Excelov slovarček

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

3D-OBLIKE

A

B

C

D

E

F

G

H

Sem

J

L

M

N

O

P

VPRAŠANJA

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Na vrh strani

3D-sklic

Sklic na obseg, ki se razteza čez dva ali več delovnih listov v delovnem zvezku.

3D-zidovi na tleh

Območja, ki obdaja številne vrste 3D-grafikon, ki označujejo dimenzije in meje v grafikonu. Dva zidovi na tleh eno so prikazani v risalno površino.

A

Na vrh strani

aktiviranje

Lahko ustvarite list z grafikonom ali delovni list aktivni ali izbrani, lista. List, da aktivirate določi, kateri zavihki so prikazani. Če želite aktivirati na listu, kliknite zavihek list v delovnem zvezku.

aktivna celica

Izbrana celica, v katerem je vneseni podatki, ko začnete vnašati. Le ena celica je aktivna hkrati. Aktivna celica je vezano obrobljena.

aktivni list

Stanja, ki jih delate v delovnem zvezku. Ime, na zavihku aktivni list je krepko.

naslov

Pot do predmeta, dokumenta, datoteke, strani ali drugega cilja. Naslov lahko URL (spletni naslov) ali na poti UNC (omrežje naslov), in lahko vključujejo določeno mesto v datoteki, na primer Word zaznamek ali obseg celic v Excelu.

nadomestna zagonska mapa

Mapa poleg mape XLStart, ki vsebuje delovne zvezke ali druge datoteke, ki jo želite samodejno odpre, ko zaženete Excel in predloge, ki naj bodo na voljo, ko ustvarite nove delovne zvezke.

nadomestna zagonska mapa

Mapa poleg mape XLStart, ki vsebuje delovne zvezke ali druge datoteke, ki jo želite samodejno odpre, ko zaženete Excel in predloge, ki naj bodo na voljo, ko ustvarite nove delovne zvezke.

argument

Vrednosti, ki jih uporablja funkcija za izvajanje operacij ali izračunov. Vrsta argumentov, ki uporablja funkcijo je značilna za funkcijo. Pogostih argumenti, ki se uporabljajo v funkcijah, ki vsebujejo števila, besedilo, sklice na celice in imena.

array

Uporablja se za sestavljanje formul, ki dajo več rezultatov in imajo na skupini argumentov, ki so razvrščeni v vrstice in stolpce. Matrični obseg v skupno rabo skupno formulo; matrična konstanta je skupina konstant, ki se uporablja kot argument.

matrična formula

Formula, ki izvede več izračunov na eno ali več nizov vrednosti in vrne enega ali več rezultatov. Matrične formule so postavljene med zavite oklepaje {} in so vnesene tako, da pritisnete CTRL + SHIFT + ENTER.

povezano poročilo vrtilne tabele

Poročilo vrtilne tabele, ki poda izvorne podatke v poročilu vrtilnega grafikona. Da se ustvari samodejno, ko ustvarite novo poročilo vrtilnega grafikona. Ko spremenite postavitev bodisi poročila, drugi tudi spremeni.

autoformat

Vgrajena zbirka oblik celic (na primer velikost pisave, vzorci in poravnave), ki jih lahko uporabite v obsegu podatkov. Excel določi ravni povzetkom ali podrobnostmi v izbranem obsegu in ustrezno velja oblike.

os

Vrstica, ob risalno površino grafikona, ki se uporablja kot okvir sklica za meritev. Os y je po navadi navpične osi in so podatki. Osi je po navadi vodoravne osi in vsebuje kategorije.

B

Na vrh strani

osnovni naslov

Relativna pot, ki Excel uporabi za ciljni naslov, ko vstavite hiperpovezavo. To je lahko internetni naslov (URL), pot do mape na trdem disku ali pot do mape v omrežju.

obroba

Okrasno črto, ki je mogoče zaščititi celice delovnega lista ali predmetov, kot so grafikoni, slike ali polja z besedilom. Obrobe razlikovati, poudarite ali združevanje predmetov.

C

Na vrh strani

izračunan stolpec

V Excelovi tabeli, izračunan stolpec uporablja eno formulo, ki prilagodi za vsako vrstico. Samodejno razširi, če želite vključiti dodatne vrstice, da formula takoj razširi na te vrstice.

izračunano polje (zbirke podatkov)

Polja v naboru rezultatov poizvedbe, ki prikazuje rezultat izraza ne more podatkov iz zbirke podatkov.

izračunano polje (poročilo vrtilne tabele)

Polja v poročilu vrtilne tabele ali poročilo vrtilnega grafikona, ki uporablja formulo, ki jih ustvarite. Izračunana polja lahko izvedete izračune vsebino drugih polj v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona.

izračunani element

Element znotraj polj vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona polja, ki uporablja formulo, ki jih ustvarite. Izračunani elementi lahko izvedete izračune tako, da uporabite vsebino druge elemente v isto polje v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona.

os kategorije.

Os grafikona, ki predstavlja kategorijo za posamezne podatkovne točke. Prikaže poljubno besedilnih vrednosti kot Čtr1, ČTR2 in čet3; ne more prikazati merilu številske vrednosti.

Polje zvrsti

Polja, ki je prikazano v področju zvrsti poročila vrtilnega grafikona. Elementi v polju Kategorija prikazana kot oznake na osi kategorije.

celica

Polje, ki ga presek vrstic in stolpcev na delovnem listu ali v tabeli, v katero vnašate informacije.

sklic na celico

Nastavitev Koordinate celice na delovnem listu. Sklic na celico, ki se prikaže v preseku stolpca B in vrstice 3 je na primer B3.

overitelj digitalnih potrdil

Komercialna organizacija ali skupine v podjetju, ki uporablja orodja, kot so Microsoft potrdila strežnika za zagotavljanje digitalnih potrdil, ki razvijalcih programske opreme lahko prijavite z makri in uporabniki lahko prijavite z dokumenti.

zgodovina sprememb

V delovnem zvezku, ki vodijo informacije o spremembah v prejšnjih sejah urejanja. Informacije, ki vključuje ime osebe, ki je neko spremembo, ko je bil spremenjen in kateri podatki je bil spremenjen.

chart area

Celoten grafikon in vse njene elemente.

