Excelove storitve in Excelov spletni dostop

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Excelove storitve so tehnologija Microsoft Office SharePoint, ki omogoča lažjo in usklajeno uporabo, skupno rabo, zaščito in upravljanje delovnih zvezkov (.xslx, xslb) programa Microsoft Office Excel 2007 kot interaktivnih poročil v celotnem podjetju.

Osnovne komponente programa Excel Web Access

V tem članku

Kaj so Excelove storitve?

Kaj je Microsoft Office Excel Web Access?

Kako sodelujejo Excelove storitve in program Office Excel 2007?

Interakcija z Excelovim delovnim zvezkom v Excelovih storitvah

Scenariji Excelovih storitev

Ustvarjanje »ene različice resnice«

Povezovanje s podatki na varen način

Excelove storitve in upravljanje s pravicami do informacij (IRM)

Uporaba Excelovih storitev z drugimi funkcijami zbiranja poslovnih podatkov

Kaj so Excelove storitve?

Excelove storitve so sestavljene iz treh osnovnih komponent, ki sodelujejo med seboj in tvorijo celotno strukturo Excelovih storitev.

Pregled storitve Excel Services

1. Excelove storitve izračunavanja (ECS) so »mehanizem« Excelovih storitev, ki naloži delovni zvezek, izvede izračune v popolnem sodelovanju s programom Microsoft Office Excel 2007, osveži zunanje podatke in ohranja seje.

2. Excelov spletni dostop (EWA) je spletni gradnik, ki prikaže in omogoči interakcijo z delovnim zvezkom programa Microsoft Office Excel v brskalniku in pri tem uporabi jezika DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) in JavaScript, ne da bi bil potreben prenos kontrolnikov ActiveX v odjemalski računalnik, in ima lahko vzpostavljeno povezavo z drugimi spletnimi gradniki na nadzorni plošči in drugimi stranmi s spletnimi gradniki.

3. Excelove spletne storitve (EWS) so spletne storitve, ki jih gostijo storitve Microsoft Office SharePoint Services. Te storitve razvijalcem omogočajo več načinov uporabe programskega vmesnika (API) za izdelavo programov po meri, ki temeljijo na Excelovem delovnem zvezku.

Ker so Excelove storitve komponenta programa Microsoft Office SharePoint Server 2007, lahko izkoristite tudi mnoge funkcije SharePointove tehnologije, na primer nadzor, zaščito in upravljanje dostopa do preglednic, učinkovitost delovanja, ki temelji na strežniku, in učinkovito prilagajanje ob dodajanju uporabnikov.

Na vrh strani

Kaj je Microsoft Office Excel Web Access?

Excelov spletni dostop je spletni gradnik za prikaz podatkov in grafikonov v Excelovem delovnem zvezku, njegov videz in delovanje sta podobna kot v programu Microsoft Office Excel, na primer jezički listov, orisni gumbi in spustne puščice, omogoča pa številne načine prilagajanja spletnega gradnika.

Skupna raba Excelovih delovnih zvezkov s programom Excel Web Access

1. V zgornjem odseku je naslov, orodna vrstica z več meniji, ukazi in spustni seznam.

2. V glavnem oknu so prikazani delovni listi v pogledu delovnega lista, imenovan element, na primer grafikon ali Excelova tabela v pogledu imenovanega elementa, in izbirno tudi orisno območje.

3. V podoknu opravil s parametri so oznake parametrov, polja z besedilom za vnos podatkov in izbirno tudi opisi orodij z več informacijami o posameznem parametru.

4. V spodnjem odseku so prikazana sporočila o osveževanju podatkov.

Na vrh strani

Kako sodelujejo Excelove storitve in program Office Excel 2007?

Najprej ustvarite Excelov delovni zvezek s programom Office Excel 2007, nato pa delovni zvezek shranite v Excelove storitve. Program Office Excel 2007 je predvsem orodje za ustvarjanje, Excelove storitve pa orodje za poročanje.

Kako sodelujejo storitve Excel Services in program Excel 2007

1. Avtor delovnega zvezka, običajno poslovni analitik, s programom Office Excel 2007 ustvari Excelov delovni zvezek in po želji navede tudi imenovane elemente za ogled in določi parametre.

2. Avtor delovnega zvezka shrani delovni zvezek v knjižnico dokumentov (ali v omrežno ali spletno mapo) v Excelovih storitvah, kjer ga upravlja in zaščiti skrbnik SharePointa.

