izbirami oblikovanja besedila.

U

Na vrh strani

Spletni naslov (URL)

Naslov, ki določa protokol (na primer HTTP ali FTP) in mesto predmeta, dokumenta, spletne strani ali drugega cilja v internetu ali intranetu, na primer: http://www.microsoft.com/.

URL

Oglejte si Uniform Resource Locator.

Predloga uporabniškega obrazca

Predloga obrazca, omogočena za brskalnik, je bilo objavljeno v InfoPathu in da ni treba, da je treba prenesti skrbnik v strežniku, ki se izvaja storitev InfoPath Forms Services.

uporabniška vloga

Vnaprej določene kategorije, ki jih je mogoče dodeliti uporabnikom obrazca glede na naziv ali drug pogoj. Vloge so običajno uporabljeni predstaviti prilagojene različice obrazca za različne vrste uporabnikov.

V

Na vrh strani

Veljaven

Brez napak, ali sprejemljiva glede na vzpostavljen nabor pravil ali standardov. Na primer podatki, vneseni v obrazec je veljaven, če izpolnjuje pogoje iz pravil preverjanja veljavnosti podatkov v obrazec.

veljavni XML

Oblikovan XML dokument, ki ustreza določene omejitve, po navadi v shemo XML.

VBScript

Glejte Visual Basic Scripting Edition.

pogled

Nastavitev prikaza, ki lahko shrani s predlogo obrazca in uporabljen za obliko podatkov, ko se ga izpolnjuje. Uporabniki lahko preklapljate med pogledi izberite količino podatkov, ki so prikazani v obrazcu.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Temelji na predmet skriptnega izvajanja jezik, ki je podmnožica programski jezik Microsoft Visual Basic.

VSTA

Glejte Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Na vrh strani

Spletni brskalnik

Programske opreme, ki obravnava HTML datotek, jih oblikuje v spletne strani in jih prikaže. Spletni brskalnik, na primer Windows Internet Explorer, lahko sledenje hiperpovezavam, prenos datotek in predvajanje video- ali zvočne datoteke, ki so vdelani v spletne strani.

oblikovan XML

Dokument XML, ki izpolnjuje minimalne pogoje za skladne dokumenta XML.

potek dela

Samodejno premikanje dokumentov ali elementov po določenem zaporedju, dejanja ali opravila, ki se nanašajo na poslovni proces. Poteki dela lahko uporabijo za dosledno upravljanje pogoste poslovne procese, na primer odobritve dokumenta ali pregledati.

X

Na vrh strani

XHTML

Oglejte si Hypertext razširljivi označevalni jezik.

XML

Oglejte si razširljivi označevalni jezik.

Atribut XML

Par ime vrednosti, ločene z enačajem in vključena v označeni element, ki spreminja funkcije elementa. Vse vrednosti atributov XML so nizi v narekovajih.

Podatki XML

Podatki, ki je shranjena v obliki zapisa XML. InfoPathovi obrazci se shranijo v obliki podatkovnih datotek XML.

element XML

Struktura XML, ki je sestavljena iz začetne oznake, končne oznake in informacije med oznakami. Elemente lahko atributi in lahko vsebujejo druge elemente.

XPath (XML Path Language)

Jezik, ki se uporablja za naslavljanje delov dokumenta XML. XPath tudi ponuja osnovne storitve za upravljanje nizov, števil in logične vrednosti.

shema XML

Formalna specifikacija, napisana v XML, ki določa strukturo dokumenta XML, vključno z imena elementov in obogateno podatkovnih tipov, kateri elementi se lahko prikažejo v kombinaciji in kateri atributi so na voljo za vsak element.

datoteka predloge XML

Datoteko XML, ki vsebuje vzorčne podatke, ki so prikazani v poljih obrazca, preden ga uporabnik izpolni.

XPath

Oglejte si XML Path Language.

XSL

Oglejte si Extensible Stylesheet Language.

XSLT (XSL Transformation)

Jezik, ki se uporablja za pretvorbo dokumentov XML v druge vrste dokumentov, na primer HTML ali XML. To je zasnovan za uporabo kot del XSL.

XSLT

Oglejte si XSL Transformation.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×