list z grafikonom

List v delovnem zvezku, ki vsebuje samo grafikon. List z grafikonom je koristno, če si želite ogledati grafikon ali poročilo vrtilnega grafikona ločeno od podatkov delovnega lista ali poročila vrtilne tabele.

polje stolpca

Polje, ki je dodeljeno usmerjenosti stolpcev v poročilu vrtilne tabele. Elemente, ki so povezane z polje stolpca, ki so prikazani kot oznake stolpcev.

glava stolpca

Osenčeno območje na vrhu vsakega stolpca podatkov podokna, ki vsebuje ime polja.

glava stolpca

S črko ali oštevilčenih sivo območje na vrhu posameznega stolpca. Kliknite glavo stolpca, da izberete celoten stolpec. Če želite povečati ali pomanjšati širino stolpca, povlecite črto na desni strani naslova stolpca.

primerjalni pogoji

Nastavitev iskalne pogoje, ki se uporablja za iskanje podatkov. Primerjalni pogoji je lahko niz znakov, ki naj se ujema, kot so »Northwind Traders« ali izraz, kot so »> 300. «

operator primerjave

Znak, ki se uporablja v primerjalne pogoje za primerjanje dveh vrednosti. Šest standardi so = enako, > večja od < manj kot, > = večji ali enak < = manj kot ali enako in <> ni enako kot.

pogojna oblika

Obliki zapisa, na primer senčenje ali pisave barvo celice, da Excel samodejno uporabi za celico, če je naveden pogoj resničen.

usklajevanje tabele

Tabela Združene rezultate, ki se prikaže v ciljno območje. Excel ustvari usklajevanje tabelo tako, da uporabite funkcijo povzemanja, ki ste jih izbrali v območje izvorne vrednosti, ki jo določite.

konstanta

Vrednost, ki niso izračunane. Na primer 210 in besedilo »Četrtletni dobiček« so konstante. Izraz ali vrednost, ki je rezultat izraza, ni konstanta.

omejitve

Omejitve postavljeno v težavi reševalca. Omejitve lahko uporabite v spremenljivih celicah, ciljno celico ali druge celice, ki so neposredno ali posredno povezane s ciljno celico.

območje kopiranja

Celice, ki ga kopirate, če želite prilepiti podatke v drugo mesto. Ko kopirate celice, se prikaže drseče obrobe okrog njih, kar pomeni, da so bile kopirane.

pogoji

Pogoji, ki jo določite, kateri zapisi so vključene v rezultat nastavite poizvedbe. Na primer, ta pogoj izbere zapise, za katere je večje od 30.000 vrednost v polju znesek za naročilo: naročilo znesek > 30000.

«podokno» pogoji

Območje v oknu, ki se prikaže pogoje, ki uporabljajo omejite zapise, ki so vključene v rezultat nastavite poizvedbe.

trenutno območje

Blok vnesenih celic, ki vključuje trenutno izbrano celico ali celice. Regija sega v vseh smereh na prvo prazno vrstico ali stolpec.

izračun po meri

Način za povzemanje vrednosti v območju podatkov v poročilu vrtilne tabele z vrednostmi v druge celice v območju podatkov. Uporabite prikaz podatkov na seznamu v pogovornem oknu polje vrtilne tabele za podatkovno polje za ustvarjanje izračunov po meri.

D

Na vrh strani

obrazec za vnos podatkov

«Pogovorno okno »polje, ki hkrati prikaže en zapis. Obrazcih za vnos podatkov lahko uporabite za dodajanje, spreminjanje, poiščite in brisanje zapisov.

Oznaka podatka

Oznake, ki so dodatne informacije o oznako podatkov, ki predstavlja eno podatkovno točko ali vrednost, ki izvirajo iz celice podatkovnega lista.

podatkovna oznaka

V vrstici, območje, piko, rezino ali drug simbol v grafikonu, ki predstavlja eno podatkovno točko ali vrednost, ki izvirajo iz celice podatkovnega lista. Povezane podatkovne oznake v grafikonu sestavljajo niz podatkov.

podokno s podatki

Območje v oknu, ki prikazuje rezultat nastavite poizvedbe.

podatkovne točke

Posamezne vrednosti, ki so narisane v grafikonu. Povezane podatkovne točke sestavljajo niz podatkov. Podatkovne točke predstavljajo vrstice, stolpce, vrstice, rezine, pike in druge oblike. Te oblike imenujejo podatkovne oznake.

podatkovno območje

Obseg celic, ki vsebuje podatke in omejujejo prazne celice ali obrobe podatkovnega lista.

niz podatkov

Povezane podatkovne točke, ki so narisane v grafikonu in izvirajo iz podatkovnega lista vrstic ali stolpcev. Posamezne podatkovne serije v grafikonu, ki so edinstvene barve ali vzorca. Lahko narišete enega ali več nizov podatkov v grafikonu. Tortni grafikoni imajo le en niz podatkov.

niz podatkov

Povezane podatkovne točke, ki so narisane v grafikonu. Posamezne podatkovne serije v grafikonu so edinstvene barve ali vzorca in predstavljeni v legendi grafikona. Lahko narišete enega ali več nizov podatkov v grafikonu. Tortni grafikoni imajo le en niz podatkov.

vir podatkov

Shranjen nabor »izvorni« informacij, ki se uporablja za povezovanje z zbirko podatkov. Vir podatkov lahko vključite ime in mesto zbirke podatkov strežnika, ime zbirke podatkov za gonilnik in podatke v zbirki podatkov za prijavo v.

gonilnik vira podatkov

Program za datoteke, ki se uporablja za povezovanje z zbirko podatkov določeno. Vsaka zbirka podatkov programa ali upravljanje sistema potrebujete različne gonilnik.

podatkovna tabela

Obseg celic, ki prikazuje rezultate zamenja različnih vrednosti v eni ali več formulah. Obstajata dve vrsti podatkovnih tabel: enega vnosa tabelami in tabelami dva vnosa.

podatkovne tabele v grafikonih

Mreža, ki lahko dodate v nekaterih grafikone in vsebuje številske podatke, ki se uporablja za ustvarjanje grafikona. Podatkovna tabela po navadi je pritrjena na vodoravni osi grafikona in zamenja črtic na vodoravni osi.

preverjanje veljavnosti podatkov

Excelova funkcija, ki jih lahko uporabite, če želite določiti omejitve na kateri podatki lahko, ali je treba vnesti v celici, in če želite prikazati sporočila, ki pozove uporabnike za pravilne vnose in obveščati uporabnike o nepravilne vnose.

database

Zbirka podatkov, ki so povezane z določeno temo ali namenom. V zbirki podatkov, informacije o določenih celota, kot so zaposleni ali vrstni red, je razdeliti na tabel, zapisov in polj.