3. Avtor delovnega zvezka in drugi uporabniki lahko ustvarijo poročila, strani s spletnimi gradniki in nadzorne plošče za zbiranje poslovnih podatkov, ki uporabljajo delovni zvezek.

4. Veliko poslovnih uporabnikov lahko dostop do delovnega zvezka pridobi tako, da si delovni zvezek ogledajo v brskalniku. Lahko celo osvežijo podatke, če ima delovni zvezek vzpostavljeno povezavo z zunanjim virom podatkov.

5. Z ustreznim dovoljenjem lahko poslovni uporabniki kopirajo trenutno stanje delovnega zvezka in vse interakcije, ki so bile narejene v trenutni seji, na primer razvrščanje in filtriranje, v odjemalski računalnik kot Excelov delovni zvezek ali posnetek za nadaljnjo analizo.

Na vrh strani

Interakcija z Excelovim delovnim zvezkom v Excelovih storitvah

Čeprav celic v Excelovem delovnem zvezku v Excelovih storitvah ni mogoče urejati, lahko uporabite podatke na več načinov. Če želite odgovoriti na določena nepričakovana vprašanja glede podatkov, lahko podatke običajno poiščete in prikažete tako, da uporabite te interaktivne funkcije:

  • Oglejte si najnovejše rezultate formule s preračunavanjem podatkov v delovnem zvezku.

  • Osveževanje podatkov v živo iz zunanjega vira podatkov, na primer zbirke podatkov ali kocke OLAP (Online Analytical Processing).

  • Krmarjenje do različnih delovnih listov, delov delovnih listov, ali izbranih poimenovanih elementov v delovnem zvezku, kot so grafikoni ali Excelove tabele.

  • Razvrstite in filtrirajte podatke.

  • Razširite ali strnite ravni podatkov in uporabite filter za poročila v poročilu vrtilne tabele.

  • Začasno spremenite vrednosti v celicah, tako da vnesete parametre za posodabljanje rezultatov formule ali za izvajanje preprostega vrednotenja »kaj-če«.

  • Pridobite drugačne rezultate ali poglede z izbiranjem podatkov v drugem spletnem gradniku, s katerim je vzpostavljena povezava, na primer v spletnem gradniku za filtriranje ali spletnem gradniku pogleda seznama na nadzorni plošči ali drugi strani s spletnimi gradniki.

Opomba: Excelov delovni zvezek je mogoče tudi kopirati, ga odpreti v programu Excel 2007 v računalniku in nato uporabiti vse Excelove funkcije, kamor sodi tudi vrednotenje »kaj-če« in tiskanje dobro oblikovanega besedila.

Na vrh strani

Scenariji Excelovih storitev

Excelove storitve lahko seveda uporabite na mnogo načinov, na tem predstavitvenem seznamu pa so scenariji in primeri, ki opisujejo več načinov uporabe Excelovih storitev.

Nadzorne plošče za zbiranje poslovnih podatkov    Izvršni odbor ima dostop do več nadzornih plošč podjetja, ki so neke vrste posodobljeno finančno poročilo o stanju za podjetje. Glavna nadzorna plošča mesečno povzame ključne indikatorje učinkovitosti (KPI), na primer prodajne cilje, načrtovane prihodke in stopnjo dobička, za stalno vrednotenje učinkovitosti delovanja podjetja. Dodatne nadzorne plošče povzamejo novosti na trgu in analizirajo finančno tveganje pri trenutnih in novih projektih ter prikažejo grafikone ključnih finančnih podatkov za vrednotenje različnih naložb.

Informacijski sistem za analizo trga    Tržni oddelek v podjetju, ki prodaja atletska oblačila in športno opremo, vzdržuje stran informacijskega portala, ki povzame ključne demografske podatke, na primer spol, starost, regijo, stopnjo prihodka in priljubljene aktivnosti v prostem času. Večina zaposlenih v tržnem oddelku lahko po želji odpre Excelove delovne zvezke v računalniku in izvede vrednotenje »kaj-če« vseh podatkov ali natisne dobro oblikovana poročila. Sčasoma lahko tudi uporabniki preprosto dajo poročila v skupno rabo.

Vodenje statistike o poklicnih športnikih    Prvoligaške športne organizacije vodijo preteklo in trenutno statistiko o uspehih in plačah vseh športnikov. Podatki se uporabljajo za prestope športnikov in pogajanje o višini pogodbenega plačila. Športne organizacije zlasti pred sezono ustvarijo nova poročila in analize, jih pregledajo in dajo v skupno rabo.

