Dodatek k izjavi o zasebnosti za sistem sob Microsoft Lync

Nazadnje posodobljeno: februar 2015

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za sistem sob Microsoft Lync

Samodejna posodobitev slike

Odjemalsko pisanje dnevnika

Skupna raba namizja in programa

Pošiljanje table prek e-pošte

Storitve za klice v sili (112)

Zaščita končne točke in samodejne posodobitve

Program za izboljšanje Lynca

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Pametno obrezovanje

Dodatek k izjavi o zasebnosti za sistem sob Microsoft Lync

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo sistema Microsoft Lyncovih sob v podjetju. Če sistem Microsoft Lyncovih sob uporabljate kot del spletne rešitve ali storitve (povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema ali s katerimi vzpostavi povezavo), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki jih prejme tretja oseba, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali ponudnika storitev.

Na vrh strani

Samodejna posodobitev slike

Kaj omogoča ta funkcija: Posodobitev slike prenese programsko opremo sistema Lyncovih sob iz omrežja podjetja in jo namesti v sistem Lyncovih sob. Skrbnik podjetja upravlja, katera lokacija se uporabi za posodobitev.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če skrbnik omogoči posodobitev slike, se strežniku v podjetju pošljejo informacije o prijavljenih osebah v napravo, različici programske opreme za sistem Lyncovih sob in informacije o napravi. Microsoft ne bo prejel osebnih podatkov.

Uporaba informacij: Če je na voljo druga različica programske opreme za sistem Lyncovih sob, jo posodobitev slike samodejno prenese in namesti v sistem Lyncovih sob. Ta posodobitev bo prenesena iz omrežja vašega podjetja.

Izbira/nadzor: Uporabnik sistema Lyncovih sob nima nadzora nad posodobitvijo slike. Le skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči posodobitev slike.

Na vrh strani

Odjemalsko pisanje dnevnika

Kaj omogoča ta funkcija: Odjemalsko pisanje dnevnika zbira informacije, ki jih ekipa podpore druge ravni lahko uporabi pri določanju vzroka težave. Odjemalsko pisanje dnevnika se shranjuje lokalno v računalnik uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je odjemalsko pisanje dnevnika omogočeno, se določene informacije o uporabi zapišejo v dnevnik in shranijo v računalnik uporabnika. Na primer zadeve in lokacije srečanja; sporočila protokola SIP; odgovori na Lyncova povabila; informacije o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil ter poti sporočil; seznam stikov uporabnika in informacije o prisotnosti; imena programov, prilog, datotek programa Microsoft PowerPoint, table ali ankete z vprašanji v skupni rabi in nenazadnje kazalo rezultatov so zapisani v dnevnike odjemalcev. Vsebina pogovorov v Lyncu (neposredna sporočila, skupine diapozitivov v PowerPointu, vsebina tabel, opombe, podrobnosti anket itn.) ni shranjena v dnevnikih odjemalcev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, zapisane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za uporabnike ali pa so poslane Microsoftu v pomoč pri odpravljanju težav v Lyncu.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto onemogočeno. Skrbnik podjetja lahko to funkcijo omogoči oz. onemogoči za posamezne sobe prek skrbniškega nadzora nastavitev.

Na vrh strani

Skupna raba namizja in programa

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programa uporabnikom omogoča sodelovanje prek videoklepeta in skupno rabo njihovega namizja oz. izbranega programa z udeleženci srečanja; to jim omogoča skupno rabo in urejanje datotek, kot da bi bili v isti sobi s svojimi sodelavci. Uporabniki lahko prav tako zaženejo predstavitve v Microsoft PowerPointu in sodelujejo z drugimi na navidezni tabli – sveža stran z opombami in risbami, ki jih lahko uporabljajo vsi udeleženci. Ko uporabnik da v skupno rabo svoje namizje ali določen program, ima le on nadzor nad dogajanjem.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je skupna raba omogočena, bodo udeleženci pogovora lahko videli elemente v skupni rabi (denimo monitorje, celotno namizje ali izbran program) na svojem zaslonu računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skupno rabo namizja in programov lahko uporabljate, če želite sodelovati v pogovoru in z udeleženci srečanja.

Izbira/nadzor:

  1. Na prenosni računalnik priključite kabel, VGA ali HDMI.

  2. Preverite, da v prenosniku nimate izbrane možnosti »Samo računalnik«, temveč eno od ostalih možnosti.

  3. Ko je kabel priključen in ste pripravljeni na projiciranje, na dnu Lyncovega uporabniškega vmesnika kliknite Da, da začnete projiciranje v sobi.