Pogovor DDE

Interakcijo med dvema programe, ki so sporočanje in izmenjavo podatkov po posebnih funkcij in kodo, ki je znana kot dinamična izmenjava podatkov (DDE).

privzeti zagonski delovni zvezek

Nova, neshranjene zvezka, ki se prikaže ob zagonu Excela. Privzeti zagonski delovni zvezek je prikazana le, če tega še niste vključene druge delovne zvezke v mapo XLStart.

privzeta predloga delovnega zvezka

Predloga Book.xlt, ki jih ustvarite, če želite spremeniti privzeto obliko novih delovnih zvezkov. Excel uporabi to predlogo ustvarite prazen delovni zvezek, ko zaženete Excel ali ustvarite nov delovni zvezek, ne da bi navedli predloge.

privzeta predloga delovnega lista

List.xlt predloge, ki jih ustvarite, če želite spremeniti privzeto obliko nove delovne liste. Excel uporabi to predlogo ustvarite prazen delovni list, ko dodate nov delovni list v delovnem zvezku.

odvisne

Celice s formulami, ki se sklicujejo na druge celice. Na primer, če celica D10 formulo = B5, je celica D10 odvisne celice B5.

ciljno območje

Obseg celic, ki ste jih izbrali, da imajo povzete podatke v usklajevanje. Ciljno območje je lahko na istem delovnem listu kot vir podatkov ali na drugem delovnem listu. Delovni list lahko vsebuje samo en usklajevanje.

podrobni podatki

Za samodejnih delnih vsot in orisih, delno vsoto vrstice ali stolpce, ki so sešteti povzetek podatkov. Podrobne podatke je po navadi ob in zgoraj ali levo od povzetek podatkov.

spustne črte

V črtni grafikon in Ploščinski grafikoni, vrstice, ki segajo iz podatkov, pokažite na osi kategorije (x). Koristni v Ploščinski grafikoni pojasniti, kje se konča eno oznako podatkov in naslednji začne.

polje s spustnim seznamom

Kontrolnik v meniju, orodni vrstici ali pogovornem polju, ki se prikaže seznam možnosti, ko kliknete puščico zraven polja s seznamom.

polje z vrednostjo

Polje iz izvornega seznama, tabele ali zbirke podatkov, ki vsebuje podatke, ki je povzeto v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Polje z vrednostjo običajno vsebuje številske podatke, kot so statistične ali prodaje količine.

območje vrednosti

Del poročila vrtilne tabele, ki vsebuje podatke povzetka. Vrednosti v posamezne celice v območju» vrednosti« predstavlja povzetek podatkov iz vira zapisov ali vrstic.

E

Na vrh strani

vdelan grafikon

Grafikon, ki je postavljena na delovnem listu namesto na ločen list z grafikoni. Vdelani grafikoni so koristne, če si želite ogledati ali natisniti grafikona ali poročilo vrtilnega grafikona z virom podatkov in druge podatke na delovnem listu.

intervali napak

Običajno uporabljajo podatkov statistične ali znanstveno, intervali napak prikaz morebitne napake ali negotovost glede posameznih oznak podatkov v nizu.

Excelov dodatek

Komponente, nameščenim v računalniku, če želite dodati funkcije in ukaze v Excel. Ta dodatek programe, ki so značilne za Excel. Drugi dodatek programi, ki so na voljo za Excel ali Office so dodatki Component Object Model (COM).

Excelova tabela

Prej znana kot Excelovi preglednici, lahko ustvarite, oblikovanje, in razširite Excelove tabele za razvrščanje podatkov na delovnem listu.

izraz

Kombinacija operatorjev, imen polj, funkcij, črk in konstant, ki se ovrednotijo na enojno vrednost. Izraze lahko določite merila (na primer znesek za naročilo > 10000) ali izvedete izračune v vrednosti polja (kot cena * količina).

zunanji podatki

Podatki, ki so shranjeni v zbirki podatkov, na primer Access, dBASE ali SQL Server, ki je ločeno od poizvedbe in program, iz katerega ste zagnali poizvedbo.

zunanji podatki

Podatki, ki so shranjeni zunaj Excela. Primeri so zbirke podatkov, ustvarjene v programu Access, dBASE, SQL Server ali v spletni strežnik.

zunanji obseg podatkov

Obseg podatkov, ki je vneseno na delovnem listu, vendar ki izvira zunaj Excela, kot v zbirki podatkov ali besedilno datoteko. V Excelu, lahko oblikujete podatke ali uporabiti v izračunih, kot bi druge podatke.

zunanji sklic

Sklic na celico ali obseg na listu v drugem delovnem zvezku Excel, ali sklic na določeno ime v drugem delovnem zvezku.

F

Na vrh strani

polje (zbirke podatkov)

Kategorija informacij, na primer zadnji ime ali vrstni red znesek, ki je shranjena v tabeli. Ko Query prikaže rezultat v podoknu s podatki, je polje predstavljeno kot stolpec.

polje (poročilo vrtilne tabele)

V poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, kategorija podatkov, ki je izpeljana iz polja v viru podatkov. Poročila vrtilne tabele so vrstice, stolpca, strani in podatkovnih polj. Poročila vrtilnega grafikona so niz, kategorija, strani in podatkovnih polj.

fill handle

Črni kvadratek v spodnjem desnem kotu izbora. Ko pokažete na zapolnitveno ročico, se kazalec spremeni v črno-križ.

filter

Če želite prikazati samo vrstice na seznamu, ki ustrezajo navedenim pogojem. Z ukazom samodejni filter za prikaz vrstic, ki se ujemajo z eno ali več določenih vrednosti, izračunanih vrednosti ali pogojev.