Orodje za sprejemanje odločitev v maloprodaji    Veriga prodajaln tedensko povzame ključne podatke o prodajnih mestih in jih da v skupno rabo z dobavitelji, finančnimi analitiki in območnimi direktorji. V poročila so vključeni trenutni izdelki pod kritično mejo zaloge, 20 najbolj prodajanih elementov po prodajnih kategorijah, pomembni sezonski podatki in transakcijski računi posameznih trgovin.

Sistem za poročanje o upravljanju prodajnih računov    Prodajna skupina ima dostop do nabora dnevnih poročil s ključnimi podatki, na primer o najboljših prodajalcih, napredku pri doseganju načrtovane mesečne prodaje, uspešnih prodajnih programih in o neučinkovitih distribucijskih kanalih. Dodatna poročila povzamejo prodajo glede na ključne spremenljivke, na primer regijo, proizvodno linijo in mesec, tedenske odločitve v prodaji in število zaključenih prodaj. Ko posamezni prodajalci prikažejo ta poročila, lahko samodejno vidijo svoje podatke o prodaji, saj jih sistem prepozna na osnovi uporabniškega imena.

Dnevni povzetek inženirskih projektov    Inženirska skupina razvije stran s spletnimi gradniki, ki povzame ključne podatke o poteku projekta, na primer število napak, stanje specifikacij, diagrame napredka, glavne trende in prednostne naloge ter povezave do ključnih virov in stikov. Podatki so pridobljeni iz več zunanjih virov podatkov, na primer zbirk podatkov za projekte in seznamov specifikacij.

Lastniški model izračuna za finančno analizo    Večja finančna institucija je preskusila in razvila model za oblikovanje cen, ki je zasebna intelektualna lastnina. Rezultati formule morajo biti v skupni rabi z nekaterimi naložbenimi upravitelji, formula za izračun cenovnega modela pa mora biti zaščitena in nikoli razkrita javnosti. Cenovni model je izredno zapleten in izračun je dolgotrajen. Poročilo cenovnega modela je dnevno izračunano in ustvarjeno v hitrem strežniku, shranjeno na zaupanja vredno mesto in prikazano na strani s spletnimi gradniki, ogledajo pa si ga lahko samo osebe z ustreznim dovoljenjem.

Na vrh strani

Ustvarjanje »ene različice resnice«

V večini podjetij je treba običajno redno ustvarjati delovne zvezke s ključnimi podatki ob točno določenem času. Morda vsako poslovno četrtletje ustvarite zaščiten delovni zvezek ob dogovorjenem datumu in času, da lahko zanesljivo primerjate prodajo, ravni zalog, prihodke in dobiček v poslovnih četrtletjih. Ne želite, da vas skrbi, ali je drug uporabnik spremenil podatke v delovnem zvezku in ali bodo nepričakovane razlike v izračunih in rezultatih vplivale na vaše sprejemanje odločitev. To se imenuje tudi ustvarjanje »ene različice resnice«, kar pomeni, da se lahko ob primerjanju istega poročila v delovnem zvezku z drugimi uporabniki zanesete na to, da lahko prikažete usklajene podatke v določenem trenutku (datum in čas, ko je bil ustvarjen delovni zvezek).

Ustvarjanje posnetka delovnega zvezka

1. V glavnem delovnem zvezku so skupni finančni podatki, ki se redno posodabljajo.

2. Delovni zvezek je objavljen na koncu vsakega poslovnega četrtletja.

3. »Ena različica resnice« poenostavi postopek sprejemanja odločitev in primerjanja poslovnih četrtletij.

Na vrh strani

Vzpostavljanje varne povezave s podatki

V nekaterih Excelovih delovnih zvezkih v Excelovih storitvah so vsi podatki shranjeni v zvezku. Če želite posodobiti podatke v Excelovih storitvah, morate Excelov delovni zvezek shraniti znova. V drugih delovnih zvezkih pa so povezave z zunanjimi viri podatkov, na primer zbirko podatkov ali kocko OLAP. V teh povezavah so informacije o tem, kako najti zunanji vir podatkov, se vanj prijaviti, po njem izvesti poizvedbo in kako do njega pridobiti dostop. Čeprav so informacije o povezavi lahko shranjene v delovnem zvezku, so običajno shranjene v Officeovi datoteki za povezavo podatkov (.odc), zlasti če so podatki v skupni rabi z več uporabniki in če morajo biti informacije o povezavi večkrat posodobljene. Avtor delovnega zvezka ali skrbnik lahko informacije o povezavi ustvari tako, da za ustvarjanje povezave uporabi program Excel 2007 in nato informacije o povezavi izvozi v datoteko .odc.