Pomembno: Dokumente ali slike, ki jih imate prikazane na namizju in so zaščiteni s programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic, bodo morda videli tudi udeleženci, s katerimi imate namizje v skupni rabi v pogovoru v Lyncu.

Na vrh strani

Pošiljanje table prek e-pošte

Kaj omogoča ta funkcija: Za načrtovano Srečanje Lync bodo uporabniki lahko izbrali table po lastni izbiri, ki so bile ustvarjene kot del njihovih Srečanj Lync, in jih poslali po e-pošti organizatorju srečanja. V primeru začasnega ali nenačrtovanega srečanja »Sestanek zdaj«, bo uporabnik iz Exchangeevega imenika izbral lahko le en e-poštni naslov.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Po e-pošti bo poslana vsebina aktivnih tabel kot tudi vse aktivne table. Uporabniki bodo lahko izbrali tablo, ki jo želijo poslati po e-pošti. Microsoftu niso poslane nobene informacije. Informacije ne bodo shranjene v računalniku sistema Lyncovih sob. Začasno so predpomnjene, na koncu postopka pa so izbrisane. Sistem bo prav tako privzeto nastavljen, da ne hrani poslanih e-poštnih sporočil v Exchangeevi mapi.

Uporaba informacij: Uporabnik lahko te informacije uporabi za ohranitev opomb iz Srečanja Lync.

Izbira/nadzor: Uporabnik izbere, ali sploh želi poslati e-pošto. Če uporabnik konča srečanje, bodo vse informacije table kot del srečanja opuščene. Če se uporabnik odloči za pošiljanje tabel po e-pošti, lahko izbere tudi, katere table želi poslati. Funkcija poslane pošte je izklopljena privzeto. Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči funkcijo hranjenja poslane pošte za vaše podjetje.

Iz konzole sistema Lyncovih sob

  1. V spodnjem desnem kotu Lyncovega uporabniškega vmesnika, kliknite Pošlji tablo po e-pošti

  2. Prikaže se seznam tabel, ki so na voljo.

  3. Potrdite polja zraven imen posameznih tabel, da izberete ali počistite table, ki jih želite poslati po e-pošti.

  4. Kliknite Pošlji, da pošljete tablo po e-pošti.

Na vrh strani

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Če skrbnik podjetja omogoči klice v sili, Lync lahko prenese lokacijo ponudniku storitev usmerjanja neodvisnega proizvajalca, ki ga izbere uporabnik. Neodvisen ponudnik storitev usmerjanja nato prenese lokacijo službi za klice v sili, ko nekdo pokliče številko za nujne primere (v ZDA je to na primer 911). Če so informacije o lokaciji omogočene, osebje storitve klicev v sili dobi informacije o lokaciji, ki jo je skrbnik podjetja dodelil vsakemu uporabniku (na primer številka stavbe ali pisarne), in vnesel v zbirko podatkov lokacije. Če takšna lokacija ni na voljo, so to po navadi lokacije, ki jih uporabniki ročno vnesejo v polje »Lokacija«. Če uporabnik pokliče na številko klica v sili s programom Lync prek brezžične internetne povezave, medtem ko je še na svojem delovnem mestu, bodo podatki o informacijah, ki jih dobi služba za klice v sili, zgolj približni; podatki na osnovi lokacije, dodeljene brezžični končni točki, s katero komunicira njihov računalnik. Informacije o lokaciji te brezžične končne točke je vnesel skrbnik podjetja ročno. Zato podatki o lokaciji, preneseni storitvam klicev v sili morda ne bodo izražali dejansko fizično lokacijo uporabnika. Če želite polno funkcionalnost, mora podjetje ohraniti storitve usmerjanja, ki jih ponujajo določeni certificirani ponudniki rešitev. Ta storitev je na voljo le v ZDA.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Lync, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejeme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na nanj in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese klicateljem službe za klice v sili.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na vaše delovno mesto. Obrnite se na skrbnika podjetja in se pozanimajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili.

Na vrh strani

Zaščita končne točke in samodejne posodobitve

Opomba o zaščiti končne točke in samodejnih posodobitvah: Če se odločite dezaktivirati zaščito končne točke, morate poskrbeti, da bo programska oprema posodobljena. Microsoft priporoča, da redno posodabljate programsko opremo. Če pa se odločite, da ne boste samodejno posodabljali programske opreme ali pa prekličete soglasje za samodejne posodobitve, Microsoft priporoča, da uvedete drug način rednega posodabljanja programske opreme ali pa programsko opremo odstranite. Če želite več informacij, glejte Izjavo o zasebnosti za zaščito končne točke.