Pisava

Grafično oblikovanje, uporabljeno za vse številke, simbole in znake abecede. Imenovana tudi tipografija. Arial in Courier New primerov pisave. Pisave običajno se pojavijo v različnih velikosti, kot na primer 10 točko in različne sloge, kot je krepko.

Formula

Niz vrednosti, sklici celic, imen, funkcij ali operatorjev v celici, ki skupaj ustvarijo novo vrednost. Formule, ki se vedno začne z enačajem (=).

vnosna vrstica

V vrstici na vrhu Excelovega okna, ki jih uporabite za vnašanje ali urejanje vrednosti ali formul v celicah ali grafikonih. Prikaže vrednost konstante ali formulo, ki so shranjeni v aktivno celico.

Formule palete

Orodje, ki vam pomaga, da ustvarite ali uredite formulo in tudi informacije o funkcijah in pripadajočih argumentih.

funkcija (Microsoft Query)

Izraz, ki vrne vrednost, ki temelji na rezultatih izračuna. Poizvedba je predvideno, da virov podatkov podpira funkcije Avg, Count, Max, Min in Sum. Nekateri viri podatkov morda ne podpira vseh teh ali podpira nekatere dodatne funkcije.

funkcija (Office Excel)

Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Uporaba funkcije poenostavitvi in skrajšati formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.

G

Na vrh strani

Iskanje cilja

Način, če želite poiskati določene vrednosti za celice s prilagajanjem vrednosti druge celice. Ko iskanje, cilja Excel spreminja vrednost v celici, ki jo določite, dokler formule, ki so odvisne celice vrne rezultat, ki ga želite.

mreža

Nastavitev se sekata črt, ki se uporablja za poravnavo predmetov.

mrežne črte na grafikonih

Vrstice, ki jih lahko dodate v grafikon, ki omogočajo preprostejše za ogled in oceno podatkov. Mrežne črte se raztezajo od črtic na osi prek risalno površino.

skupina

V oris ali poročilo vrtilne tabele eno ali več vrstic s podrobnostmi ali stolpcev, ki so sosednje in podrejene vrstice s povzetkom ali stolpec.

H

Na vrh strani

intervalne črte

V 2D-Črtni grafikoni, vrstice, ki segajo od najvišje do najnižje vrednosti v posamezni kategoriji. Intervalne črte se pogosto uporablja v borzni grafikoni.

delovni list z zgodovino

Na ločenem delovnem listu s seznamom sprememb spremljano zvezku v skupni rabi, vključno z imenom osebe, ki so jih naredili spremembe, kdaj in kje je bilo, kateri podatki je bilo izbrisano ali zamenja in kako so razrešiti spore.

I

Na vrh strani

identifikator

Ime polja, ki se uporablja v izrazu. Na primer znesek za naročilo je identifikator (ime polja) za polje, ki vsebuje vrednosti naročil. Uporabite lahko izraz (na primer cena * količina) namesto identifikatorja.

implicitno presečišče

Sklic na obseg celic, namesto v eno celico, ki je izračunana kot eno celico. Če celico C10, ki vsebuje formulo = B5:B15 * 5, Excel pomnoži vrednost v celici B10 5, ker so celice B10 in C10 v isti vrstici.

Kazalo

Komponenta za zbirke podatkov, ki pospeši iskanje podatkov. Ko indeksa so tabele, lahko podatke v tabeli najdete tako, da si, kazalo.

notranji stik

V poizvedbi, privzeta vrsta stika med dvema tabelama, kjer so izbrane samo tiste zapise, ki imajo isto vrednosti v Združenih polj. V dveh ujemajočih se zapisov v vsaki tabeli so sestavljena iz kombinacije dovoljenj in prikazane kot en zapis v naboru rezultatov.

vhodna celica

Zamenja celico, v kateri vse vhodne vrednosti iz podatkovne tabele. Katero koli celico na delovnem listu, lahko na vhodno celico. Čeprav Vhodna celica ni treba biti del podatkovno tabelo, formule v podatkovno tabelo nanašati na vhodno celico.

Vstavljanje vrstice

V Excelovi tabeli, posebna vrstica, ki omogoča vnos podatkov. Vstavi vrstice, ki je označeno z zvezdico.

Internet Explorer

Spletni brskalnik, ki obravnava datoteke HTML, jih oblikuje v spletne strani in jih prikaže uporabniku. Internet Explorer lahko prenesete s Microsoftovega spletnega mesta na spletnem mestu http://www.microsoft.com.

element

Podkategorija polja v poročilih vrtilne tabele in vrtilnega grafikona. Na primer, lahko polja »Mesec« so elementi, na primer »Januar« , »Februar« in tako naprej.

ponovitev

Ponavljajoče se izračuna delovnega lista, dokler je izpolnjen pogoj določene številske.

J

Na vrh strani

pridružiti se

Povezavo med več tabelami, kjer so zapise iz polj v relaciji, ki ustrezajo združiti in prikazana kot en zapis. Zapisi, ki ne ustrezajo lahko vključiti ali izključiti, odvisno od vrste združevanja.

črta za združevanje

V poizvedbi, črto, ki povezuje polja med dvema tabelama in prikazuje poizvedbo, kako je povezanih podatkov. Vrsta združevanja je označeno, kateri zapisi so izbrani za nabor rezultatov poizvedbe.

črta za združevanje

V poizvedbi, črto ki povezuje polja med dvema tabele in prikazuje, kako je povezanih podatkov. Vrsta združevanja je označeno, kateri zapisi so izbrani za nabor rezultatov poizvedbe.

Obojestranska poravnava

Če želite prilagoditi vodoravni razmik, da je besedilo poravnano enakomerno vzdolž levim in desnim robom. Poravnava besedila ustvari gladko rob na obeh straneh.

L

Na vrh strani

legenda

Polje, ki prepozna vzorce ali barve, ki so dodeljene podatkovne serije ali kategorije v grafikonu.

ključi legende

Simboli v legendi, ki prikazujejo vzorce in barve, dodeljene nizom podatkov (ali kategorije) v grafikonu. Ključi legende so prikazani na levi strani Vnosi legende. Oblikovanje legende ključ tudi oblike oznak podatkov, ki je povezan z njim.

podoba ali zapisa

Stanje zapisa, polje ali drugih predmetov v zbirki podatkov, ki omogoča, da si ogledate, vendar ni spremenil (samo za branje) v poizvedbi.