Knjižnica podatkovnih povezav (DCL) je posebna SharePointova knjižnica dokumentov oziroma knjižnica na zaupanja vrednem mestu, ki omogoča lažje shranjevanje, zaščito, skupno rabo in upravljanje datotek .odc. Skrbnik bo morda želel premakniti zbirko podatkov iz strežnika za preskušanje v strežnik za izdelavo ali posodobiti poizvedbo, ki ima dostop do podatkov. Z uporabo ene od datotek .odc, ki je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav, je skrbništvo informacij o povezavi veliko lažje, dostop do podatkov pa bolj priročen, saj vsi delovni zvezki uporabljajo isto datoteko s povezavo, posodobitve v njej pa je mogoče pridobiti z osveževanjem podatkov v odjemalskem računalniku ali v strežniku. Program Office SharePoint Server in odjemalski računalnik uporabnika lahko nastavite celo tako, da bodo samodejno zaznane spremembe v datoteki s povezavo, in uporabite najnovejšo različico te datoteke.

Če želite več informacij, si oglejte sistem pomoči za Microsoft Office Excel 2007 ali osrednje skrbništvo programa Office SharePoint Server.

Na vrh strani

Excelove storitve in storitev IRM (Information Rights Management)

Storitev IRM (Information Rights Management) omogoča varovanje zasebnosti v dokumentu programa Microsoft Office in zagotavlja možnost ogleda občutljivih podatkov samo osebam z ustreznim dovoljenjem. Morda boste na primer želeli poslati poročilo s finančnimi podatki za določeno četrtletje samo izbranim članom izvršnega odbora en mesec pred javno objavo podatkov v finančnem poročilu, tako da lahko pripravijo izjave za javnost in sprejmejo primerne poslovne odločitve.

Storitve Windows SharePoint Services, različica 3.0 ali novejša, podpirajo storitev IRM v knjižnici dokumentov in v vseh dokumentih v tej knjižnici (tudi če za posamezne dokumente ni omogočena storitev IRM). Ko je dokument prenesen v knjižnico dokumentov s storitvijo IRM, je ta storitev omogočena tudi za dokument.

Excelove storitve ne podpirajo prenosa Excelovih delovnih zvezkov, za katere je omogočena storitev IRM, in ne prenesejo Excelovega delovnega zvezka, če je zanj omogočena ta storitev ali če je delovni zvezek prenesen iz knjižnice s to storitvijo. Če želite izkoristiti prednosti storitve IRM, lahko prenesete Excelov delovni zvezek brez te storitve v Excelove storitve in ga odprete kot posnetek, ki ga nato shranite v knjižnico dokumentov, za katero je omogočena storitev IRM.

Če želite več informacij, si oglejte sistem pomoči za Microsoft Office Excel 2007 ali osrednje skrbništvo programa Office SharePoint Server.

Na vrh strani

Uporaba Excelovih storitev z drugimi funkcijami zbiranja poslovnih podatkov

Excelove storitve so del zbirke funkcij programa Office SharePoint Server s skupnim imenom »Zbiranje poslovnih podatkov«, ki jih lahko uporabljajo posamezniki, skupine ali celotno podjetje. Te funkcije so načrtovane tako, da sodelujejo med seboj in podpirajo hitro izdelavo orodij za sprejemanje odločitev po meri, ki imajo dostop do različnih virov podatkov – običajno brez uporabe kode.

Središče za poročanje

Središče za poročanje je osrednje mesto za različne podatke in predmete zbiranja poslovnih podatkov, na katerem so posebne knjižnice dokumentov za shranjevanje poročil, seznamov, spletnih gradnikov, predlog strani s spletnimi gradniki in datotek .odc. V središču za poročanje lahko uporabniki tudi poiščejo elemente s kategorijami, si ogledajo razpored prihodnjih poročil in se naročijo na poročila, ki se jim zdijo pomembna.