Na vrh strani

Program za izboljšanje Lynca

Kaj omogoča ta funkcija: Program za izboljšanje sistem Lyncovih sob zbira podatke o vaši izkušnji z Lyncom in jih pošlje Microsoftu vsakič, ko uporabljate sistem Lyncovih sob. Microsoft uporablja te podatke za ustvarjanje rešitev za pogoste težave ter izboljšanje sistema Lyncovih sob in drugih Microsoftovih izdelkov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Med podatke, ki so poslani Microsoftu, lahko spadajo podatki o tem, kako uporabljate sistem Lyncovih sob, podatki o učinkovitosti delovanja in zanesljivosti, konfiguraciji naprave ter kakovosti omrežne povezave in kode napak, dnevniki napak ter podatki o izjemah. Program za izboljšanje Lynca lahko pošlje tudi podatke o vas in vaši napravi, na primer vaše uporabniško ime ali naslov IP, vendar so ti podatki spremenjeni v anonimno obliko, preden so shranjeni v Microsoftove strežnike.

Uporaba informacij: Podatki, ki jih zbere program za izboljšanje Microsoft Lynca, so uporabljeni za določevanje pogostih težav in trendov pri prijavi in tako uporabniku pomaga pri odpravljanju težav s prijavo ter zagotavlja boljšo izkušnjo prijave v sistem Lyncovih sob.

Izbor/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena, upravlja pa jo skrbnik podjetja. Skrbnik lahko izbere, da bo Microsoftu vedno oziroma da Microsoftu ne bo nikoli poslal podatkov programa za izboljšanje Lynca, lahko pa vam omogoči, da sami izberete ustrezno nastavitev. To možnost lahko uporabnik spremeni v pogovornem oknu z možnostmi. Nastavitev lahko prav tako nastavi skrbnik s pravilnikom skupine. Če je skrbnik nastavil to možnost za vašo organizacijo, uporabnik ne bo pozvan, da Microsoftu pošlje omenjene podatke.

Na vrh strani

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanji in notranji uporabniki) in da v skupno rabo svoje objavljene informacije, denimo podatke o prisotnosti, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja prav tako lahko konfigurira integracijo s programom Outlook in strežnikom Exchange Server, tako da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v koledarju programa Outlook razporejeno srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo programa Outlook in strežnika Exchange Server in če je ta funkcija omogočena v programu Outlook; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabi za prijavo v program Lync in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od konfiguracije nastavitev zasebnosti bodo drugi uporabniki in programi sistema Lync lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Podatki o prisotnosti in podatki za stik se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje – zbira in posreduje kakovost predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v programu Lync. V statistiko so vključeni podatki o naslovih IP, številu izgub, uporabljenih napravah, dogodkih slabe kakovosti med klicem itd.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik podjetja omogoči kakovost izkušnje, se podatki o kakovosti predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v programu Lync zapisujejo v zbirko podatkov kakovosti izkušnje. Ta zmožnost ne zapisuje vsebine programa Lync. Podatki kakovosti izkušnje so shranjeni v fizični zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja ima dostop do teh informacij in jih lahko uporabi za zbiranje povratnih informacij o kakovosti predstavnosti v sistemu. V te podatke so vključeni naslovi IP.

Izbira/nadzor: Kakovost izkušnje je vklopljena privzeto, toda če želi skrbnik podjetja zbirati podatke o kakovosti izkušnje, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov strežnika za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri, ki izvajajo poizvedbe v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Na vrh strani

Pametno obrezovanje

Kaj omogoča ta funkcija: Ko uporabnik med videokonferenco doda video v skupno rabo, pametno obrezovanje v vidnem polju spletne kamere določi položaj glave uporabnika z zaznavanjem obraza. Ko je položaj glave določen, odjemalec za Lync položaj pretvori v koordinate in jih doda v bitni tok videa, ki se oddaja. Odjemalec za Lync, ki sprejema video, uporabi te informacije za obrezovanje dohodnega bitnega toka videa iz izvornega razmerja višina/širina (ležeče) glede na koordinate štirikotnika, tako da je glava uporabnika na sredini obrezanega videa. Pametno obrezovanje je sprotna funkcija, ki stalno nadzira gibanje uporabnika in prilagaja koordinate v bitnem toku videa, tako da odjemalec za Lync 2013, ki sprejema video, lahko prilagodi obrezovanje videa; glava uporabnika ja tako vedno na sredini vidnega polja videa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Koordinate glave uporabnika v vidnem polju kamere se dodajo bitnemu toku videa. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Koordinate se uporabijo za obrezovanje pravilnega dela dohodnega videa.

Izbira/nadzor: Te funkcije ni mogoče onemogočiti.

Opomba: Uporabniki podedovanih odjemalcev za Lync in Lynca za prenosne naprave bodo lahko videli celotno razmerje višina/širina poslanega videa.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×