M

Na vrh strani

preslikan obseg

Obseg v seznam XML, ki je povezana z element v zgradbo XML.

matrika

Pravokotni matriko vrednosti ali obseg celic, ki je v kombinaciji z drugimi matrike ali obsegi za izdelavo več vsote ali izdelki. Excel ima vnaprej določene matrika funkcije, ki lahko pridelek vsote ali izdelki.

spojena celica

Eno celico, ki je bila ustvarjena z združevanjem dveh ali več izbranih celic. Sklic na celico za spojeno celico je zgornjo levo celico v izvirnem izbranem obsegu.

Microsoft Excel kontrolnik

Izvorno Excel kontrolnik, razen za kontrolnik ActiveX.

Pomoč za Microsoft Visual Basic

Pomoč za Visual Basic v Excelu, na zavihku razvijalec v skupini koda kliknite Visual Basicin nato v meniju pomoč kliknite Pomoč za Microsoft Visual Basic.

drseče povprečje

Zaporedje povprečij, izračunanih iz delov niza podatkov. V grafikonu zgladi nihanja v podatkih, kar kaže vzorec ali trend bolj jasno.

premikanje obrobe

Animirani obrobe okoli obseg delovnega lista, ki so bili izrezanega ali kopiranega. Če želite preklicati obrobo drseče, pritisnite tipko ESC.

večravninske oznake kategorij

Oznake kategorij v grafikonu, ki temeljijo na podatkih delovnega lista, so lahko prikazane na več kot eno vrstico v hierarhiji. Na primer naslov ustvarjanje se lahko prikaže nad vrstico z naslovi Tofu, jabolka in hruške.

N

Na vrh strani

ime

Beseda ali niz znakov, ki predstavlja celico, obseg celic, formulo ali vrednost konstante. S preprosto razumeti imen, na primer izdelkov, sklicujete na težko razumejo obsege, na primer prodaja! C20:C30.

Polje z imenom

Polje na levi strani vnosne vrstice, ki prepozna izbrana celica, element grafikona ali risani predmet. Če želite imenovati celico ali obseg, v polje ime vnesite ime in pritisnite ENTER. Če se želite premakniti in izbrati imenovano celico, kliknite njeno ime v polje ime.

nepriležni izbor

Izbor dveh ali več celic ali obsegov, ki ne dotika med seboj. Ko risanja nepriležnih izborov v grafikonu, se prepričajte, da kombinirani izbire obliki pravokotni oblike.

izvorni podatki, ki ne podpirajo OLAP-a

Temeljni podatki za poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, ki prihajajo iz vira, ki ni zbirke podatkov OLAP. Ti viri vključujejo relacijske zbirke podatkov, tabele v Excelovih delovnih listih in besedilo datoteke zbirke podatkov.

O

Na vrh strani

ObjectLink

Podatki zapisa OLE, ki opisuje povezan predmet, razredu, ime dokumenta in ime predmeta. Vsako od teh elementov podatkov je niz ničlo.

kockovna datoteka brez povezave

Datoteke, ki jih ustvarite na trdem disku ali v skupni rabi v omrežju za shranjevanje izvornih podatkov OLAP za poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Kockovne datoteke brez povezave lahko nadaljevale delo, ko niste povezani s strežnikom OLAP.

OLAP

Zbirka podatkov tehnologijo, ki je optimizirana za poizvedovanje in poročanje, namesto obdelavo transakcij. Podatki OLAP organizirani hierarhično in shranjeni v kockah namesto tabele.

ponudnik OLAP

Nastavitev programske opreme, ki omogoča dostop do določene vrste zbirke podatkov OLAP. To programsko opremo lahko vključite gonilnik za vir podatkov in ostala programska oprema odjemalca, potrebne za povezovanje z zbirko podatkov.

operand

Elementi na obeh straneh operatorja v formuli. V Excelu, operandi lahko vrednosti, sklici na celice, imena, oznake in funkcije.

operator

Znak ali simbol, ki navaja vrsto izračuna znotraj izraz. Na voljo so matematični, logični, in operatorji sklicev.

zunanji stik

V poizvedbi, združevanja, kjer vse zapise iz ene tabele so izbrane, tudi če obstajajo ujemajočih se zapisov v drugi tabeli. Zapisi, ki ustrezajo kombiniranih in prikazana kot eno. Zapisi, ki nimajo ujemanja v drugi tabeli so prikazane prazen.

zunanji stik

Pridružite se v kateri vse zapise iz ene tabele so izbrani, tudi, če obstajajo ujemajočih se zapisov v drugi tabeli. Zapisi, ki ustrezajo kombiniranih in prikazana kot eno. Zapisi, ki nimajo ujemanja v drugi tabeli so prikazane kot prazen.

oris

Združenimi vrstic ali stolpcev s podrobnostmi podatkov, lahko ustvarite poročila povzetka podatkov na delovnem listu. Oris lahko povzeti celoten delovni list ali označeni del.

Oris podatkov

Podatki, ki je vključena v orisa delovnega zvezka. Orisovanje podatkov vključuje tako povzetkom ali podrobnostmi vrstice ali stolpce v orisu.

simboli orisa

Simboli, ki ga uporabljate, če želite spremeniti pogled orisan delovni list. Lahko prikažete ali skrijete podrobne podatke tako, da pritisnete znak plus, minus ali številke 1, 2, 3, ali 4, ki označuje raven orisa.

OwnerLink

Podatki zapisa OLE, ki opisuje vdelan predmet, razredu, ime dokumenta in ime predmeta. Vsako od teh elementov podatkov je niz ničlo.