Excelov delovni zvezek, ki je objavljen in shranjen v knjižnici dokumentov v središču za poročanje, je mogoče privzeto odpreti z enim klikom v pogledu brskalnika, tako da lahko vidite delovni zvezek, ne da bi ga dodali na stran s spletnimi gradniki.

Spletni gradnik seznama KPI-jev

Spletni gradnik seznama KPI-jev pridobi podatke s SharePointovih seznamov, iz Excelovih delovnih zvezkov, storitev za analizo programa Microsoft SQL Server 2005 ali iz ročnega vnosa podatkov in nato prikaže ključne indikatorje učinkovitosti (KPI) oziroma vidni opomnik, ki prikaže stopnjo napredka do zastavljenega cilja. S KPI-ji je mogoče preprosto odgovoriti na ta vprašanja:

  • Ali delo poteka po načrtu?

  • Koliko sem pred rokom ali koliko zamujam?

  • Katere naloge so dokončane?

Ogledate si lahko celo podrobnosti elementov KPI-ja. Če je stanje KPI-ja označeno z rdečo barvo (kar pomeni, da je bila zaznana težava) in če uporabnik klikne nanj, se samodejno odpre stran poročila, na kateri je prikazan potek KPI-ja, mejne vrednosti in podatki, na osnovi katerih je bilo določeno trenutno stanje KPI-ja.

Na posameznih področjih poslovanja je mogoče slediti različnim vrstam KPI-jev, kar je odvisno od poslovnih ciljev, ki jih želite doseči. Če želite povečati število zadovoljnih strank, lahko klicnemu centru zastavite cilj, da mora odgovoriti na določeno število klicev v krajšem časovnem obdobju. V prodajnem oddelku pa je KPI-je mogoče uporabiti za zastavljanje ciljev glede učinkovitosti dela, na primer število novih prodajnih odločitev na mesec.

Spletni gradniki za filtriranje in gumb »Uporabi filter«

S spletnimi gradniki za filtriranje je mogoče prikazati samo tisto podmnožico podatkov, ki si jo želite ogledati v drugih spletnih gradnikih, in izbirno tudi gumb »Uporabi filter« za filtriranje podatkov. V viru podatkov je lahko na primer shranjena petletna zgodovina za več izdelkov za celotno državo/regijo. S spletnimi gradniki za filtriranje in gumbom »Uporabi filter« je mogoče samodejno prikazati podatke za samo eno prodajno regijo, en izdelek ali za trenutno leto v več spletnih gradnikih Excelovega spletnega dostopa.

V storitvah Office SharePoint Services so številni spletni gradniki za filtriranje, ki omogočajo vnašanje ali izbiranje vrednosti za spreminjanje vsebine spletnih gradnikov na strani, tako da lahko prikažete samo želene podatke.

Če želite več informacij, si oglejte Vzpostavljanje povezave med spletnimi gradniki za filtriranje in Excelovim spletnim dostopom.

Nadzorne plošče Officeovih storitev v skupni rabi

Nadzorne plošče programa Microsoft Office SharePoint Server 2007 so orodje za sporočanje stanja, opazovanje trendov, predvidevanje težav in priložnosti, sprejemanje odločitev in izvajanje projektov – običajno z uporabo grafik in grafikonov. Nadzorna plošča je stran s spletnimi gradniki, ki prikaže podatke, na primer poročila, grafikone, meritve in ključne indikatorje učinkovitosti (KPI) iz različnih virov podatkov.

Nadzorno ploščo je mogoče ustvariti s predlogo nadzorne plošče za hitro vzpostavljanje povezave obstoječih spletnih gradnikov, dodajanje ali odstranjevanje spletnih gradnikov in prilagajanje videza strani.

V predlogo nadzorne plošče je mogoče vključiti te spletne gradnike:

Spletni gradnik

Za

Excelov spletni dostop

Prikaz Excelovega delovnega zvezka, izbranih delovnih listov ali imenovanega elementa, na primer imenovanega obsega ali grafikona

Seznam KPI-jev

Prikaz grafike KPI-jev in podrobnih podatkov

Filtriranje (in gumb Uporabi filtre)

Navajanje načina filtriranja podatkov in izvajanja filtriranja

Sorodne informacije

Povezave do sorodnih strani

Povzetek

Opis informacij o načrtih in stanjih.

Podrobnosti o stiku

Navajanje imena osebe, na katero se je mogoče obrniti za pomoč za nadzorno ploščo

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×