P

Na vrh strani

prelom strani

Delilna črta, ki razdeli delovni list na več strani za tiskanje. Excel vstavi samodejne prelome strani glede na velikost papirja nastavitve roba, prilagajanja velikosti možnosti in položaje vse ročne prelome strani, vstavite.

page break preview

Pogled delovnega lista, ki prikazuje območja za tiskanje in mesta prelomov strani. Območja za tiskanje, ki je prikazana v belo, samodejne prelome strani, ki se prikažejo kot črtkane črte in ročne prelome strani, ki so prikazani kot neprekinjene črte.

parameter

V Excelu, dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje parametrov, če želite določiti celice, ki jih je mogoče urejati v vidni delovnega lista podatkov o storitvah Excel Services. Ko shranite delovni zvezek, se spremembe samodejno odrazijo v strežniku.

poizvedba s parametri

Nastavi vrsto poizvedbe, ki ob zagonu, pozove k vnosu vrednosti (pogoji) za izberite zapise rezultatov, nastavite tako, da uporabite isto poizvedbo za pridobivanje drugačen rezultat.

geslo

Način zaščita delovnega lista ali delovnega zvezka. Ko ste zaščita elementov delovnega lista ali delovnega zvezka z geslom, je zelo pomembno, da ga ne pozabite geslo. Brez nje, je ni mogoče odstraniti zaščite delovnega zvezka ali delovnega lista. Vedno uporabite zapletena gesla, ki združujejo velike in male črke, številke in simbole. Slaba gesla nimajo vseh teh elementov. Zapleteno geslo: Y6dh! et5. Slabo geslo: Pisarna27. Uporabite zapleteno geslo, ki si zapomni, tako da vam ni treba ga zapišite.

območje lepljenja

Ciljno področje za podatke, ki so bili izrezanega ali kopiranega z uporabo Officeovega odložišča.

območje vrtilne tabele

V območju delovnega lista, v katerem povlečete polja vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, če želite spremeniti postavitev poročila. Na novo poročilo, črtkano modre orise označiti območje vrtilne tabele na delovnem listu.

Polje zvrsti vrtilnega grafikona

Polje, ki je dodeljeno kategoriji usmerjenost v poročilu vrtilnega grafikona. V grafikonu, kategorije običajno prikazane na osi x ali vodoravno os grafikona.

poročilo vrtilnega grafikona

Grafikon, ki omogoča interaktivno analizo podatkov, kot so poročila vrtilne tabele. Spreminjanje pogledov podatkov, si oglejte različnih ravneh podrobnosti ali preurediti postavitve grafikona z vlečenjem polj in prikazovanjem ali skrivanjem elementov v poljih.

Niz polj vrtilnega grafikona

Polje, ki je dodeljen niz usmerjenost v poročilu vrtilnega grafikona. V grafikonu, nizi so predstavljeni v legendi.

Podatki vrtilne tabele

V poročilu vrtilne tabele povzete podatke, ki je izračunana iz podatkovnih polj na izvornem seznamu ali tabelo.

Vrtilna tabela skupne vsote

Skupne vrednosti za vse celice v vrstici ali vse celice v stolpcu v poročilu vrtilne tabele. Vrednosti v stolpcu skupne vsote ali se izračuna tako, da uporabite isto funkcijo povzemanja, uporabljen v območju podatkov poročila vrtilne tabele.

Seznam vrtilne tabele

V Microsoft Office spletne komponente, ki vam omogoča, da ustvarite strukturo podobno kot poročilo vrtilne tabele v Excelu. Uporabniki lahko ogledate seznam vrtilne tabele v spletnem brskalniku in spreminjanje postavitve v način, ki je podoben poročilo vrtilne tabele v Excelu.

poročilo vrtilne tabele

Interaktivno, navzkrižno Excelovo poročilo, so povzete in analiziranjem podatkov, kot so zapisi zbirke podatkov iz različnih virov, vključno s tistimi, ki so vključena na Excel.

poročilo vrtilne tabele

Interaktivno, navzkrižno Excelovo poročilo, so povzete in analiziranjem podatkov, kot so zapisi zbirke podatkov iz različnih virov, vključno s tistimi, ki so vključena na Excel.

Delne vsote vrtilne tabele

Vrstico ali stolpec, ki uporablja funkcijo povzemanja za prikaz vsote podrobnosti elementov v polju vrtilne tabele.

risalna površina

2D-grafikon, v območje vezano na osi, vključno z vseh podatkovnih serij. V 3D-grafikon, v območje vezano na osi, vključno z niz podatkov, imena kategorij, oznake kljukic in naslovi osi.

pika

Enote za mero enaka 1/72 palca.

predhodne celice

Celice, ki se sklicuje formule v drugo celico. Na primer, če celica D10 formulo = B5, celice B5 je predhodni celico D10.

primarni ključ

Eno ali več polj, ki enolično določa vsak zapis v tabeli. Na enak način, da tablice število prepozna avto primarni ključ enolično identificira zapis.

območje tiskanja

Enega ali več obsegov celic, ki jih določite, če želite natisniti, če ne želite natisniti celoten delovni list. Če delovni list vsebuje območja tiskanja, je natisnjen le izbrano območje tiskanja.

naslovi za tiskanje

Oznake vrstic ali stolpcev, ki je natisnjen na vrhu ali na levi strani vsake strani na natisnjenem delovnem listu.

lastnosti polja

Neodvisno atributi, ki so povezana z elementi ali člani v kocki OLAP. Na primer, če elementi mesta velikost in populacije lastnosti, ki so shranjene v strežniku kocke, poročila vrtilne tabele lahko prikažete velikost in prebivalstvo vsakega mesta.

zaščititi

Če želite, da nastavitve za delovni list ali delovni zvezek, ki uporabnikom z ogledom ali dostop do določenih elementov delovnega lista ali delovnega zvezka.

filter poročila

Polja, ki se uporablja za filtriranje podmnožico podatkov v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu poročilo v eno stran za nadaljnje postavitve in analizo. Lahko prikažete povzetek vseh elementov v filter poročila, ali prikazati en element hkrati, ki filtrira podatke za vse druge elemente.

Q

Na vrh strani

poizvedba

V poizvedbo ali dostop sredstvo za iskanje zapisov, ki odgovoriti na določeno vprašanje vprašate o podatkih, ki so shranjeni v zbirki podatkov.

Poizvedba kanala

V poizvedbi uporabite poizvedbo kanala v DDE pogovor med ciljni program in posebne poizvedbe (na primer Query1). Uporabiti poizvedbo kanal, ga morate že odprli okno poizvedbe, z uporabo sistema kanala.

načrt poizvedbe

Vsi elementi, ki so vključeni v okno poizvedbe, kot so tabele, pogoji, vrstni red, v katerem so razvrščeni polja in tako dalje. Načrt tudi določa, ali je vklopljena samodejna poizvedba, in ali lahko uredite vir podatkov.

S

Na vrh strani

obseg

Dve ali več celic na listu. Celice v obsegu so lahko priležne ali nepriležne.

samo za branje

Nastavitev, ki omogoča datoteke za branje ali kopirali, vendar ni spremenil ali shranili.

zapis

Zbirka podatkov o določene osebe, kraj, dogodek ali stvar. Ko Query prikaže v podoknu lastnosti nabor rezultatov, zapis predstavlja kot vrstica.

osveževanje (zunanji obseg podatkov)

Če želite posodobiti podatke iz zunanjega vira podatkov. Vsakič, ko osvežite podatke, vidite najnovejšo različico podatkov v zbirki podatkov, vključno z vse spremembe, ki so bile narejene s podatki.

Osveži (poročilo vrtilne tabele)

Če želite posodobiti vsebino poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona za odražanje spremembe temeljnega vira podatkov. Če poročilo temelji na zunanjih podatkov, osveževanje se izvaja temeljno poizvedbo, če želite pridobiti nove ali spremenjene podatke.

regresivna analiza

Obrazec statistične analize, ki se uporablja za predvidevanje. Regresivna analiza oceni razmerje med spremenljivkami tako, da dani spremenljivko lahko predvidene iz ene ali več spremenljivk.

relativni sklic

V formuli, naslov celice glede na relativni položaj celico s formulo in celice iz. Če kopirate formulo, se sklic samodejno prilagodi. Relativni sklic odpre obrazec A1.

oddaljeni sklic

Sklic na podatke, shranjene v dokument iz drugega programa.

predloga poročila

Excelovo predlogo (.xlt datoteko), vsebuje eno ali več poizvedb ali poročila vrtilne tabele, ki temeljijo na zunanjih podatkih. Ko shranite predlogo poročila, Excel shrani definicijo poizvedbe, vendar ne shranite poizvedbenih podatkov v predlogi.

množica rezultatov

Množica zapisov, ki so vrnjeni ob zagonu poizvedbe. Si lahko ogledate rezultat niza poizvedbe v poizvedbo ali pa vrne rezultat, ki je nastavljena na Excelovem delovnem listu za nadaljnjo analizo.

glava vrstice

Oštevilčeni sivo območje na levi strani vsako vrstico. Kliknite naslov vrstice, če želite izbrati celotno vrstico. Če želite povečati ali zmanjšati višino vrstice, povlecite črto pod naslovom vrstice.

oznako vrstice

Polja, ki so vam bila dodeljena usmerjenosti vrstic v poročilu vrtilne tabele.

vrednost R-kvadrat

Število med 0 in 1, ki razkriva, kako natančno na ocenjene vrednosti trendne črte dejanskih podatkov. Trendne črte je najbolj zanesljivo, kadar je njegova vrednost R-kvadrat na ali blizu 1. Znana tudi kot koeficient določanje.

S

Na vrh strani

scenarij

Poimenovan nabor vhodnih vrednosti, ki jih lahko nadomestite v modelu delovnega lista.

tipko scroll lock

S tipko scroll lock vklopljena, s puščičnimi tipkami se pomaknite aktivni list namesto aktivirati drugo celico. Če želite izklopiti ali na tipko scroll lock, pritisnite tipko SCROLL LOCK.

odsek

Poljubno kombinacijo delovnega lista, pogled in scenarij, ki ga izberete, ko ustvarite poročilo. Poročila lahko vsebujejo več odsekov.

izberite

Označite celico ali obseg celic na delovnem listu. Izbrane celice bodo vpliva na naslednji ukaz ali zadnje dejanje.

Select All button

Siva pravokotnik v zgornjem levem kotu na podatkovnem listu, kjer ustrezajo glav vrstic in stolpcev. Kliknite ta gumb, če želite izbrati vse celice na podatkovnem listu.

os niza.

Os grafikona, ki predstavlja globinske dimenzije v v 3D-grafikon. Prikaže imena nizov kot poljubno besedilne vrednosti; ne more prikazati merilu številske vrednosti.

polje niza

Polja, ki so prikazani v območju niza v poročilu vrtilnega grafikona. Elementi v polju niza so navedene v legendi in vnesite imena posamezne podatkovne serije.

črte nizov

V 2D-naložen palični ali stolpčni grafikoni, linije, ki povezujejo podatkovne oznake v vsak niz podatkov, ki se uporabljajo za poudariti razlike pri merjenju vsak niz.

delovni zvezek v souporabi

Delovni zvezek, nastavite tako, da več uporabnikom v omrežju, ogled in spreminjanje hkrati. Vsak uporabnik, ki shrani delovni zvezek lahko vidi spremembe, ki so jih naredili drugi uporabniki.

enkrat preslikana celica

Celice, ki je povezana z niso ponavljajoči se element v zgradbo XML.

vrstni red razvrščanja

Način, kako razporedite podatke, ki temelji na vrednosti ali podatkovnem tipu. Podatke lahko razvrstite po abecedi, številih ali po datumu. Vrstni red uporabite naraščajoče (1 do 9, od A do Ž) ali padajoče (9 do 1, od Ž do A) vrstni red.

Izvorna področja

Obsegi celic, ki jih združite v ciljno območje, ki jo določite. Izvorna področja lahko na kateri koli delovni list v delovnem zvezku, v drugih delovnih zvezkih odprt ali zaprt ali v delovnih zvezkih programa Lotus 1-2-3.

izvorni podatki

Na seznamu ali tabelo, ki se uporablja za ustvarjanje poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Vir podatkov je mogoče vzeti iz Excelove tabele ali obsega, zunanje zbirke podatkov ali kocke ali drugega poročila vrtilne tabele.

SQL

Jezik, ki je uporabljen za pridobivanje, posodabljanje in upravljanje podatkov. Ko ustvarite poizvedbo, uporabi poizvedbe SQL za ustvarjanje ustrezno izjavo SQL SELECT. Če poznate SQL, si oglejte ali spremenite izjavo SQL SELECT.

standardna pisava

Privzete pisave besedila na delovnih listih. Standardna pisava določa privzeto pisavo za slog navaden celice.

Povzetek podatkov

Za samodejnih delnih vsot in orisih vse vrstice ali stolpce, ki povzemajo podrobnosti podatkov. Povzetek podatkov po navadi je sosednje in spodaj podrobne podatke.

funkcija povzemanja

Vrsta izračun, ki združuje izvorne podatke v poročilu vrtilne tabele ali usklajevanje tabelo ali ste vstavljanje samodejnih delnih vsot na seznamu ali v zbirki podatkov. Funkcije povzemanja primeri Sum, Count in povprečja.

sistem kanala

Uporablja v pogovoru DDE med programi, če želite informacije o sistemu, na primer trenutne povezave, odprite poizvedbe in stanje ciljni program.

T

Na vrh strani

«podokno» tabele

V območju okno poizvedbe, ki prikazuje tabele v poizvedbi. Vsako tabelo prikaže polja, iz katerega lahko pridobite podatke.

predloga

Delovni zvezek, ki jih ustvarite in uporabite kot osnovo za druge delovne zvezke, ki je podobna. Ustvarite lahko tudi predloge za delovnih zvezkov in delovnih listov. Privzeta predloga za delovne zvezke se imenuje zvezek.xlt. Privzeta predloga za delovne liste se imenuje list.xlt.

polje z besedilom

Pravokotni predmet na delovni list ali grafikon, v katerem lahko vnašate besedilo.

Kljukice in oznake kljukic

Črtice so majhne črte meritve, podobno kot delitve na ravnilu, ki sekajo os. Oznake kljukic prepoznavanje kategorij, vrednosti ali serij v grafikonu.

naslovi v grafikonih

Opisno besedilo, ki se samodejno poravna z osjo ali na sredino na vrhu grafikona.

vrstica skupaj

Posebna vrstica v Excelovi tabeli, ki omogoča izbiro združevalne funkcije, ki so uporabni za delo s številske podatke.

vsote

Eno od petih izračuna vrst poizvedb določa za vas: Sum, Avg, Count, Min in Max.

sledne puščice

Puščici, ki pokažejo relacijo med aktivno celico in povezane celice. Sledilnih puščic so modre, ko pokažete na celico, ki ponuja podatkov v drugo celico, in z rdečo barvo, ali celica vsebuje vrednosti napake, na primer #DIV/0!.

trendna črta

Grafična predstavitev trendov v nizu podatkov, na primer v črte predstavlja povečano prodajo v mesecih. Trendne črte se uporabljajo za študije težav pri napovedovanju, imenovan tudi regresijsko analizo.

oznaka trendne črte

Izbirno besedilo trendne črte, vključno z regresivno analizo ali vrednost R-kvadrat, ali oboje. Trendna črta oznako lahko oblikovana in premaknjena; ne more biti velikosti.

U

Na vrh strani

naraščajoče-padajoče črte

V Črtni grafikoni z več nizov podatkov, vrstice, ki prikazujejo razliko med podatkovnimi točkami v prvi in zadnji niz.

V

Na vrh strani

vrednost

Besedilo, datum, številka ali logični vnos, ki dokonča pogoj, ki mora ustrezati polje pri iskanju ali filtriranju. Na primer polje Avtor s pogojem < b > enaka < b > mora vključevati določene vrednosti, na primer < b > John < b >, da je popoln.

os z vrednostmi

Os grafikona, ki prikazuje prilagojene številske vrednosti.

vozli

Črna, kvadratno, draggable točke, ki se pojavijo na koncih in križišča črt ali krivulj v nekaterih samooblike (na primer prostoročne oblike, čačke in krivulje) ko urejate točke v samoobliki.

vozli

Črna, kvadratno, draggable kaže, ki se pojavijo na koncih in križišča črt ali krivulj v nekaterih samooblike, kot so prostoročne oblike, čačke in krivulje.

pogled

Nabor uporabniškega vmesnika in nastavitve tiskanja, ki jih lahko ime in uporabite za delovni zvezek. Ne da bi shranili ločeno kopijo delovnega zvezka, lahko ustvarite več pogledov na istem delovnem zvezku.

W

Na vrh strani

Spletna poizvedba

Poizvedba, ki pridobi podatke, shranjene v intranetu ali internetu.

analiza kaj-če

Postopek spreminjanja vrednosti v celicah, če si želite ogledati, kako te spremembe vplivajo na rezultate formul na delovnem listu. Na primer spremenljivo obrestno mero, ki se uporablja v amortizacijski tabeli za določanje znesek plačila.

Delovni zvezek

Preglednica programa datoteke, ustvarjene v Excelu. V delovnem zvezku so delovni listi vrstic in stolpcev, v katerem lahko vnesete in izračunavanje podatkov.

delovni list

Glavni dokument, ki jih uporabite v Excelu za shranjevanje in delo s podatki. Imenovana tudi preglednice. Na delovnem listu, je sestavljen iz celic, ki so organizirane v stolpce in vrstice. delovni list je vedno shranjen v delovnem zvezku.

datoteka delovnega prostora

Datoteke, Shrani prikaza informacij o odprtih delovnih zvezkih, tako da lahko pozneje nadaljujete delo z istimi velikostmi oken, območij tiskanja, uporabite povečavo zaslona in nastavitve prikaza. Datoteka delovnega prostora ne vsebuje delovne zvezke, sami.

Svetovni splet

Sistem za krmarjenje po internetu ali po zbirki delovnih zvezkov in drugih Officeovih dokumentov povezane s hiperpovezavami in shranjena v skupni rabi v omrežju, intranetu podjetja ali internetu. Če uporabljate spletni brskalnik, v spletu je prikazan kot zbirko besedilo, slike, zvoki in digitalni filmi.

Prelomi

V besedilu, prelom vrstice besedila samodejno na preseči roba ali predmet in nadaljevanje besedilo v novo vrstico.

X

Na vrh strani

XML

Razširljivi označevalni jezik (XML): Strnjena oblika od Standard Generalized označevalni jezik (SGML), ki razvijalcem omogoča ustvarjanje prilagojenih oznak, ki ponujajo prilagodljivost pri organiziranju in predstavitvi informacij.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×